มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation, Bangkok Video September 11, 2019, 2:45pm

Videos by มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation in Bangkok. We are charitable organization that aims to promote education and extend support to poor students in the country.

ด.ญ.น้ำเพชร สตะ นักเรียนโรงเรียนเบทาโกรวิทยา รำบายศรีสู่ขวัญ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุนมูลนิธิสายธาร ครู และเพื่อนๆ ได้รับชม เพื่อเป็นสิริมงคลในปีการศึกษา 2019

Other มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation videos

เสียงขอบคุณจากน้องๆ ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโปรกอล์ฟชื่อดัง

คำขอบคุณจากใจจากน้องๆ โอกาสส่งต่อได้อย่างไม่สิ้นสุด

ด.ญ.น้ำเพชร สตะ นักเรียนโรงเรียนเบทาโกรวิทยา รำบายศรีสู่ขวัญ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุนมูลนิธิสายธาร ครู และเพื่อนๆ ได้รับชม เพื่อเป็นสิริมงคลในปีการศึกษา 2019

P C