A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.

A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.

ความคิดเห็น

สำรวจงานวางตำแหน่งเข็ม 🥰🥰🥰

รับเหมางานงานสำรวจ งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า
ID Line: 0626491997 โทร.062-6491997 บจก.อะกู๊ดเพลยออฟฯ
รับเหมางานสำรวจทุกประเภท
- เหมารายวัน
- เหมารายงาน (Part Time)
- เหมารายเดือน
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
รับเหมางานระบบไฟฟ้า
รับออกแบบและเขียนแบบบ้าน อาคาร ฯลฯ
รับถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคา
รับบริหารโครงการ

เปิดเหมือนปกติ

23/05/2022

A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.

Survey Work 🔭🔭 จุดที่ 3,4
🔴 Project ➰งานสำรวจเก็บตำแหน่งแนวท่อ ปตท.
🟢 Owner : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีโอ เวลด์ แอนด์ เซอร์วิส
🟢 Location : ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ถนนสาย 36 จ.ระยอง
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd. Send a message to learn more.

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 23/05/2022

Survey Work 🔭🔭 จุดที่ 2
🔴 Project ➰งานสำรวจเก็บตำแหน่งแนวท่อ ปตท.
🟢 Owner : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีโอ เวลด์ แอนด์ เซอร์วิส
🟢 Location : ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 23/05/2022

Survey Work 🔭🔭 จุดที่ 1
🔴 Project ➰งานสำรวจเก็บตำแหน่งแนวท่อ ปตท.
🟢 Owner : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีโอ เวลด์ แอนด์ เซอร์วิส
🟢 Location : ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 13/05/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งานสำรวจวางลายฐานราก บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
🟢 Owner : คุณเอก
🟢 Location : ต.ช่อสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 13/05/2022

Survey Work 🔭🔭 (ครั้งที่2 เป็นเกียรติและเป็นบุญบารมีแก่กระผมและครอบครัวอย่างสูง)
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็ม บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
🟢 Owner : คุณเปรม
🟢 Location : ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 13/05/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งานสำรวจ Line Off set งานก่ออิฐผนัง
🟢 Owner : คุณชัชวาล
🟢 Location : ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 13/05/2022

Survey Work 🔭🔭 (ครั้งที่1 งานครั้งนี้เป็นบุญบารมีแก่กระผมและครอบครัวอย่างสูง)
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็ม บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
🟢 Owner : คุณเปรม
🟢 Location : ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 03/05/2022

Survey Work 🔭🔭 (ครั้งที่2)
🔴 Project ➰ Pile Deviate
🟢 Owner : BMC.
🟢 Location : ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (IRPC)
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 16/04/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰ งานสำรวจตำแหน่งฐานราก
🟢 Owner : บจก.ดับเบิลยูทีซี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดริ้งเฮ้าส์ จำกัด
🟢 Location : ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 09/04/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰ งานสำรวจตำแหน่งเข็ม
🟢 Owner : คุณศราวุธ คุ้มบุตรดี
🟢 Location : ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 03/04/2022

Survey Work 🔭🔭 (ครั้งที่1)
🔴 Project ➰ งานสำรวจตำแหน่งเข็ม
🟢 Owner : BMC.
🟢 Location : ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (IRPC)
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 30/03/2022

Survey Work 🔭🔭 ขอบคุณพี่น้องตะโกรายครับผม🙏🙏🙏
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็มเจาะ บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
🟢 Owner : 52 Blue Constant-รับสร้างบ้าน
🟢 Location : ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 08/03/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็ม งานต่อเติมบ้านพัก
ค.ส.ล.2ชั้น
🟢 Owner : สิทธิกรรับสร้างบ้าน
🟢 Location : หมู่บ้านภัสสร 4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 06/03/2022

Survey Work 🔭🔭 (รอบที่3)
🔴 Project ➰ Survey Point Column
🟢 Owner : Thai Shinryo Limited
🟢 Location : ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจแSurvey Work 🔭🔭 (รอบที่3)
🔴 Project ➰ Survey Point Column
🟢 Owner : Thai Shinryo Limited
🟢 Location : ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติมละงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 04/03/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็มเจาะ บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
🟢 Owner : บริษัท ชัญญาลักษณ์ จำกัด
🟢 Location : ซอยศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 26/02/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็มเจาะ บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
🟢 Owner : บจก.สิทธิกรรับสร้างบ้าน
🟢 Location : แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ พุทธมณฑล สาย1 ซอย 9
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 22/01/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งงานสำรวจวางตำแหน่งเข็มเจาะ บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น
🟢 Owner : คุณธรรมรัตน์ สงฆ์จันทร์
🟢 Location : ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

Photos from A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.'s post 22/01/2022

Survey Work 🔭🔭
🔴 Project ➰งานสำรวจวางตำแหน่งเข็มเจาะ บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
🟢 Owner : บริษัท ชัญญาลักษณ์ จำกัด
🟢 Location : ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
🟣Survey By : บจก.อะกู๊ดเพลย์ออฟ เซอร์เวย์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
🙏🙏🙏กราบขอบพระคุณมากครับผม🙏🙏🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
⚙️ รับเหมางานสำรวจและงานก่อสร้างทุกประเภท
📞 โทร: 062-649-1997 , 092-252-7186
📱 ID Line: 0626491997
🌍 facebook: A Good Playoff Survey and Engineering Co.,ltd.
📩 Email: [email protected]
🔔 งานรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ซ่อมแซม ต่อเติม
🔔 งานสำรวจ รายวัน รายเดือน
🔔 งานออกแบบ เขียนแบบ
#สำรวจ #สำรวจเพื่อการก่อสร้าง #วางผัง #วางตำแหน่ง #รายวัน #รายเดือน #ก่อสร้าง #วิศวกรรม #รับเหมา #ออกเเบบ #เขียนแบบ #สร้างบ้าน #สร้างอาคาร #ซ่อมแซม #ต่อเติม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

แนวคิดดีๆ จากแจ็ค หม่า (Jack Ma) อาลีบาบา
6 ความคิด แย่ๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่ประสบความสำเร็จ-----------------------------------------http://www.facebook.com/ag...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านโคกไผ่น้อย เลขที่ 109/5 หมู่
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
พุธ 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00

Bangkok บริษัท วิศวกรรมอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Yannix Yannix
1346/1 Soi Anamai Ngam Charoen 25
Bangkok, 10150

Hollywood's 3D Motion Tracking/MatchMove Leader since 1995. Character Rotomation. Anamorphic. Stereoscopic. 360. VR. Immersive Digital Entertainment.

IBCON IBCON
รามคำแหง 185
Bangkok, 10510

Automation Technologies, Embedded Computer, Panel PC, Converters, Signal Light and Sound, LED Work Light Main brands: SIEMENS, Advantech, PATLITE

Fibrwrap Thailand Fibrwrap Thailand
Bangkok

Engineering & Construction Service for Structural Repair, Strengthening, and Corrosion Protection using TYFO FIBRWRAP SYSTEMS

SIT KMUTT SIT KMUTT
King Mongkut's University Of Technology Thonburi, 126 Pracha-U-Thit Rd., Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 , Thailand
Bangkok, 10140

School of Information Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

TALA  Thai Association of Landscape Architects TALA Thai Association of Landscape Architects
12 RAMA 9 Rd. (Soi 36)
Bangkok, 10240

http://www.tala.or.th

Tairus Created Gems Tairus Created Gems
Tairus Created Gems, 919/548 JTC Building, 51st Floor,Silom Rd, Silom, Bangrak,
Bangkok, 10500

Creators of Gems

World IT Engineering World IT Engineering
97/8 ซอย สตรีวิทยา 2 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
Bangkok, 10230

ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน IT และ E-marketing ตอนนี้ Fanpage ของเราอัดแน่นด้วย ข่าวไอที / Viral Marketing

Gibthai Fan Gibthai Fan
3N Holding House 44/6 Sutthisarnvinitchai Road, Samsaennok, Huay Kwang
Bangkok, 10310

www.gibthai.com บริษัท กิบไทย จำกัด "Your Technology Partner"

Seara Sports Thailand Seara Sports Thailand
164 Sun Wichai 14 Alley, Huai Khwang, Bangkapi
Bangkok, 10310

SEARA provides high quality products and services to many market sectors including health and fitness facilities, private clubs, education institutions, hotels and resorts, property developments, commercial and governmental clients, and private homes.

Siam Anankit Siam Anankit
Bangkok, 10150

Distributor of Waterjet Technology Products from 'SHAPE' Technologies Group, USA, inlcuding Flow Waterjet Cutting System, KMT Waterjet UHP Pump & Parts, AquaDyne Waterblasting Pump & Accessories, with technical support teams for Thailand Market.

Obodroid Obodroid
Bangkok

P.K. Digital Connect P.K. Digital Connect
59/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok, 10120

บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว