AIN GROUP Thailand

AIN GROUP Thailand

A.I.N. Group in Thailand is consisted by
A.I.NETWORK(THAILAND)CO., LTD., A.I.TAX AND LEGAL ADVISORS (2) We provide supports from places near to our clients.

Our group is providing one-stop-consulting services of accounting and law to Japanese Companies that wish to start their businesses in Asia countries with excellent service quality based on our policies as follows:
(1) Supports by professionals with sound knowledge of Asia countries’ local affairs. (3) We provide practicable advices from our clients’ viewpoints. (4) We provide supports so that our

05/08/2023

#ประชาสัมพันธ์
จุดให้บริการการขอสงวนสิทธิ์เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)
--------------------------------------------------------------------------
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร สามารถใช้บริการได้ที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง โซน 2 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง
(รับเฉพาะเงินสด-สกุลเงินไทยบาท)
** หนึ่งครั้ง (Single) 1,000 บาท
**เกินกว่าหนึ่งครั้ง (Multiple) 3,800 บาท
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
1.แบบ ตม.8 (สามารถรับได้ที่จุดบริการ)
2.รูปถ่ายขนาด 4x6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก 02-1340638 (โซน 2)

24/06/2023

อาชีพอะไรบ้างที่คนต่างด้าวทำไม่ได้ ตามกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 อาชีพ ได้แก่
1. งานกรรมกร
2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม
3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
4. งานแกะสลักไม้
5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
6. งานขายของหน้าร้าน
7. งานขายทอดตลาด
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว
9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
11. งานทอผ้าด้วยมือ
12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
14. งานทำเครื่องเขิน
15. งานทำเครื่องดนตรีไทย
16. งานทำเครื่องถม
17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
18. งานทำเครื่องลงหิน
19. งานทำตุ๊กตาไทย
20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม
21. งานทำบาตร
22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
23. งานทำพระพุทธรูป
24. งานทำมีด
25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า
26. งานทำรองเท้า
27. งานทำหมวก
28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
35. งานเร่ขายสินค้า
36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และ กัมพูชา สามารถทำงานได้ 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และ งานบ้าน

อ้างอิง https://www.doe.go.th/prd/alien/law/param/site/152/cat/6/sub/0/pull/category/view/list-label

11/05/2023

お客様各位

平素は格別にお引立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。
タイ中央銀行が、モバイルバンキング・アプリケーション上での取引の安全性を向上させるための措置を講じた後、すべての銀行が不正行為を防ぐために取引の安全性を強化しております。
多くのタイ国内の銀行がこの措置を採用し始めており、現在、各銀行は、5万バーツ以上の送金取引を行う場合や支払限度額を変更する場合に、顔認証を使用し本人確認をする為、口座所有者に「本人の顔認証」を事前登録するよう案内しております。
情報源 : https://www.thansettakij.com/finance/financial-banking/562907

口座を開設されている銀行窓口(どの支店でも可能)の銀行システムのカメラでのみ顔認証登録する事が出来ます。
現在、モバイルバンキング・アプリケーション上で既に顔認証登録されている場合でも、パスポート原本及び銀行通帳を持って、銀行窓口で登録してください。
上記実施の期限や必要書類等は、各銀行の方針に従うため、ご不明点は口座を開設されている銀行で確認して頂くことをお勧め致します。

下記主要銀行の顔認証登録期限(現時点での銀行情報による)は下記の通りです。
バンコク銀行:2023年5月31日
カシコン銀行:2023年6月1日
サイアムコマーシャル銀行:2023年6月17日、
アユタヤ銀行:2023年6月24日
TTB銀行:未発表であるが、銀行より直接ご本人へ連絡が入り期限指定される場合がございます。
クルンタイ銀行:2023年6月1日
***その他の銀行の登録期限につきましては、各銀行へお問合せください。

a.i.n.group

Redirecting to /blog

28/04/2023

🔔重要なお知らせ
~日本入国時の水際措置の変更(4月29日(土)以降)について~
★การปรับเปลี่ยนมาตรการสำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100485772.pdf

1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月29日(土)午前0時以降、タイを含む全世界からの日本入国者について、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提示が不要となります。元々は5月8日(月)から変更される予定でしたが、今般4月29日(土)に前倒しされました。

2.5月8日(月)午前0時までは、発熱・咳などの有症状の入国者については、入国時の検査及び陽性判明時の施設等での療養が引き続き実施されます。5月8日(月)午前0時以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス」が開始されます(発熱・咳などの有症状者に対して、任意でゲノム解析を実施するもの)。

3.Visit Japan Web については、4月29日(土)0時以降、「検疫(ファストトラック)」機能は終了しますが、「入国審査」及び「税関申告」機能は引き続き利用できます。
詳細は以下のリンクをご確認いただくか、以下の問い合わせ先にご照会ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
〇日本語�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100498071.pdf
〇英語�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100485772.pdf

☎問い合わせ先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問�http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

◎当館Facebookにおいても在留邦人の皆様へのご案内を流しておりますので、ぜひフォローをお願いします。

★大使館HP:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20230428.html

#タイ #大使館 #お知らせ #水際措置 #日本 #領事 #海外安全 #入国

Photos from Suvarnabhumi Airport's post 17/03/2023
16/03/2023

🔔大使館からのお知らせ~タイに滞在される日本人の皆さまへ~

【再注意喚起】タイ駐在日系企業に対する本社の代表者名を騙った不審な電話について

 昨年10月に本社代表者を騙った者からタイ駐在日系企業に不審な電話があったとの相談があり当館から注意喚起を行いましたが、今月も同様の相談が複数件ありました。

 今月、本社代表者を騙った者からタイ駐在日系企業に不審な電話があったとの相談が当館に複数ありました。

 そのうち一件のケースでは、日本本社社長の実名を名乗り、「お疲れ様です。お変わりないですか」などと挨拶した後に、「出金などの手続きについて確認したいことがあるが財務担当者はいるか」、「今社長はいるか。いなければ、つながる社長の連絡先を教えてほしい」などと日本語で指示してきたとのことです。

 その際、声のトーンや話し方が本社社長に酷似していたこともあって、電話中は疑問を感じなかったものの、不審に思った担当者が日本本社へ確認をとり、そのような事実はないことが判明したため、実際の被害等は発生しませんでした。

 今後も同様の手口の事案が発生するおそれがありますので、ご注意ください。このような事案は過去に他国でも報告されています。

 最近では、AIを活用したソフトを使用して偽の音声を作成して特定の人物になりすましたり、また、電話番号についても、アプリを使用して本社の電話番号など実際の発信元とは違う番号を相手方に表示させることが技術的に可能であると言われております。

⚠️皆様におかれましては、心当たりのない電話やメール、手紙等を受け取った場合には、鵜呑みにして、慌てて電話番号を教えたり、容易にメール等を送ったりせず、本社の関係部署等にも必ず確認するなど、詐欺の可能性も疑ってご対応ください。

なお、今後上記に類似するような電話等を受けた際には、当館にもご一報願います。
☎お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問�http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

▼2023年3月:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20230313.html
▼2022年11月:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20221101.html
▼2021年6月:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210625-3.html

#タイ #注意 #注意喚起 #不審電話 #大使館 #領事

15/03/2023

🔔重要なお知らせ~タイに滞在される日本人の皆さまへ~
 旅券法の改正により、2023年3月27日から旅券手続きに関して、以下の点が変更となりますので御注意ください。

1. 戸籍謄本の提出
• 旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。(旅券の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、且つ、有効期間内の旅券を更新(切替)する場合は、引き続き戸籍謄本の提出は省略可能です。)

2. 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
• 旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできなくなります。
•(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3. 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
• 旅券を申請したものの発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。
• なお、これは3月27日以降の申請分から適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4. 申請書の様式変更
• 旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。古い様式の申請書は使用できません。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問�http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

⭐️ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html

19/01/2023

ด้วยวันนี้ (19 มกราคม 2566) กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ประกาศเตือนมวลอากาศเย็นกำลังแรง มีศูนย์กลางบริเวณฝั่งทะเลญี่ปุ่นตอนเหนือ ส่งผลให้เกิดหิมะตกพร้อมลมกระโชกแรง และจะมีหิมะตกหนัก ในห้วงระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ทางการญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ จ.ฮอกไกโด และบริเวณฝั่งทะเลญี่ปุ่นแถบโทโฮคุ ระมัดระวังภัยจากหิมะตกพร้อมลมกระโชกแรง และหิมะจะตกหนักจนอาจส่งผลต่อการคมนาคม รวมถึงบริเวณชายฝั่งทะเลใน จ.ฮอกไกโด และแถบโทโฮคุ อาจมีคลื่นสูงถึง 5 เมตรด้วย นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า บริเวณตอนเหนือของญี่ปุ่น ไปจนถึงฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น จะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นดังกล่าว ส่งผลให้เกิดหิมะตกบริเวณฝั่งทะเลญี่ปุ่น ในวันที่ 23 มกราคม 2566 และบริเวณฝั่งทะเลแปซิฟิกมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะลดลงค่อนข้างมากในวันที่ 24 มกราคม 2566

ในการนี้ ขอให้ประชาชนคนไทยที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง โปรดดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE +81 90-4435-7812

19/01/2023

Suvarnabhumi airport increases measures to facilitate arrivals during Chinese New Year celebrations

Suvarnabhumi Airport anticipates higher passenger numbers during the Chinese New Year celebrations from 16 to 28 January. Measures are being implemented to facilitate the movement of passengers, such as adding check-in stations and personnel at check-in counters, as well as recommending passengers arrive at the airport three hours in advance during rush hours.

Read more at: https://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG230115185205371.

18/01/2023

🙂 อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า อย่าลืมนำส่งงบการเงินกันนะครับ กรมพัฒน์กับกรมสรรพากรรอค่าปรับอยู่
Timeline การนำส่งงบการเงิน (สำหรับนิติบุคคลที่รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 65)
⛔ จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน (วันสุดท้าย 30 เม.ย. 66)
⛔ ลงประกาศหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบกลับ ก่อนวันนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (วันสุดท้าย 22 เม.ย. 66)
⛔ ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒน์ภายใน 14 วันนับจากวันจัดประชุม
⛔ นำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนหลังวันจัดประชุม (วันสุดท้าย 31 พ.ค. 66)
หมายเหตุ: สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต้องจัดประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงิน ให้นำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี
เอกสาร/ข้อมูล ทำสำคัญที่ใช้สำหรับปิดงบการเงิน
🟠 Bank statement ทุกบัญชีธนาคาร
🟠 หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
🟠 สัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร (ถ้ามี)
🟠 สัญญาเช่าซื้อ/ลีสซิ่งรถยนต์ (ถ้ามี)
🟠 รายงานสินค้าคงเหลือ
🟠 ข้อมูลสรุปลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือ (ถ้ามีคุมภายใน จะได้เช็คกับสำนักงานบัญชีว่ายอดคงเหลือตรงกันหรือไม่)

11/01/2023
Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post 10/01/2023
10/01/2023

