KAS Audit Co., Ltd.

KAS Audit  Co., Ltd.

KAS : We are quality ตรวจสอบบัญชี ภาษี จดทะเบียนพาณิชย์ ประกันสังคม

Photos from KAS Audit  Co., Ltd.'s post 30/06/2023

กินนอนเล่น 1 คืน ที่บานาฮิลล์

23/06/2023
25/01/2023

วันนี้ให้พนักงานได้พักก่อนเปิดฤดูกาลตรวจสอบ KAS trip 2023 ครั้งที่ 1 นครนายก

04/01/2023

ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจปี 2023 จะเป็นอย่างไร อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงแค่ไหน หลายๆ อย่างอาจเป็นเรื่องคาดเดาไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือแบรนด์ต่างๆ ยังต้องทำอย่างต่อเนื่องคือกลยุทธ์การตลาด
แต่ประเด็นก็คือแล้วการตลาดแบบไหนที่เหมาะกับช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการหว่านงบแบบสะเปะสะปะ จึงมีแทรนด์การตลาดสำหรับปีหน้ามาแนะนำ เทรนด์ที่ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างตามไปอ่านกันต่อที่ https://www.smethailandclub.com/startup-digitalmarketing/8782.html
#เทรนด์การตลาด2023

ติดตามเราได้ที่
www.blockdit.com/smestartup
www.instagram.com/smestartup_thailand/?hl=th
www.smethailandclub.com/startup.html
www.twitter.com/Smestart_up
www.youtube.com/user/smethailandclubable
www.tiktok.com/

04/01/2023

ก.อุตฯ เผย 6 เมกะเทรนด์ เปลี่ยนโลกธุรกิจในอีก 3 ปี แนะอุตสาหกรรมปรับตัวให้ทัน
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MIND แนะผู้ประกอบการปรับตัวรับ 6 เมกะเทรนด์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมพุ่งเป้าปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Industry 4.0” ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MIND เผย 6 เมกะเทรนด์ที่จะ
เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการควรพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แนวทาง โดยแนวทางแรก คือ 2 เทรนด์ต้องเร่งทำ ได้แก่
1) Digitalization หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับการค้าในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เนื่องจากตลาดสินค้าและบริการในปัจจุบันกลายเป็น "ตลาดของผู้บริโภค" ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สินค้ามีการหมุนเวียนเร็วขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว นำสินค้าเข้าสู่หน้าร้านออนไลน์ให้ไว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว

2) Globalization หรือโลกาภิวัตน์ ที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน เป็นโอกาสและความท้าทายที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญ ผู้ประกอบการควรศึกษาการเข้าสู่ตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตและขยายตลาดให้กว้างขึ้น พร้อมบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมปัจจัยการผลิต
อย่างระมัดระวัง แนวทางที่ 2 คือ 2 เทรนด์ต้องเร่งเสริม ได้แก่ 1) New Technologies ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งทางด้านเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งความรวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น และ 2) Collaborative Business Models การผสานความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ การร่วมมือและช่วยเหลือพึ่งพากันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงและผลกำไรของกิจการระหว่างกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนและแนวทางที่ 3 คือ 2 เทรนด์ต้องเร่งตระหนัก ได้แก่ 1) Aging Societies หรือสังคมผู้สูงวัย จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่าปี 2593 ผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวจากปัจจุบัน เป็นตัวเลขมากกว่า 3,400 ล้านคน คิดเป็น 30 % ของประชากรโลก ภาคธุรกิจไม่ควรละเลยโอกาสทางการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มชี้นำการบริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ลูกหลานที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อผู้สูงอายุมากขึ้น และ 2) BCG Economy บีซีจี โมเดล เทรนด์ธุรกิจใหม่ที่ผู้ประกอบการควรพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งวางเป้าหมายการทำธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกัน ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้จะได้รับการตอบรับทั้งทางตรงโดยการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และทางอ้อม
จากความตื่นตัวของผู้บริโภคเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MIND พร้อมผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการทุกธุรกิจให้สามารถร่วมเดินทางไปตามเทรนด์ของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น หากภาคธุรกิจต้องการสร้างโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการปรับตัวเข้าหาเทรนด์ใหม่ ๆ เสมอ ซึ่ง 6 เมกะเทรนด์ข้างต้น จะเข้ามาบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจไทยใน 3 ปีข้างหน้า เป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องตระหนักและปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย นายสุริยะ กล่าวทิ้งท้าย

