Wichian & Partner

Wichian & Partner

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

คุณครูประถมศึกษา
คุณครูประถมศึกษา
10240
มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์
มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์
เกาะดอน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก
Maker Space IE.Tech แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
สถานีดับเพลิงประเวศ
สถานีดับเพลิงประเวศ
อ่อนนุช 86 แยก 2
สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมห
สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมห
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81
ทนายธนบดี เสประธานนท์
ทนายธนบดี เสประธานนท์
642 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย 44 ถนนรามคำแหง 164 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระ
สระว่ายน้ำเที่ยงคืน
สระว่ายน้ำเที่ยงคืน
10520
Best Care Pet Hospital : โรงพยาบาลสัตว์เบสท
Best Care Pet Hospital : โรงพยาบาลสัตว์เบสท
171/61 Soi Ladkrabang 18/1 Ladkrabang Road เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
10 ซ. 6 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
โคกหนองนาโมเดล Sriphan garden&farm
โคกหนองนาโมเดล Sriphan garden&farm
สวนเกษตรวัยเกษียณ 58/1 ม.6 ต.พระยาบันลือ
Communication Arts - นิเทศศาสตร์  Stamford International U
Communication Arts - นิเทศศาสตร์ Stamford International U
16 Motorway km2, Pravet
ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรั
ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรั
ชั้น 1 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (ตึกเก่า) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
TKN Tech Know Now
TKN Tech Know Now
Ramkhamhaeng
งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล
งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์
อสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์
ramkhamhaeng road

รับปรึกษาคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร อุทธรณ์ฎีกา ทำนิติกรรมสัญญา ที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Wichian & Partner's post 26/05/2021

#กฎหมายใหม่
#ปลดพืชกระท่อมพ้นจากยาเสพติด

☑️ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564
👉 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ 26 พฤษภาคม 2564)

👉 ที่มาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/035/T_0001.PDF

Photos from Wichian & Partner's post 11/03/2021

#ประกาศกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวง วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100กม./ชม. (ประกาศ 10 มีนาคม 2564)

✍️ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

👉 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเร็วรถบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท อาทิเช่น

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องเดินรถขึ้นไปมีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศกำหนด

ข้อ 3 อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทํางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทตาม ข้อ 2 มีดังต่อไปนี้

รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกินสิบห้าคนให้ใช้ความเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ...

Photos from Wichian & Partner's post 06/02/2021

#กฎหมายใหม่ #แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา


✍️ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
👉 มีผล 7 ก.พ. 2564
👉 แก้ไขในประเด็นอนุญาตให้ทำแท้ง
☑️ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยุติได้ตามความประสงค์
☑️ อายุครรภ์เกิน 12 แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยุติได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

📌 ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/010/T_0001.PDF

06/01/2021

#covid19 #มาตรการควบคุมไวรัสโควิด

📌 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)

👉 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้บังคับแล้ว ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติส่วนราชการ ยกระดับมาตรการยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่น การควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมการปราบปรามต้นเหตุการระบาดโรคทุกรูปแบบ และบทลงโทษทางกฎหมายกับผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

posttoday.com 24/09/2020

คุก! 99 ปี "วัฒนา เมืองสุข"ทุจริตบ้านเอื้อฯ

ศาลฎีกานักการเมือง พิพากษาจำคุก นายวัฒนา เมืองสุข คดีบ้านเอื้ออาทร

https://www.posttoday.com/politic/news/633856

posttoday.com ศาลฎีกานักการเมือง สั่งจำคุก"วัฒนา เมืองสุข" 99 ปี แต่โทษสูงสุดให้จำคุกได้ 50 ปีคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร ขณะ...

thaimoveinstitute.com 28/08/2020

ศาลพิจารณาตัดสิน จำคุก เทพไท พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี - Thaimoveinstitute.com

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจำคุกเทพไทย เสนพงษ์ พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง https://www.thaimoveinstitute.com/33024/?y=

thaimoveinstitute.com ด่วน!?! ศาลพิจารณาตัดสิน จำคุก 2 ปี "เทพไท เสนพงศ์" พร้อม "มาโนช เสนพงศ์" พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี!?!

