RHEMA Thailand

RHEMA Thailand

ความคิดเห็น

พี่น้องครับขอโทษด้วย กำลังมีปัญหากับโปรแกรมที่ใช้ถ่ายทอดนะครับ ขอให้เชื่อด้วยกันว่าจะแก้ไขได้เร็วๆนี้นะครับ
🔗https://th.kingdomsalvation.org/gospel/story-great-mountain-little-stream.html?source=THjpfxz_zpxz022&num=5201143
📌📌เพื่อนรักคุณต้องการทราบความลึกลับในธรรมชาติเหล่านี้หรือไม่? กรุณาคลิกเพื่ออ่านฟรี
📖📖 เรื่องเล่าที่ 2 ภูเขาใหญ่ ลำธารน้อย ลมรุนแรง และคลื่นยักษ์ มีลำธารสายน้อยสายหนึ่งที่เลี้ยวลดไปมา จนในที่สุดก็มาถึงที่ตีนภูเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ภูเขาได้บังกั้นเส้นทางของลำธารจิ๋วนี้ไว้ ดังนั้น ลำธารจึงได้กล่าวกับภูเขาด้วยเสียงเล็กๆ ที่อ่อนแรงของมัน “โปรดปล่อยให้ฉันผ่านไปเถิด ท่านกำลังยืนขวางทางของฉันและบังกั้นเส้นทางไปข้างหน้าของฉัน” “ท่านกำลังไปที่ใด?” ภูเขาได้ถามไป “ฉันกำลังมองหาบ้านของฉัน” ลำธารได้โต้ตอบไป “ก็ได้ เชิญไปได้และไหลข้ามตรงไปบนฉันเลย!” แต่ลำธารน้อยนี้อ่อนแอเกินไปและเยาว์วัยเกินไป ดังนั้นมันจึงไม่มีหนทางใดที่จะไหลข้ามภูเขาใหญ่เช่นนั้น มันสามารถทำได้เพียงไหลต่อไปตรงนั้นไปตามตีนเขานั้น…
🔗🔗 https://bit.ly/3eZVy0G
🍀.•°``°•.🍀.•°``°•.🍀.•°``°•.🍀.•°``°•.🍀.•°``°•.🍀
🍀🍀🍀หากคุณต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมโปรดคลิกลิงก์นี้เพื่อแชทกับเราแบบเรียลไทม์ https://bit.ly/3nmvC3n
#คริสเตียน
#พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
#หนังสือคริสเตียน
#ทางแห่งชีวิตนิรันดร์
ข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอพระองค์ทรงปกป้องนักเรียน
นิสิต นักศึกษาและประชาชนทุกคน
ที่ต่อสู้เพื่อ อิสระภาพ เสรีภาพ ความเทียม
ข้าพระองค์เห็นพวกเขาโดนข้อหาหมิ่น
เหมือนกับพระบุตรของพระองค์หมิ่นโมเสส
และหมิ่นพระองค์จากผู้มีอำนาจถือกฎหมาย
ทั้งๆพวกเขาไม่ได้แตกต่างกับพระบุตร
ที่ต้องการปลดปล่อยให้ทาสเป็นไท

ขอพระองค์ทรงเปิดตาเปิดใจพวกเขา
และผู้มีอำนาจถือกฎหมายให้เห็นและ
ต้อนรับพระองค์ผ่านทางพระบุตร
และให้พวกเขารักษาธรรมของพระองค์
เพื่อออกผลเป็น ความรักซึ่งกันและกัน
ข้าพระองค์อธิษฐานในนามเยซูคริสต์
อาเมน

