CLY Register รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่

CLY Register  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่

ให้บริการงานด้านกฎหมายและธุรกิจ รั

เปิดเหมือนปกติ

10/08/2020

"ด่วน" บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด
เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน ่ง ดังนี้

ทนายความจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- ชายหรือหญิง อายุ 22 ปี ถ ึง 30 ปี
- จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ หรือจบเนติบัณฑิต
- ใช้คอมพิวเตอ ร์ ระบบ Microsoft office ได้ เช่น Wo rd , ๐neDrive , Excel , E-Ma il เป็นต้น
- มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได
-
มีความตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพทนายความอย่างจริงจัง
- มีความรับผิดชอบ,สามารถทำงานเป็นทีมได้,สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
*เงินเดือน ตามตกลง
*สวัสดิก าร ตามกฎหมาย

ทนายความฝึกหัดจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ถ ึง 25 ปี
- จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ และอยู่ระหว่างอบรมสอบใบอนุญาตว่าความ
- ใช้คอมพิวเตอ ร์ ระบบ Microsoft office ได้ เช่น Wo rd , ๐neDrive , Excel , E-Ma il เป็นต้น
- มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบ,สามารถทำงานเป็นทีมได้,สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพทนายความอย่างจริงจั
-
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
- พิมพ์งานคล่องแคล่ว
- ขยัน, อดทน, มีวินัย, มีความรับผิดช อบ ลักษณะงาน ดูแลสำนักงาน ดูแลเอกสาร จัดการเอกสาร ติดต่อหน่อยงานราชการ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
*เงินเดื อน ตามตกลง
*สวัสดิการ ตามกฎหมาย

*วิธีสมัคร โดยการส่งประวัติโดยย่อ (Resume) มาที่ [email protected] หร ือ โทรสอบถามได้ 080-3955536 (ทนายนิค) (กรุณาติดรูปถ่ายบนใบสมัคร และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) เอกสารอืนให้นำมาในวันสัมภาษณ์เท่านั้น

หมายเหตุ
-ทุกตำแหน่งปิดรับสมัครในวันท ี่ 23/08/63
-ส่งเมล์มาสมัครเท่านั้น บริษัทจะนัดท่านสัมภาษณ์ต่อไป
#สถานที่ทำงาน
เลขที่ 45/1 ซอยรามาคำแหง 101 ซ อย 38 (ตรงข้ามร้านชาบูเรย์ บุฟเฟต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหาน คร 10240
#วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 น.-19.00 น. (เสาร์-อาทิต ย์ เฉพาะนัดประชุมกับลูกค้า) พร้อมเริ่มงานวันที่ 1 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ท ี่ ลิ้งนี้ (ใช้แบบฟอร์มของบริษัทเท่านั้น แบบฟอร์มอื่น ไม่รับพิจารณา)
https://drive.google.com/file/d/1yA4R5ST4flatqnXt39hmpfe7WkRVGlLK/view?usp=sharing

ประกาศแล้ว 3 พรฎ.เว้นภาษีช่วยเอสเอ็มอีฝ่าโควิด-19 13/07/2020

ประกาศแล้ว 3 พรฎ.เว้นภาษีช่วยเอสเอ็มอีฝ่าโควิด-19

ประกาศแล้ว 3 พรฎ.เว้นภาษีช่วยเอสเอ็มอีฝ่าโควิด-19
https://www.thansettakij.com/content/business/441764?as=

ประกาศแล้ว 3 พรฎ.เว้นภาษีช่วยเอสเอ็มอีฝ่าโควิด-19 ราชกิจจานุเบกษาประกาศ 3 พรฎ.ยกเว้นภาษีธุรกรรมช่วยเอสเอ็มอีฝ่าโควิด-19

12/07/2020

#นำเช็คค้ำประกันไปฟ้องเป็นคดีอาญาเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ

การจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คได้นั ้น สาระสำคัญประการหนึ่งคือเช็คพิพาทนั้น ต้องเป็นเช็คที่ออกไว้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายด้วย
ส่วนการออกเช็คค้ำประกันนั ้น เช็คดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อชำระหนี้ย่อมไม่เข้าองค์ประกอบความผิดในทางอาญา แต่อย่างไรก็ดี ผู้ทรงเช็คก็ยังมีสิทธินำเช็คค้ำประกันดังกล่าวไปเรียกเก็บกับธนาคารได้อยู่ ส่วนหากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ผู้ทรงเช็คก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องผู้สั่งจ่ายเป็นคดีแพ่งได้อยู่ แต่หากผู้ทรงเช็ครู้อยู่แก่ใจว่าเช็คที่ตนถืออยู่นั ้น เป็นเช็คที่ออกให้ไว้เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ ไม่ใช่ออกให้เพื่อชำระหนี้ แต่ดันหัวหมอ รู้มาก ทะลึ่งนำไปขึ้นเงินเพื่อให้เช็คมันเด้งและนำไปฟ้องคดีอาญาเพื่อบีบลูกหนี้ว่าหากไม่จ่าย จะต้องติดค ุก เช่นนี้ผู้ที่นำเช็คค้ำประกันไปฟ้องคดีอาญา ย่อมมีความผิดฐานฟ้องเท็จด้วย เตือนไว้เลย ระวังจะตกเป็นจำเลยเสียเองนะ มาดูตัวอย่างกันครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3963/254 3
การที่โจทก์ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำน วน 500,000 บาทให้แก่จำเลยนั้น เป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันเงินกู้ที่โจทก์กู้ไปจากจำเลยจำนวน120,000 บาทเมื่อจำเลยนำเช็คพิพาทฉบับดังกล่าวไปฟ้องกล่าวหาว่าโจทก์ออกเช็คให้แก่จำเลยเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯมาตรา 4 จึงเป็นการฟ้องคดีอาญาต่อศาลว่าโจทก์กระทำความผิดการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จ

คำพิพากษาศาลฎีกาท ี่ 1601/2538
ขณะที่มอบเช็คให้จำเลยยังไม่มีวันที่สั่งจ่ายและรอยตราประทับของโจทก์ท ี่ 1 การที่จำเลยนำเช็คฉบับดังกล่าวไปฟ้องกล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองร่วมกันออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3 และเบิกความตามคำฟ้องดังกล่าวเป็นการกระทำที่จำเลยรู้อยู่แล้วว่าการออกเช็คดังกล่าวของโจทกก์ทั้งสองไม่มีมูลความผิดทางอาญาต าม พ.ร.บ.ดังกล่าว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ

อย่างไรก็ ดี มีบางกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่น่าจะมีเจตนาฟ้องเท็จด้วย ซึ่งก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป ตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1911/2560
โจทก์กู้เงินจำเลยจำน วน 500,000 บาท และได้ออกเช็ค 2 ฉบับ ให้แก่จำเ ลย แม้จำเลยนำเช็คสองฉบับดังกล่าวรวมจำนวนเงินตามเช็ค 500,000 บาท ไปยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีอาญา และต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าวที่โจทก์ออกให้แก่จำเลยเป็นประกันการชำระหนี้ ก็เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อกฎหม าย โดยรับฟังข้อเท็จจริงจากหนังสือสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นพยานหลักฐาน จำเลยนำมาสู่ศาลในคดีดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ประกอบกับจำเลยเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ปรากฎว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายไทย เมื่อจำเลยนำหลักฐานสัญญากู้ยืมเงินกับเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าว และเช็คฉบับอื่นๆ อีกหลายฉบับที่โจทก์ออกให้กับจำเลยไปปรึกษาก ับ ส. ประกอบวิชาชีพทนายความก็ได้รับคำแนะนำจาก ส. ว่าจำเลยสามารถใช้สิทธิทางศาลด้วยการยื่นฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาเกี่ยวกับการที่โจทก์ออกเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ จำเลยจึงได้มอบอำนาจให้ ส. เป็นผู้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นคดีอา ญา ตามพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าว มีเหตุให้เชื่อได้ว่ำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่าการกระทำของโจทก์เป็นความผิดอาญาดังที่ทนายความแนะนำ เมื่อจำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานฟ้องเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาต รา 175

ปรึกษากฎหมายโทร 095-9567735 , 02-0749954 หร ือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

17/04/2020

พ.ศ.2563 /ค.ศ.2020 บั น ทึ ก ไ ว้ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ
วั น ที่ โ ล ก จ ะ ไ ม่ เ ห มื อ น เ ดิ ม อี ก ต่ อ ไ ป

ตลอดชีว ิต อะไรที่ไม่เคยเจอ ณ เวลานี้เราได้เจอแล้ว
• ปีที่เครื่องบินหยุดบิน ✈️
• ปีท ี่ 7-Eleven ปิดกลางคืน ⏰
• ปีที่ไม่มีเช็งเม้งไม่มีสงกรานต์
• ปีที่ผู้คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน 🏡
ปีที่ร้านอาหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง
• ปีที่รถส่งอาหารวิ่งกันขวักไข ว่ 🚛
• ปีที่ผู้คนใส่หน้ากากเข้าหากัน 😷
• ปีที่น้ำมันราคาเท่ากับเมื่อ 20 ปีก่อน
ปีที่ถนนเกือบทุกสายโล่ง 🚘
• ปีที่ห้าง ผับ บาร์ ส ปา ร้านตัดผม ปิดบริการ ⛔️
• ปีที่เลื่อนการแข่งขันโอลิมปิก 🏊🏻‍♀️⛹🏻🏋🏻‍♀️
• ปีที่ธุรกิจแทบทุกประเภทหยุดนิ่ง
ปีที่หลายประเทศต้องปิดประเทศกันไป 🇮🇪🇲🇾🇸🇮
• ปีที่ผู้คนต้องล้มตายดั่งใบไม้ร่วง ฯลฯ 😭😭😭

โ ล ก ค ง กำ ลั ง เ ยี ย ว ย า ตั ว เ อ ง . .
ด้วยเครื่องมือที่เรียกว ่า " ไ ว รั ส " 🦠
ความก้าวหน้าทางการแพทย์นับร้อยปีที่พัฒนาไปม าก
แต่เรายังไม่สามารถผลิตยา " ฆ่ า ไ ว รั ส " ได้เ ลย
เราทำได้แค่ยา " ต้ า น " ฤทธิ์มันไว้ไม่ให้แพร่ตัวมากขึ้น
จนภูมิต้านทานของร่างกายทำง าน จนไวรัสหมดฤทธิ์ไปเอง

ม นุ ษ ย์ ค ร อ ง โ ล ก . .
จนเผาผลาญทรัพยากรไปมากม าย
โลกร้อนขึ้น อากาศย่ำแย่ ป่าไม้เหลือน้อยลง
ไมโครพลาสติกเต็มทะเล โลกเต็มไปด้วยมลภาวะ

ล ก ค ง บ อ บ ช ้ำ จ น สุ ด จ ะ ท น เ เ ล้ ว . .
โลกเลยปล่อยเครื่องมือที่เรียกว ่า " ไ ว รั ส " ออกมา
เพื ่อ " ห ยุ ด " ทุกกิจกรรมที่ทำร้ายทำลายโ ลก 🌎🙏🏻😭

จ น เ มื่ อ โ ล ก เ ย็ น ล ง . . เ ม ื่ อ น้ำ ใ ส ขึ้ น
อากาศดีขึ ้น จากการลดการเดินทางของมนุษย์
• เต่า 🐢 ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดที่ปราศจากนักท่องเที่ยว
• โลมา 🐬 มาว่ายน้ำเล่นในคลองเวน ิส หลังเกิดการลดจำนวนประชากรที่มากมายเกินกว่าโลกจะรับไหว

ห ลั ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ น ี้ ผ่ า น ไ ป . . จะยังมีช็อคเวฟจากการถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกอีกระลอกให ญ่ ที่ต้องได้รับผลกระทบกันถ้วนทั่ว

เ เ ล ะ ก า ร ล้ า ง โ ล ก ค ร ั้ ง นี้ . . จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน หรือแท้ที่จริงแล ้ว มนุษย์เองที่คือ " ม ะ เ ร็ ง ข อ ง โ ล ก " และโลกกำล ัง " ฉี ด คี โ ม " เพื่อเยียวยาตัวเอง🌎💊💉

ข อ ใ ห้ ทุ ก ค น ป ล อ ด ภั ย •
📝บันทึกไว้ในความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิต📝
🙏🏻ขออนุญาตแชร์และขอขอบคุณผู้เขียนบทความนี้คร ับ

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์พิพากษายกฟ้อง 2 โจ๋ โดน ตร.จับไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน 16/04/2020

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์พิพากษายกฟ้อง 2 โจ๋ โดน ตร.จับไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์พิพากษายกฟ้อง 2 โจ๋ โดน ตร.จับไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ พิพากษายกฟ้อง 2 โจ๋ โดนตร.จับไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ชี้กฎหมายไม่ให้อำนาจเจ้.. ...

08/04/2020

กรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัตรา 1 .5% ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถ ึง 30 ก.ย. 2563
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจาก COVID- 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมาตรการลดอัตราภา ษี ณ ที่จ่าย ก็เป็นหนึ่งในมาตรที่กำหนด ทั้งนี้มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรก าร คือ

1. มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัต รา 1.5% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก .ย. 2563 และลดเหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ต .ค. 2563 ถึง 1 ธ.ค. 2564 เฉพาะที่จ่ายผ่านระบบการหักภา ษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

2. มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกล าง และขนาดย่อมที่เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัส และมีการจัดทำบัญชีเดียว สามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท ่า สำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ธ .ค. 2563

3. มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท ่า สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างของเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสัง คม และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า จำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือนธันวา คม 2562

4. มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับคืนภาย ใน 15 วัน และกรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะได้รับคืนภาย ใน 45 วัน

http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/tp324.pdf

07/04/2020
อ่าน! ประกาศ 'เคอร์ฟิว' ทั่วประเทศ 02/04/2020

อ่าน! ประกาศ 'เคอร์ฟิว' ทั่วประเทศ

4 ทุ่มถึง ตี 4 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษา ยน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
*งดออกจากบ้านหรือเคหะสถานกันนะครับ*
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คร ับ

อ่าน! ประกาศ 'เคอร์ฟิว' ทั่วประเทศ อ่าน! ประกาศ "เคอร์ฟิว" ทั่วประเทศช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันศุกร์น ี้ (3 เม.ย.) เป็นต้นไป

02/04/2020

หยุด ⛔️อย่าเพิ่งเลื่อนผ่าน พลาดแล้วจะเสียดาย
🔥รับจดทะเบียนเปิดบริษัทราคาพิเศษเพียง 12,345 บาท เท่านั ้น
✅ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้วไม่มีคิดเพิ่ม
🆓ฟรี 👉 ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจของท่านโดยทนายความมืออาชีพ 1 เดือนเต็ม (มูลค ่า 10,000 บาท)
🆓ฟรี 👉ของแถมเพิ่มเติมอีก 12 รายการ
✅รวดเร็ว ว่อง ไว พร้อมดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 3 วัน
😷อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หยุดเสี่ยงออกไปเ จอ COVID
🚫ไม่ต้องเสียเวลาไปทำเองให้ยุ่งยาก

สนใจติดต่อสอบถามโทร 093-5455047
หรือทางไลน์ @clyregister หรือคลิก https://lin.ee/bcnz7GB

CLY Register  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท updated the ir website address. 31/03/2020

CLY Register รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท updated the ir website address.

CLY Register รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท updated the ir website address.

31/03/2020

หยุด ⛔️อย่าเพิ่งเลื่อนผ่าน
🔥รับจดทะเบียนเปิดบริษัทราคาพิเศษเพียง 12,345 บาท
✅ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแล้วไม่มีคิดเพิ ่ม
🆓ฟรี 👉 ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจโดยทนายความมืออาชีพ 1 เดือน
✅รวดเร็ว ว่อง ไว ดำเนินการเสร็จภายใน 3 วัน
😷อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หยุดเสี่ยงออกไปเ จอ COVID-19
🚫ไม่ต้องเสียเวลาไปทำเองให้ยุ่งยาก

สนใจติดต่อ 093-5455047
หรือทางไลน์ @clyregister หรือคลิก https://lin.ee/bcnz7GB

31/03/2020

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท ที่นักธุรกิจมือใหม่ต้องรู้

ประการแรก การเป็นนิติบุคคล แม้ว่าจะต้องทำบัญชีส่งสรรพากร แต่นั่นก็หมายความว ่า จะทำให้ธุรกิจต้องเสียภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงตามบัญชี ถ้าปีไหนธุรกิจ "ขาดทุน" ก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งต่างจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา เพราะถ้าธุรกิจขาดท ุน แต่ในทางภาษี ยังไงก็จะหักค่าใช้จ่ายได้แค่ตามอัตราเหมาจ่าย หมายถึงยังไงก็ต้องเสียภาษี แม้ว่าจะขาดทุน

ประการที่สอง การเสียภาษีของนิติบุคคลนั้นจะคิดจากกำไรทางบัญชีเท่านั้น และภาษีที่ต้องจ่ายภายใต้กฎหมายไทยมีอัตราสูงส ุด 20% ซึ่งนี่ต่างจากอัตราภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่อัตราสูงสุดถึง 35% ซึ่งมากกว่าการเสียภาษีของนิติบุคคล

ประการที่ส าม การเป็นนิติบุคคลนั้นทำให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือกว่าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา ทำให้สถาบันทางการเงินมีความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจ ซึ่งโอกาสในการได้สินเชื่อที่มากขึ้น ก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้นด้วย

ประการที่สี่ การเป็นนิติบุคคลนั้นหมายถึงการแยกระหว่างเงินของธุรกิจ และเงินส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจได้อย่างชัดเ จน นี่ทำให้เกิดความไม่สับสนระหว่างเงินทั้งสองส่วน ซึ่งถ้าธุรกิจเป็นแบบธุรกิจบุคคลธรรมดา หากมีการบริหารจัดการไม่ดีอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมธุรกิจได้

ประการสุดท้าย ข้อดีของการเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ก็ค ือ การจำกัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไปในบริษัท หรือพูดง่ายๆ คือ ถ้าบริษัทเกิดความเสียหายทางธุรกิจร้ายแรงระดับต้องล้มละลาย เราซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั ้น ตัวเราจะไม่ล้มละลายตามบริษัทไปด้วย และสำหรับคนที่ทำธุรกิจ นี่เป็นหลักประกันชั้นดีว่าถ้าธุรกิจพลั้งพลาดไป จะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ได้อย่างไม่เจ็บตัวมากนัก

นอกจากนี้ ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการแปลงสภาพก็คือ ล่าสุดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จากเดิมที่คนทำธุรกิจเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาจะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 65-85% ได้เปลี่ยนให้อัตราหักค่าใช้จ่ายเหมาลดลงเหลือ 60% เท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ก็คือมาตรการภาษีแบบใหม่นี้ทำให้ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีมากขึ้นโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะมีรายได้เท่าเดิม ซึ่งนโยบายนี้เกิดจากการที่รัฐบาลต้องการให้คนทำธุรกิจ มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกันมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าในระดับรายละเอี ยด การที่ธุรกิจเป็นนิติบุคคลนั้นจะมีข้อดีในระยะยาว โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะ “โต” ไปอย่างต่อเนื่อง เพราะอย่างน้อยแค่ผลประโยชน์ทางภาษี ที่ได้จากการจดจะเบียนเป็นนิติบุคคลก็คุ้มค่าแล้ว

...แล้วทำไมการจดเป็นนิติบุคคลมันมีข้อดีเต็มไปห มด แต่คนไม่จดกัน

*เหตุผลประการแรก* เพราะความเคยชิน คนจำนวนมากชินกับการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งนั่นอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มธุรกิจ แต่เมื่อธุรกิจเริ่มโตไปเรื่อยๆ แล ้ว นั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในแง่ภาษีหรือในแง่การลงทุนอีกต่อไป แต่คนจำนวนมากก็เคยชินกับวิถีเดิมๆ จนเสียประโยชน์ตรงนี้ไปอย่างน่าเสียดาย

*เหตุผลประการที่สอง* ก็อาจเป็นเพราะคิดว่ากระบวนการมันยุ่งยาก แต่เอาจริงๆ ถ้ามีหลักฐานค รบ การจดทะเบียนสามารถเสร็จได้ภายใน 1 ว ัน ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ซึ่งอันที่จริง การจดทะเบียนก็ไม่ต้องใช้คนมากมายเลยที่จะมา “ร่วมหุ้น” เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้คนขั้นต่ำเพี ยง 2 คน ส่วนบริษัทจำกัดใช้คนขั้นต่ำเพียง 3 คน นอกจากน ี้ คนจำนวนมากก็ยังคิดว่าธุรกิจตัวเอง ยังเล็กทุนจดทะเบียนคงไม่พอ แต่ในความเป็นจริงกฎหมายระบุไว้ว่า 1 หุ ้น จะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท หมายความว่าหากต้องการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีผู้ร่วมหุ้นขั้นต่ำ 2 คน ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำก็เริ่มต้นท ี่ 10 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำของธุรกิจแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป

อย่างไรก็ดีแม้ว่ากฎหมายจะระบุทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไว้ต่ำ แต่การมีทุนจดทะเบียนให้ต่ำที่สุดก็ไม่เป็นสิ่งที่นิยมจะปฏิบัติกันทางธุรกิจ เพราะโดยทั่วไป ไม่ว่าจะในสายตาของใครตั้งแต่คนทั่วไปจนถึงสถาบันการเง ิน บริษัทที่ทุนจดทะเบียนสูง ก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำ นอกจากนี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนก็ยังเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านระบบราชการอีกรอบ ซึ่งภาคธุรกิจโดยทั่วๆ ไปก็ไม่ต้องการจะเข้าสู่กระบวนการด้านเอกสารราชการบ่อยๆ ถ้าไม่จำเป็น

แต่ในทำนองเดียวก ัน เขาก็ไม่นิยมมีทุนจดทะเบียนสูงเกินไปเช่นกัน เพราะถ้าทุนจดทะเบียนสูงเกิน 3 ล้านบาท สิทธิประโยชน์ด้านภาษีบางอย่างของบริษัทตามนโยบายสนับสนุน S ME ของรัฐบาลนั้นทางบริษัทก็อาจไม่ได้เช่นกัน เพราะสิทธิเหล่านี้ใครจะได้ เขาดูกันที่ทุนจดทะเบียน และรายได้ต่อปีของบริษัท ซึ่งบริษัทถ้าเข้าข่าย S ME สิทธิประโยชน์นั้นมีตั้งแต่ ถ้ามีกำไรสุทธิต่ำกว่าที่กำหนดก็ไม่ต้องเสียภาษี ไปจนถึงการได้เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า 20% ซึ่งเป็นอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุด

ที่เล่ามาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าจริ งๆ แล้วถ้าเราก้าวข้ามความเคยชินกับการเสียภาษีบุคคลธรรมดามาได้ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นนิติบุคคล เราจะได้ประโยชน์ทางธุรกิจอีกมากมายแน่ๆ และอาจมากขึ้นอีกตามนโยบายส่งเสริมธุรกิจของรัฐบาล ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายพอค วร ที่คนทำธุรกิจจะพลาดสิทธิประโยชน์เหล่านี้ไป

31/03/2020

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษเพียง 12,345 บาท ราคาเดี ยว (ไม่มีจ่ายเพิ่ม) โดยทนายความมืออาชีพ
หมายเหตุ - ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบ าท หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด

*สิ่งที่ลูกค้าได้รับ*
รี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ
รี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน
ฟรี ชุดเอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
รี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ใบวางบิล, ใบ
เสนอรา คา, ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
ฟรี บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งหน่วยธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจในช่วงเริ่มต้นโดยทนายความมืออาช ีพ (มูลค่า 10,000 บาท)

*สิ่งที่ลูกค้าได้รับ(หลังจดทะเบียนแล้ว)*
ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
รายงานการประชุมตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

* ** พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ [email protected] : @clyregister หรือคล ิก https://lin.ee/bcnz7GBทร : 093-5455047

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท คลิกอ่านได่เลยที่ https://www.facebook.com/clyregister/posts/758842381188932?__tn__=K-R

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 19:00
อังคาร 10:00 - 19:00
พุธ 10:00 - 19:00
พฤหัสบดี 10:00 - 19:00
ศุกร์ 10:00 - 19:00
เสาร์ 10:00 - 19:00

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dharmniti Seminar & Training Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื่น 20 แขวงบางซื่อ เขตบางซื
Bangkok, 10800

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Pongpasin & Associates Pongpasin & Associates
Bangkok

Full-cycle Legal Services with Extensive Experience Lawyers ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บ
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทนายที่ท่านเลือกเองได้

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk
สน.อุดมสุข เลขที่ 306 ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10250

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบใบอนุญาต Tax Auditor และความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

Bngfh132332 Bngfh132332
Fghfghgfhgf
Bangkok, BVNVB

TLScontact Thailand TLScontact Thailand
ทุ่งมหาเมฆ สาทร
Bangkok, 10120

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Thailand
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และผู้สนใจ

Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel
98/10 Mind Hof Village, Romklao Rd, Klongsampraves, Ladkrabang
Bangkok, 10520

Operating for Indochina Bike Tours which mean doing the best package service for Adventure Cyclist's Travelers Across Thailand to Cambodia and Vietnam. And the most convenient for Thailand Visa Application Service...

Royal King Services Royal King Services
Level 29, The Offices At Centralworld 999, 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan District
Bangkok, 10330

Royal King's Services is dedicated to assist and guide you through all legal and immigration services in Thailand. We operate a highly efficient and cost-effective visa, work permit, and other legal documents processing service.