คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง

คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง

ความคิดเห็น

พระเจ้ารักลูกไทุกคนดังแก้วตาดวงใจ
🙏🤩🤩🤩🕵️‍♀️ตอนนี้ภัยพิบัติกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์พระเยซูทรงจุติมาอย่างลับๆแล้ว พระองค์ทรงสำแดงความจริงทั้งมวลในการชำระล้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์ ทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้รับชัยชนะก่อนที่จะเกิดความวิบัติ หากคุณต้องการที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับชัยชนะ หากคุณต้องการที่จะรับขึ้นไปในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก่อนที่จะเกิดความวิบัติ ถ้าเช่นนั้นแล้วคุณจะต้องเข้าใจพระราชกิจของการกลับมาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย แอพนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ!
อ่านเพิ่มเดิม👉:https://m.me/kingdomsalvationth?ref=website--tgz
🙏🙏🙏💝💝🌿
ผู้รับเชื่อใหม่5ท่าน..พระเจ้ายิ่งใหญ่
Hallelujah
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณมนตรีโภชนาครับ
Youth Camp 2017, Mae Sai, 8-10 July
John 14:27, PEACE

พระเจ้ารักท่านจึงประทานพระเยซูเพื? We welcome each and everyone of you with the love of the Lord Jesus Christ!
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง
ด้วยความรัก สันติสุข ในพระเยซูคริสต์
"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข" (มัทธิว 11:28)

คริสตจักรพันธมิตรอยู่ในเครือองค์กรคริสตจักรพันธมิตร Alliance Church Assocition (ACA) และ The International Pentecostal Holiness Church (IPHC) และอยู่ภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

นมัสการวันอาทิตย์
9.00 - 15.00 รอบเช้า (ภาษาไทย Thai)
16.30 - 19.00 รอบค่ำ (ภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์ English,Filipino)
By International Christ Fellowship Christ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ธนการ (087 506 7015)

Photos from คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง's post 21/09/2022

สำหรับข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศฯ(2ทิโทธี1:11)❤️❤️

20/09/2022

จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป..ฮบ13:1

15/09/2022

ขอบคุณพระเจ้า🙏❤️🙏❤️

13/09/2022

อาเมน…ขอพระวจนะนี้เกิดผลในชีวิตของเราทุกคน🙏❤️👄

13/09/2022

สรรเสริญพระเจ้า!!สำหรับการทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคน🙏❤️

12/09/2022

ความเชื่อมี3แบบคือ 1.ไม่มีความเชื่อ(หนีออกห่าง) 2.มีความเชื่อน้อย(รักษาระยะห่าง) 3.มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่(ติดสนิท)
ตัวคุณมีความเชื่อระดับไหนต่อองคพระเยซูคริสต์ ??

09/09/2022

ขอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเมตตาพร้อมเสด็จเยี่ยมเยียนผู้ที่ประสบภัยทุกผู้ทุกนามด้วยนะเจ้าค่ะ🙏❤️

02/09/2022

ตามเฉลยธรรมบัญญัติ28:7 =ศัตรูหนีไป7ทาง ทำได้??👍❤️

01/09/2022

อย่าสงสัย!!เพราะพระเจ้ายังทรง*ทำการอัศจรรย์*อยู่ในปัจจุบัน พระเจ้าทรงสามารถช่วยกู้ในทุกสถานการณ์ที่สุดวิสัย
🙏❤️

31/08/2022

ขอทรงเปลี่ยนให้ลูก มีความคิด มีคำพูด การกระทำที่เหมือนพระเยซู…เพื่อจะเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกนี้❤️❤️

30/08/2022

ขอทุกพท.ในชีวิตของลูก เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีของพระองค์สืบไป👍❤️❤️

29/08/2022

🙏ขอบคุณพระเยซูที่ทรงเป็นสะพานเชื่อมลูกให้ได้รับพระพรเหล่านี้

27/08/2022

ขอบคุณพระเจ้า🙏❤️🙏❤️

26/08/2022

ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า(ยน11:30)

24/08/2022

ขอทรงประทานความรอบรู้และสติปัญญาที่มาจากพระองค์แด่ลูก

23/08/2022

2ข ที่ควรจดจำ คือ 1.ต้องเข้มแข็งและกล้าหาญกล้าเผชิญทุกสิ่งโดยพระนามของพระเยซู 2.ควรขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี ทุกเวลา (ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ถูกใจหรือไม่ถูกใจ)🙏🙏❤️

21/08/2022

🌈💕ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งแด่เรา ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้เพราะพระองคทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า (ฟิลิปปี4:13)

20/08/2022

ปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ทำให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นพร้อมทำให้ผู้เชื่อเติบโตมากขึ้นเช่นกัน👍🙏❤️

18/08/2022

พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์🙏❤️

16/08/2022
12/08/2022

วันแม่แห่งชาติ(12สค.)
#รักแม่❤️❤️

11/08/2022
10/08/2022

ความสบายของมนุษย์จะขัดขวางทางของพระเจ้า🙏❤️

09/08/2022

จงเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์..

08/08/2022
06/08/2022

ขอคำอธิษฐานนี้เปิดผลในชีวิตของเราสืบไป🙏❤️

05/08/2022

อาเมน ขอพระวจนะนี้เกิดผลในชีวิตของผู้เชื่อทุกคน จงอธิษฐาน

04/08/2022
02/08/2022
01/08/2022

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณ พระพรที่มีต่อผู้เชื่อทุกคน🙏❤️

30/07/2022

อาเมน ขอบคุณพระเจ้า🙏❤️

29/07/2022
28/07/2022

Praise the Lord🙏🙏❤️❤️❤️

27/07/2022

จากพระธรรมผู้วินิจฉัยทั้งเล่ม ที่มีเนื้อหาย้ำเตือนให้ติดตามแต่เพียงองคพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว🙏❤️

24/07/2022

ข้อคิดจากพระธรรมกิจการบทที่3 ลองใคร่ครวญ…💕

22/07/2022

💝🫵☀️พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ในมัทธิว5:16

22/07/2022

ขอพระเจ้าทรงกระทำกิจในชีวิตของลูก เปลี่ยนลูกให้เป็นเหมือนพระองค์สืบไป ฟิลิปปี2:13

21/07/2022

ด้วยพระวจนะนี้..พระเยซูจะทรงประทานการเยียวยารักษาผู้เจ็บป่วยทุกท่านให้หายดี ให้มีอายุมั่นขวัญยืนสืบไป🙏❤️💪🏻

19/07/2022

วันนี้คุณพร้อมที่จะรู้จัก*พระเยซู*หรือยัง? เชิญพบกันที่คริสตจักร

18/07/2022

การอธิษฐานนั้นสำคัญเปรียบประดุจดั่งลมหายใจของเรา ในพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ถึง500ครั้ง🙏💕

16/07/2022

ขอพระเจ้าทรงนำพร้อมอำนวยพร🙏🌈

15/07/2022

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์

13/07/2022

ข้อพระธรรมที่คอยช่วยและหนุนใจเรา

13/07/2022

สรรเสริญพระเจ้า🙏🙏

11/07/2022
11/07/2022

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่เปลี่ยนแปลงเราได้🙏❤️

08/07/2022

ยน14:6 พระเยซูตรัสว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางเรา

07/07/2022

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรา🙏🙏❤️

05/07/2022

👍💕หนังสือที่ควรอ่านไม่ใช่หนังสือเล่มที่คิดแทนคุณ แต่คือเล่มที่ทำให้คุณได้คิด ไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกที่จะเทียบได้กับพระคัมภีร์ในประเด็นนี้ Cr. เจมส์ แมคคอสซ์

05/07/2022

ติดสนิทในพระเจ้า ชีวิตจะเกิดผล ตามพระธรรมยอห์นบทที่15

Our Story

We welcome each and everyone of you with the love of the Lord Jesus Christ!
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง
ด้วยความรัก สันติสุข ในพระเยซูคริสต์
"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข" (มัทธิว 11:28)

คริสตจักรพันธมิตรอยู่ในเครือองค์กรคริสตจักรพันธมิตร Alliance Church Assocition (ACA) และ The International Pentecostal Holiness Church (IPHC) และอยู่ภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

นมัสการวันอาทิตย์
9.30-9.45 อธิษฐาน
10.00-10.30 เรียนพระคัมภีร์ภาคเช้า
11.00-12.45 รอบเช้า (ภาษาไทย Thai)
13.00-13.30 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 สามัคคีธรรมตามกลุ่ม
16.30 - 19.00 รอบค่ำ (ภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์ English,Filipino)
By International Christ Fellowship Christ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ธนการ (087 506 7015)

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะขอพระเจ้าอำนวยพรพร้อมพิทักษรักษาทุกท่านค่ะ(กดว6:24)
บทเพลง เบธเลเฮมเปรมปรีดิ์

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


41/4 ซ.เกตุวรชัย1 ถ.เวฬุวนาราม9 แข
Bangkok
10210

ศูนย์ศาสนา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Christ Church Bangkok (Thai) Christ Church Bangkok (Thai)
11 Convent Road
Bangkok, 10500

An oasis of living water in the heart of Bangkok แหล่งน้ำแห่งชีวิตใจกลางกรุงเทพ

ChurchofCovenant ChurchofCovenant
274 ถนนรามคำแหง 81 แยก 6 เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
Bangkok, 10240

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

RHEMA Thailand RHEMA Thailand
Rama 3, Bangkok Square
Bangkok, 10120

RHEMA Thailand is associated with Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK, USA) and includes Rhema Church Bangkok, and Rhema Bible Training Centers in Bangkok, Nakorn Ratchasima, Mae S...

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Rd
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Rd.
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

วัดพุสวรรค์ (WatPusawan) วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)
เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวร
Bangkok, 10400

วัดพุสวรรค์ โทร.๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖ เจ้าอาวาส: พระอธิการธีระพันธ์ อภิชาโต มือถือ:๐๘๑ ๐๔๐ ๘๕๘๔

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ
ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไ
Bangkok, 10900

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives)

Newsong Church - Bangkok Newsong Church - Bangkok
4th Floor, No. 3 Patpong Building, Patpong 1 Road, Suriyawong Sub-district, Bangrak District
Bangkok, 10500

Reconciliation! make youselves @ home and become who you are! Service on Zoom: หมายเลขห้องซูม Zoom Room ID : 234446237 ลิ้งค์ซูม Zoom Link: https://zoom.us/j/234446237 Sun: 10:30 a...