ระเบียง บัญชีและภาษีอากร

ระเบียง บัญชีและภาษีอากร

สำนักงานตรวจสอบบัญชี และรับทำบัญชี

แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขข 18/08/2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566) 📝
- ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ...
- ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ...

สัมมนารับฟังความคิดเห็น รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
🔴 แบบ Onsite (บรรยาย) รับสมัคร 250 คน (อยู่ระหว่างการพิจารณาชั่วโมง CPD)
สมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ Onsite ได้ที่ https://forms.gle/6Fd154i2RwYLQ6zs9

🔴 แบบ Online ผ่านระบบ Zoom รับสมัคร 450 คน (ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้)
สมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ Online ได้ที่ https://forms.gle/QqMMsMKx4pPZ2vuC6

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2566 (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ www.dbd.go.th

รายละเอียดร่างประกาศฯ 2 ฉบับที่แก้ไข มีดังนี้
🗒 ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://www2.dbd.go.th/law/1834
- แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/7f2NcgACENQZZcFw7

🗒 ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://www2.dbd.go.th/law/1835
- แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/x7VDKHGQ5xC7f5hW9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 4407, 0 2547 4408, 0 2547 4395
อีเมล [email protected]

แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขข ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความประสงค์จะยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อ...

Entrepreneurship For All (Part II): To Product-Market Fit and Beyond 04/07/2023

รวม 6 คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิยาลัยตัวท็อปของโลก !
วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู 6 คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิยาลัยตัวท็อปของโลก สำหรับ เจ้าของธุรกิจหรือกำลังวางแผนจากสร้างธุรกิจของตัวเอง ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ แถมยังเป็นคอร์สเรียนฟรีด้วย มีอะไรบ้างไปดูกัน !
1. Harvard University
CS50’s Computer Science for Business Professionals (ระยะเวลา 6 สัปดาห์)
https://www.edx.org/course/cs50s-computer-science-for-business-professionals?utm_source=facebook&utm_medium=datarockie_fb_page&utm_campaign=datarockie&fbclid=IwAR3E9WInT7M3VlSzLzK3VjvZWcm5bpFV-mAwo-lXgAlMG8zLHNLczqxKdg4

2. University of Cambridge
Business Success in the Screen Industries (ระยะเวลา 4 สัปดาห์)
https://www.edx.org/course/business-success-in-the-screen-industries?webview=false&campaign=Business+Success+in+the+Screen+Industries&source=edx&product_category=course&placement_url=https%3A%2F%2Fwww.edx.org%2Fschool%2Funiversityofcambridge

3. Stanford University
Leading with an Improv Mindset (ระยะเวลา 15 ชม.)
https://online.stanford.edu/courses/gsb-x0016-leading-improv-mindset

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Entrepreneurship 103: Show Me The Money (ระยะเวลา 10 สัปดาห์)
https://www.edx.org/course/entrepreneurship-103-show-me-the-money?webview=false&campaign=Entrepreneurship+103%3A+Show+Me+The+Money&source=edx&product_category=course&placement_url=https%3A%2F%2Fwww.edx.org%2Fschool%2Fmitx

5. Princeton University
Effective Altruism (ระยะเวลา 12 ชม.)
https://www.coursera.org/learn/altruism

6. BerkeleyX
Entrepreneurship For All -II): Idea to Launch (ระยะเวลา 6 สัปดาห์)
https://www.edx.org/course/idea-to-launch?webview=false&campaign=Entrepreneurship+For+All+%28Part+I%29%3A+Idea+to+Launch&source=edx&product_category=course&placement_url=https%3A%2F%2Fwww.edx.org%2Fschool%2Fuc-berkeleyx

https://www.edx.org/course/to-product-market-fit-and-beyond?webview=false&campaign=Entrepreneurship+For+All+%28Part+II%29%3A+To+Product-Market+Fit+and+Beyond&source=edx&product_category=course&placement_url=https%3A%2F%2Fwww.edx.org%2Fschool%2Fuc-berkeleyx
หมายเหตุ : หากต้องการใบประกาศต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติม

#เรียนออนไลน์ #คลาสเรียนธุรกิจ #คลาสการตลาด #เรียนออนไลน์ฟรี #คอร์สเรียนออนไลน์ #มหาลัยตัวท็อป

Entrepreneurship For All (Part II): To Product-Market Fit and Beyond This is the Silicon Valley insiders’ guide to entrepreneurship. Entrepreneurs & investors from YouTube, Khan Academy, Rotten Tomatoes, Chegg, Andreessen Horowitz, Bain Capital, etc., join the lecturers to share concepts and experiences along the startup lifecycle.

