Three Brothers Accounting Service Co., Ltd.

Three Brothers Accounting Service Co., Ltd.

ตำแหน่งใกล้เคียง นักบัญชี

บริการงานบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-
บริการงานบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-
1991/154 สุขุมวิท 77 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
Acclime Thailand
Acclime Thailand
True Digital Park , Floor 12A, Unit T12A07, 101 Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong
สำนักงานบัญชี อันดับหนึ่ง
สำนักงานบัญชี อันดับหนึ่ง
18/4 Sukhumvit 56 Rd.
Siam International Accounting Management Ltd
Siam International Accounting Management Ltd
Office 446/17, Second Floor, Park Avenue Plaza, Soi 20/1 Sukhumvit 71, Wattana,
UK tax advisor
UK tax advisor
446/17, Second Floor, Park Avenue Plaza, Soi 20/1 Sukhumvit 71, Phrakanong Nua
CPA Solution
CPA Solution
วชิรธรรมสาธิต 12
Account Planet Co.,Ltd. - บริษัท แอ็คเคาน์ แพ
Account Planet Co.,Ltd. - บริษัท แอ็คเคาน์ แพ
120/820 มณียาวิลล์ ซอย 7 ถนนสุขุมวิท 101/1
DLW Consultants
DLW Consultants
8/71 Cordiz at Udomsuk39, Soi Udomsuk 39, Bang Chak, Phrakhanong,
WP Accounting & TAX
WP Accounting & TAX
หมู่บ้านสราญสิริ ถ.สายไหม 45 เขตสายไหม
Plizz
Plizz
แขวง พระโขนง เหนือ เขต วัฒนา สุขุมวิท 63, 68/2 Ekkamai Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana
AIN GROUP Thailand
AIN GROUP Thailand
9/256 UM Tower 25th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Suanluang
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง
ตรงขัามเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 1250 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
JC Accounting
JC Accounting
No.1 Glus Haus Building, 15 Floor, Room no.1501/3, Sukhumvit 25 Alley, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana,
Siac Consulting Co., Ltd.
Siac Consulting Co., Ltd.
No. 129/2, Soi Sukhumvit 55 (Thong Lor7)
K.T. Accounting & Law
K.T. Accounting & Law
หนองบอน ประเวศ

ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี งานจดทะเบียน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี. งานบัญชีไม่ยากเมื่อรู้จักเรา ให้บริการรับทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี งานวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและด้านภาษีอากร รับจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

เปิดเหมือนปกติ

21/04/2021

สวัสดีเข้าวันทำงาน. กาแฟสักนิดแล้วอะไรๆ จะดีขึ้น

สวัสดีเข้าวันทำงาน. กาแฟสักนิดแล้วอะไรๆ จะดีขึ้น

20/04/2021

รู้ว่าทำบัญชีมันเหนื่อย แต่ลูกค้าดีๆแบบนี้ก็หายเหนื่อย. ดื่มให้หมดแล้วไปนอนพักนะ 555

รู้ว่าทำบัญชีมันเหนื่อย แต่ลูกค้าดีๆแบบนี้ก็หายเหนื่อย. ดื่มให้หมดแล้วไปนอนพักนะ 555

17/04/2021

นักบัญชีก็ต้องดูแลตัวเองบ้าง. #วิ่งวันละนิดทำงานวันละหน่อย. #นักบัญชีศิลปิน

นักบัญชีก็ต้องดูแลตัวเองบ้าง. #วิ่งวันละนิดทำงานวันละหน่อย. #นักบัญชีศิลปิน

17/04/2021

เอกสารมาละ งานบัญชีกะสอบบัญชีเริ่มเทศกาลแล้วซิ. #บัญชีศิลปินทำตามอารมณ์ #ราคากันเองถูกใจก็ทำฟรี #จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่มกราคมแล้วหรือเปล่านะ.

เอกสารมาละ งานบัญชีกะสอบบัญชีเริ่มเทศกาลแล้วซิ. #บัญชีศิลปินทำตามอารมณ์ #ราคากันเองถูกใจก็ทำฟรี #จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่มกราคมแล้วหรือเปล่านะ.

03/07/2019

ลูกค้าก็จะเสียอากรกันง่ายขึ้น

ตามที่ พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 วรรคสอง ที่กำหนดให้กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หนังสือหรือเอกสารใดต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชำระเงินแทนหรือดำเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) กำหนดให้ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปนี้ ต้องชำระอากรเป็นตัวเงิน
(1) สัญญาจ้างทำของ
(2) สัญญากู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
(3) ใบมอบอำนาจ
(4) ใบมอบฉันทะ สำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
(5) สัญญาค้ำประกัน

2) กำหนดวิธีการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน วิธีการรับรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์และใบเสร็จรับเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
(1) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
(2) ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร

3) กำหนดวิธีการชำระอากรด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) โดยให้ชำระค่าอากรก่อนหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันทำตราสาร โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยเมื่อได้มีการได้โอนเงินค่าอากรเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรแล้ว กรมสรรพากรจะออกรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ที่รับชำระเงินตามจำนวนเงินที่โอน โดยให้ถือว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการข้อมูลในแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรนำรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ไปใช้อ้างอิงหรือผนวกกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/detail/rd-notice-58-pay-stamp-tax หรือสามารถติดตามข่าวสารกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th

22/04/2017

มาให้ครบจะได้รีบทำให้เสร็จ

21/04/2017

เพื่อลูกค้าท่านใดสนใจยื่นด้วยตนเอง.

ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 สำหรับ SME ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว (กรณีไม่มีขาดทุนทางภาษียกมา)

วันก่อนได้มีโอกาสสอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรว่ากรอกแบบ ภงด.50 ยังไงกรณี SME ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว วันนี้เลยเอามาแชร์นะครับ

หน้า 1 : ตรงสถานภาพของบริษัท ให้เลือกข้อ 12 และเลือก “กิจการ SMEs ที่จดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว”

หน้า 3-6 : ในส่วนของการคำนวณภาษีให้กรอกช่อง 1 “กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้” และช่อง 3 “รวม”

หน้า 3 : พอกระทบได้ยอดกำไรขาดทุนทางภาษีในบรรทัด 20 แล้ว ในบรรทัด 21 ให้ใส่ 0 เนื่องจากได้รับสิทธิทางภาษีตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว

ปล. ตัวอย่างนี้เอามาจากการยื่น ภงด.50 แบบ Online ซึ่งอาจมี Format บางส่วนไม่ตรงกับ ภงด.50 แบบกระดาษ นะครับ

news.mthai.com 21/03/2017

ราชกิจจาฯ ประกาศสั่งขายของออนไลน์ต้องแสดงราคา เลิกให้ in box ได้เเล้ว !

แสดงกันให้ครบ. หรือรอให้โทรแจ้งดีละ.

news.mthai.com ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขายของออนไลน์ต้องแสดงราคา รายละเอียดสินค้า-บริการ ให้ชัดเจน เลิกให้ in box ได้เเล้ว ! ข่าวทั่วไป

matichon.co.th 09/03/2017

อธิบดีกรมสรรพากร มึนร้านโจ๊กเจ้าดังโกยรายได้ 30 ล้าน ไม่รู้ต้องจ่ายภาษี

อีกหน่อยทุกท่านก็จะมองเห็นถึงคุณค่าของนักบัญชี.

matichon.co.th เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงการจัดภาษีธุรกิจกลางคืนว่า การจัดเก็บภาษีธุรกิจกลางคืน ร้านอาหาร ผับ บาร์ อาบอบนวด เป็นหนึ่งในแผนการดึงผู้เสียภาษีที่ยังเสียภาษีไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง พบว่าร้านบางแห่งมีรายได้จำนวนมาก แต่ไม่เสียภาษี เช่น ร้านขายโจ๊กเจ้าดัง...

03/03/2017

ยินดีต้อนรับลูกค้ารายใหม่. รายแรกของปี 60. เราจะดูแลกันไปด้วยความเข้าใจ.

02/03/2017

เพิ่มขึ้นอีกอย่างและจะอีกหลายอย่าง

21/02/2017

กาแฟหมดแก้ว. รอ AC มาครบจะได้เริ่มซะที.

[02/20/17]   อย่าคิดว่าค่าบริการทำบัญชีเป็นค่าบริการที่แพง. เพราะการเสียค่าปรับจากการทำบัญชีไม่ถูกต้องมันแพงกว่านั้นเยอะ. ประสบการณ์ล่าสุดจากลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาให้ช่วย. แต่ก็ต้องเสียค่าปรับอยู่ดี. กว่า 1 แสนบาท. ถ้าวันแรกที่เจอกัน ให้เราดูแล คงประหยัดเงินก้อนนี้ไปได้.

[02/19/17]   เมื่อพร้อมจะก้าวหน้า ก็ต้องพร้อมเผชิญหน้า

19/02/2017

อยากได้เงินด่วน ก็ต้องลงมาตรวจด่วน. มาเร็ว ทำเร็ว ก็ต้องได้เงินเร็ว ด้วยใช่มะ ลังใหญ่เกินจนต้องแบกเอาคอมลงมาข้างล่างแทน. . #ฤดูกาลตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นแล้วซิ

30/01/2017

ยังไม่ต้องนอนนะนักบัญชี. ทำให้เสร็จท่านสั่งไว้

27/01/2017

ตรุษจีนนี้ขอให้รุ่งเรืองโดยถ้วนหน้ากันครับ

25/01/2017

หนีไปทำงานต่างประเทศกันเลยดีไหม นักบัญชีอย่างเรา

👉🏻ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙ ✨
====================
📌ไม่พลาดข่าวสำคัญจาก นักบัญชีดอทคอม ติ๊กถูกใจแฟนเพจ nukbunchee2544 แล้ว อย่าลืมตั้งค่า เห็นโพสต์ก่อน 🌷

25/01/2017

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

ครม.เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ🗓

เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน โดยให้หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ให้่บริษัทที่มีการจ่ายเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่อไปนี้
👉🏻เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
👉🏻โปรแกรมคอมพิวเตอร์
👉🏻ยานพาหนะที่มิใช่รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
👉🏻อาคารถาวรแต่ไม่รวมที่ดินและที่อยู่อาศัย
✅เป็นทรัพย์สินใหม่✨ที่มีการจ่ายเงินลงทุนในปี 2560 และพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่เครื่องจักรและอาคารถาวรจะพร้อมใช้งานหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก็ได้
✅กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่าตามมาตรการภาษีของเดิมที่สิ้นสุดไปแล้ว แต่ยังจ่ายเงินลงทุนไม่ครบถ้วนและมาจ่ายต่อในปี 2560 ก็ได้รับสิทธิหักรายจ่าย 1.5 เท่าตามมาตรการภาษีนี้ได้
ทั้งนี้ ต้องมีการจัดทำโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินให้กรมสรรพากรทราบด้วย 📋

bangkokbiznews.com 25/01/2017

ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว

อยากจดทะเบียนเปิดบริษัท อนาคตไม่ต้องยุ่งยากหาคนมาร่วมถือหุ้นละครับ .........รอกันอีกนิด เดี๋ยวก็คงผ่านละ

bangkokbiznews.com ที่ประชุม ครม. อนุมัติร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี - สตาร์ทอัพ

[01/25/17]   งานบัญชีอาจจะยากสำหรับคุณ แต่สำหรับเรามันคือ สิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน

25/01/2017

Three Brothers Accounting Service Co., Ltd.'s cover photo

25/01/2017

Three Brothers Accounting Service Co., Ltd.

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

รับทำบัญชี. สอบบัญชี. วางระบบบัญชี. ที่ปรึกษาภาษีอากร

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


29 ซอย อ่อนนุช 25 สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok
10250
นักบัญชี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
PP Accountancy&Tax PP Accountancy&Tax
29/393 Sangkhasantisuk Street
Bangkok, 10530

Mommy_accounting Mommy_accounting
51/190 Moo 2, Saemaphakram Rd., Kukot, Lamlukka, Pathumthani
Bangkok, 12130

บริการด้านบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจ บริการด้านภาษี บริการตรวจสอบบัญชี

Signature Group Accounting & audit service Signature Group Accounting & audit service
Chaiyo Buiding
Bangkok, 10310

รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี การเงิน และภาษี

GPS Accounting GPS Accounting
4/F Srisothorn Place, 47 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey Nua
Bangkok, 10110

We offer value adding affordable accountancy, payroll, tax compliance and advisory business services to SME's in Thailand.

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
Bangkok, 10150

+ ข้อมูล/ข่าว บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ + สถาบันฝึกอบรม สัมมนาบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ

Accounting Professional Recruitment Co., Ltd Accounting Professional Recruitment Co., Ltd
No.2, Jasmine City Building, 22A Floor Soi.Sukhumvit23 (Prasarnmitr), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok, 10110

Accounting Professional Recruitment Co., Ltd (APR) is a recruitment company focusing on accounting and finance resources in Bangkok, Thailand.

KN Accounting เค เอ็น การบัญชี KN Accounting เค เอ็น การบัญชี
143 Soi Thoongmang Korn 10, Chim Plee, Taling Chan
Bangkok, 10170

Accounting & tax services and advisory Auditing service Business Registration Outsourcing for accounting project

JC Accounting JC Accounting
No.1 Glus Haus Building, 15 Floor, Room No.1501/3, Sukhumvit 25 Alley, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana,
Bangkok, 10110

JC Accounting is established in 1999 to serve the client who need high quality of accounting and tax service. We are the best English Speaking Accountant.

สำนักงานบัญชี เอ็มเอสพี By GreenPro สำนักงานบัญชี เอ็มเอสพี By GreenPro
116/1 หมู่ 8 หมู่บ้านสยามพัฒนา ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
Bangkok, 10130

ให้บริการ รับจ้างทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั

Siac Consulting Co., Ltd. Siac Consulting Co., Ltd.
No. 129/2, Soi Sukhumvit 55 (Thong Lor7)
Bangkok, 10110

Accounting, Tax Planning, Corporate Services

Viracco : นักบัญชีเสมือน Viracco : นักบัญชีเสมือน
เคหะร่มเกล้า
Bangkok, 10520

Viracco เราเป็นศูนย์รวมนักวิชาชีพบัญชีเสมือน(VA) โดยเราได้จัดกลุ่มVAไว้ให้ท่านเลือก ตามหมวดธุรก

VN Accounting Solutions - Accounting,Auditing VN Accounting Solutions - Accounting,Auditing
Supali River Place
Bangkok, 10600

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นแบบภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท