บัญชีเพจ

บัญชีเพจ

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

Healthy Designs : สุขภาพดีออกแบบได้
Healthy Designs : สุขภาพดีออกแบบได้
132 หมู่ที่ 4 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง, Kalasin
Eastbourne Megabangna
Eastbourne Megabangna
Megabangna 2nd floor (cineplex zone)
AIS โปรโมชั่นดีเน็ตไม่อั้น
AIS โปรโมชั่นดีเน็ตไม่อั้น
เมกาบางนา, Ban Bang Phli Yai
Talay Dao Resort Group
Talay Dao Resort Group
30/36 Moo 7 Bangna Trad Road, Bangkaew, Bangplee,Samuthprakarn
YORKY Mixed Martial Arts
YORKY Mixed Martial Arts
Bang Na
Thai Watsadu
Thai Watsadu
88/88 หมู่ ที่ 13 แขวง บางแก้ว เขต บางพลี, ตำบล บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ, Muang Samut Prakan
P'Friend Train Lazada
P'Friend Train Lazada
10540
Mind Trip
Mind Trip
10250
Mind Dojo (Thailand)
Mind Dojo (Thailand)
17/160 Windmill Park, Moo 14, Bangna-trad Rd, Bangpleeyai
Sunmi TH
Sunmi TH
sunmi th, Samut Prakan
เรือนแก้ว Wedding Studio
เรือนแก้ว Wedding Studio
85 m.13
ขนมไข่สอดไส้ โดยต้นตำรับ
ขนมไข่สอดไส้ โดยต้นตำรับ
หมู่บ้านไอฟีล บางนา ถนนเลียบด่วนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
Ocean Family Apartment
Ocean Family Apartment
12/12 Moo13 Bangkaew sub-district, Bangphli, Bang Phli
ร้านไปรษณีย์เก้าหน้าโพสเซอ
ร้านไปรษณีย์เก้าหน้าโพสเซอ
หมู่บ้านสันตินคร ซอยบางนา-ตราด49, Amphoe Bang Phli
Top Test Center โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เ
Top Test Center โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เ
4 Ramkhamhaeng 2 Soi 9

ความคิดเห็น

📣(ด่วน‼️ ราคาพิเศษ รับจำนวนจำกัด‼️)📣
.
📌 สัมมนาออนไลน์ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) เป็นวิทยากร 🧑‍💼
👉 นับชั่วโมง CPD จำนวน 4 ชั่วโมง 👏
.
🗓 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น.
📍 หลักสูตร "TAS 19 คำนวณผลประโยชน์พนักงาน"
(เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) 🕗
.
🗓 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น.
📍 หลักสูตร "TFRS 9 ตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินและ TFRS 16 สัญญาเช่า" (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) 🕗
.
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท / ท่าน / หลักสูตร
ราคาพิเศษ 2 ท่าน ลดเหลือ 999 บาท / ท่าน / หลักสูตร
1 ท่าน 2 หลักสูตร ลดเหลือ 999 บาท / ท่าน / หลักสูตร
.
📲 ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/AokUUiWUrXcMr1i26
📞 สอบถามรายละเอียดได้ที่: 083-256-1134 , 062-541-9823
🌐 Website: www.tfrs9consulting.com/seminar
----#เงินกู้ #กู้เงิน #เงินกู้นอกระบบ #กู้เงินนอกระบบ
เอกสารไม่ยุ่งยาก ร้อยละสองต่อเดือน แบลคลลิสกู้ได้
#เงินกู้ #กู้เงิน #เงินกู้นอกระบบ #กู้เงินนอกระบบ
https://lin.ee/fJNhxqt
แอดไลไอดีที่ = @money669 (อย่าลืม@นำหน้า)

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาภาษี ติดต่อ Line: tony2212 /mouytai

เปิดเหมือนปกติ

22/03/2022

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 14/2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 580 หนังสือรับรอง สามารถดูตัวอย่างหนังสือรับรองที่เปลี่ยนแปลงตาม Link ด้านล่างค่ะ
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/151968

17/03/2022

ขั้นตอนการเลิกบริษัท

ขั้นตอนการชำระบัญชี
1. เมื่อบริษัทเลิกกันแล้ว
2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
3. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
* ขั้นตอนตาม 2-3 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทเลิกกัน*
4. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (ณ วันที่บริษัทเลิกกันหรือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก)
5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง
6. ผู้ชาระบัญชีชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จำหน่าย มีลูกหนี้ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สิน และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัท)
7. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
8. กรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ก็ให้ผู้ชำระบัญชียื่นรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) ทุก 3 เดือน
ถ้าชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่วันเริ่มทำการชำระบัญชี (วันเลิก) และต้องทำรายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไรบ้าง และแจ้งให้ทราบความ
เป็นไปของการชำระบัญชีโดยละเอียด
9. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี
10. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี
11. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการช าระบัญชี
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)
3. รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
4. งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ได้)
5. รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)
6. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม
1. การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท 500 บาท
2. หนังสือรับรองรายการละ 40 บาท
3. รับรองสำเนาเอกสารคำรับรองจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทก่อนเลิกตั้งอยู่ ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) เฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ที่มา:https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_liquidate.pdf

04/03/2022

TAS32 หุ้นกู้แปลงสภาพ

พี่น้องครับ เรามารู้จักการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Fixed-for-variable convertible debentures) กันนะครับ

หลังๆ มานี้มีกิจการหลายแห่งเลือกระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว ซึ่งกองทุนสัญชาติสิงคโปร์ Advance Opportunities Fund (AO) และ Advance Opportunities Fund I (AOI) ได้เข้ามาลงทุนใน Listed Co. ที่มีศักยภาพในการ turn around หลายแห่งในไทย โดย AJA เป็นหนึ่งในกิจการที่กองทุนทั้งสองเข้าลงทุนซึ่งข้อมูลที่นำมาลงในโพสต์นี้ก็มาจากงบการเงินปี 2564 ของกิจการแห่งนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัวที่ AO เข้าลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำมาก อย่างของ AJA เพียง 0.50% ต่อปีเท่านั้น แต่โลกนี้ไม่มีของฟรีครับ เพราะ AO ขอสิทธิแปลงสภาพในราคา 90% ของราคาตลาด ณ วันแปลงสภาพ

นั่นแปลว่า เมื่อแปลงแล้วก็สามารถไปกินกำไรจากการขายหุ้นในตลาดแทน สมมติถือหุ้นกู้ 1 ปี แปลงสภาพแล้วขายทันที ก็จะได้ผลตอบแทนตั้ง 0.50% + 10% = 10.5% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่เลวเลยนะครับ และเท่าที่เห็น ยังไงก็กำไรโดยความเสี่ยงก็ไม่มากเท่าใดนัก เพราะถ้าราคาหุ้นไม่ค่อยวิ่งก็ยังไม่ต้องไปแปลงสภาพ ถือเป็นหุ้นกู้ไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง

คราวนี้ ถ้ามามองด้านผู้ออกบ้าง TAS32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ระบุว่าหากกิจการมีภาระที่ต้องออกตราสารทุนของตนเองเพื่อชำระภาระผูกพันตามสัญญา “ในจำนวนผันแปร” จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ (TAS32.21) ซึ่งในกรณีนี้ กิจการผู้ออกมีภาระที่ต้องออกหุ้นในราคา 90% ของราคาหน้าหุ้นกู้ ณ วันที่แปลงสภาพ ธุรกรรมนี้จึงถือเป็น “ตราสารหนี้” ทั้งจำนวน

แล้ว AJA จะจัดทำรายงานทางการเงินอย่างไร? เราพอสรุปได้ดังนี้

• แยกองค์ประกอบเป็นตราสารหนี้ส่วนที่เป็นหุ้นกู้และ ส่วนที่เป็นสิทธิ์แปลงสภาพ

• จัดประเภทส่วนที่เป็นหุ้นกู้เป็นหนี้สินทางการเงินตามปกติ แสดงด้วย amortized cost (TFRS9)

• จัดประเภทสิทธิ์แปลงสภาพเป็นหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าผันแปรไปตามราคาตลาดของหุ้นสามัญ จึงต้องวัดมูลค่าด้วย FVPL (TFRS9)

• บันทึกค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นหักจากหุ้นกู้แปลงสภาพ และตัดจำหน่ายตามอายุ

• หุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าวจะส่งผลต่อการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดตาม TAS33

ตอนนี้มันมีตราสารเพื่อระดมทุนหลากหลายมาก พี่น้องก็คงต้องดูเนื้อหาของสัญญาเพื่อมาประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งโพสต์นี้น่าจะมีประโยชน์กับการสอบ AC2 อยู่บ้าง

