กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้, Government Organization, .

06/12/2022

📁🎥🎞 เอกสารและวิดีโอการบรรยายในการอบรม
🗓 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆของ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ได้ที่เว็บไซต์ กปผ.

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post 01/12/2022

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

23/11/2022

✨📢 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
⏰ เวลา 08.30-16.00 น.

📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 👇🏻
https://shorturl.asia/LDG1u

*** Link และเอกสารประกอบการประชุมจะส่งให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนต่อไป

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 21/10/2022

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริการตาม คู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1 ในปีงบประมาณ 2566 กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินความเชื่อมั่นในการให้บริหารตามคู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการดำเนินงานการพิจารณา EIA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบประเมินความเชื่อมั่นผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีช่องทางในการตอบแบบประเมินฯ ดังนี้
1. QR CODE
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk5l_zdYSYDn_5AlRn3LMTpWq2HlsyWKhHVYuIQ2K_cu0wQA/viewform
กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อบรมการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล 20/10/2022

ขอเชิญลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อบรมการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล

📢📢[ เชิญเข้าร่วมอบรม Smart EIA Plus]

ด้วย สผ. ได้เปิดใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งจัดอบรมให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลอาคารชุด จังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA
และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานระบบ Smart EIA Plus สผ. จึงมีแผนจัดอบรมผู้ใช้งานระบบ
Smart EIA Plus ในส่วนของการยื่นรายงาน EIA และการยื่นรายงาน Monitor ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต/เจ้าของโครงการ ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 (วันละ 50 ท่าน)

สผ.จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Smart EIA Plus ตามวันที่กำหนด
เพื่อ สผ.จะได้รวบรวมรายชื่อและจัดทำหนังสือเชิญอบรมในลำดับต่อไป
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นี้

📍สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ดังลิงก์
🖥️📱ผ่านทาง https://forms.gle/CcHcoFLepfXiQbbZ6

หมายเหตุ : วันที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอเชิญลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อบรมการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล ด้วย สผ. ได้เปิดใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบ...

11/10/2022

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานศึกษาความเชื่อมั่นในการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการพิจารณา EIA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2565 มีผลการศึกษาตามภาพด้านล่าง ขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการให้บริการต่อไปค่ะ

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 27/09/2022

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ได้จัดทำแนวทางการจัดทำและพิจารณา EIA 2 เล่ม ได้แก่ 1) แนวทางการจัดทำ EIA โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี และ 2) แนวทางการพิจารณา EIA สำหรับ คชก. ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม >>>แนวทางการจัดทำ EIA ใหม่

19/09/2022

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ด้านวิศวกรรมการจราจร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2565

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม https://eiathailand.onep.go.th/20220916-2/

19/09/2022

การสัมมนาทางวิชาการ

13/09/2022

📢กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำกลุ่มงานปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ก.ย. 2565 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งใบสมัครทาง Email กลุ่มงานปิโตรเคมี [email protected]

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือสแกน QR CODE ได้ตามที่แนบมานี้
https://drive.google.com/drive/folders/19vai0YDoYFnsv2cK8VPPj04U8LnVf8gu?usp=sharing

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post 12/09/2022

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post 12/09/2022

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post 12/09/2022

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post 12/09/2022

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 31/08/2022

✨📢 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ "แนวทางการจัดทำรายงาน EIA โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี"
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
⏰ เวลา 08.30-12.30 น.
ทั้งนี้ ขอให้ใช้ภาพพื้นหลังตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4198149836

Meeting ID: 419 814 9836

📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 👇🏻
https://forms.gle/N8eywe4mpC3JgGjGA

📑 ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 👇🏻
https://drive.google.com/drive/folders/1h9OWpfrKEGntbsD3qByCdFFqaEBBpio5?usp=sharing

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 24/08/2022

🔔กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของ กปผ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด✌️

15/08/2022

✨📢 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ แนวทาง การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ คชก. ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ 👇🏻

15/08/2022

ขอประชาสัมพันธ์ผลการยอมรับและคงามเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📌 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ บทสรุปผู้บริหารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 👇🏻

https://doc-0g-24-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ongt4d7qapt1b5ddi4tqtqiukthim95b/ragijbkgvvsvt3djsbvgcms7ph8st1fk/1660530000000/11295829775451172376/02482722185235785528Z/1bA-35pQx4BbAGqDdA34qzaJOQ05y2RaC?e=download&uuid=b4478328-c840-446c-a30f-766aa0222c0a&nonce=d40sv1etek4mq&user=02482722185235785528Z&hash=33es9njl20vemrmd26k64b6i25tlv4eu

10/08/2022

รู้แล้วใช่ไหมคะ ?? ✨🎉

05/08/2022

✨📣 ประกาศรับสมัครงาน 👩🏻🧑🏻
กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2565

📄✍🏻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่ https://eiathailand.onep.go.th/2456747489-2/
หรือ QR CODE ด้านล่างนี้ 👇🏻

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post 27/07/2022

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 13/06/2022

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กล่าวรายงาน และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงาน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางฯ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ดำเนินรายการโดย นางจตุพร รักสันติชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี และนางสาวปัทมา สุระสินธุ์อนันต์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 120 คน ซึ่งมีการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวทางฯ ดังกล่าว

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 27/05/2022

เมื่อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สผ. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 6 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 2.นายชวลิต รัตนธรรมสกุล 3.นายเชาวน์ นกอยู่ 4.นายศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง 5.นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ และ 6.นางสาวธีชัช บุญญะการกุล ดำเนินการประชุมโดย นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผอ.กลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน
ในการประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา ขอบเขตการดำเนินงาน และมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับขยะและของเสียอันตราย พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การจัดทำแนวทางฯ ดังกล่าว

23/05/2022

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 30/03/2022

เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดการอบรม เรื่อง "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่" ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยการศึกษาดูงานพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกิ่น 1 บริเวณฝ่ายแม่ยม พื้นที่หัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สกี๋น 2 แนวประปาภูเขาที่ถูกน้ำท่วม และพื้นที่รับประโยชน์จากระบบส่งน้ำโครงการแม่สกึ๋น 2 ฝั่งซ้ายและขวา ที่ตำบลสะเอียบ โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสันติ บุญประคับ นายสุรพล ปัตตานี นายวรวุฒิ ตันติวนิช นายอภิชาติ เติมวิชชากร นายวีรชัย กาญจนาลัย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ ร่วมด้วยวิทยากรกรมชลประทาน นายพรมงคล ชิดชอบ และผู้แทนบริษัทปัญญา คอนซัลแทนท์ นายประยุทธ เจริญกุล และนายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ ผลจากการอบรม ทำให้ได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกรพัฒนาแหล่งน้ำ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิชาการ และประสบการณ์ ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 16/03/2022

สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ความรู้กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ EIA” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. เป็นประธาน และนายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในการถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ EIA ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในกระบวนการ EIA ทุกขั้นตอน สำหรับบุคลากร กวผ. ทั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 50 คน

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 10/03/2022

สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน และผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตรผอ.กวผ. เป็นประธาน นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) 7 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 2. นายชวลิต รัตนธรรมสกุล 3. นายเชาวน์ นกอยู่ 4. นายศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง 5. นางจีมา ศรลัมพ์ 6. นางสาวธีชัช บุญญะการกุล และ 7. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ ดำเนินการประชุมโดย นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ การประชุมใครั้งนี้ได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา ขอบเขตการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ ดังกล่าว คชก. นิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงาน เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวน 280 คน

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 22/02/2022

สผ. โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. กล่าวเปิดการประชุม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางฯ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าหน้าที่ สผ. ดำเนินรายการโดย นางจตุพร รักสันติชาติ ผอ.กลุ่มงานปิโตรเคมี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเนื้อหาต่อ (ร่าง) แนวทางฯ ดังกล่าว

11/02/2022

📢👂ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และผ่านทางระบบออนไลน์
☑️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/Xk5LwnkAkJeaTaXN7
📎ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม https://drive.google.com/drive/folders/1cx1mNC4UREpZ5wOIWIJ5OP3gQZa5YgmQ?usp=sharing

📹โดยท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิ้งก์
Meeting link:
https://onep-meeting.webex.com/meet/ict

หรือพิมพ์
Meeting number:
1846 54 3429

15/01/2022

📢👂สผ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
📆ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2565

👓ลิงค์อ่านร่างประกาศ 👓
https://drive.google.com/file/d/140wcQJaVe3o_h-9zb_wwetH4zDyrCiqV/view?usp=drivesdk

📌ลิงค์แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ค่ะ 📌
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT6xpPdrPuzQoW3j8urfQ9-Bi7j6Cl0l32VLBfTyE24xGqnA/viewform
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ค่ะ🥰🤝

17/12/2021

www.onep.go.th

สผ. ขอนำเสนอข้อมูล “แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ” ฉบับธันวาคม 2564 เพื่อการจัดทำเป็นประกาศ สผ. ตามขั้นตอนต่อไป

ท่านสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 15 -30 ธันวาคม 2564

และสามารถดาวน์โหลดแนวทางฯ ได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ
https://www.onep.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%9c-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97/

www.onep.go.th

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 15/12/2021

สผ. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 สผ. และผ่านทางระบบออนไลน์ โดยวิทยากร คือ นายอนวัช บูรพาชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ เป็นวิทยากรร่วม ซึ่งได้ให้ความรู้ และอภิปรายในประเด็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมาย และเทคนิควิธีการในการออกแบบอาคารที่เหมาะสม วิศวกรรมโครงสร้างของอาคารมีความถูกต้อง การตีความกฎหมายว่าสิ่งก่อสร้างใดถือเป็นอาคาร การวัดพื้นที่และความสูงอาคาร และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ประมาณ 300 คน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารแนวทางฯ ได้ตาม QR code ด้านล่างนี้

07/12/2021

💥📢 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน EIA โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม หรือส่งรายชื่อ/ตำแหน่ง/หน่วยงาน มาที่อีเมล [email protected]
รายละเอียดตามประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้เลยนะคะ 👇🏻

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม วันที่ 14 ธันวาคม 2564 https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdEYZQeG8O4TRNUS8xMdqo1drFGm1-AzocvjoM9bGDUrL8voQ/viewform

และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆของ กวผ. ได้ที่เว็บไซต์ กวผ. https://eiathailand.onep.go.th/

01/12/2021

แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินบริการชุมชม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ กวผ. ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ได้เลยค่ะ 👇https://eiathailand.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/11/Final-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84.pdf

และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆของ กวผ. ได้ที่เว็บไซต์ กวผ. https://eiathailand.onep.go.th/

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 01/12/2021

สผ. โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการอบรม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. ทำหน้าที่กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลัก คือ นายภิญโญ มีชำนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ทองอุปการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหมืองแร่ และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบรรยายและให้ความรู้ในประเด็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหมืองแร่ เช่น วิธีการการทำเหมืองแร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงาน EIA ปัญหาจากการทำเหมืองแร่ในอดีตถึงปัจจุบัน การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และกรณีตัวอย่างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีแนวคิดที่หลากหลาย อาทิ การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เพื่อการเรียนรู้วิธีการทำเหมืองแร่ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการนำเสนอ กรณีศึกษา The Eden Project ของสหราชอาณาจักร ซึ่งพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่ดินขาวให้เป็น Edutainment Museum และกรณีศึกษาพื้นที่เหมืองแร่โปรแตช เหมืองแร่ถ่านหินที่ประเทศเยอรมันนี ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงกรณีศึกษาในประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาในไทย เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 200 คน

23/11/2021

💥📢 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 สผ. และประชุมผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียดตามประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้เลยนะคะ 👇🏻

และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆของ กวผ. ได้ที่เว็บไซต์ กวผ. https://eiathailand.onep.go.th/

Photos from กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-กปผ.'s post 16/11/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำไปประยุกใช้ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของการประชุม โดยการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลัก 4 ท่าน คือ 1. นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา 2. นายโรจน์ คุณเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 3. นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ 4. นายปฏิญญา สุขปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เทคนิเชี่ยน ทีม เซอร์วิส จำกัด และดำเนินรายการโดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการประชุมทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางฯ ดังกล่าว และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง เพื่อให้สามารถนำแนวทางฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ประมาณ 250 คน

12/11/2021

💥📢 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 สผ. และประชุมผ่านระบบออนไลน์

📌ท่านสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับลิ้งค์ระบบ Zoom Meeting ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYRfYMiiiDmZ0BBl5Hm9qOhpi4QneRs5GeHAJ_hYRnttFb-w/viewform

สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆของ กวผ. ได้ที่เว็บไซต์ กวผ. https://eiathailand.onep.go.th/

Videos (show all)

วีดีโอการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  เมื่อว...
วีดีโอการอบรม เรื่อง "การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตส...

Telephone

Address

Bangkok
10400

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00