คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ - KM Team ด้านอุตุนิยมวิทยา

คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ - KM Team ด้านอุตุนิยมวิทยา

ความคิดเห็น

ติดตาม รู้หนาว รู้ร้อน รู้ฝนตก ไม่ตก

คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ด้านอุตุนิยมวิทยา

26/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

25/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 22.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

24/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

Photos from คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ - KM Team ด้านอุตุนิยมวิทยา's post 23/08/2023
23/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

22/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

21/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

20/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

19/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

18/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

17/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

16/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

15/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

14/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

13/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

12/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

11/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

10/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

09/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

08/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

07/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

06/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 21.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

05/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

04/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

03/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

02/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 21.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

01/08/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

31/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

30/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

29/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

28/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

27/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

26/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

25/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

24/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

23/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

22/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด....

21/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

20/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

19/07/2023

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด..

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เว็บไซต์

ที่อยู่


4353 ถนนสุขุมวิท บางนา
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www.rdi.ku.ac.th/ https://www3.rdi.ku.ac.th/

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SnackEye SnackEye
Bangkok, 10220

i love you

Feyia online Feyia online
Bang Ya Phraek, Phra Pradaeng District, Samut Prakan
Bangkok, 10130

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
AIA Sathorn Tower, 11/1 Sathorn Road, Sathorn
Bangkok, 10120

เพจทางการของสถานเอกอัครราชทูตอังก?

Nasax Nasax
202
Bangkok, 10101

สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน