ทนายอาญา

ทนายอาญา

ความคิดเห็น

"ทนายอาญา"
ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
☎️ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 083-492 5861
#อำนาจสอบสวน
#กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำพิพากษาฎีกาที่ 1504/2562
“ก่อนจับกุม เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย #ซึ่งเป็นท้องที่พบการกระทําความผิดเกิดขึ้นก่อน #จึงมีการขยายผลสืบสวนและมีการวางแผนให้พันตำรวจตรี อ. อำพรางตัวเป็นเด็กท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่ขนกระสอบข้าวและกระสอบปุ๋ยบรรจุเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจังหวัดเชียงรายไปส่งให้จําเลยที่ 2 ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่ได้นัดหมายกันไว้กับผู้ที่โทรศัพท์ติดต่อกับสายลับว่าจะมารับเมทแอมเฟตามีน เจ้าพนักงานตำรวจจึงติดตามไป จนกระทั่งสามารถจับกุมจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลาง #กรณีจึงเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทําต่อเนื่องเกี่ยวพันกันทั้งในท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายซึ่งเป็นท้องที่ที่พบเมทแอมเฟตามีนของกลางและสถานีตำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นท้องที่ที่จับกุมจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ พนักงานสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องมีอํานาจสอบสวนได้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงราย จึงมีอํานาจสอบสวนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 19 (3) ประกอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา 3 การสอบสวนย่อมเป็นไปโดยชอบ โจทก์จึงมีอํานาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 ประกอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา 3 #และเมื่อความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยผู้กระทำความผิดหลายคนเกี่ยวพันกัน ความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนกับความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน #ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่รับฟ้องความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อน #ย่อมมีอํานาจพิจารณาคดีได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสาม ประกอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา 3 โจทก์จึงมีอํานาจฟ้องต่อศาลชั้นต้น”
พอดีตออนี้ต้องการหาทนายความมาเดินเรื่องแม่ที่เสียชีวิตจากอุบัติค่ะ​
พอดีตอนนี้เรื่องไปขึ้นขันตอนที่ต้องฟ้องศาลแล้วค่ะ​ แต่ทางเรายังหาทนายไม่ได้เลยค่ะ​จะทำไงดีคะ

รับสู้คดีอาญา เป็นทนายความคดีอาญา พร้อมทีมนักกฎหมายมีประสบการณ์

เปิดเหมือนปกติ

29/09/2021

👉 กรณีผู้ถูกกระทำชำเราอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
- คำพิพากษาฎีกาที่ 7721/2549
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
ผู้เสียหายทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านของจำเลยและถูกจำเลยข่มขู่ว่าหากไม่ยิมยอมให้จำเลยกระทำชำเราจะส่งตัวผู้เสียหายให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ผู้เสียหายอยู่ในภาวะเสียเปรียบไม่อาจต่อสู้ขัดขืนจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างของตนได้ ถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก แต่เมื่อทางพิจารณาได้ความว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคแรก อันเป็นความผิดที่รวมการกระทำตามที่โจทก์ฟ้องอยู่ด้วยแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามความผิดที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย ได้

👉 กรณีผู้ถูกกระทำชำเราอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
- คำพิพากษาฎีกาที่ 7721/2549
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
ผู้เสียหายทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านของจำเลยและถูกจำเลยข่มขู่ว่าหากไม่ยิมยอมให้จำเลยกระทำชำเราจะส่งตัวผู้เสียหายให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ผู้เสียหายอยู่ในภาวะเสียเปรียบไม่อาจต่อสู้ขัดขืนจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างของตนได้ ถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก แต่เมื่อทางพิจารณาได้ความว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคแรก อันเป็นความผิดที่รวมการกระทำตามที่โจทก์ฟ้องอยู่ด้วยแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามความผิดที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย ได้

29/09/2021

#การฉ้อโกงทรัพย์สินตัวเองมีความผิดหรือไม่?
(ฎ.384/2535)
-----------------------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่าน!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-----------------------------------------------
การหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์ของตนเองไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงแต่อาจเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ จึงมิชอบ.

#การฉ้อโกงทรัพย์สินตัวเองมีความผิดหรือไม่?
(ฎ.384/2535)
-----------------------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่าน!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-----------------------------------------------
การหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์ของตนเองไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงแต่อาจเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ จึงมิชอบ.

28/09/2021

รับซื้อของโจรอย่างไรถึงไม่มีความผิด
--------------------------------------
📢หากคุณมีปัญหา #ทนายอาญา พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ
🙏พร้อมยินดีให้บริการทุกท่าน
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
--------------------------------------
📌ถ้ารู้ภายหลังการกระทำนั้น ก็ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร
การรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของโจรต้องรู้ในขณะกระทำความผิดคือในขณะที่รับไว้ ถ้ามารู้ภายหลังการกระทำก็ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร ( ฎ.489/2515 )

การรับทรัพย์ไว้ จะรู้ว่าเป็นของโจรหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป เช่น รับซื้อไว้ในราคาถูกแต่ขายไปในราคาแพง หรือรับซื้อไว้ในสถานที่หรือ จากตัวบุคคล ซึ่งไม่น่าไว้วางใจหรือไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์เช่นนั้นได้

รับซื้อของโจรอย่างไรถึงไม่มีความผิด
--------------------------------------
📢หากคุณมีปัญหา #ทนายอาญา พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ
🙏พร้อมยินดีให้บริการทุกท่าน
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
--------------------------------------
📌ถ้ารู้ภายหลังการกระทำนั้น ก็ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร
การรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของโจรต้องรู้ในขณะกระทำความผิดคือในขณะที่รับไว้ ถ้ามารู้ภายหลังการกระทำก็ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร ( ฎ.489/2515 )

การรับทรัพย์ไว้ จะรู้ว่าเป็นของโจรหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป เช่น รับซื้อไว้ในราคาถูกแต่ขายไปในราคาแพง หรือรับซื้อไว้ในสถานที่หรือ จากตัวบุคคล ซึ่งไม่น่าไว้วางใจหรือไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์เช่นนั้นได้

27/09/2021

👉 เรียกเงินจากผู้เสียหาย โดยขู่ว่าหากไม่ให้จะจับกุม
มีความผิดฐานกรรโชกหรือไม่?
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๘๗/๒๕๖๓
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
ครั้งแรก จำเลยและ ถ. ไปบ้านผู้เสียหาย ถ. บอกผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ จำเลยได้ยินคำพูดของ ถ. แต่ก็นิ่งเฉยและมิได้ปฏิเสธเท่ากับจำเลยต้องการให้ผู้เสียหายเชื่อหรือเข้าใจตามที่ ถ. บอก ทั้งจำเลยได้เรียกเงินจำนวน 2,000 บาท จากผู้เสียหายมิฉะนั้นจะจับผู้เสียหาย พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานแล้ว ส่วนการเรียกรับเงินครั้งที่สอง แม้จำเลยไม่ได้บอกหรืออ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจแต่จำเลยเคยไปหาผู้เสียหายและมีพฤติการณ์แสดงให้ผู้เสียหายเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจริง ทั้งผู้เสียหายเคยให้เงินแก่จำเลยเพื่อมิให้ถูกจับมาก่อน การที่จำเลยไปเรียกเงินจากผู้เสียหายอีกโดยขู่ว่าหากไม่ให้จะจับผู้เสียหาย จนผู้เสียหายยอมให้เงินจำนวน 2,000 บาท แก่จำเลยเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยจำเลยมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น และมีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 และ 337

👉 เรียกเงินจากผู้เสียหาย โดยขู่ว่าหากไม่ให้จะจับกุม
มีความผิดฐานกรรโชกหรือไม่?
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๘๗/๒๕๖๓
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
ครั้งแรก จำเลยและ ถ. ไปบ้านผู้เสียหาย ถ. บอกผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ จำเลยได้ยินคำพูดของ ถ. แต่ก็นิ่งเฉยและมิได้ปฏิเสธเท่ากับจำเลยต้องการให้ผู้เสียหายเชื่อหรือเข้าใจตามที่ ถ. บอก ทั้งจำเลยได้เรียกเงินจำนวน 2,000 บาท จากผู้เสียหายมิฉะนั้นจะจับผู้เสียหาย พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานแล้ว ส่วนการเรียกรับเงินครั้งที่สอง แม้จำเลยไม่ได้บอกหรืออ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจแต่จำเลยเคยไปหาผู้เสียหายและมีพฤติการณ์แสดงให้ผู้เสียหายเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจริง ทั้งผู้เสียหายเคยให้เงินแก่จำเลยเพื่อมิให้ถูกจับมาก่อน การที่จำเลยไปเรียกเงินจากผู้เสียหายอีกโดยขู่ว่าหากไม่ให้จะจับผู้เสียหาย จนผู้เสียหายยอมให้เงินจำนวน 2,000 บาท แก่จำเลยเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยจำเลยมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น และมีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 และ 337

27/09/2021

👉 กรณีพาไปเป็นภริยาไม่ถือว่าเป็นการพาไปเพื่อการอนาจาร
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๖๒/๒๕๑๓
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยกับผู้เยาว์รักใคร่ชอบพอกันแล้วหนีตามกันไปพักค้างคืนที่อื่น 20 กว่าคืน แล้วพากันกลับมาขอขมาพ่อแม่ผู้เยาว์ และพักอยู่กินด้วยกันที่บ้านพ่อแม่ผู้เยาว์อีก 10 กว่าวัน พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลย ย่อมถือได้ว่าจำเลยพาผู้เยาว์ไปเพื่อเป็นภริยา ไม่ใช่พาไปเพื่ออนาจาร จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

👉 กรณีพาไปเป็นภริยาไม่ถือว่าเป็นการพาไปเพื่อการอนาจาร
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๖๒/๒๕๑๓
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยกับผู้เยาว์รักใคร่ชอบพอกันแล้วหนีตามกันไปพักค้างคืนที่อื่น 20 กว่าคืน แล้วพากันกลับมาขอขมาพ่อแม่ผู้เยาว์ และพักอยู่กินด้วยกันที่บ้านพ่อแม่ผู้เยาว์อีก 10 กว่าวัน พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลย ย่อมถือได้ว่าจำเลยพาผู้เยาว์ไปเพื่อเป็นภริยา ไม่ใช่พาไปเพื่ออนาจาร จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

24/09/2021

👉 ความผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าไถ่
- คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๕๕/๒๕๓๔
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยจับโจทก์ร่วมไปหน่วงเหนี่ยวกักขังแล้วบังคับให้เขียนจดหมายถึง พ. มารดาของโจทก์ร่วมให้โอนที่ดินที่จำนองเพื่อชำระหนี้แก่ ข. แม่ยายของจำเลยหรือจำเลยนั้น จำเลยมีเจตนาเพียงเพื่อบังคับให้มารดาโจทก์ร่วมชำระหนี้แก่แม่ยายจำเลยหรือจำเลยโดยจำเลยซึ่งเป็นบุตรเขยเชื่อว่ากระทำได้ ดังนั้น ประโยชน์ที่จำเลยเรียกร้องจึงไม่ใช่ค่าไถ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(13)การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 313

👉 ความผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าไถ่
- คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๕๕/๒๕๓๔
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยจับโจทก์ร่วมไปหน่วงเหนี่ยวกักขังแล้วบังคับให้เขียนจดหมายถึง พ. มารดาของโจทก์ร่วมให้โอนที่ดินที่จำนองเพื่อชำระหนี้แก่ ข. แม่ยายของจำเลยหรือจำเลยนั้น จำเลยมีเจตนาเพียงเพื่อบังคับให้มารดาโจทก์ร่วมชำระหนี้แก่แม่ยายจำเลยหรือจำเลยโดยจำเลยซึ่งเป็นบุตรเขยเชื่อว่ากระทำได้ ดังนั้น ประโยชน์ที่จำเลยเรียกร้องจึงไม่ใช่ค่าไถ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(13)การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 313

23/09/2021

👉 ความผิดฐานกระทำอนาจาร ( เพจอาญา )
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3078/2537
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยเข้ากอดผู้เสียหายจากทางด้านหลังแล้วเหนี่ยวรั้งตัวผู้เสียหายจนผู้เสียหายล้มนอนหงายกับพื้น จากนั้นจำเลยก็ทุบบริเวณหน้าท้องของผู้เสียหายและใช้มือปิดปากไม่ให้ผู้เสียหายร้องกับขึ้นนั่งคร่อมบนหน้าขาทั้งสองข้างของผู้เสียหาย แล้วโน้มตัวเอาใบหน้ามาคลอเคลียบริเวณใบหน้าของผู้เสียหายและจับอวัยวะเพศของผู้เสียหายจากด้านนอกกางเกง โดยจำเลยมิได้ถอดกางเกงของผู้เสียหายและของจำเลยที่ผู้เสียหายและจำเลยสวมใส่ออก ดังนี้ ลักษณะการกระทำของจำเลยยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายได้การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย คงเป็นความผิดเพียงฐานกระทำอนาจาร

👉 ความผิดฐานกระทำอนาจาร ( เพจอาญา )
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3078/2537
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยเข้ากอดผู้เสียหายจากทางด้านหลังแล้วเหนี่ยวรั้งตัวผู้เสียหายจนผู้เสียหายล้มนอนหงายกับพื้น จากนั้นจำเลยก็ทุบบริเวณหน้าท้องของผู้เสียหายและใช้มือปิดปากไม่ให้ผู้เสียหายร้องกับขึ้นนั่งคร่อมบนหน้าขาทั้งสองข้างของผู้เสียหาย แล้วโน้มตัวเอาใบหน้ามาคลอเคลียบริเวณใบหน้าของผู้เสียหายและจับอวัยวะเพศของผู้เสียหายจากด้านนอกกางเกง โดยจำเลยมิได้ถอดกางเกงของผู้เสียหายและของจำเลยที่ผู้เสียหายและจำเลยสวมใส่ออก ดังนี้ ลักษณะการกระทำของจำเลยยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายได้การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย คงเป็นความผิดเพียงฐานกระทำอนาจาร

23/09/2021

📍ฉ้อโกงทรัพย์สินตัวเองได้หรือไม่ (เพจอาญา)
👉 คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๐๕/๒๕๔๓
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่จำเลยมอบให้โจทก์เป็นประกันตามสัญญากู้ยืม โจทก์มีสิทธิจะยึดถือไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสียก่อน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) แม้เป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว ตามสภาพเป็นวัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ จึงเป็นทั้งทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137,138 ฉะนั้น ถ้าหากจำเลยโดยทุจริตหลอกลวงโจทก์และการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ก็เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ได้ เพราะความผิดฐานนี้ ไม่ได้จำกัดว่าผู้ที่ถูกหลอกลวงจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์แม้จะเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์ของลูกหนี้ไว้ ใครหลอกลวงให้เขาส่งทรัพย์นั้นก็อาจมีความผิดตามมาตรานี้ได้

📍ฉ้อโกงทรัพย์สินตัวเองได้หรือไม่ (เพจอาญา)
👉 คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๐๕/๒๕๔๓
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่จำเลยมอบให้โจทก์เป็นประกันตามสัญญากู้ยืม โจทก์มีสิทธิจะยึดถือไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสียก่อน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) แม้เป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว ตามสภาพเป็นวัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ จึงเป็นทั้งทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137,138 ฉะนั้น ถ้าหากจำเลยโดยทุจริตหลอกลวงโจทก์และการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ก็เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ได้ เพราะความผิดฐานนี้ ไม่ได้จำกัดว่าผู้ที่ถูกหลอกลวงจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์แม้จะเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์ของลูกหนี้ไว้ ใครหลอกลวงให้เขาส่งทรัพย์นั้นก็อาจมีความผิดตามมาตรานี้ได้

[09/22/21]   อิสระภาพสำคัญกว่าเงินทอง อย่าทำผิดกฎหมายกันเลยนะครับ #ทนายอาญา

22/09/2021

👉 กรณีจำเลยอายุ 17 ปี เศษกระทำความผิดที่โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ต้องเปลี่ยนเป้นระวางโทษจำคุก 50 ปี และต้องลดมาตราส่วนโทษตามมาตรา 75 อีกกึ่งหนึ่งด้วย
ดูฎีกาที่1497/2561
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยอายุ 17 ปี เศษกรณีไม่อาจระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตอลดชีวิตจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 18 วรรคสอง ต้องเปลี่ยนระวางโทษเป็นจำคุกห้าสิบปีตามปอ. มาตรา 18 วรรคสามเมื่อเป็นการพยายามกระทำความผิด ต้องระวางโทษกระทงละ 33 ปี 4 เดือนซึ่งจะต้องลดมาตราว่นโทษให้แก่จำเลยตามมาตรา 75 กึ่งหนึ่งและเมื่อต้องลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา75 แล้ว คงลงโทษได้กระทงละ 16 ปี 8 เดือน การที่ศาลชั้นต้นลงดทษจำเลยโดยไม่ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วจำคุกกระทงละ 25 ปี จึงเป็นการระวางโทษตามความผิดสำเร็จโดยไม่ได้ระวางโทษพยายาม ถือได้ว่าเป็นการพิพากษาโดยผิดหลง ชอบที่ศาลชั้นต้นจะแก้ไขคำพิพากษาให้ถูกต้องเพื่อการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อจำเลยปฎิบัติผิดเงื่อนำขมราศาลชั้นต้นรอการลงดทษจำเลยไว้ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 143 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15 จะถือว่าเมื่อจำเลยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด หาได้ไม่

