มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ร้านเพื่อนพึ่งภาฯ
ร้านเพื่อนพึ่งภาฯ
เลขที่ 44 ชั้น 16 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
Craftmelt
Craftmelt
ถนน เพิ่มสิน
NapLab Chula
NapLab Chula
759 Soi Chula6 BanthadTong Rd. Phratumwan
ABCsuanmali
ABCsuanmali
คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ 8 ยุคล1 สวนมะลิ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
Asean Para Sports Federation
Asean Para Sports Federation
: 154, National Stadium�Rama 1 Road, Wang Mai
William Warren Library ห้องสมุดวิลเลียม วอ
William Warren Library ห้องสมุดวิลเลียม วอ
10/1, Soi Kasemsan2, Rama 1 Rd., Wangmai, Pathumwan
มัสยิดดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเ
มัสยิดดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเ
915 ตรอกบ้านครัว (เกาะกอย) เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ - องค
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ - องค
10400
More Than a Game Café - Board game cafe
More Than a Game Café - Board game cafe
3rd Floor I'm Park Community Mall, Soi Chulalongkorn 22, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan
CU Pen Club
CU Pen Club
3rd floor, Junlajakkrapong Building, Chulalongkorn University
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ชมรมอาสาสมัครดับเพลิง Uruphong Fire Ra
ชมรมอาสาสมัครดับเพลิง Uruphong Fire Ra
อุรุพงษ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิป่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิป่
326 ถนน พลับพลาไชย แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
Thai Network for Disaster Resilience - TNDR
Thai Network for Disaster Resilience - TNDR
10330

ความคิดเห็น

๘ มกราคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
🥰🧡 วานนี้ (6 มกราคม 2565) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปะยาง ตําบลสรอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ของมูลนิธิฯ

📌📌 โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สืบเนื่องมาจากพระดําริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่โปรดให้มูลนิธิฯ ดําเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย เพื่อป้องกันและบรรเทาความสูญเสียแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วย 1) การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) การบริหารจัดการน้ําในระดับชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

📌📌 ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิฯ ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติไปแล้ว 193 สถานีทั่วประเทศ และได้จัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทั้งหมด 19 เครือข่ายในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
🥰 มูลนิธิฯ ขอต้อนรับปี 2565 ด้วยภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำดีๆ ใน “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ” เพราะเราไม่ทิ้งกันในยามยาก 🧡🧡

🙏 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อมวลชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออันดีจนทำให้การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ภายใต้แนวคิด “พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน ด้วยการ “นำพา พลังใจ” กลับมาสู่ประชาชนอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถก้าวต่อ และก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

🙏 และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” และสนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายภายในงานฯ ณ สถานที่จริง และในงานฯ รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Fair) ซึ่งรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน

💖 ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ พร้อมดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเฉกเช่นทุกปี และเตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่นี่

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ
🥰 โครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ครั้งที่ 1 🎨 ขอขอบคุณ คุณพรรณวิไล วิสุทธิศักดิ์ ที่ร่วมสนับสนุนซื้อภาพในโครงการฯ โดยรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

💖 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” โดย 👉 เข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ที่ http://www.friendsofpa.or.th/TH/gallery

✅ ใบเสร็จจากการซื้อภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน
.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน
#สุขที่ได้แบ่งปัน
🥰 โครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ครั้งที่ 1 🎨 ขอขอบคุณ คุณนภนันทน์ จันทราชโลธร ที่ร่วมสนับสนุนซื้อภาพในโครงการฯ โดยรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

💖 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” โดย 👉 เข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ที่ http://www.friendsofpa.or.th/TH/gallery

✅ ใบเสร็จจากการซื้อภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน
#สุขที่ได้แบ่งปัน
👉 สามารถตรวจผลการออกสลากงานกาชาดประจำปี 2564 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากชาดไทย ได้แล้วในโพสต์นี้

✅ รางวัลที่ 1 คือ 09746
✅ รางวัลที่ 2 ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ 20681, 25454, 40953
✅ รางวัลที่ 3 ทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ 53984, 78013

✅ สำหรับรางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สามารถตรวจได้จากภาพด้านล่างนี้

📌 นอกจากนี้ สามารถตรวจรางวัลทั้งหมดได้ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 หรือทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.friendsofpa.or.th

🥰 สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2565
สอบถามรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ 02-054-6546 หรือ 084-904-8785

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสลากาชาดฯ ของมูลนิธิฯ
🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#สลากกาชาด2564
🥰 รางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รางวัลที่ 1 คือ 09746

💓 สำหรับรางวัลอื่นๆ สามารถติดตามทางเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์แนวหน้าและเดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 หรือติดตามทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.friendsofpa.or.th

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#สลากกาชาด2564
🥰 วันนี้ (วันที่ 23 ธันวาคม 2564) คุณชนัญชนา วนวัฒนสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอก้า เฮลธ์แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท มิลลิเมด จำกัด พร้อมด้วยคุณสุกัลยา ทองพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณปานหทัย อ่อนจิตต์ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 46 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
🎯 โค้งสุดท้าย!! สั่งซื้อสินค้าจากร้านพึ่งพาใน "งานกาชาดออนไลน์" ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 ธ.ค. 2564 🥰📣 ฟรี!!! ค่าจัดส่งสินค้าแบบ EMS

👉 เลือกซื้อสินค้าร้านพึ่งพาในงานกาชาดออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

✅ เข้างานกาชาดออนไลน์ทาง www.redcrossfair.com
✅ เลือกเที่ยวชม "ร้านโครงการส่วนพระองค์"
✅ เลือกไอคอนอาคารหลังใหม่ของ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย"
✅ เลือกซื้อสินค้าร้านพึ่งพาผ่านระบบออนไลน์นี้ได้เลย

🧡 รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​และภัยพิบัติรุนแรง

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#ร้านพึ่งพา
#คิดถึงนะงานกาชาด
#งานกาชาด2564
#งานกาชาดออนไลน์
🥰 วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ "ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน" โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และจิตอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ฟื้นฟูโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) จากเหตุอุทกภัยก่อนหน้านี้ โดยร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซม ฟื้นฟู และทาสีพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะปิงปอง เครื่องปั๊มน้ำ และสีทาบ้าน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลด้วย

💖 ในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนั้น มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้มอบถุงยังชีพพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 12,181 ถุง และจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารปรุงสุก รวม 33,400 กล่อง ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในสุพรรณบุรีได้คลี่คลายลงแล้ว มูลนิธิฯ จึงจัดให้มีโครงการฟื้นฟูชุมชนฯ ในครั้งนี้

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
🥰 เข้าช้อปสินค้าร้านพึ่งพาในงานกาชาดออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

👉 1) เข้างานกาชาดออนไลน์ทาง www.redcrossfair.com 2) เลือกเที่ยวชม "ร้านโครงการส่วนพระองค์" 3) เลือกไอคอนจำลองอาคารหลังใหม่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4) สามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านพึ่งพาผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย

🧡 รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​และภัยพิบัติรุนแรง

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#ร้านพึ่งพา
#คิดถึงนะงานกาชาด
#งานกาชาด2564
#งานกาชาดออนไลน์

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ หมายเลขบัญชี 020-2-53333-8
โอนเงินจากต่างประเทศชื่อบัญชี Friends In Need (Of PA) VOLUNTEERS FOUNDATION THAI RED CROSS
SWIFT CODE: SICOTHBK

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้พึ่งพาซึ่งกันและกัน มาตั้งแต่ปี 2538 โดยเริ่มต้นที่กิจกรรมหลักเฉพาะการเยี่ยมเยียนและช่วยการยังชีพ

เปิดเหมือนปกติ

07/01/2022

๘ มกราคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

๘ มกราคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 07/01/2022

🥰🧡 วานนี้ (6 มกราคม 2565) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปะยาง ตําบลสรอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ของมูลนิธิฯ

📌📌 โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สืบเนื่องมาจากพระดําริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่โปรดให้มูลนิธิฯ ดําเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย เพื่อป้องกันและบรรเทาความสูญเสียแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วย 1) การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) การบริหารจัดการน้ําในระดับชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

📌📌 ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิฯ ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติไปแล้ว 193 สถานีทั่วประเทศ และได้จัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทั้งหมด 19 เครือข่ายในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 05/01/2022

🥰 มูลนิธิฯ ขอต้อนรับปี 2565 ด้วยภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำดีๆ ใน “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ” เพราะเราไม่ทิ้งกันในยามยาก 🧡🧡

🙏 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อมวลชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออันดีจนทำให้การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ภายใต้แนวคิด “พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน ด้วยการ “นำพา พลังใจ” กลับมาสู่ประชาชนอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถก้าวต่อ และก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

🙏 และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” และสนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายภายในงานฯ ณ สถานที่จริง และในงานฯ รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Fair) ซึ่งรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน

💖 ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ พร้อมดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเฉกเช่นทุกปี และเตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่นี่

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ

28/12/2021

🥰 โครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ครั้งที่ 1 🎨 ขอขอบคุณ คุณพรรณวิไล วิสุทธิศักดิ์ ที่ร่วมสนับสนุนซื้อภาพในโครงการฯ โดยรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

💖 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” โดย 👉 เข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ที่ http://www.friendsofpa.or.th/TH/gallery

✅ ใบเสร็จจากการซื้อภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน
.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน
#สุขที่ได้แบ่งปัน

🥰 โครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ครั้งที่ 1 🎨 ขอขอบคุณ คุณพรรณวิไล วิสุทธิศักดิ์ ที่ร่วมสนับสนุนซื้อภาพในโครงการฯ โดยรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

💖 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” โดย 👉 เข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ที่ http://www.friendsofpa.or.th/TH/gallery

✅ ใบเสร็จจากการซื้อภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน
.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน
#สุขที่ได้แบ่งปัน

28/12/2021

🥰 โครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ครั้งที่ 1 🎨 ขอขอบคุณ คุณนภนันทน์ จันทราชโลธร ที่ร่วมสนับสนุนซื้อภาพในโครงการฯ โดยรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

💖 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” โดย 👉 เข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ที่ http://www.friendsofpa.or.th/TH/gallery

✅ ใบเสร็จจากการซื้อภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน
#สุขที่ได้แบ่งปัน

🥰 โครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ครั้งที่ 1 🎨 ขอขอบคุณ คุณนภนันทน์ จันทราชโลธร ที่ร่วมสนับสนุนซื้อภาพในโครงการฯ โดยรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

💖 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” โดย 👉 เข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ที่ http://www.friendsofpa.or.th/TH/gallery

✅ ใบเสร็จจากการซื้อภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน
#สุขที่ได้แบ่งปัน

27/12/2021

👉 สามารถตรวจผลการออกสลากงานกาชาดประจำปี 2564 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากชาดไทย ได้แล้วในโพสต์นี้

✅ รางวัลที่ 1 คือ 09746
✅ รางวัลที่ 2 ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ 20681, 25454, 40953
✅ รางวัลที่ 3 ทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ 53984, 78013

✅ สำหรับรางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สามารถตรวจได้จากภาพด้านล่างนี้

📌 นอกจากนี้ สามารถตรวจรางวัลทั้งหมดได้ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 หรือทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.friendsofpa.or.th

🥰 สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2565
สอบถามรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ 02-054-6546 หรือ 084-904-8785

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสลากาชาดฯ ของมูลนิธิฯ
🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#สลากกาชาด2564

👉 สามารถตรวจผลการออกสลากงานกาชาดประจำปี 2564 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากชาดไทย ได้แล้วในโพสต์นี้

✅ รางวัลที่ 1 คือ 09746
✅ รางวัลที่ 2 ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ 20681, 25454, 40953
✅ รางวัลที่ 3 ทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ 53984, 78013

✅ สำหรับรางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สามารถตรวจได้จากภาพด้านล่างนี้

📌 นอกจากนี้ สามารถตรวจรางวัลทั้งหมดได้ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 หรือทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.friendsofpa.or.th

🥰 สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2565
สอบถามรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ 02-054-6546 หรือ 084-904-8785

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสลากาชาดฯ ของมูลนิธิฯ
🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#สลากกาชาด2564

27/12/2021

🥰 รางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รางวัลที่ 1 คือ 09746

💓 สำหรับรางวัลอื่นๆ สามารถติดตามทางเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์แนวหน้าและเดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 หรือติดตามทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.friendsofpa.or.th

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#สลากกาชาด2564

🥰 รางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รางวัลที่ 1 คือ 09746

💓 สำหรับรางวัลอื่นๆ สามารถติดตามทางเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์แนวหน้าและเดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 หรือติดตามทางเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.friendsofpa.or.th

🙏 ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#สลากกาชาด2564

27/12/2021
23/12/2021

🥰 วันนี้ (วันที่ 23 ธันวาคม 2564) คุณชนัญชนา วนวัฒนสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอก้า เฮลธ์แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท มิลลิเมด จำกัด พร้อมด้วยคุณสุกัลยา ทองพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณปานหทัย อ่อนจิตต์ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 46 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู

🥰 วันนี้ (วันที่ 23 ธันวาคม 2564) คุณชนัญชนา วนวัฒนสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอก้า เฮลธ์แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท มิลลิเมด จำกัด พร้อมด้วยคุณสุกัลยา ทองพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณปานหทัย อ่อนจิตต์ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 46 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 22/12/2021

🎯 โค้งสุดท้าย!! สั่งซื้อสินค้าจากร้านพึ่งพาใน "งานกาชาดออนไลน์" ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 ธ.ค. 2564 🥰📣 ฟรี!!! ค่าจัดส่งสินค้าแบบ EMS

👉 เลือกซื้อสินค้าร้านพึ่งพาในงานกาชาดออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

✅ เข้างานกาชาดออนไลน์ทาง www.redcrossfair.com
✅ เลือกเที่ยวชม "ร้านโครงการส่วนพระองค์"
✅ เลือกไอคอนอาคารหลังใหม่ของ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย"
✅ เลือกซื้อสินค้าร้านพึ่งพาผ่านระบบออนไลน์นี้ได้เลย

🧡 รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​และภัยพิบัติรุนแรง

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#ร้านพึ่งพา
#คิดถึงนะงานกาชาด
#งานกาชาด2564
#งานกาชาดออนไลน์

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 16/12/2021

🥰 วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ "ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน" โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และจิตอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ฟื้นฟูโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) จากเหตุอุทกภัยก่อนหน้านี้ โดยร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซม ฟื้นฟู และทาสีพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะปิงปอง เครื่องปั๊มน้ำ และสีทาบ้าน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลด้วย

💖 ในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนั้น มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้มอบถุงยังชีพพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 12,181 ถุง และจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารปรุงสุก รวม 33,400 กล่อง ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในสุพรรณบุรีได้คลี่คลายลงแล้ว มูลนิธิฯ จึงจัดให้มีโครงการฟื้นฟูชุมชนฯ ในครั้งนี้

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 15/12/2021

🥰 เข้าช้อปสินค้าร้านพึ่งพาในงานกาชาดออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

👉 1) เข้างานกาชาดออนไลน์ทาง www.redcrossfair.com 2) เลือกเที่ยวชม "ร้านโครงการส่วนพระองค์" 3) เลือกไอคอนจำลองอาคารหลังใหม่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4) สามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านพึ่งพาผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย

🧡 รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ เพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​และภัยพิบัติรุนแรง

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#ร้านพึ่งพา
#คิดถึงนะงานกาชาด
#งานกาชาด2564
#งานกาชาดออนไลน์

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 14/12/2021

🧡 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม แห่งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2564 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และดำเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนพัชรธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนพัชรธรรม ชุมชนใกล้เคียง และกลุ่มราษฎร

🧡 ในการนี้ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้า เพื่อกราบทูลรายงานความคืบหน้าเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดลําพูน ตามแนวพระดําริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และแผนการทำงานการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยฯ รวมถึงการดำเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในเครือข่ายพัชรธรรม จังหวัดลำพูน

🧡 ทั้งนี้ แต่เดิมวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนเป็นประจำทุกปี และประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำเน่าเสียในฤดูแล้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน หมู่บ้านพัชรธรรม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยฯ เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการบริหารจัดการน้ำชุมชน และโปรดฯ ให้จัดตั้งสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม เพื่อให้บริการน้ำดื่มอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเสด็จทรงมาเปิดสถานีน้ำดื่มฯ แห่งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งพระราชทานพระนโยบายให้วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยฯ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูน เพื่อให้การจัดการน้ำของวัดเกิดการเชื่อมโยงกับชุมชนบริเวณรอบวัดด้วย

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 14/12/2021

🥰 "อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ" พบกับสินค้าของขวัญจากร้านพึ่งพาในงาน Goods Gift Festival 2021 วันสุดท้าย ณ Central World ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟต์แก้ว

💖 เปลี่ยนทุก "การช้อป" เป็น "การให้" ได้ทั้งของขวัญให้คนที่คุณรักและได้ร่วมทำบุญแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

🙏 ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน
.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#ร้านพึ่งพา
#GoodsGift2021

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 13/12/2021

“การสื่อสารสำคัญมาก หากสื่อสารไม่ดี ขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขณะเดียวกันการไม่สื่อสาร ก็นับเป็นความบกพร่องอีกประการหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและความขัดแย้งได้เช่นกัน”

ข้อคิดดีๆ จากงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 จากเวที พึ่งพาความรู้ 1 ใน 6 เวทีของโซนพึ่งพา เพื่อก้าวต่อ กิจกรรมดี ๆ จากมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและโควิด 19 เป็นพลังใจให้ทุกท่านพบกับช่องทางใหม่ ๆ ในชีวิต

สำหรับหัวข้อ "การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง" มีวิทยากร คือ อ.วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว อ.กิตติยา อินทกาญจน์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณนพวรรณ เสือสวัสดิ์ นักฝึกอบรม ระดับ 7 ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง และ คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญในการสื่อสาร คือ กระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความคิด จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ทั้งนี้ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีนี้ เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มามอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์​ผ่านเวที "พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ" หวังอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะได้รับพลังใจกลับไป เพื่อพร้อมก้าวต่อ

พบกันใหม่ใน งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ครั้งต่อไป

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ
#งานเพื่อนพึ่งภาฯ2564

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 13/12/2021

“เราต้องทำความเข้าใจ และใส่ใจผู้สูงอายุ สังคมถึงจะมีความสุข”

นพ. ธีรวีร์ วีรวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการมองเห็นลดลง การได้ยินลดลง การพักผ่อนไม่เพียงพอ การสูญเสียความทรงตัว การรับกลิ่น รับรสลดลง การรับรู้ของระบบประสาทลดลง ความจำเสื่อม ซึ่งความถดถอยของร่างกายเหล่านี้ลูกหลานต้องคอยสังเกตุและหมั่นใส่ใจ เพราะผู้สูงอายุมักจะไม่ค่อยบอกลูกหลานเมื่อตัวเองมีปัญหาเพราะรู้สึกเกรงใจ ทั้งนี้ วิธีส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อากาศต้องบริสุทธิ์ งดบุหรี่ สุรา มีการขับถ่ายดีไม่ท้องผูก ดูแลสุขภาพช่องปากช่องฟัน ตรวจสุขภาพร่างกายปีละ 2 ครั้ง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มองโลกในแง่ดี และมีการเข้าสังคมพบปะสังสรรค์

ข้อมูลดีมีประโยชน์ ควันหลงจาก เวทีพึ่งพาการแพทย์ 1 ใน 6 ของโซน "พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ" กิจกรรมดี ๆ จากมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและโควิด 19 เป็นพลังใจให้ทุกท่านพบกับช่องทางใหม่ ๆ ในชีวิต ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวานนี้

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ
#งานเพื่อนพึ่งภาฯ2564

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post 12/12/2021

“ทำไมเราต้องเอาเงินที่เราตั้งใจทำอาหารแต่ละมื้อ ไปให้ส่วนแบ่งกำไรสูงแก่เจ้าของแพลตฟอร์มต่างประเทศ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแพลตฟอร์ม Robinhood เพื่อคนไทย”

คุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ เล่าว่า กระแสสั่งอาหารมาทานที่บ้าน (Food Delivery) ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่เจ้าตลาดในช่วงแรกเริ่ม กลับเป็นต่างชาติที่หักค่าธรรมเนียมสูง ธนาคารไทยพาณิชย์จึงพัฒนาแอปพลิเคชั่น Food Delivery เน้นไปที่ร้านอาหาร Street Food เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยใช้ชื่อ Robinhood (โรบินฮู้ด) ซึ่งไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ กับร้านอาหาร ไม่มีค่าสมัคร ไม่คิดค่า GP (Gross Profit) ร้านอาหารได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำให้ร้านอาหารสามารถขายอาหารที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ลูกค้าได้จ่ายค่าอาหารและค่าส่งตามจริง ขณะที่ไรเดอร์ (Rider) ก็ไม่หักค่า GP และไม่ต้องเซ็นสัญญาผูกมัดว่าวิ่งแค่ Robinhood แอปเดียว

นี่คือแนวคิดการก่อตั้ง Robinhood ที่มาบอกเล่าผ่าน Live ในหัวข้อ "พลิกวิกฤตชีวิตคนตัวเล็กกับไทยพาณิชย์" จากเวทีปรึกษาการเงิน 1 ใน 6 เวทีของโซน “พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” กิจกรรมดี ๆ จากมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและโควิด 19 เพื่อนำพลังใจกลับมาให้ทุกท่าน พบกับโอกาสใหม่ในชีวิต กับงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564

นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในโซน “พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” เวทีอื่น ๆ ทั้งพึ่งพาความรู้ พึ่งพาการแพทย์ พึ่งพาอาศัย พึ่งพาอาชีพ และสตาร์ทอัพ ผู้ที่พลาดชม Live ที่สนใจ สามารถชมย้อนหลังได้ ผ่านทาง www.puengpafair.com เลือกโซน "พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ" แล้วเลือกเวทีที่ต้องการ หรือคลิกลิงก์บทความเพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์จากหน่วยงานชั้นนำ

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ
#งานเพื่อนพึ่งภาฯ2564

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจาก “อุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง” คือ การร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

มูลนิธิฯ ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 รูปแบบเสมือน
พิธีเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 3 ธ.ค. 2564
มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ชัยภูมิ และ จ.สุโขทัย
น้ำท่วมสุโขทัย
teaser_w_music3
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563
น้ำท่วมโคราช

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 44 ชั้น 16 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ หมายเลขบัญชี 020-2-53333-8 (ฟรีค่าธรมเนียมโอนเงินทั่วประเทศ ทุกสาขา) หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีสามารถส่ง fax มาที่ 02-0546544

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
องค์กรการกุศล อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Rural Area Medical Aid Foundation Rural Area Medical Aid Foundation
ถนนสุขาภิบาล 5
Bangkok, 10220

งานสาธารณกุศล

Thai Peace Foundation - TPF Thai Peace Foundation - TPF
20 Chan 31
Bangkok, 10120

We exist to ignite a passion for the supremacy of Jesus Christ among the poor and marginalized in Thailand.

TNN Smile Route TNN Smile Route
Bangkok, 10700

Former tour company to Bangkok Noi study hall.

สำนักงานบริหารกิจการเหล่าก สำนักงานบริหารกิจการเหล่าก
1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 8 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวัง
Bangkok, 10330

ศูนย์กลางการประสานงานระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และองค์กรภายนอก

มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหาน
Bangkok, 10210

มูลนิธิกระจกเงา เราอาสาเป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคม

มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย
77/1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน

ธรรมสถานว่องวานิช มูลนิธิฯ ธรรมสถานว่องวานิช มูลนิธิฯ
272 หมู่ 1 พัฒนาสุข ซ.เทพารักษ์ 96
Bangkok, 10270

แผนที่ google map ธรรมสถานว่องวานิช https://goo.gl/maps/seEpjoybr9v เข้าร่วม LINE กลุ่ม กิจกรรม ม.ว่องวานิช http://line.me/ti/g/176PgfDMbX

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ตึกสมเด็จ ฯ ในบริเวณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
Bangkok, 10100

มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มูลนิธิเขมไชย รสานนท์
555 Soi Phaholyothin 19 Chatuchak
Bangkok, 10900

ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือป่วยผู้สูงอายุที่ติดเตียงและผู้ป่วยที่ยากไร้