ทนายปั๊บ รับว่าความ

ทนายปั๊บ รับว่าความ

ความคิดเห็น

กูไม่รู้จัก/ไม่เกี่ยว/เป็นทนายจริง>อย่าแฝงเกาะอิงแอบอ้างหัวเพจป๊าทนายปู จันทบุรี/หัวเพจเล็กๆมีเพื่อน(พันกว่าคน)*วาวา

ร่างเอกสารทางด้านกฎหมาย | ติดต่อ : Inbox , Line , โทร (มีค่าปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี)

05/02/2023

“จิตที่มีความปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น จิตจะเป็นกุศล
จิตของเราจะมีพลัง และมีพลังมหาศาล”
- คุณพรชัย -

05/02/2023

ศาลชั้นต้น #พิพากษา ให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน #จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาท เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา ให้โจทก์

ซึ่งเป็นไปตาม #บันทึกข้อตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ของคู่กรณี โจทก์และจำเลยทั้งสามจึงมีฐานะเป็น #เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งกันและกัน

เมื่อโจทก์ #เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ทำให้จำเลยทั้งสาม #ได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งสามมี #สิทธิร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกคำบังคับ แจ้งให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาได้

หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม #คำบังคับ จำเลยทั้งสามขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวมต่อไป

และใน #การบังคับคดี นั้น ให้ถือเอา #คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของโจทก์ได้

เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตาม #ผลแห่งคำพิพากษา

เมื่อปรากฏว่าจำเลยทั้งสามยังมิได้ขอให้ออกคำบังคับ จำเลยทั้งสามจึงไม่อาจขอให้ #ออกหมายบังคับคดี

(ฎ.๙๕๖/๒๕๕๗)

04/02/2023

การที่บุคคลเข้าไปถมที่และล้อมรั้วเพื่อแสดงแนวเขตที่แน่นอนในที่ดินของบุคคลอื่น

แม้บุคคลนั้นจะมิได้เข้าอยู่อาศัยหรือมอบหมายให้ผู้ใดเข้าอยู่แทนในที่ดินนั้นก็ตาม

ถือได้ว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของบุคคลอื่นแล้ว

(ฎ.๒๔๐๗/๒๕๒๙)

02/02/2023

ผู้เสียหายทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัทประกันภัยของผู้ทำละเมิดแล้ว สามารถเรียกร้องจากผู้ทำละเมิดอีกได้
(ฎ.๔๓๓๓/๒๕๖๔)

01/02/2023

การ #ครอบครองปรปักษ์ เป็นการ #โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ในที่ดินของผู้อื่น

ที่ดินที่ครอบครองต้องเป็น #ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เท่านั้น

ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิอย่างอื่นที่ #มิใช่โฉนดที่ดิน ย่อม #ไม่อาจฟ้องหรือร้องขอ ครอบครองปรปักษ์

เพราะที่ดินประเภทนี้มีเพียง #สิทธิครอบครอง

(ฎ.๒๙๙/๒๕๖๐ , ๑๓๙๖๙/๒๕๕๘)

31/01/2023

เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นทั้ง #ละเมิด และ #ผิดสัญญา

ศาลจะ #พิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุ #คดีขาดอายุความ ในเรื่องละเมิดที่สั้นกว่าไม่ได้

เนื่องจากการกระทำของจำเลยยังอาจเป็น #การผิดสัญญา ซึ่งมีอายุความยาวกว่าถึง ๑๐ ปี อยู่ด้วย

ซึ่งยัง #ไม่ขาดอายุความ และโจทก์ย่อมได้ประโยชน์จากอายุความที่ยาวกว่านั้น

(ฎ.๖๕๙/๒๕๓๑ , ๕๑๙/๒๕๕๔)

30/01/2023

“กำแพง 3 ชั้น” ที่กั้นคนไม่ให้สำเร็จ!

29/01/2023

การจะเป็นทนายความที่เก่งได้

ต้อง “ตัวบทแม่น แน่นข้อเท็จจริง”

(คำพูดอาจารย์ชนบท)

29/01/2023

คุณคงเคยเห็นพ่อครัวที่ทำอาหารอร่อยสุดๆ
แต่พอเปิดมาร้านอาหาร ดันเจ๊ง
เพราะไม่ได้รู้เรื่อง การตลาด ทำเล บัญชี ฯลฯ
.
นั้นคือสาเหตุว่าเมื่อไรที่ผมเจอพ่อครัวเก่งๆ
ผมมักอิจฉาเจ้าของร้าน เพราะนอกจากเขาจะได้
กินอาหารอร่อยๆ ได้แทบทุกวัน
" เขายังได้เงินเข้ากระเป๋าทุกวันด้วย "
.
ดังนั้น อย่าเป็นแค่ "พ่อครัว" ที่ทำอาหารได้อร่อยสุดๆ
แต่จงเป็น "เจ้าของร้านอาหาร" ที่ทำได้อร่อยสุดๆ
.
ขอให้เริ่มต้นคิดวางแนวทางแบบนี้
ไม่ว่าธุรกิจอะไรคุณจะ มองภาพออกได้เร็วกว่ามาก
.
.

#ไปให้ถึง100ล้าน

29/01/2023

มารดากับบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน การที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้บุตรผู้เยาว์ไปอยู่กับปู่ย่า จึงเป็นการไม่ชอบ เพราะมารดายังไม่ถูกถอนอำนาจปกครอง
(ฎ.๗๔๐๗/๒๕๕๖)

29/01/2023

ศาลพิจารณาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด

หากจำเลยไม่มรณะ จำเลยก็มีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้

ปรากฏว่าจำเลยมรณะภายหลังศาลพิพากษาคดีแล้ว

กรณีนี้ ทายาทของผู้มรณะก็มีสิทธิเข้าเป็นคู่ความแทน และขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้

(ฎ.๑๘๙๐/๒๕๓๖)

27/01/2023

บทบัญญัติเรื่อง #ละเมิดอำนาจศาล เป็นกฎหมายพิเศษที่ศาลมีอำนาจค้นหาความจริงได้โดยการไต่สวนและไม่จำต้องกระทำต่อหน้าจำเลยดังเช่นการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป

กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจนำ ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง มาใช้บังคับได้ ศาลจึงไม่จำต้องสอบถามผู้ถูกกล่าวหา #เรื่องทนายความและตั้งทนายความ ให้ผู้ถูกกล่าวหาตามบทบัญญัติดังกล่าว

เมื่อไม่มี #บทบัญญัติของกฎหมาย ให้ศาลชั้นต้นตั้งทนายความให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีละเมิดอำนาจศาลดังเช่นคดีอาญาทั่วไป

และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไม่ได้ออกระเบียบให้ทนายความของผู้ถูกกล่าวหาในคดีละเมิดอำนาจศาลมีสิทธิได้รับ #เงินรางวัลและค่าใช้จ่าย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทนายความ

(ฎ.๔๙๒๓/๒๕๕๗)

* ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง บัญญัติว่า

“ในคดีที่มี #อัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณา ให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้”

26/01/2023

ต่อไปนี้จะเอาเปรียบก็คิดให้ดี
เพราะต่อไปนี้หันด้านไหนมา
ก็ยินดีหันด้านนั้นกลับคืนเสมอ
.
#กวีอินดี้

25/01/2023

การแจ้งข้อหา ไม่จำต้องระบุตัวบทกฎหมาย และไม่จำต้องแจ้งข้อหาทุกบทความผิด

(ฎ.๑๓๔๗/๒๕๓๖)

เรื่องที่แจ้งข้อหาหลักแล้ว ผลการสอบสวนปรากฏว่า จำเลยกระทำผิดฐานอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงในข้อหาหลัก ไม่ต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม

[ฎ.๑๒๕๐/๒๕๒๑ (ประชุมใหญ่)]

24/01/2023

การ #หมิ่นประมาท ด้วยการ #ปิดป้ายโฆษณา เป็น #ความผิดต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการปลดป้ายออก #อายุความร้องทุกข์ จึงเริ่มนับแต่วันปลดป้ายออก

(ฎ.๒๒๗๒/๒๕๒๗)

แต่ถ้าลงข่าว #หมิ่นประมาททางหนังสือพิมพ์ #มิใช่ความผิดต่อเนื่อง จึงต้อง #เริ่มนับอายุความ เมื่อโจทก์ได้อ่านข่าว เพราะทันทีที่โจทก์อ่านข่าว โจทก์ย่อม #รู้ถึงการกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด

(ฎ.๑๙๕๔/๒๕๓๐)

23/01/2023

เป็นทนายความโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา

ข้อหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ฟ้องจำเลย ๒ คน ในคดีเดียวกัน

เรียกค่าเสียหายในส่วนคดีแพ่งจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องตามกฎหมาย

โจทก์ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจแล้ว แต่ประสงค์จะดำเนินคดีเอง

กำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

#หมิ่นประมาท
#หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
#ฟ้องคดีอาญา
#คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา

22/01/2023

คุยกับเสี่ยแจ็ค วิศวกรใหญ่ จัดไปครับ 🔥

#นายช่างสร้างชีวิต
#ทนายปั๊บ

21/01/2023

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยพร้อมบริวารออกจากการทำประโยชน์ที่ดินพิพาท ห้ามเกี่ยวข้อง ให้จำเลยขนย้ายหรือไถหรือทำลายต้นอ้อยออกจากที่ดิน

หากไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และตามรายงานกระบวนพิจารณา จำเลยแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด

แต่มีมารดาและน้องจำเลยเข้าทำประโยชน์ เป็นกรณีที่จำเลยอ้างว่า มารดาและน้องจำเลยเป็นผู้ทำความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องมารดาและน้องจำเลยเพื่อใช้ค่าทดแทนได้ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๕๗ (๓)

และเมื่อศาลชั้นต้นได้มีหมายเรียกมารดาและน้องจำเลยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมทั้งสองในคดีตามที่โจทก์ร้องขอแล้ว อันทำให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง

เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาท แม้ฟ้องโจทก์จะมิได้ฟ้องจำเลยร่วมทั้งสองซึ่งเป็นผู้ร้องสอดก็ตาม

คำพิพากษาให้ขับไล่ย่อมใช้บังคับแก่จำเลยร่วมทั้งสองได้ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๑) จะถือว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องหาได้ไม่

(ฎ.๖๓๒๙/๒๕๖๑)

20/01/2023

ค่อยๆ เติบโตแบบยั่งยืน ดีกว่าต้องฝืนในแบบที่ไม่ใช่ตัวเรา

19/01/2023

แม้ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร

แต่ผู้ตายก็ได้อยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องถึง ๒๐ ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ตายได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย

แสดงว่าผู้ตายมีบ้านที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็นภูมิลำเนาของผู้ตาย

ผู้ร้องมีสิทธิเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ จัตวา

(ฎ.๕๙๑๒/๒๕๓๙)

ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา แบบเข้าใจง่าย 18/01/2023

ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา แบบเข้าใจง่าย

ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา แบบเข้าใจง่าย การว่าจ้างทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา มีขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้าง วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข....

17/01/2023

ผู้กู้ที่ยอมตกลงในการกู้ ให้เขาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
(ฎ.๑๒๘๑/๒๕๐๓)

16/01/2023

แม้ที่ดินจะเป็น #ที่สาธารณะ แต่เมื่อโจทก์ร่วมเป็นผู้ #ครอบครอง อยู่และได้ปลูกต้นมะม่วงไว้

การที่จำเลยตัดฟันต้นมะม่วงดังกล่าว โจทก์ร่วมย่อมได้รับ #ความเสียหาย

จึงมีอำนาจ #ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แก่จำเลย #ฐานทำให้เสียทรัพย์ ได้

(ฎ.๕๓๑๐/๒๕๓๐)

16/01/2023

🔥 สัมมนาฟรี มีวุฒิบัตร 🔥
💡 ทำแบบทดสอบหลังจบการอบรมผ่าน 60% ขึ้นไป ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม (ในรูปแบบออนไลน์) จำนวน 3 ชั่วโมง
--------------------
💝 ขอเชิญประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม 💝
⭐️ โครงการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม”
⭐️ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.45 - 16.30 นาฬิกา
--------------------
- คดีประเภทไหนขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีผ่านระบบออนไลน์ได้บ้าง ❓
- คดีประเภทไหนสามารถยื่นฟ้องออนไลน์ได้บ้าง ❓
- มาทำความรู้จักกับศาลยุติธรรมยุคใหม่ที่ให้บริการในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และประหยัด
--------------------
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live
✅ เพจสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม https://www.facebook.com/JtiCOJ และ
✅ เพจวิทยาลัยวิชาการกฎหมายเฉพาะด้านศาลยุติธรรม https://www.facebook.com/workodmai
--------------------
🔥 ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2566 👉 https://bit.ly/3WmHyCE
⭐️รายละเอียดโครงการ กำหนดการ 👉 https://bit.ly/3HYhhq2
--------------------
จัดโดย
วิทยาลัยวิชาการกฎหมายเฉพาะด้านศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
❤️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร : 0 2512 8424
อีเมล (E-Mail) : [email protected]
ไลน์โอเพนแชท (Line Openchat) : https://qrgo.page.link/pE2JL
เฟซบุ๊ค (Facebook) : https://www.facebook.com/workodmai

15/01/2023

โจทก์เป็นเจ้าคณะอำเภอ ฟ้องหาว่าจำเลยกล่าวคำ #หมิ่นประมาท ใส่ความว่าโจทก์เข้าหานางชีที่ห้องวิปัสสนา เป็นเหตุให้โจทก์ #เสียชื่อเสียง #ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง นั้น

จำเลยขอ #พิสูจน์ความจริง ได้ เพราะการพิสูจน์ความจริงของจำเลยย่อมเป็น #ประโยชน์แก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ผู้เป็นศาสนิกชนย่อมหวงแหนที่จะไม่ให้ผู้ใดมา #ทำลาย หรือ #ทำความมัวหมอง ให้แก่พุทธศาสนาที่ตนนับถือ

ยิ่งเมื่อจำเลยมาพิสูจน์ความจริงให้ #ประจักษ์ ต่อศาลได้ ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไปที่จะได้ไม่มัวหลงเคารพเลื่อมใสโจทก์ต่อไป

[ฎ.๑๐๗๒/๒๕๐๗ (ประชุมใหญ่)]

15/01/2023

หลักการสำคัญของการ #ดำเนินคดีอาญา

แม้เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ #ยกเว้นความผิด ให้แก่จำเลยก็ตาม

โจทก์ก็ยังคงมีหน้าที่ #นำสืบ ให้เห็นว่าการกระทำของจำเลย #ไม่เข้าข้อยกเว้นความผิด เช่นนั้น

หาใช่ว่าในกรณีที่จำเลยได้รับยกเว้นความผิดเช่นนั้นแล้ว #หน้าที่นำสืบ จะตกอยู่แก่จำเลยไม่

15/01/2023

เรื่องสำคัญที่ต้องบริหารจัดการ 🥸

๑. เวลา ⌚️

๒. การเงิน 💰

๓. การงาน ⚖️

๔. ครอบครัว 👨‍👩‍👦

๕. ทัศนคติ 👤

14/01/2023

Invest in yourself 🧠

ต้องการความสำเร็จ ต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่น
ทำมากกว่าคนอื่น

ให้เวลากับตัวเองมากๆ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

Growth Mindset is Freedom

13/01/2023

กล่าวว่า "ทนายความรับเงินเขามาแล้ว ไม่เอาให้ตัวความ"
เป็น #หมิ่นประมาท
ไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นป้องกันตน
(ฎ.๓๐๘๖/๒๕๒๒)

12/01/2023

ผู้เสียหายในความผิดฐาน #เบิกความเท็จ

ไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเป็นคู่ความในคดี ถ้าคำเบิกความนั้นไป #กระทบสิทธิ ของ #บุคคลภายนอก

ทำให้บุคคลภายนอก #ได้รับความเสียหาย

ก็เป็น #ผู้เสียหาย ได้

(ฎ.๒๒๒๔/๒๕๓๖)

12/01/2023

การที่จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล

เพราะถูกโจทก์หลอกลวงว่าเป็นการทำเรื่องถอนฟ้อง โดยโจทก์จะเอาเงินจากจำเลยเพียง ๑๔๐,๐๐๐ บาท

แต่ความจริงเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่าจำเลยชำระหนี้โจทก์เป็นเงินกว่า ๒๗๐,๐๐๐ บาท

เป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะถูกโจทก์ฉ้อฉล จำเลยอุทธรณ์ให้ศาลเพิกถอนได้

(ฎ.๔๔๓๔/๒๕๓๒)

10/01/2023

"ประสบการณ์"
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บรรลุผลได้ตามที่ตั้งใจ

07/01/2023

Attorney immediately = ทนายความผู้รับมอบอำนาจทันที

เมื่อตกลงว่าจ้างกันแล้ว ก็พร้อมทันทีครับ 😁

07/01/2023

"If you would like to learn second language, you have to learn for your life."

(ถ้าคุณอยากเรียนภาษาที่สอง คุณจำเป็นต้องเรียนทั้งชีวิต)

#การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

06/01/2023

ผิดสัญญาข้อตกลงในทะเบียนหย่า สถานที่ที่จดทะเบียนการหย่าและทำบันทึกข้อตกลงในทะเบียนหย่า เป็นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น
(ฎ.๒๔๖๔/๒๕๔๒)

05/01/2023

เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้แต่งเครื่องแบบ และไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ

เข้าจับกุมกลุ่มเด็กวัยรุ่นโดยไม่แจ้งข้อหาแก่เด็กวัยรุ่นคนใด ว่าเป็นผู้ดูหมิ่นตนและจะต้องถูกจับ

กลับสั่งให้คนขับรถที่เด็กวัยรุ่นโดยสารมา ขับรถไปสถานีตำรวจ

จึงถือไม่ได้ว่ามีการจับกุมในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยชอบ

ผู้ต่อสู้ขัดขวางมิให้จับกุม ไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

(ฎ.๒๖๐๘/๒๕๓๕)

04/01/2023

คดีหมิ่นประมาท ไม่จำต้องบรรยายฟ้องว่าบุคคลที่ ๓ เป็นใคร (ไม่ต้องระบุชื่อ) ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม เพราะบุคคลที่ ๓ เป็นใครก็ได้
(ฎ.๘๙๔-๘๙๗/๒๕๐๖)

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การลาออกตามกฎหมาย
อภินิหารทางกฎหมาย
เรื่องควรรู้ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล
เป้าหมายของตัวเอง
ภาษีย้อนหลัง
Soft Skills
มนุษย์เป็ด
ความสำคัญของทัศนคติ
เก็บเงินล้านแรก
เจ้าของบริษัท
หน้าที่สรรพากร
เตือนภัย!

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ซี ออฟ เลิฟ แมนชั่น (Sea Of Love Mansion) 909
Bangkok
10400

Law Firms อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
LS Horizon LS Horizon
14th Floor, GPF Withayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

LS Horizon Limited is a regional law firm established since 2000 with offices in Thailand and Lao PDR and associated firms in Singapore, Cambodia and Myanmar, which is capable of d...

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Formichella & Sritawat Formichella & Sritawat
399, Interchange 21 Building, 23rd Fl. , Unit 3, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua,
Bangkok, 10110

CORPORATE, TELECOM, MEDIA & TECH (TMT), DATA PRIVACY & CYBERSECURITY, DISPUTE RESOLUTION & LITIGATION

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ควา

ทนายวุติ : Lawyer Woot ทนายวุติ : Lawyer Woot
9/4 พุทธบูชา 39 แยก 1-1 บางมด ทุ่งคร
Bangkok, 10140

เอกสารทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา ระงับข้อพิพาท เจรจาไกล่เกลี่ย บุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

ทีมทนายกฎหมายครอบครัว -  ฟ้อง ทีมทนายกฎหมายครอบครัว - ฟ้อง
Bangkok

ทีมทนายมืออาชีพ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาครับ

Answerpdpa Answerpdpa
Bangkok

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การคุ้มครอง

Lawyer 8 Passion Lawyer 8 Passion
Bangkok
Bangkok

บริการรับว่าความ,รับรองเอกสาร Notary Public,

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ทนาย ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ทนาย
Bangkok

ทนายความสิทธิมนุษยชน คุณแม่ลูกสอง และมนุษย์คนนึงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเมือง

BKK Smart Notarial Services BKK Smart Notarial Services
Pathunwan District
Bangkok

Certification by a trustworthy Thai notarial services attorney: •signature witness •acknowledgement •translation •copy •affirmation/oath •company’s corporate document and power of ...

M. Ravi Law Thailand M. Ravi Law Thailand
127 Ratchadamri Road Unit A, Level 25 & 26 Gaysorn Tower, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330

An international law firm based in Bangkok where the scope of the legal practice includes banking &

Kudun and Partners Kudun and Partners
23rd Floor, Units C&F, Gaysorn Tower, 127 Ratchadamri Road, Lumpini Pathumwan
Bangkok

Kudun & Partners was born from a desire to practice law with dynamism and creativity that client see