Mahidol University, Faculty of Science

Mahidol University, Faculty of Science

ความคิดเห็น

🎉🎉 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

✨รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห✨ (ภาควิชาเคมี)
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

✨รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ✨ (ภาควิชาเคมี)
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

✨อาจารย์ ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย✨ (ภาควิชาเคมี)
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

✨นางสาวนุชสรา บุญครอง✨ (งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนงานทั่วไป
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

✨นายธันวา เจริญศิริ✨ (งานพันธกิจพิเศษ)
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนงานทั่วไป
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
รักวิทย์ เรียนวิทย์ มหิดล: ส่งท้ายโรงเรียนเก่า ต้อนรับมหาวิทยาลัยใหม่ EP.1

เม้าท์มอยเกี่ยวกับการรับเรียนต่อในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

ตอบคำถามโดยอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่าน

เปิดรับสมัครผ่านระบบอะไร?
มีโครงการหรือทุนตัวไหนที่น่าสนใจ?
หมดเขตรับสมัครวันไหน?
ไปดูกันเลยครับ!

#สอบเข้า
🎄Mahidol Science, we wish you a merry Christmas 🎅
🎉👍คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และทีมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

🏆รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ
💎รศ. ดร.ดาครอง พิศสุรรณ
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
💎น.ส.อรทนา ยอดณรงค์
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
💎น.ส.พรธิดา วัฒนกูล
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
💎น.ส.กัญกร พีระสิยาภา
บัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

ผลงานวิจัย : อนุภาคนาโนโลหะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University
#รางวัลการวิจัยแห่งชาติ2566
#วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

#คนเก่งMUSC
🍀🍁กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวิชาการ “ต้นนี้ ชื่ออะไร ครั้งที่ 2” ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาร่วมประลองความรู้เรื่องพืชกับ
60 คำถาม 60 ภาพ 4 ตัวเลือก 1 นาที
รอบที่ 1 --> 20 ภาพ 20 ชื่อวงศ์
รอบที่ 2 -​-> 20 ภาพ 20 ชื่อไทย
รอบที่ 3​ -​-> 20 ภาพ 20 ชื่อวิทยาศาสตร์
พัก 5 นาที ระหว่างรอบ
🗓️วันที่ 21 ม.ค. 2566 เวลา 10:30-11:30 น.
👉สมัครทาง https://forms.gle/K25aGhPny1TyyPik6
💵อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2000 บาท ​และประกาศนียบัตร
💵อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1000 บาท ​และประกาศนียบัตร
💵อันดับที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท​ และประกาศนียบัตร
💵อันดับที่ 4-10 ประกาศนียบัตร
ฐานข้อมูลแนะนำ
🔖คู่มือจำแนกพรรณไม้ สำนักงานหอพรรณไม้
https://www.dnp.go.th/botany/PDF/publications/Plant_Identification_Handbook2.pdf?fbclid=IwAR1G0W4MaP6G6vKLkIiMDwd-KbNVqyMM0x32Lhr5HsqzO4lHbzMbEhJXnrI
🔖สารานุกรมพืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_page.asp?fbclid=IwAR3odBCLPREbnZ7sr6QCaqZ0Vmn1rhLL5XXSPIwGV5-2zVhDoI-Z22jDv8I
🔖สารานุกรมพืช BKF Herbarium
https://www.dnp.go.th/botany/dictindex.html?fbclid=IwAR2E8lqcidEfYxdy7bEXTvQvYr2dSOz91Bfs-BT0CsXoH55gi9QeALZUFxs
🔖ชื่อไทย
https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html?fbclid=IwAR3vBsk76wOJM5xoF_yG6d6lKyd8U2muQ4y10tWKsw50Bov7aUhBQqqtMhE
🔖ชื่อวิทยาศาสตร์
https://powo.science.kew.org/?fbclid=IwAR1BQTIAmRacnlMvZGOC77eQF8mwZ1-NqQN1fH3NMEUy2IGuS9yCQuKU_hE
#พฤกษศาสตร์ #แข่งขันตอบคำถาม
🌥️📻เย็นนี้ 16:20 น. มาฟังสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ประเด็น fake news วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในรายการ Insight Talk ทาง F.M. 96.0 กับ
🌟Prof Dr. David John Ruffolo
ดำเนินรายการโดย
🌟ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/dec65-19_03/
🎉🎉 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

✨รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา✨

ในโอกาสได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จาก สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สวทช. ร่วมกับ JAXA คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานคู่ความร่วมมือ ประกาศความสำเร็จของโครงการ AHiS Mission II ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศแก่ 21 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/dec65-20_02/

ขอขอบคุณภาพจาก สวทช.

#ราชพฤกษ์อวกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/dec65-20/
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/dec65-19_01/
🚫🎁NO GIFT POLICY
แค่คำอวยพร ก็เพียงพอแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งดให้ งดรับ ของขวัญ และของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2566
🎉🎉 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ วิไลรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ และคณะ

ในโอกาสได้รับรางวัล FIA​ Award for Technical Development as Research Team Innovator จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA)
ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
🎄🎅Let's celebrate this Christmas with a beautiful Chemistry in Pictures: Quinoline quills ❄️🪶
By Chayut Thongdeelert and Assoc. Prof. Dr. Tienthong Thongpanchang
As the weekend approached, Chayut Thongdeelert had to put his experiments on hold. So after he evaporated most of the solvent from his round-bottom flask, he left the flask sitting out for a few days. When he got back to the lab, he saw that the rest of the solvent had evaporated leaving behind these spiky crystals of the quinoline derivative he’d made.
Thongdeelert is a master’s student at Mahidol University in the lab of Tienthong Thongpanchang, a synthetic chemist who works on organic materials.
One day, the compounds he synthesizes could be used in organic light-emitting diodes or dye-sensitized solar cells.
See the picture on the website
🖼https://fal.cn/3usuE

👇Click here to see more Chemistry in Pictures: https://fal.cn/3usuI


ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Vision: To be a leader in integrated science education, research and innovation for well-being of man

Faculty of Science, Mahidol University is a key player in advancing scientific discovery in Thailand. Research and graduate studies are our major strengths and vital activities.

27/08/2023

📣ขอเชิญผู้สนใจร่วมการแข่งขัน 'กอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5'⛳️ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🗓️ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566
เวลา 12:00 น. Shotgun Start
ณ สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
🎓เพื่อนำรายได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
⛳️รูปแบบการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1. ทีมทั่วไป (40,000 บาท)
2. ทีมอุปการะ (100,000 บาท)
3. บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาโดยไม่ส่งทีม
-------ใบเสร็จบริจาคเงิน-------
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
เมื่อแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
-------------------------------
📮เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 20 ตุลาคม 2566
📥download ใบสมัครและดูรายละเอียดการชำระเงินได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1PYBk9UGTpqaJRpRJyjreMmvz3mAfMlyj
------สอบถามเพิ่มเติม------
☎️การสมัครร่วมแข่งขัน / บริจาคเงิน :
รศ. ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
Tel. 089-968-5897, 0-2201-5722
☎️การสมัครร่วมแข่งขัน :
คุณไชยันต์ ชิตานนท์
Tel. 08 9205 8073

Photos from The Principia's post 25/08/2023

📣สุดสัปดาห์นี้📣 อย่าลืมมาร่วมสนุกในงาน Science Communication Festival 2023
🚇 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ
🗓️ วันเสาร์ 26 – อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 11.00 – 20.00 น.

มาเปิดโลก “Science and Art : ศาสตร์และศิลป์
ทำ workshop วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ การสำรวจสิ่งมีชีวิตในสวน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
พร้อมกระทบไหล่พูดคุยกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดัง
และฟังเสวนาโดย 3 อาจารย์ ม.มหิดล ณ เวทีกลาง
🪐 วันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 2023 🪐
🎤 11:00 - 11:45 : 'เล่าเรื่องวิทย์ คิดนอกกรอบ' โดยวิทยากรทั้งสามท่าน
พี่แก่น แก่นพงศ์ บุญถาวร, ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์
🎨 12:00 - 12:45 : 'รู้ไหม? ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ไม่เคยแยกออกจากกัน' โดยวิทยากรสี่ท่าน
ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล, ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา, ดร.ภาณุพงษ์ ทองเปรม และ รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง
📚 13:00 - 13:45 : 'สะพานสู่จินตนาการ: การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานแปล' โดยวิทยากรสุดหล่อทั้งสาม
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร.แทนไท ประเสริฐกุล และ กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
☀️ วันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2023 ☀️
❓ 17.15 - 18.00 : 'WiT Quiz' โดย สามวิทยากรจากพ็อดแคสต์คุยวิทย์ติดตลก WiTcast
รับชม live สดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเพจ The Principia และเพจอื่นในภาคีเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
งานนี้ ฟรีตลอดงาน!
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/cXXPntxNJxT5DvWu5
อ่านรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/theprincipiaco
แล้วมาผลักดันวงการวิทยาศาสตร์ไทยไปด้วยกันนะ

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 25/08/2023

🥳วง Infinite 8🎤โชว์เสน่ห์เพลงพื้นบ้านไทย คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับวง Infinite 8 โอกาสได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
📍A Voyage of Songs International Choral Competition 2023
🏅รางวัล Silver A สาขา Folklore
โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่
🎤นางสาววรภาณี ธีระกุล
นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และมีวงขับร้องประสานเสียงจากนานาประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมการแข่งขัน

#คนเก่งMUSC

25/08/2023

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

✨นายธันวา เจริญศิริ✨ (งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี)
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขานโยบายและแผน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 24/08/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล เชิญกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ หารือโอกาสสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงงานวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีนานาชาติ
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-23_02/

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 24/08/2023

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ✨ (ภาควิชาชีวเคมี)
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อุไรสินธว์✨ (ภาควิชาเคมี)
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

✨ดร.ณิชยา เอกธาราวงศ์✨ (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 2
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 595 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 24/08/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด Osaka – Mahidol International Office พร้อมหารือสานต่อความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาข้ามพรมแดนกว่า 20 ปี
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-18/

MU-OU:CRC Biotech Mahidol
Mu-Ou:crc, Faculty of Science, Mahidol UniversityChemistry at Mahidol University

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 23/08/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยในการประกวด MU Green Ranking 2022
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-23_01/

23/08/2023

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

✨รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย✨ (ภาควิชาเคมี)

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทดีเลิศ สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

ผลงานเรื่อง การพัฒนากระบวนการแยกและใช้ประโยชน์เส้นใยจากใบสับปะรด และของเหลือทิ้งในแปลงสับปะรด

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 23/08/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-17/#ไหว้ครู2566

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 22/08/2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-16_02/

Puey Ounjai
#ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2565

#สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Photos from The Principia's post 22/08/2023

📣กิจกรรมดีบอกต่อ📣 มาเปิดโลก “Science and Art : ศาสตร์และศิลป์ ในงาน Science Communication Festival 2023 ที่รวมเอาอาจารย์มหาวิทยาลัย พิธีกรรายการทีวี นักเขียน นักแปล นักวาด นักพัฒนาบอร์ดเกม คนเลี้ยงงู เพจสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดัง อินฟลูเอนเซอร์สายวิทยาศาสตร์มากที่สุดครั้งหนึ่งในไทย มาร่วมแสดงผลงาน จัดกิจกรรมเวิร์กชอปการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การสำรวจสิ่งมีชีวิตในสวน เสวนาแชร์หลากหลายเรื่องราวของชาวนักสื่อสารวิทย์ และกิจกรรมอีกมากมาย จัดเต็มมาให้ทุกคนร่วมสนุก
🚇 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ
🗓️ วันเสาร์ 26 – อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 11.00 – 20.00 น.
และอย่าลืมติดตามฟังเสวนาโดย 3 อาจารย์ ม.มหิดล ณ เวทีกลาง
🪐 วันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 2023 🪐
🎤 11:00 - 11:45 : 'เล่าเรื่องวิทย์ คิดนอกกรอบ' โดยวิทยากรทั้งสามท่าน
พี่แก่น แก่นพงศ์ บุญถาวร, ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ Puey Ounjai และ อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์
🎨 12:00 - 12:45 : 'รู้ไหม? ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ไม่เคยแยกออกจากกัน' โดยวิทยากรสี่ท่าน
ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล Sasivimon Pu-Pe Swangpol, ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา, ดร.ภาณุพงษ์ ทองเปรม และ รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง
📚 13:00 - 13:45 : 'สะพานสู่จินตนาการ: การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานแปล' โดยวิทยากรสุดหล่อทั้งสาม
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร.แทนไท ประเสริฐกุล และ กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
☀️ วันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2023 ☀️
❓ 17.15 - 18.00 : 'WiT Quiz' โดย สามวิทยากรจากพ็อดแคสต์คุยวิทย์ติดตลก WiTcast
รับชม live สดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเพจ The Principia และเพจอื่นในภาคีเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
งานนี้ ฟรีตลอดงาน!
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/cXXPntxNJxT5DvWu5
อ่านรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/theprincipiaco
แล้วมาผลักดันวงการวิทยาศาสตร์ไทยไปด้วยกันนะ

21/08/2023

🧬นักชีวเคมีทดลองยับยั้งเอนไซม์ไพรูเวทคาร์บอกซิเลซ (PC) ในเซลล์มะเร็งลำไส้เพาะเลี้ยง พบมีผลกับขนาดและการแพร่กระจายของมะเร็งลำไส้ ช่วยเพิ่มความไวต่อยาเคมีบำบัด ชี้อาจเป็นเป้าหมายในการพัฒนายารักษามะเร็งตัวใหม่เพื่อใช้ควบคู่กับยาเคมีบำบัด⚗️
>>>>อ่านเลยที่นี่

18/08/2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-08_18/

18/08/2023

💠18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ💠

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 17/08/2023

คณะวิทย์ iNT ม.มหิดล ร่วมกับ Thai Union, NIA, ThaiBev, Deloitte, LOTTE
นำ 10 สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารขึ้นเวที SPACE-F Batch 4 Incubator Demo Day โชว์นวัตกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืนสุดล้ำในงาน Techsauce Global Summit 2023
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-16/

12/08/2023

💠12 สิงหาคม 2566💠
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
📝ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่
https://mahidol.ac.th/queen-sirikit-queen-mot
และชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2566 🌟เสริมพลังความรู้ "แม่" พัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน🩵
ที่ https://mahidol.ac.th/documents/mahidol-motherday2566/index.htm

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 11/08/2023

กลับมาอีกครั้ง! คณะวิทย์ ม.มหิดล ยกขบวนร่วมจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566
สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถมาพบกันได้ที่บูธหมายเลข 15-16 ณ อาคาร Exhibition Hall 9 – 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2566
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-11_02/

#มหกรรมวิทย์2566

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 10/08/2023

🎊👍2 นักศึกษาคณะวิทย์ ม.มหิดล คว้าโอกาสเยี่ยมชมองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), University of Toyama และภาคเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการวิจัยด้านอวกาศในสถานีอวกาศนานาติ (ISS)🇹🇭🇯🇵
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ
🌟นางสาวอนิญญา เผ่าพงษ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
🌟นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(นักเรียนทุนโครงการ JSTP-SCB)
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 21 -25 สิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ เป็นผู้ดูแล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาชีววิทยาอวกาศกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), University of Toyama และบริษัท DigitalBlast, Inc. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สถานีอวกาศนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในอนาคต
รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจด้านชีววิทยาอวกาศได้เปิดโลกทัศน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงสำหรับพันธกิจด้านอวกาศของประเทศไทยต่อไป

Plant Science
BioInnovation MUSC Mahidol University
#ชีววิทยาอวกาศ
#คนเก่งMUSC

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 10/08/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล ปั้นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-09/

10/08/2023

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

✨นางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์✨ (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาเทคนิคทางพยาธิวิทยา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 09/08/2023

อาจารย์นักวิจัย ม.มหิดล คว้าทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงประจำปี 2565 มุ่งยกระดับงานวิจัยแนวหน้า พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฝีมือคนไทย
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-08/


#ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

#วช #สวทช

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 08/08/2023

ม.มหิดล จับมือ พีอาร์ไนน์ ไมโครอินโนเวต สวทช. ขยายสิทธิการใช้ตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดูแลสุขภาพ
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/aug66-07/MU-OU:CRC

08/08/2023

📢 ขอเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อ!!! 📢
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อ
🌟 Mahidol Science Communicator Award 2023 🌟
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่เกียรติยศแก่บุคลากรของประเทศ
ที่มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
🏆 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2566 🏆
✏️ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/th/SciMU-Communicator.php

07/08/2023

⚗️นักเคมีพบ 7 สารประกอบใหม่จากเปลือกต้น 'คนทีดำ' เดินหน้าทดสอบฤทธิ์ต้าน ต้านเชื้อ HIV และมะเร็ง🌳
>>>>อ่านเลยที่นี่

⚗️นักเคมีพบ 7 สารประกอบใหม่จากเปลือกต้น 'คนทีดำ' เดินหน้าทดสอบฤทธิ์ต้าน ต้านเชื้อ HIV และมะเร็ง🌳
>>>>อ่านเลยที่นี่

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 07/08/2023

🎊🏆นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทย์ ม.มหิดล โชว์สกิลการนำเสนอคว้ารางวัล The Best Presentation Award จากวารสาร materials สำนักพิมพ์ MDPI ในงานประชุมวิชาการ ISNSC ครั้งที่ 12
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
💎นายพสิษฐ์ ศรีสวัสดิ์
นักศึกษาภาควิชาเคมี
ผลงานวิจัย : โมเลกุล Naga[2]rotaxanes สำหรับการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีควอนตัม
จากกลุ่มวิจัย SupraValentine Laboratory
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธันฐภัทร์ บุญช่วย
ในโอกาสได้รับรางวัล The best presentation award จากวารสาร materials สำนักพิมพ์ MDPI ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry (ISNSC) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

Chemistry at Mahidol University#คนเก่งMUSC

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 06/08/2023

2 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล MUPSF 2 Stars Awards
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-26_03/

05/08/2023

🌈👑ดร.พอลลี่ ณฑญา เป้ามีพันธ์ ศิษย์เก่า ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คว้ามงกุฎ Miss Trans Thailand 2023
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
👑ดร.พอลลี่ ณฑญา เป้ามีพันธ์
ตัวแทน Miss Trans สิงห์บุรี
ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก
ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Flavor Academy
นักวิทยาศาสตร์บนเวทีประกวดสตรีข้ามเพศ หรือ มิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566 (Miss Trans Thailand 2023) ที่จัดขึ้นในรูปแบบการจัดประกวด 77 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการยกระดับสตรีข้ามเพศภายใต้คอนเซ็ปต์ Diversity ในสโลแกน “Open your mind Open our freedom” โดยการประกวดรอบตัดสินจัดขึ้นที่โรงละคร Mambo Entertainment พระราม 3
Biotech Mahidol#ความหลากหลาย


#สมรสเท่าเทียม
#รับรองเพศสภาพ
#คนเก่งMUSC

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 05/08/2023

คณะวิทย์ เปิดตัวอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ PI ชั้นปีที่ 2 ส่งเสริมการเรียนอย่างรอบด้าน
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-26_02/#อาจารย์ที่ปรึกษา

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 04/08/2023

หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทย์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองแบบ Full Accreditation อย่างต่อเนื่องจาก AAALAC International ตอกย้ำเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยสู่มาตรฐานสากล
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-12/

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 03/08/2023

🥳MU Choir 🎤บินลัดฟ้าโชว์ศักยภาพการขับร้องประสานเสียง ผสานวัฒนธรรมไทย-สากล นำเพลงพื้นบ้านไทยคว้ารางวัลบนเวทีการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Choir) หรือ MU Choir โอกาสรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 2 รายการ
📍Florence, Italy: 5th Leonardo Da Vinci International Choral Festival 2023
Chamber Choir Category
🥇First Prize Winner and Gold Medal
University and Youth Choir Category
🥉Third Prize Winner and Silver Medal
🎉Grand Prix Finalist🎉
**********************************
📍Spittal, Austria: 57th International Competition of Choral Singing 2023
Category A (Choral Works)
🏅Sixth Prize
Category B (Folk Song)
🏅Sixth Prize
**********************************
โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่
🎤นายชัยวัฒน์ ชอบสาร
นักศึกษา ป.ตรี สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4
🎤นายชวรัตน์ รัตนเสถียร
นักศึกษา ป.ตรี สาขาพฤกษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
🎤นายชญาวัตร จันทา
นักศึกษา ป.ตรี สาขาชีววิทยา ชั้นปี 3
🎤นายภูบดี อภิรติธรรม
นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 2
🎤นางสาววรภาณี ธีระกุล
นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาชีวการแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 3
MU Choir
Mahidol Science Alumni

#สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
#คนเก่งMUSC

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 28/07/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "SCGC-Mahidol Science Symposium Day 2: Advanced Functional Materials for the Future" ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SCGC สร้าง Open Innovation เพื่อพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนและวัสดุอัจฉริยะ
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-27_01/
We Are SCGC

28/07/2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล ลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือด้านวิชาการกับสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา และสถาบันวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-25_02/


Southeast Asia Biodiversity Research Institute-SEABRI
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden
Plant Science
Biology

28/07/2023

💠28 กรกฎาคม 2566💠วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27/07/2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ
ศิษย์เก่าผู้สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566
ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/th/SciMU-Alumni.php

26/07/2023

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ
✨ดร.อดุลย์ นิ่มไพบูลย์✨ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง)
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 2
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 594 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post 26/07/2023

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษานานาชาติในโครงการ NTU ASEAN Summer 2023 เยี่ยมชมโครงการ Startup เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-24-2/
-F

Tasted Better
Flo Wolffia

25/07/2023

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการ“สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ครั้งที่ 5
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-25-1/

Sci-Art Network เครือข่ายวิทย์สานศิลป์
Plant Science


#สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์

24/07/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาพืชสมุนไพร และพืชเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”
🔖ดูภาพข่าวกิจกรรมและอ่านข่าวต่อได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/news/jul66-24/

24/07/2023

💉นักวิจัยไทยคิดค้นวัคซีนต้านไข้เลือดออก "BIVALENT DENGUE VACCINE" กระตุ้นภูมิร่างกาย-ทำลายเซลล์ติดเชื้อ ครบจบในตัวเดียว เล็งศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ 🦟
>>>>อ่านเลยที่นี่

💉นักวิจัยไทยคิดค้นวัคซีนต้านไข้เลือดออก "BIVALENT DENGUE VACCINE" กระตุ้นภูมิร่างกาย-ทำลายเซลล์ติดเชื้อ ครบจบในตัวเดียว เล็งศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ 🦟
>>>>อ่านเลยที่นี่

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Astrophysics and Space Science Projects in Korea and Thailand
nobel 2
Holloween Morning Talk
เจ้าฟ้านักพฤกษศาสตร์
Live
Live
ประชาสัมพันธ์ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 28
science cafe
เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 64
Live
Mahidol Science BDU X iNT

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


272 Rama VI Road, Ratchathewi
Bangkok
10400

Universities อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Kasetsart University Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

Official Page of Kasetsart University -- งดฝากร้านและโฆษณา

Aims School Aims School
3rd Floor, Bangkok Bank Building (Siam Square) Rama I Road Pathumwan
Bangkok, 10330

ติวสอบเข้าอินเตอร์ เช่น SAT, IELTS, GED, A-Level, IB, IGCSE, BMAT พร้อมบริการ Consult โดยผู้เชี่ยวชาญ

Master of Management (MM), Chulalongkorn University Master of Management (MM), Chulalongkorn University
Master Of Management, Chulalongkorn University, 50th Anniversary Building, Phyathai Road
Bangkok, 10330

Welcome to MMCHULA

AIT School of Management AIT School of Management
AIT School Of Management, Column Tower (15th Fl), Sukhumvit Soi 16
Bangkok, 10110

Official page of School of Management, AIT- Thailand !

Chandrakasem Rajabhat University Chandrakasem Rajabhat University
39/1 Ratchadaphisek Road
Bangkok, 10900

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0 2942 5800, 0 2942 6800 โทรสาร 0 2541 7113

NIDA Business School NIDA Business School
148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

KMUTT KMUTT
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
Bangkok, 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community
ถนน รัชดาภิเษก
Bangkok, 10900

สวัสดีครับทุกท่านที่มาเยือนหน้า Facebo

BBA Thammasat University | Bangkok Thailand BBA Thammasat University | Bangkok Thailand
Thammasat Business School, 2 Prachan Road
Bangkok, 10200

BBA Thammasat was established in 1992 with the objective of creating a program in undergraduate busi

University Scholars Leadership Symposium University Scholars Leadership Symposium
Habito Road, Phra Khanong Nuea, Wattahana
Bangkok, 10110

Humanitarian Affairs Asia aspires to tackle global challenges and serve society by getting young peop

Graduate School of Applied Statistics, NIDA Graduate School of Applied Statistics, NIDA
148 Serithai Road
Bangkok, 10240

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www.rdi.ku.ac.th/ https://www3.rdi.ku.ac.th/