กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Thailand Institute of Justice (TIJ)
Thailand Institute of Justice (TIJ)
Thailand Institute of Justice 999 Chaengwattana Road
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป
ถนน แจ้งวัฒนะ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ
10210
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้
สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att
สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Constitutional Court of Thailand
Constitutional Court of Thailand
10210
สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย
สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย
สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, Ban Song Hong
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Thailand Ministry of Information and Communication Technology
Thailand Ministry of Information and Communication Technology
กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo
กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo
หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ
10210
มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA
มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA
แจ้งวัฒนะ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือก
ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งส

ความคิดเห็น

👩‍🏫 16 มกราคม “วันครูแห่งชาติ” 📖
.
📖 วันครูแห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ โดยในปี 2565 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ไว้ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

#วันครู #ครู #อาจารย์ #นายกรัฐมนตรี
📌 คุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาเจ้าของร้านอาหาร เหยื่อไรเดอร์หัวร้อน ไล่แทง เหตุไม่พอใจให้เดินไปรับของไกล

จากกรณี ไรเดอร์หัวร้อนใช้มีดบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านอาหารย่านตลิ่งชัน เหตุเกิดจากความไม่พอใจที่ต้องเดินเข้ามาเอาอาหารเอง ซึ่งเหตุเกิดวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แสดงความห่วงใยไปยังผู้เสียหายทั้ง 2 คน ที่ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ตนเองไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เร่งให้มีความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ทั้ง 2 ราย ดังนี้

ผู้เสียหายที่ 1
(1) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 2,317 บาท
(2) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 5,000 บาท
รวม 7,317 บาท

ผู้เสียหายที่ 2
(1) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4,634 บาท
(2) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 10,000 บาท
รวม 14,634 บาท

รวมทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเงิน 21,951 บาท

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา รวมทั้ง การคุ้มครองพยานในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อ ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

#กระทรวงยุติธรรม #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #เยียวยาเจ้าของร้านอาหาร #ไรเดอร์หัวร้อน
📌ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี

โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน อาคารศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ และห้องประชุมตึกบัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ชั้น ๒ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด เรื่องศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ศูนย์ J-SOC) ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒. ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19

#กระทรวงยุติธรรม #ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #การตรวจราชการ #หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่2 #จังหวัดนนทบุรี
📌"กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง กรณีมีบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง ยืนยัน ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินเพื่อแลกการรักษา COVID-19 แต่อย่างใด"

#กระทรวงยุติธรรม #กรมราชทัณฑ์ #ชี้แจง #กรณีมีบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง #ยืนยัน #ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินเพื่อแลกการรักษาCOVID-19
📌ยธ.หารือแนวทางการผลักดันการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการผลักดันการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวธนวรรณ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการผลักดันการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

#กระทรวงยุติธรรม #หารือ #แนวทางการผลักดันการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
📌กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอก เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอก เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม คณะทำงานจากสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑๐ - ๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม

โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอก เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ หลักเกณฑ์คุณสมบัติบุคคลเป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครื่องหมายยุติธรรมธำรง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการคัดเลือกบุคคลให้มีสิทธิได้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ และแบบเสนอข้อมูลและผลงานผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดจำนวนเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับการจัดสรร พร้อมทั้งพิจารณากำหนดวันเพื่อคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอก เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๕

#กระทรวงยุติธรรม #คณะทำงานคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอก #ผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง #ประจำปี๒๕๖๕ #ครั้งที่๑/๒๕๖๕

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม
“Promoting a fair society based on equality”

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 26/01/2023

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 26/01/2023

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

26/01/2023

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
.
🔸สยจ. ตราด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถบรรทุกน้ำยางเสียหลักแหกโค้งพลิกตะแคง และชนประสานงากับรถบรรทุกดิน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80212
.
🔸สยจ. นนทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถจักรยานยนต์ชนรถเก๋งเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่สวนทางมา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80214
.
🔸สยจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถยนต์กระบะชนรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80216
.
🔸สยจ. กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนพระธุดงค์ 2 รูป เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
🌐 https://www.moj.go.th/view/80218
.
🔸สยจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชายอายุ 42 ปี เสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80220
.
🔸สยจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ชายป่วยจิตเวชจะทำร้ายร่างกายหญิงสาว ก่อนถูกพี่ชายเข้าช่วยเหลือโดยใช้ท่อนเหล็กฟาดจนเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80222
.
🔸สยจ. สระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถยนต์เก๋งชนกันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
🌐 https://www.moj.go.th/view/80224
.
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp
#ช่วยเหลือ #เดือดร้อน #ประชาชน #กระทรวงยุติธรรม

26/01/2023

🔵NBT มีคำตอบ (26 ม.ค.66) 👉 กดช่อง 2 NBT 🔴 Facebook Live : LiveNBT2HD #NBT2HD #NBTมีคำตอบ #กรมประชาสัมพันธ์

📌 ขอเชิญติดตามรับชม......

💁‍♂️ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "กรมบังคับคดีกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน"

#กระทรวงยุติธรรม #กรมบังคับคดี #ไกล่เกลี่ยหนี้ ีคำตอบ

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 26/01/2023

📌 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่เหยื่ออาชญากรรมและแพะในคดีอาญา ร่วม ๔ ล้านบาท

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีนางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นเลขานุการ และมีกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ๓๒ จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕-๐๑ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาคำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์และกรณีจำเลย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๘ ราย ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยรวม ๑๖ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๒๘,๗๓๐ บาท

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอขอทบทวนแนวทางการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับเพศกรณีถูกกระทำอนาจารโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนัก รวมถึงรายงานสถิติผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบด้วย

#กระทรวงยุติธรรม #โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ #เร่งพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่เหยื่ออาชญากรรมและแพะในคดีอาญา #ร่วม๔ล้านบาท

26/01/2023

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
.
🔸สยจ. เลย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ชายถูกเพื่อนยิงด้วยปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไก่ป่า
🌐 https://www.moj.go.th/view/80162
.
🔸สยจ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ชายอายุ 48 ปี ถูกผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยิงและใช้มีดพร้าฟันจนเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80164
.
🔸สยจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
🌐 https://www.moj.go.th/view/80166
.
🔸สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามีโกรธแทนภรรยา ก่อเหตุเตะหน้าสาววัย 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุสุดทนโพสต์ด่าภรรยาผ่านเฟซบุ๊ก
🌐 https://www.moj.go.th/view/80168
.
🔸สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถบัสกลับจากส่งนักเรียน เสียหลักปีนฟุตบาทชนเสาไฟฟ้า และมีผู้กระเด็นเข้าใต้ท้องรถได้รับบาดเจ็บ
🌐 https://www.moj.go.th/view/80171
.
🔸สยจ. ชลบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี หญิงอายุ 30 ปี ถูกอดีตแฟนหนุ่มกัดใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเพราะไม่ยอมไปดื่มด้วย
🌐 https://www.moj.go.th/view/80173
.
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp
#ช่วยเหลือ #เดือดร้อน #ประชาชน #กระทรวงยุติธรรม

26/01/2023

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
.
🔸สยจ. ราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สองแม่ลูกขับรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะขับตามหลังชน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/80117
.
🔸สยจ. มุกดาหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถยนต์กระบะเหยียบเบรกกะทันหัน รถบัสโดยสารเบรกตาม แต่เอารถไม่อยู่ไถลชนท้าย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย
🌐 https://www.moj.go.th/view/80120
.
🔸สยจ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี เยาวชนชาย อายุ 16 ปี ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุตาเหล่-อีกฝ่ายคิดว่ามองหน้า
🌐 https://www.moj.go.th/view/80122
.
🔸สยจ. ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามีใช้ขวดสุราตีศีรษะภรรยา ได้รับบาดเจ็บ เหตุเพราะหึงและระแวงว่าจะนอกใจ
🌐 https://www.moj.go.th/view/80124
.
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp
#ช่วยเหลือ #เดือดร้อน #ประชาชน #กระทรวงยุติธรรม

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 26/01/2023

📌 ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒ “การบูรณาการสู่งานยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน” โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ อภิปราย และพัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงแนวทางในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนให้แก่องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน พร้อมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด อีกทั้งเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อท้าทาย และความสำเร็จของประเทศไทยในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า "การบูรณาการสู่งานยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน" มีคำสำคัญหลักคือ การบูรณาการการทำงานร่วมกัน และ การทำงานด้วยการเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ต่างก็มุ่งเน้นการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน ถึงแม้จะมีความแตกต่างในกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด มุมมอง และเครื่องมือกลไกต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยกันส่งเสริมผลักดัน ประสานความร่วมมือในการทำงาน และปรับแนวคิดเข้าหากัน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกัน

#ปลัดกระทรวงยุติธรรม #เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ #ว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน #ครั้งที่๒

26/01/2023

📌 ปลัดกระทรวงยุติธรรมหารือข้อราชการกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเพื่อหารือข้อราชการกับ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

#ปลัดกระทรวงยุติธรรม #หารือข้อราชการ #รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 26/01/2023

📌 “สมศักดิ์” เผย ราชทัณฑ์ ส่ง ”ตะวัน-แบม” ออกไปรักษาตัว รพ.ธรรมศาสตร์ แล้ว หลังอดน้ำ-อาหาร 7 วัน ปฏิเสธรักษา รพ.ราชทัณฑ์ หวั่น อาการหนัก ชี้ ชีวิตผู้ต้องขังสำคัญที่สุด ยัน ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน-มาตรฐานสากล ย้ำ ดูแลผู้ต้องขังเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีผู้ต้องขังหญิง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ขอย้ายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ว่า ล่าสุด กรมราชทัณฑ์ ได้รายงานมาว่า ผู้ต้องขังหญิงทั้ง 2 ราย คือ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หลังปฏิเสธการรักษาจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามความประสงค์ของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรณีของ น.ส.ทานตะวัน และ น.ส.อรวรรณ ได้ขอถอนการประกันตัวเอง จึงต้องกลับเข้าทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา และเริ่มงดน้ำและอาหารเอง ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 18 ม.ค. จากนั้น ถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. แต่ทั้งคู่ แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการรักษา พร้อมได้ลงนามปฏิเสธการรักษา และขอให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดยทั้งคู่ มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง คลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ต้องขังหญิงทั้ง 2 ราย จึงพิจารณาเห็นสมควร ให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก

“การส่งผู้ต้องขังออกไปรับการรักษายังโรงพยาบาลภายนอก ตามที่ผู้ต้องขังร้องขอ หลังอดน้ำและอาหาร มาเป็นเวลากว่า 7 วัน ก็เพราะเรามองเห็น ชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญที่สุด ซึ่งถ้ายังไม่ส่งตัวไปรักษาภายนอก ผู้ต้องขัง ที่ปฏิเสธการรักษา อาจเกิดอาการหนักจนถึงขั้นวิกฤติ ดังนั้น ตามหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้ส่งตัวไปรักษาภายนอกแล้ว ซึ่งเป็นการปฎิบัติตามมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่อดอาหาร โดยยึดตามหลักมาตรฐานสากล ทั้ง แพทย์สมาคมโลก ปฏิญญาโตเกียว ปฏิญญามอลตาว่าด้วยผู้อดอาหารประท้วง โดยผมขอยืนยันว่า การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นไปตามมาตรฐาน และดูแลผู้ต้องขังเหมือนกันอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฎิบัติแต่อย่างใด“ รมว.ยุติธรรม กล่าว

#สมศักดิ์ #ราชทัณฑ์ #ตะวัน #แบม #ธรรมศาสตร์ #หลังอดน้ำ #อาหาร #ราชทัณฑ์ #ชีวิตผู้ต้องขังสำคัญที่สุด #ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน #มาตรฐานสากล

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 25/01/2023

📌 รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐ - ๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้า กรณี นางสาวทานตะวัน หรือตะวัน ตัวตุลานนท์ และ นางสาวอรวรรณ หรือแบม ภู่พงศ์ นักกิจกรรมทางการเมืองขอรับการรักษาภายนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รายงานการเตรียมความพร้อมข้อมูลในการชี้แจงการอภิปรายทั่วไป ของคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงยุติธรรม และรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม #ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม #ครั้งที่๔ #เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน #ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 25/01/2023

📌 "สมศักดิ์"แถลงผลงาน ป.ป.ส.ผนึกกำลัง ตำรวจ-ทหาร รวบ 5 ม้งขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด พร้อมยึดทรัพย์ 32 ล้านบาท หลังได้รับแจ้งจากสายด่วน 1386 ผตห.สารภาพทำมาแล้ว 3 ครั้ง ส่งอยุธยา-ปทุมไป 10 ล้านเม็ด ใช้วิธีอำพรางรถบรรทุกขนไม้ มีรถนำสำรวจทาง เตรียมขยายผลสาวให้ถึงตัวบงการ เล็งเชิญ"อัจฉริยะ"ร่วมกก.สอบปมดีเอสไอตบทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนจาก บช.ปส. ตำรวจ และทหาร แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายชาวม้ง 5 คน พร้อมย้าบ้า 6 ล้านเม็ด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ชุดขยายผลยาเสพติดภาค 5 , ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ , ทหาร , กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานต่างๆ จับกุมผู้ต้องหาเครือข่าย ชาวม้ง 5 คน โดยได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแส ระบุว่า เครือข่ายชาวม้ง ในพื้นที่ จ.เชียงราย มีพฤติการณ์ค้ายาเสพติด มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่า เครือข่ายดังกล่าวจ้างผู้ลําเลียงลักลอบนํายาเสพติดจาก พื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน นําเข้าประเทศไทยบริเวณชายแดน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นํายาเสพติดเก็บพักที่บ้านม้งเก้าหลัง ก่อนจะลําเลียงไปส่งให้เครือข่ายในพื้นที่ตอนใน และใช้รถบรรทุกยาเสพติด อําพรางเป็นการขนส่งไม้ รวมถึงการสลับป้ายทะเบียนรถลําเลียง โดยจะมีทีมรถยนต์ขับนำเพื่อสํารวจเส้นทาง 2-3 คัน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ได้ติดตาม และจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 คน ที่ด่านแม่โถ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย คือ 1.นายหริษย์ศร พรเอื้อกาณย์ หรือ ศักดิ์พล อํานวยโชคทวี 2.นายวิเชียร อํานวยโชคทวี 3.นายสุรินทร์ โรจนคีรีสันติ 4.นายสหัสวรรษ อัษฎาปรีชาลีสกุล และ 5.นายภูมิธชย ครุฑชัยยศ ได้ของกลางยาบ้า 6 ล้านเม็ด รถยนต์บรรทุก 1 คัน ที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติด และรถยนต์สํารวจเส้นทาง 2 คัน จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า รับของมาจากพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทำมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค.65 ยาบ้า 30 กระสอบ (กระสอบละ 100,000 เม็ด) รวม 3 ล้านเม็ด ไปส่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย.65 ยาบ้า 38 กระสอบ รวม 3.8 ล้านเม็ด ส่งพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 3 วันที่ 4 ม.ค.66 ยาบ้า 32 กระสอบ รวม 3.2 ล้านเม็ด ไปส่ง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รวมส่งไปแล้ว 10 ล้านเม็ด โดยคร้ังนี้ที่ถูกจับกุม ยาบ้า 6 ล้านเม็ด เตรียมไปส่ง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวว่า จากนั้น สํานักงาน ป.ป.ส.จะขยายผลตรวจค้น 5 จุด ในพื้นที่ จ.เชียงราย แพร่ นนทบุรีและนครนายก ตรวจยึดทรัพย์สิน 26 รายการ อาทิ ที่ดิน 7 รายการ ยานพาหนะ 9 คัน ทองรูปพรรณ 4 รายการ สมุดบัญชีเงินฝาก 5 บัญชี และเงินสด 598,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 32 ล้านบาท และเตรียมติดตามและขยายผลต่อไป สืบสาวให้ถึงผู้บงการใหญ่ เพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดทั้งภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศด้วย สำหรับมาตรการยึดอายัดทรัพย์ ขณะนี้เรายึดอายัดได้แล้ว 20,671 ล้านบาท เสร็จสิ้นกระบวนการและนำเงินเข้ากองทุนได้แล้ว 541 ล้านบาท

"ผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมแจ้งเบาะแส โดยขณะนี้ทาง ป.ป.ส. กำลังพัฒนาระบบ Block Chain เพื่อให้การแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คาดว่าไม่เกินกลางเดือน ก.พ. ระบบนี้จะเสร็จและเริ่มใช้งานได้ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีคนแจ้งเบาะแสเข้ามามากขึ้น และผมมั่นใจว่าที่เราได้ตั้งเป้ายึดทรัพย์ 100,000 ล้านบาทในปีนี้จะสำเร็จได้" นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงการสอบสวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ว่ามีการทุจริต ตบทรัพย์ จากผู้ทำผิดในคดีต่างๆ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้กำลังเร่งสอบสวนกันอยู่ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ และก็ขอให้นายอัจฉริยะ นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาให้เรา เพราะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และขอเชิญให้นายอัจฉริยะ ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย

#สมศักดิ์ #สำนักงานปปส #ผนึกกำลัง #ตำรวจ #ทหาร #พร้อมยึดทรัพย์ #สายด่วน

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 25/01/2023

📌 กระทรวงยุติธรรมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ ๖๕ ปี

ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ ๖๕ ปี พร้อมทั้งบริจาคเงินเข้าบัญชี "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เพื่อการกุศล" โดยมี พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

#กระทรวงยุติธรรมร่วมแสดงความยินดี #เนื่องในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก #ครบรอบ๖๕ปี

25/01/2023
25/01/2023

📢📢ขอเชิญรับฟัง...

👤นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ร่วมพูดคุยในประเด็น
✅ปราบยาเสพติด
✅ผลิตกฎหมายใหม่
✅เพิ่มเงินเยียวยา
✅ส่งเสริมเกษตร
✅ไม่ทอดทิ้งผู้ต้องขังด้วยนิคมราชทัณฑ์ 4 ภาค

📅 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
เวลา 08:02 น. ถึง 09:00 น.

📻 รับฟังทาง FM 92.50 MHz
และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

📺 รับชมทางออนไลน์ที่
facebook Radio Thailand Live

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 24/01/2023

📌 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กองบริหารการคลัง กองการต่างประเทศ กองออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ณ ชั้น ๘ อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมี ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ มุ่งสร้างสังคมเป็นธรรม ทุกคนเท่าเทียม ประกอบด้วย กฎหมายดี บังคับใช้ดี เข้าถึงดี และส่งเสริมคนดี พร้อมทั้งปฎิบัติราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

#ปลัดกระทรวงยุติธรรม #ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

24/01/2023

📢📢 ขอเชิญรับชมรายการ "NBT มีคำตอบ"
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “กรมบังคับคดีกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน”

📅 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.05 – 16.00 น.
📌 ในรายการ “NBT มีคำตอบ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
🔴 LIVE ช่องทางการรับชม : Live NBT2HD

#กระทรวงยุติธรรม
#กรมกรมบังคับคดี
#การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
#ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
#ประชาชน
ีคำตอบ
#สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยNBT

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 24/01/2023

📌 กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งนายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าทางคดี พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กองทุนยุติธรรม และกรอบแผนการใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗

#กระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม #ครั้งที่๔

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 24/01/2023

📌 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

โดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงานจํานวนสมาชิก สถานะทางการเงิน ของ ฌ.ย.ธ และสมาชิกที่ค้างชําระ นอกจากนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพขอกลับเป็นสมาชิก สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก ฌ.ย.ธ. ที่ถึงแก่กรรม และการพิจารณาการกําหนดอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

#รองปลัดกระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ #การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม #ครั้งที่๑

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 24/01/2023

📌 กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม เพิ่มเติม และแผนการเสนอร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

#กระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย #ของกระทรวงยุติธรรม #ครั้งที่๑

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 24/01/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จ.สตูล

ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดสตูล โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่ ๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข ๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา ๕. การขับเคลื่อน กพยจ. ๖. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด - 19

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการทำงาน โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละหน่วยงานประชุม พูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานขอให้มาปรึกษาหารือ ขอข้อเสนอแนะในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานมีความแตกต่างในช่วงวัย และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานด้วย

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #ตรวจราชการ #รอบที่๑ #ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๖ #สตูล

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post 24/01/2023

📌 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยที่ประชุมได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการจัดกิจกรรมข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้ง ได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ดังนี้ ๑) การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒) รูปแบบ (ธีม) การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓) การจัดนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔) กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๕) กิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#ปลัดกระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะอนุกรรมการ #จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน #ประจําปี๒๕๖๖ #ครั้งที่๑

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าการเยียวยาผู้เสียหาย จ.หนองบัวลำภู
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) 🏦⚖️
📢📢 ขอเชิญติดตามการให้สัมภาษณ์..นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม📌ประเด็น เศรษฐศาสตร์ "ยาบ้า"! ทำไมเกลื่...
🔴LIVE👤นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว "ทุกครอบครัวและสังคมต้องปลอดภัยด้วยกฎหมาย...
คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี | นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม
ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปี 2565
สรุปผลงานภารกิจที่สำคัญของ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565
รับชมหนังสั้น(เต็มเรื่อง)ส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง ปิดทองหลังพระ ตอน…แม่
“ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”
HCCH
🔴LIVE
🏬💻MOJ Co-Working Happy Space สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม👍🌟

เว็บไซต์

ที่อยู่


อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุง
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงก
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร