Financial สบาย สบาย

Financial สบาย สบาย

ความคิดเห็น

📱 ใช้เหรียญซื้อของ ร้านอาจไม่ขายให้นะ

เราอย่าหวังว่าจะเอาเงินที่เก็บไว้ในกระปุกออมสินไปซื้อของได้ทุกอย่าง เพราะมีกฎหมายบอกไว้อยู่ว่าถ้าใช้เฉพาะเหรียญกษาปณ์จะซื้อได้ไม่เกินราคาเท่าไหร่

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 11 ระบุว่า…”เหรียญกษาปณ์เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฏหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง” ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ออกกฎกระทรวงมาควบคุมเรื่องนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2501 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นระยะ ซึ่งในปัจจุบันเราเราสามารถใช้เหรียญซื้อของได้ตามนี้ครับ

🪙 เหรียญกษาปณ์ 25 สตางค์ หรือ 50 สตางค์ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 10 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 1 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 2 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 5 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 10 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai

#Financialสบายสบาย
#วางแผนการเงิน #FinancialPlanning
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน
#FinancialAdvisor #FinancialPlanner
#เหรียญกษาปณ์ #เหรียญบาท
📉 สิ่งที่ควรทำก่อนลงทุนใน Crypto

การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Cryptocurrency เพื่อคาดหวังกำไรและผลตอบแทนที่สูงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสนใจ แต่ไม่ใช่สิ่งแรกที่ควรทำ การลงทุนในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงมาก มีโอกาสทั้งได้กำไรจนกลายเป็นเศรษฐี และขาดทุนชนิดที่ต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียว

สิ่งที่เราต้องทำก่อนลงทุนใน Crypto คือการวางแผนการเงินที่มีความสำคัญต่อชีวิตให้ครบถ้วน หากมีเงินเหลือๆจึงจะสามารถนำมาหาโอกาสสร้างกำไรจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพราะถ้ามีกำไรก็รวยขึ้น แต่ถ้าขาดทุนสุดๆชีวิตก็ยังเดินต่อไปได้อย่างไม่เดือดร้อน

📌 มีอยู่ 4 อย่างที่ทุกคน “ต้อง” ทำก่อนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Cryptocurrency

👉 เตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน

ต้องกันเงินเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากหรือกองทุนรวมตลาดเงินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เผื่อไว้กรณีที่มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือกรณีที่ขาดรายได้จากการทำงาน

👉 ทำประกันเพิ่มปกป้องความเสี่ยง

ทำประกันต่างๆไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องดึงเงินของตัวเองมาใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันค่าชดเชย ประกันบ้าน ประกันรถ ฯลฯ จะได้ไม่กระทบกระเทือนกับกระแสเงินในส่วนอื่นๆ

👉 วางแผนการเงินที่สำคัญ

วางแผนการเงินที่จำเป็นต่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้ครบถ้วน เช่น แผนการเกษียณ แผนทุนการศึกษาบุตร และแผนการเงินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อความมั่นคงของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

👉 แผนส่งมอบมรดก

จัดการทำพินัยกรรมเพื่อส่งมอบทรัพย์สิน เคลียร์ภาระหนี้สิน รวมถึงวางแผนเตรียมเงินเพื่อดูแลครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องจากไปอย่างกระทัน ซึ่งอาจต้องใช้ประกันชีวิตเข้ามาร่วมวางแผนด้วยหากทรัพย์สินที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ

เมื่อทำครบ 4 ข้อ อยากจะลงทุนเสี่ยงแค่ไหนก็ตามสบายเลยครับ 😊

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai

#Financialสบายสบาย
#วางแผนการเงิน #FinancialPlanning
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน
#FinancialAdvisor #FinancialPlanner
#Luna #LunaCoin #Crypto #Cryptocurrency
💝 “ปัญหาของ...คู่รักเพศเดียวกัน”

📌 รู้หรือไม่...แฟนของคุณกำลังจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด?

