Team Excellence Consulting

Actuarial Services

เปิดเหมือนปกติ

13/04/2022

💦สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565 💦
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี และมีความสุขตลอดไป

Happy Songkran Holidays. May the fresh year bring along happiness and healthiness.

Timeline photos 01/02/2022

Interesting!

Introducing Micro-credentials, marketable milestones on the ASA pathway that are stackable and sharable, keeping candidates ahead in the marketplace. Learn more at https://bit.ly/3HhC0lv. #actuaries #SOA-R #pathways

31/01/2022

สุขสันต์วันตรุษจีนปี 2022

ขอให้ทุกท่าน ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาตลอดปีครับ

30/01/2022

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP และ Agenda decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ในช่วงที่ผ่านมา บางบริษัทอาจจะได้รับทราบประเด็นการตีความ เกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการคำนวณเงินสำรองผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (IFRIC’s agenda decision on the Attributing Benefit to Periods of Service -IAS 19 Employee Benefits) ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือน พ.ค. 2564 กันบ้างแล้ว

บางบริษัทอาจจะเกิดคำถามว่า สรุปแล้วบริษัทเราจำเป็นที่จะต้อง reverse employee benefit provision ตามตัวอย่างที่แสดงใน Agenda decision หรือไม่?

ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้คำตอบประเด็นนี้สำหรับประเทศไทยไว้ชัดเจนเลยทีเดียวครับ ซึ่งเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับสิ่งที่ทางทีมได้สื่อสารให้แก่ลูกค้าของเราในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมา โดยทางสภาฯได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า

1) ไม่มีผลกระทบจาก Agenda decision เนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนตามบริบทของกฏหมายแรงงานของประเทศไทยแตกต่างจากข้อมูลของ Agenda decision

2) สำหรับประเทศไทย การทยอยรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่จ่ายตามกฎหมายแรงงาน ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเริ่มงาน เหมาะสมแล้ว

หากท่านไหนสนใจฟังรายละเอียดเต็มๆ สามารถฟังได้จาก Live ของสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่นาทีที่ 42.35 ได้เลยครับ เป็นประโยชน์มากๆครับ

#TAS19 #IAS19 #ประเมินผลประโยชน์พนักงาน

https://fb.watch/aQLQCV_Tg3/

31/12/2021

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2022 ทีมงานบริษัท Team Excellence Consulting
ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว
ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป

Photos from สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)'s post 30/11/2021

เผื่อใครกำลังมองหาเครื่องมือช่วยลดหย่อนภาษีครับ

PAA Eligibility Check(list) : (ราย)การตรวจสิทธิการนำวิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายมาใช้ 17/09/2021

PAA Eligibility Check(list) : (ราย)การตรวจสิทธิการนำวิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายมาใช้

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ ที่ทุกท่านน่าจะพอได้ไอเดียเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าของบริษัทประกันวินาศภัยตาม IFRS17 ไปบ้างแล้ว สำหรับบทความนี้ ทางทีมได้จัดทำตัวอย่างการคำนวณอย่างง่ายสำหรับวิธี GMM และ PAA พร้อมทั้งสรุปเป็นรายการ (Checklist) ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายๆ

นอกจากนี้ ทางทีมมีแพลนจะจัด virtual seminar เกี่ยวกับเรื่องนี้เร็วๆนี้ครับ คอยติดตามข่าวสารกันได้ผ่านทางเพจของเราครับ

PAA Eligibility Check(list) : (ราย)การตรวจสิทธิการนำวิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายมาใช้ สืบเนื่องจากการเขียนบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าของบริษัทประกันวินาศภัย ทำให้น.....

13/09/2021

มาถึงบทความสุดท้ายจากซีรี่ส์ “การเลือกวิธีวัดมูลค่าตาม IFRS17 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” กันแล้วครับ ยังมีอีกสองประเด็นที่เราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันซักเล็กน้อยสำหรับการพิจารณาเลือกใช้วิธี PAA ครับ ได้แก่

- การทำสรุปรายการยกเว้นที่ PAA ไม่ต้องปฏิบัติเหมือนกับวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป GMM
- ทำความเข้าใจข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของวิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA

อ่านรายละเอียดแต่ละประเด็นได้ที่ https://bit.ly/3nofZdC

06/09/2021

ต่อจากบทความที่แล้ว หลังจากรู้แล้วว่าบริษัทประกันวินาศภัยมีทางเลือกอยู่หลายทางในการเลือกวิธีวัดมูลค่า แต่วิธี PAA ถือว่าเป็นวิธีที่มีความน่าสนใจเนื่องจากถือว่าเป็นวิธีที่มีต้นทุนในการนำไปใช้ที่ต่ำกว่า ดังนั้น หากท่านสนใจที่จะเลือกใช้วิธี PAA บทความนี้ได้สรุปสิ่งที่บริษัทต้องพิจารณา โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ครับ

