The Qurator

The Qurator

The Qurator โดย Minto

คัดสรรเนื้อหาเกี่ยวกับ “มาสคอต การสร้างแบรนด์ และความคิดสร้างสรรค์”

เปิดเหมือนปกติ

09/03/2022

ในเหตุการณ์ต่างๆ นั้นเรามักจะได้รับบทเรียนอะไรสักอย่างกลับมาด้วยเสมอ ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ และบทเรียนนั้นก็ทำให้มนุษย์พัฒนาก้าวหน้ากันมาได้จนถึงทุกวันนี้ สิ่งดีๆ ก็เรียนรู้พัฒนาต่อ แต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ให้เป็นบทเรียนที่จะไม่กลับไปทำซ้ำอีก
.
สงครามนั้นไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนเพราะต่างก็มีความรุนแรง ความเจ็บปวด ความสูญเสีย แต่ด้วยปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกันในหลายๆ ครั้งจึงก่อให้เกิดสงครามขึ้นให้เห็นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียว วันนี้เราเลยจะอยากพามาย้อนประวัติศาสตร์สงครามกันว่า สงครามมากมายที่ผ่านมานั้นได้ทิ้งอะไรไว้ สร้างบทเรียนอะไรให้กับผู้คนบ้าง
.
สงครามครูเซด (The Crusaedes) เป็นสงครามระหว่างสองศาสนาระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิม ที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือก็คือ เยรูซาเล็ม กัน โดยสงครามนี้กินเวลายาวนานถึง 200 ปี และจบโดยชาวมุสลิมเป็นผู้ชนะ ซึ่งสงครามในครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากก็คือจำนวนคนที่ตายตลอด 200 ปี

และส่งผลต่อ ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมต่อยุโรปตะวันตก ทำให้คนในพื้นที่ ที่นับถือคริสต์อ่อนแอลงมาก ทำให้ศาสนาคริสต์สั่นคลอน และการเดินทางไปรบเองก็ทำให้เกิดการติดต่อระหว่าง โลกตะวันตกและตะวันออก ในรูปแบบการทำการค้า ซึ่งเรียกว่า ยุคปฏิรูปการค้า และ ทำให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
.
สงครามจีน-ญี่ปุ่น โดยครั้งที่หนึ่งนั้นคือตอนที่ จีนที่ตอนนั้นปกครองโดยราชวงศ์ชิง ปะทะกับญี่ปุ่นที่ตอนนั้นปกครองโดยราชวงศ์เมจิ เพื่อครอบครองคาบสมุทรเกาหลี โดยญี่ปุ่นเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ ผลกระทบจึงเป็นคนที่ตายจำนวนมากทั้งในสองประเทศ และการเป็นเจ้าของประเทศเกาหลีของญี่ปุ่น

จากนั้นสงครามครั้งที่สองก็เริ่มขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าโจมตี Pearl Harbor ซึ่งตอนนั้นจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรกันอยู่ จึงเหมือนเป็นการประกาศสงครามกัน โดยญี่ปุ่นนั้นต้องการจะขยายอิทธิพลทางทหารและการเมือง เพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงไม่ให้มีใครกล้ามาทำอะไรได้ โดยทำการรุกรานจีนเข้าไปเรื่อยๆ เหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดคือการบุกเมืองนานกิง ที่มีวิธีการโหดร้ายอย่างมาก แต่สงครามนี้ก็จบลงโดยการที่ญี่ปุ่นนั้นถูกสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่อย่างที่เรารู้กัน

ผลกระทบจากสงครามนี้คือคนตายที่มีจำนวนมากมายมหาศาลจากทั้งจีน และญี่ปุ่น เกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกพูดถึงจนปัจจุบันนี้ และญี่ปุ่นเองต้องคืนประเทศที่และเมืองที่ยึดมาจากจีนให้หมด และยังถูกสนธิสัญญาสงบสงครามทำให้เสียเปรียบในประเทศหลายอย่างอีกด้วย
.
สงครามโลก ครั้งที่หนึ่งนั้นเริ่มจากหลังการลอบสังหารมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย – ฮังการี โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย Triple Alliance (เยอรมนี ออสเตรีย – ฮังการี และอิตาลี) ปะทะกับ Triple Alliance (อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย) สงครามจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่าย Triple Alliance (เยอรมนี ออสเตรีย – ฮังการี และอิตาลี) ซึ่งผลกระทบของสงครามครั้งนี้ทำให้เยอรมันต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามชดใช้จำนวนมหาศาล และเสียดินแดนอาณานิคมไป และคนตายอีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลในหลากหลายประเทศ รวมถึงความเสียหายอีกเหนือคณานับ

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป็นการปะทะกันของสองฝ่ายนั้นคือ ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิม (อังกฤษ ฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียต) ปะทะกับฝ่ายอักษะ (เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น) ซึ่งสงครามนี้เป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเป็นสงครามที่ใช้เงินจำนวนมาก วิทยาการมากมาย รวมถึงชีวิตผู้คนที่ต้องสังเวยไปมากมาย ผลกระทบของสงครามครั้งนี้เนื่องจากฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ แต่ก็ส่งผลให้ประเทศทางยุโรปอ่อนแอลงมาก

จึงเกิดการเรียกร้องอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของชาติยุโรปขึ้นมากหลายพื้นที่ และยังทำให้สหรัฐที่ตอนนั้นแสดงพลานุภาพด้วยการทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่น และสหภาพโซเวียตที่เป็นผู้ชนะสงครามกลายเป็นชาติมหาอำนาจขึ้นมา อีกทั้งยังมีการก่อตั้งสหประชาชาติหรือ UN ขึ้นเพื่อหวังไม่ให้เกิดสงครามที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
.
สงครามเย็น เป็นการปะทะกันของสองมหาอำนาจ นั้นคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตปะทะกัน โดยสงครามครั้งนี้ไม่ได้มีการปะทะกันโดยตรงแต่เป็นการแข่งกันในด้านวิทยาการ ความก้าวหน้า เพื่อขึ้นมาเป็นผู้นำของโลก อย่างเช่นการแข่งกันไปดวงจันทร์ หรือเกิดสงครามตัวแทนขึ้นมากมายทั้งสงครามเกาหลี สงครามเวียดนามที่ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น สงครามนี้จบลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ผลกระทบที่เกิดขึ้นของสงครามในครั้งนี้ก็แน่นอนว่าเป็นผู้คนล้มตายจากสงคราม และวิทยาการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาจากการแข่งขันกันของสองประเทศ และแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ที่ถูกแบ่งอย่างชัดเจนมากขึ้น
.
จะเห็นได้ว่าในสงครามแต่ละครั้งนั้นมีข้อดีอยู่น้อยมากหากเทียบกับความสูญเสียที่ต้องเจอ อาจจะมีการพัฒนาการก้าวไปข้างหน้าของมนุษย์อยู่บ้างแต่จะดีกว่านี้ไหมหากการพัฒนาในแต่ละครั้งเราไม่ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนในจำนวนที่มากมายหลักล้านขนาดสงครามครั้งใหญ่ๆ ที่ผ่านมา และทิ้งบาดแผลแห่งความเจ็บปวดไว้ให้คนรุ่นหลังเรื่อยไป อย่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวยิวถูกกวาดล้างอย่างเลือดเย็น
.
ในโลกที่มนุษย์พัฒนามาได้ไกลขนาดนี้แล้วความรุนแรงจากสงครามยังเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นอีกไหม?

#TheQurator #war #StopWarNow #NoMoreWar #StopWarNow

08/03/2022

กระแส T-pop ที่กำลังกลับมาฟื้นฟูชีวิตชีวาให้วงการเพลงไทย
.
T-pop หรือ Thai pop นั้นเป็นเพลงป๊อปแบบสไตล์ไทยบ้านเรา ซึ่งในต่างประเทศเองก็มี J-pop ของญี่ปุ่น และ K-pop ของเกาหลีที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากๆ ซึ่ง T-pop นั้นจริงๆ แล้วก็เป็นที่รู้จักไปไกลกว่าประเทศไทยเรา แต่อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากเหมือนเพลงป๊อปอื่นๆ
.
ในอดีตนั้นเพลง T-pop เป็นอะไรที่นิยมอย่างมาก ที่เห็นได้ชัดเลยคือเพลงจากค่าย Kamikaze ที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆ คน แล้วก็ร้องติดปาก ได้ยินกันทั่วไป และดูเป็น T-pop แบบที่เด็กวัยรุ่นในยุคนี้และยุคก่อนหน้านิดหนึ่งให้การยอมรับว่า เออนี้แหละ T-pop นะ แต่ถ้าย้อนอดีตกลับไปอีก T-pop เองก็มีมานานแล้ว และก็เป็นเพลงที่ฮิตติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่แค่ในตอนนั้นอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่า T-pop เหมือนในปัจจุบัน
.
ถึงแม้จะมียุคที่รุ่งเรือง แต่ก็มีช่วงหนึ่งเลยเหมือนกันที่ T-pop อยู่ๆ ก็เงียบหายไปจากวงการเพลงไทยเรา ชาวป๊อปทั้งหลายก็ต้องฟังเพลงเก่าๆ เยียวยาหัวใจป๊อปไปก่อนในช่วงนั้น
.
แต่แล้วในทุกวันนี้นั้นกระแส T-pop ที่กำลังกลับมาอยากรุ่งเรือง รวมถึงวงเกิร์ลกรุ๊ป บอยกรุ๊ปต่างๆ ที่ก่อกำเนิดขึ้นมา แล้วสร้างผลงานที่น่าสนใจกันมากขึ้น พร้อมกับแข่งขันกันออกเพลงใหม่ๆ ที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจออกมาให้ได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆ เรียกว่าตอนนี้กระแส T-pop นั้นกำลังกลับมาอีกครั้ง
.
อย่างไม่นานมานี้เองก็มีงานแจกรางวัล TOTY Music award ที่ถูกพูดถึงอยู่พอสมควร เพราะเป็นการจัดกันเองของคนในวงการและมีการพูดถึงว่าหากได้การช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนงานประกาศรางวัลครั้งนี้อาจจะยิ่งใหญ่และมีพลังมากกว่าในตอนนี้ก็เป็นได้ หรือว่ารายการ T-pop ที่ทำให้เห็นฝีไม้ลายมือและความสามารถของคนในวงการ T-pop ว่าปังขนาดไหน
.
หวังต่อไปว่ากระแส T-pop ที่กำลังพุ่งพล่านอยู่ในตอนนี้จะพุ่งทยานไปไกลมากกว่าที่เคย ทำให้วงการเพลงทั้งในไทยและทั่วโลกเต็มไปด้วยพลังและสีสันมากกว่าที่เป็น

#TheQurator #TPOP #TPOPSTAGE #popmusic #pop #popmusician

08/03/2022

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล
.
ที่วันนี้เป็นวันสตรีสากลได้นั้นเหตุมาจากว่า วันที่ 8 มีนาคม 1857 แรงงานหญิงประมาณ 15,000 คน ที่ทำงานในโรงงานทอผ้าในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พากันลุกฮือและเดินขบวน ต่อต้านความไม่เป็นธรรมในเรื่องชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างที่ไม่ยุติธรรม รวมไปถึงสิทธิ์ในการเลือกตั้งอีกด้วย ดังนั้นในปีต่อมาจึงประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม กลายเป็นวันสตรีสากลหรือ International Women’ s day
.
แต่นอกจากเหตุการณ์ในวันที่ 8 มีนาคม 1857 แล้วในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาผู้หญิงทั้งหลายต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลยเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นจริง มีผู้กระทำและผู้ถูกกระทำจริงเกิดขึ้น เรื่องสิทธิ์ความเท่าเทียมของผู้หญิงนั้นถูกพูดถึงและเรียกร้องอย่างมากในหลากหลายรูปแบบ
.
จนมาถึงปัจจุบันที่สิทธิสตรีนั้นก็ถูกยอมรับ พัฒนามาไกลกว่าในอดีตมากแล้ว แต่ก็ยังมีประเด็นหลากหลายอย่างให้พูดถึงในสิทธิ์ความเท่าเทียมกันอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในประวัติศาสตร์เกิดเหตุการณ์ที่แสดงความไม่เท่าเทียมใดบ้างที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
.
วันสตรีสากลที่วนกลับมาในทุกๆ ปี จึงตระหนักให้เราได้รู้ถึงเรื่องของสิทธิสตรีที่ต้องเรียนรู้ ตระหนักถึง และให้ความสำคัญอยู่เสมอ เพราะว่าในตอนนี้เองหลายๆ พื้นที่นั้นปฏิบัติต่อผู้หญิงได้อย่างไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งความเท่าเทียมในที่นี้คือความเท่าเทียมจริงๆ ไม่ใช่พิเศษกว่า หรือเหนือกว่าใครๆ

#TheQurator #InternationalWomensDay2022 #InternationalWomen #internationalwomensday #women

04/03/2022

มาดูกันว่าคุณมีอาการโรคกลัวสังคม วิตกทางสังคม หรือ Social anxiety disorder หรือไม่!?
.
อาการนี้คืออะไร อาการนี้คืออาการของคนที่มีความรู้สึกไม่ดีในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอหรือพูดคุยกับคนที่ไม่สนิทชิดเชื้อหรือคนแปลก หรือต่อหน้าคนมากๆ อย่างเช่น การพูดกับคนแปลกหน้า เสนองานหน้าชั้นเรียน ต้องทำกิจกรรมอะไรก็ตามในที่สาธารณะในที่ที่มีคนอยู่เยอะ โดยคนเหล่านี้จะมีอาการ อึดอัด ไม่สบายใจ ประหม่า รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง มือสั่น เสียงสั่น อาการเหล่านี้เราหลายๆ คนอาจเคยเป็นก็อยู่บ้าง แต่คนที่กลัวสังคมนั้นจะมีอาการเหล่านี้บ่อยๆ อยู่ตลอดเวลา
.
ซึ่งถ้าหากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็ลองสังเกตตัวเองจากอาการเหล่านี้ดู

1 รู้สึกประหม่าอยู่เสมอ

2 ควบคุมความวิตกกังวลไม่ได้

3 ไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าเดิม

4 รู้สึกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ

5 สิ่งแย่ๆ ไม่หายไปเหมือนเคย

6 คิดมากเกินไปในทุกเรื่อง

7 หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

8 มีอาการผิดปกติทางร่างกาย

อีกทั้งยังจะพยายามอย่างมากเพื่อเลี่ยงการเข้าสังคม หรือกลายเป็นจุดสนใจ
.
โรคนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงหรือส่งผลร้ายอะไรมากต่อสุขภาพร่างกาย แต่ว่าก็ส่งผลเสียในหลายๆ เรื่องได้ เช่น ไม่ทำให้เจอกับสังคมใหม่ๆ ไม่ถูกไว้ใจให้ทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆ ทำให้พลาดโอกาสดีๆ หลายอย่างในชีวิต ซึ่งถ้าหากเรารู้สึกว่าเป็นผู้มีอาการเหล่านี้ละก็รีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้าการรักษาอย่างทันทีเพื่อให้ชีวิตของเราไม่ต้องกลัวหรือวิตกอะไรอีกต่อไป

#TheQurator #socialanxiety #social #mentalhealth

เว็บไซต์

ที่อยู่


1126/1 Vanit Building 1, 10th Floor, Room No. 1006, New Petchburi Road, Makkasan
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

Bangkok บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Mini Me Advertising Co ., Ltd. Mini Me Advertising Co ., Ltd.
53/23 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจ
Bangkok, 10900

Creative agency

anywhere magazine anywhere magazine
20 Soi Sukhuvit 42 Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey
Bangkok, 10110

BE WHAT YOU WANT TO BE www.anywheremagazine.com www.anywhere-travels.com

Jinglebell Music Scoring and Sound Studio Jinglebell Music Scoring and Sound Studio
Jingle-Bell Music Scoring & Sound Studio 1545 Town In Town3/1
Bangkok, 10310

We are the team of modernista sound designing, music composition for every type of medias.

Athena Digital Media Athena Digital Media
21 Soi Petkasem 73 (Yak 3) Petkasem Road Nongkhangphlu Nongkam
Bangkok, 10160

Athena Digital Media, is a provider of web development, database analysis and design, intranet and extranet development, mobile web applications, social network marketing and integrated digital media solutions, including social media integration.

METROSOCIETY METROSOCIETY
3421/23 Mooban KlangMung Rama IX - Motorway (Motorway)
Bangkok, 10250

METROSOCIETY Men's Digital Magazine, a piece of advice to help you appear better on the inside and out.

Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
Bangkok, 10500

TEEN ONLY SOCIETY รวมทุกเรื่องในชีวิตเด็กวัยรุ่น มัธยมฯ-มหาวิทยาลัย

611 Bangkok | www.611bkk.com 611 Bangkok | www.611bkk.com
Bangkok
Bangkok, 2522

611BKK.COM About BKK Nightlife! This is just a sampling of what our upcoming website will feature.Promote DJ profiles, Venue listings, events,clubs.pubs, postings and more!Contact Us we will possible Promote for u:))

Serindia Gallery Serindia Gallery
Bangkok, 10500

Bangkok-based Serindia Gallery Co., Ltd. (est. 2008) is a cultural enterprise company, consulting clients on cultural contents — research and collection archives, publications for artists and institutions, independently-curated exhibitions.

Syndacast Syndacast
219/17, The Pride At Asoke Towers, Sukhumvit 21, Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

Asia's leading digital marketing agency that works with global and local brands in Asia Pacific.

Masala Magazine Masala Magazine
Bangkok

Masala is the first and only multimedia platform catering to Thailand's dynamic Indian community.

Railway Angels Railway Angels
Sukhumvit 101
Bangkok, 10260

"Travel by Railways....Photo with Railways" Beauty & The Train!!!

TMCX - Tomorrow Comix TMCX - Tomorrow Comix
Bangkok, 10400

Tomorrow Comix Co.,Ltd is a Thai Comic publisher.