ทนายความจังหวัดตาก Tak Lawyer

ทนายความจังหวัดตาก Tak Lawyer

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Formichella & Sritawat
Formichella & Sritawat
Interchange
TNY Legal Co., Ltd.
TNY Legal Co., Ltd.
1 Glas Haus Building Sukhumvit Road
ทนายความอำเภอพล Phon Lawyer
ทนายความอำเภอพล Phon Lawyer
อาคาร เค ซอยสุขุมวิท
ทนายความอำเภอควนขนุน Lawyer at Khuan Kha
ทนายความอำเภอควนขนุน Lawyer at Khuan Kha
Sukhumvit
ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang
ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang
Sukhumvit
ทนายความอำเภอโป่งน้ำร้อน Lawyer
ทนายความอำเภอโป่งน้ำร้อน Lawyer
10110
ทนายความอำเภอโนนดินแดง Lawyer at Non
ทนายความอำเภอโนนดินแดง Lawyer at Non
10110
ทนายความอำเภอบางมูลนาก Lawyer at Ban
ทนายความอำเภอบางมูลนาก Lawyer at Ban
10110
ทนายความอำเภอเด่นชัย Lawyer at Den Chai
ทนายความอำเภอเด่นชัย Lawyer at Den Chai
Sukhumvit
ทนายความอำเภอปากเกร็ด Lawyer at Pak Pr
ทนายความอำเภอปากเกร็ด Lawyer at Pak Pr
Sukhumvit
ทนายความอำเภอนาโพธิ์ Lawyer at Na Pho Di
ทนายความอำเภอนาโพธิ์ Lawyer at Na Pho Di
10110
ทนายความอำเภอบัวเชด Lawyer at Bua Chet Dis
ทนายความอำเภอบัวเชด Lawyer at Bua Chet Dis
10110
ทนายความอำเภอบ้านเหลื่อม Lawyer
ทนายความอำเภอบ้านเหลื่อม Lawyer
10110
ทนายความอำเภอแม่สรวย Lawyer at Mae Suai
ทนายความอำเภอแม่สรวย Lawyer at Mae Suai
Sukhumvit
ทนายความจังหวัดประจวบคีรีข
ทนายความจังหวัดประจวบคีรีข
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห

ความคิดเห็น

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์: 02 114 7521

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ป? ทนาย, ทนายความ, คดีอาญา, คดีหย่า, คดีแพ่ง, คดีมรดก
lawyer, lawyers, divorce, criminal, civil, heritage

17/01/2023

วันอังคาร 17 มกราคม 2566
ทนายเตือนภัย เรื่อง หญิงมีสามีใช้นามสกุลตังเองได้หรือไม่
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearcourt

แต่ก่อนแต่ไรมา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 กำหนดบังคับไว้ว่า หญิงมีสามีต้องใช้นามสกุลของสามีเท่านั้น จะใช้นามสกุลเดิมของตนก่อนสมรสไม่ได้ หรือแม้จะใช้นามสกุลอื่นให้ผิดแผกแตกต่างไปจากนามสกุลที่สามีใช้อยู่ก็ไม่ได้ ทางออก ณ ขณะนั้นก็คือ หญิงมีสามีทั้งหลายเลี่ยงไปใช้นามสกุลเดิมของตนในฐานะที่เป็นชื่อรอง อย่างไรก็ดี เมื่อปี 2546 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่า บทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้นามสกุลของสามีดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรี เพราะจัดให้มีสถานะทางกฎหมายที่ด้อยกว่าสามี เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงกับชาย ขัดต่อหลักความเสมอภาค จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ และนับแต่นั้นมา ผู้หญิงก็มีทางเลือกมากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

11/01/2023

วันพุธ 11 มกราคม 2566
ทนายเตือนภัย เรื่อง เข้าป่าเก็บเห็ด ทำไมต้องจับด้วย
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/LAWYERONLINE

บ่อยครั้งเรามักได้ยินว่าชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่า เข้าไปเก็บของป่าต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นเห็ด น้ำผึ้ง กล้วยไม้ หรือลูกไม้หายากต่างๆ มาขาย แล้วก็ถูกจับ ปัญหา ที่เกิดขึ้นก็เพราะพวกเขาขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพราะกฎหมายกำหนดว่า หากจะเข้าไปในป่าเพื่อเก็บของป่าเช่นนี้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการบุกรุกป่าสงวน นอกจากนี้สิ่งของที่เก็บมา บางประเภทก็เป็นสิ่งต้องห้าม อย่างเช่น กล้วยไม้ หรือการล่าสัตว์สงวนบางชนิด ซึ่งทำให้มีความผิดขึ้นมาอีก เพราะสิ่งที่ได้มาจากป่าถือว่าเป็นทรัพยากรของรัฐ
การที่ไม่ได้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเสียค่าภาคหลวง อันหมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐ ถือว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ประกอบ 71 ทวิ ต้องจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