ปรับมาตรการเข้าประเทศล่าสุด (10 ม.ค. 2566) ยกเลิกตรวจวัคซีนขั้นต่ำ บินกลับประเทศที่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ต้องทำประกันสุขภาพ ไม่ห้ามขึ้นเครื่อง แต่สุ่มตรวจขาเข้า ไม่พบต้องทำประกันก่อนเข้าเมือง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ฉบับล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม 2566) เพื่อแจ้งสายการบินและภาคการบินที่เกี่ยวข้องทั่วโลกทราบมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่มีการปรับปรุงล่าสุดภายหลังได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวหรือเกิดอุปสรรคแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศเกินความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยบวกหลายด้าน โดยเฉพาะการรับวัคซีนจำนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติทั่วโลก อีกทั้งไม่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นต้นเหตุของการระบาดของโรค COVID-19
สรุปสาระสำคัญของประกาศฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นฉบับที่ 3 ในเรื่องดังกล่าวเปรียบเทียบกับฉบับก่อนหน้า ได้แก่ การยกเลิกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งจะทำให้สายการบินไม่ต้องตรวจสอบผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง รวมทั้งจะไม่มีการสุ่มตรวจเมื่อเดินทางมาถึงอีก ซึ่งเป็นไปตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวภายหลังการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางถึงประเทศไทยเที่ยวแรกหลังจากจีนเปิดประเทศ พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา
ส่วนประเด็นเรื่องการประกันสุขภาพสำหรับผู้โดยสารเข้าประเทศที่ต้องเดินทางกลับไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดให้ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ได้พิจารณาปรับลดมาตรการให้อ่อนตัวลงในระยะนี้ โดยยังคงเน้นให้ผู้เดินทางเข้าประเทศกลุ่มดังกล่าวต้องมีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาโรค COVID-19 ในกรณีติดเชื้อและบวกเพิ่มอีก 7 วัน ซึ่งวงเงินนี้เป็นวงเงินต่ำสุดที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้และพิจารณาแล้วว่าครอบคลุมเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้การกำหนดให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้ต้องมีประกันสุขภาพเพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารเองและไม่เป็นภาระแก่รัฐบาล จะยังไม่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขใด ๆ ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ณ สนามบินต้นทาง แต่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้โดยสารนั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และอาจยกระดับมาตรการใด ๆ เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งสายการบินจะต้องปรับแนวทางดำเนินการเพื่อให้การนำผู้โดยสารเข้าประเทศเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดที่ประกาศขึ้นภายหลัง
สำหรับรายละเอียดเนื้อหาตามประกาศใน NOTAM ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นภาษาไทย ดังนี้
NOTAM ฉบับที่ A0071/23
กระทรวงสาธารณสุขปรับมาตรการในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้
1. ยกเลิกข้อกำหนดการรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
2. ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่กำหนดผลตรวจ RT-PCR TEST จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน
2.1 สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน
2.2 ผู้โดยสารที่ไม่มีประกันสุขภาพจะไม่เป็นเหตุของการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
2.3 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้โดยสารนั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง
2.4 หากมีระเบียบหรือข้อกำหนดอื่นใดจากกระทรวงสาธารณสุข ให้สายการบินดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดนั้น
3. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ
4. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน
5. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย
6. หากมีคำถาม ข้อสงสัย ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ https://shorturl-ddc.moph.go.th/FeCG0
ข้อปฏิบัติดังกล่าว เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.
นอกจากนั้น CAAT ยังได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมาตรการทางสาธารณสุขในการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อแจ้งให้สาธารณะและผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้ทราบอย่างเป็นทางการอีกทางหนึ่งด้วย ( รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.caat.or.th/th/archives/70601 )

CAAT News ฉบับที่ 1/2566
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
กองสื่อสารองค์กร

Thailand COVID-19 Entry Regulations Effective from 09 January 2023 08/01/2023

https://www.thaiairways.com/ja_JP/news/news_announcement/news_detail/Thailand_COVID-19_Entry_Regulations_Effective_from_09JAN23.page

Thailand COVID-19 Entry Regulations Effective from 09 January 2023 The Civil Aviation Authority of Thailand has introduced new regulations for travelers entering the Kingdom of Thailand. From January 9, 2023 at 8:00 a.m. local time (Bangkok), all passengers entering the Kingdom of Thailand must present a valid vaccination certificate showing that they have been ful...