ถามคริสเตียน เรื่องการอธิษฐาน
ผมละเมิด มธ.6:6 บาปหรือบาป อย่างไรครับ
#พระสัญญาของพระเจ้า #ได้คุยกับพระเจ้าด้วย #แผ่นดินของพระเจ้า
#ศึกษาพระคัมภีร์✝️วิวรณ์ - บท 21:1ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว
#เฝ้าเดี่ยวประจำวัน:📚📚ผู้ชนะทั้งหลายภายในราชอาณาจักรจะทำหน้าที่เป็นนักบวชหรือผู้ติดตาม ตามพื้นฐานของหน้าที่การงานและคำพยานที่แตกต่างกันของพวกเขา และผู้คนทั้งหมดที่มีชัยท่ามกลางความทุกข์ลำบากจะกลายเป็นกลุ่มนักบวชภายในราชอาณาจักร กลุ่มนักบวชจะได้รับการทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อพระราชกิจแห่งข่าวประเสริฐทั่วทั้งจักรวาลได้ไปถึงบทอวสาน เมื่อเวลานั้นมาถึง สิ่งที่มนุษย์ควรทำย่อมจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเขาภายในราชอาณาจักรของพระเจ้า และการใช้ชีวิตของเขาร่วมกับพระเจ้าภายในราชอาณาจักร ในกลุ่มนักบวชจะมีหัวหน้านักบวชกับนักบวช และที่เหลือจะเป็นบุตรทั้งหลายกับประชากรของพระเจ้า ทั้งหมดนี้กำหนดจากคำพยานของพวกเขาต่อพระเจ้าในช่วงระหว่างความทุกข์ลำบาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่มอบให้ตามพระดำริชั่วแล่น เมื่อสถานภาพของมนุษย์ได้รับการกำหนดขึ้นแล้ว พระราชกิจของพระเจ้าจะยุติ เพราะแต่ละคนได้รับการจำแนกตามประเภทและกลับสู่ฐานะดั้งเดิมของพวกเขา และนี่คือเครื่องหมายแห่งความสำเร็จลุล่วงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า คือบทอวสานสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบัติของมนุษย์ และคือการตกผลึกของนิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้ากับความร่วมมือของมนุษย์ ในท้ายที่สุด มนุษย์จะพบกับการพักผ่อนในราชอาณาจักรของพระเจ้า และพระเจ้าจะเสด็จกลับสู่ที่ประทับของพระองค์เพื่อทรงพักผ่อนเช่นเดียวกัน นี่จะเป็นบทอวสานสุดท้ายของความร่วมมือ 6,000 ปีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
#คริสเตียน #ขอบคุณพระเจ้า #ความหวัง #ความเชื่อ #พระพร
#พระสัญญาของพระเจ้า
#ศึกษาพระคัมภีร์✝️วิวรณ์ - บท 21 :5พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า ""ดูเถิด เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่"" และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ""จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์จริงและสัตย์ซื่อ""
#เฝ้าเดี่ยวประจำวัน:📚📚สติปัญญาของเรานั้นอยู่ทุกหนแห่งบนแผ่นดินโลก และตลอดทั่วทั้งจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งคือผลแห่งสติปัญญาของเรา ท่ามกลางผู้คนทั้งหมดเต็มไปด้วยผลงานชิ้นเอกของสติปัญญาของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดังเช่นทุกสรรพสิ่งในราชอาณาจักรของเรา และผู้คนทั้งหมดอาศัยอย่างสงบภายใต้ฟ้าสวรรค์ของเราเหมือนแกะบนทุ่งหญ้าของเรา เราเคลื่อนไหวเหนือพวกมนุษย์ทั้งหมดและกำลังเฝ้ามองทุกหนแห่ง ไม่มีสิ่งใดเคยดูเก่าเลย และไม่มีบุคคลใดเป็นดังเช่นที่เขาเคยเป็น เราหยุดพักบนบัลลังก์ เราเอนกายอยู่เหนือจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล และเราพึงพอใจอย่างเต็มที่ เพราะทุกสรรพสิ่งได้ฟื้นคืนความบริสุทธิ์ของพวกมัน และเราสามารถพักอาศัยอย่างสันติสุขภายในศิโยนได้อีกครั้ง และผู้คนบนแผ่นดินโลกสามารถใช้ชีวิตอันสงบและเป็นที่พอใจภายใต้การนำทางของเรา กลุ่มชนทั้งหมดกำลังบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในมือของเรา กลุ่มชนทั้งหมดได้รับปัญญาในอดีตและรูปลักษณ์ภายนอกดั้งเดิมของพวกเขาคืนมา พวกเขาไม่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นอีกต่อไป ในราชอาณาจักรของเรา แต่บริสุทธิ์ดังเช่นหยก โดยแต่ละคนมีใบหน้าเหมือนใบหน้าของผู้บริสุทธิ์ภายในหัวใจของมนุษย์ เพราะราชอาณาจักรของเราได้ถูกสถาปนาขึ้นท่ามกลางมนุษย์
#คริสเตียน #ขอบคุณพระเจ้า #ความหวัง #ความเชื่อ #พระพร
On our missions trip to Thailand, we taught at Rhema Bible School in Mae Sot. This school translates the classes into Burmese and focuses on equipping them to reach the people of Myanmar with the Gospel of Jesus Christ. We taught a class on Spiritual Gifts. The students were so hungry to learn and receive from the Spirit of God. Thanks to everyone who supported this mission and made it so impactful! RHEMA Thailand
The second church we ministered at in Thailand was Rhema Bible Church Bangkok! We had a powerful service.

