คริสตจักรเทียนสั่ง Thiensung Church

คริสตจักรเทียนสั่ง Thiensung Church

ความคิดเห็น

พี่น้องคริสเตียนครับช่วยกัน ปรับปรุง พัฒนา ตรวจสอบ ปฏิรูป สภาคริสตจักร ร่วมกัน
http://chng.it/wkBFKR7h

Thiensung Church (Official) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคริส ตารางเวลากิจกรรมของทางคริสตจักรเทียนสั่ง

วันอาทิตย์
09.30 - 10.15 น. ศึกษาพระคัมภีร์ (ผู้ใหญ่)
10.15 - 11.00 น. นมัสการด้วยเสียงเพลง
11.00 - 12.00 น. บรรยายธรรม
13.00 - 14.30 น. กลุ่มสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ (ภาคเด็ก)
09.30 - 10.30 น. คริสตจักรลูกแกะ
11.00 - 11.50 น. เรียนพระคัมภีร์

วันศุกร์ (กลุ่มอธิษฐานวันศุกร์)
19.00 - 21.00 น. อธิษฐานเผื่อประเทศไทย/พันธกิจต่างๆ

22/09/2022

บทเรียนจากชีวิตโยเซฟ 2

ปฐก. 42-45
.
หลังจากถูกพี่ๆขายมาเป็นทาส ชีวิตของโยเซฟก็ผ่านจุดต่ำสุดถึงสองครั้งกว่าเขาจะได้เป็นผู้ดูแลอียิปต์ ⛰️
.
ท่ามกลางความวุ่นวายอันยาวนานในชีวิตของโยเซฟเรายังเห็นพระหัตถ์และแผนการของพระเจ้าอยู่ในนั้น 🌊
.
💻บทเรียนจากชีวิตของโยเซฟ
1. พระเจ้าเป็นความช่วยเหลือ ให้เรารอคอยความช่วยเหลือจากพระองค์ 📬
2. พระเจ้ารักษาสัญญา และแผนการของพระองค์เหมาะสม นำมาซึ่งการดี🤝
3. ให้เราคงความสัตย์ซื่อเสมอในทุกสถานการณ์เหมือนโยเซฟ✊🏻
4. ชีวิตโยเซฟสะท้อนถึงพระเยซู ที่ยินดีให้อภัย และ เป็นผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนจำนวนมาก 👨‍👩‍👧‍👦
.
ให้ชีวิตของเราสะท้อนให้คนอื่นรอบตัวเห็นถึงพระเยซูเหมือนกับชีวิตของโยเซฟ 👀
.
.
สรุปจากคำเทศนาหัวข้อ:
โยเซฟ #2 “ลองใจพี่ มีเมตตา”
วันอาทิตย์ที่ 18/09/2022
เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

📹 รับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/lcbWlvdxQjs

📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม
#คริสตจักรเทียนสั่ง

22/09/2022

จะกลับใจจากบาปได้ยังไง? | Just A Minute EP 56

💞

20/09/2022

1“เมื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ให้​ศิ‌โยน​กลับ​สู่​สภาพ‍ดี เรา​ก็​เป็น​เหมือน​คน​ที่​ฝัน​ไป
2ปาก​ของ​เรา​ได้​หัว‌เราะ​เต็ม‍ที่ และ​ลิ้น​ของ​เรา​ได้​เปล่ง‍เสียง​โห่‍ร้อง​ยินดี แล้ว​มี​การ​พูด​กัน​ท่าม‍กลาง​บรร‌ดา​ประ‌ชา‍ชาติ​ว่า “พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​กระ‌ทำ​การ​มโห‌ฬาร​ให้​พวก‍เขา”
3พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​กระ‌ทำ​การ​มโห‌ฬาร​ให้​เรา เรา​จึง​มี​ความ​ยินดี
4ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลาย​กลับ​สู่​สภาพ‍ดี อย่าง​ทาง​น้ำ​ไหล​ที่​ใน​เน‌เกบ
5ผู้​ที่​หว่าน​ด้วย​น้ำ‍ตา จะ​ได้​เก็บ‍เกี่ยว​ด้วย​เสียง​โห่‍ร้อง​ยินดี
6ผู้​ที่​ร้อง‍ไห้​ออก​ไป โดย​หอบ​เมล็ด‍พืช​เพื่อ​จะ​หว่าน จะ​กลับ​บ้าน​ด้วย​เสียง​โห่‍ร้อง​ยินดี โดย​หอบ​ฟ่อน‍ข้าว​มา​ด้วย”
‭‭สดุดี‬ ‭126:1-6‬ ‭

#คริสตจักรเทียนสั่ง

15/09/2022

อย่าตัดสินผู้อื่น ⚖️
.
““อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้น และท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วยทะนานอันนั้น ทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่าน แต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่าน? ท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่า ‘ให้ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอ?’ ทั้งๆ ที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเอง คนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้”
— ‭‭มัทธิว‬ ‭7:1-5‬‬
.
.
🧑🏻‍⚖️อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย ข้อนี้หมายความว่า เราควรจะตัดสินคนอื่นด้วยความรอบคอบภายใต้ความเป็นจริง เพราะหากเราตัดสินคนอื่นแบบผิดๆ เราก็ได้ทำผิดต่อคนนั้น และเราจะต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเอง
.
ตัวอย่างเช่น
🤧เมื่อตอนที่โยบล้มป่วยและถูกทดลอง เพื่อนๆกล่าวหาว่าการทนทุกข์นี้เป็นเพราะโยบไม่ยำเกรงพระเจ้า
พระเจ้าไม่พอพระทัยที่เพื่อนของโยบตัดสินอย่างผิดๆ แต่ยังทรงพิพากษากับเพื่อนของโยบอย่างมีเมตตา
.
“หลังจากพระยาห์เวห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานว่า “เราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้อง เหมือนโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด”
— ‭‭โยบ‬ ‭42:7‬‬
.
การตัดสินที่ถูกต้องเที่ยงธรรมจะทำให้เกิดพระพร แต่การตัดสินที่ไม่เที่ยงธรรมจะนำไปสู่พระเพลิง
.
.
สรุปจากคำเทศนาหัวข้อ :
ระวังเรื่องารพิพากษาผู้อื่น
วันอาทิตย์ที่ 11/09/2022
เทศนาโดย
ศบ.วินัย พฤฒิสัตยากูล
⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม
#คริสตจักรเทียนสั่ง

09/09/2022

ซีรี่ย์ผลของพระวิญญาณ
ตอนที่ 4 ความอดทน (Patient) 💪
📖 “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลย”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:22-23‬ ‭
.
🍑ความอดทนหรือความอดกลั้นใจ เป็นผลของพระวิญญาณที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราเชื่อในพระองค์และจะเติบโตขึ้นเมื่อชีวิตของเราพบการทดสอบทดลองต่างๆ
.
📌ประสบการณ์ปัญหา และอุปสรรคในชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจเราและบางครั้งก็นำความเจ็บปวดมาให้ แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า ทุกสิ่งร่วมกันก็ก่อให้เกิดผลดีเพื่อคนที่รักพระองค์ (โรม 8:28) แม้บางครั้งชีวิตจะพบกับความผิดหวัง หรือสิ่งที่ต้องการดูเหมือนอยู่ห่างไกล แต่เมื่อเราตั้งความหวังในพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำหรือมองที่สถานการณ์ต่างๆ เราจะผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และเมื่อผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้แล้ว เราจะพบพระพรในชีวิต และสามารถเป็นพรให้คนอื่นได้ด้วย
.
🌱พระเจ้าสร้างชีวิตและคุณลักษณะชีวิตในการอดทน อดกลั้นของเรา (Character) ผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบาก

“การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้น แต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:11‬ ‭

“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”
‭‭โรม‬ ‭8:28‬ ‭
.
🌻ความอดทนนานและความอดกลั้นใจเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระเจ้า✨

“หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่?”
‭‭โรม‬ ‭2:4‬ ‭

“องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:9‬ ‭
.
🌿พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีพระฉายาเหมือนพระองค์ พระองค์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนเราให้มีคุณลักษณะชีวิตที่ดีขึ้น มีความอดทนมากขึ้น เพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์มากขึ้นในทุกๆวัน☘️

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️
📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม
#คริสตจักรเทียนสั่ง

08/09/2022

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และเข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย”
— ‭‭1 เปโตร‬ ‭1:3-5‬‬

เมื่อเราเจอปัญหา เรามักจะจมอยู่กับปัญหานั้นและปัญหามักดูเหมือนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ให้เราย้ายการจดจ่อมาอยู่ที่พระพรและพระเมตตาอันล้นเหลือของพระเจ้าที่ทำให้เราเป็นคนใหม่ 🌊

การบังเกิดใหม่นำไปสู่พระพร 3 ประการ
.
1. นำไปสู่ความหวังที่ยั่งยืน 🌳อาจมีบางวันที่ความหวังของเราจืดจางไปแต่ให้เราทบทวนถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อเราเสมอ
.
2. พระเจ้าประทานมรดกให้แก่เรา เป็นมรดกที่ไม่ร่วงโรยไป 🍂
.
3. เราได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า 🛡
.
.
🕊ให้เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ทำให้เราบังเกิดใหม่ และให้เรามีความหวังที่ไม่จืดจางไป ให้เราเข้าส่วนกับมรดกที่ไม่เสื่อมสลาย ให้เราเข้าสู่การคุ้มครองของพระเจ้า

สรุปจากคำเทศนาหัวข้อ:
พระพรแห่งการบังเกิดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 04/09/2022
เทศนาโดย
อ.มาวิน วรพฤกษ์
⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

📹 รับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/tXbfwZ0hGzk

📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม

#คริสตจักรเทียนสั่ง

05/09/2022

“พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’”
‭‭มัทธิว‬ ‭22:37-39‬ ‭

#คริสตจักรเทียนสั่ง

01/09/2022

พระยาห์เวห์ผู้อำนวยพร
กันดารวิถี 24:1-9
.
พระเจ้าทรงอำนวยพรแก่คนที่ติดตามพระองค์
.
บาลาอัมถูกจ้างมาเพื่อสาปแช่งอิสราเอลถึงสามครั้ง แต่ทุกครั้งพระเจ้าทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งให้การเป็นพระพร เมื่อเขาได้เห็นอย่างนั้นเขาก็นิ่งสงบลงเพื่อฟังเสียงพระเจ้า
.
พระเจ้าอวยพรอิสราเอลผ่านบาลาอัม
1. 🏠ให้เขามีที่อยู่อาศัย (ตอนนั้นอิสราเอลสร้างเต็นท์อยู่ในถิ่นธุรกันดาร ตามเสาเมฆและไฟ)
2. 🏞 ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เขาจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนอยู่ริมแม่น้ำ
3. 🌲ความอุดมบริบูรณ์ จากแหล่งน้ำที่ไหลเสมอและประชากรที่เพิ่มขึ้น
4. 👑มีผู้ปกครองแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
5. 🌉เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรือง
6. 👮🏻‍♀️การทรงพิทักษ์อารักขาจากพระเจ้าในขณะอ่อนแอ
7. 🏆ชัยชนะของอิสราเอลเหนือศัตรู
8. 🎖ให้อิสราเอลมีเกียรติยศแห่งศักดิ์ศรี
9. 😇พระพรแก่ผู้ที่อวยพรและคำสาปแช่งต่อผู้ที่แช่งสาป
.
.
สรุปจากคำเทศนาหัวข้อ: พระยาห์เวห์ผู้อำนวยพร
วันอาทิตย์ที่ 28/08/2022
เทศนาโดย
ผศบ.ศิริพจน์ วิเชษนลินวงษ์
⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

📹 รับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/f2MGocpZCdM

📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม

#คริสตจักรเทียนสั่ง

Photos from คริสตจักรเทียนสั่ง Thiensung Church's post 29/08/2022

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดือนครอบครัว ทำความสะอาดคริสตจักร [27-8-22]

29/08/2022

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด”
‭‭ฟีลิปปี‬ ‭4:4‬ ‭

#คริสตจักรเทียนสั่ง

ผู้อารักขา - Remind [Official Lyric Video] 28/08/2022

ผู้อารักขา - Remind [Official Lyric Video]

🎵 ผู้อารักขา 🎶

👉 https://youtu.be/f_RWwD_UQ1w

ผู้อารักขา - Remind [Official Lyric Video] Verse: เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือมาจากที่ใดความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้าผู้ทรงสร้างฟ้าแ...

27/08/2022

“ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน”
‭‭สดุดี‬ ‭1:1-2‬ ‭

#คริสตจักรเทียนสั่ง

24/08/2022

โยเซฟ 1: พึ่งพระองค์ ทรงช่วยกู้ 🎯 ปฐมกาล 41:39-41

ชีวิตของโยเซฟเหมือนจะมีทั้งขึ้นและลง 📈

เป็นที่รักของพ่อแต่ถูกพี่ๆขายมาเป็นทาสด้วยความอิจฉา 👿

เป็นคนรับใช้ที่โปติฟาไว้ใจแต่ถูกภรรยาของโปติฟากลั่นแกล้งจนถูกขังคุก🔒

แน่นอนว่าโยเซฟคงจะไม่พอใจนักที่อยู่ในคุกทั้งที่ไม่มีความผิด แต่เขาก็ยังทำงานอย่างสัตย์ซื่อจนเป็นที่ไว้ใจของนายคุก และทำนายฝันให้กับคนคุกอีกสองคน 💁🏽‍♂️

พนักงานน้ำองุ่นแนะนำโยเซฟเพื่อมาทำนายฝันให้ฟาโรห์ ฟาโรห์พอใจมากและได้แต่งตั้งให้โยเซฟทำงานในวัง 🍇🍶

ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายหรือดี โยเซฟใช้ของประทานในการแก้ฝันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเสมอ 💭🛌

และตลอดเวลาพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟและทรงอวยพรในการงานทุกอย่างที่เขาทำ 📚✊🏻

สรุปจากคำเทศนาหัวข้อ: โยเซฟ (1) พึ่งพระองค์ ทรงช่วยกู้

วันอาทิตย์ที่ 21/08/2022
เทศนาโดย
ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

📹 รับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/h_iXF71Dx3E

📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม

#คริสตจักรเทียนสั่ง

Photos from คริสตจักรเทียนสั่ง Thiensung Church's post 23/08/2022

บรรยากาศกิจกรรมเดือนครอบครัว การอบรมเบากายสบายใจ [21-8-2022]

ผ่านไปแล้วสำหรับ เดือนครอบครัวในสัปดาห์นี้ รายการเบากาย สบายใจ ทุกคนได้ข้อคิด และสนุกสนาน แม้จะต้องพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิต ผ่านการสนทนาผ่านไพ่ไขชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตของตัวเอง คือการลงมือเขียนสมุดเบาใจ ที่เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) สื่อสารเจตนาล่วงหน้า ให้ครอบครัวและทีมสุขภาพรับทราบ พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดาใจในกรณีท่านป่วยระยะสุดท้ายและไม่สามารถสื่อสารได้ โดยมีเป้าหมายการดูแลที่สอดคล้องกันร่วมมือกันดูแลท่าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในยามเจ็บป่วย

การเขียนสมุดเบาใจ ทำได้ในทุกช่วงของชีวิตทั้งช่วงที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและช่วงที่ท่านเจ็บป่วย เอกสารจากสมุดเบาใจเล่มนี้ถือเป็นหนังสือแสดงเจตนาเลือก วิธีการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิตตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12

อสย. 38:1 เวลานั้น เฮเซคียาห์ประชวรใกล้สิ้นพระชนม์ และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ บุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า ‘จงจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อย เพราะเจ้าจะตาย จะไม่มีชีวิตอยู่’ ”

สดด. 90:12 ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตน เพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญา

21 สิงหาคม 2565

22/08/2022

“วัน‍นี้​เป็น​วัน‍ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ได้​ทรง​สร้าง ให้​เรา​เปรม‍ปรีดิ์​และ​ยินดี​ใน​วัน‍นั้น”
‭‭สดุดี‬ ‭118:24‬ ‭

#คริสตจักรเทียนสั่ง

19/08/2022

ซีรี่ย์ผลของพระวิญญาณ
ตอนที่ 3 สันติสุข 😌
📖 “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลย”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:22-23‬ ‭
.
ซีรี่ย์ผลของพระวิญญาณกลับมาแล้วค่าทุกคนนนนน ถึงจะมาช้าแต่มานะคะ!!
.
สัปดาห์นี้เรามาพูดถึงผลอย่างที่สามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือ “สันติสุข” นั่นเองค่ะ 😊
.
สันติสุขหมายถึง…
1. ความสุขที่เราได้รับจากพระเจ้า ความสุขนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรือกับตัวเราเองแต่เป็นความสุขที่ได้รับจากการที่พระเยซูทำให้เราปราศจากความบาป 🤍🖤
.
📖 “เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา”
‭‭โรม‬ ‭5:1‬
.
.
2. ความสุขที่ได้มาจากความสัมพันธ์ของเราและพระวิญญาณ 🕊🧍🏻‍♀️ ซึ่งก็คือการที่เราเชื่อมั่น และวางใจในพระองค์อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง
.
📖 “จิตใจที่แน่วแน่นั้น พระองค์จะทรงปกป้องไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาไว้วางใจในพระองค์”
‭‭อิสยาห์‬ ‭26:3‬
.
.
3. สันติสุขที่ไม่เหมือนกับความสุขจากสิ่งภายนอก สันติสุขนี้จะทำให้เราไม่หวั่นกลัวหรือกังวลแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน 🛡☔️⛈
.
📖 “เรามอบสันติสุขแก่พวกท่าน สันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลย”
‭‭ยอห์น‬ ‭14:27‬

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️
📪 ทักinboxมาหาเรา หากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม
#คริสตจักรเทียนสั่ง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

"คริสตมาสอัศจรรย์แห่งความเชื่อ"
Pre Amazing Christmas
Pre Amazing Christmas
คริสต์มาสปีนี้..ฉันจะรับใช้พระเจ้าอะไรดีนะ?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เข
Bangkok
10500

เวลาทำการ

อังคาร 12:00 - 13:00
16:00 - 19:00
พฤหัสบดี 18:00 - 19:00
ศุกร์ 16:00 - 20:00
อาทิตย์ 07:00 - 17:00

โบสถ์ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Newsong Church - Bangkok Newsong Church - Bangkok
4th Floor, No. 3 Patpong Building, Patpong 1 Road, Suriyawong Sub-district, Bang
Bangkok, 10500

Reconciliation! make youselves @ home and become who you are! Service on Zoom: หมายเลขห้องซูม Zoom Room ID : 234446237 ลิ้งค์ซูม Zoom Link: https://zoom.us/j/234446237 Sun: 10:30 a...

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั
Bangkok, 10110

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน Sapanluang Klongta

คริสตจักรกิจการของพระคริสต คริสตจักรกิจการของพระคริสต
National Telecom Public Company Limited, Building 9, 89/2 Chaengwatthana Rd. La
Bangkok, 10210

คริสตจักรท้องถิ่น ในกลุ่ม คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ และ Hope International Ministry

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ
288 ถนนเจริญรัถ คลองสาน
Bangkok, 10600

คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี ยินดีต้อนรับ ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:15-12.00น.

The God LoveMovement Ministries International The God LoveMovement Ministries International
Bangkok, 10140

Matthew 22: 39 The Second is like it,''YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.'

Covenant Sukhumvit Covenant Sukhumvit
ถนน สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เข
Bangkok, 10110

Welcome Home Welcome to Church

Jehoram boleche Jehoram boleche
Bangkok

The leaving word of God my personal ministry, song, and, worship

Exchange - ECB's Student Ministry Exchange - ECB's Student Ministry
42 Sukhumvit Soi 10
Bangkok, 10110

EXCHANGE is a place for young people, ages 11-18 years old, to meet new people, grow in their relationship with Jesus, and have fun!

คริสตจักรแบ๊บติสต์ปิ่นเกล้ คริสตจักรแบ๊บติสต์ปิ่นเกล้
16 Borommaratchachonnani 6 Alley, Bang Bumru, Bang Phlat
Bangkok, 10700

คริสตจักร

Ananda Swami Kriyananda Paramhansa Yogananda Bangkok Thailand Ananda Swami Kriyananda Paramhansa Yogananda Bangkok Thailand
Bangkok, 10110

Ananda is dedicated to the belief, born of experience, that you can live in joy. We teach effective

Shelter City Worship Shelter City Worship
430 Phitsanulok Rd
Bangkok, 10300