หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

พื้นที่ของหนอนหนังสือและแชร์ประสบ?

08/05/2022

15 คอร์สเรียนฟรี มศว
#อยู่บ้านเรียนออนไลน์
1.) การออกแบบ Infographic | Infographic Design
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU011+2018/about?fbclid=IwAR0sdOcbFMKvnbT-OfkDV7Lw1Z1hUG7mVGiB5bhi93CAkiBuwA6MV-nM2dk

2.) วิทยาการข้อมูล | Data Science
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU014+2020/about?fbclid=IwAR12qaomKfGNTyYOoJto3pMx5kc3fX1IuF9ECRoGT0DZI4ul6qeyW15Xk2I

3.) การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU006+2017/about

4.) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย | Use of technology for research development
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU010+2018/about?fbclid=IwAR2I7P3qNkqN2c0yGtq7OZMpEfoGArWx4Vzp-2lf3zMPG875C3tBdZR4AbY

5.) จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU013+2019/about?fbclid=IwAR2rK1Ij6qhsAu3AtMcM0cpgto0TJPd2UU-Y8GLkL_ITDr_9AoPz77ygMrk

6.) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ | Technology for Creative Learning
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU002+2018/about

7.) การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ | Creating Online Learning Resources
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU009+2018/about

8.) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | The change of leadership in the 21st century
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU007+2018/about

9.) ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Embedded System and Internet of Things Technology
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU015+2019/about

10.) สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. | Building Good Brand with R.I.C.H.
SWU012
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU012+2019/about

11.) Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ | Online Classroom in the 21st century
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU008+2017/about

12.) Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Cloud Technology Tools for 21st Century Learning
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU003+2017/about

13.) การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | Network Creating with Communication in Social Media https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU004+2018/about

14.) การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น | Introduction to Social Entrepreneurship
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU001+2017/about

15.) การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ | Fusion of modern technology https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU005+2018/about
📌 วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1646232145708423

📌 ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1678665039131800
ัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #คอร์สออนไลน์ #มศว #คอร์สเรียนฟรี #คอร์สฟรี #เรียนออนไลน์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มีใบประกาศ

————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter :
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

05/05/2022

#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library" https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Libraryhttps://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th
http://164.115.27.97/digital



----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
Line@:

29/04/2022

13 รายวิชา สจล. ผ่านเว็บไซต์
สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1.) การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL001+2017/about

2.) การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL009+2019/about

3.) โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL011+2019/about

4.) คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ | Computer for Speech and Presentations
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL003+2017/about

5.) หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | Principles of Agricultural Economics
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL005+2017/about

6.) การท่องเที่ยวโดยชุมชน | Community Based Tourism https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL014+2019/about

7.) สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ | Creative Video Production
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL002+2017/about

8.) การผลิตหนังสั้น | Short Film Production
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL010+2019/about

9.) การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น | Principle of Animal Husbandry https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL007+2017/about

10.) หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร | Principles of Agricultural Extension
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL004+2017/about

11.) การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน | Algal Cultivation https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL012+2019/about

12.) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม | Pet Management
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL013+2019/about

13.) การปลูกพืชเบื้องต้น | Principle of Crop Production
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL006+2017/about
📌 วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1646232145708423

📌 ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1678665039131800
#สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี

————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter :
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

09/02/2022

🤔🤔งานหนังสือนี้จะมายังไง❓ ได้คิดไว้หรือยัง❓
ถ้ายังคิดไม่ออก เรามีวิธีเดินทางมาสถานีกลางบางซื่อง่ายๆ จะมาหรือไปก็ง่ายนิดเดียว‼

(っ^▿^)👇
🚗รถยนต์ส่วนตัว วิ่งมาทางถนนกำแพงเพชร มีที่จอดรถอยู่ชั้นใต้ดิน ประมาณ 1,700 คัน
🚟รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานี “บางซื่อ” ทางออก 3
🚌หรือสามารถต่อ Shuttle Bus ของ ขสมก. จากสถานีอื่นๆ ได้ดังนี้
1. สถานีบางโพ ทางออก 1C
2. สถานีเตาปูน ทางออก 1
3. สถานีบางซื่อ ทางออก 2
4. สถานีกำแพงเพชร ทางออก 3
5. สถานีสวนจตุจักร ทางออก 3

อย่าลืม! เรามีนัดกันที่.....
📖📚งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ 📚📖
📅 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม – วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
🚗 ณ สถานีกลางบางซื่อ
#หนังสือ #สัปดาห์หนังสือ #งานหนังสือ

02/10/2021

ขอต้อนรับสู่มหกรรมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ! จัดไปกับโค้ดส่วนลดจุใจและโปรปังๆอีกเพียบ! พบกับร้านหนังสือของเราได้แล้วใน Shopee!

ช้อปเลย: https://shopee.co.th/bigbadwolfbooks.th

04/10/2020

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังใช้ราคาค่าใช้จ่ายเป็นตัวตัดสินใจหลักในการเลือกใช้เลเซอร์เพื่อรักษารอยโรคบนใบหน้าของตนเอง ขอเตือนว่าการเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหาของคุณ เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าเริ่มต้นรักษาไม่ถูกวิธีอาจจะเป็นการยากที่จะรักษาผลข้างเคียงและต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากขึ้น หนังสือ “อย่าเพิ่งเลเซอร์ ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้!” จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีและเร็วขึ้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการพิมพ์มอบให้กองทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอท่าน follower ช่วยกดไล้กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

https://shop.line.me//product/319180434

22/05/2020
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท วิศวกรรม ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

KMUTT
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00
อาทิตย์ 09:00 - 18:00

Science & Engineering อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Yannix Yannix
1346/1 Soi Anamai Ngam Charoen 25
Bangkok, 10150

Hollywood's Premier 3D Motion Tracking/Rotomation Service Provider since 1995. 🇹🇭

SIT KMUTT SIT KMUTT
King Mongkut's University Of Technology Thonburi, 126 Pracha-U-Thit Road , Bangmod, Thungkru
Bangkok, 10140

School of Information Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi

TALA  Thai Association of Landscape Architects TALA Thai Association of Landscape Architects
12 RAMA 9 Road (Soi 36)
Bangkok, 10240

http://www.tala.or.th

Tairus Created Gems Tairus Created Gems
Tairus Created Gems, 919/548 JTC Building, 51st Floor, Silom Road, Silom, Bangrak
Bangkok, 10500

Creators of Gems

PnPSolution PnPSolution
หมู่บ้านภุมริน
Bangkok, 12130

Serve you best solution

Gibthai Fan Gibthai Fan
3N Holding House 44/6 Sutthisarnvinitchai Road, Samsaennok, Huay Kwang
Bangkok, 10310

www.gibthai.com บริษัท กิบไทย จำกัด "Your Technology Partner"

Siam Anankit Siam Anankit
Bangkok, 10150

Distributor of Waterjet Technology Products from 'SHAPE' Technologies Group, USA, inlcuding Flow Wate

UPBA Sales&Services ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิดและตู้สาขาโทรศัพท์ UPBA Sales&Services ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิดและตู้สาขาโทรศัพท์
139/254 คลองสามประเวศ
Bangkok, 10520

ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ

ล่ำฟาร์ม Lumfarm ล่ำฟาร์ม Lumfarm
48/2 ถนน วิบูล
Bangkok, 10530

Return more.

bernardthai.co.th bernardthai.co.th
326/110 MOO 2 NAIKLONGBANGPLAKOD, PHRASAMUTCHEDI
Bangkok, 10290

Enjoy The Amazing Enjoy The Amazing
Bangkok

ความสนุกน่าตื่นเต้น

P.K. Digital Connect P.K. Digital Connect
59/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok, 10120

บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว