Enzyme ฟื้้นฟูเซลล์ในร่างกาย

Enzyme ฟื้้นฟูเซลล์ในร่างกาย

เอ็นไซม์สกัดบริสุทธิ์ 17 ชนิด หนึงเดียวที่สามารถระบุปริมาณเอ็นไซม์ได้ชัดเจน ผ่าน อย. ผสานเอ็นไซม์สกัดบริสุทธิ์ 17 ชนิด หนึงเดียวที่สามารถระบุปริมาณเอ็นไซม์ได้ชัดเจน ผ่าน อย.ว่าเป็นเอ็นไซม์ สกัดจากพืช 100 เปอร์เซ็นต์ รูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น นวัตกรรมนำสารอาหารเข้าสู่เซล์ลโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย ช่วยในเรื่องกระเพาะอาหาร ลำใส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ ช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย....เพราะ เอ็นไซม์คือชีวิต

เปิดเหมือนปกติ

15/03/2020

Enzyme ฟื้้นฟูเซลล์ในร่างกาย

15/03/2020

Enzyme ฟื้้นฟูเซลล์ในร่างกาย's cover photo

18/03/2018

Enzyme ฟื้้นฟูเซลล์ในร่างกาย's cover photo

07/02/2018

ครั้งแรกของโลก !!! กับนวัตกรรมผลิตภัฑ์เสริมอาหารที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ชีวภาพ และสกัดบริสุมธิ์หลากหลายถึง 17 ชนิด อยู่ในรูปแบบของ ไลโปโซม(Liposome) ที่ดูดซึมผ่านทางใต้ลิ้น มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะว่าปฎิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นช้า ซึ่งถ้าขาดเอ็นไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติ เช่นการผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไปหรือมากเกินไป

#ได้รับรางวัล AEC Quality Award และ ASEAN Award แห่งปี1017

อย.เลขที่ 10-3-33859-1-0002

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ/ติดต่อธุรกิจ ได้ที่
TEL : 081-8132798
LINK : http://line.me/ti/p/n0pP4nFBPY

25/09/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINK : http://line.me/ti/p/n0pP4nFBPY

20/09/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99/0818132798

20/07/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

19/07/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

14/07/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

11/07/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

07/07/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 แห่ง ASEAN

#รับรองมาตรฐาน อย.เลขที่.10-3-33859-1-0002
👭
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

05/07/2017

#Nutrigen Multi Enzyme
**นูทริเจน มัลติ เอ็นไซม์***
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

##ดูรายละเอียดเะพิ่มเติมได้ที่ http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

16/06/2017

รางวัลของ Enzyme เอ็นไซม์

28/05/2017

#Nutrigen Multi Enzyme
**นูทริเจน มัลติ เอ็นไซม์***
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

##ดูรายละเอียดเะพิ่มเติมได้ที่ http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

24/05/2017

#Nutrigen Multi Enzyme
**นูทริเจน มัลติ เอ็นไซม์***
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

##ดูรายละเอียดเะพิ่มเติมได้ที่ http://www.siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

17/05/2017

#Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭
##ดูรายละเอียดเะพิ่มเติมได้ที่ http://www.Siamhishop.com/

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99
502 Bad Gateway
siamhishop.com

03/05/2017

#Nutigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

03/05/2017

#Nutigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ตืดต่อทำธุรกิจ ได้ที่่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

18/04/2017

[Nutrigen Multi Enzyme]
••••••••••••••••••••••••••••••••••
►► ครั้งแรกของโลก ]]
กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสกัดบริสุทธิ์
หลากหลายถึง 17 ชนิด และอยู่ในรูปแบบของ
Liposome ที่ดูดซึมผ่านทางระบบใต้ลิ้น
••••••••••••••••••••••••••••••••••
### 1 เดียวที่ได้รับรองจาก อย.เป็น ENZYME ###
New Arrival สินค้าแห่งนวัตกรรมของจริง
พร้อมพิสูจน์ได้ตัวคุณเอง..ENZYME คืออะไร