09/01/2023

วันจันทร์ 9 มกราคม 2566
ทนายเตือนภัย เรื่อง ขับรถขวางรถฉุกเฉิน สังคมรังเกียจ และมีโทษทางอาญาด้วย
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearyou

การขับขี่รถบนถนน แม้ว่าทุกคนจะเร่งรีบเพื่อเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย ปลายทางให้เร็วที่สุด แต่ว่าก็ต้องมีน้ำใจให้กันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเห็น รถพยาบาลหรือรถมูลนิธิหรือรถฉุกเฉินอื่นๆ ที่กำลังไปช่วยคนบาดเจ็บ หรือนำผู้ป่วยหนักไปโรงพยาบาล และให้สัญญาณขอทาง เราทุกคนก็ควรเปิด เส้นทางให้โดยชิดรถยนต์เข้าไปที่ขอบถนนด้านซ้ายหรือไปในช่องรถประจำทาง เพื่อให้รถฉุกเฉินนั้นผ่านไปเสียก่อน แต่หากผู้ขับรถยนต์เห็นแก่ตัว ยังไม่ยอมเปิดทางให้กับรถฉุกเฉินก็จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 และต้องรับโทษตาม มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท นอกจากนี้ก็ยังจะโดนคนเขารังเกียจ บางครั้ง อาจจะโดนถึงขั้นถ่ายคลิปเอาไปประจานกันในโลก Social Network กันเลยทีเดียว มีน้ำใจสักนิด เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น นอกจากไม่ผิดกฎหมายแล้วยังได้กุศลแรง อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

09/01/2023

วันจันทร์ 9 มกราคม 2566
ทนายเตือนภัย เรื่อง ขับรถขวางรถฉุกเฉิน สังคมรังเกียจ และมีโทษทางอาญาด้วย
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearyou

การขับขี่รถบนถนน แม้ว่าทุกคนจะเร่งรีบเพื่อเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย ปลายทางให้เร็วที่สุด แต่ว่าก็ต้องมีน้ำใจให้กันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเห็น รถพยาบาลหรือรถมูลนิธิหรือรถฉุกเฉินอื่นๆ ที่กำลังไปช่วยคนบาดเจ็บ หรือนำผู้ป่วยหนักไปโรงพยาบาล และให้สัญญาณขอทาง เราทุกคนก็ควรเปิด เส้นทางให้โดยชิดรถยนต์เข้าไปที่ขอบถนนด้านซ้ายหรือไปในช่องรถประจำทาง เพื่อให้รถฉุกเฉินนั้นผ่านไปเสียก่อน แต่หากผู้ขับรถยนต์เห็นแก่ตัว ยังไม่ยอมเปิดทางให้กับรถฉุกเฉินก็จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 และต้องรับโทษตาม มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท นอกจากนี้ก็ยังจะโดนคนเขารังเกียจ บางครั้ง อาจจะโดนถึงขั้นถ่ายคลิปเอาไปประจานกันในโลก Social Network กันเลยทีเดียว มีน้ำใจสักนิด เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น นอกจากไม่ผิดกฎหมายแล้วยังได้กุศลแรง อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

02/01/2023

วันจันทร์ 2 มกราคม 2566
ทนายเตือนภัย เรื่อง ขับรถชนคนตาย ทำอย่างไรไม่ติดคุก
www.ทนายภูวงษ์.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong

จากประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพทนายความเกินกว่า 30 ปี ทำคดีมาหลากหลายประเภท ทั้งคดีแพ่งและอาญา มีคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นเสียชีวิต ถ้าเป็นเจตนาฆ่า โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต แต่สำหรับการขับรถชนคนตายโดยประมาท มีโทษจำคุกเช่นกัน ทำอย่างไรถึงจะไม่ติดคุก จากประสบการ์ณพอจะแนะนำได้ว่า ถ้าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้คุณพานำส่งโรงพยาบาลทันที รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีการเสียชีวิตก็ต้องไปงานศพ เพื่อแสดงความเสียใจ ช่วยค่างานศพ (มีภาพถ่ายไปร่วมงานศพจะดีที่สุด) จากนั้นก็จะเป็นการเยี่ยวยาความเสียหายหรือความตาย ดูแลครอบครัวของคนตายให้เป็นที่พอใจ วันขึ้นศาลรับสารภาพและให้ญาติผู้ตายไปแถลงศาลว่าได้รับการเยียวยาแล้ว ไม่ติดใจเอาความกับจำเลย ถ้าทำเป็นลายลักษณ์อักษรยิ่งดีครับ ศาลก็จะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1-2 ปี แค่นี้คุณก็รอดคุกครับ (อย่าหนี ต้องช่วยเหลือผู้ประสพอุบัติเหตุครับ)