17/06/2023

Excel for Auditors

credit: Bill Jelen and Dwayne K. Dowell
https://jabatanfungsionalauditor.files.wordpress.com/2016/06/excel-for-auditors.pdf

😍😍😍

jabatanfungsionalauditor.files.wordpress.com

DBD Academys 16/06/2023

สวัสดีครับแฟนเพจ ผู้รักการเรียนรู้ทุกท่าน
วันนี้เรามีวิชาใหม่ของหลักสูตรการบัญชีจำนวน 3 วิชา ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
2. สารสนเทศทางการบัญชี
3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี*

*วิชา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถเก็บเป็นชั่วโมงด้านจรรยาบรรณได้ 1 ชั่วโมง)

รอบการเปิดเรียน
รอบที่ 2 (1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2566)
รอบที่ 3 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566)
รอบที่ 4 (1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566)

กดลิงก์นี้ได้เลย https://dbdacademy.dbd.go.th

#เรียนได้ทันที #ทุกที่ #ทุกเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
โทร. 0 2547 4408

DBD Academys ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดอย่างครบวงจร สามารถเรียนร.....

07/05/2023

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

credit: สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
http://www.thai-iod.com/imgUpload/Guideline%20on%20Board%E2%80%99s%20Role%20in%20IT%20and%20Data%20Governance.pdf

😍😍😍

www.thai-iod.com

Thai Journals Online (ThaiJO) - Research Databases - CMMU Library 19/04/2023

#รวมวารสารบทความวิชาการในประเทศไทยทุกสาขาวิชา

✅ ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/61-thai-journals-online-thaijo?fbclid=IwAR1loyeiQd54xtNnrZgLmoia8QQ_E0J_KPojjFJ9z1UdrgQrf3F1dOxbH0s


————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter :
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

Thai Journals Online (ThaiJO) - Research Databases - CMMU Library CMMU Library

THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY 12/04/2023

⚖️ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ชวนอ่าน✨ ผลงานของ "ศาสตราจารย์ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์" อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่สอน
- กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ
- ปัญหากฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 (สัญญาทางพาณิชย์)
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส

---------------------------
📚หนังสือและตำรา
อาทิ
- หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - นายหน้า
-หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์
- หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน

ยืมอ่านได้ที่ https://bit.ly/3KMFznW

📄บทความ
อาทิ
- การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค: กรณีศึกษาปัญหา “คดีผู้บริโภคเทียม”
- สิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" กับมาตรการคุ้มครองตาม "ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...."
- การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค: ก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาเพื่อการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ (ฉบับใหม่) กับการรับรองและส่งเสริม "สิทธิชุมชน" ตามรัฐธรรมนูญ
- ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

อ่านได้ที่ https://bit.ly/43hQmhf

📁เอกสารใน TUDC

อ่านได้ที่ https://bit.ly/3zLgJym

---------------------------
Facebook: ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: tulibrary

THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY Thammasat University Library

29/03/2023

13 รายวิชา สจล. #สุดปัง
สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1.) การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL001+2017/about

2.) การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL009+2019/about

3.) โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL011+2019/about

4.) คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ | Computer for Speech and Presentations
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL003+2017/about

5.) หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | Principles of Agricultural Economics
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL005+2017/about

6.) การท่องเที่ยวโดยชุมชน | Community Based Tourism https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL014+2019/about

7.) สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ | Creative Video Production
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL002+2017/about

8.) การผลิตหนังสั้น | Short Film Production
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL010+2019/about

9.) การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น | Principle of Animal Husbandry https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL007+2017/about

10.) หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร | Principles of Agricultural Extension
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL004+2017/about

11.) การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน | Algal Cultivation https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL012+2019/about

12.) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม | Pet Management
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL013+2019/about

13.) การปลูกพืชเบื้องต้น | Principle of Crop Production
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL006+2017/about
📌 วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1646232145708423

📌 ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1678665039131800
#สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี

————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter :
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

29/03/2023

สวัสดีครับแฟนเพจที่กำลังเรียนหลักสูตรบัญชีทุกท่าน

เหลือเวลาอีก 4 วัน สำหรับการเรียนในรอบที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2566) ขอให้ผู้เรียนตรวจสอบสถานะการเรียนของท่าน หากเรียนไม่จบท่านต้องเริ่มเรียนใหม่ในรอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566)
เรียน ฟ รี ‼️📌 ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
คลิ๊กไปที่ลิงค์ https://dbdacademy.dbd.go.th/ ได้เลยครับ🥰

11/02/2023

TFRS จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

รวมไว้ที่นี่แล้วคอร์สเรียน e-Learning เกี่ยวกับ TFRS ครบทุกแง่มุมที่ผู้จัดทำและผู้ใช้งบการเงินควรรู้

📌 ลงทะเบียนเรียนฟรี คลิกเลย 👉 http://bit.ly/3IatyY3

#ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

02/02/2023

บริษัท เคพีเอสไทย ออดิทเฟริม จำกัด

🤓มาร่วมงานกับเรา สำนักงานสอบบัญชี คุณภาพ บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. เปิดรับบัณฑิต ป.ตรี จบใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในวิชาชีพบัญชี ต้องการเป็น CPA หรือ TA

2. รับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน และพัฒนาความรู้ความสามารถ

3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างดี โดยเฉพาะการใช้ Excel. Word.

4. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในสายวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริง

📌เราพร้อมที่จะเสริมทักษะวิชาชีพให้ท่าน

📌รับสมัครผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ตำแหน่ง

สวัสดิการ
- ประกันสังคม /กองทุนทดแทน
- สัมนาตามสถานที่ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- โบนัสประจำปี
- พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี

ติดต่อ
คุณสุรีย์พร สมใจเพ็ง
บริษัท เคพีเอสไทย ออดิทเฟริม จำกัด
5/30 วีซีโอร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้า (อยู่ระหว่าซอยร่มเกล้า15 และ ร่มเกล้า 17)
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 086-600-3909, 086-377-6358
LINE ID: sureeporn.som

วิธีการเดินทาง

https://goo.gl/maps/mnR56CEW6ec52tJb8

สถานนี้รถไฟฟ้า แอร์พรอต์ลิ้งค์ ต่อรถสองแถวผ่านแยกเคหะร่มเกล้าลงสะพานลอยแรก แล้วข้ามสะพานลอยมาที่โครงการวีซีโอร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ(ตึกอาคารพาณิชย์)

02/02/2023

Send a message to learn more

06/01/2023

สวัสดีปีใหม่ผู้เรียนหลักสูตรบัญชี CPD ทุกท่านครับ 🙏

แจ้งเตือนผู้ทำบัญชีทุกท่าน อย่าลืมเข้าไปยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคมของปีนี้ ในระบบงานผู้ทำบัญชี ✅️☑️✅️☑️️ และอย่าลืม ❗️❗️❗️ ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง CPD หากยังไม่มีการแจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีสามารถแจ้งผ่านระบบงานผู้ทำบัญชี หรือเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 30 มกราคม 2566 นะครับ
ผู้เรียนท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรบัญชี CPD ของ DBD Academy ในปี 2565 สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการอบรมได้ที่อีเมล [email protected] ครับ

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 26/12/2022

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านต่อได้ที่...

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 26 ธันวาคม 2565 การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤ.....

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 25/12/2022
Photos from ระเบียง บัญชีและภาษีอากร's post 25/12/2022

กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻https://bit.ly/3HTQR8W

#กรมสรรพากร #ช้อปดีมีคืน2566

สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน 18/11/2022

📣 คำชี้แจง เรื่องรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
📌 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
👉 เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้ออกประกาศเรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 📌 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อถ้อยคำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบางส่วน โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใด ๆ ในการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดทำคำชี้แจง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันและสามารถนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม
📌 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน

17/11/2022

✅ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/269/T_0022.PDF

✅ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/269/T_0023.PDF

✅ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/269/T_0024.PDF

✅ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อของทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านทางระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) พ.ศ. ๒๕๖๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/269/T_0026.PDF

www.ratchakitcha.soc.go.th

สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน 11/11/2022

📣 มติคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 70 (4/2565) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
👉 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการรายงานทางการเงินจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
2. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565)
👉 โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566
👉 ทั้งนี้ สามารถศึกษาสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานฯ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ดังกล่าว (ลำดับที่ 1 และ 2) ได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี https://acpro-std.tfac.or.th/standard/76/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95
👉 สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี https://acpro-std.tfac.or.th/standard/2/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-NPAEs

สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน

02/11/2022

บริษัท เคพีเอสไทย ออดิทเฟิร์ม จำกัด

🧐เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเราเปิดกิจการตรวจสอบบัญชี มาแล้วกว่า 10ปี ดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เชียวชาญในสายงานตรวจสอบบัญชี รวมทั้งทีมงานรุ่นพี่มากประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ที่สามารถให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่

ที่ตั้งบริษัท
5/30 วีซีโอร่มเกล้า สุวรรณภูมิ คลองสามประเวศ, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520

🤓ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน 4 ท่าน

สวัสดิการ
ค่าจ้างต่อวันวันละ 300 บาท
คอร์ส อบรมปูพื้นฐานงานด้านบัญชีและภาษี ก่อนเริ่มฝึกงาน + ระหว่างฝึกงาน
3.พี่เลี้ยง ระหว่างฝึกงาน (สอนงาน)
4.งานเลี้ยงบริษัท
5.ท่องเที่ยวประจำปี
6.ได้รับสิทธิบรรจุเข้าทำงานประจำ หากผ่านคัดเลือกเข้าทำงาน

🎉แล้วเรามาพบกันนะครับ

ติดต่อ
คุณสุรีย์พร สมใจเพ็ง
บริษัท เคพีเอสไทย ออดิทเฟริม จำกัด
5/30 วีซีโอร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้า (อยู่ระหว่าซอยร่มเกล้า15 และ ร่มเกล้า 17)
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 086-600-3909, 086-377-6358
LINE ID: sureeporn.som
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/mnR56CEW6ec52tJb8
สถานนี้รถไฟฟ้า แอร์พรอต์ลิ้งค์ ต่อรถสองแถวผ่านแยกเคหะร่มเกล้าลงสะพานลอยแรก แล้วข้ามสะพานลอยมาที่โครงการวีซีโอร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ(ตึกอาคารพาณิชย์)

Send a message to learn more

กรมพัฒน์ฯ แนะ!!! ผู้ทำบัญชีเช็กลิสต์สิ่งที่ต้องทำ ก้าวสู่ผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย 02/11/2022

กรมพัฒน์ฯ แนะ!!! ผู้ทำบัญชีเช็กลิสต์สิ่งที่ต้องทำ ก้าวสู่ผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย อ่านต่อได้ที่...

กรมพัฒน์ฯ แนะ!!! ผู้ทำบัญชีเช็กลิสต์สิ่งที่ต้องทำ ก้าวสู่ผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย กรมพัฒน์ฯ แนะ!!! ผู้ทำบัญชีเช็กลิสต์สิ่งที่ต้องทำ ก้าวสู่ผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย 2 พฤศจิกายน 2565 กรมพัฒน์ฯ แ.....

สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่1 ) 01/10/2022

1) สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่ 1 “การจัดประเภทและการวัดมูลค่า”)
- ภาพรวม TFRS 9 นิยามเครื่องมือทางการเงินและการจัดประเภทรายการ
- การวัดมูลค่า
- ผลกระทบและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
📌 เรียนได้เลยที่ https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/544/info

2) สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่ 2 “การด้อยค่า”)
- ภาพรวมการพิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ภายใต้ TFRS 9
- การด้อยค่า, วิธีอย่างง่าย (Simplified Approach) และ วิธีทั่วไป (General Approach)
- การปรับการคาดการณ์ในอนาคต (Forward looking adjustment) / ผลกระทบและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
📌 เรียนได้เลยที่ https://elearning.set.or.th/SETListedCompany/courses/545/info

3) สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่ 3 “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง”)
- ภาพรวมของหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
- หลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
- ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการป้องกันความเสี่ยง และกรณีศึกษารวมถึงผลกระทบและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
📌 เรียนได้เลยที่ https://elearning.set.or.th/SETListedCompany/courses/546/info

4) สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ภาพรวมและหลักการสำคัญตาม Five-step model (Step 1-2)
- หลักการสำคัญตาม Five-step model (Step 3-5)
- ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
📌 เรียนได้เลยที่ https://elearning.set.or.th/SETListedCompany/courses/559/info

5) สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 16 สัญญาเช่า
- หลักการสำคัญ
- การบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- ผลกระทบและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
📌 เรียนได้เลยที่ https://elearning.set.or.th/SETListedCompany/courses/565/info

สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่1 ) สรุปสาระสำคัญและการจัดทำงบการเงินตาม TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน (ตอนที่1 )

Photos from ระเบียง บัญชีและภาษีอากร's post 08/08/2022

CPD ปี2565 ของผู้สอบบัญชี!!! ฟังทางนี้🇹🇭

หลักสูตรผู้ประกอบการ - SET e-Learning 13/02/2022

https://www.facebook.com/95359944974/posts/10151454786759975/

หลักสูตรผู้ประกอบการ - SET e-Learning SET e-Learning แหล่งเรียนรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนแบบ Step by Step ที่เหมาะส.....

31/01/2022

https://www.facebook.com/507182862724947/posts/4600057970104062/

📣🎊โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet) Ready to use
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน ได้พัฒนาโปรแกรมกระดาษทำการ Leadsheet อัตโนมัติ หรือเรียกว่า “Automated Leadsheet” จัดทำในรูปแบบไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งลดระยะเวลาในการจัดทำ Leadsheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทำการของงานสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานได้ที่
📌โปรแกรม Automated Leadsheet >>> https://bit.ly/345VOtJ
📌คู่มือการใช้งานโปรแกรม >>> https://bit.ly/34DzLu8
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://bit.ly/3s9BWh4

ไม่พบหน้าที่ค้นหา 20/10/2021

🚩 จะเสียตังค์ทำไม 🙂🇹🇭🙂 Link!!! ต่อไปนี้ เป็นการฟังเสวนาผ่านสื่อ Facebook and YouTube (สามารถใช้แทนเรื่องอื่นๆ ได้ 6 ชม.) และอบรมเพื่อชั่วโมงบัญชีอีก 6 ชม. (ส่วนผู้สอบก็พิจารณาไปนะครับ 12 : 28 ชม.)

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/144701

https://dbdacademy.dbd.go.th/course/index/36

ไม่พบหน้าที่ค้นหา

SETแจกฟรี e-Book Startup Guide สำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจ 17/10/2021

https://www.facebook.com/95359944974/posts/10151426770859975/

SETแจกฟรี e-Book Startup Guide สำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจ Guidebook: Internal Control for IPO 6.04 MB ดาวน์โหลด SET Your Startup Business Guide (เล่ม 2) Design Thinking และ Lean Canvas 12.35 MB ดาวน์โหลด IPO Roadmap Guide Book 11.16 MB ดาวน์โหลด SET Your Startup Business Guide (เล่.....

คำถามเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ให้บริก 12/09/2021

ประเด็นร้อนที่คนทำวิชาชีพบัญชี ละสายตาไม่ได้ มาร่วมกันแสดงความเห็นนะครับ

------------------------------------------------------------

➡️สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรอมติ ครม. อนุมัติ ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการทำบัญชีหรือด้านการสอบบัญชี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยสรุปได้ ดังนี้
1⃣ กำหนดให้ “ผู้ประกอบอาชีพ” ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เป็นผู้รายงาน “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย
2⃣ โดยนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือด้านการสอบบัญชี จะต้องดำเนินการให้เป็นไปปฏิบัติตาม ร่าง พระราชบัญญัติ ปปง. ดังกล่าว โดยมีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้
🟦 (1) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
🟦 (2) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ต้องมีการตรวจสอบลูกค้าว่ามีรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในรายชื่อของสหประชาชาติหรือสำนักงาน ปปง หรือไม่ (UN Sanction list หรือ Thailand Sanction list) โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
2.1 การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกฎหมายฟอกเงิน
2.2 การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
2.3 การประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
2.4 การควบคุมภายในและนโยบายสำหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ
🟦 (3) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
🟦 (4) เก็บรักษาข้อมูล
🟦 (5) การปฏิบัติตามกฎหมาย CTPF (กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิ แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing : AML/CTPF))
3⃣ นิติบุคคลไม่ปฏิบัติตาม โดยมีโทษ ดังนี้
3.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
3.2 ผู้ใดรายงาน แจ้ง หรือให้ข้อมูล โดยแสดงความข้อความเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จะรายงานความคืบหน้าต่อไป
🗨🗨 นอกจากนั้น หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือด้านการสอบบัญชี) สามารถให้ข้อมูลแก่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ผ่านแบบฟอร์มโดย Click https://forms.gle/HhLYqF4r8fGSTraU8 ทั้งนี้ คำถามของท่านจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในอนาคต และสภาวิชาชีพบัญชีจะไม่เปิดเผยตัวตนผู้ให้ข้อมูล
*เปิดรับคำถามถึงวันที่ 30 กันยายน 2564*
อ่าน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คลิก https://bit.ly/3hd7can

คำถามเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ให้บริก เนื่องจากเป็น ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือด้านการสอบบัญ...

หลักสูตร - SET e-Learning 24/08/2021

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : https://elearning.set.or.th/SETGroup/list

หลักสูตร - SET e-Learning SET e-Learning แหล่งเรียนรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนแบบ Step by Step ที่เหมาะส.....

Photos from ระเบียง บัญชีและภาษีอากร's post 06/08/2021

😀 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

😘 ได้มีกฎกระทรวงอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ออกมา

🤫 ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญสำหรับ "นักบัญชี" และ "ผู้ประกอบการ" ต้องทราบ

🤩 ถึงลักษณะของ "รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน" !!!
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/154/T_0031.PDF?fbclid=IwAR39ZC7bdwO_PHV0_vzaGanoAfirBWmWpzIvbOAsarbxoJISCkcJmpgrvJ8

21/06/2021

🍌 มาเรียนรู้!!! การคิดดอกเบี้ยผิดนัดแบบใหม่...ที่เป็นธรรมกันดีกว่า😉😉😉

การเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบั 09/06/2021

เมื่อเราต้องแสดงความเห็นในวิชาชีพของเรา....ก็ต้องร่วมมือกัน

https://bit.ly/2Rz8gvG

การเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบั เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีโดยตรง คณะอนุกรรมการฯจำเป็นต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอ.....

DBD Academy | หน้าแรก 07/06/2021

🤓 7 หลักสูตรที่นับ ชม.CPD ฟรี!!! (สำหรับนักบัญชีได้....) ช้าทำไมหละ !!!! 🎢 Click สิ จ๊ะ

http://dbdacademy.dbd.go.th/

DBD Academy | หน้าแรก Margo - Responsive HTML5 Template

04/06/2021

😃ข้อมูลพี่สรรพากร....ดี ๆ แบบนี้ไม่แชร์ได้ไง......

https://www.facebook.com/193960577299431/posts/4576473009048144/

📢📢📌เชิญทางนี้ค่ะ ✨ มาเช็ครายการ👉ลดหย่อนภาษี ปี 2563 👈ได้ที่นี่ครบถ้วนทุกรายการ🥳🤩

#ลดหย่อนภาษี_ปี2563 #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ยื่นแบบออนไลน์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


59/277 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
Bangkok
10530

Consulting/Business Services อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Readyplanet Readyplanet
Readyplanet Public Company Limited 51 Major Tower Rama 9/Ramkumhang 17th Floor Unit 1701/1706 Rama 9 Road, Huamak, Bangkapi
Bangkok, 10240

Readyplanet Public Company Limited All-in-One Sales & Marketing Platform Company

ChangeFusion ChangeFusion
4th Floor, VolunteerSpirit Home 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang
Bangkok, 10310

ChangeFusion grows social entrepreneurs for sustainable change

York Institute (Education Agency - Thailand) Page York Institute (Education Agency - Thailand) Page
283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl. , Sukhumvit 55 (Thonglor 13)
Bangkok, 10110

Education Agency founded in 1987 Tel : (+66) 094-916-1644 Web : www.york-institute.com

Earthlynx Inc. Earthlynx Inc.
233 Charan 11 Road Thapra Bangkokyai
Bangkok, 10600

EarthLynX Development 2010

www.108homedd.com www.108homedd.com
Bangkok, 10250

The Real Estate Professional มองหาบ้านมือสองต้อง www.108homedd

Logistics Engineering and Logistics Management Logistics Engineering and Logistics Management
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ. วิภาวดีรังสิต ดินแดง
Bangkok, 10400

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทย

Brainstorm Advertising Ltd. Brainstorm Advertising Ltd.
Bangkok, 10120

Brainstorm Ad. established since 1991. We specialises in all types of service, whether the project i

iDEA EXPERT iDEA EXPERT
72 PAV Building 3B Floor, Soi Ladprao 42
Bangkok, 10310

WE ARE DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL TEAM www.ideaexpert.co.th

จัดหางานไต้หวัน วี.อาร์.เอส จัดหางานไต้หวัน วี.อาร์.เอส
รังสิต-นครนายก
Bangkok, 12130

บริษัทจัดหางานประเทศไต้หวันถูกกฏห?

COOL Clubza COOL Clubza
Bangkok, 10510

Indeem thailand แพลตฟอร์ม ออนไลน์ เหมื Indeem thailand แพลตฟอร์ม ออนไลน์ เหมื
289/9ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวม
Bangkok, 10240

เทรนด์นิ่งออนไลน์และให้คำปรึกษาปล?

โรงเรียน สอนออนไลน์ The icon group. โรงเรียน สอนออนไลน์ The icon group.
165/42-46 ถ. รามอินทรา ซอย7/9
Bangkok, 10220

อาหารเสริม