The sixth picture is four people who received Christ and one who came to be filled with the Holy Spirit! God is so faithful. RHEMA Thailand Sharon Hammack Higginbotham

RHEMA Thailand is associated with Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK, USA) and includes Rhema Church Bangkok, and Rhema Bible Training Centers in Bangkok, Nakorn Ratchasima, Mae Sot, and Myanmar.

RHEMA Thailand is an associate ministry of Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK) with the purpose of Bring hope, help, and healing to the world.

25/11/2022

🔸สัปดาห์หน้า นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักข้อเชื่อพระคัมภีร์พื้นฐาน ที่จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเเละสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียน เเละยังสามารถนำไปใช้ในการฝึกฝนผู้อื่นได้อีกต่อไป
🔸ในวิชา “พื้นฐานชีวิตคริสเตียน”
🔸สอนโดย อ. โยทะกา โสภาบุตร
🔸วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน- วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 🕣8.30 - 12.30 น.
🔸เรียนผ่านซูม
🔹สำหรับศิษย์เก่าฯ ที่ต้องการเข้าเรียน กรุณาที่คุณนุ๊ก
📌หรือโทร 02-295-2061-3 หรือ อินบ็อกซ์มาที่เฟสบุ๊คเพจ Rhema Bible Training College Bangkok

25/11/2022

🎤 ขอเชิญ ทุกท่านร่วมกด👍ไลค์

🖼 ภาพ”บอกรักพ่อจากคำสอนประทับใจ”😍
ที่ลูกๆ ได้จดจำคำสอนนั้นและนำไปปฏิบัติเสมอมา

เราได้นำภาพคำสอนของลูกๆ โพสต์ลงในเพจ ของ RHEMA Thailand

🎉 เพื่อที่ท่านจะสามารถกดไลค์คำสอนนั้นได้ และเราจะนับคะแนนจากยอดไลค์ของแต่ละภาพสูงสุด 5 ดับแรก ให้เป็น”คำสอนแห่งปี” 🏆

⏱ สิ้นสุดการนับยอดไลค์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เวลา 20:00 น.

25/11/2022

🎤 ขอเชิญ ทุกท่านร่วมกด👍ไลค์

🖼 ภาพ”บอกรักพ่อจากคำสอนประทับใจ”😍
ที่ลูกๆ ได้จดจำคำสอนนั้นและนำไปปฏิบัติเสมอมา

เราได้นำภาพคำสอนของลูกๆ โพสต์ลงในเพจ ของ RHEMA Thailand

🎉 เพื่อที่ท่านจะสามารถกดไลค์คำสอนนั้นได้ และเราจะนับคะแนนจากยอดไลค์ของแต่ละภาพสูงสุด 5 ดับแรก ให้เป็น”คำสอนแห่งปี” 🏆

⏱ สิ้นสุดการนับยอดไลค์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เวลา 20:00 น.

25/11/2022

❤️ขอเชิญครอบครัวเรมาทุกท่านร่วมงานวันพ่อ

“บอกรักพ่อ จากคำสอนประทับใจ “

📍ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022

📣มาร่วมรับพระพรจากคำเทศนา และรับของขวัญพิเศษจากใจ มอบให้คุณพ่อทุกๆ ท่านที่มาร่วมงาน

✝️ขอหนุนใจพี่น้องเชิญชวนคนที่ท่านรู้จักที่เป็นคุณพ่อมาร่วมงานนี้พร้อมกันกับลูก

📣กิจกรรมพิเศษสำหรับวันพ่อปีนี้!
❤️ขอเชิญลูกๆ ทุกท่าน ส่งภาพถ่ายพ่อลูกพร้อมคำสอนของคุณพ่อในอดีตที่ลูกประทับใจมา 1 คำสอนในหัวข้อ “บอกรักพ่อ จากคำสอนประทับใจ” เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล “คำสอนพ่อแห่งปี”

✅กติกา:ถ่ายรูป”ลูกคู่กับคุณพ่อและเขียนคำสอนของคุณพ่อที่ลูกประทับใจลงในภาพนั้นมาเพียง 1 คำสอน”โดยท่านสามารถใช้ App แต่งรูปได้ตามความถนัด

✅ส่งมาทางอีเมล [email protected] เราจะนำภาพถ่ายที่ท่านส่งมาทั้งหมดโพสต์ลงในเพจ Rhema Thailand โดยนับคะแนนจากยอดไลค์ของแต่ละภาพที่เพจของ RHEMA Thailand เท่านั้น สูงสุด 5 อันดับแรก

📍เริ่มส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28 พฤศจิกายน และสิ้นสุดการนับยอดไลค์วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมเวลา 20:00 น

📣สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูเกียรติ ครับ

25/11/2022

🎤 ขอเชิญ ทุกท่านร่วมกด👍ไลค์

🖼 ภาพ”บอกรักพ่อจากคำสอนประทับใจ”😍
ที่ลูกๆ ได้จดจำคำสอนนั้นและนำไปปฏิบัติเสมอมา

เราได้นำภาพคำสอนของลูกๆ โพสต์ลงในเพจ ของ RHEMA Thailand

🎉 เพื่อที่ท่านจะสามารถกดไลค์คำสอนนั้นได้ และเราจะนับคะแนนจากยอดไลค์ของแต่ละภาพสูงสุด 5 ดับแรก ให้เป็น”คำสอนแห่งปี” 🏆

⏱ สิ้นสุดการนับยอดไลค์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เวลา 20:00 น.

25/11/2022

🎤 ขอเชิญ ทุกท่านร่วมกด👍ไลค์

🖼 ภาพ”บอกรักพ่อจากคำสอนประทับใจ”😍
ที่ลูกๆ ได้จดจำคำสอนนั้นและนำไปปฏิบัติเสมอมา

เราได้นำภาพคำสอนของลูกๆ โพสต์ลงในเพจ ของ RHEMA Thailand

🎉 เพื่อที่ท่านจะสามารถกดไลค์คำสอนนั้นได้ และเราจะนับคะแนนจากยอดไลค์ของแต่ละภาพสูงสุด 5 ดับแรก ให้เป็น”คำสอนแห่งปี” 🏆

⏱ สิ้นสุดการนับยอดไลค์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เวลา 20:00 น.

25/11/2022

📌วิทยาลัยพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครศิษย์เก่าฯ เรมาเพื่อเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพันธกิจ

🔑ระยะเวลาสมัคร : ตั้งเเต่วันนี้
จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2022

💡ปฐมนิเทศ : วันที่ 5 มกราคม 2023 เวลา 8.30-12.30 น.

💡ระยะเวลาเรียน : วันที่ 9 มกราคม - 29 มิถุนายน 2023
(เรียน 2 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์)

💡โดยเรียนผ่าน Zoom ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 8.30 -12.30 น.

🙋รับข้อมูลเพิ่มเติมเเละสมัครได้ที่
https://rhemathailand.org/th/college/

🔎ท่านสามารถติดตามข่าวสารของวิทยาลัยฯ ได้ที่เฟสบุ๊คเพจRHEMA Bible Training College Bangkok
หรือ www.rhemathailand.org/college
โทร 02-295-2061-3
#ปริญญาตรี #เรียนพระคัมภีร์ #นักศึกษาเรมา
#เรียนเรมา #รับใช้พระเจ้า #เรียนพระคัมภีร์

25/11/2022

แผนงานที่ยิ่งใหญ่ - 25 พฤศจิกายน

พระ‍คริสต์​ทรง​ไถ่​เรา​ให้​พ้น​ความ​แช่ง​สาป​แห่ง​ธรรม‍บัญ‌ญัติโดย​การ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ยอม​ถูก​แช่ง​สาป​เพื่อ​เรา (เพราะ​พระ‍คัม‌ภีร์​เขียน​ไว้​ว่าทุก‍คน​ที่​ต้อง​ถูก​แขวน​ไว้​บน​ต้น‍ไม้​ต้อง​ถูก​สาป​แช่ง) - กาลาเทีย 3:13

มรดกบางส่วนที่โคโลสี 1:12-14 บอกให้เราขอบพระคุณพระบิดาก็คือ “....การทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์...” (ข้อ 14)

เราได้รับการไถ่ให้พ้นจากสิ่งใด? จากความแช่งสาปแห่งธรรม‍บัญ‌ญัติ แล้วความแช่งสาปแห่งธรรม‍บัญ‌ญัติคืออะไร? วิธีเดียวที่จะรู้ได้คือการไปดูในธรรมบัญญัติว่าความแช่งสาปเหล่านั้นคืออะไร?

