ทนายความอำเภอขนอม Lawyer at Khanom District

ทนายความอำเภอขนอม Lawyer at Khanom District

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu
ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
ทนายความอำเภอบ้านสิงห์ Lawyer at Ban
ทนายความอำเภอบ้านสิงห์ Lawyer at Ban
10110
Krabi International Law Office
Krabi International Law Office
22 K-Building, Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., (Headquarters)
ทนายความอำเภอสนามชัยเขต Lawyer at
ทนายความอำเภอสนามชัยเขต Lawyer at
10110
ทนายความพัทยา Pattaya Lawyer
ทนายความพัทยา Pattaya Lawyer
10110
ทนายความอำเภอบางปะอิน Lawyer at Bang P
ทนายความอำเภอบางปะอิน Lawyer at Bang P
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
ทนายความอำเภอบางแพ Lawyer at Bang Phae Distr
ทนายความอำเภอบางแพ Lawyer at Bang Phae Distr
10110
ทนายความอำเภอเทิง Thoeng Lawyer
ทนายความอำเภอเทิง Thoeng Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
ทนายความอำเภอกุยบุรี Lawyer at Kui Buri
ทนายความอำเภอกุยบุรี Lawyer at Kui Buri
10110
ทนายความอำเภอโพธาราม Lawyer at Photharam
ทนายความอำเภอโพธาราม Lawyer at Photharam
10110
ทนายความจังหวัดยโสธร Yasothon Lawyer
ทนายความจังหวัดยโสธร Yasothon Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
ทนายความอำเภอแหลมสิงห์ lawyer at Lae
ทนายความอำเภอแหลมสิงห์ lawyer at Lae
10110
ทนายความอำเภอบางกรวย Lawyer at Bang Krua
ทนายความอำเภอบางกรวย Lawyer at Bang Krua
10110
ทนายความอำเภอท่าใหม่ Lawyer at Tha Mai D
ทนายความอำเภอท่าใหม่ Lawyer at Tha Mai D
10110
ทนายความจังหวัดภูเก็ต Phuket Lawyer
ทนายความจังหวัดภูเก็ต Phuket Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห

ความคิดเห็น

ลำดับที่ 84
ทรัพย์สิน เงิน ทอง เป็นของนอกกายก็จริง ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เราก็มีสิทธิที่จะใช้ หรือจำหน่าย จ่าย โอน ให้กับใครๆก็ได้ แต่ถ้าก่อนตาย ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์นั้นก็ตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมครับ แต่ถ้าไม่ทำพินัยกรรม เมื่อตายไปแล้ว ทรัพย์ถึงจะตกเป็นของทายาท ศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ข้อตกลงกันไว้ดังนี้ครับ

ฉ. อยู่กินฉันสามีภริยากับ ช. โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้ร่วมกันทำมาหากินโดยการปล่อยเงินกู้ ซื้อขายที่ดินและเป็นนายหน้าขายที่ดิน เงินในบัญชีเงินฝากประจำเป็นทรัพย์สินที่ ช. และ ฉ. ทำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยา ช. และ ฉ. จึงต่างมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเงินดังกล่าวและต้องแบ่งให้คนละเท่า ๆ กัน โดยเป็นทรัพย์มรดกของ ช. กึ่งหนึ่ง และเป็นทรัพย์มรดกของฉ. กึ่งหนึ่ง
การที่ ฉ. ฝากเงินประจำไว้แก่ธนาคารจำเลยที่ 2 เงินที่ฝากประจำย่อมตกเป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 คงมีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ฝากประจำให้ครบจำนวนเมื่อถึงกำหนดแก่ ฉ.
ฉ. มีเจตนาเงินในบัญชีเงินฝากประจำให้แก่จำเลยที่ 1 และทำหนังสือถึงผู้จัดการจำเลยที่ 2 ให้เพิ่มชื่อจำเลยที่ 1 มีสิทธิถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากได้แทนการถอนเงินออกมาฝากในนามจำเลยที่ 1 เนื่องจากเงินที่ฝากประจำยังไม่ครบกำหนด หากถอนเงินในขณะนั้นจะไม่ได้ดอกเบี้ย ถือได้ว่า ฉ. มีเจตนาโอนสิทธิเรียกร้องของฉ. ที่ฝากเงินไว้แก่จำเลยที่ 2 ให้แก่จำเลยที่ 1 ในลักษณะการโอนหนี้อันจะพึงชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง เมื่อได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่ง โดย ฉ. ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและบอกกล่าวไปยังจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากประจำของ ฉ. ให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นอันสมบูรณ์สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงินฝากประจำจึงตกเป็นของจำเลยที่ 1 กรณีไม่ใช่เป็นเพียงมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากแทน ฉ. เท่านั้น

เครือข่ายทนาย ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ทนายใกล้คุณ 089 226 8899
ทนายคดีของคุณ 099 464 4445
ไลน์ ไอดี @helpmelawyer

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน
โทร. 089-226-8899
ไลน์ ไอดี. @homelawyer บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษากฎหมาย
จัดหาทนายความ ทั่วประเทศ
โทร 089-226-8899

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos 23/10/2021

Https://bit.ly/lawyerhelpme
มีคดีอะไรอยู่ศาลใหน ปรึกษาทนายคดีของคุณได้ที่เบอร์นี้หรือแชทกับทนายที่ไลน์ด้านบนครับ

Https://bit.ly/lawyerhelpme
มีคดีอะไรอยู่ศาลใหน ปรึกษาทนายคดีของคุณได้ที่เบอร์นี้หรือแชทกับทนายที่ไลน์ด้านบนครับ

Timeline Photos 18/10/2021

Https://bit.ly/LAWYERONLINE
จะอยู่ที่ใหนก็มีทนายให้เลือกที่จะปรึกษาหรือช่วยเหลือ โดยยังไม่ต้องเดินทางมาพบทนายที่ออฟฟิศ ไลน์มาได้ตาม link ให้เลยหรือถ้าจะให้เร็วโทรมาตามเบอร์ที่เห็นนะครับ

Https://bit.ly/LAWYERONLINE
จะอยู่ที่ใหนก็มีทนายให้เลือกที่จะปรึกษาหรือช่วยเหลือ โดยยังไม่ต้องเดินทางมาพบทนายที่ออฟฟิศ ไลน์มาได้ตาม link ให้เลยหรือถ้าจะให้เร็วโทรมาตามเบอร์ที่เห็นนะครับ

Timeline Photos 16/10/2021

คุณอยู่กรุงเทพมหานครในเขตใหน ปรึกษาทนายความได้ที่เบอร์นี้ 02 114 7521 หรือไลน์ https://bit.ly/bangkoklawyers

คุณอยู่กรุงเทพมหานครในเขตใหน ปรึกษาทนายความได้ที่เบอร์นี้ 02 114 7521 หรือไลน์ https://bit.ly/bangkoklawyers

Timeline Photos 14/10/2021

มีคดีความที่ศาลใหนปรึกษาทนายความได้ที่เบอร์หรือไลนนี้
Line: https://bit.ly/lawyerhelpme

มีคดีความที่ศาลใหนปรึกษาทนายความได้ที่เบอร์หรือไลนนี้
Line: https://bit.ly/lawyerhelpme

Timeline Photos 13/10/2021

ทนายความรับรองลายมือชื่อ ให้บริการที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ ติดต่อเราได้ที่ 099-464-4445
แชทกับทนาย https://bit.ly/LAWYERONLINE

ทนายความรับรองลายมือชื่อ ให้บริการที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ ติดต่อเราได้ที่ 099-464-4445
แชทกับทนาย https://bit.ly/LAWYERONLINE

Timeline Photos 11/10/2021

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521
ทนายความคดีครอบครัว 099 152 4195
ไลน์ โอเพ่น แชท HTTPS://bit.ly/lawyerjoy

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521
ทนายความคดีครอบครัว 099 152 4195
ไลน์ โอเพ่น แชท HTTPS://bit.ly/lawyerjoy

[05/15/21]   วิธีเลือกทนายความ
1. ค้นหาชื่อทนายจาก Google มาสัก 3 ชื่อ
2. โทรหาทนายทีละคนสนทนาปัญหาปรึกษาให้ครบ สอบถามอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อย
3. เลือกทนายคนที่คุณสนทนาที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้
4. ทำสัญญาจ้างหรือตกลงจ้างทางไลน์ เมสเซ็นเจอร์ หรืออีเมลก็ได้ ควรแบ่งจ่าย ศาลชั้นต้น อุทธรณ์หรือฎีกา แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่นงวด 1 ตกลงจ้าง งวดที่ 2 ขึ้นศาล งวดที่ 3 สืบพยาน
5. ควรเลือกทนายความที่อยู่ใกล้คุณ หรือทนายใกล้ศาล เพราะท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับทนายเวลาไปทำงานให้คุณ
6. ตกลงกับทนายส่งรายงานคดีหรือการทำงานแต่ละครั้งด้วย
7. ถ้าคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือจำนวนเงินค่าเสียหายเยอะควรจ้างเป็นทีม หรือเลือกทนายที่มีประสบการณ์ในคดี ให้ดูที่ผลงานหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้

Timeline Photos 01/02/2021

เครือข่ายทนายความ ติดต่อทนายความครั้งต่อไป อย่ าลืมโทรหาเรา 089-226-8899 ไลน์กับทนาย: @helpmelawyer แชทกับทนาย: https://direct.lc.chat/8941034

เครือข่ายทนายความ ติดต่อทนายความครั้งต่อไป อย่ าลืมโทรหาเรา 089-226-8899 ไลน์กับทนาย: @helpmelawyer แชทกับทนาย: https://direct.lc.chat/8941034

[01/22/21]   ทนายเตือนภัย
ในทางธุจกิจ การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย เช่นเครื่องการค้าที่เราคุ้นเคยกันดี 7-11 เราจะนึกถึงทันทีว่านี้คือเครื่องหมายการค้าของร้านสะดวกซื้อครับ ดังนั้นแล้ว เมื่อคุณต้องการให้กฎหมายคุ้มครองคุณๆก็ต้องทำตามกฎหมาย คือนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน เมื่อมีผู้ละุเมิดคุณจึงจะใช้กฎหมายคุ้มครองได้

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สินการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแม้เป็นระยะเวลานานเพียงใด ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์ได้ บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หาอาจนำมาใช้บังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่
โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงแต่คาดคะเนว่าหากจำเลยกระทำการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแก่โจทก์อย่างไร จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงเป็นพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้อง
โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAKกับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา แต่โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ 089-226-8899
ไลน์ ไอดี @helpmelawyer

[01/18/21]   ทนายเตือนภัย

การที่จำเลยจอดรถในทางเดินรถโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 56 วรรคสอง,152 เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กาย ซึ่งเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,390 จึงเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 43(4) และ 157ต้องเป็นผู้ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน และตามมาตรา 78 และ 160 ต้องเป็นผู้ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือพร้อมแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งการจะเป็นความผิดดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้ขับรถที่กำลังแล่นอยู่หาใช่กรณีผู้ขับรถที่จอดหรือหยุดรถไม่ เมื่อจำเลยจอดรถในทางเดินรถ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 43(4),78,157 และ 160 วรรคหนึ่งปัญหานี้แม้จำเลยมิได้ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องในความผิดดังกล่าวทั้งสองข้อหาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่ง,215,225
มีปัญหาปรึกษาทนาย...
โทร: 099-464-4446
ไลน์: @expertlawyer

12/01/2021

สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ ประธานเครือข่ายทนายความ ขอบคุณที่ใช้บริการ Call Center ติดต่อทนายความครั้งต่อไป อย่าลืมโทรหาเรา 089-226-8899 ไลน์กับทนาย: @helpmelawyer แชทกับทนาย: https://direct.lc.chat/8941034

