กายภาพบำบัดศาลาแดง เฉพาะทางจากออสเตรเลีย Saladaeng Physiotherapy

กายภาพบำบัดศาลาแดง(สีลม) รักษาออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง เข่า >16ปี อาจารย์กายภาพมากประสบการณ์

16 ปี ณ ศาลาแดง(สีลม) ปริญญาโท/ ปริญญาเอกขยับข้อต่อขั้นสูง เทคนิคการรักษาด้วยวิธีการขยับข้อต่อจากรัฐเซ้าท์ออสเตรเลีย รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดไหล่ และปวดเข่า ฯลฯ อาการเกี่ยวกับระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท ชาตามแนวแขน ขา ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้น บาดเจ็บจากกีฬา เป็นต้น

จะรู้สึกถึงช่วงการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นทันที และลดปวดลง (ขึ้นกับระดับความเรื้อรังและข้อมูลที่ให้ในช่วงการ

21/08/2023

Live now ❗️❗️

#สาระน่ารู้ การบาดเจ็บอย่างไรที่ควรทำกายภาพบำบัดและการดูแลตนเอง
กดเลย ➡️ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php

by Dr. Adit Chiradejnant
อาจารย์กายภาพบำบัดผู้มากด้วยประสบการณ์
MANIPS PHYSIOTHERAPIST
: Technique from AUSTRALIA.

Ends 11:00น.

31/07/2023

Live now ❗️❗️

#สาระน่ารู้ ประโยชน์ของกายภาพบำบัด
ในผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัด
by Dr. Adit Chiradejnant
อาจารย์กายภาพบำบัดผู้มากด้วยประสบการณ์
MANIPS PHYSIOTHERAPIST
: Technique from AUSTRALIA.

Ends 11:15น.

www.curadio.chula.ac.th

28/07/2023

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร
คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

วันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีศุภเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสความว่า

“ข้าพเจ้ามีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ในไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้พร้อมกันมาอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์ และขอบใจนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ทั้งขอสนองพรและไมตรีของทุกท่าน ด้วยใจจริงเช่นนี้

การสร้างสรรค์จรรโลงความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมือง ถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ และสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ซึ่งล้วนแต่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะประพฤติปฏิบัติ เฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณ ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แท้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ผลจากการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกฝ่าย ก็จะประสานส่งเสริมกัน เป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน กรณียกิจสำคัญที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ ก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่มุ่งหมาย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา จงคุ้มครอง รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อไป”

26/07/2023

🔥 โปรโมชั่นพิเศษ
ปวดอะไรก็หายได้!! เริ่มต้นเพียง 4,016- เท่านั้น (จากปกติ 6,666- บาท) เช่น ปวดคอบ่า+หลัง หรือเลือกทำได้ 2 บริเวณ

❗️ช่วยพิชิตทุกปัญหา❗️
ที่เกิดขึ้นจาก 👉 ระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท #ออฟฟิศซินโดรม :
📢 ปวดไหล่ ไหล่ติด
📢 ปวดหลัง ปวดสะโพกร้าวลงขา
ปวดเข่า
📢 ปวดคอบ่า สะบัก ออฟฟิศซินโดรม
📢 ปวดข้อมือ ปวดข้อศอก
ปวดข้อเท้า เอ็นอักเสบ
📢 หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
🔗 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
📢 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
📢 ปวดจากกระดูกสันหลังคด
📢 รองช้ำหรือพังผืดฝ่าเท้าอักเสบ
รวมโปรแกรมการรักษาช้อคเวฟ (Radial or focused Shockwave)⚡️

โปรแกรมที่เป็นตัวช่วยฟื้นฟูร่างกายระดับรากประสาทด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก (P-Magneto) 🧲 *เมื่อชำระล่วงหน้า

นำด้วยกดขยับข้อต่อขั้นสูงจากออสเตรเลียที่เป็นซิกเนเจอร์ของกายภาพบำบัดศาลาแดง โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพระดับอาจารย์ ที่หลายคนวางใจในประสบการณ์ที่มากกว่า 10/30 ปี 🫧 เพียง5-10นาที หากสังเกตจะพบว่า รู้สึกหลังโล่งขึ้นทันที *จนหลายท่านประหลาดใจ*

✨ เมื่อข้อต่อมีความคล่องตัวมากขึ้น จะส่งผลให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง เป็นผลให้การเคลื่อนไหวสามารถทำได้ง่ายขึ้น**

💭 ผสานประสบการณ์การให้การรักษาอาการที่ซับซ้อนมากว่า 100,00 ข้อต่อ ช่วยลดความตึงตัวพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อแบบที่สัมผัสเองได้ ลดอาการปวดเป็นลำดับ

🛡 กระตุ้นซ่อมสร้างเนื้อเยื่อและคลายจุดกดเจ็บ ทั้งยังช่วยกระตุ้นการรับรู้ของสัญญาณประสาทที่บกพร่อง ให้ทำงานเป็นปกติขึ้น และ
🔹รวมค่าตรวจ ประเมิน วินิจฉัยโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ 🔹รวมค่ารักษาด้วย High power laser (แบบมีความอุ่น หรือรุ่นนวัตกรรมไร้ความร้อน)
🔹 รวมค่า Joint Flexi เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อ
🔹 E-Muscle Stimulaเพื่อคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับปัญหาปวด
╔═══════════╗

ปัญหาปวดที่ซับซ้อน วางใจกายภาพบำบัดศาลาแดง
ด้วยทีมอาจารย์กายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์กว่า 10/30ปี ในการขยับข้อต่อขั้นสูง (Advanced MANIPS)จากออสเตรเลีย ฉลอง 16 ปีด้วยอัตรค่ารักษาพิเศษในสองบริเวณ

😉 ชำระล่วงหน้า 3 ครั้ง รับ (1) ช้อคเวฟเพิ่ม* อีกครั้งละ 1,000 ช็อต รวม 3,000 ช๊อต และพิเศษ (2) PMS 10 นาที 3 เซ็ท รวม 30 นาที **โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ณ จุดเข้ารับการรักษา
👥️ ลูกค้าแบบอัตราองค์กรสามารถเข้าร่วมได้
ตามเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
🛑 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 🗯️เพียง 10 ท่านแรกต่อวัน
💢 โปรนี้ขยายเวลา หมดเขต 31 สิงหาคม 2566 แต่ปรับลดยืดให้เพียง 1 จุดเท่านั้น

นวัตกรรม

focused&Radial

#เฉพาะทางจากออสเตรเลีย
________________

𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆
𝗪𝗲 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗮𝗶𝗻,
𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲
ที่นี่ ๆ👨‍⚕️ อาจารย์กายภาพบำบัดออกแบบการรักษาที่เหมาะสมให้เฉพาะคุณ (รวมค่าตรวจประเมินแล้ว)

❤️ รีบคลิกเลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/%40saladaeng
________________________

🚊 สะดวกด้วย BTS ศาลาแดง
และ MRT สีลม
ชั้น 1 อาคารหลัง สีลมคอมเพล็กซ์ จอดรถใต้อาคาร
🧤 Line OA : หรือ
(phone)อยากนัดปลดล็อกความปวด : 086-336-4823
(โรงพยาบาล) แผนที่คลินิก: https://maps.app.goo.gl/CD4VSNYdnmSRyY379?g_st=ic
_________________________
#คลินิกกายภาพศาลาแดง #คลินิกกายภาพบำบัดกรุงเทพ สีลม
#ปวดบ่า #ปวดคอ #ปวดหลัง #ปวดไหล่ #ชามือ #ร้องช้ำ #ปวดเข่า SaladaengPhysio วินิจฉัยละเอียด #รักษาตรงจุด
* ผลการรักษาขึ้นกับหลากหลายปัจจัยในแต่ละบุคคล
**ขึ้นกับระดับอาการและความเรื้อรัง
!! จากระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท
=======================
โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
โปรดศึกษาข้อมูล เงื่อนไขก่อนเข้ารับการรักษา
ไม่สามารถทบขั้นตอนใดๆ ไปรักษาในครั้งหน้าได้
กรณีเกิดข้อพิพาท ให้คำตัดสินของคลินิกเป็นสำคัญ
สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

29/06/2023

ขอแสดงความเสียใจอย่างเป็นที่สุด
ต่อท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์
และครอบครัวเจียรวนนท์ ทุกท่าน
🕊️🕊️🕊️
🕊️🕊️
🕊️🕊️🕊️🕊️
คณะผู้บริหารและบุคลากร
คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง
ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง 🙏

28/06/2023

เรื่องของเค้าเราอย่าไปยุ่ง
แต่เรื่องของเข่า เราต้องใส่ใจ 💝

เข่า....อวัยวะที่แบกน้ำหนัก🦿
ตัวเรามาตั้งแต่เกิด

บ้างก็ใช้ถูกวิธีบ้าง ...บ้างก็ยืนผิดท่าทำให้เข่ารองรับน้ำหนักที่ไม่สมดุล
และเข่าก็จะฟ้องเราเสมอ ด้วยอาการ 🥴
เช่น ..ปวดๆ ขัดๆ ..บวมแดง
หรือ..ปวดวิ่งๆ ที่เข่าด้านใน
รวมถึงบางคนได้ยินเสียงในขณะที่ลุกขึ้นยืน
ซึ่งแต่ละอาการจะบ่งบอกถึงที่มา
ของแต่ละระบบว่าเป็นจากข้อเข่าเอง
เอ็นรอบข้อ หรือแม้นแต่อาการปวดเทียมที่ส่งสัญญาณมาจากอวัยวะอื่นที่บาดเจ็บอยู่

╔═══════════╗

ความซับซ้อนของปัญหา วางใจปรึกษากายภาพบำบัดศาลาแดง
ด้วยทีมอาจารย์กายภาพฯ
ที่มีประสบการณ์กว่า 10 / 30ปี

🙌🏻 การขยับข้อเข่าขั้นสูง (advanced
knee joint mobilization)
ให้ประโยชน์ได้แก่
🪺 ช่วยให้มีการเคลื่อนไหว (knee jount motion)และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแก่โครงสร้างมากขึ้น
🪺 กระตุ้นกลไกน้ำเลี้ยงในข้อเข่า
ร่วมด้วยเครื่องมือต่างๆ
ที่เหมาะกับเคสนั้นๆ
🪺 กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อ
🪺 คลายกล้ามเนื้อกระชับขึ้น
🪺 ทำให้รู้สึกสบายขึ้น
🪺 ช่วยลดความตึงปวดระหว่างทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

หากปวดจนทนไม่ไหว ศาลาแดงช่วยดูแลอาการได้

╚═══════════╝

𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆
𝗪𝗲 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗮𝗶𝗻,
𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲

________________
#เข่า #ปวดเข่า #เข่าผิดรูป
#เข่าบวมแดง #เข่าเสื่อม
#เจ็บเอ็นข้อเข้า #กายภาพบำบัดศาลาแดง

#ที่พึ่งเกือบทุกความปวด
ระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท

26/06/2023

พระแก้วมรกตน้อยที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าเราทั้งหลาย จึงเป็นสักขีพยานว่า แม้จะผ่านไปอีกกี่ร้อยกี่พันปี ไม่ว่าโลกของเราหรือบ้านเมืองของเราจะประสบกับภาวะวิกฤตอย่างไรก็ตาม หากคนไทยยังรู้สึกร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ในอันที่จะเชิดชู ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เมื่อนั้นความเสียสละย่อมบังเกิดขึ้น ความวิริยอุตสาหะย่อมบังเกิดขึ้นและความปรองดองกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ย่อมบังเกิดขึ้น กระทั่งผลที่สุดคือความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้
พระคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
ขอประทานถวายพระพร
ทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน

___🙇‍♂️__🙇🏼‍♀️__🙇🏽_____
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ผู้บริหาร บุคลากร
คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง

25/05/2023

ตั้งครรภ์แล้วปวดตึง ทำอย่างไรดี
แอดมินนำท่าออกกำลังเฉพาะส่วน
มาฝากเพื่อนๆ ที่กำลังมีน้อง เพราะน้ำหนักที่เปลี่ยน ระดับฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและท่าทาง มีส่วนให้เกิดความเจ็บปวด ชา ตึง
———————-
ประโยชน์ของการ excercise
🪺 ช่วยให้นอนหลับอย่างสบายมากขึ้น
🪺 เพิ่มสมรรถนะของหัวใจและปอด
🪺 ข้อต่อแข็งแกร่งขึ้น
🪺 กล้ามเนื้อกระชับขึ้น
🪺 ทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้น
🪺 ช่วยลดความตึงปวดระหว่างที่ตั้งครรภ์
หากปวดจนทนไม่ไหว ศาลาแดงช่วยดูแลอาการได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

#ตั้งครรภ์ #ปวดหลัง #ปวดคอ #ปวดเข่า #ตึงหลัง #ปวดกล้ามเนื้อ #กายภาพบำบัดศาลาแดง #ท้องสาว #ท้องแก่ #แฮมสตริง
________________

𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆
𝗪𝗲 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗮𝗶𝗻,
𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲

24/05/2023

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของ
คนดี หากใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้
….เพลงนี้เเอดมินคิดว่า ยังใช้ได้เสมอ
แอดมินขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ
มนุษย์ทำงานที่ยังรักษาระเบียบ กฏเกณฑ์
และความถูกต้องตามหลักการขององค์กร
และรู้จักเคารพบทบาทและหน้าที่คนอื่น
เพราะนั่นก็เหมือน เราเคารพคุณธรรมในตัวเอง
การละเลย ปล่อยให้คุณภาพลดลง
ทั้งล้วงลูกก้าวก่ายงานผู้อื่น ทั้งที่
หน้าที่ตนบกพร่อง ทำความเสียหายแก่ผู้อื่น
ในวงการ
สิ่งเหล่านี้ นั้นหมายถึง ผลกระทบเชิงลบ
ที่คนเหล่านั้นได้ส่งต่อให้สังคม
ผ่านความบกพร่องในหน้าที่ของตนเอง
หากเกิดในแวดวงวิชาชีพด้วยหละก็
แอดมินไม่อยากจะคิดถึงผลลัพธ์เลยทีเดียว
________
คนไม่รู้จักหน้าที่และaccountability
จะหมั่นสร้างมาตราฐานที่สอง
และมาตราฐานที่สาม
และสร้างความเสียหายแก่คณะ ทำงานได้ในที่สุด : พึงหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกับคนเหล่านั้น เพราะเพื่อนๆ
จะปวดหัว และมีอาการปวดคล้าย
กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมได้

17/05/2023

ประกาศอันดับและคะแนนผู้ที่ร่วม
กิจกรรม 16 ปี #กายภาพบำบัดศาลาแดง
💎💎💎💎
🙏 ในนามคลินิก แอดมิน ขอขอบคุณสุชน คนไข้ที่น่ารัก การทรี้ท การให้เกียรติและการมีกริยามารยาทที่ดีตามแบบ’บับคนไทยที่มีต่อผู้ให้การรักษา ผู้ควบคุมและผู้ให้บริการ เรารับรู้ถึงกำลังใจที่มอบให้
🙏 ขอบคุณอย่างสูงสำหรับการแนะนำ/ บอกต่อการรักษา/การให้บริการของเราให้เพื่อน ญาติ คนรัก คนสนิทหรือคนที่ท่านห่วงใย
🙏 ขอบคุณการไว้วางใจในใีมือ ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะทางของเรา
💎💎💎💎💎💎💎
สำหรับท่านผู้ร่วมแคมเปญ 16 ปีนั้น
สามารถรับของรางวัลที่คลินิกได้ตามข้อกำหนดที่ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

🧬🧬🧬🧬🧬🧬
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วม
กิจกรรมที่สนุกสนานและตื่นเต้นในครั้งนี้ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมที่เราตั้งใจจัดในโอกาสนี้
————————————-
🙏 🙏 ด้วยรัก ห่วงใยและความปรารถนาดี
🙏 🙏 เสมอเพื่อน เสมือนญาติ ♥️♥️

𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆
𝗪𝗲 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗮𝗶𝗻,
𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲

10/05/2023

กับบทบาทครูสอนดำน้ำ
ต้องมีความพร้อมของร่างกาย
เพราะต้องถ่ายทอดวิชาและคอยดูแล
ผู้เรียนด้วย เมื่อมีความปวดตึง ก็นึกถึงอาจารย์อดิษฐ์ก่อนเลยค่ะ อาจารย์กดขยับฯ เทคนิคออสเตรเลีย โดนทุกจุดเลยค่ะ
หากกำลังใครมองหาคนรักษาที่ใช่
รักษาได้ตรงจุด หยุดเสียเวลาหาทั่วไปเรื่อยๆ
ต้องที่นี่เลยค่ะ

ครูวาว
ครูสอนดำน้ำ
แห่งเกาะลันตา
__________________
𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆
𝗪𝗲 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗮𝗶𝗻,
𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲

#คลินิกกายภาพบำบัด
#ปวดคอ #ปวดไหล่ #ปวดหลัง #กล้ามเนื้ออ่อนล้า #ปวดข้อมือ #ปวดคอ #ปวดบ่า #คอบ่าไหล่ #คอบ่าไหล่ตึง #ปวดข้อศอก #ปวดร้าวลงแขน #ปวดร้าวลงขา #ออฟฟิศซินโดรม

09/05/2023

อาจารย์กายภาพฯ ที่ศาลาแดง
กดขยับแบบออสเตรเลีย รักษาได้ตรงจุด
และเห็นผลด้วย ทั้งเครื่องมือก็ทันสมัยมาก
ผมว่า สุดยอดมาก 👍🏼
ปวดตึงอย่าทน
รีบมารักษากันนะครับ

ขอขอบคุณ….คุณทักษ์ดนัย

🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ที่ กายภาพบำบัดศาลาแดง
เรา #ใส่ใจรายละเอียด ที่สำคัญต่อการวินิจฉัยอาการเพื่อหาที่มาที่แท้จริงของปัญหาด้วยประสบการณ์ทางคลินิกที่ยาวนาน

#รักษาตรงจุด เนื่องจากมีรอบประสบการณ์การรักษาที่สูง ทำให้ประหยัดเวลา
_________________
นักกายภาพฯ โดดเด่น
มุ่งเน้นเทคนิคเฉพาะ
เครื่องมือเหมาะตรงมาตราฐาน
ขั้นตอนวินิจฉัยละเอียด
ครบกระบวนการ
30 กว่าปีสาน
ประสบการณ์รักษาตรง

เข้าถึงเรา 🌐 :
www.saladaengphysiotherapy.com
🟩 : line.me/ti/p/%40saladaeng

____________________
#คลินิกกายภาพบำบัด #ออฟฟิศซินโดรม #ปวดคอ #ปวดไหล่ #ปวดหลัง #กล้ามเนื้ออ่อนล้า #ปวดข้อมือ #ปวดคอ #ปวดบ่า #คอบ่าไหล่ #คอบ่าไหล่ตึง #ปวดศอก #ปวดร้าวลงแขน #ปวดร้าวลงขา #รักสุขภาพ #ช็อคเวฟ #รองช้ำ #รองช้ำเทียม #เอ็นร้อยหวายอักเสบ #กล้ามเนื้ออักเสบ #เหน็บชา #ไมเกรน เทียม #กายภาพบำบัด #เข่าเสื่อม #ข้อเข่าเสื่อม #หมอนรองกระดูก

03/05/2023

วันพรุ่งนี้
(พฤหัสที่ 4 พ.ค. 2566)
ฉัตรมงคล … คลินิกเปิดทำการ
เป็นปกตินะครับ

🫳🏻
🫴🏻

Thursday 4 March 2023
Saladaeng Physio. Clinic's open as usual.

02/05/2023

ทุกอาชีพนั้น สามารถเป็นผู้ให้ได้เสมอ
หากคิดจะเป็นผู้ให้แล้ว
อย่าได้แต่เปรยว่า อยากให้ อยากทำ
แต่ยุ่ง…แล้วอ้างต่างๆ นาๆ
สุดท้าย งานจบ ตนเองไม่ได้ทำอะไรเลย
มีแต่ติติง นินทา ว่ากล่าวคณะผู้ที่ทำงาน

#เจ็บตรง ที่เธอแกล้งทำเป็นให้
แกล้งทำเป็นมีเมตตา
สุดท้าย ก็ทิ้งงานไป ว่ามีงานใหม่

#คนทำจริงไม่พูดมาก
#คนพูดมากไม่ค่อยได้ทำ
____________________
อาการหนึ่ง ของ #ออฟฟิศซินโดรม
ได้แก่ ปวดหัวกับพวกนี้จริงๆ
ถ้าเพื่อนๆ เจอ ก็พยายามแผ่เมตตา
แล้วทำงานเพื่อหน่วยงาน/ องค์กรต่อไปนะครับ….แอดมินหละเพลียแทนเล๊ย ✌🏻 ✌🏻
———————————-———
#สายทำงาน จะไม่ชอบสิ่งนี้
อย่างไรก็แนะนำให้พยายามเกาะ
กลุ่มคนที่เค้าตั้งใจทำงาน
เป็นคนมีเหตุมีผล ไม่ใช่ดราม่าทุกเว
ข้ออ้างทุกวัน
แล้วคุณจะพบว่า การทำงานจริงจัง
มันแยกคุณออกจากพวกเค้าโดยอัตโนมัติ^^

29/04/2023

ความทรมานที่ยากจะอธิบายแก่ใครๆ
#แขนบวม มือแข็งจนไม่สามารถจะกำมือได้
หลังจากถอดเฝือกไม่กี่วัน
ท่านนี้ก็เจาะจงมาที่ #กายภาพบำบัดศาลาแดง
ให้อาจารย์ ดร.อดิษฐ์ (จ้าวแห่งMANIPsเลื่องชื่อ) ดูแลรักษา ก็พบว่ามีอาการ #ศอกติด ยืดหรือเหยียดแขนได้ไม่สุด

มารักษาครั้งนี้ครั้งที่ 3 ด้วยเทคนิคกดขยับข้อต่อขั้นสูง(Advanced Mobilization) ที่ถนัด ด้วยมุ่งมั่นไปเรียนโทสาขาเฉพาะทางนี้จากออสเตรเลียด้วยตนเอง คนไข้สามารถกำมือ ควบคุมให้ใช้ในขีวิตประจำวันได้ดีเป็นลำดับที่เค้าประหลาดใจและพอใจมาก แถมข้อมือก็บิดและใช้งานได้มากขึ้น อาการบวมลดลงไปเยอะมากๆ เพราะตอนแรกๆ ที่มาหาเรานั้น บวมเหมือน 🐝 20ตัวต่อย

คนไข้มีความสนิทสนมกันในงานบุญต่างๆ
จึงรีวิวอย่างเฮฮาเป็นกันเอง เราทุกคนขอขอบคุณที่วางใจในคลินิกกายภาพบำบัดธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา อย่าง #กายภาพบำบัดศาลาแดง

ด้วย #เครื่องมือทันสมัย
#ใส่ใจรายละเอียด ที่สำคัญต่อการวินิจฉัย
#เทคนิคเฉพาะทาง จากออสเตรเลีย 🇳🇿
#รักษาตรงจุด เนื่องจากมีรอบประสบการณ์การรักษาที่สูง ดั่งประโยคที่ว่า

|———————————————————|
นักกายภาพฯ โดดเด่น
มุ่งเน้นเทคนิคเฉพาะ
เครื่องมือเหมาะตรงมาตราฐาน
ขั้นตอนวินิจฉัยละเอียดครบกระบวนการ
30 กว่าปีสาน ประสบการณ์รักษาตรง

🌐 : www.saladaengphysiotherapy.com
🟩 : line.me/ti/p/%40saladaeng
|_______________________________|