Photos from SME Thailand Online's post 04/01/2023
29/12/2022

📣 ฉบับปิดท้ายของปี กับวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 วารสารวิชาการดีๆ ที่รวบรวมบทความที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านค่ะ
👉 ประเด็นด้านบรรษัทภิบาลได้มีงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นอันมาก ทำไมยังมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่อง และการกำกับดูแลภายในองค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทยได้รับการประเมิน ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ ในหลาย ๆ กรณีพบว่า กิจการที่ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรในระดับที่ดียังมีข้อกังขาต่อสาธารณชน ในเรื่องของความซื่อสัตย์ของผู้บริหาร ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบที่อธิบายได้ (accountability) ต่อสังคม จึงเป็นเรื่องที่ชวนให้สงสัยว่าเกณฑ์และหลักการกำกับดูแลอาจเป็นเพียงเปลือกหรือพิธีกรรมที่ไม่ได้สะท้อนลึกลงไปถึงแก่นเนื้อแท้ของกระบวนการสร้างสมดุลของความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความแตกต่างกัน
👉 วารสารสภาวิชาชีพบัญชีคาดว่าในปี 2566 จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ในทุกภาคส่วนของสังคม ประเทศ และโลก เป็นปีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเริ่มจับตาสัญญาณหลากหลายด้านมากขึ้น เพื่อสามารถมองเห็นถึงแนวโน้มสิ่งที่กำลังเกิดล่วงหน้าและเตรียมตัวตั้งรับมือสถานการณ์อย่างจริงจัง วิกฤตโควิด 19 เป็นเพียงฉากเริ่มต้นของสิ่งที่เป็นพายุใหญ่ในอีกห้าปีข้างหน้า โดยธรรมชาติเมื่อสิ่งเก่าไม่อาจตอบโจทย์หรือกระทั่งเป็นปัญหาสำหรับอนาคตแล้วไซร้ ก่อนที่สิ่งใหม่จะเกิดสิ่งเก่าย่อมต้องถูกทำลายล้างลงเสียก่อน หวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะอยู่รอดปลอดภัยครับ ขอให้โชคดี
📌 ท่านสามารถอ่านได้ที่ >>> https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/issue/view/17421
😘 ทั้งนี้ การอ่านวารสารสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว สามารถนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้

29/12/2022

สัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้คงเป็นช่วงเวลาที่คนจำนวนมากเริ่มเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ กันแล้ว ส่วนหนึ่งก็กลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดและบางส่วนก็เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนเดินทางทุกๆ ปีผู้ให้บริการสาธารณะต่างๆ ก็จะมอบของขวัญปีใหม่ในรูปแบบบริการฟรี ตั้งแต่บริการตรวจสภาพรถฟรีก่อนออกเดินทาง ฟรีค่าโดยสาร ค่าทางด่วน-มอเตอร์เวย์ รวมถึงการขยายเวลาให้บริการเพื่อรองรับการเดินทางในคืนเคานต์ดาวน์​ ปีนี้ก็เช่นกันและเราได้อัปเดตมาให้ทุกคนแล้ว

เรื่อง: สุริยันต์ พาโนมัย
ภาพ: นรินทร์ มาชัยยะ
_
ติดตาม Time Out กรุงเทพฯ ได้ที่
IG: www.instagram.com/timeoutbangkok_th/
Twitter: https://twitter.com/timeout_bkk
Website: www.timeout.com/bangkok/th
Tiktok: https://www.tiktok.com/

29/12/2022

ปีเก่ากำลังจะผ่านไปก้าวสู่ปีใหม่ หลายคนคงอยากจะรู้ว่าในปีหน้าธุรกิจจะเป็นอย่างไร นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 7 ประการที่ทุกบริษัทควรเตรียมพร้อมสำหรับปี 2566
1. ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงต่อไปในปี 2566 ทำให้เศรษฐกิจหลายแห่งซบเซาหรือหดตัว และธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นจริงข้อนี้
2. ปัญหาด้าน Supply Chain นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด สถานการณ์ว่าเลวร้ายแล้ว แต่กลับยิ่งเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกเมื่อเกิดสงครามในยูเครน ทำให้วัตถุดิบ พลังงาน ธัญพืช ชิปคอมพิวเตอร์ น้ำมัน ฯลฯ ราคาสูงขึ้น
3. ลูกค้ามีความคาดหวังมากขึ้น ร้านค้าปลีกอาจต้องเพิ่มประสบการณ์ Extended Reality (XR) สร้างห้องแต่งตัวเสมือนจริงที่ให้ลูกค้า "ลอง" เสื้อผ้า เครื่องประดับ และแต่งหน้าโดยไม่ต้องออกจากบ้าน
4. เร่งทรานฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล เทคโนโลยีต่างๆ เช่น 5G, บล็อกเชน, คลาวด์ และ Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจแล้ว และแนวโน้มจะยังคงเพิ่มมากขึ้น
5. สงครามแย่งชิงคนเก่งจะรุนแรงขึ้น ในปี 2566 บริษัทต่างๆ ต้องพร้อมรับมือกับเรื่องปัญหาแรงงานอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ หรือหลายๆ บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาแรงงานแล้วยังต้องเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงานจำนวนมาก
6. ความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์ เมื่อธุรกิจพยายามปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น อาจจะต้องมีระบบรองรับกับอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการขโมยข้อมูล มีมาตรการป้องกันเชิงรุกหากข้มูลสูญหาย
7. Sustainability (ความยั่งยืน) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ เพราะผู้บริโภคเองก็เริ่มตระหนักหันมาใส่ใจกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smethailandclub.com/marketing/8776.html
#ธุรกิจ #เพื่อนคู่คิดธุรกิจเอสเอ็มอี #เรื่องธุรกิจต้องSMETHAILAND
ติดตามเราได้ที่
www.smethailandclub.com
SME Thailand Online
www.twitter.com/sme_thailand
www.instagram.com/sme_thailand/
www.blockdit.com/smethailandonline
www.youtube.com/user/smethailandclubable
www.tiktok.com/

29/12/2022

กรมพัฒน์ฯ จับมือกรุงไทย ลดค่าธรรมเนียมบริการขอหนังสือรับรอง (e-Certificate) เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกอบการ อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423358

Photos from KAS Audit  Co., Ltd.'s post 24/12/2022

เดินซื้อของขวัญแจกพนักงานสิ้นปีจนห้างปิด  วันที่ 28 ธค 65 เราทำงานวันสุดท้ายของปี สี่โมงเย็น KAs audit เราจัดงานเลี้ยงพนักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตีมงาน colourful ขอบคุณน้องๆ ทีมงาน และลูกค้าตลอดปี 2565 น่ะครับ

24/12/2022

📌Visual Note สรุปความเข้าใจเนื้อหาอย่างง่ายๆ Ep.1 การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนไม่ใช่เครื่องมือเพื่อการ PR !
ใน Ep.1 นี้ สมาชิก SET ESG Experts Pool มาร่วม Share ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นจุดรวมข้อมูล Financial และ Non-Financial เข้าไว้ด้วยกัน ที่ทำให้เห็น gap และ step ในการพัฒนาบริษัทต่อ
📌 Click ดูวิดีโอ : https://youtu.be/6RsNEY-y7d4
📌 Click ดูทั้งหมด : https://youtube.com/playlist?list=PLQtlXHTArVHuIyhwg4aFVVOYSgYIvHKVT

24/12/2022

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่คงคุ้นชินกับแบรนด์สินค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป แต่รู้ไหมว่ายังมีแบรนด์สินค้าที่เป็น Local Brand อยู่ด้วย
ซึ่งบางแบรนด์อยู่มายาวนานมาก บางแบรนด์อยู่มาเป็น 100 ปีเลย และส่วนมากจะรู้จักแค่เฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้น
วันนี้แอดเลยมี 6 ซีอิ๊ว Local Brand ของดีต่างจังหวัดมาให้ทุกคนได้รู้จักกัน จะมีของจังหวัดไหน แบรนด์อะไร ตามมาดูกันเลย
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smethailandclub.com/marketing/8765.html
#ซีอิ๊ว #เพื่อนคู่คิดธุรกิจเอสเอ็มอี #เรื่องธุรกิจต้องSMETHAILAND
ติดตามเราได้ที่
www.smethailandclub.com
SME Thailand Online
www.twitter.com/sme_thailand
www.instagram.com/sme_thailand/
www.blockdit.com/smethailandonline
www.youtube.com/user/smethailandclubable
www.tiktok.com/

23/12/2022

นับ ชั่ง ตวง วัด เทศกาลสิ้นปีของออดิท เหลืออาทิตย์หน้าก็ปิดฤดูกาลตรวจนับเงินสด สินค้า ทรัพย์สินถาวร KAS ทำงานวันสุดท้ายวันที่ 28 ธันวาคม 2565

22/12/2022

ใกล้จะสิ้นปีแล้ว ลดหย่อนภาษีด้วยอะไรดี การเข้าใจเรื่องภาษีและการวางแผนภาษี เพื่อจะได้ไม่จ่ายภาษีมากเกินจำเป็น เพราะภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่ก้อนใหญ่พอสมควร ซึ่งจะใช้อะไรมาลดหย่อนบ้าง ควรมองที่เป้าหมายของแผนการเงินของเราเป็นหลักก่อน และ ศึกษาเงื่อนไขของค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ดี
สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ https://youtu.be/6FGs2vws7Ck
การวางแผนภาษี คือ การนำสิทธิลดหย่อนต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ มาใช้ เพื่อลดภาษีที่ต้องเสียอย่างถูกกฎหมาย

ดังนั้นในการวางแผนภาษี ควรเริ่มจาก
- คิดภาษีของตัวเองได้ว่า เสียภาษีเท่าไหร่
- ศึกษาเงื่อนไขของค่าลดหย่อนต่างๆ ที่จะนำมาใช้
- แผนการเงิน และสภาพคล่องของเรา ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ เช่น ถ้าเราเสียภาษีในฐาน 10% เราลงทุน SSF 30,000 บ. เราจะประหยัดภาษีได้ 3,000 บ. และเงินเราต้องอยู่ในนั้น 10 ปี ตามเงื่อนไขของ SSF ซึ่งตรงนี้เราก็ควรพิจารณาว่า เงินที่เราใส่เข้าไปใน SSF สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ใน 10 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ หรือถ้าไม่อยากจ่ายเป็นเงินก้อนปลายปีจะทยอย DCA เพื่อวินัยการออมก็สามารถทำได้ ขึ้นกับแผนการเงินของเรา
ในสิทธิลดหย่อนต่างๆ เราสามารถนำมาใช้ เพื่อวางแผนการเงินของเรา และได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษี ยังไงก็ตามควรมองที่เป้าหมายของแผนการเงินของเราเป็นหลักก่อน ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ให้ดี และถือว่าการประหยัดภาษีเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประโยชน์ 2 ต่อ
ค่าลดหย่อนปี 65 มีอะไรบ้าง เงื่อนไข SSF RMF ประกัน สำหรับการลดหย่อนภาษีเป็นยังไง อ่านได้จากโพสนี้นะคะ https://doctorwanttime.com/2022/08/17/สรุป-ลดหย่อนภาษี-65/
📣🎉แคมเปญพิเศษ!! ส่งความสุขรับปีใหม่🎁 แด่ แฟนเพจหมอยุ่งอยากมีเวลา 🎉 ในรอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 18 - 24 ธ.ค 2565 มีของรางวัลแจกเป็น GrabGifts มูลค่า 200 บาท ฟรี!! อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้คอมเมนต์ใต้โพสนี้นะ
-------------------------------------
หมอยุ่งอยากมีเวลา พูดคุยเรื่องหุ้นและกองทุน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
-------------------------------------
ชอบกด Like โดนใจ กด Share
อย่าลืมตั้งค่าการติดตามเพจ following>>Feed>>Favorite⭐️
เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโพสของเพจนะคะ
ติดตามความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่าย
ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
📌www.doctorwanttime.com
📌www.youtube.com/
📌www.blockdit.com/doctorwanttime

#ภาษี #วางแผนภาษี #ค่าใช้จ่าย #มนุษย์เงินเดือน #ยื่นภาษี #คิดภาษี #คำนวณภาษี #ยื่นภาษี #เงินได้ #หมอยุ่อยากมีเวลา #กองทุนรวม #กองทุนเพื่อการออม #กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ #ภาษี #ลดหย่อนภาษี #ลดหย่อนปี65 #ประกันชีวิต #ประกันบำนาญ #กบข

22/12/2022

เว็บไซต์ SET โฉมใหม่ ช่วยจัดการชีวิตผู้ถือหุ้นให้ง่ายขึ้นในทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลเงินปันผล ดาวน์โหลดหนังสือรับรองหักภาษีเงินปันผล ไฟล์ยื่นภาษี สรุปการคำนวณภาษี จองคิวใช้บริการที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริการธุรกรรม ตรวจสอบข้อมูล ขอเอกสาร แบบฟอร์มที่จำเป็นต่างๆ ทั้งหมดนี้รวมไว้ให้แล้วในที่เดียวที่ www.set.or.th
เพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หลักของ SET เลื่อนลงมาด้านล่าง ทางซ้ายมือตรงส่วน “ทางลัดข้อมูลใช้บ่อย” สำหรับนักลงทุน แล้วเลือกเมนู “บริการสำหรับนักลงทุน” ก็จะพบกับบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในส่วนของ “บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักลงทุน” ที่รวบรวมทั้งบริการข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ (Investor Portal), บริการ e-Dividend, บริการ e-Document และบริการ Digital Subscription ไว้ในที่เดียว
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้เมนูต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ดังนี้
✔ “ข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ (Investor Portal)” : ที่รวบรวมการ จัดการเรื่องภาษีเงินปันผล ดาวน์โหลดข้อมูลภาษีเงินปันผล รวมถึงสรุปการคำนวณภาษีเงินปันผลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนยิ่งขึ้น

✔ e-Dividend : ที่นักลงทุนสามารถสมัครรับเงินปันผลออนไลน์ได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับการรับเงินปันผลในรูปแบบเช็คผ่านไปรษณีย์แบบดั้งเดิม

✔ e-Document : ที่นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ง่ายๆ เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์ และสรุปการจ่ายสิทธิประโยชน์และยอดหักภาษีฯ
นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถจองคิวออนไลน์เข้ารับบริการที่ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้ชีวิตของผู้ถือหุ้นง่ายขึ้น จองง่าย ไม่ต้องรอคิวเมื่อมารับบริการ เพียงเลือกวันและเวลาที่สะดวก เลือกประเภทบริการที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่อยู่, โอนหลักทรัพย์, ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่, รับใบหุ้น/เอกสารตีคืน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.set.or.th/th/news/1-tsd-counter-services
สามารถใช้บริการทั้งหมดนี้โดยเข้าเว็บไซต์หลักของ SET แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อคลิกในส่วนของทางลัดข้อมูลใช้บ่อยสำหรับนักลงทุนแล้วเลือก “บริการสำหรับนักลงทุน”
เพียงเท่านี้ ชีวิตนักลงทุนก็สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น เพราะทุกเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัว เงินปันผล ภาษี หรือจองคิวเข้าใช้บริการที่ตลาดหลักทรัพย์ ก็เป็นเรื่องง่าย เพราะทุกอย่างจัดการได้ที่ Investor Portal ในเว็บไซต์โฉมใหม่ของ SET www.set.or.th

#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #ลงทุน

22/12/2022

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ก็ควรมี 6 ทักษะนี้เช่นกัน
ปี 2566 สำนักงานของเราก็จะเพิ่มความรู้เรื่องเหล่านี้แก่น้องๆ เพื่อการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

20/12/2022

สวัสดีครับแฟนเพจ และ ผู้รักการเรียนรู้ทุกท่าน🙏
พรุ่งนี้แล้วนะครับที่เราจะได้พบกับ
เว็บไซต์ " DBD ACADEMY "
รูปโฉมใหม่🤩 ปรับปรุงใหม่ 🥰สีสันสดใส 👨‍💻ใช้งานง่าย 👩‍💻เรียนได้หลากหลายวิชา 👨‍🎓เรียนจบมาได้ใบ Certification
🔊♥พรุ่งนี้พร้อมให้บริการแล้ว ครับผม
เข้ามาชมเว็บไซต์เข้ามาเรียนรู้กันได้ครับ
e-Learning เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

