Sarus Crane Reintroduction Project Thailand

Sarus Crane Reintroduction Project Thailand

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

RNM Learning Area of Foreign Languages
RNM Learning Area of Foreign Languages
181, Amphoe Dusit
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะ
Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University
RTARF Language Institute
RTARF Language Institute
242 Rama 5 Road Dusit
Phattayakul Thai Music and Drama School
Phattayakul Thai Music and Drama School
358 Rama 5 Road, Suan Chitralada, Dusit
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร-WatBenchamabophi
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร-WatBenchamabophi
69
โรงเรียนสอนตัดผมชาย กรุงเทพ
โรงเรียนสอนตัดผมชาย กรุงเทพ
55 ถนน ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขต ดุสิต
สมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประ
สมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประ
10300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
295 nakonratchasima road
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
295 ถนนนครราชสีมา ดุสิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิ
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิ
Suan Dusit University
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนาน
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนาน
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา ดุ
Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
270 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
สถาบันพิทยาลงกรณ์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิ
Hospitality Management - International Programme - Suandusit
Hospitality Management - International Programme - Suandusit
School of Hospital Management
School of Hospital Management
270 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

ความคิดเห็น

The crocodiles have gone, but the Greater Adjutant Stork is still dangerous...
I can see myself in the water. Do you think I am a beautiful bird?
Tuan (Amphai) and Peter came to see the Sarus Cranes yesterday
สถานที่ขยายอนุรักพันนกกะเรียนไทย,จังหวัดบุรีรัมย์
สวยมากมีเวลาว่างไปชมนกกระเรียนที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหนังสือเก่าๆในบ้านดู เจอนกกระเรียนด้วยคับ ทำไงดีๆ

Eastern sarus crane Preparing captive-breed eastern sarus cranes for experimental reintroduction to Thailand’s natural wetlands

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ TAT Buriram's post 10/09/2021

Photos from ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ TAT Buriram's post

02/09/2021

🌳🌳กว่าสัตว์จะได้คืนสู่ธรรมชาติ🦌🌳

🌳 การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ คืออะไร

“การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ” หนึ่งในวิธีอนุรักษ์สัตว์ที่ใครหลายคนคงเคยได้ยิน หรืออาจได้เห็นกันมาบ้างแล้ว สำหรับในประเทศไทย มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เช่น นกกระเรียนพันธุ์ไทย วัวแดง ละมั่งพันธุ์พม่า แต่รู้หรือไม่ว่า กว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้ ไม่ใช่แค่เอาสัตว์ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความรู้ และวิทยาการหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาศาสตร์เหล่านั้นให้นำมาใช้ในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินผลและชี้วัดหลังจากปล่อยสัตว์ไปแล้ว

ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) จึงได้จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ (Reintroduction Specialist Group) ขึ้น และได้จัดทำคู่มือในการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติและการเคลื่อนย้ายเพื่อการอนุรักษ์อื่น ๆ (Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations) เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ

โดยนิยามความหมายไว้ว่า การเคลื่อนย้ายเพื่อการอนุรักษ์ (Conservation Translocations) เป็นการตั้งใจเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตจากที่หนึ่งไปปล่อยยังอีกที่หนึ่ง และสามารถประเมินค่าทางด้านประโยชน์ของการอนุรักษ์ได้ในระดับประชากร ชนิดพันธุ์ หรือระบบนิเวศ ประกอบไปด้วยการปล่อยสิ่งมีชีวิตภายในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม และการย้ายสิ่งมีชีวิตไปยังนอกถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม

การเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ เป็นการฟื้นฟูสถานะและบทบาทของสัตว์ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของสัตว์นั้น ๆ ประกอบด้วยการเพิ่มจำนวนประชากรในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม (Reinforcement) , การนำสัตว์ไปปล่อยในพื้นที่เดิมที่เคยมีสัตว์อยู่ แต่สัตว์ได้หายไปจากธรรมชาติแล้ว (Reintroduction) , การนำสัตว์ไปปล่อยในพื้นที่ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ (Assisted colonization) และการนำสัตว์ไปปล่อยในพื้นที่ใหม่เพื่อทดแทนบทบาทในระบบนิเวศที่สูญเสียไป (Ecological replacement) โดยวิธีสุดท้ายนี้จะเป็นสัตว์ชนิดพันธุ์เดิม หรือชนิดพันธุ์ใกล้เคียงที่อยู่ในสกุล (Genus) เดียวกันก็ได้

ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาตินั้น ควรจะต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อน ว่าเหตุใดเราต้องมีการปล่อยสัตว์ป่า ต้องมีการระบุถึงประโยชน์จากการปล่อยสัตว์ในด้านการอนุรักษ์ และควรต้องเป็นประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมา และทางเลือกอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงสาเหตุก่อนหน้าที่ทำให้สัตว์มีจำนวนลดลงหรือสูญพันธุ์ หากเราปล่อยสัตว์ไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมอีกหรือไม่ สำหรับการเลือกชนิดสัตว์ที่จะปล่อยควรเป็นสัตว์ที่เหลือจำนวนน้อยในธรรมชาติ และมีโอกาสสูญพันธุ์สูง หรือสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติและกระทบต่อระบบนิเวศ อาจต้องมีการปล่อยสัตว์ชนิดพันธุ์ใกล้เคียงมาทดแทน

🌳 ขั้นตอนการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อประเมินและตัดสินใจแล้วว่าจะทำการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อดำเนินการ ดังนี้

1. การวางแผนในการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

ในการวางแผน ควรต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยให้แบ่งเป็นระยะเริ่มต้น (Establishment phase) เริ่มตั้งแต่สัตว์ป่าเข้าสู่พื้นที่ จนถึงเวลาที่ไม่ต้องเข้าไปดำเนินการต่อ , ระยะเติบโต (Growth phase) ที่สัตว์สามารถเพิ่มจำนวนประชากรในธรรมชาติได้เอง จนถึงจำนวนประชากรที่พื้นที่จะรับได้ และระยะจำกัด (Regulatory phase) ที่สัตว์เริ่มมีอัตราการอยู่รอดที่ลดลง เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนระบบการติดตามหลังจากการปล่อยสัตว์ วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงวางกลยุทธ์ในการดำเนินการต่อหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการออกแบบวิธีการปล่อยสัตว์

สิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปล่อยสัตว์ คือ ต้องทราบถึงภาพรวมของประชากร พฤติกรรม และบทบาทในระบบนิเวศของสัตว์นั้น ๆ ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยา นิเวศวิทยา พื้นที่อาศัยเดิมและพื้นที่ที่จะปล่อย สภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างละเอียด และต้องพิจารณาถึงสัตว์ตัวต้นแบบที่จะนำไปปล่อย ในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม สวัสดิภาพของสัตว์ รวมทั้งโรคและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในด้านสังคมและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศอีกด้วย และนำข้อมูลความเป็นไปได้ต่าง ๆ มาออกแบบวิธีการปล่อยสัตว์ รวมทั้งการทำแบบจำลองเพื่อประเมินความเป็นไปได้

3. การประเมินความเสี่ยง

ในการปล่อยสัตว์ทุกรูปแบบจะต้องมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ การปล่อยสัตว์ในพื้นที่ใหม่นอกถิ่นอาศัยเดิมจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ว่าสัตว์จะสามารถอยู่ในระบบนิเวศใหม่ได้หรือไม่ หรือสัตว์ที่ปล่อยไปอาจเป็นชนิดพันธุ์รุกราน (Alien species) ดังนั้นควรต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งความเสี่ยงในด้านแหล่งที่มาของสัตว์ เป็นสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ หรือเป็นสัตว์ป่าจากแหล่งที่อยู่อื่น ด้านระบบนิเวศ ด้านโรคและความเจ็บป่วย ด้านพันธุกรรม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

4. การดำเนินการปล่อยสัตว์ป่า

การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงการนำสัตว์มาปล่อยเข้าป่า แต่จะต้องผ่านการวางแผนเป็นอย่างดี หากมีการวางแผนไม่รอบคอบ อาจทำให้การปล่อยสัตว์ไม่ประสบผลสำเร็จ เริ่มจากการเลือกพื้นที่ที่จะปล่อยสัตว์ ต้องมีความเหมาะสมและมีทรัพยากรเพียงพอต่อสัตว์ที่จะปล่อยไป กลยุทธ์ในการปล่อย ต้องคำนึงถึงอายุ ขนาด เพศ และการจัดลำดับทางสังคมของสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการระหว่างกระบวนการปล่อยที่เหมาะสม การปรับพฤติกรรมสัตว์ ไม่ทำให้สัตว์เครียดและเกิดอันตรายต่อสัตว์

5. การติดตาม ประเมินผลและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากการปล่อยสัตว์ไปแล้ว ต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยดูทั้งด้านการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การสังเกตพฤติกรรม สุขภาพสัตว์ อัตราการตาย พันธุกรรม ระบบนิเวศ โดยการติดตามและเฝ้าระวังที่ดีจะสามารถวิเคราะห์และบ่งบอกอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง และนำผลสรุปที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าจะบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ

6. การรายงาน สรุปผล และเผยแพร่ข้อมูล

การรายงานผลและการนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่การพิจารณาปล่อยสัตว์ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และผลสรุปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและการสนับสนุนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งมีการนำความรู้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีความซับซ้อน และต้องอาศัยการศึกษาและการวิเคราะห์ต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งกว่าจะประสบผลสำเร็จได้

จากรายงาน The Living Planet Report 2020 ของกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wide Fund For Nature : WWF) อธิบายว่าจำนวนสัตว์ป่าทั่วโลกลดลงถึง 68% โดยสาเหตุหลักเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นการรุกรานที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าเพื่อทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เมื่อสัตว์ป่ามีจำนวดลดลง จะส่งผลต่อเนื่องไปยังระบบนิเวศ และผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลกลับมายังมนุษย์เอง ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงนับว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวอีกต่อไป

IUCN/SSC (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission, viiii + 57 pp.

WWF (2020) Living Planet Report 2020 -Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

https://ngthai.com/uncategorized/547/understand-re-habilitation/

ภาพประกอบจากปิยะพงษ์ ชิณเดช / ZPOT
#MoZWE

Photos from Bird Conservation Society of Thailand (BCST)'s post 01/09/2021

Photos from Bird Conservation Society of Thailand (BCST)'s post

01/09/2021

1 กันยายนปี 2564 ครบรอบ 31 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร
.
“ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่า” คำนี้ สืบ นาคะเสถียร พูดในเวทีสิ่งแวดล้อม 33 เป็นการประกาศเจตนารมย์ที่จะปกป้องสัตว์ป่าที่ใครหลายคนยังคงจำกันได้
.
เจตนารมณ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผืนป่า และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ ยังคงถูกสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมสนับสนุนพวกเขากับสิ่งที่เราพอจะทำได้ ที่ https://www.facebook.com/SeubNakhasathienFD
.
สำหรับสำนักอนุรักษ์และวิจัย มีกิจกรรมคุยกันที่ Clubhouse วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 2 ทุ่ม หัวข้อ "สืบ นาคะเสถียร ตำนานที่ยังคงสานต่อ" คุยกันเรื่อง 31 ปี ของการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร สานต่อด้วยความร่วมมือ เจอกันที่ https://bit.ly/3yqehdH
.
zoo101 club พื้นที่สาระและการแลกเปลี่ยนเรื่องสวนสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
.
อ่านเพิ่มเติม ประวัติ สืบ นาคะเสถียร
https://www.seub.or.th/bio-seub-nakhasathien/
.
ภาพจาก www.seub.or.th มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

#zoo101 #zoothailand #zooathome #zootalks

Photos from Hug Buriram ฮักบุรีรัมย์'s post 04/06/2021

Photos from Hug Buriram ฮักบุรีรัมย์'s post

Photos from สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO's post 04/06/2021

Photos from สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO's post

[06/04/21]   สวนสัตว์นครราชสีมาปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ อีก 14 ตัว รวมมีนกกระเรียนที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น 133 ตัว

Photos from Sarus Crane Reintroduction Project Thailand's post 02/06/2021

ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ (จำกัด) มหาชน ที่สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของภายในอาคารศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 🙏😊

#นกกระเรียนพันธุ์ไทย
#บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์
#ZPOT
#จังหวัดบุรีรัมย์

06/05/2021

ประกาศ!!
เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบในทุกๆภาคส่วน

ทางศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศ "หยุดบริการ" (ชั่วคราว) และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

***อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และตัวเราเอง***

ประกาศ!!
เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบในทุกๆภาคส่วน

ทางศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศ "หยุดบริการ" (ชั่วคราว) และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

***อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และตัวเราเอง***

20/04/2021

> ส่วนจัดแสดงนกกระเรียน Whooping ณ มูลนิธินกกระเรียน (International Crane Foundation: ICF) เมืองบาราบู มลรัฐวิสคอนซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนกกระเรียนที่เห็นเป็นนกที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อโชว์แก่นักท่องเที่ยวที่มายัง ICF และให้ความรู้สึกเหมือนดูนกกระเรียนในธรรมชาติจริงๆ
> สิ่งที่น่าสนใจ คือ คนที่มาบรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังคือเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงนกกระเรียนคู่นี้ ดังนั้น ข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดออกมาจะไม่ใช่แค่ข้อมูลเชิงวิชาการ แต่จะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนเลี้ยงนกให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบ
ปัจจุบัน ส่วนจัดแสดงนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง คาดว่าจะมาเปิดบริการเร็วๆ นี้

#InternationalCraneFoundation
#ICF

12/04/2021

วันนี้ อย่าลืมพบกับ
Live stream

ในรายการ Zoociety-ซูไซตี้

‘จุดเริ่มต้น สู่การคืนถิ่น’

เริ่มเวลา 10.30 น. - 11.30 น.

จากประสบการณ์การทำงานจริง

โดย
ได้รับเกียรติจาก
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
กีรติ กันยา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์-วิจัย และสุขภาพสัตว์
ธนัท อุตรวิเศษ นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์

ร่วมตอบคำถามลุ้นรับของที่ระลึกจากสวนสัตว์นครราชสีมา
แล้วพบกัน

#EduKoratZoo
#KoratZoo
#สวนสัตว์นครราชสีมา

30/03/2021

ปักหมุดรอ 🐣
วันนี้ (30 มีนาคม 2564) บ่ายโมงเป็นต้นไปครับ

--- ประชาสัมพันธ์---
ขอเชิญูชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ”เสวนาช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564”
ในหัวข้อ “งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน” “Sustainable wildlife conservation and protection”
ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ZOOM
เสวนาในหัวข้อ
1. “โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ” โดย บรรยายโดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. “โครงการเพาะพันธุ์กวางผาและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” โดย บรรยายโดย ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. “การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก” โดย สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

4. “โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากกรงเพาะเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติ” โดย นายณัฐวัฒน์ แปวกระโทก ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมเสวนา
https://cmu-th.zoom.us/j/5749282699?pwd=eUplaEV5M1hTRks0UUk4RzE3Y3VIUT09

Meeting ID: 574 928 2699
Passcode: FVM-CMU

Photos from Sarus Crane Reintroduction Project Thailand's post 08/03/2021

📣📣ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย มี WIFI ให้บริการฟรีแล้วนะคะ👏🏻👏🏻

วันนี้ (08 มีนาคม 2564) True Online บุรีรัมย์ เข้าดำเนินการติดตั้ง Intetnet wifi ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้วพร้อมให้บริการประชาชนฟรี

การติดตั้งสัญญาณ Internet wifi ในครั้งนี้สนับสนุนโดย True Online ที่ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อุปกรณ์ รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ

เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนศูนย์เรียนรู้ฯ และเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ

และยังเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน

ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถใช้ WIFI ได้ฟรี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#True
#Trueonline
#พื้นที่ชุ่มน้ำ
#นกกระเรียนพันธุ์ไทย

02/02/2021

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “World Wetlands Day”

วันนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาฯ นี้จึงมีชื่อเรียกว่าอนุสัญญาแรมซาร์ตามชื่อของเมือง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2518

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และขอให้ประเทศภาคีจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งปัจจุบันมี 171 ประเทศทั่วโลกลงนามร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์แล้ว

ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์เป็นลำดับที่ 110 มีผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2541 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานประสานงานกลางประจำประเทศไทย

ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทะเลสาบและแม่น้ำกระจายอยู่ทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 22.88 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.75 ของพื้นที่ประเทศไทย และมีพื้นที่ชุ่มน้ำ 15 แห่ง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site)

สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีประโยชน์ในเชิงนิเวศบริการ คือ การเป็นแหล่งนันทนาการ แหล่งอาหารในครัวเรือน แหล่งน้ำดิบสำหรับประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะนกน้ำ และนกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ป่าสงวนของไทย

ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการทุกวัน เข้าชมฟรี
https://goo.gl/maps/RSFbyC5JnTrESvxb7

เข้าชมเป็นหมู่คณะ ศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูลที่เพจ Sarus Crane Reintroduction Project Thailand
หรือโทร 0 2587 0051 ต่อ 141 หรือ 09 0286 8327

เรียบเรียง ณัฐวัฒน์ แปวกระโทก, ปิยะพงษ์ ชิณเดช
ภาพปก ณัฐวัฒน์ แปวกระโทก

อ้างอิง

https://www.facebook.com/deqpth/posts/4047766668587743

http://wetlands.onep.go.th/wetland/details/20190808113100703536

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1794-wetland-day?fbclid=IwAR2tok6K_rg3LmgoplELMCkDAKGpRxHKnI_hZyPQW9jxcmuzk9Zo2h23Ws8

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “World Wetlands Day”

วันนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาฯ นี้จึงมีชื่อเรียกว่าอนุสัญญาแรมซาร์ตามชื่อของเมือง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2518

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และขอให้ประเทศภาคีจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งปัจจุบันมี 171 ประเทศทั่วโลกลงนามร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์แล้ว

ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์เป็นลำดับที่ 110 มีผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2541 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานประสานงานกลางประจำประเทศไทย

ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทะเลสาบและแม่น้ำกระจายอยู่ทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 22.88 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.75 ของพื้นที่ประเทศไทย และมีพื้นที่ชุ่มน้ำ 15 แห่ง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site)

สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีประโยชน์ในเชิงนิเวศบริการ คือ การเป็นแหล่งนันทนาการ แหล่งอาหารในครัวเรือน แหล่งน้ำดิบสำหรับประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะนกน้ำ และนกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ป่าสงวนของไทย

ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการทุกวัน เข้าชมฟรี
https://goo.gl/maps/RSFbyC5JnTrESvxb7

เข้าชมเป็นหมู่คณะ ศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูลที่เพจ Sarus Crane Reintroduction Project Thailand
หรือโทร 0 2587 0051 ต่อ 141 หรือ 09 0286 8327

เรียบเรียง ณัฐวัฒน์ แปวกระโทก, ปิยะพงษ์ ชิณเดช
ภาพปก ณัฐวัฒน์ แปวกระโทก

อ้างอิง

https://www.facebook.com/deqpth/posts/4047766668587743

http://wetlands.onep.go.th/wetland/details/20190808113100703536

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1794-wetland-day?fbclid=IwAR2tok6K_rg3LmgoplELMCkDAKGpRxHKnI_hZyPQW9jxcmuzk9Zo2h23Ws8

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สวัสดีครับสมาชิกเพจทุกๆท่านวันนี้แอดมีวีดีโอเหล่าน้องกระเรียนบินมาแวะทักทาย ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพั...
วินาทีนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์5 สิงหาคม 2562ภาพโดย ณัฐวุ...
เปิดแล้ว ! ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงแรกเปิดทุกวัน เวลาทำการ 8.30 - 16.30...
อยู่ดี กินแฮงเด้อ กระเรียนเด้อ❤️4 ตัว16/8/61หมายเหตุ: 1. คลิปวีดีโอถ่ายทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและได้รับอนุญาติเท่...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


267 Pracharat Sai 1 Road, Bang Sue Sub-area, Bang Sue District.
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Bangkok โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Accounting Hub Thailand Accounting Hub Thailand
LINKS Enterprises Co., Ltd. 48/10 Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey
Bangkok, 10110

แชร์ความรู้ เรื่อง "ภาษี บัญชี การเงิน" สำหรับธุรกิจ

สทศ. สทศ.
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

GlerMedia GlerMedia
Bangkok

Welcome to Pairio Skill Lab

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดหลักสาม กศน.เขตหนองแขม ศูนย์การเรียนชุมชนวัดหลักสาม กศน.เขตหนองแขม
วัดหลักสาม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
Bangkok, 10200

ต้องกดถูกใจก่อนนะครับ เวลาโพสงานหรือกิจกรรมมันจะไปขึ้นในเฟสของนักศึกษาเองครับ

Hi-tech Entrepreneur Chula Hi-tech Entrepreneur Chula
Bangkok

ศูนย์กลางการส่งเสริมให้สร้างธุรกิจ High technology จากวิชาของดร.เดชานุชิต ภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร

CradleSmile CradleSmile
เครเดิลสไมล์, ธนาคารไทยพาณิช ปาร์ค พลาซ่า (ฝั่งตะวันตก)
Bangkok, 10900

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาการเด็กวัย3เดือน-3ขวบ ศูนย์เตรียมความพร้อมเข้า ป.1

หมอยาพารู้ ทริปสุขภาพ By NuuNa หมอยาพารู้ ทริปสุขภาพ By NuuNa
Bangkok, 73210

ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องยา สุขภาพ การใช้ยาที่ถูกต้องพื่อประชาชน โดยเภสัชกร

Learning Hub Thailand Learning Hub Thailand
103/5 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok, 10120

Change from Inside เราพัฒนาผู้คน ให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

EIS Campus Ministries EIS Campus Ministries
12 สุขุมวิท 63 Phra Khanong Nuea, Watthana
Bangkok, 10110

Seventh-day Adventist Church-owned School, Ekamai International School at Bangkok, Thailand

Kiss Kloset ชุดเดรสทำงาน Kiss Kloset ชุดเดรสทำงาน
16/8
Bangkok, 10210

จำหน่ายชุดเดรสสวยๆ งานคุณภาพ คัตติ้งเนียน ไม่เหมือนสินค้าในเวปไซด์ทั่วไป ที่ซื้อมาใส่ได