Bunmee Logistics

Bunmee Logistics

Continuous Development Services
66(0)-84-111-7234, 66(0)2-117-4519

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ทางด้านโลจิสติกส์ จึงทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า บุญมีโลจิสติกส์จะสามารถให้คำแนะนำ และดูแลสินค้าของท่านได้อย่างดีที่สุดตั้งแต่กระบวนการในการซื้อสินค้าจนกระทั่งของถึงมือท่านเพราะเราคือ "Bunmee Logistics: One Stop Logistics Service"

10/11/2023

Import Gabion Box

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

31/10/2023

Import Elevator

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

29/09/2023

Import Aluminum Alloy Wheel

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

27/09/2023

Import smart card

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

Timeline photos 05/09/2023

🚢ข้อดี ข้อเสีย Free on board (FOB)
ผู้ส่งออกทำทุกอย่างจนสินค้าขึ้นเรือ🚢

FOB เป็น term ที่นิยมใช้กันมากเป็นอันดับต้นๆ
ค่อนข้างเป็น term มาตรฐานสำหรับการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

⭐ด้านผู้นำเข้ามีข้อดีค่อนข้างมากดังนี้

⭐ผู้นำเข้าสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลา
ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⭐⭐สามารถเลือกเรือที่ตรงกับความต้องการได้
เช่นเลือกเรือที่วิ่งตรงจากต้นทางถึงปลายทาง
ไม่แวะถ่ายลำที่ใด จึงช่วยให้ควบคุมเวลาได้ดีขึ้น

⭐⭐สามารถให้ผู้ให้บริการเสนอราคาก่อน
การขนส่งได้ ผู้นำเข้าจะทราบค่าขนส่งระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายในการรับ D/O (ใบสั่งปล่อย
สินค้า) ทันที ทำให้การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย
ทำได้ดี

⭐⭐มีผู้ทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ
ช่วยให้เกิดเอกสารผิดพลาดลดลง การผ่านพิธีการ
ศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่น

⭐⭐ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการ
ขนส่งระหว่างประเทศมีเพียงค่าระวางเรือและ
ค่าแลก D/O ฝั่งไทยเท่านั้น

⭐⭐ค่าใช้จ่ายในการรับ D/O FOB มีแนวโน้มจะถูกกว่า
CIF และ CFR ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการคือ
- ผู้ส่งออกผลักภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างมาที่ผู้นำเข้า
- ผู้ให้แลก D/O เก็บค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ เพราะไม่มีการ
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

⭐⭐มีความสะดวกในการติดตามงานและเรื่องต่างๆ
เช่นวันเรือออก-เข้า ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น สามารถติดตามแก้ไขได้จาก
ผู้ให้บริการ ไม่ต้องติดต่อต่างประเทศโดยตรง

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☀️ด้านผู้ส่งออก
ผู้ส่งออกไม่ต้องแบกรับภาระใช้จ่ายและความเสี่ยง
ต่างๆในการขนส่งระหว่างประเทศ เมื่อของขึ้นเรือแล้ว

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

09/08/2023

ข้อดี ข้อเสียของ Term CFR และ CIF

2 Term ที่ใช้กันบ่อยมากๆในการซื้อขาย
ระหว่างประเทศ โดยมีความแตกต่างเพียง
เล็กน้อยในเรื่องประกันภัย คือ CIF ผู้ขายจ่าย
ค่าประกัน แต่ CFR ผู้ซื้อจ่ายค่าประกัน

⭐สำหรับผู้ซื้อมีข้อดีดังนี้⭐

⭐⭐เนื่องจากเป็น Term ที่รวบรวมค่าใช้จ่ายและ
จัดการทุกอย่าง จนสินค้ามาถึงที่ท่าเรือปลายทาง
ผู้ซื้อจึงไม่ต้องยุ่งยากในการจองเรือ หาผู้ให้บริการ
ที่ประเทศต้นทาง เมื่อของมาถึงจัดการเรื่องนำเข้า
สินค้าเท่านั้น

⭐⭐สำหรับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย
และซื้อขายกันในระยะยาว บางท่านต้องการให้มี
ประกันภัยมาด้วยเลย (CIF) เพราะไม่ต้องการจัดการ
เรื่องการเคลมประกันด้วยตนเองหากสินค้าเสียหาย
ซึ่งทำได้โดยการหักค่าความเสียหายจากผู้ขายทันที
และให้ผู้ขายเคลมประกันด้วยตนเอง

☀️ในส่วนของข้อเสียคือ☀️

☀️☀️ผู้ซื้อควบคุมระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
ไม่ได้เพราะผู้ซื้อไม่ได้เลือกเรือเอง เรือบางลำต้อง
ถ่ายลำสินค้า หรือแวะระหว่างทาง ทำให้การ
เดินทางใช้เวลามาก

☀️☀️ผู้ซื้อควบคุมค่าใช้จ่ายในการแลก
Delivery order(D/O) ไม่ได้ ผู้ให้แลก D/O
เรียกเก็บเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตามนั้น
ซึ่งหลายครั้งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
-- แก้ไขได้โดยให้ผู้ขายตกลงค่าแลก D/O
ที่ปลายทางล่วงหน้าก่อนการส่งสินค้า

☀️☀️ติดตามงาน วันเรือเข้า เอกสารสำคัญ
สำหรับการปล่อยสินค้าและรายละเอียดต่างๆได้
ยากกว่า เพราะทุกอย่างทำมาจากต้นทาง

☀️☀️CIF เนื่องจากซื้อประกันมาจากต้นทางการจะ
ติดตามการเคลมประกันทำได้ยากและใช้เวลา
มากกว่าที่ซื้อจากปลายทาง

ด้วยความง่ายของ CFR และ CIF
จึงเป็น Term ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย
แต่ในความง่ายต้องแลกมาด้วยความไม่สะดวก
บางอย่างและค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงกว่า

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ขาย

☀️☀️ผู้ขายจำเป็นต้องจัดการทุกอย่างจนของถึง
ท่าเรือปลายทาง จึงต้องจัดการหลายอย่าง
เช่นการการจองเรือ การซื้อประกัน(CIF)
การผ่านพิธีการศุลกากรขาออก เป็นต้น

☀️☀️หากสินค้าเกิดความเสียหาย ผู้ขายจำเป็นต้อง
เป็นผู้ดำเนินการติดตามการเคลมความเสียหาย
ด้วยตนเอง

⭐⭐สามารถดูแลเรื่องการออกเอกสารต่างๆ
ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เช่นการออก B/L, Form ต่างๆ
การสั่ง surrender B/L และอื่นๆ ทำได้ดั่งใจ
ออกเอกสารได้อย่างรัดกุมและถูกต้อง

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

สำหรับท่านผู้ประกอบ ท่านถนัด หรือมีจุดแข็งที่ใด
ท่านต้องพิจารณานำจุดแข็งของท่านมาใช้ให้ดี

ท่านจึงจะสามารถวางแผนการนำเข้าส่งออก
สินค้าของท่านได้อย่างรอบคอบ รัดกุม
และได้ประโยชน์สูงที่สุด

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

29/05/2023

Import furniture

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง

https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

01/12/2022

Import saw blade

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

07/11/2022

Import Bathtub, Basin, and all Sanitaryware

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

12/10/2022

Import screw barrel

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

03/10/2022

Import plywood and veneer

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

20/09/2022

Import food raw material

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

13/09/2022

Import Generator and compressor

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

01/09/2022

Import excavator

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง

https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

25/08/2022

Import Glass & Mirror

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

19/08/2022

บริการยื่นต้นทุนฟอร์มต่างๆ

ผู้ส่งออกที่ต้องการทำฟอร์มต่างๆ ต้องยื่นต้นทุนก่อนจึงจะสามารถทำฟอร์มได้

หากคุณเคยยื่นด้วยตนเองคุณจะทราบว่า การยื่นต้นทุนนั้นใช้เวลาและพลังงานในการทำสูงมาก หลายๆครั้งใช้เวลาหลายเดือน

แต่ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ของเรา เราช่วยลูกค้าให้ได้รับต้นทุนได้ภายใน 2 อาทิตย์

คุณอาจจะคิดว่าราคานี้แพง แต่ความจริงนั้นไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับเวลาและพลังงานที่คุณต้องใช้เพื่อให้ได้ต้นทุนมา อีกทั้งเมื่อได้มาแล้วคุณสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

ดังนั้นอย่ารอช้าและเสียเวลา ใช้บริการเราทันที

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

24/06/2022

Import scaffolding

Contact us (สนใจติดต่อ)

☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

17/06/2022

Import ceramic tile

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

27/05/2022

Import aluminum alloy wheel

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

06/05/2022

ส่งออกรถกระบะสู่ประเทศ
Suriname ทำ lashing แน่นหนาอย่างดี
ถึงปลายทางปลอดภัยไม่มีปัญหา

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

29/04/2022

10 ท่าเรือ ที่ขนส่งสินค้า มากที่สุดในโลก
- ลองใช้ Blockdit เพื่อได้ไอเดียใหม่ ๆ แล้วอาจพบว่า สังคมนี้เหมาะกับคุณ Blockdit.com/download

27/04/2022

นำเข้ารถเข็นเด็กและคาร์ซีท
ขอบคุณแบรนด์ cooper ที่วางใจให้เรา
ดำเนินการตลอดมา

บริการครบวงจร ขนส่งระหว่างประเทศ
ขอใบอนุญาตต่างๆ ผ่านพิธีการศุลการ
Free zone ทุกบริการที่เกี่ยวกับการนำเข้า
ส่งออก

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

21/04/2022

ส่งออกไม้แปรรูปและไม้ท่อน
ทำครบทุกขั้นตอน
ผ่านทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันรัฐลดภาษีส่งออก เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมทำไม้อย่างเป็นระบบ
ปลูกกันอย่างถูกต้องและ ส่งออกอย่างถูกกฎหมาย

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

18/04/2022

นำเข้าไม้สนแปรรูปจากนิวซีแลนด์
ผ่านทั้งด่านป่าไม้และกรมวิชาการเกษตร
ทำได้ทั้งแบบเทกอง และมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

11/04/2022

ส่งออกถุงมือยางไปอเมริกา

บริการโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ขนส่งระหว่างประเทศ
พิธีการศุลกากร

ทุกบริการที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

08/04/2022

นำเข้าเคมีภัฑ์สำหรับผลิตยา

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และต้องผ่านด่าน
อาหารและยาทุกครั้ง

เราจัดการให้เรียบร้อย ถูกต้องตามหลัก GDP
ขององค์การอาหารและยา

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

06/04/2022

บุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่ เป็นของต้องห้ามนำเข้ามาในประเทศ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านรายละเอียดได้ที่...https://www.customs.go.th/data_files/ea509435f3d46b45353b5d8a9204cab5.pdf

#การคลัง #กรมศุลกากร #กรมศุล #ศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษี #สายด่วนศุลกากร1164 #บุหรี่ไฟฟ้า #บุหรี่ #บารากู่ #ของต้องห้าม

05/04/2022

ส่งออก aluminum sow ไปประเทศจีน

บริการครบวงจร รับสินค้า บรรจุตู้
ทำพิธีการส่งออก ขนส่งระหว่างประเทศ
พร้อมขอ Form e สำหรับใช้ลดภาษีที่ประเทศจีน

ครบจบที่เดียวในการส่งออก

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

01/04/2022

กรมศุลกากรชวนบริจาคเลือด

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เวลา 9.00-14.30 ที่ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร

กรมศุลกากร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาและเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร

01/04/2022

ส่งออก aluminum ingot ไปประเทศจีน
พร้อมขอ Form e สำหรับใช้ลดภาษีที่ประเทศจีน

บริการส่งออก, ยื่นต้นทุน,ขอฟอร์มต่างๆ
ครบจบที่เดียวในส่งออก

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

31/03/2022

นำเข้าต้นไฮเดรนเยียจากเนเธอร์แลนด์

มาในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ในการนำเข้านั้น
ต้องผ่านด่านกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้
แน่ใจว่า ต้นไม้นั้นปราศจากศัตรูพืช
เช่นแมลงและ หอย ปะปนมา

หากพบ ต้องดำเนินการแก้ไขก่อนจึง
สามารถนำเข้าได้

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import...

30/03/2022

นำเข้า peat moss ชนิดต่างๆ
สำหรับคนรักต้นไม้ มั่นใจได้ในการทำงาน
ของเรา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านทุกขั้นตอน
ตามมาตรฐานและกฎหมาย

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
https://www.bunmeelogistics.com/one-stop-services-import-and-export

29/03/2022

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
ผ่านครบทุกด่านไม่ต้องกลัวมีปัญหาตามหลัง
พร้อมรมยา และขอใบรับรองสุขอนามัยพืช

ทำถูกกฎหมายทุกขั้นตอน

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

24/03/2022

บริการชิปปิ้ง ผ่านพิธีการศุลกากร

🚛ผ่านพิธีการศุลกากร
🚛แนะนำการใช้เขตการค้าเสรี
Form e, Form D, Form AI, Form AK
🚛ผ่านด่านที่เกี่ยวข้องตามสินค้า
🚛ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
🚛กระจายสินค้าไปปลายทาง

"บริการด้วยมืออาชีพ
ผู้มีประสบการณ์ 30 ปี"

ผ่านการนำเข้าสินค้ามากมายหลากหลาย
🍀อ่างอาบน้ำ โถส้วม อ่างล้างหน้า สุขภัณฑ์
🍀ไม้แปรรูป ไม้อัด
🍀เฟอร์นิเจอร์ไม้ หลุยส์ โลหะ
🍀เครื่องมือแพทย์, ยาเคมีภัณฑ์
🍀อาหาร วัตถุดิบต่างๆ
🍀ต้นไม้ พีทมอท โรงเรือนปลูกต้นไม้
🍀ดอกไม้ ไม้วีเนียร์
🍀เครื่องจักร เครื่องปั่นไฟ ลิฟท์
🍀อุปกรณ์ก่อสร้าง กระเบื้อง
🍀หลอดไฟ, solar cell
🍀Tower crane, นั่งร้านสำเร็จรูป
🍀ล้อแม็ก

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

23/03/2022

บริการนำเข้าสินค้าแบบเหมาตู้จากจีน
สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกอย่างที่สุด

เราทำทุกอย่างดังนี้
☀รับสินค้าที่หน้าโรงงาน
☀ทำพิธีการส่งออกสินค้าจากจีน
☀ขอเอกสารสำหรับใช้สิทธิ์ FTA ลดภาษี
☀ทำการขนส่งจากจีนมาไทย
☀ทำเรื่องขออนุญาตต่างๆ
☀ทำพิธีการขาเข้าในไทย
☀ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

🖋เราพร้อมจะช่วยสนับสนุนลูกค้าของเรา
ทุกทางที่สามารถทำได้เพื่อให้ลูกค้ามีความ
สะดวก นำเข้าสินค้าได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง
ไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบย้อนหลัง

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

18/03/2022

บริการนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

ทำไมถึงต้องใช้เรา
✔️ประสบการณ์ กว่า 30 ปี
✔️ตรงเวลา
✔️มีมาตฐานและรางวัลการันตี
✔️รายงานความคืบหน้าตลอดการทำงาน
✔️ซื่อสัตย์และบริการอย่างจริงใจ

สิ่งที่เราช่วยลูกค้าดูแล
🚛แนะนำการใช้เขตการค้าเสรี
Form e, Form D, Form AI, Form AK
🚛แนะนำการขนส่งที่เหมาะกับสินค้า
🚛ตรวจสอบเอกสารก่อนการนำเข้า
🚛วางแผนการส่งสินค้า
🚛ช่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
🚛บริการครบวงจร ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บริการของเราดีอย่างไร❓
☀เราดูแลเรื่องการการใช้สิทธิ์ลดภาษี
ตามเขตการค้าเสรี
☀เราช่วยคุณตรวจเอกสารนำเข้าส่งออกก่อน
การดำเนินงานทุกครั้ง
☀เรามีบริการครบวงจร ทำให้งานราบรื่น
เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
วางแผนจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบ
☀มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในงานสูง
ประสบการณ์กว่า 30 ปี
☀เราเป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการดำเนินงาน เช่นการทำ e-payment และ e-receipt

สินค้าที่เรานำเข้าและส่งออกให้ลูกค้า
☀เครื่องมือแพทย์, ยาเคมีภัณฑ์
☀อาหาร วัตถุดิบต่างๆ
☀อ่างอาบน้ำ โถส้วม อ่างล้างหน้า หัวฉีดชำระ สุขภัณฑ์
☀เครื่องจักร เครื่องปั่นไฟ ลิฟท์
☀อุปกรณ์ก่อสร้าง กระเบื้อง
☀หลอดไฟ, solar cell
☀Tower crane, นั่งร้านสำเร็จรูป
☀ไม้แปรรูป ไม้อัด
☀เฟอร์นิเจอร์ไม้ หลุยส์ โลหะ
☀ต้นไม้ พีทมอท โรงเรือนปลูกต้นไม้
☀ดอกไม้ ไม้วีเนียร์
☀ล้อแม็ก
และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

เรานำเข้าได้จากที่ไหนบ้าง
🚛จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
🚛ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย
🚛อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล
🚛เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี
และประเทศอื่นๆทั่วโลก

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

17/03/2022

ทำความรู้จักการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศว่ามีอะไรบ้างและมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วไปมี 4 ชนิดหลักได้แก่

☀️ทางเรือ เหมาะกับการขนสินค้าในปริมาณมากๆ สินค้าเทกอง สินค้าที่มีขนาดใหญ่

☀️ทางรถ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว ยืดหยุ่นสูง เช่นของสด อุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ

☀️ทางเครื่องบิน เหมาะกับการสินค้าที่ขนาดเล็ก และต้องการความรวดเร็วที่สุด เช่นอัญมณี ของสด สิ่งมีชีวิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขนาดเล็กเป็นต้น

☀️ทางรถไฟ เหมาะแต่กับประเทศต้นทางและปลายทางมีรางรถไฟเชื่อมกัน และมีระยะรางมาก สามารถขนสินค้าได้หลากหลาย

ทางเรือข้อดีคือ
⭐มีราคาค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ
⭐สามารถขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากๆ
⭐สามารถขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ สินค้าเทกองได้
⭐มีความประหยัดต่อขนาดสูง
⭐ส่งสินค้าได้ทั่วโลก
ทางเรือข้อเสียคือ
⭐ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด
⭐กำหนดเวลาแน่นอนได้ยาก มีโอกาสล่าช้าค่อนข้างมากจากหลายสาเหตุ เช่น
o เป็นช่วงฤดูมรสุม พายุมาก
o ท่าเรือต้นทางหรือปลายทางมีปัญหาเช่น เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เครนยกตู้เสีย ผู้ปฏิบัติงานประท้วงหยุดทำงาน เป็นต้น
o ท่าเรือหนาแน่น เรือเทียบท่าไม่ได้
⭐ไม่สามารถส่งถึงประเทศที่ไม่ติดทะเลได้ ต้องส่งต่อด้วยการขนส่งอื่นๆ

ทางรถข้อดีคือ
⭐ขนส่งได้อย่างรวดเร็ว
⭐มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเข้าถึงพื้นที่ปลายทางได้ง่าย
⭐สามาถกำหนดเวลาได้ค่อนข้างแน่นอน
ทางรถข้อเสียคือ
⭐ค่าขนส่งสูงกว่า เมื่อเทียบกับเรือและรถไฟ
⭐การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทำได้ยาก ต้องการระวังป้องกันสูง
⭐บางครั้งอาจเกิดปัญหาต่างๆตามด่านศุลกากรชายแดนทำให้เกิดความล่าช้าได้มาก เปลี่ยนเส้นทางได้ยาก เช่น ด่านปิดเรื่องจากโรคระบาด ปริมาณรถสะสมหนาแน่น

ทางรถไฟข้อดีคือ
⭐ต้นทุนค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับเครื่องบินและรถ สามารถขนส่งได้ทีละมากๆ
⭐ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ
⭐สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าและมีความปลอดภัยสูง
ทางรถไฟข้อเสียคือ
⭐ใช้ระยะเวลานานต้องมีการขนถ่ายซ้ำ เพราะต้องมีการขนส่งจากสถานีรถไฟไปยังจุดปลายทาง
⭐ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงเพราะว่าระวางสินค้าจำเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง
⭐ความยืดหยุ่นมีน้อย มีเส้นทางตายตัว

ทางเครื่องบิน ข้อดีคือ
⭐มีความรวดเร็วที่สุด
⭐มีระยะเวลาแม่นยำ ตารางการบินชัดเจน
⭐ส่งได้ทุกที่ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ติดทะเล
⭐มีความปลอดภัยมาก มาตรฐานการขนส่งสูง
⭐เดินเอกสารได้รวดเร็ว
⭐บรรจุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องแข็งแรงมาก จึงช่วยประหยัดต้นทุนนี้ได้
ทางเครื่องบิน ข้อเสียคือ
⭐มีราคาแพงที่สุด
⭐ไม่สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้
⭐มีกฎข้อบังคับมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ

ดังนั้นควรเลือการขนส่งให้เหมาะกับสินค้าและความต้องการของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งและเวลาได้อย่างเหมาะสม

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

08/03/2022

การนำเข้าจากจีนอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

☀️เริ่มจากตรวจสอบว่าสินค้าที่จะนำเข้า ติดใบอนุญาตกับหน่วยราชการใด
หรือไม่ สอบถามเบื้องต้นได้จาก สายด่วนกรมศุลกากร 1164

☀️หากสินค้าไม่ติดใบอนุญาตสามารถติดต่อโรงงานซื้อสินค้าได้เลย
หากติดใบอนุญาต ให้ทำเรื่องขอใบอนุญาตให้ครบถ้วนก่อน
การซื้อและนำเข้า

☀️เช็คพิกัด เพื่อตรวจว่าต้องเสียภาษีอากรขาเข้าหรือไม่

☀️ตรวจสอบว่าโรงงานส่งออกได้หรือไม่
ส่งออกได้ ให้พูดคุยเรื่องการซื้อขายสินค้าให้เรียบร้อยโดยใช้
Incoterm FOB หรือ Exwork
ส่งออกไม่ได้ ให้พูดคุยเรื่องการซื้อขายสินค้าให้เรียบร้อยโดยใช้
Incoterm Exwork หรือราคาหน้าโรงงาน

การใช้ FOB หรือ Exwork จะช่วยให้เราควบคุมต้นทุนค่าขนส่งได้ดีขึ้น
ทั้งฝั่งจีนและฝั่งไทย (ดูข้อดีและข้อเสียได้ที่ https://www.bunmeelogistics.com/blog-2)

☀️สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้า ให้ทำ Form e เพื่อยกเว้น
หรือลดหย่อนการเสียภาษีด้วย

☀️นัดวันเวลาโหลดสินค้า จองพาหนะที่ขนสินค้าระหว่างประเทศเช่น
เรือ เครื่องบิน

☀️เมื่อสินค้ามาถึงให้ชิปปิ้งดำเนินการนำสินค้าออก

☀️เมื่อเรียบร้อยให้ชิปปิ้งรวมรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้ เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป

☀️จุดสำคัญคือเราต้องได้รับเอกสารครบถ้วน☀️
คือ ใบขนสินค้าขาเข้า Commercial invoice, packing list, BL
ใบอนุญาตต่างๆ, ใบผ่านด่านต่างๆ ใบเสร็จค่าภาษีจากกรมศุลกากร,
ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจากกรมศุลกากร, ใบเสร็จค่าโกดัง
จากท่าหรือที่ ที่นำเข้า และใบเสร็จค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งหมดที่ออกโดยราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หากมีหน่วยงานต่างๆ มาติดตามตรวจสอบ เราสามารถ
แสดงเอกสารเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้โดยละเอียด
ซึ่งบ่งบอกว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สบายใจ นอนหลับสนิททุกคืน

Contact us (สนใจติดต่อ)
☑️ inbox http://m.me/Bunmeelogistics
☑️ Line ID:
☑️ Hotline 084-111-7234

#ชิปปิ้ง
www.bunmeelogistics.com

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Our Story

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ทางด้านโลจิสติกส์ จึงทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า บุญมีโลจิสติกส์จะสามารถให้คำแนะนำ และดูแลสินค้าของท่านได้อย่างดีที่สุดตั้งแต่กระบวนการในการซื้อสินค้าจนกระทั่งของถึงมือท่านเพราะเราคือ "Bunmee Logistics: One Stop Logistics Service"

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

มือใหม่ หาข้อมูลนำเข้าส่งออกจากที่ไหน
บริการนำเข้าส่งออก ครบวงจร
10 ข้อดีนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


84/221 Rama 2 Road, Samaedum Bangkuntian
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:30
อังคาร 09:00 - 17:30
พุธ 09:00 - 17:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:30

บรรทุกและขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
HTUN MYAT  "Thai=Myanmar"CarGo HTUN MYAT "Thai=Myanmar"CarGo
Bangkok, DBGထိုင္းျမန္မာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

ထိုင္း ျမန္မာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပ?

Eastwind Logistics Co Ltd Eastwind Logistics Co Ltd
Suites #307/308, 20th Floor, UBC II Building, 591 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

Eastwind is an International Logistics Provider committed to meeting our client's logistics needs.

MG cargo By Somsak รับปรึกษาซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนราคาสุดคุ้ม MG cargo By Somsak รับปรึกษาซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนราคาสุดคุ้ม
Bangkok, 10140

ขนส่งจีนไทยทางเรือรถ,เช็คเรทหยวน,ช?

Xpresso Xpresso
3/394 ถ. วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

เลือกดีชีวิตสบาย ให้ Xpresso เข้ารับสินค้า ถึงหน้าบ้านคุณ

GIGA CARGO GIGA CARGO
13 บางนาตราด21 แยก19
Bangkok, 10260

บริการส่งพัสดุไทย- เกาหลี , เกาหลี - ไทย

GA Express GA Express
Korean Town (Sukhumvit Plaza) Sukhumvit Road, Khlong Toei
Bangkok, 10110

Parcel Delivery Service from Thailand <-> Korea บริการจัดส่งของจากไทยไปเกาหลีเเละเกาหลีมาไทย

Sodsod express Sodsod express
Bangkok, 12120

บริการรับจ้างจัดส่ง ผักสด ผลไม้ อาห?

Aura Move Express Aura Move Express
27/28 สวีทการ์เด้นวิลล์2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

บริการขนส่งสินค้าจาก ไทย - มาเลเซีย ?

PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประมูล สั่งซื้อสินค้า ราคาถูกสุด PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประมูล สั่งซื้อสินค้า ราคาถูกสุด
Bangkok, 10900

บริการนำเข้าสินค้า/ประมูลสินค้า/ซื?

Rising Shipping Rising Shipping
66/9 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 21 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม
Bangkok, 10170

รับสั่งซื้อสินค้าจากเว็บออนไลน์ในญี่ปุ่น บริการขนส่งจากญี่ปุ่น-ไทย สามารถส่งตรงได้ถึงหน้าบ้าน

Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping
Praram 3
Bangkok, 10120

IATA Airfreight Forwarder with over 38 years of experience.

Madam Hiend Madam Hiend
Bangkok, 10260

น้ำหอมแท้ 1000% ราคาถูก​กว่า shop �