👉 กรณีจำเลยอายุ 17 ปี เศษกระทำความผิดที่โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ต้องเปลี่ยนเป้นระวางโทษจำคุก 50 ปี และต้องลดมาตราส่วนโทษตามมาตรา 75 อีกกึ่งหนึ่งด้วย
ดูฎีกาที่1497/2561
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
จำเลยอายุ 17 ปี เศษกรณีไม่อาจระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตอลดชีวิตจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 18 วรรคสอง ต้องเปลี่ยนระวางโทษเป็นจำคุกห้าสิบปีตามปอ. มาตรา 18 วรรคสามเมื่อเป็นการพยายามกระทำความผิด ต้องระวางโทษกระทงละ 33 ปี 4 เดือนซึ่งจะต้องลดมาตราว่นโทษให้แก่จำเลยตามมาตรา 75 กึ่งหนึ่งและเมื่อต้องลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา75 แล้ว คงลงโทษได้กระทงละ 16 ปี 8 เดือน การที่ศาลชั้นต้นลงดทษจำเลยโดยไม่ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วจำคุกกระทงละ 25 ปี จึงเป็นการระวางโทษตามความผิดสำเร็จโดยไม่ได้ระวางโทษพยายาม ถือได้ว่าเป็นการพิพากษาโดยผิดหลง ชอบที่ศาลชั้นต้นจะแก้ไขคำพิพากษาให้ถูกต้องเพื่อการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อจำเลยปฎิบัติผิดเงื่อนำขมราศาลชั้นต้นรอการลงดทษจำเลยไว้ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 143 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15 จะถือว่าเมื่อจำเลยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด หาได้ไม่

22/09/2021

👉 ผู้ที่ไม่รู้เห็นขณะทำสัญญากู้ แต่กลับลงลายมือชื่อเป็นพยานย่อมเป็นความผิด
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
👉 สัญญากู้เดิมไม่มีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้กู้ ภายหลังจำเลยไปลงชื่อรับรองลายนิ้วมือ แล้วนำมาฟ้องแล้วเบิกความเท็จต่อศาลว่าลงชื่อรับรองต่อพยานแลผู้กู้ดังนี้ มีผิดตาม ม.155 สัญญากู้เดิมไม่มีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้กู้ ภายหลังจำเลยลงชื่อรับรองลายนิ้วมือแล้วนำมาฟ้องร้องแล้วอ้างเป็นสักขีพยานต่อศาลใน+เวลาพิจารณาคดี มีผิดตาม ม.157 กระทำเอกสารพยานเท็จแต่ยังไม่นำมาอ้างต่อศาลยังไม่มีผิดตาม ม.157 สัญญากู้เดิมไม่มีพยานลงชื่อรับรองลายนิ้วมือผู้กู้แล้ว จำเลยมาเติมข้อความในสัญญาเลยลงลายมือจำเลย แล้วเขียนว่าพยานดังนี้ มีผิดฐานปลอมหนังสือ สัญญากู้เป็นหนังสือสำคัญฎีกาอุทธรณ์ลงโทษไม่เกินคำขอโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานปลอมหนังสือตาม ม.223 ได้พิจารณาได้ความว่ามีผิดตาม ม.224 ดังนี้ ศาลลงโทษเพียงโจทก์ขอตามมาตรา 223 (ฎ.376/2478)

***สรุป คือ ถ้าสัญญากู้ที่มีแต่ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กู้ ไม่มีพยานลงชื่อรับรอง ลายมือชื่อของผู้กู้จึงยังไม่สมบูรณ์ (ป.พ.พ.มาตรา 9) ผู้ที่ไม่รู้เห็นขณะทำสัญญากู้ แต่กลับลงลายมือชื่อเป็นพยานย่อมเป็นความผิด

👉 ผู้ที่ไม่รู้เห็นขณะทำสัญญากู้ แต่กลับลงลายมือชื่อเป็นพยานย่อมเป็นความผิด
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌ปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี สู้คดี
📌ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
👉 สัญญากู้เดิมไม่มีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้กู้ ภายหลังจำเลยไปลงชื่อรับรองลายนิ้วมือ แล้วนำมาฟ้องแล้วเบิกความเท็จต่อศาลว่าลงชื่อรับรองต่อพยานแลผู้กู้ดังนี้ มีผิดตาม ม.155 สัญญากู้เดิมไม่มีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้กู้ ภายหลังจำเลยลงชื่อรับรองลายนิ้วมือแล้วนำมาฟ้องร้องแล้วอ้างเป็นสักขีพยานต่อศาลใน+เวลาพิจารณาคดี มีผิดตาม ม.157 กระทำเอกสารพยานเท็จแต่ยังไม่นำมาอ้างต่อศาลยังไม่มีผิดตาม ม.157 สัญญากู้เดิมไม่มีพยานลงชื่อรับรองลายนิ้วมือผู้กู้แล้ว จำเลยมาเติมข้อความในสัญญาเลยลงลายมือจำเลย แล้วเขียนว่าพยานดังนี้ มีผิดฐานปลอมหนังสือ สัญญากู้เป็นหนังสือสำคัญฎีกาอุทธรณ์ลงโทษไม่เกินคำขอโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานปลอมหนังสือตาม ม.223 ได้พิจารณาได้ความว่ามีผิดตาม ม.224 ดังนี้ ศาลลงโทษเพียงโจทก์ขอตามมาตรา 223 (ฎ.376/2478)

***สรุป คือ ถ้าสัญญากู้ที่มีแต่ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กู้ ไม่มีพยานลงชื่อรับรอง ลายมือชื่อของผู้กู้จึงยังไม่สมบูรณ์ (ป.พ.พ.มาตรา 9) ผู้ที่ไม่รู้เห็นขณะทำสัญญากู้ แต่กลับลงลายมือชื่อเป็นพยานย่อมเป็นความผิด

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทนายอาญา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

221/153
Bangkok
นักกฏหมายอาญา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
Bangkok
Bangkok

กฎหมายมีปัญหา ปรึกษาปรเมศวร์ อัยการไทยหัวใจสหกรณ์

ทนายความจังหวัดพัทลุง Phatthalung Lawy ทนายความจังหวัดพัทลุง Phatthalung Lawy
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความอำเภอบ้านฉาง Lawyer at Ban Chang ทนายความอำเภอบ้านฉาง Lawyer at Ban Chang
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความจังหวัดตาก Tak Lawyer ทนายความจังหวัดตาก Tak Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความอำเภอเฉลิมพระเกียร ทนายความอำเภอเฉลิมพระเกียร
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร.089-226-8899 ไลน์ ไอดี: @homelawyer

ทนายความ Lawyer ทนายความ Lawyer
22 K-Building, Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit Rd., (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความอำเภอจัตุรัส Lawyer at Chatturat ทนายความอำเภอจัตุรัส Lawyer at Chatturat
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

ทนายความจังหวัดสกลนคร Sakon Nakon Lawy ทนายความจังหวัดสกลนคร Sakon Nakon Lawy
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521 Sakonnakhon

ทนายความอำเภอเขาคิชฌกูฏ Lawyer at ทนายความอำเภอเขาคิชฌกูฏ Lawyer at
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

ทนาย, ทนายความ, คดีอาญา, คดีหย่า, คดีแพ่ง, คดีมรดก lawyer, lawyers, divorce, criminal, civil, heritage

ทนายความอำเภอสวี Lawyer at Sawi District ทนายความอำเภอสวี Lawyer at Sawi District
22 อาคาร เค ซอยสุขุมวิท 35 (สำนักงานใหญ่)
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน
15 ถนนโชคชัย 4 แยก 69 แขวง/เขตลาดพร้าว
Bangkok, 10310

รับปรึกษา ว่าความคดี ทั่วราชอาณาจักร

ทนายความอำเภอปราณบุรี Lawyer at Pran B ทนายความอำเภอปราณบุรี Lawyer at Pran B
22 อาคาร เค ซอยสุขุมวิท 35 (สำนักงานใหญ่)
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521