Enlighten Corporation - Law Practice

Enlighten Corporation - Law Practice

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ฝึกอบรม ติดตามทวงหนี้ ฯลฯ Litigation & Notarial services.

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ระงับข้อพิพาทนอกศาล ฝึกอบรม บริหารสัญญา ฯลฯ

07/11/2023

✅️ พร้อมเปิดศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน
กลุ่มศาลแพ่ง 6 แห่ง - ศาลเยาวชน ฯ กลาง ดีเดย์ 1 ธ.ค. พิจารณาคดีแพ่ง
คดีครอบครัวฝ่ายเดียว คดีคู่ความไกล่เกลี่ย ยื่นเอกสาร e-Filing ได้นอกเวลาราชการ

วันนี้ (7 พ.ย.66) นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา และกำหนดแนวทางการเปิดศาลนอกเวลาทำการ ในศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อันเป็นการเปิดศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน หนึ่งในแผนปฏิบัติการตามนโยบายประธานศาลฎีกาสู่เป้าหมายการเป็น “ที่พึ่ง” โดยมุ่งพัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยการเปิดศาลนอกเวลาในกลุ่มศาลแพ่งพื้นที่กรุงเทพฯ 6 แห่ง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนี้ พร้อมเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดบริการให้ประชาชนยื่นคำคู่ความ คำร้องและคำแถลงที่ศาล นอกจากนี้จะมีการสั่งคำคู่ความ คำร้อง คำแถลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีครอบครัว การพิจารณาคดีแพ่งและคดีครอบครัวฝ่ายเดียว คดีที่คู่ความประสงค์ไกล่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง การรับตัวจำเลยที่ถูกออกหมายจับและการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีแพ่ง นอกเวลาราชการ

สำหรับแนวทางการเปิดศาลนอกเวลาทำการ กำหนดช่วงเวลาดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 16.30 – 20.30 น. และวันหยุดราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งการเปิดทำการศาลนอกเวลาเพื่อประชาชนนี้ ช่วยขจัดอุปสรรคเรื่องวัน – เวลาการทำงาน และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะต้องเดินทางมาศาลเฉพาะในเวลาราชการ โดยสะท้อนให้สังคมประจักษ์ว่าศาลยุติธรรมพร้อมที่จะเป็นพึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท

23/10/2023

🌸🌸น้อมรำลึกถีงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 🌸🌸

#วันปิยมหาราช

14/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖️ถาม: ผู้จัดการมรดกครอบครองที่ดินไว้แทนทายาทคนอื่นๆมานาน 15 ปีจะสามารถร้องศาลให้มีคำสั่งให้ตนเองได้กรรมสิทธิ์จากการครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5#การครอบครองปรปักษ์
#กฎหมายที่ดิน

สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 13/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖️ถาม: ได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมเป็นเช็ค 5 ฉบับ ธนาคารปฏิเสธการชำระเงินเช็คฉบับที่ 1 เพราะผู้ออกเช็คปิดบัญชีไปแล้ว จำเป็นต้องนำเช็คฉบับที่เหลือ (2-5) ไปเรียกเก็บเงินให้ธนาคารปฏิเสธก่อนนำมาฟ้องคดีอาญาหรือไม่ หรือสามารถฟ้องได้เลยเพราะบัญชีธนาคารปิดไปแล้ว

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5


#ความผิดจากการใช้เช็ค
#เช็ค

สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 12/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ลูกไม้
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖️ถาม: บริษัทนายจ้างเช่าบ้านให้ลูกจ้างชาวต่างชาติอาศัย ค้างชำระค่าเช่ามา 3 เดือนแล้ว ผู้ให้เช่าทำอะไรได้บ้าง

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5#สัญญาเช่า
#ขับไล่
สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

12/08/2023

💙💙ทรงพระเจริญ💙💙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ทีมทนายความ และทีมงานสำนักงานกฎหมาย เอนไลเทิน คอร์ปอเรชัาน จำกัด 💙🤍💙

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 11/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖️ถาม: มอบหมายให้ทนายความไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และแจ้งกรรมการออก โดยไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นจริงมีความผิดหรือไม่

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5


#จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
#บริษัทจํากัด
สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 10/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖️ ถาม: #โมฆะ (Void) กับ #โมฆียะกรรม (Voidable Act) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5#โมฆะกรรม
#โมฆียะกรรม

สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 09/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖ถาม: ถ้าโครงการทำภาพจำลองอาคารชุดติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนอาคารจอดรถของโครงการในแผ่นโฆษณาขายของโครงการ ถ้าโครงการไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า และสระว่ายน้ำตามโฆษณา โดยที่ข้อความดังกล่าวไม่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้หรือไม่

#ปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการ กับ #ทนายพี่ขวัญ
เบอร์ 085 994 1456 Line ID: -corp

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

#กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
#คดีผู้บริโภคสมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 08/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖ถาม: ตกลงทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่ออำพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยมีที่ดินเป็นหลักประกัน บุคคลภายนอกซื้อที่ดินดังกล่าวต่อมาโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

⚖ #มีปัญหาหรือคำถามเรื่อง #การกู้ยืมเงิน #การขายฝากที่ดิน ปรึกษา #ทนายพี่ขวัญ
Mobile: 085 994 1456 Line ID: -corp

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5#กู้ยืมเงิน
#ขายฝากที่ดิน

สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

07/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖ถาม: ถ้าที่ดินมีเจ้าของรวมหลายคน แล้วเจ้าของคนหนึ่งเลื่อกสร้างอาคารหรือบ้านบนที่ดินฝั่งที่ติดถนนสุขุมวิท ซึ่งเจริญกว่าฝั่งอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนอื่น แบบนี้เจ้าของรวมคนอื่นฟ้องให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนอาคารหรือบ้านดังกล่าวได้ไหมคะ

⚖ #มีปัญหาหรือคำถามเรื่องกรรมสิทธิ์รวม ปรึกษา #ทนายพี่ขวัญ
Mobile: 085 994 1456 Line ID: -corp

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5


#กรรมสิทธิ์รวม
สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 06/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่โอ้เอ้
#ถุงเงินแมวทนายความ
⚖ถาม: ถ้า #พินัยกรรม ระบุชื่อ #ผู้จัดการมรดก ไว้แล้ว ยังต้องยื่น #คำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก อีกไหมครับ แล้วขั้นตอนการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเป็นอย่างไรครับ

ต้องการปรึกษาเรื่องการตั้งผู้จัดการมรดก #คุยกับทนายพี่โอ้เอ้
Mobile: 085 994 1456 Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 05/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ
⚖ถาม: ถ้าได้รับหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

⚖ #ได้รับหมายคดีอาญาไม่มั่นใจต้องดำเนินการอย่างไร ปรึกษา #ทนายพี่ขวัญ
Mobile: 085 994 1456 Line ID: -corp

#ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456
Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

สมาชิกเพจมีข้อสงสัยกฎหมายเรื่องใด อยากให้อธิบายเรื่องใดสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมาได้ที่ Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 04/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ

⚖️ถาม: บริษัทฯ เลิกจ้างลูกจ้างที่มีการส่งเอกสารการฝึกอบรมของบริษัทไป email ส่วนตัวโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่

⚖️ #ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456 Line ID: -corp
⚖️ Free Consultation on the Labor Law Related Matters - Mobile: 085 994 1456 Line ID: -corp

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 03/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ
ถาม: จ้างผู้รับเหมามาสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคาร แต่ดำเนินงานล่าช้า ความคืบหน้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ผู้ว่าจ้างทำอะไรได้บ้างครับ

ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี ติดต่อ #ทนายพี่ขวัญ 0859941456 หรือ Line ID: -corp#เอนไลเทินคอร์ปอเรชั่น

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 02/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
#ถุงเงินแมวทนายความ
ถาม: ถ้ารับการรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วคนไข้เสียชีวิต ทายาท/คู่สมรส/บิดามารดาผู้ตายทำอะไรได้บ้าง

มีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการรับการรักษาจากสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิค #ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี กับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456

Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5

Free legal consultation on the issues/disputes - Mobile +66 85 994 1456.
#คดีทางการแพทย์

สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 01/08/2023

#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
⚖️ #ถุงเงินแมวทนายความ ถาม: เมื่อได้รับหมายเรียกของศาลพร้อมสำเนาคำฟ้อง (คดีแพ่ง) ควรต้องทำอย่างไร?
⚖️ มีข้อสงสัยได้รับหมายศาล ปรึกษาฟรีกับ #ทนายพี่ขวัญ เบอร์ 085 994 1456

Line ID: -corp https://lin.ee/c0o2TN5สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

31/07/2023

⚖️ ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี
ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ #ถุงเงินแมวทนายความ

Line ID: -corp
Mobile: 085 994 1456

⚖️ English speaking lawyers and Chinese paralegal are available for consultation.

30/07/2023

⚖️ ปรึกษาปัญหากฎหมายครั้งแรกฟรี
ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
#คุยกฎหมายกับทนายพี่ขวัญ
Line ID: -corp
Mobile: 085 994 1456

⚖️ English speaking lawyers and Chinese paralegal are available for consultation.

28/07/2023

🌼🌼 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในโอกาสมหามงคล ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ทีมงาน และสมาชิกเพจ Enlighten Corporation - Law Practice
🌼🌼

สนใจปรึกษาปัญหากฎหมาย ติดต่อ ที่เบอร์ 085 994 1456 หรือ Line ID: -corp

04/07/2023

🧡 ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🧡 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

26/06/2023

ขอประทานถวายสักการะ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ทนายความ และทีมงาน สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

03/06/2023

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

04/05/2023

เนื่องในวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

29/04/2023

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

29 เมษายน 2566

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13/04/2023

🪴 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2566

🌼 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2566 คณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองท่านและครอบครัว และดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดปีตลอดไป 🌼

06/04/2023

“วันจักรี” ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี
เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

05/04/2023

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควร​แล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

04/04/2023

⚖️ สำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครทนายความ ที่สนใจในการทำอรรถคดีที่หลากหลายให้กับลูกความทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เปิดประสบการณ์ในการใช้กฎหมายที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจต่างๆ

⚖️ ขอเรียนเชิญมาร่วมเป็นทีมงานเป็นสมาชิกครอบครัวกับเราได้ ตามรายละเอียดใน e-Poster นี้ค่ะ

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 17/12/2022

🧡 17 ธันวาคม 2565 วันนี้ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย ดร.ธัญ สกุลธัญ และดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท สกุลธัญ ได้นำพานดอกไม้พร้อมพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (พระนามของพระองค์แปลว่า “พระพุทธเจ้าที่เป็นครูผู้รู้ถึงแนวทางการขจัดปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิต”) พร้อมแจกันดอกไม้เข้าถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 🧡

16/12/2022

🙏🏻🕯 ขอกราบถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 🧡

15/12/2022

UPDATE: สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship
by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้น ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
15 ธันวาคม 2565

🕯 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองให้พระองค์ทรงหายประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว 🕯

07/12/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ทรงเจริญพระชันษา 44 ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

05/12/2022

🌼 ๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🌼

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารแะทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 12/11/2022

🕯🕯🕯 เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธัญ สกุลธัญ ดร.อรอนงค๋ ปิลันธน์โอวาท สกุลธัญ ผู้บริหาร สำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงาน เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และเปิดโรงทานสารพัดทอด ณ วัดอรัญญพรหมาราม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา - หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต จึงขอน้อมนำบุญมาฝากทุกๆท่าน

10/11/2022

ทางเพจขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑา กุศบุศย์อย่างยิ่งค่ะ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานปริญญา "นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23/10/2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย”

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และทีมงาน สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายติดต่อได้ที่ 02 049 1095 หรือ 085 994 1456

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#คุยกฎหมายกับทนายELT ความรู้กฎหมายจากประเด็นข่าวดัง
Live EP.4/5 กระบวนการฟืนฟูกิจการ

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


41 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

Legal Services อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Bngfh132332 Bngfh132332
Fghfghgfhgf
Bangkok, BVNVB

DPO Thailand DPO Thailand
179 Bangkok City Tower, 5th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District, Sathorn District
Bangkok, 10120

Our privacy law consultants have the experience, expertise, and resources to provide advisory and im

Professional Corporate Services Professional Corporate Services
253 Building, 25th Floor Sukhumvit Road (Asoke) Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

Professional Corporate Services Company Limited brings Thai Company Registration services to a new l

TU Pandemic Legal Aid Centre TU Pandemic Legal Aid Centre
Bangkok, 10200

TU Pandemic Legal Aid Centre is an ad-hoc Pro Bono unit set up by Thammasat University Faculty of La

PDPA Thailand PDPA Thailand
ถนน. แจ้งวัฒนะ แขวง. ทุ่งสองห้อง เขต. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10210

ผู้คน 974,182 คนติดตามเพจนี้

CandiDuck CandiDuck
ถนนพญาไท
Bangkok, 10330

At CandiDuck, we offer legal, business & import-export consulting services for you. Feel free to leav

Bonne Liberte Law Firm Bonne Liberte Law Firm
พุทธบูชา
Bangkok, 10140

จดทะเบียนโลโก้ เครื่องหมายการค้า ส?

PDPA Core PDPA Core
Bangkok, 10110

ให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำ PDPA ครบวงจร โดยทีมนักกฎหมายเชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบครัน

RULER RULER
1 Empire Tower Building 47th Floor, Unit 4703, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District
Bangkok, 10120

เราเป็นผู้ให้บริการ​ให้คำ​ปรึกษา​?

Themis Partner Themis Partner
Vasu Building, 1 Soi Sukhumvit 25, North Klongtoey, Watthana
Bangkok, 10110

We help entrepreneurs build their success, grow quickly and avoid pitfalls by operating in a secure

Weerawong, Chinnavat & Partners Weerawong, Chinnavat & Partners
22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road
Bangkok, 10330

Weerawong C&P is a leading law firm in Thailand. We offer a full range of legal services to local an