S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.

S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.

ความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดรางบัว ในการเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดแก่นักเรียน ในหัวข้อ Future skill Future career "ทักษะอาชีพในอนาคต"
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนวัดรางบัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

https://youtu.be/rBZG4YztGzc
ขอไตรรัตน์ประสาทพรบวรศรี
พระภูบดีทรงเกษมเปรมกุศล
ทรงครองฉัตรครองชัยครองใจคน
น้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
"ลุสิบสองสิงหาประชาซ้อง
พระเกียรติก้องพระชนม์มั่นถวัลย์ศรี
ประณตน้อมบาทบงส์ุองค์พระพันปี
สดุดีศรีมาตา ทรงพระเจริญ"

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565

บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
นำโดย ดร.วราพร บุญมีฤทธิ์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนพนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
21 กรกฎาคม 2565
30 มิถุนายน 2565
คณะผู้บริหารและผู้แทนพนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมงคลสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
โครงการจัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์
บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

🔵ผู้ออกแบบ : อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด
🔵วิศวกรโครงสร้าง : อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ
🔵แบบจำลอง 3 มิติ : วิบูลย์ ถนัดกิจ
.........................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
🔵ผู้บริหารโครงการ : ดร. เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
🔵ผู้ช่วยบริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
ธนายุต บุญมีฤทธิ์
🔵วิศวกรควบคุมงาน : ดร. วราพร บุญมีฤทธิ์, ปรัชญา​ ปิ่นแก้ว
🔵เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์
🔵ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
🔵ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : รุ่ง แสงทอง, ประโคม วรรณประเสริฐ,
สมพร จุมลี, มนู เลือดทหาร
.........................................
ติดตามข่าวสาร และร่วมบุญได้ที่เพจ :
โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร 🙏🙏🙏
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-112431153827279
📣📣📣รับสมัครงานด่วน!!!
✅ช่างสำรวจและประมาณราคา 2 อัตรา
✅ช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
✅พนักงานธุรการภาคสนาม 1 อัตรา
✅พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา
.............................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 02 455 9381 หรือ 📱 090 987 9051(คุณสุดารัตน์)
ยื่นหลักฐานการสมัคร Resume ได้ที่
📧 [email protected]
หรือติดต่อสมัครงาน ⬇️
สำนักงานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
15 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 2 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
พร้อมด้วยทีมงาน ส.บุญมีฤทธิ์
เข้ากราบนมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
ท่านเจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์
ปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
และตรวจดูความก้าวหน้างาน

ณ วัดป่านาคนิมิตต์
บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วันที่ 8-9 มกราคม 2565

ผู้ออกแบบ : อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง : อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ
.........................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้บริหารโครงการ : ดร. เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
ธนายุต บุญมีฤทธิ์
วิศวกรควบคุมงาน : ดร. วราพร บุญมีฤทธิ์, ปรัชญา​ ปิ่นแก้ว
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : รุ่ง แสงทอง, ประโคม วรรณประเสริฐ,
สมพร จุมลี, มนู เลือดทหาร
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
กราบมนัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพ ศรัทธา
และด้วยความอาลัยยิ่งต่อการมรณภาพ
ของท่านเจ้าอาวาสวัดสีสุก
"พระมหาประยูร ชุตินฺธโร"
มรณภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น.
.........................

กำหนด พิธีถวายน้ำสรงศพ
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม2564
เวลา 14.00 - 16.00 น.
.........................
วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2564
แสดงพระธรรมเทศนา สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. ทุกคืน
🙏🙏🙏
3 พฤศจิกายน 2564
การอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

โอกาสนี้ ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด และคณะผู้บริหาร เข้ากราบมุทิตาสักการะ

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพพิธีอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถหลังใหม่
ณ วัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
..............................................
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดสีสุก

คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
▶️ผู้จัดการโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
▶️ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ขจร พับขำ, ปริญญา สอนใจ
▶️สถาปนิกออกแบบ-ควบคุมงาน : กรรณ สุวรรณโน
▶️ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : รัชพล รอดปฐม
▶️งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
▶️งานหินอ่อน : จรัส น้อยพันธุ์
▶️งานฉาบปูนปั้นบัว : ทุเรียน มีทอง

งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ : อ.อัครพล คล่องบัญชี
พระอุโบสถวัดทุ่งโป่งบูชาธรรม
ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
............................................
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : ปริญญา สอนใจ
สถาปนิกออกแบบ : กรรณ สุวรรณโน
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : นิยม สอนใจ, สมยศ สอนใจ
งานไม้ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม : บุญทรง กำมณี
งานลวดลายปูนปั้น : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
งานลวดลายหินอ่อน : จรัส น้อยพันธุ์
ท่านหลวงพ่อ "พระมหาประยูร ชุตินธโร" เจ้าอาวาสวัดสีสุก
พร้อมด้วยคณะกรรมการไวยาวัจกรวัด ร่วมประชุมสรุปรูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังที่จะเขียนขึ้นภายในพระอุโบสถหลังใหม่
ของวัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

นำเสนอโดยท่านอาจารย์ไก่ "อัครพล คล่องบัญชี" จิตรกรชำนาญการ
กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบภาพจิตรกรรม

พร้อมกันนี้ทางบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
ซึ่งนำโดย ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
คุณธนายุต บุญมีฤทธิ์ สถาปนิกออกแบบและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน
ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
.........................................................
โครงการจัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์
บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ดำเนินการงานโครงสร้างฐานราก – พื้นชั้นที่ 1
ภาพการดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2564

ผู้ออกแบบ : อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด
วิศวกรโครงสร้าง : อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ
แบบจำลอง 3 มิติ : วิบูลย์ ถนัดกิจ
.........................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้บริหารโครงการ : ดร. เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
ธนายุต บุญมีฤทธิ์
วิศวกรควบคุมงาน : ดร. วราพร บุญมีฤทธิ์, ปรัชญา​ ปิ่นแก้ว
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : รุ่ง แสงทอง, ประโคม วรรณประเสริฐ,
สมพร จุมลี, มนู เลือดทหาร
.........................................
ติดตามข่าวสาร และร่วมบุญได้ที่เพจ :
โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร 🙏🙏🙏
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-112431153827279

ก่อสร้างและซ่อมแซมอนุรักษ์ ด้านสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงงานระบบประกอบอาคารและอื่นๆ บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด

เปิดเหมือนปกติ

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 07/09/2022

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดรางบัว ในการเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดแก่นักเรียน ในหัวข้อ Future skill Future career "ทักษะอาชีพในอนาคต"
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนวัดรางบัว

25/07/2022

ขอไตรรัตน์ประสาทพรบวรศรี
พระภูบดีทรงเกษมเปรมกุศล
ทรงครองฉัตรครองชัยครองใจคน
น้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 22/07/2022

"ลุสิบสองสิงหาประชาซ้อง
พระเกียรติก้องพระชนม์มั่นถวัลย์ศรี
ประณตน้อมบาทบงส์ุองค์พระพันปี
สดุดีศรีมาตา ทรงพระเจริญ"

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565

บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
นำโดย ดร.วราพร บุญมีฤทธิ์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนพนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
21 กรกฎาคม 2565

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 04/07/2022

30 มิถุนายน 2565
คณะผู้บริหารและผู้แทนพนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมงคลสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 28/06/2022

โครงการจัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์
บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

🔵ผู้ออกแบบ : อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด
🔵วิศวกรโครงสร้าง : อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ
🔵แบบจำลอง 3 มิติ : วิบูลย์ ถนัดกิจ
.........................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
🔵ผู้บริหารโครงการ : ดร. เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
🔵ผู้ช่วยบริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
ธนายุต บุญมีฤทธิ์
🔵วิศวกรควบคุมงาน : ดร. วราพร บุญมีฤทธิ์, ปรัชญา​ ปิ่นแก้ว
🔵เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์
🔵ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
🔵ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : รุ่ง แสงทอง, ประโคม วรรณประเสริฐ,
สมพร จุมลี, มนู เลือดทหาร
.........................................
ติดตามข่าวสาร และร่วมบุญได้ที่เพจ :
โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร 🙏🙏🙏
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-112431153827279

Photos from โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร's post 30/05/2022

Photos from โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร's post

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 27/05/2022

📣📣📣รับสมัครงานด่วน!!!
✅ช่างสำรวจและประมาณราคา 2 อัตรา
✅ช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
✅พนักงานธุรการภาคสนาม 1 อัตรา
✅พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา
.............................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 02 455 9381 หรือ 📱 090 987 9051(คุณสุดารัตน์)
ยื่นหลักฐานการสมัคร Resume ได้ที่
📧 [email protected]
หรือติดต่อสมัครงาน ⬇️
สำนักงานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
15 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 2 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 11/01/2022

ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
พร้อมด้วยทีมงาน ส.บุญมีฤทธิ์
เข้ากราบนมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
ท่านเจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์
ปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
และตรวจดูความก้าวหน้างาน

ณ วัดป่านาคนิมิตต์
บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วันที่ 8-9 มกราคม 2565

ผู้ออกแบบ : อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง : อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ
.........................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้บริหารโครงการ : ดร. เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
ธนายุต บุญมีฤทธิ์
วิศวกรควบคุมงาน : ดร. วราพร บุญมีฤทธิ์, ปรัชญา​ ปิ่นแก้ว
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : รุ่ง แสงทอง, ประโคม วรรณประเสริฐ,
สมพร จุมลี, มนู เลือดทหาร

12/12/2021

คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
กราบมนัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพ ศรัทธา
และด้วยความอาลัยยิ่งต่อการมรณภาพ
ของท่านเจ้าอาวาสวัดสีสุก
"พระมหาประยูร ชุตินฺธโร"
มรณภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น.
.........................

กำหนด พิธีถวายน้ำสรงศพ
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม2564
เวลา 14.00 - 16.00 น.
.........................
วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2564
แสดงพระธรรมเทศนา สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. ทุกคืน

Photos from พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'s post 15/11/2021

🙏🙏🙏

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 03/11/2021

3 พฤศจิกายน 2564
การอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

โอกาสนี้ ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด และคณะผู้บริหาร เข้ากราบมุทิตาสักการะ

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 30/10/2021

ภาพพิธีอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถหลังใหม่
ณ วัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
..............................................
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดสีสุก

คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
▶️ผู้จัดการโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
▶️ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ขจร พับขำ, ปริญญา สอนใจ
▶️สถาปนิกออกแบบ-ควบคุมงาน : กรรณ สุวรรณโน
▶️ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : รัชพล รอดปฐม
▶️งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
▶️งานหินอ่อน : จรัส น้อยพันธุ์
▶️งานฉาบปูนปั้นบัว : ทุเรียน มีทอง

งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ : อ.อัครพล คล่องบัญชี

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 13/09/2021

พระอุโบสถวัดทุ่งโป่งบูชาธรรม
ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
............................................
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : ปริญญา สอนใจ
สถาปนิกออกแบบ : กรรณ สุวรรณโน
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : นิยม สอนใจ, สมยศ สอนใจ
งานไม้ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม : บุญทรง กำมณี
งานลวดลายปูนปั้น : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
งานลวดลายหินอ่อน : จรัส น้อยพันธุ์

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 04/09/2021

ท่านหลวงพ่อ "พระมหาประยูร ชุตินธโร" เจ้าอาวาสวัดสีสุก
พร้อมด้วยคณะกรรมการไวยาวัจกรวัด ร่วมประชุมสรุปรูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังที่จะเขียนขึ้นภายในพระอุโบสถหลังใหม่
ของวัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

นำเสนอโดยท่านอาจารย์ไก่ "อัครพล คล่องบัญชี" จิตรกรชำนาญการ
กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบภาพจิตรกรรม

พร้อมกันนี้ทางบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
ซึ่งนำโดย ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
คุณธนายุต บุญมีฤทธิ์ สถาปนิกออกแบบและหัวหน้าผู้ควบคุมงาน
ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
.........................................................

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 01/09/2021

โครงการจัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์
บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ดำเนินการงานโครงสร้างฐานราก – พื้นชั้นที่ 1
ภาพการดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2564

ผู้ออกแบบ : อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด
วิศวกรโครงสร้าง : อาจารย์เอกวัฒน์ วงศ์พินทุ
แบบจำลอง 3 มิติ : วิบูลย์ ถนัดกิจ
.........................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้บริหารโครงการ : ดร. เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์, ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์,
ธนายุต บุญมีฤทธิ์
วิศวกรควบคุมงาน : ดร. วราพร บุญมีฤทธิ์, ปรัชญา​ ปิ่นแก้ว
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : รุ่ง แสงทอง, ประโคม วรรณประเสริฐ,
สมพร จุมลี, มนู เลือดทหาร
.........................................
ติดตามข่าวสาร และร่วมบุญได้ที่เพจ :
โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร 🙏🙏🙏
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-112431153827279

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 16/08/2021

การผลิตชิ้นงานหินอ่อน
งานด้านสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้างต่างๆ
หน่วยงาน : คุณจรัส น้อยพันธุ์
.....................................
ภาพถ่ายก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 10/08/2021

โครงการก่อสร้างเมรุ และศาลาสวดพระอภิธรรม
วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร
.........................................
คณะทำงาน
▶️ผู้บริหารโครงการ : ชิด แถมสวัสดิ์
▶️ผู้ช่วยบริหารโครงการ : ขจร พับขำ
▶️สถาปนิกออกแบบ : กรรณ สุวรรณโน
▶️ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์, รุ่ง แสงทอง
▶️งานฉาบปูนปั้นบัว : ละม่อม ปลื้มกมล
▶️งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
▶️งานหิน : จรัส น้อยพันธุ์

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 31/07/2021

โครงการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดสีสุก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
..............................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
▶️ผู้จัดการโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
▶️ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ขจร พับขำ, ปริญญา สอนใจ
▶️สถาปนิกออกแบบ-ควบคุมงาน : กรรณ สุวรรณโน
▶️ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : อรุณ สอนใจ, รัชพล รอดปฐม
▶️งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
▶️งานหินอ่อน : จรัส น้อยพันธุ์
▶️งานฉาบปูนปั้นบัว : ทุเรียน มีทอง

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 27/05/2021

งานเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาหอไตร กุฏิคณะเหนือ น.๑
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
...................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้บริหารโครงการ : ชิด แถมสวัสดิ์
ผู้ช่วยบริหารโครงการ : ศุภสิทธิ์ คำแสง, ณัฐพงศภัทร์ แถมสวัสดิ์
ผู้ควบคุมงาน : รัชพล รอดปฐม, มินทร์ธาดา กำมณี
เทคนิคก่อสร้าง : ปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 25/05/2021

โครงการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดสีสุก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
..............................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
▶️ผู้จัดการโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
▶️ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ขจร พับขำ, ปริญญา สอนใจ
▶️สถาปนิกออกแบบ-ควบคุมงาน : กรรณ สุวรรณโน
▶️ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : อรุณ สอนใจ, รัชพล รอดปฐม
▶️งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
▶️งานหินอ่อน : จรัส น้อยพันธุ์
▶️งานฉาบปูนปั้นบัว : ทุเรียน มีทอง

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 11/05/2021

ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)
และท่านอาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ตรวจดูความก้าวหน้าการผลิตชิ้นงานส่วนประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมของงานก่อสร้างพระธาตุบุรีรัมย์พุทธองค์ดำมหาเจดีย์
โดยมี ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ดร.ปริมประภา บุญมีฤทธิ์ ดร.วราพร บุญมีฤทธิ์ และคุณธนายุต บุญมีฤทธิ์ ต้อนรับและพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นงาน ณ โรงงาน ส.บุญมีฤทธิ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
.........................................
งานก่อสร้างพระธาตุบุรีรัมย์พุทธองค์ดำมหาเจดีย์
ณ วัดกลันทาราม ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ออกแบบ : อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้จัดการโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ปริญญา สอนใจ
วิศวกรควบคุมงาน : อดิศร เล่าเปี่ยม
สถาปนิกควบคุมงาน : ปัณฑารีย์ ทิมมัจฉา
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญคล้อย บุญมีฤทธิ์, คำรพ บุญมีฤทธิ์
งานปั้นลวดลาย,หล่อพิมพ์ : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล, รัชพล รอดปฐม

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 08/05/2021

ดำเนินการปิดทองคำเปลว แล้วเสร็จ
"งานส่วนเครื่องยอดอาคาร"
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ
(ภาพการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564)
..........................................................
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย :
- รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
- อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
- ผศ.พงศกร ยิ้มสวัสดิ์
..........................................................
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยฯ : ขจร พับขำ
ผู้ควบคุมงาน : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
งานประกอบประตูหน้าต่าง : รัชพล รอดปฐม
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์, ปริญญา สอนใจ

Photos from พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'s post 08/05/2021

🙏🙏🙏

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 08/05/2021

งานบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
.................................................
ผู้จัดการโครงการ : ชิด แถมสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ศุภสิทธิ์ คำแสง, ณัฐพงศภัทร์ แถมสวัสดิ์
ผู้ควบคุมงาน : ชัด แถมสวัสดิ์
งานช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ : บุญทรง กำมณี
งานหินอ่อนแกะสลัก : จรัส น้อยพันธุ์
งานฉาบปูนปั้นบัว : ทุเรียน มีทอง
งานเทคนิคก่อสร้าง : ปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 07/05/2021

โครงการจัดสร้างองค์มหาเจดีย์
สถานปฏิบัติธรรมสมาคมธรรมธาดา
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
..................................
คณะทำงานฝ่ายผู้รับจ้าง
ผู้บริหารโครงการ : สายชล บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ : ขจร พับขำ
สถาปนิกควบคุมงาน : กรรณ สุวรรณโน, เมธาพร เหมือนอินทร์
ผู้ควบคุมงาน : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์

01/04/2021

โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง
ที่ตั้ง : วัดพระธาตุโพธิ์ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ผู้ออกแบบ : อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ และเขียนแบบเทคนิค : ปริญญา สอนใจ
ผู้ควบคุมงาน : นิยม สอนใจ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน : สมยศ สอนใจ, เจียม ศิริพงษ์
งานประกอบฉัตร : รัชพล รอดปฐม
งานระบบ : กิตติภพ ชยานันท์ชินภัค

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 31/03/2021

ดำเนินการปิดทองคำเปลว แล้วเสร็จ 95%
"งานส่วนเครื่องยอดอาคาร"
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ
..........................................................
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย :
- รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
- อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
- ผศ.พงศกร ยิ้มสวัสดิ์
..........................................................
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยฯ : ขจร พับขำ
ผู้ควบคุมงาน : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
งานประกอบประตูหน้าต่าง : รัชพล รอดปฐม
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์, ปริญญา สอนใจ

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 29/03/2021

พิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์
ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
🙏🙏🙏
วันที่ 28 มีนาคม 2564

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 24/03/2021

ภาพความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2564
โครงการก่อสร้างพระมหาวิหาร
สมเด็จพระปฐมพุทธมหามุนีศรีไตรโลกนาถทศพลมงคลบรมบพิตร
ณ สำนักสงฆ์เขาพุทธธรรมปัญญามหามงคลคีรี
ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
..........................................
สถาปนิกออกแบบ : เสกสรร พรมสุข
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
วิศวกรควบคุมงาน : ดร.วราพร บุญมีฤทธิ์
ช่างเทคนิคและผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ : ปริญญา สอนใจ, ธนายุต บุญมีฤทธิ์
ผู้ควบคุมงาน : นิยม สอนใจ, สมยศ สอนใจ, เจียม ศิริพงษ์
งานปั้นลวดลาย,หล่อพิมพ์ : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล, รัชพล รอดปฐม
งานหินอ่อนและหินแกรนิต : จรัส น้อยพันธุ์
งานภูมิทัศน์ : กิจติ เสมแก้ว

Photos from วิสาหกิจชุมชน ส.บุญมีฤทธิ์ S.Boonmeerit Farm & Resort's post 10/03/2021

Photos from วิสาหกิจชุมชน ส.บุญมีฤทธิ์ S.Boonmeerit Farm & Resort's post

Photos from พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม โดยคณะศิษย์'s post 09/03/2021

Photos from พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม โดยคณะศิษย์'s post

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 05/03/2021

ฤดูกาลมะม่วง&มะยงชิด 🥭🍋
ผลผลิตคุณภาพของสวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์
........................................
อัพเดทข่าวสาร-ติดต่อสอบถาม-สั่งซื้อสินค้า
ได้ที่ลิ้งค์เพจด้านล่างจ้า👇
สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์ S.Boonmeerit Farm & Resort

หรือ Line : @s.boonmeeritfarm

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 05/03/2021

โครงการก่อสร้างก่อสร้างศาลาสวดพระอภิธรรม
วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร
ผู้ออกแบบ : กรรณ สุวรรณโน
ผู้จัดการโครงการ : ชิด แถมสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ : ขจร พับขำ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์, รุ่ง แสงทอง
ปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 14/01/2021

ดำเนินการปิดทองคำเปลว ส่วนอาคารระดับที่ 1
"งานส่วนเครื่องยอดอาคาร"
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ
..........................................................
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย :
- รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
- อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย)
- ผศ.พงศกร ยิ้มสวัสดิ์
..........................................................
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยฯ : ขจร พับขำ
ผู้ควบคุมงาน : บุญช้อย บุญมีฤทธิ์
งานปั้นลวดลาย : สมพงษ์ ไข่ศรีนวล
งานประกอบประตูหน้าต่าง : รัชพล รอดปฐม
เขียนแบบเทคนิค : กัมพล คุณพันธ์, ปริญญา สอนใจ

22/10/2020

แจ้งข่าวสาร ส.บุญมีฤทธิ์📢📢📢
กำหนดการพิธีทำบุญและไหว้ครูประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
▶️เวลา 16.00 น. สวดมนต์เย็น
▶️เวลา 18.00 น. พิธีบวงสรวง - ชุมนุมเทวดา
▶️เวลา 19.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
▶️เวลา 07.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ - ถวายภัตตาหารเช้า
▶️เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง - ชุมนุมเทวดา
▶️เวลา 11.00 น. พิธีครอบครู