ลิงค์นี้เป็นงบ AJA 2564 นะครับ ถ้าสนใจลองดูที่หมายเหตุข้อ 20

https://market.sec.or.th/public/idisc/Download?FILEID=dat/news/202202/22022117.zip

แล้วถ้าจะเตรียมสอบ AC1 – AC2 สด หรือออนไลน์ก็ทักมาได้เลย inbox หรือ lineID: @cpasolution ขอบคุณมากๆ

#หุ้นกู้แปลงสภาพ

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 25/02/2022

เปิดบริษัท ต้องทำอะไรบ้าง ลองอ่านกันค่ะ

Photos from TaxBook ภาษีและบัญชีฉบับ101's post 21/02/2022

งบเสี่ยงที่จะถูกเพ่งเล็ง

Photos from Zero to Profit's post 05/02/2022

Photos from Zero to Profit's post

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 02/02/2022

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

22/01/2022

📌 แจกนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ปี 2564 แบบผูกสูตร
https://bit.ly/3GMs3w9
.
เรียกว่าเป็นไฟล์ที่นักบัญชีทุกคนตามหา แนะนำควรโหลดเก็บเอาไว้เลย ภ.ง.ด.50 แบบผูกสูตร สามารถบวกเลขรวมยอดอัตโนมัติ คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากนี้ผู้จัดทำได้เพิ่มในส่วนของ
🟠 เพิ่มใบแนบสำหรับกรอกผลขาดทุนสะสม
🟠 เพิ่มใบแนบกรอกรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี และรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
🟠 สามารถใช้กรอก ภ.ง.ด. 50 ธุรกิจ BOI ได้อีกด้วย
.
แนะนำให้ใช้โปรแกรม Adobe reader dc ในการเปิดสามารถโหลดฟรีได้ที่นี่ https://get.adobe.com/reader/
.
เครดิต: ขอขอบคุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาไฟล์นี้มาแจกให้กับทุกคนได้ใช้งานกันครับ และตอนนี้คอมพิวเตอร์ของพี่อธิฐได้พังไปแล้ว ใครที่ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่สามารถร่วมผ่านบัญชี Prompt Pay : 099-007-6161 (ตามอัธยาศัย)
.
.
ผมรวบรวม Link แบบฟอร์มภาษี (แบบผูกสูตร) ที่พี่อธิฐ ได้ทำทั้งหมดไว้ให้ในโพสนี้เลยครับ เพื่อบางท่านพลาดไป
1. แบบ ภ.ง.ด. 90 ปี 2564 ⏬ https://bit.ly/3JlKuJy
1. แบบ ภ.ง.ด.91 ปี 2564 ⏬ https://bit.ly/3IcqszZ
2. แบบ ภ.ง.ด. 94 ปี 2564 ⏬ https://bit.ly/33bZKZh

Photos from บ้านบัญชี คลินิกภาษี's post 10/01/2022

อย่าลืมยืนยันตัวตนผู้ทำบัญชีกันค่ะ

Photos from TaxBugnoms's post 10/01/2022

ช้อปดีมีคืน

02/01/2022

TFRS15 การรับรู้รายได้

ขอสวัสดีปีใหม่ 2565 ด้วยโพสต์แรกของปีในการฉายภาพรวมของ TFRS 15

TFRS 15 – ตอนที่ 1
ภาพรวมของ TFRS 15

TFRS 15 – รายได้จากสัญญากับลูกค้า (Revenue from Contracts with Customers) กำหนดหลักการของการรับรู้รายได้ (Revenues) สำหรับกิจการทุกประเภทที่เรียกกันว่า Five-Step Revenue Recognition Model โดยขอเรียกเป็นภาษาไทยว่าโมเดลการรับรู้รายได้ห้าขั้น (ตามรูป) สำหรับตอนที่ 1 นี้ขออธิบายเบื้องต้นของหลักการของโมเดลนี้ก่อน พอให้เห็นภาพคร่าวๆ ก่อน รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน เอาไว้ค่อยๆ ขยายความกันไปทีละส่วน

ขั้นที่ 1 ระบุสัญญากับลูกค้า
คีย์เวิร์ดคือคำว่า สัญญา กับ คำว่า ลูกค้า ถ้ายังไม่มีสัญญากับลูกค้า ก็จะไม่สามารถมีการรับรู้รายได้ โดยสัญญาต้องเป็นการตกลงกันของสองฝ่าย คือ เรากับลูกค้า จะตกลงกันเป็นลานลักษณ์อักษรหรือวาจาก็ได้ ไม่ได้ซีเรียส แต่ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงหรือยอมรับว่าใครต้องทำอะไรกันบ้าง เช่น เราต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการอะไร และลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเราเท่าใด เป็นต้น ส่วนคำว่า ลูกค้า ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ตามที่เข้าใจกันทั่วไป ก็คือ คนที่เราขายสินค้าหรือให้บริการตามปกติธุรกิจของเรา

ขั้นที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
คำว่า ภาระที่ต้องปฏิบัติ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Performance Obligation แล้วมันคืออะไรหละ ไอ้คำเนี่ย เป็นคำศัพท์ใหม่เลย ถ้าเราคิดต่อเนื่องจากขั้นที่ 1 ที่บอกว่า เราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไร (เช่น การส่งมอบสินค้าหรือบริการ) ไอ้สิ่งที่เราต้องทำ ก็คือ ภาระที่ต้องปฏิบัติ นั่นเอง ง่ายๆ เช่นนี้ โดยปกติ ถ้าสัญญาคือคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ภาระที่ต้องปฏิบัติก็มักจะเป็นการส่งมอบสินค้า ก็ตรงไปตรงมาเช่นนั้น แต่ที่ต้องมีขั้นตอนนี้ เพราะหลายครั้งในหนึ่งสัญญาอาจจะมีสิ่งที่เราต้องทำหลายอย่าง เช่น ส่งมอบสินค้า ติดตั้งสินค้าให้ลูกค้า และยังมีบริการดูแลหลังการขายอีกด้วย สาเหตุที่ต้องมีการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ เพราะบางครั้งสิ่งที่เราต้องทำหลายๆ อย่างอาจถือรวมเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติหนึ่งเดียว แต่ในบางกรณีอาจจะแยกเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติหลายรายการ เรื่องนี้สำคัญทีเดียว เพราะถ้าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติหนึ่งเดียว ชีวิตที่เหลือก็ง่ายเลย แต่ถ้ามีภาระที่ต้องปฏิบัติมากกว่าหนึ่งรายการ ก็เพิ่มความวุ่นวายนิดหน่อย การที่จะถือเป็นหนึ่งเดียวกันหรือแยกกัน มาตรฐานใช้คำว่า Distinct ซึ่งเหมือนเค้าจะแปลว่า แตกต่างกัน (แต่ใจจริงผมชอบใช้คำว่า แยกออกจากกันได้) นั่นคือ หากสิ่งที่เราต้องทำ (เช่น ส่งมอบสินค้า ติดตั้งสินค้า บริการหลังการขาย) มันแยกออกจากกันได้ ต่างคนต่างอยู่ได้ สินค้าที่ขายไม่ได้ต้องการการติดตั้งที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ส่วนการบริการหลังการขายก็เป็นการบริการตามปกติของเรา บางครั้งอาจไม่ต้องซื้อสินค้าจากเราก็ได้ อะไรทำนองนี้ แบบนี้ ก็ถือว่า มันแตกต่างกัน มันแยกออกจากกันได้ ก็จะมีมากกว่าหนึ่งภาระที่ต้องปฏิบัติ เราจะกลับมาคุยรายละเอียดกันอีกทีในตอนต่อๆ ไป

ขั้นที่ 3 กำหนดราคาของรายการ
คำว่าราคาของรายการ (Transaction Price) คิดง่ายๆ ก็คือ จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้เราตามสัญญา โดยปกติก็จะตรงไปตรงมา เพราะจำนวนเงินมักจะกำหนดไว้ชัดเจน ไม่ว่าจะกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการที่เราต้องทำตามสัญญา จะแยกกันหรือรวมกัน ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ที่จะมักจะเป็นประเด็นคือจำนวนเงินอาจผันแปรไปตามปัจจัยบางอย่าง ซึ่งประเด็นนี้ของติดไว้ก่อน เล่าตรงนี้ก็จะยืดยาดไป

ขั้นที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
ขั้นตอนนี้ข้ามไปได้เลย หากในขั้นที่ 2 พบว่าตามสัญญามีเพียงแค่ภาระที่ต้องปฏิบัติหนึ่งเดียวเท่านั้น เพราะในกรณีนี้ราคาของรายการทั้งหมดก็จะเป็นของภาระที่ต้องปฏิบัติหนึ่งเดียวนั้น แต่ถ้าในขั้นที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติได้มากกว่า 1 รายการ ขั้นตอนนี้ก็จะมีความสำคัญ เราต้องปันส่วนราคาของรายการตามขั้นที่ 3 ให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละรายการ แล้วจะปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ใดหละ คงไม่ใช่หารเท่าแน่นอน ชาวบัญชีไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอน เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนคือสัดส่วนของราคาขายเอกเทศ หรือ Stand-alone Selling Price (แอบชอบคำแปลภาษาไทยคำนี้ นานๆ ทีจะเห็นมาตรฐานการบัญชีจะใช้คำสไตล์นี้ 55555) ของภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละรายการต่อผลรวมของราคาขายเอกเทศของภาระที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดตามสัญญา

ขั้นที่ 5 รับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว
คีย์เวิร์ดของการปฏิบัติภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นคือการโอนอำนาจควบคุม (Control) ของสินค้าและบริการให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วในแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ นั่นคือ เมื่อเราโอนอำนาจควบคุมแล้ว เราก็สามารถรับรู้รายได้ได้ เราอาจจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา (Over Time) หรือ ณ จุดเวลา (Point in Time) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการโอนอำนาจควบคุม หากเราโอนอำนาจควบคุมรวดเดียวจบ เราก็รับรู้รายได้ครั้งเดียว หรือ Point in Time หากเราค่อยๆ ทยอยโอนอำนาจควบคุมตลอดช่วงเวลา เราก็ค่อยๆ ทยอยรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา แล้วจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ถึงจะถือว่ามีการโอนอำนาจควบคุมแล้ว ประเด็นนี้ก็ขอติดไว้ก่อนเพราะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเล่ายาวพอควร เอาเป็นว่าถ้าเป็นการขายสินค้าส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ก็ถือว่าเราได้โอนอำนาจควบคุมของสินค้าให้ลูกค้าแล้ว เราก็รับรู้รายได้ได้ หรือหากเป็นการบริการแนวรับจ้างทำของตามคำสั่งลูกค้าเป็นการเฉพาะ ก็อาจจะคิดได้ว่าเราค่อยๆ โอนอำนาจควบคุมตามความก้าวหน้าของงานที่เราทำ ในกรณีนี้เราก็ค่อยๆ ทยอยรับรู้รายได้ไปเรื่อยๆ จนกว่างานจะเสร็จ

โมเดลการรับรู้รายได้ห้าขั้นตาม TFRS 15 ก็ประมาณนี้ครับ อย่างที่บอกไว้ หากเป็นการขายสินค้าตามปกติ ไม่มีเงื่อนไขอะไรวุ่นวาย เราก็ยังรับรู้รายได้ตามเดิมแหละ ก็คือเมื่อเราส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า แต่ถ้าเงื่อนไขการขายของเราแนวขายสินค้าแถมบริการ เราอาจจะต้องมีการแบ่งราคาที่ตกลงกับลูกค้าเป็นราคาของสินค้าและราคาของการบริการ หากทั้ง 2 รายการนี้เสร็จสิ้นพร้อมกัน ก็ไม่มีประเด็นอะไร ก็รับรู้รายได้พร้อมกันแหละ (แบบนี้ เราอาจคิดว่า เออ ไม่ต้องเสียเวลาทำขั้นที่ 4 ก็ได้ ไม่จำเป็น) แต่ถ้าการส่งสินค้ากับการให้บริการดันเสร็จสิ้นไม่พร้อมกัน การปันส่วนราคาในขั้นที่ 4 ก็สำคัญ และเราก็ต้องรับรู้รายได้แยกกัน ไม่สามารถรับรู้รายได้พร้อมกันได้

สำหรับตอนแรกเอาแค่พอหอมปากหอมคอประมาณนี้ก่อนล่ะกัน ตอนต่อไปอาจจะแสดงตัวอย่างง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพของการวิเคราะห์ตามโมเดลการรับรู้รายได้ห้าขั้น

หากเห็นว่าโพสต์นี้เป็นประโยชน์ ก็กด Follow กด Like กด Share กันได้นะครับ

Photos from CPA Solution's post 27/12/2021

Photos from CPA Solution's post

21/12/2021

📌 บุคคลธรรมดาทำธุรกิจค้าขายเสียภาษีประมาณเท่าไหร่
.
สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้จากการค้าขายไม่ว่าจะเป็น ขายของออนไลน์ ร้านขายอาหาร เปิดร้านขายของชำ ถ้าในระหว่างปีคุณไม่ได้มีการจัดทำบัญชีเงินสดรับจ่าย และเก็บเอกสารประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายเอาไว้ ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณจะไม่สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงและสมควรได้ ต้องเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาอัตราค่าใช้จ่ายที่ 60% ของยอดรายได้แทน
.
แอดมินได้ทำสรุปข้อมูลยอดภาษีที่จะต้องเสียแบบคร่าวๆ ตามยอดรายได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมใจและเตรียมเงินสำหรับเสียภาษีเอาไว้ให้ ซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถลดลงได้อีกถ้ามีค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น
.
⛔ ข้อมูลที่เห็นจะเป็นแค่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ถ้าคุณมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเรียกเก็บ VAT 7% จากลูกค้าเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 12/11/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

06/11/2021

สรุปประเด็นบัญชี PayPal
มาตรการใช้งานบัญชีที่เปลี่ยนไป

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม
และเกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรบ้าง ?

คลิป : https://youtu.be/DwwNEhxLxVs

---

เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า...

Paypal กำลังจะเปิดให้บริการใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทั้งผู้ใช้งานฝั่งใช้งานทั่วไป (ส่วนตัว) และแบบธุรกิจ โดยต้องมีการยืนยันตัวตน

โดยสำหรับกรณีบัญชีใช้งานทั่วไป (ต่อให้มีการยืนยันตัวตน) ก็จะไม่สามารถเก็บเงินในบัญชี PayPal และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อีกต่อไป

แต่สำหรับบัญชีธุรกิจที่ผ่านมาตรการยืนยันตัวตน สามารถใช้งานได้อยู๋ โดยสามารถเก็บยอดเงินและถอนเข้าบัญชีธนาคารไทยที่ผูกไว้ได้เท่านั้น

โดยการยืนยันตัวตนในฝั่งของธุรกิจ จะต้องมี
- เลขทะเบียนพาณิชย์ประเทศไทย 13 หลัก
- ชื่อกิจการอย่างเป็นทางการ หมายเลขโทรศัพท์และที่ตั้งธุรกิจ
- เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทย
- หลักฐานที่ตั้งธุรกิจ (โปรดอัปโหลดใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคล่าสุด เอกสารภาษี รายการเดินบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารล่าสุดที่ปรากฏที่ตั้งธุรกิจ)

ตรงนี้สิ่งที่ยังพรี่หนอมไม่เคลียร์คือ จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ (ในรูปแบบบุคคลธรรมดา) ก็เพียงพอ แต่เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการจดทะเบียนพาณิชย์ก็พอแล้ว เพื่อให้บุคคลธรรมดามีหลักฐานว่ามีการประกอบธุรกิจ

นอกจากนั้น Paypal จะมีการคิด VAT7% ในส่วนของค่าบริการ (ค่าธรรมเนียมทางบัญชี) หรือพูดง่าย ๆ ว่า ที่ Paypal คิดจากลูกค้าเดิม จะมีการ + เพิ่มอีก 7% ตามนโยบายของภาษี e-service ที่เพิ่งบังคับใช้

รายละเอียดอื่น ๆ : https://bit.ly/3mNKysm

---

ดังนั้นในมุมของคนที่ใช้งานบัญชี มีอยู่ 2 ทางเลือกคือ เปลี่ยนที่ใช้ใหม่ (ถ้ามี) หรือ ใช้บัญชีเดิมแล้วทำตามเงื่อนไขของ Paypal ซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดในประเด็นภาษีบางเรื่อง

1. ถ้าความหมายการยืนยันธุรกิจคือ "การจดทะเบียนพาณิชย์" อย่างที่สันนิษฐานมา บุคคลธรรมดาสามารถจดได้ด้วยตัวเอง เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท + เดินทางไปจด

รายละเอียด :https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373

2. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยังเหมือนเดิม คือ รายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศ หากนำเข้ามาในไทยในปีที่เกิดรายได้ และตัวผู้มีเงินได้อยู่ในไทยถึง 180 วัน ก็ยังมีหน้าที่ต้องเสียตามปกติ (เว้นแต่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)

รายละเอียด : https://www.taxbugnoms.co/taxes-for-foreign-income/

3. ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคือ ค่าธรรมเนียมที่ต้องมี VAT และการใช้งานที่ถูกจำกัดตามเงื่อนไขที่ PayPal กำหนดไว้ ดังนั้นตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมครับ

รวบรวมมาให้ประมาณนี้ในมุมของการจัดการเบื้องต้นครับ ยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเม้นไว้หรือแลกเปลี่ยนกันได้ครับ

07/10/2021

สรรพากรมาชี้แจงแล้วค่ะ

Photos from TaxBugnoms's post 25/09/2021

มาลองดูกันนะ

Photos from Zero to Profit's post 18/09/2021

Photos from Zero to Profit's post

Photos from Pineapple Tree's post 16/09/2021

กรมสรรพากรให้ นิติบุคคลทุกกิจการต้องยืนยันตัวตนใหม่ผ่านทางระบบออนไลน์ ภายใน 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น มาบอกวิธีทำตามได้เลยค่ะ

[ตัวอย่าง] เอาเงินออกจากธุรกิจยังไงดี ? ให้เสียภาษีน้อยที่สุด | สอนจัดการเงิน ฉบับคนทำธุรก 13/09/2021

[ตัวอย่าง] เอาเงินออกจากธุรกิจยังไงดี ? ให้เสียภาษีน้อยที่สุด | สอนจัดการเงิน ฉบับคนทำธุรก

เอาเงินออกจากธุรกิจยังไงดี

[ตัวอย่าง] เอาเงินออกจากธุรกิจยังไงดี ? ให้เสียภาษีน้อยที่สุด | สอนจัดการเงิน ฉบับคนทำธุรก เอาเงินเราออกจากธุรกิจยังไงดี ? ให้เสียภาษีน้อยที่สุด เจ้าของธุรกิจหลายคนมักจะมีคำถามแบบนี้อยู่บ่อย ๆ แต...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Bangkok
10540

Business Services อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Buy Now Thailand Buy Now Thailand
ถนนอโศก
Bangkok, 10110

จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ที่โปรโมชั่นดีที่สุด ^^

Thaibarista Champion Thaibarista Champion
มทร.จักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดี เขตดินแดง
Bangkok, 10200

Barista & Latte Art Training, Set up bar, Catering, Event ,Latte Art Workshop รับเป็นที่ปรึกษา จำหน่ายเครื่องชง วัตถุดิบกาแฟ ครบวงจร

QuanMei Herbal QuanMei Herbal
133/73 Hathairat Road, Min Buri District,
Bangkok, 10510

ผมบาง ผมร่วง ใช้ดี Herbal Hair Products & Horn Comb Thailand: 02-171-5018/096-649-7969 Line ID: quanmeithai Website: quanmeihairtonic .com

บริการส่ง SMS โหวตเวทีการประกว บริการส่ง SMS โหวตเวทีการประกว
Thailand
Bangkok, 10230

ติดต่อได้24ชั่วโมง id line :tapanunbank

เสาตั้งม้วนผ้า เสาตั้งม้วนผ้า
Bangkok, 10500

รับสั่งทำ เสาม้วนผ้า โต๊ะตัดผ้า

BLUer Application BLUer Application
18/36 โครงการเวร่า บิสเน็ท ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเว
Bangkok, 10520

BLUer App แอพบริการเรียกรถ ที่มีประสบการณ์เพื่อให้บริการการเดินทาง และส่งของทั่วประเทศ

J. Design and Decorative House Co., Ltd. J. Design and Decorative House Co., Ltd.
140 Soi Phutthabucha 36, Phutthabucha Road, Bangmod
Bangkok, 10140

Interior design and built, specialized in office allocation and design.

BestForm พิมพ์บิล บิลต่อเนื่อง บิล BestForm พิมพ์บิล บิลต่อเนื่อง บิล
510 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจแขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
Bangkok, 10160

รับพิมพ์ บิล บิลเข้าเล่ม บิลต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์สติกเกอร์ ขาวมัน ขาวด้าน pp pvc

Creativejini Creativejini
Bangkok, 10200

รองเท้าแฟชั่นราคาถูก Fashion shoes for y รองเท้าแฟชั่นราคาถูก Fashion shoes for y
Bangkok
Bangkok, 10230

ขายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก แม่ค้าเป็นกันเอง

Innovative Extremist (INOX) Innovative Extremist (INOX)
1 Lat Phrao 3
Bangkok, 10900