Jugkrid and Associates Law Office

Jugkrid and Associates Law Office

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Formichella & Sritawat
Formichella & Sritawat
Interchange
นักสืบ'ชู้สาว ครบวงจร
นักสืบ'ชู้สาว ครบวงจร
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี, กรุงเทพมหานคร
TNY Legal Co., Ltd.
TNY Legal Co., Ltd.
1 Glas Haus Building Sukhumvit Road
ทนายความอำเภอพล Phon Lawyer
ทนายความอำเภอพล Phon Lawyer
อาคาร เค ซอยสุขุมวิท
ทนายความอำเภอบางมูลนาก Lawyer at Ban
ทนายความอำเภอบางมูลนาก Lawyer at Ban
10110
ทนายความอำเภอบ้านเหลื่อม Lawyer
ทนายความอำเภอบ้านเหลื่อม Lawyer
10110
ทนายความอำเภอควนขนุน Lawyer at Khuan Kha
ทนายความอำเภอควนขนุน Lawyer at Khuan Kha
Sukhumvit
ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang
ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang
Sukhumvit
ทนายความอำเภอโป่งน้ำร้อน Lawyer
ทนายความอำเภอโป่งน้ำร้อน Lawyer
10110
ทนายความอำเภอโนนดินแดง Lawyer at Non
ทนายความอำเภอโนนดินแดง Lawyer at Non
10110
ทนายความอำเภอเด่นชัย Lawyer at Den Chai
ทนายความอำเภอเด่นชัย Lawyer at Den Chai
Sukhumvit
ทนายความอำเภอปากเกร็ด Lawyer at Pak Pr
ทนายความอำเภอปากเกร็ด Lawyer at Pak Pr
Sukhumvit
ทนายความอำเภอนาโพธิ์ Lawyer at Na Pho Di
ทนายความอำเภอนาโพธิ์ Lawyer at Na Pho Di
10110
ทนายความอำเภอแม่สรวย Lawyer at Mae Suai
ทนายความอำเภอแม่สรวย Lawyer at Mae Suai
Sukhumvit
ทนายความจังหวัดประจวบคีรีข
ทนายความจังหวัดประจวบคีรีข
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห

Provide extensive legal and tax services. The firm focuses on M&A, Tax planning and litigation, weal

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 06/09/2022

สำนักงานฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งทนายความ 2 ตำแหน่ง สำหรับการให้บริการด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการได้มาและควบรวมกิจการ (M&A)

1. ทนายความระดับ Mid-Level 1 ตำแหน่ง
2. ทนายความระดับ Junior-Level 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัคร ขอบเขตงาน ค่าตอบแทน กรุณากดที่รูป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] หรือที่ 081-000-0828 วันเวลาทำการ (จ-ศ 9.00 - 18.00) ครับ

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 06/06/2022

วันนี้เป็นวันดีที่ทางสำนักงานฯ ได้ย้าย Office จากที่เดิม มาที่ชั้น 15 ของตึก AIA Capital ถนนรัชดาซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสม และมีความสะดวกสบายสำหรับทีมงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำนักงานฯ สามารถให้บริการแก่ลูกความทุกท่านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทีมงานทุกท่านเพื่อจะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสำนักงานฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตครับ

สำหรับการย้ายสำนักงานฯ ครั้งนี้ ผมขอขอบคุณ

พี่ ๆ เพื่อน ๆ และลูกความทุกท่านที่ได้สนับสนุนและแนะนำลูกความให้สำนักงานฯ มาโดยตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่ามานี้

ขอขอบคุณน้อง ๆ ทีมงานทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกันมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ยังอยู่กันครบทุกคนครับ

ขอขอบคุณภริยา Piyawan Poy Ichayawiroj และลูกชายที่เป็นกำลังใจในการทำงานมาโดยตลอดครับ

ขอบคุณมากครับ

6 มิถุนายน 2565
จักรกฤษณ์

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 08/11/2020

A good day for an outing indeed.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 08/11/2020

Seminar : Introduction to various types of alcoholic beverages

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 07/11/2020

Our second annual outing and counting. Thank you all of you krub.

03/10/2020

Share Loan by NestiFly.

17/09/2020

1st time in SPE Thailand Monthly Meeting.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 15/09/2020

Be a panelist at TU Law Firm Open House 2020.

15/09/2020

QR Code สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครฝึกงานครับ

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 15/09/2020

Attend TU Law Firm Open House 2020.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 03/05/2020

How to draft a simple loan agreement & FAQ.

02/05/2020

(Repost - corrected information)

The amount of saving account that is protected in August 2019 - August 2021 is baht 5 million per bank per person.

*The protected amount now is baht 5 million, not baht 10 million.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 20/04/2020

New e-meeting regulations (useful for arranging BOD or shareholders' meeting)

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 04/04/2020

New SSF and RMF personal tax saving schemes and FAQ.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 03/04/2020

(Repost - with easier to read images) The Revenue Department extends the deadline for banks and other financial institutions to submit the accounting information.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 25/03/2020

สรุปข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ครับ (สรุปให้อ่านง่าย อาจไม่ครบถ้วน 100% นะครับ) ถ้าไม่ชัด กดดูที่ comment นะครับ

25/03/2020

สรุปนายกประกาศ 25 มีนาคม 2563 ประมาณ 14.40 น.

1. นายกเป็น ผอ. ศอฉ. ประกาศพื้นที่ฉุกเฉินทั่วประเทศ ตั้งแต่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

2. มีปลัดหน่วยงานต่างๆ และ ผบทบ. เป็นคนรับผิดชอบในแต่ละด้าน เช่น การกักตุนสินค้า การเดินทางระหว่างประเทศ ด้านการปราบปราม อาชญากรรม

3. จะแถลงวันละ 1 ครั้ง ขอให้ฟังและให้ถือเอาที่ประกาศเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

4. ยังไม่มีข้อกำหนดที่เป็นรายละเอียดออกมา แต่ข้อกำหนดจะมีความเข้มข้นมากขึ้น อาจกระทบสิทธิบ้าง ขอให้อดทน

5. พวกที่ฉกฉวยโอกาสขอให้หยุด

6. ให้กำลังใจ สู้ไปด้วยกัน ชนะไปด้วยกันครับ

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 13/03/2020

Annual medical check-up 2020.

08/03/2020

Having opportunity to be a lecturer on the topic of International Tax under the Revenue Code.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 14/02/2020

ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พิศวาท สุคนธพันธ์ สำหรับโอกาสในการเขียนและเผยแพร่บทความในวารสารนิติศาสตร์ของคณะฯ ครับ

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 09/02/2020

We are recruiting new junior lawyers. Come join us!!

Jugkrid and Associates Law Office | Business Law Consultation, Wealth Planning, Tax Law - Bangkok, Thailand 15/01/2020

Jugkrid and Associates Law Office | Business Law Consultation, Wealth Planning, Tax Law - Bangkok, Thailand

Our website is launched today.

Jugkrid and Associates Law Office | Business Law Consultation, Wealth Planning, Tax Law - Bangkok, Thailand Jugkrid and Associates specialize in business Law Consultation, providing Wealth Planning and Tax Law in Bangkok, Thailand

27/11/2019

Our lawyer team.

Photos from Jugkrid and Associates Law Office's post 21/10/2019

Gyeonbukkung with nong nong. Thank you for this very first year of our office krub.

12/06/2019

www.ratchakitcha.soc.go.th

Legal Update - 12 มิถุนายน 2562 (ต่อ)

ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562 (Link ปรากฏด้านล่าง)

พรฏ. ฉบับนี้ ได้กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายจ่ายหรือการลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) การลงทุนในระบบการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อใช้ในการจัดทำและดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกิจการของตนเอง

(2) การลงทุนในระบบการนำส่งภาษี การจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการนำส่งภาษีสำหรับกิจการของตนเอง

(3) ค่าใช้บริการเก็บข้อมูลพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่เกี่ยวกับการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนในเครื่องบันทึกการเก็บเงินสำหรับกิจการของตน

สิทธิประโยชน์ตาม พรฎ. ฉบับนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่ไม่ได้สรุปไว้ข้างต้น การใช้สิทธิประโยชน์ภาษีตาม พรฏ.นี้ ท่านจะต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ตามกฎหมายด้วย

www.ratchakitcha.soc.go.th

12/06/2019

www.ratchakitcha.soc.go.th

Legal Update - 12 มิถุนายน 2562

ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562 (Link ปรากฏด้านล่าง)

พรฏ. ฉบับนี้ได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้บริจาคเงินให้แก่ "กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา" ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตาม พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถนำเงินบริจาคมายกเว้นเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินที่บริจาคแต่ต้องไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาที่สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นกว่าการบริจาคอื่นๆ

www.ratchakitcha.soc.go.th

11/06/2019

www.ratchakitcha.soc.go.th

Legal Update - 11 มิถุนายน 2562

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562 (Link ปรากฏด้านล่าง)

ประกาศฉบับนี้กำหนดแนวทางการใช้บริการคลาวด์เพื่อให้ผู้ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คลาวด์อยู่ได้มีมาตรฐานขั้นต่ำที่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่าบริการคลาวด์ที่ตนใช้อยู่นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับหรือไม่ โดยกำหนดแนวทางในการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการให้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การจัดการข้อมูล และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

www.ratchakitcha.soc.go.th

09/06/2019

The Basics of M&A (ตอนที่ 1)

ความหมายและประเภทของ M&A

เชื่อว่าหลายคนที่ทำธุรกิจหรือทำงานด้านกฎหมายคงเคยได้ยินคำว่า M&A มาก่อนไม่มากก็น้อย คำว่า M&A หรือที่ย่อมาจากคำว่า Mergers and Acquisitions อาจแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวว่า การควบรวมและการได้มาซึ่งกิจการ เป็นกระบวนการหนึ่งในทางธุรกิจที่ธุรกิจหรือกิจการหนึ่งจะเข้าไปได้มาหรือรวมกับอีกกิจการหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน โดยการทำ M&A หากพิจารณาโดยกว้างแล้วอาจแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ตามชื่อก็คือ

1. การควบรวมกิจการ คือกรณีที่กิจการที่มากกว่าสองกิจการมารวมกันโดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของของกิจการดังกล่าวยังคงเป็นเจ้าของกิจการที่รวมกันนั้น การควบรวมกิจการในลักษณะนี้ที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น การควบบริษัทตามกฎหมาย (A+B เป็น C), การร่วมทุนโดยการแลกหุ้น หรือ การโอนกิจการทั้งหมดโดยการแลกหุ้น เป็นต้น

2. การได้มาซึ่งกิจการ คือ กรณีที่กิจการหนึ่งได้อีกกิจการหนึ่งมาเป็นส่วนหนึ่งของตน โดยเจ้าของของกิจการที่มารวมนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการที่รวมกันอีกต่อไป การได้มาซึ่งกิจการในลักษณะนี้ เช่น การซื้อหุ้น การซื้อทรัพย์สินของกิจการ การโอนกิจการโดยการใช้เงิน เป็นต้น

ดังนั้น ในการทำ M&A จึงควรต้องรู้ก่อนว่าเป็นประเภทใด เพราะประเด็นในการพิจารณาตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละกรณีนั้นมีความแตกต่างกันครับ

ในสัปดาห์หน้าจะเป็นการหัวข้อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำ M&A ครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ
จักรกฤษณ์

Now it's easier to send Jugkrid and Associates Law Office a message. 09/06/2019

Now it's easier to send Jugkrid and Associates Law Office a message.

Now it's easier to send Jugkrid and Associates Law Office a message.

Jugkrid and Associates Law Office updated their business hours. 09/06/2019

Jugkrid and Associates Law Office updated their business hours.

Jugkrid and Associates Law Office updated their business hours.

Jugkrid and Associates Law Office updated their address. 09/06/2019

Jugkrid and Associates Law Office updated their address.

Jugkrid and Associates Law Office updated their address.

Jugkrid and Associates Law Office updated their website address. 09/06/2019

Jugkrid and Associates Law Office updated their website address.

Jugkrid and Associates Law Office updated their website address.

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


15th Floor, Ratchadaphisek Road, Din Daeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

Law Firms อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
LS Horizon LS Horizon
14th Floor, GPF Withayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

LS Horizon Limited is a regional law firm established since 2000 with offices in Thailand and Lao PDR and associated firms in Singapore, Cambodia and Myanmar, which is capable of d...

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Formichella & Sritawat Formichella & Sritawat
399, Interchange 21 Building, 23rd Fl. , Unit 3, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua,
Bangkok, 10110

CORPORATE, TELECOM, MEDIA & TECH (TMT), DATA PRIVACY & CYBERSECURITY, DISPUTE RESOLUTION & LITIGATION

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ควา

ทนายวุติ : Lawyer Woot ทนายวุติ : Lawyer Woot
9/4 พุทธบูชา 39 แยก 1-1 บางมด ทุ่งคร
Bangkok, 10140

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ระงับข้อพิพาท เจรจาไกล่เกลี่ย รับรองลายมือชื่อ บุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

ทีมทนายกฎหมายครอบครัว -  ฟ้อง ทีมทนายกฎหมายครอบครัว - ฟ้อง
Bangkok

ทีมทนายมืออาชีพ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาครับ

Answerpdpa Answerpdpa
Bangkok

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การคุ้มครอง

Lawyer 8 Passion Lawyer 8 Passion
Bangkok
Bangkok

บริการรับว่าความ,รับรองเอกสาร Notary Public,

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ทนาย ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - ทนาย
Bangkok

ทนายความสิทธิมนุษยชน คุณแม่ลูกสอง และมนุษย์คนนึงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเมือง

BKK Smart Notarial Services BKK Smart Notarial Services
Pathunwan District
Bangkok

Certification by a trustworthy Thai notarial services attorney: •signature witness •acknowledgement •translation •copy •affirmation/oath •company’s corporate document and power of ...

M. Ravi Law Thailand M. Ravi Law Thailand
127 Ratchadamri Road Unit A, Level 25 & 26 Gaysorn Tower, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330

An international law firm based in Bangkok where the scope of the legal practice includes banking &

Kudun and Partners Kudun and Partners
23rd Floor, Units C&F, Gaysorn Tower, 127 Ratchadamri Road, Lumpini Pathumwan
Bangkok

Kudun & Partners was born from a desire to practice law with dynamism and creativity that client see