#คลินิกกายภาพบำบัด #ออฟฟิศซินโดรม #ปวดคอ #ปวดไหล่ #ปวดหลัง #กล้ามเนื้ออ่อนล้า #ปวดข้อมือ #ปวดคอ #ปวดบ่า #คอบ่าไหล่ #คอบ่าไหล่ตึง #ปวดศอก #ปวดร้าวลงแขน #ปวดร้าวลงขา #รักสุขภาพ #ช็อคเวฟ #รองช้ำ #รองช้ำเทียม #เอ็นร้อยหวายอักเสบ #กล้ามเนื้ออักเสบ #ไมเกรน เทียม #กายภาพบำบัด #เข่าเสื่อม #ข้อเข่าเสื่อม ปัญหา #หมอนรองกระดูก

หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ และบางวันหยุดนักขัตฯ
คำเตือน : ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นเรื้อรังมากแต่หวังผลให้หายในครั้งสองครั้งเท่านั้น
: ผลการรักษาขึ้นกับแต่ละบุคคลด้วย

26/04/2023

Posture ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เห็นก็ตะลึง โดดเด่นสง่าศรี
อีกขยับ เคลื่อนไหว ทุก 15 นาที
ชีวิตนี้ ดีดี้ดี ไม่มี pain

กลอนภาษาสัมผัสข้ามทวีป^^
With care
———————-

ꜱᴀʟᴀᴅᴀᴇɴɢ ᴘʜʏꜱɪᴏ
ᴡᴇ ᴜɴʟᴏᴄᴋ ᴘᴀɪɴ

———————-
𝔸 𝕞𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖 𝕗𝕣𝕠𝕞
𝔹𝕋𝕊 : 𝕊𝕒𝕝𝕒𝕕𝕒𝕖𝕟𝕘
𝕄ℝ𝕋 : 𝕊𝕚𝕝𝕠𝕞
𝔸𝕧𝕒𝕚𝕝𝕒𝕓𝕝𝕖 𝕔𝕒𝕣 𝕡𝕒𝕣𝕜

24/04/2023

คนไข้ที่น่ารักของคลินิก มาแชร์ประสบการณ์การรักษาทางกายภาพบำบัด ในครั้งที่ 4 #คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง #การขยับข้อต่อ

มาดูกันครับว่าคนไข้ว่าอย่างไรบ้าง^^

#กายภาพบำบัดศาลาแดง
ให้อาจารย์ ดร.อดิษฐ์ (จ้าวแห่งMANIPsเลื่องชื่อ) ด้วยเทคนิคกดขยับข้อต่อขั้นสูง(Advanced Mobilization) ที่ถนัด ด้วยมุ่งมั่นไปเรียนโทสาขาเฉพาะทางนี้จากออสเตรเลียด้วยตนเอง คนไข้ก็แฮ้ปปี้และพอใจมาก ถึงบ้านจะอยู่ไกล

ด้วย #เครื่องมือทันสมัย
#ใส่ใจรายละเอียด ที่สำคัญต่อการวินิจฉัย
#เทคนิคเฉพาะทาง จากออสเตรเลีย 🇳🇿
#รักษาตรงจุด เนื่องจากมีรอบประสบการณ์การรักษาที่สูง ดั่งประโยคที่ว่า

|———————————————————|
นักกายภาพฯ โดดเด่น
มุ่งเน้นเทคนิคเฉพาะ
เครื่องมือเหมาะตรงมาตราฐาน
ขั้นตอนวินิจฉัยละเอียดครบกระบวนการ
30 กว่าปีสาน ประสบการณ์รักษาตรง

🌐 : www.saladaengphysiotherapy.com
🟩 : line.me/ti/p/%40saladaeng
|_______________________________|

#คลินิกกายภาพบำบัด #ออฟฟิศซินโดรม #ปวดคอ #ปวดไหล่ #ปวดหลัง #กล้ามเนื้ออ่อนล้า #ปวดข้อมือ #ปวดคอ #ปวดบ่า #คอบ่าไหล่ #คอบ่าไหล่ตึง #ปวดศอก #ปวดร้าวลงแขน #ปวดร้าวลงขา #รักสุขภาพ #ช็อคเวฟ #รองช้ำ #รองช้ำเทียม #เอ็นร้อยหวายอักเสบ #กล้ามเนื้ออักเสบ #ไมเกรน เทียม #กายภาพบำบัด #เข่าเสื่อม #ข้อเข่าเสื่อม ปัญหา #หมอนรองกระดูก

หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ และบางวันหยุดนักขัตฯ
คำเตือน : ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นเรื้อรังมากแต่หวังผลให้หายในครั้งสองครั้งเท่านั้น

22/04/2023

ทุกๆ ครั้งที่เราไปใช้บริการ
เราก็จะมีเสมอๆ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง ครอบคลุมถึงขอบเขตไหนบ้าง

แอดมึนมาก บางคนอาการปวดตึงปัญหาเรื้อรังหนักมาก เป็นต่อเนื่องนานหลายเดือน แต่ต้องการให้หายภายในครั้ง สองครั้ง
ที่นี่เราไม่เคยให้ข้อมูลว่ารักษาหายภายในกี่ครั้ง เราเพียงคร่าวๆ ว่าอาการจะดีชึ้นประมาณไหน ดีขึ้นนานเพียงใดในการรักษาต่อครั้งซึ่งก็บอกไปตามงานวิจัยที่มี หรือดีขึ้นด้วยปัจจัยทางโครงสร้างที่เปลี่ยนไป เช่น ข้อต่อมีช่วงการเคลื้อนไหวที่ดีขึ้น กล้ามเนื้อรอบๆ ที่มีความตึงตัวได้คลายตัวลง เป็นต้น และก็ไม่ถนัดรักษาแบบเลี้ยงอาการ ถ้าพิจารณาแล้วว่า ไม่ไหว เข็นขึ้นเขายากเพราะไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ ความเรื้อรัง โครงสร้าง ความเสื่อม การใช้งาน พัฒนาการของการฟื้นตัวและสำคัญมากๆ คือการปฏิบัติตัวหรือแบบการดำเนินชีวิต เราได้ให้ความรู้ข้างต้นทุกๆ เคส
แต่หากเกินความสามารถ หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ จะไม่รั้งเลย ยินดีเสียด้วยที่คนไข้จะไปตามทางเลือกที่ตนเองคิดเองว่าจะดีกว่า เพราะนั่นคือสิทธิ์พื้นฐานของทุกๆ คน

ที่คลินิกโชคดีมากๆ ที่มีคนไข้หลายคน เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่แจ้งให้ทราบ ผู้รักษาและจนท.คลินิกก็คอยเตือนเมื่อมีโอกาสที่ได้กลับมารักษาในครั้งต่อๆ ไป และคนไข้ส่วนหนึ่งก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ จึงทำให้การฟื้นตัว ฟื้นอาการและหายหรือใกล้เคียงปกติอย่างรวดเร็วขึ้น ถ้าไม่บาดเจ็บซ้ำจากการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมในชีวิตประจำวันอื่นๆ
——————————
เขาที่สูงที่สุด ❗️
ตอบ : ⛰️คาดหวังสูง
________________

ร่างกายเรา อย่าปล่อยให้ใครดูแล
อย่ารังแกเขา แล้วบอกแบบลืมๆ ว่า ไม่ได้ทำ
ครั้นนึกดีดี แล้วก็ นึกได้ ว่าอ๋อ ไปทำนั่นมา นี่มา มีนั่งนานกว่าเดิม
แหะๆ 🤭 ได้ยินมาเยอะมาก^^

#เข้าใจ คนไข้แหละ บางทีมันลืม บางทีมันเพลินกับท่าที่ผิดนานๆ จริงๆ

21/04/2023

การทำงานทุกๆ แขนง ทุกๆ ด้าน
หากคุณได้พบเจอคนมากมาย
คุณจะพบว่า แม้นมีขำนวนหนึ่งที่คุณ
พูดคุย สนทนาด้วยแล้วรู้สึกดี สดชื่น
มีกำลังใจในการทำงานต่อ นั่นแหละคือของขวัญ 📦🧧
เป็นเสมือนตระกร้าดอกไม้ 🌹🌸🌺💐🌼
ที่มอบแด่คุณและจะไม่มีวันเหี่ยวเฉา

เมื่อหันมองรอบๆ คุณจะพบว่า
มีคนคอยเปิดประตู ขับรถส่ง
ทำ หรือ ส่งมอบอาหาร ตลอดจนบริการอื่นๆ มากมายให้กับเรา

อย่าลืมมอบรอยยิ้ม 😃
คำชื่นชมอย่างจริงใจ กล่าวคำขอบใจ/
ขอบคุณอย่างสุภาพ แล้วคุณจะพบว่า
แม้นชีวิตจะยุ่ง โลก 🌎 จะหมุนเร็วเพียงใด
รอบข้างคุณก็จะอบอุ่นสดใสเสมอๆ

🌻 ขอบคุณคนไข้ท่านนี้ เมื่อวันนั้น
ได้มอบดอกไม้ที่สดชื่น คือความแจ่มใสให้เรา ชาวคลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง การสื่อสารที่รู้เรื่องชัดเจน วาจาสุภาพ รอยยิ้มที่แจ่มใส ถ้าเจอแบบนี้ อาการหนักขนาดไหน ต้องรักษายุ่งยากเพียงใด แอดมินว่า คนรักษาก็สู้ตาย #ขอบคุณเธอจริงจริง #รู้สึกโชคดี

17/04/2023

‼️LIVE ให้ความรู้ NOW❗️❗️
🔅ปวดสะโพก (ฺButtock pain)
เค้ารักษากันอย่างไร
🔆10:30 - 11:00
โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์. จิรเดชนันท์
ภาควิชากายภาพบำบัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

ช่วงท้ายสามารถโทร. ถามปรึกษาอาการ
ที่เข้าข่ายปวดเข้าเส้นได้

Click Now —-> https://CURadio.chula.ac.th/Radio-Live.php

สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับ: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=202304171030

ขอบคุณ ChulaRadio ที่เรียนเชิญ
บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน

Photos from กายภาพบำบัดศาลาแดง เฉพาะทางจากออสเตรเลีย Saladaeng Physiotherapy's post 10/04/2023

Very happy Songkran Festival 🏜️🏝️⛲️⛺️

คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง
หยุดให้บริการในช่วงเทศกาล

ในวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน 🏰

และจะเปิดให้การรักษาและบริการ
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ นี้คับ 🚨
หากต้องการ ติดต่อสอบถาม
จองคิวนัดล่วงหน้า
📞 0863364823
📱LINE :

#ขอให้มีความสุข #เดินทางปลอดภัย
#สุขสันต์วันสงกรานต์ 💦
________________

#เฉพาะทางจากออสเตรเลีย

10/04/2023

ขอบพระคุณคนไข้ที่
แสนจะน่ารัก ที่หมั่นใส่ใจ
ดูแลร่างกาย เมื่อเค้าส่งเสียง ส่งอาการเตือน
______________
เพราะ #คุณเท่านั้นที่รู้
ไม่ใครรักและห่วงใย
ร่างกายนี้.. เทียมเท่าคุณเอง
______________________
𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚𝐞𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐩𝐲

𝐖𝐞 𝐮𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐩𝐚𝐢𝐧,
𝐲𝐨𝐮 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞

08/04/2023

14 พฤษภา
อย่าลืมเลือก เฮาเด้อครับ

07/04/2023

#ครบรอบ ๕ ปี วันละสังขาร
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
(พ่อแม่ครูอาจารย์
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

นะโม วิมุตานัง 🙏 ……..
……… นะโม วิมุตติยา 🙏
ขอน้อบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
(จากกิเลสทั้งหลาย)
ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรม
(ธรรมอันหลุดพ้นคือพระนิพพาน)

07/04/2023

นอกจาก #ออฟฟิศซินโดรม เราดูแลได้ด้วยหรอ ‼️

Gym Sydrome กลุ่มอาการอุบัติใหม่ ??

แอดมินกลัวว่า ผู้สนใจจะคิดว่า #คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง รักษาได้เฉพาะ พนักงานออฟฟิศ หรือ ผู้สูงวัยเท่านั้น
วันนี้เลยเอาตัวอย่าง นักกีฬาท่านนี้มาเล่าให้ฟัง

คุณ Mac แรกเริ่มนั้นเข้ามาให้ อาจารย์อดิษฐ์ ดูแลอาการ #ปวดบ่า เหมือนหลายๆ ท่าน หลังจากได้ผันตัวเองจากพนักงานเอกชนเต็มเวลา ไปเป็น นักกีฬาเพาะกายเต็มตัว ก็ได้ฟิตซ้อมร่างกายเป็นช่วงระยะนึง

วันหนึ่ง ก็เริ่มมีอาการ #ปวดศอก คุณ Mac สอบถามมาก่อนว่า อาจารย์อดิษฐ์สามารถดูแลได้มั้ย จึงนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษา

การกลับเข้ารับการรักษา ครั้งที่ 1
คุณ Mac มีความประสงค์ให้ผม ตรวจเช็คและรักษาอาการที่ข้อศอก หลังจากที่ อาจารย์อดิษฐ์ สอบถามอาการ เบื้องต้นก็ได้ตั้งข้อสังเกตและหาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างและการทำงานของระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ ก็พบว่า อาการดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจากบริเวณอื่น ซึ่งสัมพันธ์กันในระบบประสาท(nerve system)
... และตรวจประเมินบริเวณต้นคอบริเวณเดิมที่เคยมีปัญหา ซึ่งพบว่าข้อต่อบริเวณดังกล่าวมีความตึงตัวมาก จึงใช้เคล็ดวิชา #ขยับข้อต่อ จากออสเตรเลีย อย่างเป็นผล อาการบริเวณข้อศอกนั้นลดลงจนแทบไม่เหลืออาการ จนต้องหันมามองผู้รักษาแบบแปลกใจแกมทึ่ง

#อาจารย์อดิษฐ์ ก็ได้อธิบายถึงกลไกการเกิดอาการ และให้การรักษาที่ตรงจุด ด้วยเครื่องมืออื่นๆ เพิ่ม คุณ Mac ก็รู้สึกประหลาดใจมากเพราะอาการปวดศอกนั้น หากเป็นปลิดทิ้ง Wooh yae ❗️

จากนั้นก็ มีการแนะนำการออกกำลังเฉพาะส่วนให้ พร้อมแนะนำการปรับตัวเพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำ^^ (Avoid re-injury)

*** ความใจของคุณ Mac จะถูกเปิดเผยต่อใน ep.2 นะคับ ***

🔆🔆🔅🔅🔅 to be continued 🔅🔅🔅

Facebook K. Mac
https://www.facebook.com/100000248497545/posts/5950622728289285/?mibextid=SDPelY

04/04/2023

อากาศก็ไม่ร้อน ทำไมปวดหัวจัง ⁉️

Paraspinal muscle เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงกระดูกสันหลัง ช่วยทำให้การเคลื่อนตัวของกระดูกสันหลังมั่นคงเมื่อมีแรงกระทำเกิดขึ้น
ทั้งยังช่วยรักษาให้เกิดภาวะสมดุลเมื่อเราทำท่าทางต่างๆ

หากเราทำงานในท่าเดิมๆ อย่างเร่งรีบ
สภาวะตึงเครียดนี้จะส่งผลให้กล้ามเนื้อ
ส่วนนี้ที่อยู่บริเวณต้นคอมีความตึงตัว
จึงสามารถเป็นเหตุที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะปวดศีรษะได้ ปวดศีรษะแบบนี้บางครั้ง
การทานยาเรื่อยๆ ก็ไม่ใช่ทางออก เพราะไม่ได้
เป็นการรักษา/ แก้ไขที่ต้นเหตุของอาการ

เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัดของแต่ละที่ก็อาจไม่เหมือนกัน
เพื่อนๆ ต้องศึกษาและเลือกเอา ส่วนของ คลินิก #กายภาพบำบัดศาลาแดง เราใช้เทคนิคของทางออสเตรเลียที่โด่งดัง และเนื่องด้วยแต่ละปีมีคนจบและทำคะแนนด้านนี้ได้สูงนั้นมีน้อย #อาจารย์กายภาพบำบัด ที่คลินิกจึงถือว่ามีความโดดเด่นมาก เพื่อนๆ ขึงสามารถวางใจได้ ว่าไม่ได้ไก่กา….

หมายเหตุ
*กล้ามเนื้อชุดนี้ ไม่ได้มีเพียงชุดเดียว
หรือจุดเกาะเดียวที่ต้นคอเท่านั้น
#ปวดศีรษะ จากกล้ามเนื้อมัดนี้
โปรดสอบถาม #นักกายภาพบำบัด
ที่มีประสบการณ์และเป็นที่ไว้วางใจ
_______________________
ꜱᴀʟᴀᴅᴀᴇɴɢ ᴘʜʏꜱɪᴏᴛʜᴇʀᴀᴘʏ

ᴡᴇ ᴜɴʟᴏᴄᴋ ᴘᴀɪɴ,
ʏᴏᴜ ʀᴇɢᴀɪɴ ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ

02/04/2023

ขอแบ่งบุญเพื่อนๆ 🙏
เช้าวันนี้ได้ร่วมใส่บาตร
แด่ องค์ลป. บุญมา คัมภีร์ธัมโม
พ่อแม่ครูอาจารย์สายวิปัสสนาธุระ
ณ ร่มไทร อพาร์ทเม้นต์
ถวายภัตตาหารเช้า
ช่วยงานตามโอกาส
และสละปัจจัยเพื่อ
จัดหาแท้งน้ำที่ขาดแคลน
แก่วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างดินแดน
จ.สกลนคร
ขอให้เพื่อนๆ ได้รับผลบุญนี้ด้วยกัน
ขอจงมีปัญญาและมีความสุขใจ 🌞
______________

เงินในบัญชีเรายังต้องหาเติม
และมีวันหมดได้
แล้วบุญในธนาคารบุญก็ไม่ควร
ให้พร่องให้หมดกัน เพื่อการเดินทางที่สะดวก
แร้นแค้นน้อยลง ถึงจุดหมายอย่างราบรื่นขึ้น

29/03/2023

สูงวัย ข้อต่อตึง หมอนรองไม่สมบูรณ์
จะมีโอกาสใช้ชีวิตปกติขึ้นหรือ ⁉️
คนไข้แชร์ประสบการณ์การเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด ณ #คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง

เรา มิได้รักษาเฉพาะอาการปวดจาก การทำงานในสำนักงานเท่านั้นนะคับ ปัญหาหมอนรองกระดูก ปัญหาระบบประสาทที่มาจากกระดูกสันหลัง ฯลฯ เรายินดีดูแลให้ดุจญาติท่าน

_________________
ผู้ป่วยท่านนี้ มีอาการ #ปวดบ่า
#ปวดหลัง เรื้อรังมาระยะเวลานึงแล้ว
ผู้ป่วยไม่สามารถยืนเดินได้สะดวก จำเป็นต้องใช้ walker ช่วย มาครั้งแรกก็รำพึง ดีใจ ว่า
ธรรมดาเดินแบบนี้ไม่ได้นะๆ

ลูกสาวจึงพามารักษาเนื่องจากเคยมารักษา
แล้วอาการตนเองดีขึ้น 👩‍👧👩‍👧

ลองฟังกันครับว่ารักษาไป 1 ครั้งผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

_______________
Unlock pain,
regain your performance
🎭 กายภาพบำบัดศาลาแดง เฉพาะทางจากออสเตรเลีย Saladaeng Physiotherapy
: ผลการรักษาขึ้นกับแต่ละบุคคลด้วย

29/03/2023
27/03/2023

ขอโมทนากับดร.อดิษฐ์ กับการบริจาค
ทานครั้งนี้ด้วยเทอญ 🙏 . .
ขอให้อาจารย์พบดวงแก้ว
ขอให้แคล้วนางมาร
สาธุ สาธุ สาธุ

26/03/2023

เพื่อนๆ 🙄
แอดเป็นห่วง

เพราะยุคที่การปรุงแต่งสูง
บางทีก็แยกแยะยาก
ว่าอะไรคือความจริง
อะไรคือสิ่งเสมือน ไม่ได้ไม่ออก

หากเรามองหาและมองเห็น
คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งๆ นั้น
เราจะไม่เดือดร้อน ดิ้นรน
วุ่นวาย ขวนขวายที่จะได้มาครอง
ที่จะต้องรักษา ประคับประคอง
ที่จะต้องทุกข์เมื่อจะสูญเสียไป
แต่ถ้าเรามีความสามารถ
และไม่เดือดร้อน ที่จะมีก็ไม่แปลก
ที่จะเลือกมาครอบครอง
โดยไม่ต้องทุ่มเทมากเกินไป
ให้ชีวิตเสียสมดุล ทำให้เกิดความทุกข์ใจ
จง #เมตตาตนเอง
Happy shortened weekend 🫶🏼

25/03/2023

ปวดลำคอจากหมอน !!
อะไรนะ

ในหลายกรณี มีอาการปวดบริเวณลำคอ
(throat pain) เมื่อตื่นขึ้นมาทันที
หรือ ผ่านไปสองสามชม.แล้ว
โดยบางรายอาจจะมีอาการตึงๆ
และปวดลึกๆ อย่างชัดเจน
ในบริเวณดังกล่าว เมื่อเงยค้างขึ้น
บางรายกลืนน้ำลายแล้วเจ็บข้อต่อลำคอมากขึ้นชัดเจนและทำให้เป็นอุปสรรคในการกลืนทั้ง
จะเป็นอาหารเหลวหรืออาหารแข็งก็ตาม
อาการดังกล่าว พบว่าจำนวนไม่น้อย หายได้เอง ขึ้นกับระยะการบาดเจ็บ และความเรื้อรังของปัญหา

หากพบว่า อาการ #ปวดลำคอ
ไม่ดีขึ้นหรือเป็นต่อเนื่องนานเกินครึ่งชั่วโมง
และก่อความรำคาญ รบกวนชีวิตประจำวัน
ควรรีบปรึกษานักกายภาพบำบัดที่ท่านวางใจเพื่อใช้เทคนิคเฉพาะรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
_________________

#ปวดอะไรก็ปรึกษาเราได้
𝒮𝒶𝓁𝒶𝒹𝒶𝑒𝓃𝑔 𝒫𝒽𝓎𝓈𝒾𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇𝒶𝓅𝓎

𝒲𝑒 𝓊𝓃𝓁𝑜𝒸𝓀 𝓅𝒶𝒾𝓃,
𝓎𝑜𝓊 𝓇𝑒𝑔𝒶𝒾𝓃 𝓅𝑒𝓇𝒻𝑜𝓇𝓂𝒶𝓃𝒸𝑒

24/03/2023

#ปวดหลังเรื้อรัง ยืนเดินลำบากมาก

วันนี้ลูกพามาหาอาจารย์ ดร. กภ. อดิษฐ์
หลังผ่านไป 2 ขั้นตอน ก็รำพึงแล้ว รำพึงอีก
แอดมินรู้สึกเป็นสุขทุกครั้ง
ที่คนไข้อาการดีขึ้น และปลาบปลื้ม
ในการรักษา รวมถึงการให้บริการ
บางคนรู้สึกเหมือนได้ first class
service เลยทีเดียว
#เล็กพริกขี้หนู
_____________
ไม่ใช่ทุกคนจะดีชึ้น
หากขาดความเข้าใจ
และการสังเกต ขาดการ
ให้ข้อมูลตามที่นักกายภาพบำบัดสอบถาม
เพราะร่างกายเราในระบบ
ข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท
มีความซับซ้อนไม่ใช่น้อย
-

23/03/2023

ไม่มีใครชอบคนที่คอยเรียกร้อง หรือ
ต้องการ สิ่งที่ผู้อื่นให้ไม่ได้ หรือเกินความจริงคนอื่นก็ไม่สามารถทำอะไรให้คนที่ไม่รู้จักกฎจักเกณฑ์ ไม่รู้จักเหตุจักผล ได้เสมอไป
การสื่อสารตามบทบาทหน้าที่
วิชาชีพมีความสำคัญ
ช่วงนี้ ชีวิตดี มีความสุข
#รักษาแล้วไม่รู้สึกเหนื่อย
ให้บริการแล้วเป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้ได้รับ
_______________
อย่าลืมลุกเดินบ่อยๆ นะครับเพื่อนๆ
อย่าทำงานหรืออยู่ท่าใดท่าหนึ่งเพลินเป็นเวลานาน Get move, get change

17/03/2023

ชรา ถูกกระซิบข้างหูเบาๆ … ก็เจ็บ

8 สิ่งที่พึงได้จากการเดินเพียง 20 นาทีต่อวัน
ชะลอความชราได้ด้วยนะ …. คือดี 👏🏻

หากแกว่งแขนก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของ
ระบบน้ำเหลืองได้อย่างดีด้วยนะครับ

ทำได้ง่ายๆ
#สุขภาพเรา
#ต้องใส่ใจเอง
_______________
#ปวดหลัง #ปวดสะโพก
จากการเดิน การวิ่งที่ผิด ฯลฯ
ปรึกษา #กายภาพบำบัด #ศาลาแดง
—————————
𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝗲𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆

𝗪𝗲 𝘂𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗮𝗶𝗻,
𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲

15/03/2023

ทุกอย่างมีขั้นตอนและข้อดีเฉพาะเจาะจงในแต่ละส่วน

ฉะนั้นก่อน Shockwave หรือ การกระตุ้นรากประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็ก เราควรผ่านขั้นตอนนี้ 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
| Physio Plus & L-Ultra treatment |

หลังจากลงทะเบียนแล้ว
ผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับชุดสะอาด ใหม่
เพื่อเปลี่ยน แล้วเข้ารับการรักษา ตามขั้นตอนทั้ง 8 ดังนี้

1 _ ตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ( Profess Assessment )

เพื่อหาสาเหตุที่มาของปัญหาให้ได้แม่นยำขึ้น ข้อมูลที่ได้รับระหว่างขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาทนั้น มีตัวแปรที่ทำให้เกิดความปวด ตึง เจ็บ ชา มากมาย อาจารย์นักกายภาพบำบัดผู้ทำการรักษาจำเป็นต้องตั้งสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์กายวิภาคและระบบที่กล่าวมา แล้วค่อยๆ ตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก ผู้เข้ารับการรักษาครั้งแรกสำหรับบริเวณนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในขั้นตอนนี้มากสักหน่อย ทั้งนี้ยังขึ้นกับระดับความซับซ้อนของต้นกำเนิดของอาการปวดด้วย

มากกว่าครึ่งนั้นจะสังเกตลักษณะการดำเนินอาการ ความต่อเนื่องของอาการ และพฤติกรรมทั้งก่อนและระหว่างที่มีอาการนั้นๆ

2 _ การกดขยับข้อต่อและการดัดดึง ( MANIPs Physio. from Australia ) 🇦🇺

เป็นเทคนิคที่ให้ผลในการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (joint motion) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็นผลให้รู้สึกโล่ง โปร่ง สบายตัวขึ้น ทั้งยังมีงานวิจัยรับรองผล ประกอบกับช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารความสุขบางชนิด ทั้งช่วยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำเลี้ยงข้อในผู้ที่มีอาการเมื่อย/ล้าในบริเวณที่มีความเจ็บปวด

ทั้งนี้ยังขึ้นกับแขนงที่ผู้ให้การรักษาจบมา พรสวรรค์ ความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในการใช้เทคนิคนี้ เพราะบางคนรู้ดีว่าต้องเรียนเฉพาะทางจึงจะฝึกฝนและมีทักษะในการรักษาด้วยการกดขยับข้อต่อนี้

3 _ คลื่นอัลตร้าซาวด์ ( Therapeutic Ultra-S | us+es combination ) 🔋

คลื่นเสียงความถี่ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต โดยทำให้เกิด micromassage ไปกระตุ้นการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อเฉพาะบริเวณ
ช่วยลดอาการปวด การอักเสบของเนื้อเยื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อชั้นลึกและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

บางครั้งก็จ่อเฉพาะจุด บางครั้งก็ถูเป็นวงกว้าง ซึ่งขึ้นกับจุดประสงค์ในการรักษาในแต่ละครั้ง

4 _ เลเซอร์ ( MV-Laser therapy ) 🔶🔸

เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเร่งซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบและยังกระตุ้นเซลล์สร้างพลังงานและคอลลาเจน

ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองได้อย่างดี ยังครอบคลุมถึงอาการชาของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เหมาะกับการปวดระยะเริ่มต้นหรือเฉียบพลัน

5 _ ปรับความยืดหยุ่นของข้อต่อ ( Neck / back Joint Flexi )

เป็นเครื่องที่ให้ความผ่อนคลาย ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้ และช่วยลดการกดทับของเส้นประสาท

หลายคนชมเครื่องที่ศาลาแดงนี้ว่า เสียงไม่ดังเกินและจังหวะผ่อนคลาย ไม่กระตุกกระชาก

6 _ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ( E-Muscle Stimula )

ที่เส้นประสาทไปเลี้ยงเพื่อให้เกิดการหดตัว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานให้กับกล้ามเนื้อ ลดการกดทับของเส้นประสาท

ตามโหมดต่างๆ โดยนักกายภาพบำบัดจะประบให้เหมาะสมกับลักษณะและระดับอาการปวดเจ็บให้เหมาะกับผู้เข้ารับการรักษาแต่ละบุคคล

7 _ แผ่นประคบอุณหภูมิ ( Hot / Cryo therpy )

ศาสตร์การประคบร้อน/ เย็นนั้น ขึ้นกับอาการ โดยผู้ให้การรักษาจะพิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุดในแต่ละอาการ

ในบางรายมีการใช้สลับกัน และให้ผลดีอย่างมีนัยยะ

8 _ การให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางที่เหมาะสม ( Posture / social education )

หลังจากขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว การจะไม่ทำให้ปัญหา เจ็บ ปวด ชา ร้าว อ่อนแรง บานปลายหรือก่อตัวมากขึ้น เราจะให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บซ้ำ (re-injury) ไม่ว่าจะจากการทำงาน การเรียน การเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเพื่อบันเทิงหรือเป็นอาชีพก็ตาม

เพราะเมื่อได้ตระหนักถึงสาเหตุในด้านต่างๆ แล้ว พบว่าหลายท่าน มีความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำที่กายภาพบำบัดศาลาแดงได้ให้

ดูอาจจะเป็นขั้นตอนที่คล้ายๆ กับหลายที่ แต่ในรายละเอียด มีความแตกต่างแทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอน ทั้งยังมีเครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยและให้ผลดีอีกหลายตัว

สิ่งเหล่านี้คือความใส่ใจ ที่เรามีให้กับผู้เข้ารับการรักษาทุกท่าน เพราะเราเข้าใจอาการเจ็บปวดที่แต่ละท่านมี ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ถึง 30 ปี บนถนนศาลาแดง #สีลม กว่า 16 ปี ทำให้เรามีผู้ไว้วางใจกลับมาใช้บริการซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องจำนวนไม่น้อย

ทั้งที่ตั้งใจกลางเมือง สะดวกด้วย
รถไฟฟ้า 🚝 BTS และ MRT 🚇
มีที่จอดรถในอาคาร 🚘 ไว้ให้บริการ#ปวดหลัง #ปวดคอ #ปวดไหล่
#ปวดบ่า #ปวดเข่า #ปวดร้าวลงขา #ปวดร้าวลงแขน #ปวดสะโพก #ปวดศีรษะ #ปวดกระบอกตา จากข้อต่อต้นคอ
#ปัญหาหมอนรองกระดูก ปรึกษาได้
___________________

ꜱᴀʟᴀᴅᴀᴇɴɢ ᴘʜʏꜱɪᴏᴛʜᴇʀᴀᴘʏ 🚖

ᴡᴇ ᴜɴʟᴏᴄᴋ ᴘᴀɪɴ,
ʏᴏᴜ ʀᴇɢᴀɪɴ ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ

🌍 SaladaengPhysiotherapy.com

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านเสริมสวย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

จะรอให้ปวดอีก ทำไม!!

คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง รักษา #ปวดคอ #ปวดบ่า #ปวดหลัง #ปวดไหล่ และ #ปวดเข่า #ปวดศีรษะ *อาการเกี่ยวกับระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท ชาตามแนวแขน ขา เข่า สะโพกปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้น เป็นต้น (ศีรษะ*ยันปลายเท้า)

บริหารงานและดูแลโดยอาจารย์นักกายภาพวิชาชีพ ระดับปริญญาเอก
อิมพอร์ตมาจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งที่สอนกายภาพมายาวนานกว่า 70 ปี
ทั้งยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บวกประสบการณ์การรักษามายาวนานกว่า 30 ปี
ภายใต้คำจำกัดความเป็น #คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง

“ นักกายภาพฯ โดดเด่น มุ่งเน้นเทคนิคเฉพาะ เครื่องมือเหมาะตรงมาตราฐาน วินิจฉัยละเอียดตามกระบวนการ กว่า 30 ปี สานประสบการณ์ตรง ”

สาเหตุของอาการดังกล่าวมักเกิดจากการที่มีท่าทางที่ไม่เหมาะสมขณะทำงาน หรือเกิดจากการใช้งานที่มากหรือนานเกินไป การรักษาเป็นวิธีที่นิยมเพราะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยา(ลดการทำงานของตับ/กระเพาะฯ)

* เดินทางอย่างสะดวกได้หลายวิธี
: เดินเท้าเพียง 40 เมตรจากซอยศาลาแดง
: MRT สถานีสีลม เดินเท้าต่อเพียง 60 เมตร
: BTS สถานีศาลาแดง เดินออกประตูหลังเซ็นทรัล จะเห็นตึกเราอยู่ด้านซ้าย
** มีที่จอดรถยนต์พร้อมอำนวยความสะดวก เชิญจอดชั้นใต้ดิน ไม่มีแดดไม่โดนฝน

คลินิกสะอาด ให้ความเป็นส่วนตัว
ที่สำคัญท่านสามารถกลับไปทำงาน เรียนหรือทำกิจวัตรได้ตามปกติ
เพราะเรามีชุดสะอาดให้เปลี่ยนระหว่างเข้ารับการรักษา

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประสบการณ์คนไข้ที่เข้ารับการรักษา ณ #คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง ด้วยวิธีการผสมผสานทางกายภาพบำบัด #การขยับข้อต่อ (advanced ...
𝕀𝕥’𝕤 𝕡𝕒𝕚𝕟𝕗𝕦𝕝??𝕌𝕟𝕝𝕠𝕔𝕜 𝕚𝕥 𝕥𝕙𝕖𝕟. อย่าปล่อยให้พังคอยฟังสัญญาณปวดให้ดีศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคมนี้คลินิกเปิดเพื่อปลดล็อคความเจ็บปวด...
หากคุณ #ปวดสะโพก #ปวดเข่า#ปวดไหล่ข้างใดข้างหนึ่งและไม่ได้รักษาให้หายขาด ร่างกายอาจมีการปรับใช้งานอีกด้านหนึ่ง ระยะกลางแล...
วันอาสาฬหบูชาความสุขใจเกิดขึ้นได้ง่ายเพียง ทำความดีงดเว้นความชั่วและทำสมาธิให้จิตใจสงบ
สามสวยแต่ใจเดียวกัน ❤️ ♥️ 💜 จับมือกันมาหาดร.อดิษฐ์ เพื่อให้ช่วยปลดล็อกความเจ็บ ความปวด โดยสามสวยสามความเห็นหลังจากรักษาแ...
เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัด...
ศุกร์ที่ ๓ มิถุนายนนี้คลินิกเปิดเพื่อปลดล็อคความเจ็บปวดเป็นปกตินะครับ❕See you tomorrow ❕This Friday 3th of JuneWe open a...
รีวิว มารักษาเพียงสามครั้ง(ในสองสัปดาห์)จากคนไข้วอล์คอิน..ตอนนี้ ฟินและประทับใจ ❤️.เมื่อประทับใจอะไร ก็อดไม่ได้ที่จะเผยเ...
วันพรุ่งนี้ พุธที่4 พ.ค.คลินิกเปิดทำการปกตินะครับWe are open tomorrow (4th May) as usual.Advanced appointment would be m...
สุขสันต์วันมาฆะ วันแห่งความรักของชาวพุทธ 💓ด้วยสอนให้เมตตาต่อกัน ช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นตกทุกข์ หวังให้เค้าพ้นทุกข์ เแล้วมื...
⚙️ ใครปวดเข่าไม่หาย อย่าถอดใจ ⚙️     มาเบิ่งดูคลิปนี้ (🙀) ด่วน!ประวัติ ผู้ป่วยที่มาทำการรักษาอาการ ปวดหลังที่ #คลิน...
🚦 กดขยับขั้นสูง เฉพาะทางจากออสเตรเลีย     กดเสร็จ ก็ร้องว้าว … 😱ว้าว‼️ เพียงใช้เวลาสั้นๆ อาการปวดของฉันหายไปไหน ⁉️...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ชั้น1 โถงกลาง อาคารสีลมแกรนด์เทอเรส ซ. ศาลาแดง2 (ด้านหลังห้างเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์)
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 18:30
อังคาร 10:00 - 18:30
พุธ 10:00 - 18:30
พฤหัสบดี 10:00 - 18:30
ศุกร์ 10:00 - 18:30
เสาร์ 10:00 - 16:00

นักกายภาพบำบัด อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Sunee Thai Massage Sunee Thai Massage
21 ถนนประชาธิปก คลองสาน กรุงเทพฯ
Bangkok, 10600

นวดแผนไทย บรรยากาศสบายๆ ริมถนนประช?

Rehabworld Physical therapist Rehabworld Physical therapist
Bangkok

Relieve pain and improve functional abilities

Spinal Belt ThaiLand 2022 Spinal Belt ThaiLand 2022
220 Soi Vibhavadi Rangsit 38, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak
Bangkok, 10900

Niji Village Nursing Home Niji Village Nursing Home
Niji Village Nursing Home 46/128 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
Bangkok, 10230

ดูแลผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พักฟื้นหลังผ่าตัด แบบองค์รวม

F Physio Clinic คลินิกกายภาพบำบัด เอฟ ฟิสิโอ F Physio Clinic คลินิกกายภาพบำบัด เอฟ ฟิสิโอ
Thaniya Plaza 3rd FL, 52 Silom Road, Suriyawong, Bang Rak
Bangkok, 10500

คลินิกกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

Behealthy Wellness Behealthy Wellness
116/59 Ruam Chit Alley, Rang Nam Road, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi
Bangkok, 10400

คลินิกกายภาพ ให้การรักษาโดยนักกายภ

Recovery Me คลินิกกายภาพบำบัด Recovery Me คลินิกกายภาพบำบัด
1000/15 The Master Reflexion @BTS OnNut (อ่อนนุช30)
Bangkok, 10250

ยืนหนึ่งเรื่องออฟฟิศซินโดรม ปวดจุดไหนก็หายที่เรา

Mimamori Mimamori
88/2 THE WYNN Kanchanaphisek/Sathorn, Soi Kanchanaphisek 0010 Yaek 2, Bang Khae
Bangkok, 10160

Mimamori - Sleep Comfortably -

PK Physical therapy clinic PK Physical therapy clinic
359/2-359/3 ซอยริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
Bangkok, 10170

ความรู้กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน

Yoo En Care สาขาบางนา Yoo En Care สาขาบางนา
โครงการ For You Park ห้อง A112 เลขที่ 341, 341/1 ถนนเทพรัตน กม. 1. 5 เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ กรุงเทพฯ
Bangkok, 10260

ผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกาย เตรียมความ

Spa And Thaimassage Sarahnrom Spa And Thaimassage Sarahnrom
2/11 Between Sukhumvit 41 - 43 Sukhumvit Rd. Wattana
Bangkok, 10110

All About .....Relaxing...Relief muscle pain...spoil your skin. with Relaxing spa aroma oil massage....

ExerciseTime ExerciseTime
Bangkok Yai
Bangkok, 10110

Exercise time for Physical Therapist