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

31/12/2022

วันเสาร์ 31 มกราคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง ครอบครองปรปักษ์คืออะไร
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนายจอย: https://bit.ly/lawyerjoy

ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ได้บัญญัติหลักไว้ว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี สำหรับสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยปกติมักเข้าใจว่าการครอบครองปรปักษ์มีได้เฉพาะที่ดินเท่านั้น แต่ในความจริงการครอบครองปรปักษ์นั้น มีได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แต่ต่างกันเฉพาะระยะเวลาการครอบครอง เหตุที่กฎหมายบัญญัติเช่นนี้ ก็เพราะกฎหมายมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าของทรัพย์ เช่น ผู้มีที่ดิน มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์ของตน มิใช่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลทำประโยชน์ หากมีผู้อื่นเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยสงบ เปิดเผยและแสดงความเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาตามที่กฎหมายกำหนดบุคคลที่ครอบครองนั้น ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นการได้มาโดยผลแห่งกฎหมาย ดังนั้นผู้ที่มีทรัพย์จะต้องหมั่นดูแลทรัพย์สินของตน รวมทั้งทำประโยชน์ตามสมควรด้วยมิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวได้
ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

30/12/2022

วันศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง เตรียมตัวสู้คดีอาญาทุจริต
www.ทนายภูวงษ์.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong

ผม upload คำพิพากษาฎีกาของศาลคดีอาญาทุจริต ปี 61,62 ไว้ในเวปไซต์เพื่อให้สมาชิกของเราได้อ่านและเตรียมคดีครับ Update เรียบร้อยแล้วตรวจสอบได้ที่ www.ทนายความคดีอาญาทุจริhttp://xn--m3c.com/

30/12/2022

วันศุกร์ 30 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง เตรียมตัวสู้คดีอาญาทุจริต
www.ทนายภูวงษ์.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong

ผม upload คำพิพากษาฎีกาของศาลคดีอาญาทุจริต ปี 61,62 ไว้ในเวปไซต์เพื่อให้สมาชิกของเราได้อ่านและเตรียมคดีครับ Update เรียบร้อยแล้วตรวจสอบได้ที่ www.ทนายความคดีอาญาทุจริhttp://xn--m3c.com/

29/12/2022

วันพฤหัสบดี 29 ธันว่าคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง เป่าก็ผิด ไม่ยอมเป่าก็ผิด
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/helpmelawyer

การมึนเมาขณะขับรถอาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ก็มีผู้ละเมิด กฎหมายกันประจำ ทำให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจต้องมาตั้งด่านตรวจหานักดื่ม ที่ไม่ยอมทำตามกฎหมาย นักดื่มที่ ขับไปแล้วเจอด่านตำรวจบังคับให้ เป่าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ บางคน อาจใช้วิธีไม่ยอมให้เป่าลมหายใจลงใน เครื่องทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ เพราะรู้ว่าตำรวจไม่มีอำนาจบังคับ ให้ทำได้ และคิดว่าเมื่อไม่เป่าก็ ไม่มีหลักฐานให้เอาผิดได้ นับเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะปัจจุบันมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 มาตรา 142 สาระสำคัญคือหากผู้ขับขี่ไม่ยินยอม เป่าทดสอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นฝ่าฝืนขับขี่รถขณะเมาสุรา และจะมีผลให้ผู้ที่ไม่ยอมเป่าทดสอบ ปริมาณแอลกอฮอล์ได้รับโทษเท่ากับ ผู้ที่เมาแล้วขับ คือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอน ใบอนุญาต
สรุปว่าเป่าก็ผิด ไม่ยอมเป่าก็ผิด ทางที่ดีต้องแก้ไขจากต้นเหตุ คือไม่ควร ดื่มสุราแล้วขับรถ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

29/12/2022

วันพฤหัสบดี 29 ธันว่าคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง เป่าก็ผิด ไม่ยอมเป่าก็ผิด
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/helpmelawyer

การมึนเมาขณะขับรถอาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ก็มีผู้ละเมิด กฎหมายกันประจำ ทำให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจต้องมาตั้งด่านตรวจหานักดื่ม ที่ไม่ยอมทำตามกฎหมาย นักดื่มที่ ขับไปแล้วเจอด่านตำรวจบังคับให้ เป่าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ บางคน อาจใช้วิธีไม่ยอมให้เป่าลมหายใจลงใน เครื่องทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ เพราะรู้ว่าตำรวจไม่มีอำนาจบังคับ ให้ทำได้ และคิดว่าเมื่อไม่เป่าก็ ไม่มีหลักฐานให้เอาผิดได้ นับเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะปัจจุบันมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 มาตรา 142 สาระสำคัญคือหากผู้ขับขี่ไม่ยินยอม เป่าทดสอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นฝ่าฝืนขับขี่รถขณะเมาสุรา และจะมีผลให้ผู้ที่ไม่ยอมเป่าทดสอบ ปริมาณแอลกอฮอล์ได้รับโทษเท่ากับ ผู้ที่เมาแล้วขับ คือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอน ใบอนุญาต
สรุปว่าเป่าก็ผิด ไม่ยอมเป่าก็ผิด ทางที่ดีต้องแก้ไขจากต้นเหตุ คือไม่ควร ดื่มสุราแล้วขับรถ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

28/12/2022

วันพุธ 28 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง คนดื่ม ไม่ได้ขับ ถูกจับได้เหมือนกัน
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/LAWYERONLINE

ช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดยาว อย่างเช่น สงกรานต์หรือปีใหม่ จะเห็นภาพ ผู้คนเหมารถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันเป็นหมู่คณะ และบางครั้งก็มีการดื่มเหล้า กันบนรถเพื่อความสนุกสนานด้วย การกระทำนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะอาจ ก่ออันตรายร้ายแรงบนท้องถนนขึ้นได้ ซึ่งเจ้าพนักงานก็พยายามอย่างสุดความสามารถ ที่จะป้องกันเหตุเหล่านี้ และวิธีหนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กรณีการดื่มเหล้าหรือเบียร์ในรถ แม้ว่าผู้ขับรถไม่ดื่ม แต่ถ้าผู้ที่โดยสารมาด้วย ดื่มสุราหรือเบียร์ในรถ ไม่ว่าจะดื่มขณะที่รถวิ่งอยู่บนท้องถนน หรือรถจอด อยู่ข้างทางเท้าคนขับรถก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 มาตรา 31 (7) และมีความผิดตามมาตรา 42 ถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สรุปว่าคนดื่มไม่ได้ขับก็มีสิทธิถูกจับได้เหมือนกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

27/12/2022

วันอังคาร 27 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง ไม้หวงห้าม ใครครอบครองระวังมีโทษทางอาญา
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearcourt

หลายๆ ท่านอาจไม่ทราบว่าต้นไม้บางชนิดเป็นไม้หวงห้ามและห้ามมีไว้ ในครอบครอง ดังนั้นผู้ที่นิยมซื้อไม้ไว้ปลูกสร้างที่ อยู่อาศัยจำเป็นต้องระมัดระวั งอย่างยิ่งในการรับซื้อไม้จากผู้จำหน่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะหากมีไม้หวงห้าม อาทิ ไม้สัก ไม้ยาง ฯลฯ ไว้ในครอบครอง ถือว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 69 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
พรบ.ป่าไม้ มาตรา 69 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ�ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น�(1) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ�(2) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือ ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร�ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่ง 1-20 ปี และปรับตั้งแต่ 5000 บาทถึง 200,0000 บาท
ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

22/12/2022

วันพฤหัส 22 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง ออกหมายจับต้องมีเหตุผล
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearyou

แม้ว่าตำรวจจะมีหน้าที่พิทักษ์ ประชาชน และปราบปรามจับกุม ผู้ที่ กระทำผิดแต่ก็ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะสามารถจับกุมใครก็ได้โดยไม่มีเหตุอันควร เนื่องจากการจับกุมนั้นก็ต้อง เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งตำรวจ ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 78 กำหนดเอาไว้ว่าหากจะจับใครสักคน ตำรวจก็ต้องมี หมายจับจากศาลมาก่อน เว้นแต่คนร้ายกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุ อันสมควร เช่น โจรวิ่งหนี เจ้าทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่หลบหนีจากการ ขอประกันตัว เป็นต้น หรือเป็น ความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ ในขณะนั้น
“มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117 “
ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

22/12/2022

วันพฤหัส 22 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง ออกหมายจับต้องมีเหตุผล
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearyou

แม้ว่าตำรวจจะมีหน้าที่พิทักษ์ ประชาชน และปราบปรามจับกุม ผู้ที่ กระทำผิดแต่ก็ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะสามารถจับกุมใครก็ได้โดยไม่มีเหตุอันควร เนื่องจากการจับกุมนั้นก็ต้อง เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งตำรวจ ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 78 กำหนดเอาไว้ว่าหากจะจับใครสักคน ตำรวจก็ต้องมี หมายจับจากศาลมาก่อน เว้นแต่คนร้ายกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุ อันสมควร เช่น โจรวิ่งหนี เจ้าทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่หลบหนีจากการ ขอประกันตัว เป็นต้น หรือเป็น ความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ ในขณะนั้น
“มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117 “
ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

20/12/2022

วันอังคาร 20 ธันวาคม 2565
ทนายเตือนภัย เรื่อง ทวงหนี้ ผิดคน ผิดเวลา มีโทษทางอาญาครับ
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearcourt
มีคนกล่าวกันว่า เป็นอะไรก็ไม่ทุกข์เท่าเป็นหนี้ เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วเกิดกรณี ชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนด หรือผิดนัดชำระหนี้ จะต้องถูกโทรศัพท์ทวงหนี้ จากเจ้าหนี้ทุกวัน บางทีวันละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการทวงหนี้กันใน ยามวิกาล ซึ่งนอกจากสร้างความน่ารำคาญแล้ว ยังทำให้ลูกหนี้หวาดกลัวอีกด้วย ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (2) จึงวางมาตรการ คุ้มครองลูกหนี้ เพื่อไม่ให้ถูกคุกคามจากเจ้าหนี้จนเกินไป โดยกำหนดให้เจ้าหนี้ ติดต่อทวงถามหนี้ได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการ ทวงได้เวลา 08.00-18.00 นาฬิกา เท่านั้น หากฝ่าฝืน จะถูกคณะกรรมการทวงหนี้ประจำจังหวัดหรือประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจ สั่งให้ยับยั้งการกระทำดังกล่าว ตามมาตรา 34
“ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ ว่าผู้ทวงถามหนี้ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) หรือ (๔) มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ (๖) หรือมาตรา ๑๓ (๑) ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ มีอํานาจสั่งให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากผู้ทวงถามหนี้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๗ พิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท”
ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


22 อาคารเค (สำนักงานใหญ่) ซอยสุ
Bangkok
10110

Law Firms อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
LS Horizon LS Horizon
14th Floor, GPF Withayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

LS Horizon Limited is a regional law firm established since 2000 with offices in Thailand and Lao PDR and associated firms in Singapore, Cambodia and Myanmar, which is capable of d...

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Formichella & Sritawat Formichella & Sritawat
399, Interchange 21 Building, 23rd Fl. , Unit 3, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua,
Bangkok, 10110

CORPORATE, TELECOM, MEDIA & TECH (TMT), DATA PRIVACY & CYBERSECURITY, DISPUTE RESOLUTION & LITIGATION

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ควา

ทนายวุติ : Lawyer Woot ทนายวุติ : Lawyer Woot
9/4 พุทธบูชา 39 แยก 1-1 บางมด ทุ่งคร
Bangkok, 10140

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ระงับข้อพิพาท เจรจาไกล่เกลี่ย รับรองลายมือชื่อ บุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

ทีมทนายกฎหมายครอบครัว -  ฟ้อง ทีมทนายกฎหมายครอบครัว - ฟ้อง
Bangkok

ทีมทนายมืออาชีพ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาครับ

Answerpdpa Answerpdpa
Bangkok

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การคุ้มครอง

Lawyer 8 Passion Lawyer 8 Passion
Bangkok
Bangkok

บริการรับว่าความ,รับรองเอกสาร Notary Public,

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ทนาย ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ทนาย
Bangkok

ทนายความสิทธิมนุษยชน คุณแม่ลูกสอง และมนุษย์คนนึงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเมือง

BKK Smart Notarial Services BKK Smart Notarial Services
Pathunwan District
Bangkok

Certification by a trustworthy Thai notarial services attorney: •signature witness •acknowledgement •translation •copy •affirmation/oath •company’s corporate document and power of ...

M. Ravi Law Thailand M. Ravi Law Thailand
127 Ratchadamri Road Unit A, Level 25 & 26 Gaysorn Tower, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330

An international law firm based in Bangkok where the scope of the legal practice includes banking &

Kudun and Partners Kudun and Partners
23rd Floor, Units C&F, Gaysorn Tower, 127 Ratchadamri Road, Lumpini Pathumwan
Bangkok

Kudun & Partners was born from a desire to practice law with dynamism and creativity that client see