China Market Trip

China Market Trip

ตำแหน่งใกล้เคียง แท็กซี่

P&P E-Logistics
P&P E-Logistics
95/13 Soi Rama III Soi 77 chongnonsee Yannawa
Outsourcedotcom
Outsourcedotcom
128/7 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
NNP アドバイザリー(タイ)
NNP アドバイザリー(タイ)
47 Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok
DDรถรับจ้างทั่วไป
DDรถรับจ้างทั่วไป
Amphoe Thalang
China Southern Airlines - Thailand
China Southern Airlines - Thailand
14th Fl, Unit1404 Q.House Lumpini 1 South Sathorn Rd., Sathorn
Mentor Logistics Co.,Ltd.
Mentor Logistics Co.,Ltd.
ถนน สีลม
Sino Logistics Corporation Public Company Limited
Sino Logistics Corporation Public Company Limited
1011, Supalai Grand Tower, 7th floor, Unit no.05, Rama3 road, Chongnonsee, Yannawa
MrBee Delivery คลังสินค้า ขนส่ง ออนไลน
MrBee Delivery คลังสินค้า ขนส่ง ออนไลน
A301 อาคาร SCG 631 ถนน นนทรี
SPACE BUS(スペースバス)
SPACE BUS(スペースバス)
62 THANIYA BLDG 4F SILOM Rd
MVP.Express "ทีมอินทรี"รับขนส่งสินค้
MVP.Express "ทีมอินทรี"รับขนส่งสินค้
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
AsiaOne International
AsiaOne International
No. 7 THF Building, Chan Rd. Soi 46, Watphrayakrai, Bangkolaem
Homa Travel & Tours
Homa Travel & Tours
942/33 Rama4
แมสเซ็นเจอร์อิสระ Messenger Bangkok
แมสเซ็นเจอร์อิสระ Messenger Bangkok
เจริญกรุง 77
Inter Express Logistics ขนส่งสินค้าทั่วไป แ
Inter Express Logistics ขนส่งสินค้าทั่วไป แ
Rama III Soi 37 Khwaeng Bang Phong Phang, Khet Yan Nawa
เรียกแท็กซี่ล่วงหน้า แท็กซี
เรียกแท็กซี่ล่วงหน้า แท็กซี
954

