วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)

วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)

วัดพุสวรรค์ โทร.๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖ เจ้าอาว วัดพุสวรรค์
พระอธิการธีระพันธ์ อภิชาโต, เจ้าอาวาส ติดต่อ ๐๘๑ ๐๔๐ ๘๕๘๔
เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖

งานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 07/05/2014

งานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมงานบาเพ็ญกุศล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗
ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
และบูชาท่านบรมครูสานักปู่สวรรค์ในโอกาสก่อตั้งสานักปู่สวรรค์ในโลกมนุษย์ครบ ๔๘ ปี
ณ อาคารอริยสัจสี่ ซอย ๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๔๒๑-๐๔๘๙
Download กำหนดการจัดงาน(PDF)ที่นี่>>www.poosawan.org

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขของพนักงานบริษัทในเครือเฉลียวกรุ๊ป ครังที๒ 04/03/2014

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขของพนักงานบริษัทในเครือเฉลียวกรุ๊ป ครั้งที่ ๒
ณ วัดพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

Photos from วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)'s post 08/02/2014

นายช่างกำลังลงมือปูกระเบื้องพื้นศาลาและติดตั้งประตู้หน้าต่าง ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญนะครับ

Photos from วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)'s post 07/02/2014

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาและพิธีบูชาครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารอริยสัจสี่
ซอย๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐๒ ๔๒๑๐๔๘๙ , ๐๒ ๔๒๑๕๒๘๖
Download ประกาศและกำหนดการจัดงานได้ที่ http://www.poosawan.org

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙ ปี ท่านอาจารย์อริยวังโส 27/01/2014

กตเวทิตา-อาจาริยบูชา ครบรอบ ๙ ปี
วันถึงแก่มรณภาพท่านพระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ

วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ คณะสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ(ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่มรณภาพ
ครบรอบ ๙ ปี โดยพิธีในภาคเช้าได้รับเมตตาจาก พระราชสุวรรณมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายเครื่องสักการะ การสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และสดุดีรำลึกถึงท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ นอกจากการจัดบำเพ็ญกุศล แล้วยังได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ
เมื่อครั้งยังทำงานสันติภาพในเพศฆราวาส และชีวิตในเพศบรรพชิต การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้และกุศลร่วมกันอีกด้วย

Photos from วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)'s post 05/01/2014

สัจธรรมและคำเตือน ๙
เรื่อง งานง่ายพระโพธิสัตว์ไม่ทำhttp://2539.org/spaw2/uploads/files/9Years_WPE.pdf

Timeline photos 05/12/2013

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Timeline photos 17/08/2013

วัดพุสวรรค์
ขอน้อมถวายความอาลัย
พระครูโสภณพัฒนกิจ (บุญส่ง ธมฺมปาโล)
เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ
เจ้าคณะตำบลไร่สม-บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี
(มรณภาพ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๖)

Timeline photos 17/08/2013

วัดพุสวรรค์
ขอน้อมถวายความอาลัย
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ. ๙)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
(มรณภาพ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๑๐ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๖)

Timeline photos 15/02/2013

Timeline photos

Timeline photos 15/02/2013

Timeline photos

14/02/2013

Origin of Makha Bucha Day
The origin of Makha Bucha celebration dates back to about 2,500 years ago when Buddha gave sermons to his disciple. On that day, there were 4 auspicious events happening 9 months after the Enlightenment of Buddha. Here is the 4 auspicious events on Makha Bucha Day.

First, about 1,250 Arahata gathered to see Buddha on that day without any schedule. Second, all of those who came to see Buddha were Arhantas or the Enlightened One who were ordained by the Buddha himself. Third, Buddha deliver his sermons to the Arhantas about principles of Buddhism – to cease from all evil, to do what is good, to cleanse one’s mind. Fourth, all of those auspicious events happened on full-moon day.

Makha Bucha Celebration
Makha Bucha, Māgha Pūjā, or Full Moon of Tabaung is a public holiday in Thailand, Burma, Laos, and Cambodia, so most people in those country enjoy a day off on that day. Many people use the day to visit temples and do good deeds in accordance with Buddha’s teaching i.e. to cease from all evil, to do what is good, and cleanse one’s mind.

In Thailand, Makha Bucha is celebrated by holding a candlelight procession (wian tian). In this procession, monks and congregation members hold flowers, incense and lit candles before walk around ordination hall (phra ubosot) for three times clockwise.

During Makha Bucha Day, some Buddhists in Thailand carry out Tum Boon and Rub Sil’ tradition. Tum Boon is the tradition of visiting temples to make merit by doing special observance and joining Buddhist activities while Rub Sil’ is a tradition to practice meditation and mental discipline by staying in a temple while wearing white robes for a couple of days.

Timeline photos 14/02/2013

Magha Puja 2013 will be celebrated on
25th February.

Magha Puja Day
It is a Buddhist Festival celebrated in Burma, Thailand, Laos, Cambodia and Thailand. All the mentioned countries regard this holiday a public holiday. It is also known as the Full Moon of Tabaung and is celebrated on the 15th day in the third lunar month. This spiritual day is supposed to be the kind of day people do not commit and sin and when they purify their minds. In Thailand, Magha Puja is celebrated to emphasize the importance of the Magha month. IT was during this month the Buddha came up with the Main Code which contained instructions on how Buddhists should conduct themselves. The Main Code is commonly referred to as the centre of Buddhist Teachings.

14/02/2013

Magha Puja is the second most important Buddhist festival. This day commemorates the occasion when the Buddha predicted his death and recited a summary of his teachings and a code of discipline (which monks are expected to recite every fortnight) to 1,250 enlightened followers on the full moon of Magha.

Timeline photos 14/02/2013

วันนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครบรอบ ๓ ปี ประดิษฐาน
องค์พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรยหินหยกขาว
พระคาถาบูชา
"เมตตานะ ศรีอริยเมตโต พุทธานะมะ สันติเกโล อนาคามิ
สาธุ สาธุ"

Timeline photos 31/12/2012

Timeline photos

Timeline photos 05/12/2012

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

Timeline photos 06/11/2012

The 11th Inter-Religious Praying Ceremony for happiness in Thailand and World Peace.
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย สำนักงานใหญ่
ร่วมด้วยองค์กรสำคัญต่างๆ อาทิเช่น
สำนักงานทูตสันติภาพแห่งโลก
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
สมาคมประชากรโลก สาขาประเทศไทย
ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย (VCT)
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
สมาคมข้าราชการบำนาญทหารอากาศ
สมาคมนักรบนิรนาม333
สมาชิกโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานสาขาจังหวัดต่างๆ จัดงาน
พิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์อธิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและ
สันติภาพในโลกมนุษย์ ครั้งที่ 11
ณ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 ซึ่งตรงกับวันสหประชาชาติ
ปีนี้ได้รับเกียรติจาก
พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ เป็นประธานพิธี
ร้อยตรีอวยชัย วีรวรรณ ปฎิบัติหน้าที่ประธานกรรมการจัดงาน
แทน พลอากาศโทสันทัด วงษ์ทิพย์ ประธานกรรมการจัดงาน
พร้อมด้วยผู้แทนศาสนาต่างๆ ได้แก่ผู้แทน
ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์นามธารี

Timeline photos 21/10/2012

Timeline photos

Timeline photos 21/10/2012

Timeline photos

Timeline photos 21/10/2012

Timeline photos

Timeline photos 21/10/2012

Timeline photos

Timeline photos 20/06/2012

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี

ยืนยันโลกหน้ามีจริง ตายแล้วไม่สูญ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

พระคาถาบูชา " นะโม โพธิสัตว์ (โต) พรหมรังษี "

ขอขอบคุณ
ภาพจาก http://www.poosawan.org/

Timeline photos 03/06/2012

อ่านเพิ่ม...
http://religiouspark.org/spaw2/uploads/files/BUDDHAJAYANTI.PDF

Timeline photos 14/05/2012

อ่านเพิ่ม... http://www.UNDV.org

Timeline photos 14/05/2012

Timeline photos

United Nation Day of Vesak 14/05/2012

United Nation Day of Vesak

Timeline photos 10/05/2012

Timeline photos

Timeline photos 09/05/2012

พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์,
อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
นายวินัย บัวประดิษฐ์, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ อุโบสถ วัดพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

BUDDHA
Sildeshow 14 February 2010

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวร
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

ศูนย์ศาสนา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Christ Church Bangkok (Thai) Christ Church Bangkok (Thai)
11 Convent Road
Bangkok, 10500

An oasis of living water in the heart of Bangkok แหล่งน้ำแห่งชีวิตใจกลางกรุงเทพ

ChurchofCovenant ChurchofCovenant
274 ถนนรามคำแหง 81 แยก 6 เขตบางกะป
Bangkok, 10240

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

RHEMA Thailand RHEMA Thailand
Rama 3, Bangkok Square
Bangkok, 10120

RHEMA Thailand is associated with Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK, USA) and includes Rhema Church Bangkok, and Rhema Bible Training Centers in Bangkok, Nakorn Ratchasima, Mae S...

Lighthouse International Church Thailand Lighthouse International Church Thailand
4th Floor City Link Building A, Phetchaburi 35 Alley, Makkasan, Ratchathewi
Bangkok, 10330

We celebrate Jesus and His finished work at the cross. Where we fellowship in the truth of the amazi

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Road
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนร?

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Road
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ
ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไ
Bangkok, 10900

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives)

RISDAC RISDAC
Current Address:, Pensmith School, Soi Ramkhamhaeng 68, Huamark, Bangkapi Distri
Bangkok, 10240

Care and Prepare People for Christ's Second Coming.