14/12/2022

ยังรับสมัครทีมงานสาขาใหม่เพิ่มอยู่น่ะ

05/09/2022

สำนักงานกำลังขยายงานเพิ่มทีมตรวจสอบ
มาเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานอย่างมืออาชีพกับเรา

01/09/2022

กรมสรรพากรจะเปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application “Rd Smart Tax ”เวอร์ชั่นใหม่ ภายใน กันยายน 2565 นี้

☑️ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ง่ายขึ้น
☑️ยื่นแบบได้สะดวกในทุกที่ ทุกเวลา
☑️รองรับช่องทางการยื่นแบบที่เพิ่มมากขึ้น
☑️สามารถติดตามข่าวสารของกรมสรรพากรได้ง่ายมากขึ้น
☑️สามารถดาวน์โหลด Application ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Androidและ IOS

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
หากมีข้อสงสัยติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ #กรมสรรพากร #ภงด94

15/08/2022

ใครอยากเป็นผู้สอบบัญชี ส่งข้อมูลมายังฝ่ายบุคคล ด้วยการ scan QR กรอกรายละเอียด ทางฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับไป (ร่มเกล้า หมู่บ้านนักศึกษา ลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียงแขวงทับช้าง) ศึกษาเส้นได้ที่เวปไซด์บริษัทฯ www.kas.co.th

Photos from KAS Audit  Co., Ltd.'s post 17/05/2022

สมัครออนไลน์ scan QR ได้เลยครับ

10/05/2022

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
น้องหลิง จันจิรา ศรีคลองใหญ่
Audit Manager / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

07/03/2022

#เตรียมพบกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี (Diploma in Auditing Program) Dip (Auditing)
💻 จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online Learning) และจัดทดสอบในชั้นเรียน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันธรรมดา เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. อบรมโครงการศึกษาอิสระ ระหว่างมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2566
📌 คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม เป็นผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี มีระยะเวลาฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
โปรดติดตามรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เร็วๆ นี้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน Brochure ได้ที่ 👉https://www.tfac.or.th/upload/9414/ou0S0z2k1s.pdf
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนปฏิบัติการอบรม (มยุรีี) 02-685-2555 Email: [email protected]

03/03/2022

เคเอเอส ออดิท มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆ บัญชี ราชภัฎธนบุรี กทม.และสมุทรปราการ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในช่วงโควิดที่รายได้ลดลง เป็นกำลังใจให้น้องบัญชีได้เรียนต่อ ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีราชภัฎธนบุรีด้วยน่ะครับ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


131/194 โครงการนลินแกรนด์อเวนิว ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง
Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

นักบัญชี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
ABN Pro Accounting ABN Pro Accounting
Bangkok, 10220

Experienced Project Accountant, internal control and compliance, FP&A with a demonstrated history of

สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate
455/37-38 ถนน พระราม 6 แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท แ?

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33
Bangkok

รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ร?

A ana A Accounting and Auditing A ana A Accounting and Auditing
Ratchadapisek
Bangkok, 10310

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษ?

SISA  Audit - รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี SISA Audit - รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี
Bangkok

บริการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา วาง

Jiranuch Accounting Jiranuch Accounting
Bangkok, 10520

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ปิดงบกา?

Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud
Bangkok, 10330

Acctegy เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การ?

ปุ๊กกี้ สุนทรี Flute Music ปุ๊กกี้ สุนทรี Flute Music
รามอินทรา
Bangkok, 10220

ผู้ช่วยทนายสอบบัญชีรับอนุญาตASEAN CPA,CPIAT,CPTA,Cooperative auditor,เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงมีอยู่ไหม

Napa Business Solutions Co Ltd. Napa Business Solutions Co Ltd.
#9 Pattanakarn Soi 69 Yak 2-1-2 (2-3-4)
Bangkok, 10250

A partnership of a US tax and general practice lawyer, a Thai GP & litigator, and a Thai accountant.

Visualize Accounting Visualize Accounting
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
Bangkok, 10230

บริการ -รับยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ -?

Maxbiz Accserrich Co.,Ltd. Maxbiz Accserrich Co.,Ltd.
Bangkok, 10510

จดทะเบียนบริษัท/หจก. ถูกสุด 6,990 บ. รับท?

Srsaccounting and service Srsaccounting and service
Bangkok, 10220