ความคิดเห็น

Há um desconto especial para comprar sua Point!
Você pode escolher a maquininha que melhor se adapta aos seus negócios e economizar até R$ 420.
Comece a aceitar as principais bandeiras de cartão e impulsione seus negócios. Escolha sua maquininha agora mesmo!
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไขน่ามาร์เก็ตทริป
๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไขน่ามาร์เก็ตทริป
โกดัง/โรงงาน ให้เช่าติดถนนบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
Warehouse for rent at Bangna-Trad Near Suvarnabhumi international airport Size: 200 - 2000 Sqm.
🇨🇳 方便仓库出租 If interested , please contact 0811478118
¿Conoces los famosos Alebrijes Oaxaqueños? Estos son originarios de Oaxaca México. El significado de alebrije proviene de tres palabras las cuales son: ALEGRIA por sus colores, BRUJA por el misticismo y EMBIJE que quiere decir teñir o pintar algo de rojo, el principal creador fue Pedro Linares en 1936. Los alebrijes, en su mayoría, se elaboran con madera de “copal”, aprovechando las formas caprichosas y la imaginación de cada persona para darle vida a dragones, chapulines, aves, jirafas, gallos, cerdos, perros, osos, leones, tigres, etc.
Tener en casa un alebrije o una colección de ellos es considerado de buena suerte y se dice que la felicidad acompañará a todo aquel que posea una de estas obras de arte.
Vendo este hermoso alebrije, se envía por paquetería internacional con un costo de $260 dolares americanos, mas gastos de envío. Estoy a sus ordenes para los interesados en comprar.
898/5000
你知道著名的AlebrijesOaxaqueños嗎? 這些原產於墨西哥瓦哈卡。 alebrije的意思來自三個詞:ALEGRIA的顏色,WITCH的神秘主義和EMBIJE意味著染料或油漆的東西紅色,主要的創造者是Pedro Linares在1936年。在大多數情況下,alebrijes, 他們用“copal”木材精心製作,充分利用每個人的反复無常的形狀和想像力,賦予龍,蚱蜢,鳥類,長頸鹿,公雞,豬,狗,熊,獅子,老虎等生命。
在家裡有一個alebrije或它們的集合被認為是好運,據說幸福將陪伴擁有這些藝術作品之一的任何人。
我賣這個美麗的alebrije,它是由國際包裹發送的,費用為260美元,加上運費。 我為那些有興趣購買的人服務。
Nǐ zhīdào zhùmíng de AlebrijesOaxaqueños ma? Zhèxiē yuán chǎn yú mòxīgē wǎ hā kǎ. Alebrije de yìsi láizì sān gè cí:ALEGRIA de yánsè,WITCH de shénmì zhǔyì hé EMBIJE yìwèizhe rǎnliào huò yóuqī de dōngxī hóngsè, zhǔyào de chuàngzào zhě shì Pedro Linares zài 1936 nián. Zài dà duōshù qíngkuàng xià,alebrijes, tāmen yòng “copal” mùcái jīngxīn zhìzuò, chōngfèn lìyòng měi gèrén de fǎnfù wúcháng de xíngzhuàng hé xiǎngxiànglì, fùyǔ lóng, zhàměng, niǎolèi, chángjǐnglù, gōngjī, zhū, gǒu, xióng, shīzi, lǎohǔ děng shēngmìng.
Zài jiālǐ yǒu yīgè alebrije huò tāmen de jíhé bèi rènwéi shì hǎoyùn, jùshuō xìngfú jiàng péibàn yǒngyǒu zhèxiē yìshù zuòpǐn zhī yī de rènhé rén.
Wǒ mài zhège měilì de alebrije, tā shì yóu guójì bāoguǒ fāsòng de, fèiyòng wèi 260 měiyuán, jiā shàng yùnfèi. Wǒ wèi nàxiē yǒu xìngqù gòumǎi de rén fúwù.
¿Conoces los famosos Alebrijes Oaxaqueños? Estos son originarios de Oaxaca México. El significado de alebrije proviene de tres palabras las cuales son: ALEGRIA por sus colores, BRUJA por el misticismo y EMBIJE que quiere decir teñir o pintar algo de rojo, el principal creador fue Pedro Linares en 1936. Los alebrijes, en su mayoría, se elaboran con madera de “copal”, aprovechando las formas caprichosas y la imaginación de cada persona para darle vida a dragones, chapulines, aves, jirafas, gallos, cerdos, perros, osos, leones, tigres, etc.
Tener en casa un alebrije o una colección de ellos es considerado de buena suerte y se dice que la felicidad acompañará a todo aquel que posea una de estas obras de arte.
Vendo este hermoso alebrije, se envía por paquetería internacional con un costo de $260 dolares americanos, mas gastos de envío. Estoy a sus ordenes para los interesados en comprar.
898/5000
你知道著名的AlebrijesOaxaqueños嗎? 這些原產於墨西哥瓦哈卡。 alebrije的意思來自三個詞:ALEGRIA的顏色,WITCH的神秘主義和EMBIJE意味著染料或油漆的東西紅色,主要的創造者是Pedro Linares在1936年。在大多數情況下,alebrijes, 他們用“copal”木材精心製作,充分利用每個人的反复無常的形狀和想像力,賦予龍,蚱蜢,鳥類,長頸鹿,公雞,豬,狗,熊,獅子,老虎等生命。
在家裡有一個alebrije或它們的集合被認為是好運,據說幸福將陪伴擁有這些藝術作品之一的任何人。
我賣這個美麗的alebrije,它是由國際包裹發送的,費用為260美元,加上運費。 我為那些有興趣購買的人服務。
Nǐ zhīdào zhùmíng de AlebrijesOaxaqueños ma? Zhèxiē yuán chǎn yú mòxīgē wǎ hā kǎ. Alebrije de yìsi láizì sān gè cí:ALEGRIA de yánsè,WITCH de shénmì zhǔyì hé EMBIJE yìwèizhe rǎnliào huò yóuqī de dōngxī hóngsè, zhǔyào de chuàngzào zhě shì Pedro Linares zài 1936 nián. Zài dà duōshù qíngkuàng xià,alebrijes, tāmen yòng “copal” mùcái jīngxīn zhìzuò, chōngfèn lìyòng měi gèrén de fǎnfù wúcháng de xíngzhuàng hé xiǎngxiànglì, fùyǔ lóng, zhàměng, niǎolèi, chángjǐnglù, gōngjī, zhū, gǒu, xióng, shīzi, lǎohǔ děng shēngmìng.
Zài jiālǐ yǒu yīgè alebrije huò tāmen de jíhé bèi rènwéi shì hǎoyùn, jùshuō xìngfú jiàng péibàn yǒngyǒu zhèxiē yìshù zuòpǐn zhī yī de rènhé rén.
Wǒ mài zhège měilì de alebrije, tā shì yóu guójì bāoguǒ fāsòng de, fèiyòng wèi 260 měiyuán, jiā shàng yùnfèi. Wǒ wèi nàxiē yǒu xìngqù gòumǎi de rén fúwù.
ไม่ว่าสินค้าของลูกค้าจะเล็กหรือจะใหญ่
เราสามารถส่งสินค้าได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contact Info :
Line:@cmtcargo
สอบถาม : 099-2247799
Office : 02-1019959
Fax : 02-1019958
Email : [email protected]
www.cmtcargo.com/
#cargo #ขนส่ง #sme #จีน #china #Logistics
#ขนส่งจีน #นำเข้าจีน #ชิปปิ้งจีน
ไปด้วย

😃
ส่วนตัวกลัวมากที่ไปจีน ไม่เคยไปมาในชีวิตแต่คือดีอ่ะ พีคมากเจอไกท์ดีประทับไกท์จิ๋งมากกกก
บอกเรย ช่วยแก้ไขปันหาหลายอย่าง
ประทับใจหัวหน้าทัวร์ #พี่จิ๋งมากค่ะ ช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้ได้งานราบรื่นมากๆ อาหารดี ที่พักดีมาก พี่หัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจลึกมาก ได้ความรู้เยอะเลย ทริปแม่ค้า ไม่เหมือนทริปท่องเที่ยว เราหวังจะได้งาน แล้วก็ได้งานตามที่หวัง คือพี่เขาให้คำแนะนำที่ดี ไม่เสียเงินฟรีคะ ทีีได้มาร่วมกะทัวร์นี้ ทำให้หนูมีธุรกิจต่อยอดในหัวอีกเป็นร้อยบน คอนเฟริมมมมมม จิงงงง

ส่วนตัวคัยคิดแบบไหนไม่รู้นะคะ แต่ฟิวแม่ต้า หรือนักลงทุนไปมองหาธุรกิจหรือเที่ยวฟิวไกท์จิ๋งตอบโจทที่สุดคะพูดเล่อ
รบกวนตอบแบบสอบถามให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ :)

China Market Trip
ทริปพาซื้อสินค้าจีนคุณภาพ
พร้อมขนส่ง จีน-ไทย
แบบ one stop service
Tel : 081-4660660
Office : 02-1019959
Line : @chinamarkettrip

China Market Trip
มืออาชีพด้านการพาทัวร์ทำธุรกิจที่เมืองจีนแบบเจาะลึก รู้จริงเรื่องการซื้อ ขายสินค้าจากจีน พร้อมบริการแบบ One Stop Service ด้วยประสบการณ์ทำธุรกิจด้านขนส่งสินค้าจากจีนมามากกว่า 10 ปี

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Cmtcargo's post 15/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

15/03/2022

ช่วงซัมเมอร์นี้! หน้าร้อนเเบบนี้รับหวานเย็น...หรือรับบริการดีๆจากcmtดี
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 11/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

11/03/2022

รู้หรือไม่ cmt เปิดรหัสฟรี!...มีนาหรือมีไหน อย่าลืมมีใจมาใช้บริการขนส่งเรา
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 09/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

09/03/2022

ตอกย้ำมาตรฐานการบริการขนส่งเรา...cmtจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาขนส่ง ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา!
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 07/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

07/03/2022

ถูกจริงไรจริง ขนส่งเราจะไม่ทิ้งลูกค้า อยากให้ของถึงมือไวๆ ให้เลือก cmt cargo ส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณ!
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 04/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

04/03/2022

อยากได้ขนส่งดีๆต้องซีเอ็มทีเท่านั้น...cmtมีดีกว่าที่คุณคิด ฟินกันถ้วนหน้า!
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 03/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

03/03/2022

โปร 3.3 สามแอพสั่งของจากจีน ก็ช้อปไปเลย3แอพ ให้เราช่วยคุณขนส่ง!
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 02/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

02/03/2022

มีนาแล้ว อย่าลืมมีไลน์มาขนส่งกับcmt!ตอบโจทย์ลูกค้าทุกคน เพราะเรามีบริการขนส่งหลากหลาย
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 01/03/2022

Photos from Cmtcargo's post

01/03/2022

จะมีนาหรือมีไหน...อย่าลืมมีใจมาขนส่งกับcmt!
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 28/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

28/02/2022

ใครบอกขนส่งเป็นเรื่องยาก...ถ้าไม่ลองมาขนส่งกับcmtจะพลาดนะบอกเลย!
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 25/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

25/02/2022

ยุคนี้ทำให้เรื่องขนส่งเป็นเรื่องง่ายเมื่อใช้บริการcmt ต้องการส่งของใหญ่
แต่แพ็กยังไง..?ตามเเอดมินไปดูเลยค่ะ
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 24/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

23/02/2022

ขนส่งเยอะแถมเบอร์ ขนส่งอย่างสม่ำเสมอแถมราคาพิเศษ
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 23/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

22/02/2022

สวัสดีวันอังคาร...ถ้าไม่อยากรอขนส่งนานๆมาใช้บริการเรา
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 22/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

Photos from Cmtcargo's post 21/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

21/02/2022

เป็นเสืออย่าคิดว่าเหนือ…อยากขนส่งในราคาเหลือๆก็แอดไลน์มา
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 18/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

18/02/2022

วาเลนไทน์พึ่งผ่านไป…ขนส่งแบบประทับใจมีเเค่CMT เริ่มต้นเพียง 15 บาท
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

Photos from Cmtcargo's post 17/02/2022

Photos from Cmtcargo's post

16/02/2022

วันมาฆบูชานี้ทำบุณอิ่มใจ…ถ้าอยากขนส่งอย่างไวต้องเรียกใช้ cmt
----------------------------
"คุณสั่ง เราส่ง ให้เรื่องขนส่งเป็นงานของเรา"
CMT Cargo บริการรับส่งสินค้าจีน-ไทย ที่มีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี
"รวดเร็ว ปลอดภัย ไว้ใจ CMT"
----------------------------
📍บริการรับส่งสินค้า จีน-ไทย แบบ One Stop Service
📍ค่าขนส่งถูก ทุกค่าใช้จ่ายเปิดเผย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
📍ระบบเช็คสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจง่าย แม่นยำ
📍เรทถูก โอนไว ปลอดภัยแน่นอน
📍ตอบไลน์ รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
-----------------------------
📲 Line:@cmtcargo หรือคลิ๊ก => https://line.me/R/ti/p/%40cmtcargo
👉 Contact Info : 099-2247799
🌐 www.cmtcargo.com

31/12/2020
05/12/2020
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไขน่ามาร์เก็ตทริป

20/07/2020

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

China Market Trip และคุณโน๊ตยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ วันนี้แวะมาทักทายหลังจากที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสขึ้น พร้อมแจ้...
🏮 辞旧岁,迎新年 🏮ตรุษจีนนี้เฮงๆปังๆกันถ้วนหน้ากับปีหนูทองนะคะทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความใส่ใจเหมือนเดิม เพิ่มเติ...
เทศกาลตรุษจีนนี้แม่ค้าต้องมีขาย!!เดินส่องสินค้าน่าเหมาในเทศกาลตรุษจีน ปังๆ เฮงๆ กันถ้วนหน้าจ้า
สั่งของมาขายเทศกาลวาเลนไทน์ตอนนี้จะทันมั้ย??
มาแล้วจ้าาาาา โน๊ตพาทัวร์ตลาดซาเหอ เสื้อผ้าเริ่มต้น 5 หยวน !!! แม่ค้าขายเสื้อผ้าห้ามพลาดที่นี่เลย
วันนี้โน๊ตจะพาทัวร์ตลาดซาเหอ เริ่มต้น 5 หยวนเท่านั้น แม่ค้าเสื้อผ้าห้ามพลาดนะจ๊ะ ติดตามกันด่วนๆ !!
เมื่อคืนโน้ตมาส่งลูกค้าบินไปรอบพิเศษกวางโจว 8 - 13 ม.ค. 63 ส่วนตัวโน้ตจะบินตามไปวันนี้ค่ะ ไปกับเราหมดกังวลทุกเรื่องค่ะ 😊
🇨🇳 เดินทางไปกับเราในรอบ12 - 17 ก.พ. 63 (อี้อู)13 - 18 ก.พ. 63 (กวางโจว)จะได้อะไรมากกว่าคนอื่น? ไปดูคุณโน้ตบอกต่อกันจ้าาา...
ปล่อยนกเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะขอให้ปี 2020 เป็นปีที่ดีนะคะ ❤️
รอบเดือน ม.ค. 63 เต็มล่วงหน้าไปอย่างรวดเร็วจองก่อนรวยก่อน! รอบต่อไป 12 - 17 ก.พ. เปิดให้จองแล้วจ้าาาาา 🤟🏻📅 รอบเดินทางกวา...
เมรี่คริสมาสต์ลูกค้าที่น่ารักทุกคนค่ะ
บุกไปเลือกของถึงจีน ต้องมีทริคการซื้อสินค้าแฟชั่นกันหน่อย มาฟังคุณโน๊ตแนะนำกันจ้าาาาา

ผลิตภัณฑ์

-บริการพาท่านไปซื้อสินค้าที่แหล่งส่งในประเทศจีน
-บริการหาสินค้าจากแหล่งค้าส่งและโรงงานจีนก่อนลูกค้าตัดสินใจเดินทาง
-บริการล่ามคนจีน พาลูกค้าไปซื้อสินค้าที่แหล่งค้าส่งหรือโรงงานโดยตรง ไม่มีค่าcommission
-บริการขนส่งสินค้ากลับมายังประเทศไทยรวดเร็วและได้มาตราฐาน
-บริการโอนเงินไปจีนและบริการสั่งสินค้าซ้ำสำหรับลูกค้าที่เคยเดินทางกรณีลูกค้าไม่ได้บินไปซื้อสินค้าเอง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน นราธิวาสราชนครินทร์
Bangkok
10120

ข้อมูลทั่วไป

China Market Trip
ทริปพาซื้อสินค้าจีนคุณภาพ
พร้อมบริการ ขนส่ง แบบครบวงจร
ช่องทางติดต่อ
ออฟฟิศ : 02-1019959
081-4660660
Line : @chinamarkettrip
Website : www.chinamarkettrip.com

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 22:00
อังคาร 09:00 - 22:00
พุธ 09:00 - 22:00
พฤหัสบดี 09:00 - 22:00
ศุกร์ 09:00 - 22:00
เสาร์ 09:00 - 22:00
อาทิตย์ 09:00 - 22:00

Bangkok แท็กซี่อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Truckchai Truckchai
Bangkae
Bangkok, 10160

ชัยบริการรถรับจ้าง รับจ้าง 4 ล้อใหญ่ รับขนย้ายบูธ บ้าน หรือ สำนักงานออฟฟิศ Tel: 081-6685385 Line: @truckchai

รับขนส่งสินค้าไปพม่าทุกขนา รับขนส่งสินค้าไปพม่าทุกขนา
171 ถนนสวนสยาม แขวง/เขต.คันนายาว
Bangkok, 10230

รับขนส่งสินค้าไปพม่าราคาพิเศษ ขนส่งไปทุกเมืองของพม่า

พิศเพ็งรถรับจ้าง พิศเพ็งรถรับจ้าง
Bangkok, 10160

บริการรถรับจ้างขนของ

Thailand Stretch Limousines Thailand Stretch Limousines
Bangkok

We are proud to provide the one and only true luxury Stretch Lincoln Limo service in Thailand. What better way is there to celebrate an unforgettable life experience, than to move around the cities of Thailand in our exclusive elegant Stretch Limousines!

Van VIP for rent tourist in Thailand. Van VIP for rent tourist in Thailand.
Bangkok
Bangkok, 10250

Team Van VIP for rent tourist in Thailand. Contact Us : +66873337570, +66898867766 Mr. Paul

BW Express สาขาเมืองทอง BW Express สาขาเมืองทอง
ห้อง Pw4/25 101-101/1 โซนป๊อปปูล่าวอร์ค ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่
Bangkok, 11120

บริการขนส่งพัสดุด่วนทุกที่ทั่วไทย ชิ้นใหญ่ก็ส่งได้

Elegance Travel Elegance Travel
State Tower, Silom
Bangkok, 10500

TRAVEL / DIVING

Pongrawe GROUP Pongrawe GROUP
9/3 Moo11 Bungkumploy Lamlukka
Bangkok, 12150

Pongrawe Co.,Ltd. has operated in the petroleum transportation business since 1996. We are the leading petroleum transportation company

Mr.taxi Service รถรับจ้างส่วนบุคคล บริ Mr.taxi Service รถรับจ้างส่วนบุคคล บริ
Tiwanon
Bangkok, 11000

มิสเตอร์แท็กซี่ บริการแท็กซี่ส่วนบุคคลรับเหมาออกต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

Taxi Bangkok Service l Professional Private Taxi Service provider. Taxi Bangkok Service l Professional Private Taxi Service provider.
168 Lux Thailand Co., Ltd
Bangkok, 10220

Cheap rate Taxi to Hua Hin , Bangkok Airport, Bangkok City, Ayuthaya, Pattaya, Cha-am Call us +66 (

บังอ้วน หนองจอก รถยก รถสไลด์ บังอ้วน หนองจอก รถยก รถสไลด์
Bangkok, 10530

บริการด้านฉุกเฉิน

โปรบินด่วน สุดคุ้มโปรไฟไหม้ โปรบินด่วน สุดคุ้มโปรไฟไหม้
เลขที่ 9 อาคาร G Tower Grand Rama 9 ชั้น 31 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
Bangkok, 10310

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี Certified agency จากประเทศเกาหลีใต้