มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation, Bangkok Video August 9, 2018, 4:58pm

Videos by มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation in Bangkok. We are charitable organization that aims to promote education and extend support to poor students in the country.

Other มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation videos

เสียงขอบคุณจากน้องๆ ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโปรกอล์ฟชื่อดัง

คำขอบคุณจากใจจากน้องๆ โอกาสส่งต่อได้อย่างไม่สิ้นสุด

BC