แม้ว่าทุกวันนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมาย แต่ก็ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นมากกว่าในอดีต หลายคู่ใช้ชีวิตครอบครัวและมีความอบอุ่นจนเป็นที่น่าอิจฉา ช่วยกันสร้างชีวิตจนมีทรัพย์สินร่วมกันมากมาย

⚠️ แต่หากมีคนใดคนหนึ่งจากไป คนที่ยังอยู่อาจไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือเลย

จากการที่คู่รักเพศเดียวกันยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสและมีความสัมพันธ์ในสถานะที่มีกฎหมายมารองรับ จึงไม่อยู่ในลำดับชั้นของทายาทที่จะเป็นผู้รับมรดกหากอีกฝ่ายได้เสียชีวิตลง ทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายที่เสียชีวิตจะตกไปเป็นของวงศาคณาญาติของเขาตามกฎหมาย ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องในสิทธิครอบครองใดๆเลย ...หากไม่ได้มีการวางแผนจัดการไว้ก่อน

📌 2 วิธีที่จะทำให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถส่งมอบทรัพย์สินให้กันได้

👉 พินัยกรรม

เราสามารถแสดงเจตนารมณ์ในการส่งมอบมรดกไว้ในพินัยกรรมว่าจะมอบทรัพย์สินชิ้นไหนให้กับใครก็ได้ ผู้จัดการมรดกที่ถูกแต่งตั้งจะต้องจัดการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้ผู้รับพินัยกรรมที่ถูกระบุชื่อไว้ บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใครมีความสัมพันธ์กับเราแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเรียกร้องได้

👉 ประกันชีวิต

บางบริษัทประกันชีวิตเปิดโอกาสให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นคู่รักเพศเดียวกันได้ ทุนประกันชีวิตจะถูกส่งมอบในรูปของเช็คเข้าบัญชีให้กับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นผู้รับประโยชน์ในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ต้องมีผู้จัดการมรดก ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่มีใครสามารถมาเรียกร้องสิทธินี้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่มากมายขนาดไหนก็ตาม

อย่ารอให้สายเกินไป จนใครบางคนมาครอบครองทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของแฟนของคุณ

...เพียงเพราะคุณไม่ได้จัดการอะไรไว้เพื่อเขาเลย 😢

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai

#Financialสบายสบาย
#วางแผนการเงิน #FinancialPlanning
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน
#FinancialAdvisor #FinancialPlanner
#คู่รักเพศเดียวกัน #LGBT
“บัตรเครดิต” รูดไปเลยครับ

วันนี้ ผมมาสนับสนุนให้พวกเราใช้บัตรเครดิตกันให้มากที่สุดนะครับ แต่…ต้องใช้อย่างถูกวิธี แล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลย มีวิธีง่ายๆตามนี้ครับ

🤔 เลือกบัตรที่ใช่

ถามใจตัวเองก่อนว่าเรามี Life Style แบบไหน ก็เลือกบัตรให้ตรงกับจริตของเรา เช่น ชอบท่องเที่ยวก็เลือกบัตรที่เก็บคะแนนเพื่อแลกที่พักหรือตั๋วเครื่องบิน ชอบช้อปปิ้งก็ดูบัตรที่ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ใช้รถส่วนตัวเป็นประจำก็ใช้บัตรที่ร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ

📕 เตรียมบัญชีเงินฝากเฉพาะกิจ

เตรียมบัญชีออมทรัพย์เฉพาะกิจไว้ 1 บัญชี อาจเปิดบัญชีใหม่หรือใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ แต่ต้องแยกจากการทำธุรกรรมอื่นให้ชัดเจน

💳 จ่ายด้วยบัตรทุกครั้ง

ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือบริการ หากไม่มีการชาร์จค่าธรรมเนียมเพิ่มก็ใช้บัตรรูดไปเลย

💵 โอนเงินเข้าบัญชี

ทุกครั้งที่มีการชำระด้วยบัตรเครดิต เราก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนี้ “ทันที” เพื่อรอชำระค่าบัตรตามรอบการเรียกเก็บ จะได้ไม่เกิดปัญหาในการหาเงินมาจ่ายภายหลัง

🔻 ใช้คะแนนเป็นส่วนลด

เมื่อสะสมคะแนนได้ตามกติกา เราสามารถใช้คะแนนมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ทำให้ประหยัดเงินได้มากขึ้นอีก

🤩 ใช้คะแนนเพื่อสิทธิพิเศษ

บางแห่งก็ให้สิทธิพิเศษเมื่อนำคะแนนมาแลก เช่น รับประทาน Buffet มา 4 จ่าย 3 หรือ ได้รับสิทธิการผ่อนชำระ 0% กี่เดือนก็ว่าไป ฯลฯ แต่เราต้องโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวนทุกครั้ง ถึงกำหนดผ่อนก็ใช้เงินจากบัญชีนี้ ได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มอีกนิดหน่อย

🛍 แลกคะแนนเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

คะแนนสามารถใช้แลกสินค้าได้มากมาย ตั้งแต่ไดร์เป่าผมยันตั๋วเครื่องบิน ยิ่งสะสมได้มากก็แลกได้สิ่งที่มีมูลค่ามากขึ้น เหมือนได้มาฟรีๆ