1 พิจารณาว่ากลุ่มสัญญาประกันภัยใดของบริษัท ที่สามารถใช้วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ได้

2 ทำความเข้าใจวิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ว่ามีการคำนวณอย่างไร

3. ทำสรุปรายการยกเว้นที่วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ไม่ต้องปฏิบัติเหมือนกับวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป GMM

4. ทำความเข้าใจข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของวิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA

อ่านรายละเอียดแต่ละประเด็นได้ที่ https://bit.ly/3DRzz7E

31/08/2021

หลังจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสากล (IASB) ได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 “สัญญาประกันภัย” (IFRS17) เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งจะมาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 (IFRS4) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 วัตถุประสงค์สำคัญคือการกำหนดให้การวัดมูลค่าสำหรับสัญญาประกันภัย มีความสอดคล้องกันสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลก ผ่านมา 3 ปีทางคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีสากล (IASB) ได้เผยแพร่ IFRS17 ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 รวมถึงการเลื่อนวันกำหนดใช้มาตรฐานไปเป็น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 ซึ่งสำหรับประเทศไทยจะเป็น 1 มกราคม พ.ศ.2567 ( 1 ปีช้ากว่าการนำไปใช้ของทั่วโลก)

บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำถามระหว่าง การประชุมเกี่ยวกับการเลือกโซลูชั่นของ IFRS17 กับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากโซลูชั่นส่วนใหญ่จะรองรับการคำนวณได้ทั้งหมด 3 วิธีตามที่มาตรฐานกำหนด ได้แก่ 1) วิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (General Measurement Model; GMM) 2) วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย (Premium Allocation Approach; PAA) และ 3) วิธีการวัดมูลค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee Approach; VFA)

คำถามก็คือ บริษัทจะเลือกใช้วิธีไหน?

เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มสัญญาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นที่สามารถใช้วิธีวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ได้ แต่ก็มีกลุ่มสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 2 ถึง 3 ปี ที่อาจจะต้องใช้วิธีการวัดมูลค่าทั่วไป GMM ทำให้บริษัทอาจจะต้องใช้ทั้ง GMM และ PAA ในเมื่อโซลูชั่นสามารถรองรับได้หมดทุกวิธี บริษัทสามารถเลือกใช้วิธี GMM ที่เป็นวิธีวัดมูลค่าหลักตาม IFRS17 สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมดของบริษัทได้ แต่จะเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมหรือไม่ บริษัทจะได้ไม่ต้องพิสูจน์สิทธิการใช้วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย หรือ PAA Eligibility Test เพื่อจะได้ใช้วิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายสำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมด

คำตอบเบื้องต้นคือ...
บริษัทสามารถพิจารณาทางเลือก ดังต่อไปนี้

1) บริษัทใช้วิธีวัดมูลค่าทั่วไป GMM สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมด
2) บริษัทใช้วิธีวัดมูลค่าทั่วไป GMM สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยระยะยาว และวิธีวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยระยะสั้น
3) บริษัทใช้วิธีวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมด โดยต้องมีการจัดทำ PAA Eligibility Test สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยระยะยาว

อ่านบทความเต็มที่ https://bit.ly/2WDDFPG

27/08/2021

เมื่อวันที่ 16 และ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณสุทีม ภัทรมาลัย (FSA, FSAT) ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน speakers ของงานสัมมนา Thailand Candidates Virtual Networking Event & Thailand Members Virtual Networking Event จัดโดยความร่วมมือกันระหว่าง The Society of Actuaries of Thailand (SOAT) และ The Society of Actuaries (SOA) ผ่านระบบ Zoom

ในงานนี้ยังมี speakers อีกหลายท่านที่ร่วมแชร์ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและกำลังก้าวสู่เส้นทางการเป็น actuary ได้อย่างดี

https://www.facebook.com/SOA.EducationTW/posts/2007171189438345

กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท - Teamactuary 22/07/2021

กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท - Teamactuary

📌กระทรวงแรงงานออกกฎปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท📌

🧐...หลายกิจการอาจจะสงสัยว่าเงินจำนวนดังกล่าว เป็นภาระโดยตรงของกิจการหรือไม่ และในเรื่องของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน จำเป็นที่ต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมหรือไม่ หากต้องตั้งสำรองจะมีจำนวนประมาณเท่าไร หาคำตอบได้จากบทความนี้ครับ...

#TAS19 #ผลประโยชน์พนักงาน

กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท - Teamactuary เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประส.....

14/05/2021

เมื่อคุณต้องเข้าออฟฟิศในช่วงนี้...

ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับทุกคน 😊 #Covid19 #Staysafe

Mobile Uploads 10/05/2021

📌เลิกจ้างเนื่องจากติดโควิด ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่?
📌หากลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่ง เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างช่วงกักตัวหรือเปล่า?
📌กักตัว 14 วัน ใช้สิทธิ์ลาป่วยได้ไหม?
................................................................
เชื่อว่าหลายๆท่านคงมีข้อสงสัยเหล่านี้อยู่บ้างในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในขณะนี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับสิทธิ์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ หากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ดังนี้ครับ

Q : เลิกจ้างเนื่องจากติดโควิด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่?
A : หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคดังกล่าวหรือสงสัยว่าลูกจ้างติดเชื้อ มิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง เพราะการเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่างกายโดยธรรมชาติมิใช่การกระทำผิดวินัยของลูกจ้างและเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาดที่แพร่กระจายในวงกว้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

Q : หากลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่ง เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างช่วงกักตัวหรือเปล่า?
A : กรณีที่นายจ้างออกประกาศห้ามลูกจ้างเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อ แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสัยได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงมีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานและให้กักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะคำสั่งให้ลูกจ้างกักตัวเป็นคำสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง จะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้

Q : กักตัว 14 วัน ใช้สิทธิลาป่วยได้ไหม?
A : นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วย หรือการหยุดพักผ่อนประจำปี และลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้
................................................................
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 พ.ค.2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลิกจ้างเพราะเหตุโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย https://www.labour.go.th/index.php/58335-2021-05-06-02-16-53

05/05/2021

::: ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีการซื้อประกันโควิด 19 กันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่ซื้อ วันนี้ทางทีมได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและอัปเดตสถานะแบบประกันคุ้มครองโควิด 19 บางส่วนในท้องตลาด (5 พ.ค. 2564) มาให้เป็นข้อมูลกันครับ :::

ในการเลือกซื้อประกัน นอกจากความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยแล้ว อีกมุมมองหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ ความน่าเชื่อถือของบริษัท ทางทีมได้รวบรวมข้อมูล CAR Ratio หรือที่เรียกว่า “อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน” ที่ คปภ.กำหนดให้บริษัทประกันภัยคงไว้ เทียบกับเงินที่บริษัทประกันต้องใช้ในการดูแลลูกค้า

ค่า CAR Ratio ยิ่งสูง บริษัทยิ่งมีความน่าเชื่อถือ แสดงถึงการบริหารสินทรัพย์จาก Port ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่รับจากลูกค้าได้ดี

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลตามโพสต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้อ่านเท่านั้น ทางทีมไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัยของบริษัทใดๆ ในการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆร่วมด้วย

01/04/2021

สมัยก่อนเริ่มชีวิตการทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย กับเพื่อนสนิท(คุณสุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์) และพี่บีเวอร์(คุณสุวพันธ์ แสงประกาย) ทั้งสองสอบได้เป็น Fellowhip of Society of Actuaries เป็นคนไทยคนที่สอง และคนที่สามของประเทศเรา ส่วนผมต้องสอบเล่มสุดท้ายใช้เวลา 5 ปี จึงได้เป็น FSA คนสุดท้องในบรรดา 3 คนที่เคยร่วมงานกันมา

ทุกวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีก ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ สมัยเริ่มทำงาน พวกเรา(อายุตัว และอายุงาน)มากันไกลมาก

#สามทหารเสือ #threemusketeers

25/12/2020

Merry X'mas and Happy New Year

10/11/2020

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศเกี่ยวกับ IFRS 17 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ IFRS 17

โดยหนึ่งในคณะกรรมการของ IASB (Mr. Nick Anderson) ได้เขียนสรุป 5 คำถามยอดนิยมจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เอาไว้ ทาง TEC เห็นว่าเป็นคำถาม-คำตอบที่มีความน่าสนใจ จึงแปลเนื้อหาเหล่านี้แชร์ให้แฟนเพจได้อ่านกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ :)

ที่มา: https://www.ifrs.org/news-and-events/2017/11/what-investors-ask-about-ifrs-17/

19/10/2020

📢เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายจุดในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ ทางทีมจึงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (work from home) เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรและขนส่งสาธารณะที่อาจจะติดขัดบางจุด📢

ท่านยังสามารถติดต่อทางทีมได้ที่เบอร์ 02-252-5500 หรือเบอร์มือถือ/email ของที่ปรึกษาของท่าน ได้ตามปรกติครับ หรือสามารถติดต่อเราได้อีกหนึ่งช่องทาง ผ่าน Line Official Account โดยพิมพ์ @teamactuary ครับ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

TEC Staff New Year Lunch
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้บริจาคซื้อเครื่องปั๊มหัวใจ มอบให้แก่ โรงพยา...
เก็บตกบรรยากาศ การสัมมนา "Understanding #IFRS17 The future of performance reporting" มาฝากการจัดสัมมนาหัวข้อ IFRS17 Insu...
#TEC Internal Training - Presentation Skillทักษะสำคัญสำหรับที่ปรึกษา คือ การสื่อสารโดยการนำเสนอ #Skill #PresentationSkil...
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทได้รับเกีรติจาก คุณ Piya Surasa #CFP จาก #MoneyGuruมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ประ...
เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย.2560  บริษัทฯได้จัดอบรมที่ปรึกษาของบริษัท ในหัวข้อ IFRS2 Share based compensation ที่เน้นในเรื่อง...
สุขสันต์วันสงกรานต์ แด่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และมิตรสหาย ทุกๆท่าน #TEC ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ที่สถิตอยู่ในประเทศไทย ดลบั...
Developing a profitable motor business in a de-tariffed market

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


540 Mercury Tower 9th Floor Unit 902, Ploenchit Rd.,Lumpini, Phatumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

Bangkok วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Sarnia Sting Sarnia Sting
Bangkok

รับส่วนลด 45% สำหรับวันนี้เท่านั้น (เร็ว ๆ นี้เหลือเพียง 9 รายการ)

KUDOZ KUDOZ
12FL WALL STREET TOWER #1202, SURAWONG ROAD
Bangkok, 10500

Integrated marketing suite in Singapore: web design, graphic design, branding, interior design and events.

Athena Digital Media Athena Digital Media
21 Soi Petkasem 73 (Yak 3) Petkasem Road Nongkhangphlu Nongkam
Bangkok, 10160

Athena Digital Media, is a provider of web development, database analysis and design, intranet and extranet development, mobile web applications, social network marketing and integrated digital media solutions, including social media integration.

Readyplanet Readyplanet
Readyplanet Co., Ltd. 51 Major Tower Rama 9 - Ramkumhang 17th Floor Unit 1701 - 1706 Rama 9 Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Bangkok, 10240

Readyplanet All-in-One Sales & Marketing Tech Provider

Adelphi Grande Bangkok Adelphi Grande Bangkok
16 Sukhumvit Soi 41
Bangkok, 10110

The Adelphi Grande Sukhumvit Bangkok,Serviced Apartment located on Sukhumvit Soi 41.

Dale Carnegie Thailand Dale Carnegie Thailand
888 Mahatun Plaza, Ground Floor
Bangkok, 10330

Dale Carnegie was founded in 1912, inspired by one man’s belief in the power of self-improvement. Since then, it’s evolved into a movement that’s crossed borders and generations to tap into the best parts of themselves to create positive transformat

Electric Bike Electric Bike
Bangkok, 10310

ขายส่งเครื่องประดับแฟชั่น swarovski แท้ ราคาถูก จักรยานไฟฟ้า scooter electric รุ่นดารา รุ่นใหม่

FiF HOUSE FiF HOUSE
151 Ratchaphruek Rd., Taling Chan,
Bangkok, 10170

Design Firm: Packaging Design, Product Design, Branding Design

ChangeFusion ChangeFusion
4th Floor, VolunteerSpirit Home 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang
Bangkok, 10310

ChangeFusion grows social entrepreneurs for sustainable change

The Monk Studios The Monk Studios
50/1 Pattanakarn 17 Suan Luang Bangkok Thailand 10250
Bangkok, 10250

Animation and VFX studios based in Bangkok, Thailand.

360 innovative co.,ltd 360 innovative co.,ltd
22/43 Lumpini Town Residence Ladprao Station
Bangkok, 10900

360 innovative services:- - Digital Creative & Production - Digital Marketing Solutions - Website/Campaign Dev. - AR Technology - Facebook Application - iPhone/iPad Application http://www.360innovative.com/

Area:80 Area:80
23/93 Sorachai Building 22nd Floor, Soi Sukumvit 63, Sukumvit Rd., Klongtan-Nua, Wattana
Bangkok, 10110

PERFECTION THROUGH DEDICATION