#### ENZYME ####

เอนไซม์ สกัด17ชนิด อร่อยรับประทานง่ายๆแค่เทใส่ใต้ลิ้นร่างกายได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะแข็งแรงต้านโรคร้ายต่างๆได้ดีและดูอ่อนกว่าวัย
**********************************
###ประโยชน์ของเอนไซม์
เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดขึ้นช้ามาก ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไป การผลิตมากเกินไป เป็นต้น
์ และต่อมายังทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย ด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยทำให้เลือดสะอาด
เอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
กระเพาะอาหาร มะเร็ง กรดไหลย้อน เบาหวาน ภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนความอ่อนเยาว์ และขาวใสกระจ่าง

สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ ติดต่อทำธุรกิจ ได้ที่
LINE ID : 0818132798 ชุ ครับ
คลิกลิ้งค์ : http://line.me/ti/p/~chutima.jui99

17/04/2017

[Nutrigen Multi Enzyme]
••••••••••••••••••••••••••••••••••
►► ครั้งแรกของโลก ]]
กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสกัดบริสุทธิ์
หลากหลายถึง 17 ชนิด และอยู่ในรูปแบบของ
Liposome ที่ดูดซึมผ่านทางระบบใต้ลิ้น
••••••••••••••••••••••••••••••••••
### 1 เดียวที่ได้รับรองจาก อย.เป็น ENZYME ###
New Arrival สินค้าแห่งนวัตกรรมของจริง
พร้อมพิสูจน์ได้ตัวคุณเอง..ENZYME คืออะไร

#### ENZYME ####

เอนไซม์ สกัด17ชนิด อร่อยรับประทานง่ายๆแค่เทใส่ใต้ลิ้นร่างกายได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะแข็งแรงต้านโรคร้ายต่างๆได้ดีและดูอ่อนกว่าวัย
**********************************
###ประโยชน์ของเอนไซม์
เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดขึ้นช้ามาก ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไป การผลิตมากเกินไป เป็นต้น
์ และต่อมายังทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย ด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยทำให้เลือดสะอาด
เอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
กระเพาะอาหาร มะเร็ง กรดไหลย้อน เบาหวาน ภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนความอ่อนเยาว์ และขาวใสกระจ่าง
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ/ติดต่อทำธุรกิจ ได้ที่
TEL : 081-8132798
LINE ID : chutima.jui99

11/04/2017

[Nutrigen Multi Enzyme]
••••••••••••••••••••••••••••••••••
►► ครั้งแรกของโลก ]]
กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสกัดบริสุทธิ์
หลากหลายถึง 17 ชนิด และอยู่ในรูปแบบของ
Liposome ที่ดูดซึมผ่านทางระบบใต้ลิ้น
••••••••••••••••••••••••••••••••••
### 1 เดียวที่ได้รับรองจาก อย.เป็น ENZYME ###
New Arrival สินค้าแห่งนวัตกรรมของจริง
พร้อมพิสูจน์ได้ตัวคุณเอง..ENZYME คืออะไร

#### ENZYME ####

เอนไซม์ สกัด17ชนิด อร่อยรับประทานง่ายๆแค่เทใส่ใต้ลิ้นร่างกายได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะแข็งแรงต้านโรคร้ายต่างๆได้ดีและดูอ่อนกว่าวัย
**********************************
###ประโยชน์ของเอนไซม์
เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดขึ้นช้ามาก ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไป การผลิตมากเกินไป เป็นต้น
์ และต่อมายังทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย ด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยทำให้เลือดสะอาด
เอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
กระเพาะอาหาร มะเร็ง กรดไหลย้อน เบาหวาน ภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนความอ่อนเยาว์ และขาวใสกระจ่าง
สนใจ/สอบถาม/สั่งซื้อ/ ติดต่อทำธุรกิจ ได้ที่
LINE ID : 0818132798 ชุ ครับ
LINE ID : chutima.jui99

09/04/2017

[Nutrigen Multi Enzyme]
••••••••••••••••••••••••••••••••••
►► ครั้งแรกของโลก ]]
กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสกัดบริสุทธิ์
หลากหลายถึง 17 ชนิด และอยู่ในรูปแบบของ
Liposome ที่ดูดซึมผ่านทางระบบใต้ลิ้น
••••••••••••••••••••••••••••••••••
### 1 เดียวที่ได้รับรองจาก อย.เป็น ENZYME ###
New Arrival สินค้าแห่งนวัตกรรมของจริง
พร้อมพิสูจน์ได้ตัวคุณเอง..ENZYME คืออะไร

#### ENZYME ####

เอนไซม์ สกัด17ชนิด อร่อยรับประทานง่ายๆแค่เทใส่ใต้ลิ้นร่างกายได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะแข็งแรงต้านโรคร้ายต่างๆได้ดีและดูอ่อนกว่าวัย
**********************************
###ประโยชน์ของเอนไซม์
เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดขึ้นช้ามาก ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไป การผลิตมากเกินไป เป็นต้น
์ และต่อมายังทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย ด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยทำให้เลือดสะอาด
เอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
กระเพาะอาหาร มะเร็ง กรดไหลย้อน เบาหวาน ภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนความอ่อนเยาว์ และขาวใสกระจ่าง
สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ :
LINE ID : 0818132798
LINE ID : chutima.jui99

08/04/2017

[Nutrigen Multi Enzyme]
••••••••••••••••••••••••••••••••••
►► ครั้งแรกของโลก ]]
กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสกัดบริสุทธิ์
หลากหลายถึง 17 ชนิด และอยู่ในรูปแบบของ
Liposome ที่ดูดซึมผ่านทางระบบใต้ลิ้น
••••••••••••••••••••••••••••••••••
### 1 เดียวที่ได้รับรองจาก อย.เป็น ENZYME ###
New Arrival สินค้าแห่งนวัตกรรมของจริง
พร้อมพิสูจน์ได้ตัวคุณเอง..ENZYME คืออะไร

#### ENZYME ####

เอนไซม์ สกัด17ชนิด อร่อยรับประทานง่ายๆแค่เทใส่ใต้ลิ้นร่างกายได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะแข็งแรงต้านโรคร้ายต่างๆได้ดีและดูอ่อนกว่าวัย
**********************************
###ประโยชน์ของเอนไซม์
เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดขึ้นช้ามาก ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไป การผลิตมากเกินไป เป็นต้น
์ และต่อมายังทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย ด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยทำให้เลือดสะอาด
เอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
กระเพาะอาหาร มะเร็ง กรดไหลย้อน เบาหวาน ภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนความอ่อนเยาว์ และขาวใสกระจ่าง
สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ :
LINE ID : 0818132798
LINE ID : chutima.jui99

05/04/2017

#NUTRIGEN MULTI ENZYME
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม ที่
TEL : 081 8132798
LINE ID : chutima.jui99

27/03/2017

#NUTRIGEN MULTI ENZYME
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม ที่
TEL : 081 8132798
LINE ID : chutima.jui99

25/03/2017

[Nutrigen Multi Enzyme]
••••••••••••••••••••••••••••••••••
►► ครั้งแรกของโลก ]]
กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสกัดบริสุทธิ์
หลากหลายถึง 17 ชนิด และอยู่ในรูปแบบของ
Liposome ที่ดูดซึมผ่านทางระบบใต้ลิ้น
••••••••••••••••••••••••••••••••••
### 1 เดียวที่ได้รับรองจาก อย.เป็น ENZYME ###
New Arrival สินค้าแห่งนวัตกรรมของจริง
พร้อมพิสูจน์ได้ตัวคุณเอง..ENZYME คืออะไร

#### ENZYME ####

เอนไซม์ สกัด17ชนิด อร่อยรับประทานง่ายๆแค่เทใส่ใต้ลิ้นร่างกายได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะแข็งแรงต้านโรคร้ายต่างๆได้ดีและดูอ่อนกว่าวัย
**********************************
###ประโยชน์ของเอนไซม์
เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดขึ้นช้ามาก ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า การขาดหาย การผลิตน้อยเกินไป การผลิตมากเกินไป เป็นต้น
์ และต่อมายังทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย ด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยทำให้เลือดสะอาด
เอนไซม์มีความจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
กระเพาะอาหาร มะเร็ง กรดไหลย้อน เบาหวาน ภูมิแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนความอ่อนเยาว์ และขาวใสกระจ่าง
สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ :
LINE ID : 0818132798
LINE ID : chutima.jui99

23/03/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม ที่
TEL : 081 8132798
LINE ID : chutima.jui99

21/03/2017

Nutrigen Multi Enzyme
" นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "
ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น
กระเพาะ ลำไส้ ท้องผูก กรดไหลย้อน มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตับ และพิเศษสุดๆ..ช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ง่าย..เพราะเอนไซม์คือชีวิต..!! 👬👭

สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม ที่
TEL : 081 8132798
หรือคลิกลิ้งค์
http://line.me/ti/p/~chutima.jui99

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Nutrigen Multi Enzyme  " นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโ...
[Nutrigen Multi Enzyme]••••••••••••••••••••••••••••••••••►► ครั้งแรกของโลก ]]กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์ที่ผลิ...
[Nutrigen Multi Enzyme]••••••••••••••••••••••••••••••••••►► ครั้งแรกของโลก ]]กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์ที่ผลิ...
[Nutrigen Multi Enzyme]••••••••••••••••••••••••••••••••••►► ครั้งแรกของโลก ]]กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนไซม์ที่ผลิ...
Nutrigen Multi Enzyme  " นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโ...
Nutrigen Multi Enzyme  " นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโ...
Nutrigen Multi Enzyme  " นูทริเจน มัลติ เอนไซม์ "ครั้งแรกในโลก!! กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ 17 ชนิดในรูปแบบผงไลโ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
Bangkok สถานเสริมความงามอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Miss Yoce' Beauty Expert ดูแลผิวคุณดุจผู้เช Miss Yoce' Beauty Expert ดูแลผิวคุณดุจผู้เช
Bangkok, 10250

ดูแลให้คำปรึกษาผิวพรรณ 080 442 4692

อาหารเสริมตามสั่ง อาหารเสริมตามสั่ง
หมุ่บ้านพรจิรา
Bangkok, 12150

อาหารเสริมตามสั่ง

ครีม Promt plus by nasai ครีม Promt plus by nasai
Bangkok, 10210

ฝ้า กระ หาย ติดต่อ 089-9628665

Sarisashoes รองเท้าเพื่อสุขภาพ Sarisashoes รองเท้าเพื่อสุขภาพ
Bangkok, 10700

เดินได้ทั้งวันอย่างมั่นใจด้วยรองเท้าสาริศา

Her Charm Nail&Salon Her Charm Nail&Salon
เลขที่ 45/581 ห้องเลขที่ RTD-5 อาคาร Homepro หมุ่ 6 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทีย
Bangkok, 10150

ร้านเสริมความงาม ตัดแต่งทรงผม ทำสี ดัดผม ทำเล็บ

GAN  DIVA SALON GAN DIVA SALON
ทาวน์อินทาวน์
Bangkok, 10310

ร้านทำผม

Renatar Life Renatar Life
42/28
Bangkok, 10510

AuraPlus🌟/ FiberX ☘️/ BBPlus 🔥

Begin Bikini - shop Begin Bikini - shop
บางคอแหลม
Bangkok, 10120

ตัวแทนเจลน้ำดอกไม้สุดปัง รหัส NZ_Sz21-31(Secret Plus) สอบถามสินค้าทักเลยค่า อย่ารอช้า line : sakuya-faii

Aye Nar Dar  collection Aye Nar Dar collection
Bangkok

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากพืชพรรณธรรมชาติ ที่บำรุงรักษาสุขภาพผิวพรรณของท่าน ให้ดูดี

งานPretty/MC/Model/PR งานPretty/MC/Model/PR
Bangna
Bangkok, 10260

The Modeling : By Professtional Group

TheNailBakery TheNailBakery
69/23 Phayathai
Bangkok, 10400

Our motto : We don't have every color, we have only the best hand-picked colors

ไม่คลีนก็ลีนได้ ไม่คลีนก็ลีนได้
\u0E28\u0E23\u0E35\u0E19\u0E04\u0E23\u0E34\u0E19\u0E17\u0E23\u0E4C
Bangkok, 10250

ตัวช่วยเบิร์นคูณ3 ✦ไฟทินี่ทริปเปิ้ลเอส " เร่งเอว'S' เบิร์นทันใจ ลดไว3เท่า!! " 💜