🙏เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ พนักงานและครอบครัวชาว ส.บุญมีฤทธิ์ ทุกท่านครับ

Photos from S.Boonmeerit Engineering Co.,Ltd.'s post 04/10/2020

โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง
ที่ตั้ง : วัดพระธาตุโพธิ์ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ผู้ออกแบบ : อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ผู้บริหารโครงการ : ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ และเขียนแบบเทคนิค : ปริญญา สอนใจ
ผู้ควบคุมงาน : นิยม สอนใจ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน : สมยศ สอนใจ, เจียม ศิริพงษ์
งานประกอบฉัตร : รัชพล รอดปฐม
งานระบบ : กิตติภพ ชยานันท์ชินภัค
.......................................
งานบุญพิธีมหามงคล
🙏🙏🙏พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมาสัมพุทธเจ้าขึ้นประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง
🙏🙏🙏พิธียกฉัตรทองคำ
🙏🙏🙏พิธีเททองหล่อพระ๘องค์๘ปาง
🙏🙏🙏พิธียกยอดฉัตรทองคำนภศูล
วัดพระธาตุโพธิ์ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ภาพวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พระมหามณฑป หลวงพ่อทองคำ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


15 Soi Kanlapraphruek 6 Yak 2, Bang Wah, Phasi Charoen, Bangkok, Thailand 10160
Bangkok
10160

บริการด้านวิศวกรรม อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Fibrwrap Thailand Fibrwrap Thailand
Bangkok

Engineering & Construction Service for Structural Repair, Strengthening, and Corrosion Protection using TYFO FIBRWRAP SYSTEMS

Holbrook Group Co., Ltd. Holbrook Group Co., Ltd.
256/3 Moo1 ,Tambon Samrong Tai, Phra Pradaeng District 10130
Bangkok, 10130

Global design-construction expertise, proudly local, passionately innovative

Nspire Group Nspire Group
Bangkok
Bangkok, 10400

CTR59 Engineer CTR59 Engineer
เคหะร่มเกล้า 27 แยก 7-1, คลองสองต
Bangkok, 10520

รับเหมาก่อสร้าง,รื้อถอน งานพื้นทุกประเภทงานฝ้าทุกแบบงานผนังงานหุ้มฉนวนงานห้องเย็น

3BOSS Corporation CO.,LTD. 3BOSS Corporation CO.,LTD.
221 Kanchanapisek Road Laksong Bangkae
Bangkok, 10160

Electrical system integrator and Automation system design by Engineering team

O-Larn Design เขียนแบบ ออกแบบ บ้านอาค O-Larn Design เขียนแบบ ออกแบบ บ้านอาค
บางบอน
Bangkok, 10150

รับเขียนแบบบ้าน อาคาร โรงงาน โกดัง รั้ว 2D 3D BOQ ราคาถูก สำรวจหน้างานรีโนเวท

IRD Laboratory IRD Laboratory
39/172, 3rd Floor, Soi Ladprao 23, Chantarakasem, Chatuchak
Bangkok, 10900

IRD Laboratory Co., Ltd. is Thai company, head quartered in Bangkok Thailand, established in the year 2018, focuses on providing Embedded Solutions & Services for Industrial, Automotive, and IoT Applications (Smart City and Smart Farm).

AMC Corporation AMC Corporation
838/30 Latkrabang – Luangphaeng Rd. Thapyao, Latkrabang, Bangkok, THAILAND. 10520
Bangkok, 10520

เราเป็นผู้เผลิตและจัดจำหน่าย สินค้

Clean Solar Robots Thailand Clean Solar Robots Thailand
Bangkok, 10800

Research & Development

Global Implement Global Implement
4/26 คลองลำเจียก
Bangkok, 10230

โซลูชั่นการสื่อสารมืออาชีพหรับองค์กร ด้วยวิทยุสื่อสารยุคใหม่ iPOC และระบบบริหารจัดการ iPOC System

Alarm System Solutions Alarm System Solutions
558 ซอยลาดพร้าว94
Bangkok, 10310

ผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

1Ness Energy Co., Ltd. 1Ness Energy Co., Ltd.
อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์
Bangkok, 10260

1Ness Energy provides a wide range of electrical and mechanical engineering services, especially Solar Energy, Energy-efficient Solutions for Residential & Commercial Buildings, Offices, Factories, Power Plants, etc.