Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร

Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร

ความคิดเห็น

24 กันยายน "วันมหิดล"
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(กรมหลวงสงขลานครินทร์)
"...ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์..."
............................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของสามเณรวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดให้กับสามเณรระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณร กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิต และการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพจิต กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตามหลัก 3อ2ส เพื่อการส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่สามเณร กิจกรรมการสร้างความตระหนักในเรื่องผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาทักษะการล้างมือและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดอย่างยั่งยืน และการรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องกัญชา ณ โรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
❤️👍🏻
วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 51 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในโอกาศได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
วันที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นผู้แทน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน เบื้องหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันออกรับบริจาคใหญ่วันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาล ศิริราชตามรอยพระปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่บางกอกน้อย ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ที่ร่วมปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตน เป็นประโยชน์เพื่อสังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวด "Showcase Innovation Fair" ในหัวข้อ "สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม/สั่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไงปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง)" โดยรายละเอียดดังนี้ ⏬

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมผลงาน"Stroop Test Handmade" โดย
อนิรุต รหัส 6409395
ชนิกานต์ รหัส 6409020
ธนกร รหัส 6409042
ชัญญานุช รหัส 6409023
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รับชมผลงานได้ที่ ➡️ https://youtu.be/S_QloGH10vg

และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมผลงาน S.E.C (Smart eyes control) โดย
กิตติรักษ์ รหัส 6409149
กัณฑ์อเนก รหัส 6409003
บัณฑิตา รหัส 6409255
ฐิติชญา รหัส 6409029
ฑิตยา รหัส 6409031
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รับชมผลงานได้ที่ ➡️ https://youtu.be/ZJF7k4MnQc0
เตรียมตัวให้พร้อมมม ลงทะเบียนให้ไว
💥งานมหิดลวิชาการ 2565💥
📍วันที่28 ตุลาคม 2565 พบกับบูธคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ อาคารสิริวิทยาคณะศิลปศาสตร์

📍วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เปิดบ้านคณะพยาบาล onsite กันเลย จัดเต็มแบบสุดดดด ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ของเรา กิจกรรมมากมายรอน้องๆ มาจอยกัน มาสนุกกับกิจกรรม และรับชมสถานที่เรียนจริง 🌈✨

👉🏻👉🏻เปิดลงทะเบียนกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์วันที่ 3 ตุลาคม 65
ช้าหมด เต็มน้าาา ไม่พูดเยอะเจ็บคอ

#เปิดบ้านคณะพยาบาล #พยาบาลของแผ่นดิน #openhousens #tcas66 #nursesoftheland
🙏ขอเชิญชวน “ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์” ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ #พลิกโฉม และ #พัฒนา #อย่างยั่งยืน

โดยร่วมให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นทาง 👉🏻https://forms.gle/Nv4mfYB9rqJKhAMP9

ทุกความคิดเห็นมีคุณค่า ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของเรากันค่ะ 🙏🙏🙏
วันที่ 21 กันยายน 2565 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำและส่งงานสานต่อ” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายเรื่อง “เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แกนนำนักศึกษาชั้นปี1-4 และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ที่มีความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ มุกสิกทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น. งานบริการการศึกษา จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ "The Importance of Nursing License: Benefit, Salary, Welfare, Career Path" กิจกรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีย์ วงษ์ประเสริฐ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ "การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์”
ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ เพื่อบริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าร่วมงานและมอบป้าย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” เพื่อแสดงถึงการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากหน่วยงานใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนในเขตบางกอกน้อยเข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงาน มีการบริการตรวจสุขภาพจากคณาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ บริการฟรี อาทิ การคัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองพัฒนาการเด็ก การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทุกช่วงวัย เป็นต้น โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565

สำหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสภาวิชาชีพ รวมทั้งผลสำรวจที่พบว่าประชาชนต้องการการดูแลจากบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นี้ เป็นหน่วยบริการร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การคัดกรองความเสี่ยง การป้องกันโรค และการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ตลอดจนการส่งต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือบุคคลที่มีการเจ็บป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อลดความาแออัดในโรงพยาบาล

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ นั้นจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการดูแลสุขภาพได้ จากคณาจารย์พยาบาลวิชาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญต่อไป
วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบรรณาธิการหนังสือ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาล ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2” พร้อมด้วยนางสาวมนันชยา กองเมืองปัก นางกรุณา ชูกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล กองบรรณาธิการ เข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ และป้ายรางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธี ในการประกวดรางวัลตำราศิริราช ประเภทดีมาก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 26 โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตการกุศล "สานฝัน..ปันน้ำใจ" โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และประธานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยมี ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล เป็นประธานการจัดงานคอนเสิร์ตฯ ซึ่งภายในงานมีการขับร้องเพลงจากศิลปินรับเชิญ อาทิ คุณนภ พรชำนิ คุณบอส คุณโก๊ะตุลย์ คุณเพชร นักร้องจากชมรมเพลงแห่งสยาม และรายการเพลงเอก คุณภูมิ แก้วฟ้าเจริญ นักร้องรองแชมป์รายการเดอะโกลเดนซอง นักร้องกิตติมศักดิ์และการแสดงแฟชั่นโชว์จากนางแบบกิตติมศักดิ์ และการแสดงชุด
"Sentimental tomcnd" โดยคุณสุดา ชื่นบาน คุณอาร์เธอร์ ปัญญาโชติ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ และนักร้องกิตติมศักดิ์มากมาย พิธีกรรับเชิญคุณเกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล จากรายการเดอะโกลเดนซอง ณ ห้อง Mayfair ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
เพราะพยาบาล .. มีความสำคัญ
#พยาบาลของแผ่นดิน #พยาบาลมหิดล #nursesoftheland #NSMAHIDOL

https://youtu.be/TZ16WGCBe1A

https://vt.tiktok.com/ZSRHMAxNU/
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล อาจารย์ประภัสสร พิมพ์สาร และอาจารย์จิตติมา ปัญญาสราวุธ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ได้รับเชิญจากกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง แบบไฮบริด หัวข้อ “การป้องกันการติดเชื้อ สัญญาณชีพ การใช้ยา การเคลื่อนย้าย การประเมินภาวะวิกฤติและการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุ” ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Webs "พยาบาลของแผ่นดิน"
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้ ได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ . ศ .2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์ผดุงครรภ์มีความจำเป็นแก่ชีวิตของสตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการคลอดบุตร จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภ์ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ . ศ .2439 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ ” สังกัดกรมศึกษาธิการ

ซึ่งต่อมาเรียกว่ากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลำดับจนเป็น “ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็น “ มหาวิทยาลัยมหิดล ” ในปี พ . ศ . 2512

พ.ศ . 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น “ คณะพยาบาลศาสตร์ ” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นับเป็นคณะที่ 13 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 18 เล่ม 89 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

facebook ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยทะเบียน : http://goo.gl/WhjB7j
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง : http://goo.gl/wG9cTC
งานพัฒนานักศึกษา : http://goo.gl/P2tcU8
สภาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ : http://goo.gl/0TjB9G
หอพระราชประวัติฯ : http://goo.gl/wG9cTC
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ : http://goo.gl/dZuOdG
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก : http://goo.gl/xwHcR5

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 05/10/2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ทุกหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคุณกิตินันท์ สิทธิชัย รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการ โรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ภายในงานมีการแสดงจินตลีลาของนักศึกษา การขับร้องเพลง “พิกุลรำลึก” ร่วมกัน ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 05/10/2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนวัดหงส์รัตนาราม และ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการ “เทหน่อย คว่ำนิด พิชิตยุงลาย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการสาธิตการทำสมุนไพรตะไคร้หอมในการป้องกันยุง และแจกน้ำมันตะไคร้หอม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ คณาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้นำทีมพร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายแพทย์โชคชัย งามทรายทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

05/10/2022

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล และ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดบริการให้คำปรึกษา "การเลี้ยงลูกด้วยนมและสุขภาพจิต"
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้โพสต์นี้ค่ะ

Nursing_MU on TikTok 05/10/2022

Nursing_MU on TikTok

💥รอบ portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครแล้ว
🥳สำหรับน้องๆที่ กำลังเตรียมยื่นสมัคร ในรอบนี้ รับชมคลิปนี้ได้เลยจ้าาาา


#พยาบาลของแผ่นดิน #พยาบาลมหิดล

Nursing_MU on TikTok 💥เปิดรับสมัครกันแล้ว กับ Tcas 66 รอบ portfolio 1/1 น้องๆ สมัครกันรึยัง?!! วันนี้รวมคำถามยอดฮิตในรอบนี้ สำหรับน้องๆที่กำล....

Photos from Mahidol University's post 04/10/2022

Photos from Mahidol University's post

04/10/2022

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 1 (ซ้อมย่อย)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
- ปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในแบนเนอร์ค่ะ

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 03/10/2022

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็น ศาสตราจารย์คลินิก ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 03/10/2022

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะทำงานสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคมโดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกๆวันจันทร์ต้นเดือนของแต่ละเดือน ณ ศูนย์อาหาร อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

On October 3, 2022, the Happy Organization of Faculty of Nursing organized an activity "Monthly Merit-Making" in October 2022. The activity will be held every first Monday each month at the food court, at Mahidol Adulyadej-Prasrinakarin Building, Faculty of Nursing Mahidol University, Salaya.

03/10/2022

📢📢วันนี้ 9.30 น. เรามีนัดกัน😻 สำหรับการเปิดรับสมัคร ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เตรียมเอกสารกันให้พร้อม
ตรวจสอบรายละเอียยดให้ครบถ้วน
แล้วกดสมัครมาได้เลย

📝เกณฑ์การรับสมัคร " #หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต " คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ1/1
รอบนี้รับทั้งหมด 220 คน
คุณสมบัติเบื้องต้น 🔻
👉🏻 GPAX ม.ปลาย (4 ภาคการศึกษา) 3.00
👉🏻 GPA คะแนนเฉลี่ยของวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา 2.75
⭐หากมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ🔻
🚩มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐาน เช่น TOEIC 600 / MU-ELT-84 / TOEFL-IBT-64 / IELTS-5
🚩ได้รับรางวัลความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/การบำเพ็ญประโยชน์ ระดับภาคและระดับประเทศขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🚩ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคและระดับประเทศขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
📅เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมายื่นสมัครพร้อมกัน📅
✅⭐เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
❎⭐ปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.

💻ช่องทางการสมัคร🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/portfolio/0817ns.pdf

แบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษา🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/downloadDocuments/66-Certificate-NS.pdf

ตัวอย่างรูปแบบ Portfolio 🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/downloadDocuments/66-TemplatePortfolio-NS.pdf

#พยาบาลของแผ่นดิน #พยาบาลมหิดล

Photos from หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล's post 30/09/2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2NsFWVe

30/09/2022

📢📢นับเวลาถอยหลังกันดีกว่า....😻
อีกเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น สำหรับการเปิดรับสมัคร ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📝เกณฑ์การรับสมัคร " #หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต " คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ1/1
รอบนี้รับทั้งหมด 220 คน
คุณสมบัติเบื้องต้น 🔻
👉🏻 GPAX ม.ปลาย (4 ภาคการศึกษา) 3.00
👉🏻 GPA คะแนนเฉลี่ยของวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา 2.75
⭐หากมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ🔻
🚩มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐาน เช่น TOEIC 600 / MU-ELT-84 / TOEFL-IBT-64 / IELTS-5
🚩ได้รับรางวัลความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/การบำเพ็ญประโยชน์ ระดับภาคและระดับประเทศขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🚩ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคและระดับประเทศขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
📅เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมายื่นสมัครพร้อมกัน📅
✅⭐เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
❎⭐ปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.

💻ช่องทางการสมัคร🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/portfolio/0817ns.pdf

แบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษา🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/downloadDocuments/66-Certificate-NS.pdf

ตัวอย่างรูปแบบ Portfolio 🔻
https://tcas.mahidol.ac.th/downloadDocuments/66-TemplatePortfolio-NS.pdf

#พยาบาลของแผ่นดิน #พยาบาลมหิดล

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 29/09/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “พิธีผูกโบว์ไทสายสัมพันธ์น้องพี่” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยที่ดีในการแต่งกายชุดนักศึกษาและชุดพิธีการ แนะนำข้อประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผูกโบว์ไท นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

Nursing_MU on TikTok 28/09/2022

Nursing_MU on TikTok

ลงทะเบียนกิจกรรมคณะพยาบาล
👉🏻👉🏻 เปิดวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นี้
ลิงก์สำหรับลงทะเบียน
https://openhouse.mahidol.ac.th/

เตรียมตัวให้พร้อมมม ลงทะเบียนให้ไว
💥งานมหิดลวิชาการ 2565💥
📍วันที่28 ตุลาคม 2565 พบกับบูธคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ อาคารสิริวิทยาคณะศิลปศาสตร์

📍วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เปิดบ้านคณะพยาบาล onsite กันเลย จัดเต็มแบบสุดดดด ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ของเรา กิจกรรมมากมายรอน้องๆ มาจอยกัน มาสนุกกับกิจกรรม และรับชมสถานที่เรียนจริง 🌈✨
—————————————————
#เปิดบ้านคณะพยาบาล #พยาบาลของแผ่นดิน

Nursing_MU on TikTok เตรียมตัวให้พร้อมมม ลงทะเบียนให้ไว 💥เปิดบ้านคณะพยาบาล 2565💥 🔥🔥เปิดลงทะเบียนกิจกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 65 🔥🔥 👉🏻https...

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 28/09/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 10.45 น. งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" ให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน โดยร่วมกันถวายภัตตาหาร ชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตาราม ณ ห้อง 215 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 28/09/2022

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 7 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับรางวัลในส่วนของพื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 27/09/2022

วันที่ 26 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565 (Online MU EdPEx Assessment) ซึ่งเป็นการตรวจประเมิน ในรูปแบบ MU EdPEx-A3 (ตรวจติดตามผลลัพธ์) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 24/09/2022

วันที่ 24 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” ณ โรงพยาบาลศิริราช และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ในวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

24/09/2022

24 กันยายน "วันมหิดล"
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(กรมหลวงสงขลานครินทร์)
"...ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์..."
............................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 23/09/2022

เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของสามเณรวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดให้กับสามเณรระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณร กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิต และการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพจิต กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตามหลัก 3อ2ส เพื่อการส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่สามเณร กิจกรรมการสร้างความตระหนักในเรื่องผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาทักษะการล้างมือและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดอย่างยั่งยืน และการรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องกัญชา ณ โรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Photos from พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย Museum of Thai Nursing's post 23/09/2022

❤️👍🏻

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 23/09/2022

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 51 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในโอกาศได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 23/09/2022

วันที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นผู้แทน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน เบื้องหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันออกรับบริจาคใหญ่วันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาล ศิริราชตามรอยพระปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่บางกอกน้อย ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ที่ร่วมปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตน เป็นประโยชน์เพื่อสังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 22/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวด "Showcase Innovation Fair" ในหัวข้อ "สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม/สั่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไงปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง)" โดยรายละเอียดดังนี้ ⏬

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมผลงาน"Stroop Test Handmade" โดย
อนิรุต รหัส 6409395
ชนิกานต์ รหัส 6409020
ธนกร รหัส 6409042
ชัญญานุช รหัส 6409023
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รับชมผลงานได้ที่ ➡️ https://youtu.be/S_QloGH10vg

และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมผลงาน S.E.C (Smart eyes control) โดย
กิตติรักษ์ รหัส 6409149
กัณฑ์อเนก รหัส 6409003
บัณฑิตา รหัส 6409255
ฐิติชญา รหัส 6409029
ฑิตยา รหัส 6409031
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รับชมผลงานได้ที่ ➡️ https://youtu.be/ZJF7k4MnQc0

22/09/2022

เตรียมตัวให้พร้อมมม ลงทะเบียนให้ไว
💥งานมหิดลวิชาการ 2565💥
📍วันที่28 ตุลาคม 2565 พบกับบูธคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ อาคารสิริวิทยาคณะศิลปศาสตร์

📍วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เปิดบ้านคณะพยาบาล onsite กันเลย จัดเต็มแบบสุดดดด ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ของเรา กิจกรรมมากมายรอน้องๆ มาจอยกัน มาสนุกกับกิจกรรม และรับชมสถานที่เรียนจริง 🌈✨

👉🏻👉🏻เปิดลงทะเบียนกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์วันที่ 3 ตุลาคม 65
ช้าหมด เต็มน้าาา ไม่พูดเยอะเจ็บคอ

#เปิดบ้านคณะพยาบาล #พยาบาลของแผ่นดิน

🎷🎷ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วม
งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565
WE’RE BACK AND WHAT’S NEXT
เรามีความพร้อมรับมือทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคน
-------------------------------
🎤🎤งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 65
จัดขึ้นวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------
📖มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ใน Mahidol Open House 2022
ไปพร้อมกัน 📝📝
😍😍กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรม Mahidol Admission
กิจกรรม Mahidol Open House โดยส่วนงาน
กิจกรรม Mahidol Museum และ Mahidol Tour
กิจกรรม Mahidol Festival
-------------------------------
👍👍ดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://mahidol.ac.th/openhouse/2022/
-------------------------------
👍👍น้องสามารถ ลงทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
https://openhouse.mahidol.ac.th/
พิเศษ ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าลุ้นรับของที่ระลึก
บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
------------------------------
กิจกรรมเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
การแต่งชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดสุภาพ
👍👍
.
#มหิดลวิชาการ #มหิดลวิชาการ2565 #มหิดลวิชาการ65
#มหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล #เปิดบ้านมหิดล #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Open house 2022 "How to become a nurse"
พิธีปฐมนิเทศและเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
พิธีปฐมนิเทศและเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สงกรานต์ 2565
โครงการพิเศษรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
How to become a nurse
ปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ ๒๑
Part 4 NSMU Discover Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล
Part 3 NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล
กิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 2)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แ
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

การแพทย์และสุขภาพ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
AcuMedic Asia AcuMedic Asia
Bangkok

Pilates Thailand Pilates Thailand
888/58-59 Mahatun Plaza
Bangkok, 10330

At the Pilatestudio, we are committed to deliver excellent, safe and well-rounded workouts to meet each client's unique needs. Set in a warm, relaxed and friendly environment, the studio provides the ideal setting to develop your body and mind

Pilates Bangkok Pilates Bangkok
888/58-59 Mahatun Plaza
Bangkok, 10330

The Pilates Studio Bangkok is a fully equipment studio, which teaches the Pilates method of body con

Genome Diag. Genome Diag.
Rama II
Bangkok, 10150

Genetic Testing Service บริการตรวจโรคจากรหัสพันธุกรรม

ดีบูน กระดูกและข้อ By Ohho 0639879632 ดีบูน กระดูกและข้อ By Ohho 0639879632
242 ถนนสุวินทวงค์ แขวงแสนแสบ เ
Bangkok, 10510

ดีบูน บำรุงใขข้อ กระดูก ข้อเข่าเสื่?

Sofia the firstxy Sofia the firstxy
Bangkok

ความทุกข์ เข้ามาเพื่อให้เราได้..เรียนรู้ ไม่ใช่ต้อง..แบกรับ

Duh Soares Duh Soares
Bangkok, 11021

ดีเก๊าท์ Dkout ปรับยูริก ปวด บวม ดีเก๊าท์ Dkout ปรับยูริก ปวด บวม
บ้านแสนสุข ถ.รามคำแหง หัวหมา
Bangkok, 10510

ดีเก๊าท์ D-kout ลดยูริก ลดปวดบวมแดง อาหารคนเป็นเก๊าท์ ปวดเก๊าท์ อาการของเก๊าท์

Dkout ดูแลโรคเก๊าท์ Dbone ดูแลข้อแล Dkout ดูแลโรคเก๊าท์ Dbone ดูแลข้อแล
88/66
Bangkok, 10510

ดีเก๊าท์ D-kout กรดยูริก ปวดแสบ บวมแดง อาหารคนเป็นเก๊าท์ โรคไต ข้ออักเสบ ปูดบวม

แผ่นแปะแก้ปวด Daxuka แผ่นแปะแก้ปวด Daxuka
Bangkok

Daxuka โรคที่เกี่ยวกับข้อต่อ. หลังเสื่อ

Kayn•smile Kayn•smile
Bangkok, 10530

แนะนำแนวทางการปลูกต้นไม้

D-Pot ดีพอตดูแลปอดเพื่อคุณ D-Pot ดีพอตดูแลปอดเพื่อคุณ
48/172 ถ.เสรีไทย33/1 แขวง คลองกุ่ม เ
Bangkok, 10240

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปอด ภูมิแพ้ไอเ