มีบัตรเครดิตเหมือนมีดาบ 2 คม ถ้าใช้โดยหวังว่าจะนำเงินในอนาคตมาเคลียร์ ใช้โดยขาดสติ ใช้แบบไม่มีการวางแผน อาจจะเป็นการวางระเบิดเวลาให้ตัวเอง แต่ถ้ามีการบริหารที่ดีก็จะสร้างประโยชน์ให้อย่างมากมาย

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

Financial สบาย สบาย

#Financialสบายสบาย
#วางแผนการเงิน #FinancialPlanning
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน
#FinancialAdvisor #FinancialPlanner
#บัตรเครดิต #CreditCard
ทำไมการวางแผน “มรดก” ต้องมีการใช้ “ประกันชีวิต”?

การวางแผนมรดกเป็นเพียงการวางแผนแบ่งและส่งมอบทรัพย์สินให้ทายาทใช่หรือไม่? ทำไมหลายคนจึงนำเอาประกันชีวิตมาร่วมเป็นเครื่องมือในการวางแผน?

จากการประสบการณ์ในการทำงานของผม พบว่าประกันชีวิตมีประโยชน์ในการทำให้แผนมรดกมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยอุดช่องโหว่ที่พินัยกรรมไม่สามารถทำได้อีกด้วย

👉 เตรียมภาษีการรับมรดก

หากทรัพย์มรดกมีมูลค่าที่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีการรับมรดก ให้สำรวจทรัพย์มรดกของเราที่อยู่ในรูปแบบ เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินได้รวดเร็ว ฯลฯ ว่ามีพอที่จะให้ทายาทจ่ายภาษีหรือไม่ ถ้าไม่พอเราสามารถทำประกันชีวิตให้มีเงินเอาประกันมากพอที่จะให้ทายาทจ่ายภาษี เพราะถ้าไม่จ่ายภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงเกณฑ์เสียภาษีจะโดนทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มมากมาย

👉 เกลี่ยมรดกให้ยุติธรรม

หลายคนมีทรัพย์มรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งแต่มีราคาแตกต่างกัน การที่จะมอบให้ทายาทแต่ละคนในมูลค่าที่เท่าๆกันก็อาจจะยาก เราสามารถใช้ประกันชีวิตมาสร้างทุนประกันและมอบให้กับทายาทแต่ละคนในจำนวนที่หากรวมกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่แต่ละคนได้แล้ว จะทำให้มูลค่ารวมที่ทุกคนได้รับใกล้เคียงกัน

👉 เตรียมเงินเคลียร์หนี้สิน

หนี้สินของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะตกไปถึงทายาทและครอบครัว เราจึงควรเตรียมเงินไว้สำหรับจัดการหนี้สินต่างๆที่ในปัจจุบันยังเคลียร์ไม่หมด เช่น หนี้กู้บ้านที่ไม่มีประกัน หนี้ผ่อนรถ หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนสินค้า สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ ครอบครัวจะได้ไม่ต้องมารับภาระในส่วนนี้ หากยังเตรียมไม่ทันก็อาจใช้ประกันชีวิตมาสร้างทุนประกันเพิ่มเพื่อเตรียมให้ครอบครัวได้ใช้มาจัดการหนี้สิน

👉 เตรียมเงินค่าใช้จ่ายของครอบครัว

การวางแผนมรดกที่ดีไม่ใช่แต่การแบ่งทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวางแผนให้ครอบครัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนหลังการจากไปอีกด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากินอยู่ ค่าเทอมลูก ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี ควรเตรียมเงินไว้ให้พอ แต่ถ้ายังมีไม่พอก็สามารถพิจารณาเพิ่มทุนประกันชีวิตเพื่อเตรียมเงินส่วนนี้ให้ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดี

การวางแผนมรดกไม่ใช่เพียงการแบ่งทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางแผนให้ครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติหลังการเสียชีวิตของหัวหน้าครอบครัว

การวางแผนมรดกที่ขาดการวางแผนค่าใช้จ่ายต่อเนื่องให้ครอบครัว นั่นคือแผนมรดกที่ไม่สมบูรณ์

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai

#Financialสบายสบาย
#วางแผนการเงิน #FinancialPlanning
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน
#FinancialAdvisor #FinancialPlanner
#วางแผนมรดก #ประกันชีวิต
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่ต้องการหาความรู้เรื่องการวางแผนการเงินในด้านต่างๆ SPIDER ได้สร้างหลักสูตรดีๆในรูปแบบ eLearning ให้ได้เรียนกันครับ

หลักสูตรเหมาะกับ

1. ที่ปรึกษาการเงิน
2. ตัวแทนประกันชีวิต
3. ผู้ที่สนใจ

เลือกสมัครเรียนได้ตามสบายนะครับ

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🎉ฉลองเปิด SPIDER e-learning 🕷🕸

🔥โปรโมชั่น 888 บาท/คอร์ส/ปี (จากราคาเต็ม 1,388)

📌ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 📕📘📗

มีห้อง Open Chat คอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา

👉🏻คลิ๊กเลย https://elearning.spiderplan.net

#SpiderPlanet
#Financialสบายสบาย
💰 ครอบครัวใหญ่ ทายาทยังอยู่ครบ “มรดก” จะแบ่งยังไง?

ถ้าผู้เสียชีวิตมีครอบครัวใหญ่ ญาติเยอะ ถ้าไม่วางแผนมรดกดีๆก็อาจจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้ขนาดของครอบครัว

ก่อนอื่น ทายาททุกคนสามารถตกลงแบ่งมรดกกันเองได้ และยื่นคำร้องให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกมาจัดการทรัพย์และหนี้สินรวมถึงความรับผิดทั้งหมด แต่ถ้าไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็จำเป็นจะต้องนำเอา ปพพ. ม. 1629 ว่าด้วยเรื่องของทายาทโดยธรรมมาใช้นะครับ

ทายาทโดยธรรมมีใครบ้าง อ่านได้จากบทความนี้นะครับ https://www.facebook.com/243998025794552/posts/1853698711491134/

👉 เอาเป็นว่า… ถ้าตกลงกันไม่ได้ และทายาททุกคนยังอยู่ครบ ใครมีสิทธิ์และหมดสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งบ้าง?

1. คู่สมรส (จดทะเบียน) จะได้รับในส่วนของ “สินสมรส” ไปก่อนครึ่งหนึ่ง

2. ส่วนที่เหลือรวมกับสินส่วนตัว จะถูกแบ่งไปให้ทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 (ผู้สืบสันดาน และ คู่สมรส) และ 2 (บิดา มารดา) คนละเท่ากัน เรียกง่ายๆว่านับจำนวนคนมาหารกันเลยครับ จะเห็นคู่สมรสก็จะได้รับถึง 2 ส่วน

3. ถ้าผู้สืบสันดานบางคนเสียชีวิตไปแล้วแต่มีลูก ลูกก็สามารถมาเป็นผู้รับมรดกแทนที่พ่อหรือแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองได้

4. นอกนั้น… พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น

แต่ถ้ามีพินัยกรรม ก็ต้องแบ่งมรดกไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม อะไรที่ไม่ถูกระบุในพินัยกรรม อาจจะเป็นเพราะลืมหรืออะไรก็ตาม ส่วนนี้ก็จะแบ่งให้ทายาทโดยธรรมตามลำดับ

เรื่องมรดก จัดการไว้ สบายใจ ไร้กังวลครับ 😊

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai

#Financialสบายสบาย
#วางแผนการเงิน #FinancialPlanning
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน
#FinancialAdvisor #FinancialPlanner
#วางแผนมรดก #ทายาทโดยธรรม #แบ่งมรดก

Financial Advisor ที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนกา

22/05/2022

📱 ใช้เหรียญซื้อของ ร้านอาจไม่ขายให้นะ

เราอย่าหวังว่าจะเอาเงินที่เก็บไว้ในกระปุกออมสินไปซื้อของได้ทุกอย่าง เพราะมีกฎหมายบอกไว้อยู่ว่าถ้าใช้เฉพาะเหรียญกษาปณ์จะซื้อได้ไม่เกินราคาเท่าไหร่

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 11 ระบุว่า…”เหรียญกษาปณ์เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฏหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง” ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ออกกฎกระทรวงมาควบคุมเรื่องนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2501 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นระยะ ซึ่งในปัจจุบันเราเราสามารถใช้เหรียญซื้อของได้ตามนี้ครับ

🪙 เหรียญกษาปณ์ 25 สตางค์ หรือ 50 สตางค์ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 10 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 1 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 2 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 5 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

🪙 เหรียญกษาปณ์ 10 บาท ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai


#วางแผนการเงิน
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน

#เหรียญกษาปณ์ #เหรียญบาท

15/05/2022

📉 สิ่งที่ควรทำก่อนลงทุนใน Crypto

การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Cryptocurrency เพื่อคาดหวังกำไรและผลตอบแทนที่สูงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสนใจ แต่ไม่ใช่สิ่งแรกที่ควรทำ การลงทุนในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงมาก มีโอกาสทั้งได้กำไรจนกลายเป็นเศรษฐี และขาดทุนชนิดที่ต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียว

สิ่งที่เราต้องทำก่อนลงทุนใน Crypto คือการวางแผนการเงินที่มีความสำคัญต่อชีวิตให้ครบถ้วน หากมีเงินเหลือๆจึงจะสามารถนำมาหาโอกาสสร้างกำไรจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพราะถ้ามีกำไรก็รวยขึ้น แต่ถ้าขาดทุนสุดๆชีวิตก็ยังเดินต่อไปได้อย่างไม่เดือดร้อน

📌 มีอยู่ 4 อย่างที่ทุกคน “ต้อง” ทำก่อนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Cryptocurrency

👉 เตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน

ต้องกันเงินเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากหรือกองทุนรวมตลาดเงินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เผื่อไว้กรณีที่มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือกรณีที่ขาดรายได้จากการทำงาน

👉 ทำประกันเพิ่มปกป้องความเสี่ยง

ทำประกันต่างๆไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องดึงเงินของตัวเองมาใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันค่าชดเชย ประกันบ้าน ประกันรถ ฯลฯ จะได้ไม่กระทบกระเทือนกับกระแสเงินในส่วนอื่นๆ

👉 วางแผนการเงินที่สำคัญ

วางแผนการเงินที่จำเป็นต่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้ครบถ้วน เช่น แผนการเกษียณ แผนทุนการศึกษาบุตร และแผนการเงินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อความมั่นคงของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

👉 แผนส่งมอบมรดก

จัดการทำพินัยกรรมเพื่อส่งมอบทรัพย์สิน เคลียร์ภาระหนี้สิน รวมถึงวางแผนเตรียมเงินเพื่อดูแลครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องจากไปอย่างกระทัน ซึ่งอาจต้องใช้ประกันชีวิตเข้ามาร่วมวางแผนด้วยหากทรัพย์สินที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ

เมื่อทำครบ 4 ข้อ อยากจะลงทุนเสี่ยงแค่ไหนก็ตามสบายเลยครับ 😊

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai


#วางแผนการเงิน
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน

24/04/2022

💝 “ปัญหาของ...คู่รักเพศเดียวกัน”

📌 รู้หรือไม่...แฟนของคุณกำลังจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด?

แม้ว่าทุกวันนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมาย แต่ก็ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นมากกว่าในอดีต หลายคู่ใช้ชีวิตครอบครัวและมีความอบอุ่นจนเป็นที่น่าอิจฉา ช่วยกันสร้างชีวิตจนมีทรัพย์สินร่วมกันมากมาย

⚠️ แต่หากมีคนใดคนหนึ่งจากไป คนที่ยังอยู่อาจไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือเลย

จากการที่คู่รักเพศเดียวกันยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสและมีความสัมพันธ์ในสถานะที่มีกฎหมายมารองรับ จึงไม่อยู่ในลำดับชั้นของทายาทที่จะเป็นผู้รับมรดกหากอีกฝ่ายได้เสียชีวิตลง ทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายที่เสียชีวิตจะตกไปเป็นของวงศาคณาญาติของเขาตามกฎหมาย ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องในสิทธิครอบครองใดๆเลย ...หากไม่ได้มีการวางแผนจัดการไว้ก่อน

📌 2 วิธีที่จะทำให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถส่งมอบทรัพย์สินให้กันได้

👉 พินัยกรรม

เราสามารถแสดงเจตนารมณ์ในการส่งมอบมรดกไว้ในพินัยกรรมว่าจะมอบทรัพย์สินชิ้นไหนให้กับใครก็ได้ ผู้จัดการมรดกที่ถูกแต่งตั้งจะต้องจัดการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้ผู้รับพินัยกรรมที่ถูกระบุชื่อไว้ บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใครมีความสัมพันธ์กับเราแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเรียกร้องได้

👉 ประกันชีวิต

บางบริษัทประกันชีวิตเปิดโอกาสให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นคู่รักเพศเดียวกันได้ ทุนประกันชีวิตจะถูกส่งมอบในรูปของเช็คเข้าบัญชีให้กับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นผู้รับประโยชน์ในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ต้องมีผู้จัดการมรดก ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่มีใครสามารถมาเรียกร้องสิทธินี้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่มากมายขนาดไหนก็ตาม

อย่ารอให้สายเกินไป จนใครบางคนมาครอบครองทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของแฟนของคุณ

...เพียงเพราะคุณไม่ได้จัดการอะไรไว้เพื่อเขาเลย 😢

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai


#วางแผนการเงิน
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน

#คู่รักเพศเดียวกัน

17/04/2022

“บัตรเครดิต” รูดไปเลยครับ

วันนี้ ผมมาสนับสนุนให้พวกเราใช้บัตรเครดิตกันให้มากที่สุดนะครับ แต่…ต้องใช้อย่างถูกวิธี แล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลย มีวิธีง่ายๆตามนี้ครับ

🤔 เลือกบัตรที่ใช่

ถามใจตัวเองก่อนว่าเรามี Life Style แบบไหน ก็เลือกบัตรให้ตรงกับจริตของเรา เช่น ชอบท่องเที่ยวก็เลือกบัตรที่เก็บคะแนนเพื่อแลกที่พักหรือตั๋วเครื่องบิน ชอบช้อปปิ้งก็ดูบัตรที่ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ใช้รถส่วนตัวเป็นประจำก็ใช้บัตรที่ร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ

📕 เตรียมบัญชีเงินฝากเฉพาะกิจ

เตรียมบัญชีออมทรัพย์เฉพาะกิจไว้ 1 บัญชี อาจเปิดบัญชีใหม่หรือใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ แต่ต้องแยกจากการทำธุรกรรมอื่นให้ชัดเจน

💳 จ่ายด้วยบัตรทุกครั้ง

ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือบริการ หากไม่มีการชาร์จค่าธรรมเนียมเพิ่มก็ใช้บัตรรูดไปเลย

💵 โอนเงินเข้าบัญชี

ทุกครั้งที่มีการชำระด้วยบัตรเครดิต เราก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนี้ “ทันที” เพื่อรอชำระค่าบัตรตามรอบการเรียกเก็บ จะได้ไม่เกิดปัญหาในการหาเงินมาจ่ายภายหลัง

🔻 ใช้คะแนนเป็นส่วนลด

เมื่อสะสมคะแนนได้ตามกติกา เราสามารถใช้คะแนนมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ทำให้ประหยัดเงินได้มากขึ้นอีก

🤩 ใช้คะแนนเพื่อสิทธิพิเศษ

บางแห่งก็ให้สิทธิพิเศษเมื่อนำคะแนนมาแลก เช่น รับประทาน Buffet มา 4 จ่าย 3 หรือ ได้รับสิทธิการผ่อนชำระ 0% กี่เดือนก็ว่าไป ฯลฯ แต่เราต้องโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวนทุกครั้ง ถึงกำหนดผ่อนก็ใช้เงินจากบัญชีนี้ ได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มอีกนิดหน่อย

🛍 แลกคะแนนเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

คะแนนสามารถใช้แลกสินค้าได้มากมาย ตั้งแต่ไดร์เป่าผมยันตั๋วเครื่องบิน ยิ่งสะสมได้มากก็แลกได้สิ่งที่มีมูลค่ามากขึ้น เหมือนได้มาฟรีๆ

มีบัตรเครดิตเหมือนมีดาบ 2 คม ถ้าใช้โดยหวังว่าจะนำเงินในอนาคตมาเคลียร์ ใช้โดยขาดสติ ใช้แบบไม่มีการวางแผน อาจจะเป็นการวางระเบิดเวลาให้ตัวเอง แต่ถ้ามีการบริหารที่ดีก็จะสร้างประโยชน์ให้อย่างมากมาย

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

Financial สบาย สบาย


#วางแผนการเงิน
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน

#บัตรเครดิต

10/04/2022

ทำไมการวางแผน “มรดก” ต้องมีการใช้ “ประกันชีวิต”?

การวางแผนมรดกเป็นเพียงการวางแผนแบ่งและส่งมอบทรัพย์สินให้ทายาทใช่หรือไม่? ทำไมหลายคนจึงนำเอาประกันชีวิตมาร่วมเป็นเครื่องมือในการวางแผน?

จากการประสบการณ์ในการทำงานของผม พบว่าประกันชีวิตมีประโยชน์ในการทำให้แผนมรดกมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยอุดช่องโหว่ที่พินัยกรรมไม่สามารถทำได้อีกด้วย

👉 เตรียมภาษีการรับมรดก

หากทรัพย์มรดกมีมูลค่าที่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีการรับมรดก ให้สำรวจทรัพย์มรดกของเราที่อยู่ในรูปแบบ เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินได้รวดเร็ว ฯลฯ ว่ามีพอที่จะให้ทายาทจ่ายภาษีหรือไม่ ถ้าไม่พอเราสามารถทำประกันชีวิตให้มีเงินเอาประกันมากพอที่จะให้ทายาทจ่ายภาษี เพราะถ้าไม่จ่ายภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงเกณฑ์เสียภาษีจะโดนทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มมากมาย

👉 เกลี่ยมรดกให้ยุติธรรม

หลายคนมีทรัพย์มรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งแต่มีราคาแตกต่างกัน การที่จะมอบให้ทายาทแต่ละคนในมูลค่าที่เท่าๆกันก็อาจจะยาก เราสามารถใช้ประกันชีวิตมาสร้างทุนประกันและมอบให้กับทายาทแต่ละคนในจำนวนที่หากรวมกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่แต่ละคนได้แล้ว จะทำให้มูลค่ารวมที่ทุกคนได้รับใกล้เคียงกัน

👉 เตรียมเงินเคลียร์หนี้สิน

หนี้สินของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะตกไปถึงทายาทและครอบครัว เราจึงควรเตรียมเงินไว้สำหรับจัดการหนี้สินต่างๆที่ในปัจจุบันยังเคลียร์ไม่หมด เช่น หนี้กู้บ้านที่ไม่มีประกัน หนี้ผ่อนรถ หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนสินค้า สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ ครอบครัวจะได้ไม่ต้องมารับภาระในส่วนนี้ หากยังเตรียมไม่ทันก็อาจใช้ประกันชีวิตมาสร้างทุนประกันเพิ่มเพื่อเตรียมให้ครอบครัวได้ใช้มาจัดการหนี้สิน

👉 เตรียมเงินค่าใช้จ่ายของครอบครัว

การวางแผนมรดกที่ดีไม่ใช่แต่การแบ่งทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวางแผนให้ครอบครัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนหลังการจากไปอีกด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากินอยู่ ค่าเทอมลูก ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี ควรเตรียมเงินไว้ให้พอ แต่ถ้ายังมีไม่พอก็สามารถพิจารณาเพิ่มทุนประกันชีวิตเพื่อเตรียมเงินส่วนนี้ให้ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดี

การวางแผนมรดกไม่ใช่เพียงการแบ่งทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางแผนให้ครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติหลังการเสียชีวิตของหัวหน้าครอบครัว

การวางแผนมรดกที่ขาดการวางแผนค่าใช้จ่ายต่อเนื่องให้ครอบครัว นั่นคือแผนมรดกที่ไม่สมบูรณ์

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai


#วางแผนการเงิน
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน

#วางแผนมรดก #ประกันชีวิต

08/04/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่ต้องการหาความรู้เรื่องการวางแผนการเงินในด้านต่างๆ SPIDER ได้สร้างหลักสูตรดีๆในรูปแบบ eLearning ให้ได้เรียนกันครับ

หลักสูตรเหมาะกับ

1. ที่ปรึกษาการเงิน
2. ตัวแทนประกันชีวิต
3. ผู้ที่สนใจ

เลือกสมัครเรียนได้ตามสบายนะครับ

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🎉ฉลองเปิด SPIDER e-learning 🕷🕸

🔥โปรโมชั่น 888 บาท/คอร์ส/ปี (จากราคาเต็ม 1,388)

📌ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 📕📘📗

มีห้อง Open Chat คอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา

👉🏻คลิ๊กเลย https://elearning.spiderplan.net


03/04/2022

💰 ครอบครัวใหญ่ ทายาทยังอยู่ครบ “มรดก” จะแบ่งยังไง?

ถ้าผู้เสียชีวิตมีครอบครัวใหญ่ ญาติเยอะ ถ้าไม่วางแผนมรดกดีๆก็อาจจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้ขนาดของครอบครัว

ก่อนอื่น ทายาททุกคนสามารถตกลงแบ่งมรดกกันเองได้ และยื่นคำร้องให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกมาจัดการทรัพย์และหนี้สินรวมถึงความรับผิดทั้งหมด แต่ถ้าไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็จำเป็นจะต้องนำเอา ปพพ. ม. 1629 ว่าด้วยเรื่องของทายาทโดยธรรมมาใช้นะครับ

ทายาทโดยธรรมมีใครบ้าง อ่านได้จากบทความนี้นะครับ https://www.facebook.com/243998025794552/posts/1853698711491134/

👉 เอาเป็นว่า… ถ้าตกลงกันไม่ได้ และทายาททุกคนยังอยู่ครบ ใครมีสิทธิ์และหมดสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งบ้าง?

1. คู่สมรส (จดทะเบียน) จะได้รับในส่วนของ “สินสมรส” ไปก่อนครึ่งหนึ่ง

2. ส่วนที่เหลือรวมกับสินส่วนตัว จะถูกแบ่งไปให้ทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 (ผู้สืบสันดาน และ คู่สมรส) และ 2 (บิดา มารดา) คนละเท่ากัน เรียกง่ายๆว่านับจำนวนคนมาหารกันเลยครับ จะเห็นคู่สมรสก็จะได้รับถึง 2 ส่วน

3. ถ้าผู้สืบสันดานบางคนเสียชีวิตไปแล้วแต่มีลูก ลูกก็สามารถมาเป็นผู้รับมรดกแทนที่พ่อหรือแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองได้

4. นอกนั้น… พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น

แต่ถ้ามีพินัยกรรม ก็ต้องแบ่งมรดกไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม อะไรที่ไม่ถูกระบุในพินัยกรรม อาจจะเป็นเพราะลืมหรืออะไรก็ตาม ส่วนนี้ก็จะแบ่งให้ทายาทโดยธรรมตามลำดับ

เรื่องมรดก จัดการไว้ สบายใจ ไร้กังวลครับ 😊

พัชภัคกร สุรรัตน์ FChFP, ChLP
Financial Advisor

www.facebook.com/financial.sabai


#วางแผนการเงิน
#นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน

#วางแผนมรดก #ทายาทโดยธรรม #แบ่งมรดก

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ใครมีเจ้าหนี้ ใครมีลูกหนี้ ต้องดูคลิปนี้ให้จบ
ทำงานมาตั้งนาน ทำไมไม่มีเงินเก็บสักที?
"ภาษี วางแผนให้ดี มีแต่รวย"
พนักงานธนาคารกรุณาดูคลิปให้จบคุณกำลังโดนแย่งงานทำอีกแล้วครับ 😅📌 ถ้าอยากหางานใหม่ที่...👉 รายได้ไร้เพดาน👉 มีแผนรับรองรายได...
สวัสดีปีใหม่ 2560ให้เพิ่มพูนทรัพย์สินดังใจหวังสุขภาพกายใจดีมีพลังให้สมดังใจจริงทุกสิ่งเทอญClip สวัสดีปีใหม่ น่ารักๆ 😊 จา...

เว็บไซต์

ที่อยู่


Si Phraya, Bangrak
Bangkok
10500

Bangkok วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Sarnia Sting Sarnia Sting
Bangkok

รับส่วนลด 45% สำหรับวันนี้เท่านั้น (เร็ว ๆ นี้เหลือเพียง 9 รายการ)

KUDOZ KUDOZ
12FL WALL STREET TOWER #1202, SURAWONG ROAD
Bangkok, 10500

Integrated marketing suite in Singapore: web design, graphic design, branding, interior design and events.

Athena Digital Media Athena Digital Media
21 Soi Petkasem 73 (Yak 3) Petkasem Road Nongkhangphlu Nongkam
Bangkok, 10160

Athena Digital Media, is a provider of web development, database analysis and design, intranet and extranet development, mobile web applications, social network marketing and integ...

Readyplanet Readyplanet
Readyplanet Public Company Limited 51 Major Tower Rama 9 - Ramkumhang 17th Floo
Bangkok, 10240

Readyplanet All-in-One Sales & Marketing Tech Provider

Adelphi Grande Bangkok Adelphi Grande Bangkok
16 Sukhumvit Soi 41
Bangkok, 10110

The Adelphi Grande Sukhumvit Bangkok,Serviced Apartment located on Sukhumvit Soi 41.

Dale Carnegie Thailand Dale Carnegie Thailand
888 Mahatun Plaza, Ground Floor
Bangkok, 10330

Dale Carnegie was founded in 1912, inspired by one man’s belief in the power of self-improvement.

Electric Bike Electric Bike
Bangkok, 10310

ขายส่งเครื่องประดับแฟชั่น swarovski แท้ ร?

FiF HOUSE FiF HOUSE
151 Ratchaphruek Rd., Taling Chan,
Bangkok, 10170

Design Firm: Packaging Design, Product Design, Branding Design

ChangeFusion ChangeFusion
4th Floor, VolunteerSpirit Home 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwa
Bangkok, 10310

ChangeFusion grows social entrepreneurs for sustainable change

The Monk Studios The Monk Studios
50/1 Pattanakarn 17 Suan Luang Bangkok Thailand 10250
Bangkok, 10250

Animation and VFX studios based in Bangkok, Thailand.

360 innovative co.,ltd 360 innovative co.,ltd
22/43 Lumpini Town Residence Ladprao Station
Bangkok, 10900

360 innovative services:- - Digital Creative & Production - Digital Marketing Solutions - Website/Campaign Dev. - AR Technology - Facebook Application - iPhone/iPad Application ht...

Area:80 Area:80
23/93 Sorachai Building 22nd Floor, Soi Sukumvit 63, Sukumvit Rd., Klongtan-Nua,
Bangkok, 10110

PERFECTION THROUGH DEDICATION