07/01/2023

Tallying Thais: Thailand's population has reached 66 million, with Bangkok being the most populated province. https://www.bangkokpost.com

07/01/2023

Remark: We are now looking for the evidence of information below.

All Foreign Travellers to Thailand Please Read!
The Civil Aviation Authority has issued a COVID-19-related order on Friday detailing new regulation for all foreign travellers from all nationalities flying into Thailand from tomorrow (Jan 9) to Jan 31 in anticipation of the influx of Chinese tourists and concerns about the possible spread of COVID-19.

1) Traveler over the age of 18 must show a proof of having been vaccinated with two doses. If having been infected, the person must show a medical certificate that he or she has recovered no more than 180 days ago. For those not vaccinated, they must produce a letter from a physician justifying it.

2) Those arriving from a country where they would be required to prove that they are not infected upon returning must have COVID-19 insurance for the duration of their stay in Thailand plus seven additional days (in case the person becomes infected).

3) Holders of Thai passport are exempted from all requirements.

4) Those making a connecting flight to a destination outside Thailand are exempted.

5) Airlines must check the required documents and have the duty duty to refuse foreign passengers who failed to meet the new requirements.

6) Airlines must request its passengers to wear sanitary mask while on board except during meal time.

7) Passengers with suspect COVID-19 symptoms will be advised to get tested upon landing.
(Photo by Pravit Rojanaphruk.)

Photos from CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand's post 07/01/2023
06/12/2022

🔰 วีซ่าประเภทใหม่ "Long-Term Resident Visa (LTR)" 🔰
📅 เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2565
💠ชาวต่างชาติ 4 ประเภทที่สามารถสมัคร LTR Visa
1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) มีสินทรัพย์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ/ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี /ลงทุนในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ
2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี
3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี /ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมายและบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี /มีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
💠 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ LTR Visa
▶️ ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี (สามารถขยายได้)
▶️ ยกเว้นอัตราส่วนการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อช่าวต่างชาติ 1 คน
▶️ ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ
▶️ รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit)
▶️ อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Digital work permit)
▶️ ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled professional)
▶️ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 4 คน
🚩 อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=132843&fbclid=IwAR0a5dUFZYD_7NcOUd7hXLIrP0gYkNA16xsS-1H9dyYjDQufNaWBjHKW4Iw&language=th

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

Photos from PR Thai Government's post 01/11/2022
05/10/2022

Requirements for a valid vaccination certificate (3 doses) to enter into Japan on and after October 11th 2022.

www.mhlw.go.jp

04/10/2022

Thailand Is Fully Open to Travelers with No Entry Restrictions
Read more: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12849&filename=index

03/10/2022

ญี่ปุ่นปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นว่า ทางการญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ยกเลิกการกรอกในระบบ Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS) ซึ่งเดิมหน่วยงานผู้รับในญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้กรอกให้ในกรณีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น รวมทั้งยกเลิกข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นระยะสั้นต้องจัดกำหนดการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น

2. กลับมาใช้แนวทางการเดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราตามมาตรการเดิมที่เคยมีอยู่ (Visa Exemption Arrangements) ซึ่งก่อนสถานการณ์โควิด-19 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเคยได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจลงตรา สำหรับการเดินทางเพื่อพำนักระยะสั้น 15 วัน

3. ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นไม่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น หากแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามบัญชีการใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) ครบ 3 เข็ม หรือ ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยกเว้นแนวปฏิบัติดังกล่าวในกรณีที่ผู้เดินทางมีอาการบ่งชี้ว่าอาจติดเชื้อโควิด-19

4. ยกเลิกการกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น 50,000 คนต่อวัน

5. เปิดให้เที่ยวบินและเรือขนส่งระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการที่ท่าอากาศยานและท่าเรือของญี่ปุ่นได้เช่นเคย หากท่าอากาศยานและท่าเรือดังกล่าวมีความพร้อมแล้ว

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการญี่ปุ่น
อย่างใกล้ชิด

****************************

29 กันยายน 2565

https://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/11280/

01/10/2022

Travelling to Thailand
📌(from 1 October 2022 onwards)

According to the Minister of Foreign Affairs, passengers will no longer be required to present COVID-19 related documents such as the certificate of vaccination and COVID-19 test result upon arrival in Thailand.

23/09/2022

Thai cabinet approves 45 days for visa exemptions and 30 days for Visa on Arrival

The Cabinet approved an edict of the Ministry of Interior on 20 September 2022 extending the stay period in the Kingdom for some foreign visitors, as follows:
- Visitors with Visa on Arrival will be able to stay for up to 30 days, up from 15 days;
- Passport holders of countries/ territories who may enter Thailand under a tourist visa exemption scheme will be extended from 30 days to 45 days;
- Passport holders of countries/ territories who may enter Thailand without a visa under a bilateral agreement will be allowed to stay in the Kingdom for up to 45 days, up from 30 days.

The extension is temporarily in effect from 1 October to 31 March 2023.

The approved extended visas are expected to boost tourist arrivals and spending in the country in order to help revive the tourism sector after the COVID-19 pandemic.

Photos from Immigration Bureau's post 14/09/2022
04/09/2022

🔰 วีซ่าประเภทใหม่ "Long-Term Resident Visa (LTR)" 🔰
📅 เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2565
💠ชาวต่างชาติ 4 ประเภทที่สามารถสมัคร LTR Visa
1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) มีสินทรัพย์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ/ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี /ลงทุนในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ
2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี
3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี /ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมายและบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี /มีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
💠 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ LTR Visa
▶️ ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี (สามารถขยายได้)
▶️ ยกเว้นอัตราส่วนการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อช่าวต่างชาติ 1 คน
▶️ ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ
▶️ รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit)
▶️ อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Digital work permit)
▶️ ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled professional)
▶️ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 4 คน
🚩 อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/upload/content/LTR.pdf?fbclid=IwAR1TdvWPw0iV0wd-_VfFkaxnRuYryuAadGo8mcY5LfLeFNfxcWLiYWrr0D0
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

Credit: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=458267073006696&id=100064702208328

01/09/2022

🔰 วีซ่าประเภทใหม่ "Long-Term Resident Visa (LTR)" 🔰
📅 เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2565
💠ชาวต่างชาติ 4 ประเภทที่สามารถสมัคร LTR Visa
1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) มีสินทรัพย์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ/ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี /ลงทุนในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ
2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี
3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี /ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมายและบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี /มีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
💠 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ LTR Visa
▶️ ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี (สามารถขยายได้)
▶️ ยกเว้นอัตราส่วนการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อช่าวต่างชาติ 1 คน
▶️ ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ
▶️ รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit)
▶️ อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Digital work permit)
▶️ ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled professional)
▶️ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 4 คน
🚩 อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=132843&language=th

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

27/08/2022

☀️☀️R&l คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทย A- คงมุมมอง ความน่าเชื่อถือประเทศไทย ระดับมีเสถียรภาพ

☀️บริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

✅1) แม้ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางการเงิน และการคลัง ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานจากกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทย และการบริโภคเริ่มฟื้นตัว โดยภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่

✅2) รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อสนับสนุนการดำเนินมาตรการทางการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Debt to GDP ratio) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 61 อย่างไรก็ดี R&I เชื่อมั่นว่า รัฐบาลยังคงรักษาเสถียรภาพทางการคลังและใส่ใจต่อภาระหนี้สาธารณะ (Debt Burden) ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากมีการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบ และสามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามความต้องการ

✅3) สำหรับภาคการเงินต่างประเทศ (External Finance) R&I คาดว่า แม้ปี 2565 ประเทศไทยจะยังคงขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เนื่องจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวลดลง ต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของราคาน้ำมัน การขาดแคลนของเซมิคอนดักเตอร์ และการล็อกดาวน์ระลอกใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในปี 2566 ดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการลดลงของราคาพลังงาน นอกจากนี้ ภาคการเงินต่างประเทศยังมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง และสภาพคล่องต่างประเทศมีความเข้มแข็ง

✅4) ประเด็นที่ R&I ให้ความสนใจ และจะติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อการลดลงของประชากรวัยทำงาน ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผลักดันให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว และทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

#สร้างไทยไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

外務省 海外安全ホームページ 15/08/2022

日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C069.html

外務省 海外安全ホームページ 海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。

大使館からのお知らせ 22/07/2022

在タイ日本国大使館
2022/7/22

有効な検査証明書の入手が困難な方に対する日本帰国のための大使館レターの発行について

大使館からのお知らせ 本ホームページは「JavaScript」が使われております。「JavaScript」をONにしてご利用ください。

Photos from ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย's post 21/07/2022
11/07/2022

สถานทูตญี่ปุ่นประจำไทยจะเปิดลงนามแสดงความอาลัยกับอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ ในวันอังคารที่ 12 และวันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม
ผู้ที่มีความประสงค์ลงนาม ช่วยแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตน ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อลงบันทึกการเข้าออกด้วย

・วันและเวลา: วันอังคารที่ 12 และวันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.
・สถานที่: ชั้น 2 อาคารแผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

在タイ日本国大使館では、明日より安倍晋三元総理大臣の逝去に伴う弔問記帳を実施いたします。
ご来館時には、パスポート等の身分証明書(原本)を持参いただき、領事・広報文化棟入口の警備員に記帳のため来館した旨お伝えください。
・実施期間:
2022年7月12日(火)及び14日(木)
9:00~12:00及び14:00~16:00
・記帳場所:
在タイ日本大使館 領事・広報文化棟2階
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

AIN_Profile_ZnCn_Aug20
AIN_Profile_EN_Oct20

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


9/256 UM Tower 25th Fl. , Ramkhamhaeng Road , Suanluang
Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

การเตรียมการยื่นภาษี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate
455/37-38 ถนน พระราม 6 แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท แ?

I don't like Finance I don't like Finance
Supalai Park Talat Phlu Station
Bangkok, 10600

Designer, Personal Financial Planning, Tax & Family Business Consulting, Brand Identity

PUM Training Tax PUM Training Tax
Bangkok

อบรมสัมมนาด้านบัญชีและภาษีอากร

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33
Bangkok

รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ร?

Jiranuch Accounting Jiranuch Accounting
Bangkok, 10520

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ปิดงบกา?

Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud
Bangkok, 10330

Acctegy เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การ?

Smart Visa And Business Consultant Smart Visa And Business Consultant
6 ซอยเพชรเกษม 66/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เนขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10160

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนและ?

N.R.Group Accounting : รับทำบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงินบริษัท N.R.Group Accounting : รับทำบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงินบริษัท
Bangkok, 10150

รับทำบัญชีออนไลน์ วางแผนภาษี ปิดงบ?

Napa Business Solutions Co Ltd. Napa Business Solutions Co Ltd.
#9 Pattanakarn Soi 69 Yak 2-1-2 (2-3-4)
Bangkok, 10250

A partnership of a US tax and general practice lawyer, a Thai GP & litigator, and a Thai accountant.

Visualize Accounting Visualize Accounting
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
Bangkok, 10230

บริการ -รับยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ -?

Maxbiz Accserrich Co.,Ltd. Maxbiz Accserrich Co.,Ltd.
Bangkok, 10510

จดทะเบียนบริษัท/หจก. ถูกสุด 6,990 บ. รับท?

IBetter IBetter
315/5 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 10 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
Bangkok, 10230

ดำเนินธุรกิจให้บริการทำบัญชี, ตรวจ?