05/08/2020

#คดีอาญา #พรบอาวุธปืนฯ
📌 การถืออาวุธปืนอยู่ชั่วขณะแล้วต้องส่งคืน เป็นการยึดถืออาวุธปืนแต่มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน จึงไม่เป็นการมีไว้ในครอบครองตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 7

✍️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4729/2562 พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 7 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่” และมาตรา 4(6) แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกันให้ความหมายของคำว่า มี ไว้ว่ามีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งคำว่าครอบครองหาได้บัญญัติให้มีความหมายเป็นพิเศษอย่างใดไม่ ต้องถือว่ามีความหมายตามกฎหมายทั่วไป เช่นนี้ การถืออาวุธปืนอยู่ชั่วขณะแล้วต้องส่งคืน เป็นการยึดถืออาวุธปืนแต่มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน หาอาจเป็นการครอบครองไม่

จำเลยเพียงแต่รับฝากอาวุธปืนพกสั้นของกลางมีซองอาวุธปืนไม่มีเครื่องกระสุนปืนจาก ย. ก่อนหน้าวันเกิดเหตุแค่ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งการรับฝากอาวุธปืนพกสั้นของกลางในลักษณะนี้ของจำเลย แม้ยังมีเงื่อนไขว่า ถ้าภายหลังจำเลยพอใจ ย. ก็ยินดีขายและโอนอาวุธปืนให้ถูกต้อง ก็ยังถือว่าจำเลยเป็นเพียงผู้ครอบครองอาวุธปืนพกสั้นของกลางอยู่ชั่วขณะเช่นกัน เนื่องจากจำเลยยังมีหน้าที่ต้องคืนอาวุธปืนพกสั้นของกลางให้ ย. อยู่ ส่วนการที่จำเลยจะพึงพอใจแล้วซื้ออาวุธปืนพกสั้นของกลางในภายหลังก็เป็นเรื่องที่ ย. จะต้องจดทะเบียนโอนและส่งมอบอาวุธปืนพกสั้นของกลางให้จำเลยอีกต่างหาก การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสาม

01/08/2020

#คดีอาญา #ฎีกาน่ารู้
👉 บรรยายฟ้องเคลือบคลุม ขัดกันเองและขัดต่อลักษณะความผิด เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 158(5)

👉 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4524/2562 “การที่ศาลจะมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความแตกต่างกับฟ้องตามมาตรา 192 ได้นั้น จะต้องเป็นเรื่องที่คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายมาถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 158(1) ถึง (7) เสียก่อน ดังนี้ หากเป็นฟ้องที่ขัดกันเองและขัดต่อลักษณะความผิดอันเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิด ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158(5) ศาลก็จะต้องพิพากษายกฟ้อง”

>>แม้ศาลชั้นต้นจะมีอำนาจตรวจคำคู่ความ แต่ปัญหาเรียงฟ้องในคดีอาญาชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษายกฟ้อง จึงชอบด้วยกฎหมาย หาใช่การพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบ

>>เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ ป.อ. มาตรา 334 เปรียบเทียบกับ ป.อ. มาตรา 352 แล้ว จะเห็นความแตกต่างในสาระสำคัญคือเรื่องการครอบครอง โดยความผิดฐานลักทรัพย์ ผู้กระทำจะต้องไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นวัตถุที่มุ่งกระทำต่อด้วยในขณะกระทำความผิดและมีการเอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอม ส่วนความผิดฐานยักยอกจะเป็นความผิดได้ต่อเมื่อผู้กระทำได้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ด้วยในขณะกระทำความผิด ปัญหาการครอบครองอยู่ที่ใครจึงมีความสำคัญในการวินิจฉัยว่าการเอาไปจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยทุจริตต่อโจทก์หลายบทหลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ได้รับมอบหมายให้ครอบครองจัดการทรัพย์สินโจทก์ มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินเพื่อชำระหนี้โจทก์ตามกฎหมายคือบัญชีโจทก์ของธนาคาร ก. ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จำเลยที่ 1 กระทำผิดหน้าที่ของตนสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมและเช็คเงินสด 11 ฉบับ จากบัญชีโจทก์ให้จ่ายเข้าบัญชีจำเลยที่ 2 หรือแก่ผู้ถือ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือเช็คไปถอนเงิน จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์และเบียดบังเอาทรัพย์สินเป็นเงินในบัญชีของโจทก์ในฐานะนายจ้างเป็นของตน ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 83,90,91,334,335(7)(11),352,353 แสดงว่า โจทก์เองก็ไม่ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไร เป็นฟ้องที่ขัดกันเองและขัดต่อลักษณะความผิด เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158(5)

>> การที่ศาลจะมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความแตกต่างกับฟ้องตามมาตรา 192 ได้นั้น จะต้องเป็นเรื่องที่คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายมาถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 158(1) ถึง (7) เสียก่อน หากเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องโดยไม่จำต้องพิจารณาการสืบพยานของคู่ความแต่อย่างใด ตามกรณีดังกล่าว ศาลย่อมไม่มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 ได้

#ฟ้องเคลือบคลุม #ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย #ข้อเท็จจริงแตกต่างจากฟ้อง

25/07/2020

✔️ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา พ.ศ. 2563

☑️ เริ่มใช้บังคับ 18 กรกฎาคม 2563

👉 ที่มาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/056/T_0026.PDF

#กฎหมายใหม่ #ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา #การแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ #คดีอาญา

komchadluek.net 03/07/2020

ศาลฏีกาพิพากษาให้"คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" ชดใช้คดีทุจริตข้าวจีทูจี กว่า 2หมื่นล้าน

🚩 2 ก.ค. 2563 คดีจำนำข้าว G2G ศาลฎีกาพิพากษาให้คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" สุธี เชื่อมไธสง" ชดใช้กว่า 2 หมื่นล้านบาท
https://www.komchadluek.net/news/politic/435920?qt=

komchadluek.net ศาลฏีกาพิพากษาให้คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" สุธี เชื่อมไธสง" ชดใช้คดีทุจริตข้าวจีทูจีกว่า 2หมื่นล้าน ซึ่งเจ้าตัวไ....

thaimoveinstitute.com 26/06/2020

ด่วน!ศาลฏีกายืนสั่งจำคุก4แกนนำนปช.คดีบุกบ้านสี่เสาฯ หิ้วนอนเรือนจำ - Thaimoveinstitute.com

📣 ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 4 แกนนำ นปช.
https://www.thaimoveinstitute.com/21171/?y=

thaimoveinstitute.com จากที่ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ชุมนุมปิดล...

thairath.co.th 13/06/2020

ราชกิจจาฯ "ยกเลิกเคอร์ฟิว-คลายล็อก เฟส 4 กิจกรรมเสี่ยง" มีผล15มิ.ย.นี้

👍 ยกเลิกเคอร์ฟิว
👉 มีผลเวลา 23.00 น. (5 ทุ่ม) ของคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2563

👉 ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF

thairath.co.th ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังให้คงการห้ามเดินทางเข้า-ออกในราชอาณาจักร พร้อมสั่ง ค.....

06/05/2020

#ทารุณกรรมสัตว์ มีโทษจำคุก

หยุด!! ทารุณกรรมสัตว์กันเถอะครับ
>>>เพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีเลือดเนื้อ มีหัวใจ มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา
>>>ทุกๆชีวิตมีความสำคัญและควรได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

#สำนักงานกิจการยุติธรรม #justiceinfographic #ทารุณกรรมสัตว์ #ทำร้ายสัตว์

02/04/2020

🚩 ออกข้อกำหนด(ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
☑️ สาระสำคัญ คือ #ห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืน ช่วงเวลาระหว่าง 22.00 - 4.00 น. (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นด้านการแพทย์ ธนาคาร ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ น้ำมัน สินค้านำเข้าส่งออก ขนคนไปกักกันโรค เดินทางไปหรือกลับจากสนามบิน)
👉 อ่านรายละเอียดด้านล่าง
#ประกาศเคอร์ฟิว #Covid19

25/03/2020

👉 ออก 16 ข้อกำหนดหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรค / ปิดสถานที่เสี่ยง (เช่น สนามมวย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ เป็นต้น) / ปิดช่องทางเข้าประเทศ / ห้ามกักตุนสินค้า / ห้ามชุมนุม / ห้ามเสนอข่าวเท็จ และมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับกลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อ

👉 วันที่ 25 มี.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนดและข้อกำหนด เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาดังนี้ ..... (ดูรูป)
#ข้อกำหนด
#ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
#Covid19

25/03/2020

🚩 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ✨
#ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
#Covid19

21/03/2020

🚩 ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ✨

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/86633-supermarket.html
#covid19

21/02/2020

เอกสารข่าว คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี #ยุบพรรคอนาคตใหม่

thaipolice.net 20/02/2020

ตรวจสอบตำรวจปลอมหรือจริง???

👍 #ตรวจสอบรายชื่อตำรวจปลอม หรือจริง
👉 เอาสาระดีๆมาฝาก กรณีมีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจมาขอตรวจค้นจับกุมหรือทำการใดๆ คุณสามารถเอาชื่อนามสกุลไปสืบค้นได้ครับ ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
เข้าไปที่ลิ้งค์นี้ http://www.thaipolice.net/

thaipolice.net

04/02/2020

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทุจริตข้าว จีทูจี เผยแพร่ทางเว็บราชกิจจานุเบกษา (3 กุมภาพันธ์ 2563)
เข้าไปดูที่ลิงค์http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/010/T_0007.PDF

workpointnews.com 26/01/2020

ลูกหนี้ต้องรู้ แบงก์ชาติสั่งสถาบันการเงิน ปรับวิธีคิดดอกเบี้ย-ลดค่าธรรมเนียม | Saving Guru

👍 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการใหม่ สั่งให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยน วิธีการคิดดอกเบี้ย และ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มความเป็นธรรมให้กับลูกค้ามากขึ้น

👉 โดยปรับเปลี่ยนทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน คือ
1. ค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด ให้คิดค่าปรับจากเงินต้นคงเหลือ
2. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระ
3. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ให้คืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนเมื่อลูกค้ายกเลิกบัตร ......

workpointnews.com เพิ่งเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการใหม่ สั่งให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยน วิ.....

09/12/2019

✨ การดำเนินคดีอาญากับคนบ้า 😎

กฎหมายน่ารู้ 36 : การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช

▶ ความรับผิดอาญาของ "คนบ้า"
1.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าจริง" = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
2.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าบางเวลา" = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

▶ ลักษณะแบบไหนที่กฎหมายถือว่า "บ้า"
"คนบ้า"
• ไม่รู้ผิดชอบชั่ว-ดี
• บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองไม่ได้
• สติฟั่นเฟือน ป่วยจิต"คนบ้าบางเวลา"
• รู้ผิดชอบชั่ว-ดีอยู่บ้าง
• บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองได้บ้าง
• สติไม่ฟั่นเฟือน

▶ ผู้กระทำความผิดต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชว่า “บ้าจริง” หรือ “แกล้งบ้า” ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาลงโทษ
1.ถ้ามีเหตุเชื่อว่า “บ้า” ตำรวจ อัยการ และศาลนำตัวผู้กระทำความผิดไปตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช
2.ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชระบุว่า “บ้าจริง”ศาลประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
3.คนบ้าที่ “ต่อสู้คดีได้”นำตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาล
4.ขณะที่ “รักษาอาการทางจิตอยู่”ให้ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี(ซ้ำ)
5.คนบ้า “ต่อสู้คดีได้”นำตัวกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษตามกฎหมาย

▶ ความรับผิดอาญาของ "คนบ้า"
1.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าจริง" = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
2.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าบางเวลา" = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

#กฎหมายน่ารู้ #บ้า #คดี #ความผิด #กฎหมายอาญา #สำนักงานกิจการยุติธรรม #WeAreOJA #อินโฟกราฟิก #สังคมเคารพกฎหมาย #cultureoflawfulness
--------------------------------------------------------------------------
ข้อมูล : ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 65
CR : กรมสุขภาพจิต
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต : กรมสุขภาพจิต สายด่วน 1323

tnnthailand.com 20/11/2019

ศาลรธน.วินิจฉัย 'ธนาธร' พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.จากกรณีถือหุ้นสื่อ

👉 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ "ธนาธร" พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. จากกรณีถือหุ้นสื่อ ✨

tnnthailand.com ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่' พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.จากกรณีถือหุ....

15/11/2019

🚩 #กฎหมายใหม่
☑️ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562
👉 พร้อมสรุปสาระสำคัญ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
#กฎหมายขายฝาก #สัญญาขายฝาก #เพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย #คุ้มครอง

11/10/2019

อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาตาม "พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543”

อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาตาม "พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543”
https://twitter.com/pr_coj/status/1182104693859733504?s=20
https://www.instagram.com/p/B3a1FMOh6by/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
#COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

30/09/2019

#ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น #เหตุฉกรรจ์ #ประหารชีวิต

กฎหมายอาญาได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดไว้ 5 ประการได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน โดยการประหารชีวิตถือเป็นบทลงโทษสูงสุดแก่ผู้กระทำความผิดร้ายแรง“7พฤติกรรมการฆ่าที่ต้องรับโทษหนักด้วยการประหารชีวิต”
https://www.instagram.com/p/B3BI2imhvmW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://twitter.com/pr_coj/status/1178488845513347073?s=20

#ประหารชีวิต #COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

thaipost.net 11/09/2019

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 4 ปีแกนนำนปช.ล้มประชุมอาเซียน-ออกหมายจับทันที

👉 ศาลฏีกาพิพากษาจำคุก 4 แกนนำ นปช. 😎

thaipost.net ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ศาลจังหวัดพัทยา จ.ชลบุรี นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต.....

09/09/2019

#คดีอาญา #ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

“ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แบบฉบับสั้นๆ”
https://www.instagram.com/p/B2LgQl0B7wM/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://twitter.com/pr_coj/status/1170941566447341568?s=20

#เตือนภัย #ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ #COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic # #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

03/09/2019

👍 #สิทธิของผู้ต้องหา

เรื่องใกล้ตัวจริงๆนะ รู้หรือไม่เมื่อเราตกเป็น “ผู้ต้องหา”หรือเป็น “ผู้ถูกจับกุม” เรามีสิทธิอะไรบ้างและพี่ตำรวจที่จับกุมเราต้องแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรบ้าง
https://twitter.com/pr_coj/status/1168756396868820992?s=20
https://www.instagram.com/p/B17-7O6haG4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

#เรื่องใกล้ตัว #ผู้ต้องหา #COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic # #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

komchadluek.net 25/07/2019

ยกฟ้อง

👉ศาลฎีกาตัดสิน 'ยกฟ้อง' สนธิญาณ-สกลธี 2 แกนนำ กปปส. พ้นผิดข้อกล่าวหาร่วมกบฏ😎

komchadluek.net พิพากษายกฟ้อง

11/06/2019

🚩ศาลคดีทุจริตฯภาค 7 ตัดสินจำคุกคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน

💥💥 ศาลพิพากษาจำคุกจำเลย คดีให้สินบนเจ้าพนักงานคดีเสือดำ

28/05/2019

🚩#แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพิ่มโทษหนัก! "ข่มขืนกระทำชำเรา"

👉พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

☑️ สรุปสาระสำคัญ คือ

1. กำหนดนิยามคำว่า "ข่มขืนกระทำชำเรา" เสียใหม่ โดยตั้งเป็นมาตรา 1(18) และยกเลิกบทนิยามเดิมตามมาตรา 276 วรรคสอง และมาตรา 277 วรรคสอง

มาตรา 1(18) "กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

(ส่งผลทำให้การใช้วัตถุอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น ไม่เป็นการข่มขืนกระทำชำเราอีกต่อไป แต่จะถือเป็นอนาจารที่มีโทษเทียบเท่าการข่มขืนกระทำชำเราแทน ตามมาตรา 278 วรรคสอง และมาตรา 279 วรรคสี่ ที่ได้แก้ไขใหม่)

2. เพิ่มมาตรา 280/1 กำหนดบทเพิ่มโทษ 1 ใน 3 กรณีการข่มขืนกระทำชำเราหรือกระทำอนาจาร ที่ได้บันทึกภาพหรือเสียงไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และถ้าหากส่งต่อภาพหรือเสียงนั้น ก็จะต้องบทเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่ง

3. แก้ไขมาตรา 281 เกี่ยวกับ การยอมความ ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา โดยกำหนดใหม่ว่า

1) ถ้าเป็นกรณีข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรืออนาจารที่เทียบเท่าข่มขืน ตามมาตรา 278 วรรคสอง ต้องเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรส (ดังนั้น ข่มขืนบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสจึงยอมความไม่ได้) และนอกจากนี้ ต้องเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

2) ถ้าเป็นกรณีกระทำอนาจารตามมาตรา 278 วรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นการกระทำต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องตามมาตรา 285 หรือมาตรา 285/2

4. แก้ไขมาตรา 285 และเพิ่มมาตรา 285/2 กำหนดบทเพิ่มโทษสำหรับการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ

5. แก้ไขมาตรา 286 กำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการดำรงชีพจากการค้าประเวณีเสียใหม่

6. แก้ไขมาตรา 366/1 เรื่องการสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ โดยไม่ใช้คำว่า กระทำชำเรา ตามมาตรา 1(18)

👍 ที่มา แฟนเพจ "สื่อศาล" ของสำนักงานศาลยุติธรรม และhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0127.PDF

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 12:00
Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ฝ่ายอุตสาหกรรม สกสว. ฝ่ายอุตสาหกรรม สกสว.
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok, 10400

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เ
กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok, 10300

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

Cosplay Thailand Cosplay Thailand
ไม่จำเป็นต้องรู้
Bangkok

เพจเราจะโพสต์เฉพาะ ภาพ คอสเพลย์ ใครสนใจ ฝากลงได้ยนณครับ

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง
121 ถนน จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok, 10200

For MEA’s Engineer

ช่างกุญแจลาดพร้าว 087 488 4333 ช่างกุญแจลาดพร้าว 087 488 4333
Bangkok, 10230

ช่างกุญแจลาดพร้าว 087 488 4333 ร้านปั๊มกุญแจ ใกล้ฉัน ร้านทำกุญแจ ใกล้ฉัน ร้านซ่อมกุญแจ ใกล้ฉัน

Powerlab Head Office : Pattanakarn28 Powerlab Head Office : Pattanakarn28
พัฒนาการ 28
Bangkok, 10250

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
Bangkok, 10220

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันการศึกษา

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

Sister's Beauty Shop Sister's Beauty Shop
Bangkok, 10250

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาด
Bangkok, 10520

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.

Communication Arts - นิเทศศาสตร์  Stamford International U Communication Arts - นิเทศศาสตร์ Stamford International U
16 Motorway Km2, Pravet
Bangkok, 10250

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย