กลุ่มการวัดและประเมินผลการ

กลุ่มการวัดและประเมินผลการ

ตำแหน่งใกล้เคียง university

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะบัญชี จุฬ
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะบัญชี จุฬ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสมาธิ มหาวิทยาลัยรามคำ
กลุ่มสมาธิ มหาวิทยาลัยรามคำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ศูนย์ให้บริการปรึกษาและจิต
ศูนย์ให้บริการปรึกษาและจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CU Sports Science Alumni
CU Sports Science Alumni
10330
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์บ่มเพา
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์บ่มเพา
มหาวิทยาลัยสยาม
RU Chinese studies
RU Chinese studies
Ramkhamhaeng University
Istituto Marangoni Information Center Thailand
Istituto Marangoni Information Center Thailand
461 Sriayudaya Toongpayatai Rajthevee Bangkok 10400
SCG Bangkok Business Challenge at Sasin
SCG Bangkok Business Challenge at Sasin
Sasa Patasala Building, Chula Soi 12, Phyathai Road
Chuo-Thammasat Collaboration Center, Thailand -中央大学タイ・オフィス
Chuo-Thammasat Collaboration Center, Thailand -中央大学タイ・オフィス
15th Floor, President Tower
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ
utcc
ยำ39
ยำ39
�ท่าข้าม 28 แยก 16 �พระราม2
BSRU News
BSRU News
BanSomdejchopraya Rajabhat University (BSRU)
Academic Department of PolSci CU
Academic Department of PolSci CU
อังรีดูนังต์
Department of Biology - Srinakharinwirot University
Department of Biology - Srinakharinwirot University
10110
CCSC Education เรียนต่อต่างประเทศ
CCSC Education เรียนต่อต่างประเทศ
191 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น5 ห้อง 513

กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

25/08/2021

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “เฉพาะกลุ่มจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว"

ตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2564

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/230
สมัครได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th

05/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยรับเชิญในหัวข้อ “The Next Normal Post COVID-19 : ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา” จัดโดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ FB Live

-การบรรยายพิเศษ เรื่อง The Next Normal Post COVID-19 : ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-นำเสนอผลงานวิจัยรับเชิญ จำนวน 6 เรื่อง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-การเสวนา เรื่อง ต่าง Gen ต่างศาสตร์ หลากมุมมอง
ผู้ร่วมเสวนา
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการเสวนาโดย อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Work shop โดย อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!!! ที่ https://bit.ly/ssrat-main

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Inbox หรือ อีเมล [email protected]

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ลงทะเบียนครบถ้วนจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

14/05/2021

กว่าจะเข้าใจสถิติแต่ละตัวต้องใช้เวลาเรียนเป็นเทอม มีหลักสูตรใดที่สามารถเข้าใจเนื้อหาสถิติตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงภายในระยะเวลา 2 วันกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย์ หาคำตอบได้ที่การอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร 2: สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และวิจัยขั้นสูง (Fundamental Statistics for Advanced Analysis and Research)

วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี
อาจารย์ ดร.สุกัญญา บุญศรี
อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล

วันที่อบรม: วันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: เป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom

ลิงค์เอกสารโครงการอบรม: https://cutt.ly/ibKmKcU

ลิงค์ลงทะเบียน: https://bit.ly/3uzA2GC

ลิงค์สมัครสมาชิกสมาคมฯ: https://cutt.ly/cbKTWqD

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล [email protected] หรือ inbox Facebook

11/03/2021

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔" จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

20/01/2021

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยมี 5 กลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่
1. วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. สถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา
4. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
5. การศึกษาพิเศษและการเรียนรวม
สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดเก็บเท่ากับหลักสูตรภาคปกติ แต่เวลาเรียนปรับได้ตามความเหมาะสม บางกลุ่มวิชาจัดการเรียนรู้ในวันเสาร์-อาทิตย์เป็นหลัก
สนใจสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเพจ KruRoo ได้เลยครับ

05/11/2020

M.Ed. Seminar

27/10/2020
25/09/2020

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08/06/2020

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/1335

27/05/2020

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/1309

27/05/2020

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/1308

15/05/2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2

ลิงค์ประกาศ:https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/ต้น%2063%20รอบ%202/test/วัดและประเมิน%20ป.โท.pdf

01/05/2020

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/1273

10/04/2020

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/1242

21/03/2020

Graduate School Chulalongkorn University

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
------------------------------------
https://www.grad.chula.ac.th/news_detail.php?news_id=354&cat_id=2

16/02/2020

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/ต้น%2063%20รอบ%201/วัดและประเมิน%20โท.pdf

สมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล อีเมล [email protected]

01/02/2020

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/ต้น%2063%20รอบ%201/วัดและประเมิน%20โท.pdf

สมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล อีเมล [email protected]

01/02/2020

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com/apply/registerDetailForapply/1717P4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล อีเมล [email protected]

30/10/2019

แนะนำหลักสูตรการวัดและประเมินผล

28/10/2019

การสอบกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ฯ ในการนี้ นิสิตได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์เพื่อนำไปปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้สมบูรญ์ยิ่งขึ้นต่อไป (26 ต.ค. 62) #คณาจารย์ดูแลใกล้ชิด #สนับสนุนให้นิสิตเรียนจบสองปีทุกคน #การวัดและประเมินผลการศึกษา #ครุศาสตร์ #จุฬาฯ

18/10/2019

Photos from สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post

17/10/2019
04/10/2019
28/08/2019

***วันและเวลาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทางการทดสอบและจิตวิทยา ***

เปิดให้บริการทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 811 ชั้น 8 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างแบบวัดและแบบสอบที่มีให้บริการ
👤 แบบวัดเชาว์ปัญญาของ Binet และ Wechsler
👤 แบบวัดบุคลิกภาพ
👤 แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐานหลากหลายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

และยังมีแบบวัดและแบบสอบอีกหลายชนิดที่รอทุกท่านเข้ามาสืบค้นที่ห้องปฏิบัติการทางการทดสอบและจิตวิทยา

22/08/2019

นิสิตกราบขอพรคณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูคณะครุศาสตร์และวันเปิดภาคการศึกษา

05/07/2019

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร 9 การสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล และ อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล

วันที่อบรม วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

เนื้อหาการอบรม
 การสร้างแบบสอบ
 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การฝึกปฏิบัติการ

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZnIycC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1nUgNMnFbNIUK8cPejwGdlfdfuFXkrsws/view?fbclid=IwAR3jW1XLmCQt5MfJBbavCDY6XpMqJOH37QolxgfQLLuUfChZOT9QiB_t08I

04/07/2019

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/academic/view.php?Page=1562205770255896

22/06/2019

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

22/06/2019

การประชุมสัมมนาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ประจำปี 2562 🤓💻

18/06/2019

ทฤษฎีการประเมิน โดย ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี พิมพ์ครั้งที่ 9 #หาซื้อได้ที่ #ศูนย์หนังสือจุฬาฯทั่วประเทศ

10/06/2019

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/academic/view.php?Page=1559796100834079

06/06/2019

สำหรับผู้สนใจ เหลือที่นั่งเพียง 6 ที่เท่านั้น

หลักสูตร 3 สถิติวิเคราะห์พื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง (Fundamental Statistics for Advanced Analysis & Research) *ควรเรียนก่อนหลักสูตร LISREL และ MPLUS

วิทยากร ศาสตรจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล และ อ.ดร.สุกัญญา บุญศรี

วันที่อบรม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

เนื้อหาการอบรม
•การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlational analysis)
•สหสัมพันธ์แบบต่างๆ (Correlation Coefficients)
•การทำนายโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis)
•การทำนายโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
•การทำนายโดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)
•การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)
•การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
•หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ
•การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory FA; EFA)
•การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory FA; CFA)
•มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Models; SEM)
•การฝึกปฏิบัติการ

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZnIycC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1nUgNMnFbNIUK8cPejwGdlfdfuFXkrsws/view?usp=sharing

01/06/2019

Faculty of Education, Chula Univ.

ติดตามรายละเอียดได้ทั่ http://portal.edu.chula.ac.th/academic/view.php?Page=1559291586492322

31/05/2019
31/05/2019

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

รายละเอียดรางวัลการวิจัย ประจำปี 2562
.
สำนักบริหารวิจัยขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ในสาขา...
📍วิทยาศาสตร์สุขภาพ
📍วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍สังคมศาสตร์
📍มนุษยศาสตร์
ส่งใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2562
.
หมดเขต 10 มิถุนายน 2562
.
ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/ora-research-award-2019/

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

M.Ed. Seminar

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10330
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
International Affairs Division International Affairs Division
555/2 Energy Complex, B Building, 23th Floor, Vibhawadhi Rangsit Road
Bangkok, 10900

International Affairs Division, Office of Permanent Secretary, Ministry of Energy of Thailand

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกร
99 Chaeng Wattana Rd.
Bangkok, 11120

ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th

อบรม E-Plan อบรม E-Plan
Bangkok

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ร่วมการอบรม e-Plan กับผมโดยตรง ไม่ใช่ เพจ ของกรมนะครับ

Hachi Creation & Picture perfect Hachi Creation & Picture perfect
ถนน รอยัลซิตี้อเวนิว
Bangkok, 10310

Hachi Creation&Picture Perfect Thailand (production house)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร
ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห
Bangkok, 10210

Legal Aid Center for Debtors and Victims of Injustice เบอร์โทรติดต่อ 1202 ต่อ 53610

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากค สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากค
ถนน เจริญนคร
Bangkok, 10600

ส่วนราชการ

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร
99 Moo 16 Vibhavadi Rangsit Rd
Bangkok, 12130

ติดต่อ งานอำนวยการ 02-5320571 งานวิชาการ การรับนักเรียน 02-5320596 งานการเงิน ค่าบำรุงการศึกษา 02-5320569

ประปาแม้นศรี ประปาแม้นศรี
1203 ถนนนครไชยศรี แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok, 10400

Quality Water For Quality Life.

ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรัก ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรัก
Bangkok, 10900

ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า สปฟ.ปม. โทร 02-579-8236

ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Bangkok, 10900

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Earthquake TMD Earthquake TMD
Bangkok, 10260

รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและทั่วโลก https://earthquake.tmd.go.th