ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเ

ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเ

สอนความถนัดทางสถาปัตยกรรม,วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ติวข้อสอบPAT 4 จากประสบการณ์การทำงานในวงการออกแบบ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี
จึงอยากแบ่งปันทักษะต่างๆให้กับน้องๆ รุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นนักออกแบบ

ติว ความถนัดทางสถาปัตยกรรม PAT4
สอบตรง จุฬาฯ / ศิลปากร / ลาดกระบัง / เกษตร / ธรรมศาสตร์ / พระจอมเกล้าธนบุรี / เชียงใหม่ /
ขอนแก่น / CU – TAD for INDA / COMMDE CHULA { international program } ทำ PORTFOLIO
วาดเส้นมัณฑนศิลป์ + ออกแบบวิชาภาค + ปฏิบัติ – ทฤษฎี นฤมิตศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร : ออกแบบนิเทศศิลป์ / ออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบผลิตภัณฑ์ /
ประยุกต์ศิลป์ฯ / ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา / ออกแบบเครื่องประดับ / ออกแบบแฟชั่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชานฤมิตศิลป์ : ออกแบบเรขศิลป์ / หัตถศิลป์-เซรามิกส์ /
นิทรรศการศิลป์
คณะคุรุศาสตร์ศิลปศึกษา จุฬาฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร : ออกแบบสื่อสาร / ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง : ออกแบบนิเทศศิลป์ / การถ่ายภาพ /
ภาพยนต์และดิจิตัลมีเดีย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 27/11/2021

รอบบ่ายวันเสาร์ดูแลสองพี่น้อง
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวPat4
#ติวสถาปัตย์
#ติวpat4สถาปัตยกรรม

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 27/11/2021

น้องหมวย ม.6
คาบเรียนที่ 7 ชิ้นงานที่ 2
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
สนใจสอบถาม call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวมัณฑนศิลป์
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวออกแบบภายใน
#ติวคณะมัณฑนศิลป์ศิลปากร
#ติวอินทีเรีย

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 27/11/2021

น้องมี่ ม.5
คาบเรียนที่ 7 ชิ้นงานที่ 2
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
สนใจสอบถาม call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวดรออิ้ง
#ติววาดเส้น
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติววาดเส้นตัวต่อตัว

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 27/11/2021

ตามตารางเช้าวันเสาร์ 10:00-14:00น.
น้องมี้ ม.5 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
น้องเกิล ม.5 PAT4 สถา
น้องหมวย ม.6 ออกแบบภายใน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#pat4admissions
#ติวPat4
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 21/11/2021

ตามตารางทุกเช้าวันอาทิตย์ ดูแลน้องหมวย ม.6
#ติวออกแบบภายใน
Interior design
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 21/11/2021

ตามตารางทุกเช้าวันอาทิตย์ ดูแลน้องหมวย ม.6
#ติวออกแบบภายใน
Interior design
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio

21/11/2021

ตามตารางทุกเช้าวันอาทิตย์ ดูแลน้องหมวย ม.6
#ติวออกแบบภายใน
Interior design
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio

ตามตารางทุกเช้าวันอาทิตย์ ดูแลน้องหมวย ม.6
#ติวออกแบบภายใน
Interior design
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 20/11/2021

รอบบ่ายวันเสาร์ พาสองพี่น้องทำโมเดล
ข้อสอบ pat4 ย้อนหลัง กับอาคาร smith house
อยากพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวPat4
#pat4admissions
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว

20/11/2021

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องปลื้ม ม.6 นิเทศศิลป์
Visual Communication Design

อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องปลื้ม ม.6 นิเทศศิลป์
Visual Communication Design

อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

20/11/2021

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องหมวย ม.6 ออกแบบภายใน
Interior design

อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องหมวย ม.6 ออกแบบภายใน
Interior design

อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

20/11/2021

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องมี้ ม.5 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
Fine Arats

อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องมี้ ม.5 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
Fine Arats

อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 20/11/2021

Saturday morning
ตามตารางเช้าวันเสาร์
น้องมี้ ม.5 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
น้องปลื้ม ม.6 นิเทศศิลป์
น้องหมวย ม.6 ออกแบบภายใน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 14/11/2021

เช้าวันอาทิตย์ ดูแลน้องหมวย ม.6
กับคอร์สออกแบบภายใน
คาบเรียนที่ 4 กับชิ้นงานที่ 2
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ภายใน
#ติวออกแบบภายใน
#ติวทำPortfolio
#ติวทำผลงาน

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 13/11/2021

รอบบ่ายวันเสาร์ พาสองพี่น้องทำโมเดล
ข้อสอบ pat4 ย้อนหลัง กับอาคาร smith house
อยากพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวPat4
#pat4admissions
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว

13/11/2021

น้องเกิล ม.5 เรียน isometric,Smith house
ทดลองทำข้อสอบจริง PAT4 ย้อนหลัง
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวPat4
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติวสถาปัตย์
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#pat4admissions

น้องเกิล ม.5 เรียน isometric,Smith house
ทดลองทำข้อสอบจริง PAT4 ย้อนหลัง
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวPat4
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติวสถาปัตย์
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#pat4admissions

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 13/11/2021

น้องหมวย คาบเรียนที่ 3 ชิ้นงานที่ 1
กับคอร์สออกแบบภายใน
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน
Call :0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 13/11/2021

เช้าวันเสาร์ดูแล 3 สาว
น้องปลื้ม ม.6 กับคอร์สทำผลงาน
น้องหมวย ม.6 กับคอร์สออกแบบภายใน
น้องเกิล ม.5 กับคอร์ส PAT4 สถาปัตย์
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์ลาดกระบัง
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวดรออิ้งตัวต่อตัว
#ติวดรออิ้ง
#ติววาดเส้น
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์
#ติวpat4
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติวPat4
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติวออกแบบภายใน
#ติวสถาปัตย์ภายใน

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 13/11/2021

น้องปลื้ม ม.6 จบชิ้นงานที่ 10
David with Pandemic
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
#ติวทำPortfolio
#ติวทำผลงาน
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์ลาดกระบัง
#ติวนิเทศศิลป์
Call:0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 06/11/2021

รอบบ่ายวันเสาร์ ดูแลสองพี่น้องที่บ้าน
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
ทำข้อสอบย้อนหลัง กับอาคาร smith house
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
#ติวpat4
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
Call:0838932184
Line: artskillstudio

06/11/2021

น้องปลื้มเรียนครั้งที่ 10 ชิ้นงานที่ 10
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำPortfolio
#ติวทำผลงาน
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์ลาดกระบัง

น้องปลื้มเรียนครั้งที่ 10 ชิ้นงานที่ 10
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำPortfolio
#ติวทำผลงาน
#ติวออกแบบนิเทศน์ศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์ลาดกระบัง

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 06/11/2021

น้องเกิลส่งการบ้าน
มาพร้อมกับ isometric ที่ออกแบบเอง
#PAT4isometric
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวPat4
#ติวpat4สถาปัตยกรรม
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 06/11/2021

เช้าวันเสาร์ ดูแล 3 สาว
น้องปลื้ม ม.6 กับคอร์สทำผลงาน
น้องหมวย ม.6 กับคอร์สออกแบบภายใน
น้องเกิล ม.5 กับคอร์ส PAT4 สถาปัตย์
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง
#ติวดรออิ้งตัวต่อตัว
#pat4admission
#ติวPAT4
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตยกรรม
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์ลาดกระบัง
#รับตรงยื่นportfolio
#ติวออกแบบภายใน

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 04/11/2021

เช้าวันพฤหัสบดี ดูแลมี่ ม.5
ได้ผลงานชิ้นที่ 1
กับคาบเรียนที่ 4
เริ่มจากไม่มีพื้นฐานมาก่อน
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง
#ติวดรออิ้งตัวต่อตัว
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
www.facebook.com/artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 30/10/2021

รอบบ่ายวันเสาร์ ดูแลสองพี่น้อง
ธีร์ และ ทาม์ กับคอร์ส PAT4 ความถนัดสถาปัตย์
ทำข้อสอบpat4 ย้อนหลัง กับอาคาร smith house
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตยกรรม
#ติวสถาปัตย์
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวPAT4
#pat4admission
สนใจสอบถาม
Call:0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 30/10/2021

รอบเช้าวันเสาร์ ดูแลน้องปลื้ม
กับคอร์สทำผลงานยื่น portfolio
ดูแลกันแบบตัวต่อตัวค่ะ
เรียนครั้งที่ 9 กับผลงานชิ้นที่ 10
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
#ติวนิเทศศิลป์ลาดกระบัง
#ติวนิเทศศิลป์
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายในซอยราชวิถี2

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 22/10/2021

เช้าวันศุกร์ ดูแลมี่ ม.5
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง
#ติวดรออิ้งตัวต่อตัว
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวทำผลงาน
#ติวทำPortfolio
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
www.facebook.com/artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 16/10/2021

เช้าวันเสาร์ ดูแลน้องปลื้ม ม.6
ทำผลงานยื่นportfolio เรียนครั้งที่ 7 ชิ้นงานที่ 9
น้องๆ มัธยมปลาย ที่ปิดภาคเรียนแล้ว
สามารถนัดหมายมาเรียนในวันธรรมดา รอบเช้า
ได้ที่ผู้สอนโดยตรง (นัดหมายล่วงหน้านะคะ❤️)
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวดรออิ้งตัวต่อตัว
#ติวดรออิ้ง
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติววาดเส้น
#ติวนิเทศศิลป์
สถานที่เรียน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ภายในซอยราชวิถี 2

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 16/10/2021

ดูแลน้องเกิล ม.5 กับ คอร์สPAT4
ดูแลน้องปลื้ม ม.6 ทำผลงานยื่นportfolio
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
สนใจ สอบถามนัดหมายรอบเรียนด้วยตัวเอง
Call:0838932184
Line: artskillstudio
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวpat4
#pat4admission
#ติวสถาปัตยกรรม
#ติววาดเส้น
#ติวดรออิ้ง
#ติวดรออิ้งตัวต่อตัว
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตย์
#ติวทำPortfolio
#รับตรงยื่นportfolio
#ติวทำผลงาน
#ติวPAT4
#ติวสถาปัตยกรรมตัวต่อตัว

15/10/2021

ดูแลน้องปลื้ม ม.6 ทำผลงานยื่น portfolio
น้องๆ มัธยมปลายที่ปิดเทอมแล้ว
สามารถนัดหมายมาเรียนในวันธรรมดาได้
โดยตรงที่ผู้สอนนะคะ
รอบเช้า 9:00-13:00
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
สถานที่เรียน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ภายในซอยราชวิถี2
#ติววาดเส้น
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวดรออิ้ง
#ติวทำผลงาน
#ติวทำportfolio
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวออกแบบนิเทศศิลป์

ดูแลน้องปลื้ม ม.6 ทำผลงานยื่น portfolio
น้องๆ มัธยมปลายที่ปิดเทอมแล้ว
สามารถนัดหมายมาเรียนในวันธรรมดาได้
โดยตรงที่ผู้สอนนะคะ
รอบเช้า 9:00-13:00
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
Call: 0838932184
Line: artskillstudio
สถานที่เรียน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ภายในซอยราชวิถี2
#ติววาดเส้น
#ติววาดเส้นมัณฑนศิลป์
#ติวดรออิ้ง
#ติวทำผลงาน
#ติวทำportfolio
#ติวนิเทศศิลป์
#ติวออกแบบนิเทศศิลป์

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 09/10/2021

บ่ายวันเสาร์ ดูแลสองพี่น้อง
พี่ที ม.4 และ น้องไทม์ ม.3
ทดลองออกแบบ isometric ด้วยตัวเอง
ออกแบบเอง ทำโมเดลเองนักเลงพอ!!!
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตยกรรม
#pat4admission
#ติวpat4
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
สนใจ สอบถามนัดหมายรอบเรียนด้วยตัวเอง
Call: 0838932184
Line: artskillstudio

Photos from ติวความถนัดสถาปัตยกรรม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเฉพาะสาขา ART Skill Studio's post 09/10/2021

เจอกันทุกวันเสาร์ ดูแลน้องเกิล ม.5
เก็บตกข้อสอบไอโซเมตริก กับวิชา pat4
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
#ติวpat4
#pat4admission
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตยกรรม
สนใจสอบถามนัดหมายรอบเรียน
Call:0838932184
Line : artskillstudio

09/10/2021

เจอกันทุกวันเสาร์ ดูแลน้องเกิล ม.5
เก็บตกข้อสอบไอโซเมตริก กับวิชา pat4
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
#ติวpat4
#pat4admission
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตยกรรม
สนใจสอบถามนัดหมายรอบเรียน
Call:0838932184
Line : artskillstudio

เจอกันทุกวันเสาร์ ดูแลน้องเกิล ม.5
เก็บตกข้อสอบไอโซเมตริก กับวิชา pat4
อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่า
ให้ ARTSKILLSTUDIO ดูแลตัวต่อตัว
#ติวpat4
#pat4admission
#ติวpat4ตัวต่อตัว
#ติวPat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
#ติวสถาปัตย์
#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว
#ติวสถาปัตยกรรม
สนใจสอบถามนัดหมายรอบเรียน
Call:0838932184
Line : artskillstudio

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Continue drawing ✍🏻 #ติวดรออิ้ง #ติววาดเส้น #ติวมัณฑนศิลป์อยากมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าให้ Artskillstudio ดูแลสอนตัวต่อตั...
private classroom กับ artskillstudio #ติวที่บ้าน #ติวPAT4ที่บ้าน#ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัว #ติวสถาปัตยกรรมตัวต่อตัว ✍🏻สอนตัวต...
#เรียนที่บ้าน #เรียนออนไลน์สอนสด #ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัวผ่านออนไลน์สมัครเรียนเรียนคอร์สติวความถนัดสถาปัตยกรรมแบบออนไลน์,สอ...
#เรียนที่บ้าน #เรียนออนไลน์สอนสด #ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัวผ่านออนไลน์สมัครเรียนเรียนคอร์สติวความถนัดสถาปัตยกรรมแบบออนไลน์,สอ...
#เรียนที่บ้าน #เรียนออนไลน์สอนสด #ติวสถาปัตย์ตัวต่อตัวผ่านออนไลน์สมัครเรียนเรียนคอร์สติวความถนัดสถาปัตยกรรมแบบออนไลน์,สอ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ราชวิถี ซอย2-ใก้ลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Bangkok
10400
Bangkok โรงยิมและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Liverpool Fanclub Liverpool Fanclub
Bangkok

เพจนี้สำหรับคนรักลิเวอร์พูลนะครับ

สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแ สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแ
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ebikr.com อีไบค์เกอร์ จำหน่าย จักร ebikr.com อีไบค์เกอร์ จำหน่าย จักร
239 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
Bangkok, 10250

eBike shop, eMotorcycle shop, eScooter shop, eBike Service Center

Kala Yoga Kala Yoga
CHOMP The Comfort Cafe 63 - 65 Samsen Rd Corner Of Samsen Soi 1
Bangkok, 10200

KALA Yoga combines the best elements of different Yoga practices and is taught in English by Japanese instructor Laykah Mitchell

Defence Lab Bangkok Thailand Defence Lab Bangkok Thailand
BIGBOX RAMA 4 3798 Road, ถนน พระรามที่ 4 Klongtan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Bangkok, 10110

Learn DNA fight system the modern street combat system for self-defense at Defence Lab Bangkok. Free trial class / First Class Free More information please go to DefencelabBangkok.com

Tropix Ladprao by เทพเจริญไบค์ Tropix Ladprao by เทพเจริญไบค์
ลาดพร้าว47
Bangkok, 10310

Tropix Ladprao

L'Artiste L'Artiste
Bangkok

crafted accessory brand

Sanooklife Sanooklife
Interchange 21 Building, B2 Fl, Sukhumvit 21, Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

All activities for Y O U Visit Now www.sanooklife.com

Likeball- MadyalanArena สนามฟุตบอลหญ้าเทีย Likeball- MadyalanArena สนามฟุตบอลหญ้าเทีย
ซอยเสรีไทย25 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
Bangkok, 10240

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งแรกบนถนนเสรีไทย แหล่งรวมของคนที่ชอบการเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ  การก พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การก
286 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เข
Bangkok, 10240

สถานที่รวบรวมและจัดแสดงข้อมูล วัตถุเกี่ยวกับกีฬาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Watchara MuayThai Gym Watchara MuayThai Gym
9 Sukhumvit Soi 1, Wattana
Bangkok, 10110

MuayThai training for everyone