03/01/2021

Timeline Photos

[12/24/20]   พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19 กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าต้องเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือเสพและจำหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เพื่อดำเนินการต่อไปตามมาตรา 22 โดยให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ตรวจวินิจฉัยว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ เพื่อจะได้คัดแยกว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือต้องถูกดำเนินคดีต่อไปตาม ป.วิ.อ. ดังเช่นการกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆ ซึ่งในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พนักงานสอบสวนยังคงดำเนินการสอบสวนคดีต่อไป และเมื่อผู้เสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว มาตรา 33 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แต่ถ้ายังไม่พอใจ มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัติให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณีเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป
โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ด 1 ถุง (หน่วยการใช้) น้ำหนักสุทธิ 0.08 กรัม และเสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของยาเสพติด พ.ศ.2546 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ถือว่าจำเลยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้นำตัวจำเลยไปศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ส่งตัวจำเลยไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดเพื่อให้จำเลยได้รับประโยชน์ในการที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดแทนการถูกดำเนินคดีตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แต่อย่างใด ดังนี้ การที่พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 จึงเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เท่ากับว่าไม่มีการสอบสวนมาก่อน และย่อมส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 ทั้งกรณีมิใช่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาที่จะส่งจำเลยไปศาลเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาใช้บังคับแก่จำเลยได้ แต่เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ข้างต้น

25/09/2020

Chat now

ลำดับที่ 0076 ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
ทนายเตือนภัย: แม้ศาลจะยกฟ้องในความผิดที่โจทก์ฟ้องก็ตาม แต่การดำเนินคดีต้องใช้เงิน ใช้เวลาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี กว่าศาลฎีกาจะยกฟ้อง จำเลยก็เสียเงิน เสียเวลาไปเยอะครับ ทางที่ดีมีสติ หลีกเลี่ยงการเป็นคดีความดีที่สุด อีกคดีหนึ่งที่ศาลยกเหตุแห่งความสงสัยให้จำเลยครับ

ฎีกาที่ 00361 /2532
ผู้เสียหายเป็นหลานสะใภ้ของจำเลย ตอนเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ผู้เสียหายยืนจับรถจักรยานเพื่อจะขี่ไปธุระ ได้เกิดทะเลาะโต้เถียงกับจำเลย แล้วปืนลูกซองยาวที่จำเลยถือลงมาจากบ้านได้ลั่นขึ้น 1 นัด กระสุนปืนถูกโคนต้นมะม่วงขวามือด้านหลังผู้เสียหาย ได้ความว่า ขณะนั้นจำเลยกับผู้เสียหายอยู่ห่างกันประมาณ 5 วา แม้ผู้เสียหายจะอ้างว่าจำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็รับว่าขณะยิง จำเลยถือปืนด้วยมือทั้งสองข้างในลักษณะอยู่ข้างตัวระดับเอว มิได้ประทับเล็งยิงผู้เสียหาย แสดงว่าจำเลยยิงผู้เสียหายในระยะใกล้ด้วยปืนลูกซองยาว เช่นนี้หากจำเลยตั้งใจจะยิงก็ไม่น่าจะผิดพลาดปรากฏด้วยว่าจำเลยชอบใช้อาวุธปืนขู่เข็ญผู้อื่นเสมอ พฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่แน่ใจว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงโดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายดังโจทก์ฟ้อง สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลย

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร.089-226-8899
ไลน์. @helpmelawyer
แชท. https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูลให้ทนายติดต่อกลับ มือถือและอีเมล)

direct.lc.chat

24/09/2020

Chat now

ลำดับที่ 0075 การเลิกจ้าง
ทนายเตือนภัย: การจ้างงานไม่จำเป็นต้องมีสัญญาจ้างนะครับ พูดกันด้วยปากเปล่าให้มาทำงานวันนี้ และสิ้นสุดวันนี้ ถือเป็นการจ้างงานที่มีกำหนดการเลิกจ้างที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย แต่ก็ต้องดูลักษณะของงานด้วยนะครับ ศึกษาฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 0584/2536
โจทก์และจำเลยทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า งานที่โจทก์ทำมีลักษณะเป็นงานถาวรมิใช่เป็นงานครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการการเลิกจ้างไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 จำเลยต้องชดใช้ค่าชดเชยแก่โจทก์ ปัญหาว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการหรือไม่นั้น จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องเป็นฝ่ายยกขึ้นต่อสู้คดีไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องบรรยายมาในคำฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดี จึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899 คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

direct.lc.chat

06/09/2020

ทนายความ 77 จังหวัด นัดพบทนายได้ภายใน 30 นาที

05/09/2020

Chat now

ลำดับที่ 0073 ที่ดินงอก ครอบครองปรปักษ์
ทนายเตือนภัย: การที่ใครมีที่ดินริมตลิ่ง การจะได้ทาซึ่งกรรมสิทธิ์นั้น ต้องให้ได้ความว่าครอบครองมาแล้วเกินกว่า 10 ปี ตามหลักการครอบครองปรปักษ์ครับ ถือเอาฎีกานี้เป็นหลักนะครับ

ฎีกาที่ 149/2543
เดิมที่พิพาทเป็นที่ชายตลิ่งที่น้ำท่วมถึงจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2)ที่พิพาทเพิ่งกลายเป็นที่งอกหลังจากมีการสร้างถนนเมื่อ 4 ถึง 5 ปี มานี้ ดังนั้นก่อนหน้าที่พิพาทเป็นที่งอกแม้โจทก์จะครอบครองมานานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ หลังจากที่พิพาทกลายเป็นที่งอกที่เชื่อมติดกับที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่งอกพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ด้วย เมื่อโจทก์ครอบครองยังไม่ถึง 10 ปี โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

direct.lc.chat

31/08/2020

Chat now

ลำดับที่ 0072 ลิขสิทธ์เพลง
ทนายเตือนภัย: เป็นทนายความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ต้องศึกษากฎหมายให้ดีว่าจะฟ้องความผิดฐานใด ถ้าฟ้องผิดฐานความผิด แม้จำเลยจะให้การับสารภาพ ศาลก็พิพากษายกฟ้องได้ ดูฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 10377/2555
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมหรือโสตทัศนวัสดุหรือสิ่งบันทึกเสียงตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27 และมาตรา 28 ต้องเป็นการกระทำโดยตรงแก่งานที่มีลิขสิทธิ์โดยชอบเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำโดยใช้งานที่มีการทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อน โดยกรณีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานที่มีการทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์นั้น กฎหมายบัญญัติแยกลักษณะการกระทำที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ต่างหากในมาตรา 31 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์กับการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาแล้วจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายว่า จำเลยนำเอาแผ่นซีดีเพลงซึ่งมีผู้ทำซ้ำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายมาเปิดเผยแพร่เสียงต่อสาธารณชนภายในร้านข้าวต้มของจำเลย โดยจำเลยรู้ว่าแผ่นดังกล่าวเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย การกระทำดังกล่าวมิใช่การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 และมาตรา 28 แต่กลับเป็นข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำแก่งานที่บุคคลอื่นได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้องจึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยตรงตามมาตรา 27 (2) และมาตรา 28 (2) ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 69 ไม่ว่าจะเป็นวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษได้

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

direct.lc.chat

30/08/2020

Chat now

ลำดับที่ 0071 ฉ้อโกงประชาชน
ทนายเตือนภัย: การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซื่งทรัพย์ของผู้เสียหายไป เสี่ยงที่จะถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าฉ้อโกงทรัพย์ธรรมดาครับ ดูฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 877/2537
การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคนและบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการดังกล่าวและการประกอบกิจการตามที่อ้างจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลทั่ว ๆ ไปไม่จำกัดว่าเป็นใครอันเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้เสียหายทั้งสิบคน หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยกับพวกไปจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรกและการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527มาตรา 3 และเป็นการชักชวนว่าในการกู้ยืมเงินจำเลยหรือบริษัทอ. จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่พึงจ่ายได้ โดยจำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. จะนำเงินจากผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือโดยที่จำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาได้และเป็นเหตุให้จำเลยกับพวกหรือบริษัท อ.ได้กู้ยืมเงินไป จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 4,12 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีกบทหนึ่ง

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

direct.lc.chat

29/08/2020

Chat now

ลำดับที่ 0068 ยกประโยชน์แห่งความสงสัย
ทนายเตือนภัย: ในคดีอาญา ศาลต้องเชื่อและพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง แต่ถ้ามีเหตุสงสัย ศาลก็จะพิพากษายกฟ้อง ดูฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 207/2536
เหตุเกิดในเวลากลางคืน ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นและจำหน้าคนร้ายได้ในขณะที่คนร้ายขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์คันที่ผู้เสียหายนั่งซ้อนท้าย ป. มา โดยอาศัยแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายและแสงไฟรถจักรยานยนต์ที่แล่นสวนมากับแสงจันทร์แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมพุ่งไปข้างหน้าจึงไม่สว่างพอที่จะทำให้ผู้เสียหายเห็นหน้าคนร้ายที่ขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แซงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้ส่วนแสงจันทร์ก็มีความสว่างน้อยไม่พอจะเห็นหน้าคนร้ายได้ ผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์แต่กลับเบิกความตอบคำถามค้านว่าตอนที่ชี้ตัวนั้นเพิ่งรู้ว่าจำเลยเป็นคนที่ตนรู้จักมาก่อน ดังนี้หากผู้เสียหายจำคนร้ายได้จริงก็น่าจะบอกชื่อคนร้ายได้ในวันเกิดเหตุ คำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อ ช่วงเวลาที่คนร้ายที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ลงจากรถมาถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทันทีจน ป. พยานและรถตกลงไปในคูน้ำข้างทาง ทำให้โอกาสที่ ป. จะเห็นและจำหน้าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์มีน้อย เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

direct.lc.chat

ทนายความ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน
โทร 089-226-8899

ผลิตภัณฑ์

ทนายความ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok
10110
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความคดีอาญาเกี่ยวกับกา ทนายความคดีอาญาเกี่ยวกับกา
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ในคดีความผิดอาญาเกี่ยวกับการค้า

ทนายความอำเภอเชียงของ Lawyer at Chiang ทนายความอำเภอเชียงของ Lawyer at Chiang
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ, ทนายความ, ทนาย

Atherton Co. Ltd. Atherton Co. Ltd.
Athenee Tower
Bangkok, 10330

We are a full service international law firm located in Bangkok, Thailand with experienced Thai and Foreign attorneys representing Fortune 500 companies.

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok, 10200

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Luck IP รับจดทะเบียนเครื่องหมายก Luck IP รับจดทะเบียนเครื่องหมายก
41 Lertpanya Bldg., Sri-Ayutthaya 12 Rd.,
Bangkok, 10400

รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Take away ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Take away
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 099-464-4445 ไลน์. helpmelawyer

สหรุ่งเรืองการเกษตร สหรุ่งเรืองการเกษตร
Bang Sue
Bangkok, 10800

สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักร เมล็ดพันธ์ุพืช

PADA's Beauty Shop Online PADA's Beauty Shop Online
Bangkok

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม , เครื่องสำอางแบรนด์ , น้ำหอมแบรนด์ แท้ 100%

Australian Visas Thailand Australian Visas Thailand
6th Floor, Trendy Office Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110, Thailand
Bangkok, 10110

Want to live, visit, work, or study in Australia? Let us help! Qualified lawyer and registered migration agent. MARN #1464995

PookaBook PookaBook
บรมราชชนนี
Bangkok, 10700

จำหน่ายตำรากฎหมาย หนังสือต่าง ๆ ทางกฎหมาย หนังสืออื่น ๆ และเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

วีเดนท์ แอท นาวง วีเดนท์ แอท นาวง
179/91
Bangkok, 10210

จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจากจุฬาฯ

ACCKD ACCKD
91/12 RK Office Park ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี
Bangkok, 10510

www.acckd.com E-mail: [email protected] Skype: kiddee.karnbunchee Tel: 02-5437956 088-5501919