Jobsmart Thailand

Jobsmart Thailand

ความคิดเห็น

Head Of Information Systems vacancy available in Dubai at Al Futtaim Carillion Llc, Click below link for details : https://t.co/ypwy6QfFLt
I you search a job as Caregivr somewhere else try our site www.weconnectcare.com

Sure you will have luck.
Sincerly
Esther Chapman

เว็บไซต์หางานที่ตอบโจทก์ความต้องก? JobsMartThailand เป็นเว็บไซต์หางานที่ตอบโจทก์ความต้องการของผู้หางาน และบริษัทที่ต้องการหาพนักงาน

31/01/2012

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
รับสมัคร Web Editor ( ARiP) 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
เขียนข่าว / บทความ ทางด้านคอมพิวเตอร์ & Internet

คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาไอที, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านไอที เทคโนโลยี อย่างน้อย 2 ปี
ภาษาอังกฤษดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน)สามารถอ่านและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ กระชับ และ
รวดเร็ว
ใช้ Social Network เขียน Blog, Twitter, Facebook
สามารถใช้สมาร์ทโฟน & กล้อง /วิดีโอ เชื่อมต่อสื่อสารอุปกรณ์เหล่านี้กับ Internet
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งใน และต่างประเทศ
สนใจส่ง Resumeและตัวอย่างบทความ มาทางอีเมล์

ติดต่อ: คุณกชพร อีเมล์: [email protected] โทรศัทพ์: 02-6423400 # 1215-6
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

31/01/2012

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
รับสมัคร Account Executive (ARiP) 5 อัตรา

ลักษณะงาน:
ขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร และ Website และประสานงานกับลูกค้าจนปิดการขาย

คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาการตลาด การโฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีบุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักการขาย และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอที, Internet
มีประสบการณ์ด้านการขายพื้นที่โฆษณา อย่างน้อย 2 ปี

ติดต่อ: คุณกชพร อีเมล์: [email protected] โทรศัทพ์: 02-6423400 # 1215-6
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

31/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
รับสมัคร Web Developer on Mobile (ARiP) 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
พัฒนา Application on Mobile

คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านพัฒนา Web Application อย่างน้อย 3 ปี
สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP, MySQL, Apache, Ajax, Linux, Windows Server
etc.
ปรับแต่ง Website ให้ค้นหาง่ายด้วย SEO ( Search Engine Optimization)
สามารถใช้ MS Office, Photoshop, Dream weaver, Flash Server
สามารถพัฒนา Mobile App: iOS, Android ฯลฯ
สามารถพัฒนา Program ด้วย .NET, Java

ติดต่อ: คุณกชพร อีเมล์: [email protected] โทรศัทพ์: 02-6423400 # 1215-6
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

31/01/2012

http://www.jobsmartthailand.c/

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
รับสมัคร Web Design ( ARiP) 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
ออกแบบ web

คุณสมบัติ:
* ปริญญาตรี สาขาออกแบบกราฟฟิก และมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
* รักงาน Graphic เป็นชีวิตจิตใจ ประสานงานกับทีมได้เป็นอย่างดีมีหัวคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญงานดี
ไซน์ เว็บไซต์และออกแบบกราฟฟิก
* สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver / EditPlus,Adobe Flash,
Photoshop,Firework,Illustrator,Indesign ได้ดี
* มีความรู้ความสามารถในด้าน SEO, CMS-Joomla, Flash Action Script,Web
Marketing, Web 2.0, HTML & CSS
* หากมีความรู้ด้าน HTML5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: คุณกชพร อีเมล์: [email protected] โทรศัทพ์: 02-6423400 # 1215-6
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.c

http://www.jobsmartthailand.c/

31/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
รับสมัคร Marketing Online (ARiP) 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
บริหารจัดการด้านการตลาดออนไลน์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
จัดทำงบประมาณและวางแผนด้านการตลาด ดูแลยอดขาย

คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี ,โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การตลาด ถ้าเกี่ยวกับ Marketing Online อย่างน้อย 3 ปีจะได้รับการพิจารณาเเป็น พิเศษ
มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอที, Internet
มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด, การทำงบประมาณด้านการตลาด

ติดต่อ: คุณกชพร อีเมล์: [email protected] โทรศัทพ์: 02-6423400 # 1215-6
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

30/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รับสมัคร System Engineer (ประสบการณ์ตรง Network & Security) 3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- Thai nationality. Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Com puter Engineering or related fields
- Good personality and communi cation skills
- Ability to handle several tasks simultaneously and effectively
-Able to travel to support branch office both in Bangkok and upcountry
- Having experience at least 1-2 years in this field
- Networking wiring and cabling
- Troubleshoot problems on PC in both Hardware and Software issues
- Install and configure Desktop Operating System
- Troubleshooting Network traffic, shaping and bandwidth

ติดต่อ: บุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-2715-9000 ต่อ 7106,7107,7108
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

30/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับสมัคร Web Programmer PHP 3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน Web Programmer อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงานดี
- สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ตรงตามเวลาอย่างรวดเร็ว
- สามารถใช้โปรแกรมต่อไปนี้ได้อย่างมืออาชีพ Macromedia DreamWeaver, Adobe Photoshop, Macromedia Flash and other related Applications
- มีความสามารถอย่างมืออาชีพด้านการเขียนภาษา PHP, Java Script, AJAX, CSS, HTML, MySQL, XML, RSS
- มีประสบการณ์ในการทำโปรแกรม Shopping cart และการเชื่อมต่อกับ payment gateway
- มีประสบการณ์ในการใช้ Template engine เช่น Smarty/PHP Template
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแสวงหาเทคนิคความรู้ด้านโปรแกรม Web Application ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในการทำงานให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า
- รอบคอบและมีความละเอียดสูง
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: -2714-5777 ต่อ 5413, 5415
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

30/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท ไนท์แฟรงค์ จำกัด
รับสมัคร Web Programmer/ITAdministrator

คุณสมบัติ:
- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related fields.
- Minimum 2 years experienced in web programming; ASP, PHP.
- Knowledge of advanced applications and leading software packages i.e. Microsoft SQL, MySQL
- Some knowledge in Server, Network, Microsoft Windows, Windows Application.
- Service-minded, hard working and ability to work late hour.
- Good command in English, ability to basic communicate in English

ติอต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0-2643-8223 ต่อ 132
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

30/01/2012

baanwebsite
รับสมัคร ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
1. สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา html และ php ได้
2. เรียนรู้เร็ว ขยัน และอดทน
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. หากสามารถทำ flash ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00 น. - 18:00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน 1442 ซ.ศรีสุข ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
1. หลักฐานการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เอกสารทางทหาร (เฉพาะชาย)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6 .ผลงานหรือโปรเจคจบ (หากมี)

ติดต่อ: นพดล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0830359568
ดูตำแหน่งเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

30/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท บริษัท แมกซ์ไซท์ เนทเวิร์ค จำกัด
รับสมัคร Programmer 3 อัตรา

คุณสมบัติ:
• Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, MIS or related field.
• Working experience 0-3++ years
• Ability to develop web and application with .Net tools (ASP, ASP.Net, VB.Net, C #.Net) AJAX Technology and Crystal Report
• Good knowledge in OS & DBMS e.g. Windows Family, SQL Server, Oracle
• Strong interpersonal skill, Team work and service minded
• Good command in English
• Ability to work under pressure
• Experience in Workflow, BPM, DM and Portal, Real Estate System (Will be advantage)

ติดต่อ: คุณศุธาทิพย์ อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 027434301
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

27/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง)
รับสมัคร Programmer Analyst / Web Developper 4 อัตรา

ลักษณะงาน:
วิจัยและ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต โดยการออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรมบนเว็บ (Web Application) คิดค้นวิจัย ระบบโปรแกรมบนเว็บ ดูแล ทดสอบ ตรวจสอบระบบโปรแกรมบนเว็บ...

คุณสมบัติ:
ชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ ได้แก่ HTML , CSS , PHP , JAVA , VB.NET, JSP, AJAX , Datavase (MySQL) , Web Sever (Apache , Tom Cat) หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสนใจรักงานด้านการเขียนโปรแกรม , ชอบค้นหาความรู้งานได้เร็ว ,
มีความคิดสร้างสรรค์ หากมีความรู้ด้าน การเขียน application บน iphone จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีความชำนาญด้าน ด้านภาษา VB.Net กับ JAVA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
สำหรับพนักงานประจำ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์ 2. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี 3. วันพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วัน/ปี 4. สิทธิ์การซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับพนักงานในราคาพิเศษจากบริษัทฯ ร่วมเครือ และสวัสดิการอื่นๆ สำหรับพนักงานสัญญาจ้าง 1. บริษัทมีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท/ปี 3. ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้ Promotion ในราคาพนักงาน 4. สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามเงื่อนไขบริษัท 5. ตรวจสภาพการได้ยินของหู ปีละ 1 ครั้ง 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ 8. การรักษากรณีเจ็บป่วย ทั้งในและนอกเวลางาน จากประกันสังคม 9. รายได้รวม เงินเดือน + เบี้ยขยัน + Incentive ส่วนตัว + Incentive กลุ่ม
วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-2628888 ต่อ 8324
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

27/01/2012

บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด
รับสมัคร Web Admin/Web Master 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
- ตอบปัญหา และให้คำแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์ ทาง e-mail และ ทางโทรศัพท์
- จัดทำข้อมูลแนะนำการใช้งาน อัพเดตข่าวสารของเว็บไซต์ได้
- ดูแลเว็บไซต์ คิดพัฒนาบริการและระบบเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี
4. หากมีความรู้ด้านระบบ E-commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: คุณนันทกา อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-948-8355
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

27/01/2012

บริษัท บอริส จำกัด
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
·ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
·จัดเก็บ Hardware Inventory
·แก้ปัญหาระบบ Lan, Wireless
·เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ:
·ปวช.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
·เพศชาย
·ประสบการณ์ด้านการดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
·แก้ปัญหาระบบ Lan เบื้องต้นได้
·มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-997-9660-4
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

27/01/2012

Asiasoft Corporation Public Company Limited
รับสมัคร Web Developer

ลักษณะงาน:
·Designing, developing and testing functional prototypes and production of the web application solution to support business requirements
·Maintenance and monitor web application service.
·CMS workflows and template development, modification and testing, system configuration for Asiasoft and Playpark website
·Perform special projects and other duties as assigned, status reporting.

คุณสมบัติ:
·Male or Female 22-25 years old
·Bachelor's degree in Computer Science or related field.
·At least 1 years of experience in web development.
·Able to work under pressure and high responsibility.
·Excellent proven experience of building websites on both the front-end and back-end reporting structures.
·Able to detect errors in data and program structure, logic, and coding
·Ability to effectively communicate with and support various team members, including web designer, digimarketing, game project.
·Quick self-learning, willing to learn new technology and have awareness of the latest trends in web, mobile and social marketing tools and techniques.

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0-2769-8888 Ext.8854, 8857
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

27/01/2012

บริษัท ยานนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รับสมัคร Programmer

ลักษณะงาน:
Programmer คือ บุคคลที่จะต้องสามารถเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมได้ มีความชื่นชอบและใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะในด้าน GUI development, image processing & computer vision, optimization และ paralell processing

คุณสมบัติ:
·มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ด้าน 3D Transform, vectors, matrices, kinematics และ splines
·กระตือรือร้น พร้อม และตั้งใจที่จะเพิ่มทักษะและศักยภาพของตนเอง
·มีทักษะในการแก้ปัญหา
·มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
·ใส่ใจรายละเอียด
·สามารถทำงานเป็นทีมได้
·สามารถบริหารเวลาได้ดี
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ :
·มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Python, C++ ฯลฯ
·มีประสบการณ์ใช้งาน 3D software เช่น Maya
·สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Linuxได้

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-426-4363
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailnd.com

26/01/2012

บริษัท เจียไต๋ จำกัด
รับสมัคร Executives Assistant 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
• Male or Female, Thai nationality, age 25-45 years old
• Bachelor's Degree or Master's Degree in Political Science, Business Administration, Social Sciences, Economics, Arts, Law or any related field.
• Minimum over 3 years experience in related field.
• Strong command of both written and spoken English and Thai especially in business conversation and correspondence
• Well maturity, reliable and be able to keep confidentiality
• Attention to details and ability to word will with tight deadlines are required
• Good coordinator with strong organizing, interpersonal and communication skills
• Able to work upcountry / foreign

ติอต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0-2233-8191-9 ext.157
ดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

26/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รับสมัคร Admin แผนก 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
• ชาย, หญิง
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์, ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: Khun Eakachai Nakpradit อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์:0-2250-0071 ext.422
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

26/01/2012

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
• รับผิดชอบงานในส่วนตรวจสอบและตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ใน การเก็บตัวอย่างทางน้ำและนิเวศวิทยาทางทะเล รวมถึงประเมินคุณภาพทาง สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ:
• เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประมง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีทางนิเวศวิทยาทะเลและ มี ความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น พืชน้ำ สัตว์น้ำ เป็นต้น
• ทำงานทางทะเลได้ดี สามารถดำน้ำ ว่ายน้ำ และพายเรือได้
• มีความละเอียดรอบคอบในการสำรวจเก็บตัวอย่าง
• มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักบริการ
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
• มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ: ประกันสุขภาพ + อุบัติเหตุ ประกันชีวิต เครื่องแบบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพ เป็นต้น
ตอบแทน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ
(วุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์)

ติดต่อ: คุณณัฏฐา อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0-2763-2828, 0-2763-2845
ดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

26/01/2012

Job Smart Thailand

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ -MT450) 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
1.การสังเคราะห์ recombinant protein
2.งาน cell culture
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
1.เพศชาย-หญิง อายุ 21-40 ปี
2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0 2564 7000 ต่อ 71105 – 71106
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com/

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

26/01/2012

Job Smart Thailand

บริษัท WorkFlow Automation
รับสมัคร Software Consultant (SC) 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ โดยมีทำงานล่วงเวลาวันเสาร์ตามปริมาณงาน และ เวลาที่ต้องส่งมอบระบบให้ลูกค้า
• เงินเดือน + Incentive ที่ได้จากความสำเร็จในการจัดส่งมอบระบบซอฟท์แวร์ให้ลูกค้าได้ถูกต้อง และ ทันกำหนดเวลา

คุณสมบัติ:
·มีประสปการณ์ มีความเข้าใจขบวนการ และ ขั้นตอนมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ (Standard Business Workflow Processes)
·มีความเขาใจเรื่องขบวนการการดำเนินธุรกิจที่โยงกับการเดินบัญชี
·ให้คำปรึกษา ทำรายละเอียดความต้องการระบบงาน (System Requirement Specification) ให้ผู้ที่สนใจนำระบบงานไปใช้ในองค์กร
·ควบคุมโครงการ ทดสอบระบบงาน ปรับปรุงอกสารคู่มือการใช้งาน และ ส่งมอบระบบงานให้ลูกค้า
·มีพื้นฐานความรู้ในการใช้ Microsoft Visual Studio 6/2005/2008 และ Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ทดสอบระบบงาน
·มีพื้นฐานความรู้ในการใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft Office 2003/2007 และ Multimedia/Graphic
·มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และ จริยธรรมดี ไม่ติดบุหรี่ หรือ ติดสุรา
·ยินดีเข้าทำการทดสอบทักษะการพัฒนา Software ในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทฯ ได้มีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาปรับปรุงทักษะให้เข้ามาตรฐานการทำงานร่วมกัน

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-713-8682
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

25/01/2012

http://www.jobsmartthailand.com/ดูเพิ่มเติม

บริษัท เอ สปิริต ออฟ ไททัน จำกัด
รับสมัคร ธุรการประสานงาน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
- ดูแลงานด้านเอกสารรวมทั้งติดต่อประสานงาน ดิวส์งาน โคว์งานกับทาง กลุ่มองค์กร และSPONSOR

คุณสมบัติ:
· เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
· วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
· มีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
· มีบุคลิกที่ดี ละเอียดและรอบคอบ
· ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
· เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: คุณลินดา อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-7311284
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com/ดูเพิ่มเติม

http://www.jobsmartthailand.com/ดูเพิ่มเติม

25/01/2012

บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด
รับสมัคร Account Executive (2 อัตรา)

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด,สื่อสารมวลชน,
ประชาสัมพันธ์
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
- มีทักษะและไหวพริบในการบริหารจัดการ / ประสานงานได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความละเอียด รอบคอบ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ,กล้าคิด ,กล้าแสดงออก
- สามารถทำงานนอกเวลาได้

ติดต่อ: คุณ สุวลี เหล่าพิเดช อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 0-2652-1155
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

25/01/2012

Job Smart Thailand

AC Excellent Co.,Ltd.
รับสมัคร Marketing Promotion 3 อัตรา

ลักษณะงาน:
1. จัดทำโบว์ชัวร์, แค็ตตาล็อก, แนะนำสินค้าใหม่
2. ดูแลสื่อโฆษณาต่างๆ
3. โปรโมทสินค้า
4. Create Promotion, จัด Event
5. วางแผนการตลาดสนับสนุนตัวแทน
6. รวบรวมข้อมูลการตลาดวิเคราะห์และปรับกลยุทธิ์ตามสถานการณ์

คุณสมบัติ:
· เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
· ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
· มี Service Mind และกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
· สามารถทำงานเป็นทีมได้
· มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
· สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: 02-519-4412-3
ดูตำแหน่งงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jobsmartthailand.com

Job Smart Thailand พิเศษสุด ! บริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานประกาศรับสมัครงานฟรี 10 ตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng
Bangkok
10600

เอเจนซี่โฆษณา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Mini Me Advertising Co ., Ltd. Mini Me Advertising Co ., Ltd.
53/23 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจ
Bangkok, 10900

Creative agency

CMYK Group: Design, Web, SEO, Print CMYK Group: Design, Web, SEO, Print
4,6 Charoenkrung 36, Bangrak
Bangkok, 10500

http://cmyk.group - Graphic Design, SEO, Website Design & Development, Digital Marketing, Printing, Exhibitions, Banner Ads, Displays in Bangkok, Thailand http://cmykseo.agency - ...

Verve - Public Relations Consultancy Verve - Public Relations Consultancy
FYI Center
Bangkok, 10110

Verve is full of Great Energy, Enthusiasm and Talents. Wouldn't you love to be our fans?

Readyplanet Readyplanet
Readyplanet Public Company Limited 51 Major Tower Rama 9 - Ramkumhang 17th Floor Unit 1701 - 1706 Rama 9 Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Bangkok, 10240

Readyplanet All-in-One Sales & Marketing Tech Provider

Asia Media Studio Asia Media Studio
21/9 Sukhumvit 18
Bangkok, 10110

Intelligence made visible

360 innovative co.,ltd 360 innovative co.,ltd
22/43 Lumpini Town Residence Ladprao Station
Bangkok, 10900

360 innovative services:- - Digital Creative & Production - Digital Marketing Solutions - Website/Campaign Dev. - AR Technology - Facebook Application - iPhone/iPad Application ht...

Gismography Gismography
15 Sukhumvit 101/1
Bangkok, 10260

Bangkok's Premier Professional Digital Fine Art Printing Studio for Photographers and Artists.

Mother&Care - Everything for the modern family Mother&Care - Everything for the modern family
อาคาร GM Group 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนน
Bangkok, 10300

Everything for the modern family. อัพเดททุกเรื่องราวสำหรับครอบครัวยุคใหม่.

Photography and video services by Fufu Photography and video services by Fufu
Bangkok, 10110

Photography and video services by Fufu

Marketing GURU Association Marketing GURU Association
49/527 ซอยนวมินทร์26 แขวงคลองกุ่ม
Bangkok, 10240

Marketing guru ช่องทางให้คำปรึกษาด้านทางธุรกิจ Marketing & Sale Clinic -Business Consultant

Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN
15th Floor, Tonson Tower, 900 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Bangkok, 10330

Established in 2014, Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN) is the Hakuhodo Group’s new think tank in the ASEAN region, with the mission of sharing Hakuhodo’s uni...

Faw ziya Faw ziya
39th Floor, 413 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Bangkok, 10110

มาๆสนุกกัน