คำว่า “ธรรมบัญญัติ” ที่เราพบในพันธสัญญาใหม่ หมายถึงหนังสือห้าเล่มแรกที่อยู่ในพระคัมภีร์ เรียกว่า พระธรรมเบญจบรรณ เมื่ออ่านในพระธรรมดังกล่าว เราจะพบว่า ความแช่งสาป หรือ โทษที่ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ามีอยู่สามด้านด้วยกัน

1. ความตายฝ่ายวิญญาณ (ปฐก. 2:17)
2. ความยากจน (ฉธบ. 28:15-68)
3. ความเจ็บป่วย (ฉธบ. 28:15-68)

กาลาเทีย 3:13 บอกเราว่าพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรม‍บัญ‌ญัติแล้ว และ โคโลสี 1:12-14 บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้! เราควรขอบพระคุณพระบิดาสำหรับแผนการทรงไถ่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางแผนไว้ และได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อให้แผนนั้นเสร็จสมบูรณ์

คำสารภาพ: ขอบคุณพระองค์พระบิดาสำหรับแผนการทรงไถ่ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางแผนไว้ และได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อให้แผนนั้นเสร็จสมบูรณ์! ขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับการไถ่ให้พ้นจากความตายแล้ว! ขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับการไถ่ให้พ้นจากความยากจนแล้ว! ขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับการไถ่ให้พ้นจากความเจ็บป่วยแล้ว!ลูกขอบพระคุณพระองค์ พระบิดา

***สงวนลิขสิทธิ์ พันธกิจ เคนเนธ เฮกิน ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
***ท่านสามารถแชร์โพสท์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้

24/11/2022

📣 ขอเชิญผู้ปกครองวัยรุ่น ผู้ปกครองเด็กแห่งชัยชนะ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา

🌟“สติปัญญาสำหรับผู้ปกครองวัยรุ่น”
Wisdom for youth parents

สัมมนาที่จะช่วยเตรียมท่านให้พร้อมในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นในทางของพระเจ้า

💗 โดยผู้รับใช้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ศจ. จอห์น และ ศจ. ซินดี้ แมคคินนีย์

🗓️ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022
⏰ 9.00-12.00
📍ณ คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ

✅ ลงทะเบียนฟรีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนี้
ที่เคาน์เตอร์สำนักงาน หรือที่ อ.แอนน์

📞 ข้อมูลเพิ่มเติม 02-295-2061-3 หรือ เฟสบุ๊คเพจเรมาไทยแลนด์

24/11/2022

“การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า การยำเกรงพระเจ้า และการให้พระเจ้ามาก่อนเป็นอันดับแรก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคริสเตียนที่ต้องการเชื่อพระเจ้า เพื่อจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงิน”
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม

คำเทศนาชุด: ความเจริญรุ่งเรือง

https://youtu.be/2LZuxu8-NP0

Photos from RHEMA Thailand's post 24/11/2022

💗 วันอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับการคบหาดูใจ 💫 ในซีรีส์ “เธอคือคนที่ใช่รึเปล่า” ตอนที่ 4 “สุภาพบุรุษเป็นอย่างไร” และ 8 เหตุผลที่ผิดในการตัดสินใจคบหาดูใจหรือแต่งงาน โดย อ.แพค
#แผนกวัยรุ่น #คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ
#วันอาทิตย์นี้พบกันในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะคะ

24/11/2022

การเปลี่ยนเจ้านาย - 24 พฤศจิกายน

เพราะ‍ว่า​บาป​จะ​ครอบ‍งำ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ต่อ​ไป​ก็​หา​มิ​ได้ เพราะ‍ว่า​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​มิ​ได้​อยู่​ใต้​ธรรม‍บัญ‌ญัติ แต่​อยู่​ใต้​พระ‍คุณ - โรม 6:14

การแปลอีกฉบับหนึ่งได้แปลไว้ว่า “ความบาปไม่ใช่นายเหนือท่านอีกต่อไป”

ความบาปและซาตานเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถอ่านข้อนี้ได้ว่า “ซาตานไม่ใช่นายเหนือท่านอีกต่อไป”

เหตุผลที่ซาตานไม่สามารถครอบครองเหนือท่านได้ อยู่ใน โคโลสี 1:13 - พระบิดาได้​ทรง​ช่วย​ท่านให้​พ้น​จาก​อำ‌นาจ​และการควบคุมของซาตานแล้ว

วินาทีที่ท่านบังเกิดใหม่และเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์ พระเยซูได้กลายมาเป็นองค์เจ้านายของท่าน เวลานี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปกครองท่าน ซาตานไม่สามารถเป็นเจ้านายเหนือท่านได้ เมื่อท่านบังเกิดใหม่ อำนาจของซาตานที่อยู่เหนือท่านได้จบสิ้นลงแล้ว และอำนาจของพระเยซูก็ได้เริ่มต้นขึ้น!

และสิ่งใดก็ตามที่มาจากซาตาน ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บป่วย, โรคภัย, นิสัยที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตาม ไม่สามารถครอบครองเหนือท่านได้อีกต่อไป!

คำสารภาพ: พระเยซูทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพเจ้า ขอบคุณพระบิดา ขอบคุณที่ช่วยลูกให้พ้นจากอำนาจของซาตาน ขอบคุณที่ซาตานไม่สามารถครอบครองอยู่เหนือลูกได้อีกต่อไป ขอบคุณที่ความเจ็บป่วย, โรคภัย, นิสัยที่ไม่ดี ไม่สามารถครอบครองเหนือลูกได้ ขอบคุณพระองค์ที่ซาตานไม่มีอำนาจเหนือลูก!

***สงวนลิขสิทธิ์ พันธกิจ เคนเนธ เฮกิน ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
***ท่านสามารถแชร์โพสท์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้

Photos from RHEMA Thailand's post 23/11/2022

Photos from RHEMA Thailand's post

23/11/2022

วิทยาลัยพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครศิษย์เก่าฯ เรมาเพื่อเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพันธกิจ
ระยะเวลาสมัคร : ตั้งเเต่วันนี้
จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2022
ปฐมนิเทศ : วันที่ 5 มกราคม 2023 เวลา 8.30-12.30 น.
ระยะเวลาเรียน : วันที่ 9 มกราคม - 29 มิถุนายน 2023
(เรียน 2 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์)
โดยเรียนผ่าน Zoom ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 8.30 -12.30 น.
🙋รับข้อมูลเพิ่มเติมเเละสมัครได้ที่
https://rhemathailand.org/th/college/
🔎ท่านสามารถติดตามข่าวสารของวิทยาลัยฯ ได้ที่เฟสบุ๊คเพจ
RHEMA Bible Training College Bangkok
หรือ www.rhemathailand.org/college
โทร 02-295-2061-3
#ปริญญาตรี #เรียนพระคัมภีร์ #นักศึกษาเรมา
#เรียนเรมา #รับใช้พระเจ้า #เรียนพระคัมภีร์

23/11/2022

ขอบคุณพระเจ้า พระบิดา - 23 พฤศจิกายน

...ให้​ขอบ​พระ‍คุณ​พระ‍บิดาผู้​ทรง​ทำ​ให้​เรา​ทั้ง‍หลายสม‍กับ​ที่​จะ​เข้า​ส่วน​ได้​รับ​มร‌ดก​ด้วย​กัน​กับ​ธรร‌มิก‌ชน​ใน​ความ‍สว่าง พระ‍องค์​ได้​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำ‌นาจ​ของ​ความ​มืดและ​ได้​ทรง​ย้าย​เรา​มา​ตั้ง​ไว้​ใน​แผ่น‍ดิน​แห่ง​พระ‍บุตร​ที่‍รัก​ของ​พระ‍องค์ ใน​พระ‍บุตร​นั้น​เรา​จึง​ได้​รับ​การ​ไถ่ ซึ่ง​เป็น​การ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ทั้ง‍หลาย​ของ​เรา - โคโลสี 1:12-14

พันธสัญญาใหม่บอกเราว่าเราควรถวายการขอบพระคุณแด่พระบิดาเพราะพระองค์ทรงทำให้เราคู่ควรสมที่จะเข้าส่วนกับบางอย่าง เข้าส่วนกับอะไร? “...เข้า​ส่วน​ได้​รับ​มร‌ดก​ด้วย​กัน​กับ​ธรร‌มิก‌ชน​ใน​ความ‍สว่าง”!

พระคัมภีร์ฉบับขยายความแปลข้อ 13 ว่า “[พระบิดา] ได้ทรงช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากอำนาจของอาณาจักรแห่งความมืดและนำเรามาหาพระองค์...”

พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากอำนาจของซาตานด้วยพระองค์เอง! อาณาจักรของซาตานคืออาณาจักรแห่งความมืด อาณาจักรของพระเจ้าคืออาณาจักรแห่งความสว่าง พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากอำนาจและการควบคุมของความมืด ซาตานไม่มีอำนาจครอบครองเหนือเรา มันไม่สามารถปกครองเราได้

และพระคัมภีร์บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้

คำสารภาพ: ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทำให้เรา​เข้า​ส่วน​ได้​รับ​มร‌ดก​ด้วย​กัน​กับ​ธรร‌มิก‌ชน​ใน​ความ‍สว่าง ขอบคุณที่พระ‍องค์​ได้​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำ‌นาจ​ของ​ความ​มืด ขอบคุณ​ที่พระองค์ได้​ทรง​ย้าย​เรา​มา​ตั้ง​ไว้​ใน​แผ่น‍ดิน​แห่ง​พระ‍บุตร​ที่‍รัก​ของ​พระ‍องค์ แผ่นดินแห่งความสว่าง

***สงวนลิขสิทธิ์ พันธกิจ เคนเนธ เฮกิน ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
***ท่านสามารถแชร์โพสท์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้

22/11/2022

📣วิทยาลัยพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำเเหน่ง เลขานุการสาขาภาษาพม่า

🙋🙋‍♀️ผู้สนใจสามารถส่ง Resume ของท่านมาได้ที่ [email protected]

🔎ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอินบอกซ์มาที่เฟสบุ๊คเพจของวิทยาลัยฯ หรือโทร 02-295-2061-3

💡หมายเหตุ: ตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาพม่า

22/11/2022

❤️ขอเชิญครอบครัวเรมาทุกท่านร่วมงานวันพ่อ

“บอกรักพ่อ จากคำสอนประทับใจ “

📍ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022

📣มาร่วมรับพระพรจากคำเทศนา และรับของขวัญพิเศษจากใจ มอบให้คุณพ่อทุกๆ ท่านที่มาร่วมงาน

✝️ขอหนุนใจพี่น้องเชิญชวนคนที่ท่านรู้จักที่เป็นคุณพ่อมาร่วมงานนี้พร้อมกันกับลูก

📣กิจกรรมพิเศษสำหรับวันพ่อปีนี้!
❤️ขอเชิญลูกๆ ทุกท่าน ส่งภาพถ่ายพ่อลูกพร้อมคำสอนของคุณพ่อในอดีตที่ลูกประทับใจมา 1 คำสอนในหัวข้อ “บอกรักพ่อ จากคำสอนประทับใจ” เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล “คำสอนพ่อแห่งปี”

✅กติกา:ถ่ายรูป”ลูกคู่กับคุณพ่อและเขียนคำสอนของคุณพ่อที่ลูกประทับใจลงในภาพนั้นมาเพียง 1 คำสอน”โดยท่านสามารถใช้ App แต่งรูปได้ตามความถนัด

✅ส่งมาทางอีเมล [email protected] เราจะนำภาพถ่ายที่ท่านส่งมาทั้งหมดโพสต์ลงในเพจ Rhema Thailand โดยนับคะแนนจากยอดไลค์ของแต่ละภาพที่เพจของ RHEMA Thailand เท่านั้น สูงสุด 5 อันดับแรก

📍เริ่มส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28 พฤศจิกายน และสิ้นสุดการนับยอดไลค์วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมเวลา 20:00 น

📣สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูเกียรติ ครับ

Photos from RHEMA Thailand's post 22/11/2022

Photos from RHEMA Thailand's post

Photos from RHEMA Thailand's post 22/11/2022

Photos from RHEMA Thailand's post

22/11/2022

พระประสงค์ - 22 พฤศจิกายน

...เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริง - 1 ทิโมธี 2:2-4

พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทำบางอย่างเพื่อจะได้มีอะไรเขียนในพระคัมภีร์ พระองค์ทรงมีประสงค์ในพระดำริของพระองค์ เราควรอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราซึ่งเป็นคริสเตียนจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสุข พระเจ้าทรงห่วงใยเรา และพระองค์ทรงกระทำการเพื่อเรา แม้แต่กับคนที่มีตำแหน่งสูงที่ไม่ใช่คริสเตียน

พระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าคือ เพื่อที่เราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างอิสระเสรี หากรัฐบาลของเราไม่มั่นคง ก็อาจจะขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ช่วงที่การเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดปัญหา, สงคราม, การถูกจำกัดพื้นที่และข้อจำกัดอื่นๆ ที่ขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐ พระเยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว24:14) มารจะทำอย่างสุดความสามารถของมันเพื่อทำการขัดขวางสิ่งนี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงควร วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงที่นำประเทศของเรา

คำสารภาพ: พระบิดา ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับบรรดาผู้นำของลูก ลูกขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของลูก และลูกขอบคุณพระองค์ที่กำลังกระทำการเพื่อลูก

***สงวนลิขสิทธิ์ พันธกิจ เคนเนธ เฮกิน ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
***ท่านสามารถแชร์โพสท์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้

21/11/2022

ขอบพระคุณ - 21 พฤศจิกายน

เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง... - 1 ทิโมธี 2:1-2

พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อนี้ ผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนได้ปฏิบัติตามข้อนี้กันบ้าง แต่ผมเชื่อว่าเราค่อนข้างละเลยเรื่อง “ขอบพระคุณ” ไปบ้าง

พระเจ้าต้องการให้เราขอบพระคุณพระองค์ และเราสามารถขอบพระคุณพระองค์ได้อย่างมากมาย!
แต่คริสเตียนหลายคนมักจะบ่นและพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับประเทศของตัวเอง พระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้คริสเตียนทำอย่างนั้น

แต่ในฐานะที่เป็นคริสเตียน ให้เราวิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อบรรดาผู้นำของเรา (มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำอธิษฐานของเราเกิดผลกับพวกเขาในขณะที่เราวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาไปด้วย)

คำสารภาพ: ลูกขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อบรรดาผู้นำในประเทศของลูกตามที่พระวจนะของพระองค์บอกไว้ ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับประเทศที่ยอดเยี่ยมประเทศนี้

***สงวนลิขสิทธิ์ พันธกิจ เคนเนธ เฮกิน ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
***ท่านสามารถแชร์โพสท์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้

20/11/2022

13 พ.ย. 2022 ประชุมนมัสการวันอาทิตย์ Sunday Worship Service 13 Nov 2022

คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับสู่การนมัสการพระเจ้าออนไลน์ด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 09:30 น. (GMT+7) ทางช่อง YouTube ของเรา www.youtube.com/rhemathailand หรือ ทางเฟสบุ๊คเพจ www.facebook.com/RhemaBangkok
- ท่านสามารถช่วยเราให้เข้าถึงคนมากขึ้นได้โดยกดไลค์ กดแชร์ และ ส่งคำทักทายมาที่เราได้ค่ะ
- อ่านโครงร่างคำเทศนาได้ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ Word PDF PPT ได้ที่ www.rhemathailand.org/th/mp3_download_th/

Rhema Church Bangkok welcomes you to worship God with us online every Sunday morning at 09:30 (GMT+7) via our YouTube channel, www.youtube.com/rhemathailand or on the Rhema Thailand page, www.facebook.com/RhemaBangkok
- You can help us reach more people with the Good News of Jesus Christ by clicking like, share, and please send us a comment too!
- Find the message outline and download supplementary resources (MP3, PDF, Word, PowerPoint) from: www.rhemathailand.org/en/mp3-downloads/

รายการนี้อาจมีคลิปวีดีโอที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
Some portion of this broadcast may be pre-recorded

20/11/2022

ก่อนสิ่งอื่นใด- 20 พฤศจิกายน

เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง... - 1 ทิโมธี 2:1-2

เมื่อเราทำตามแนวทางในพระวจนะของพระเจ้า และให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรมาเป็นอันดับแรก เราก็จะได้รับผลตามนั้น และเรื่องนี้เป็นจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับพระคัมภีร์ หากเราทำตามแนวทางและให้สิ่งที่ควรมาเป็นอันดับแรกมาเป็นอันดับแรกจริงๆ เราสามารถคาดหวังที่จะรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้เพื่อเราได้

“ก่อนสิ่งอื่นใด” หมายความว่า ก่อนสิ่งอื่นใด

แต่ให้สังเกตว่าสิ่งที่พระวจนะบอกให้ทำควบคู่กันไปกับการวิงวอน, ควบคู่กันไปกับการอธิษฐาน, ควบคู่กันไปกับการทูลขอ คือ “การขอบพระคุณ”

ด้วยเกรงว่าเราจะเข้าใจผิด เปาโลจึงอธิบายต่อว่า “คนทั้งปวง” นี้หมายถึงใครบ้าง คำว่า “กษัตริย์” ก็รวมถึงประธานาธิบดี, คณะปกครอง และบรรดาผู้นำของประเทศ คำว่า “คนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง” ก็รวมถึงทั้งตำแหน่งในระดับหมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ฯลฯ

หากเราซึ่งเป็นคริสเตียนต้องการทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย เราจะให้ใครมาเป็นอันดับแรกในการอธิษฐานและการขอบพระคุณของเรา? ตัวเราเอง? ลูกๆ ของเรา? หลานๆ ของเรา? คริสตจักรของเรา? ไม่ใช่เช่นนั้น หากเราต้องการให้พระเจ้าทรงพอพระทัย เราจะต้องทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำ เราจะอธิษฐานและขอบพระคุณเพื่อผู้ที่มีตำแหน่งก่อนเป็นอันดับแรก

คำสารภาพ:พระเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับกษัตริย์ของลูก ขอบคุณพระองค์สำหรับบรรดาผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงของประเทศนี้

***สงวนลิขสิทธิ์ พันธกิจ เคนเนธ เฮกิน ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
***ท่านสามารถแชร์โพสท์นี้เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เตรียมพร้อม!!!เริ่มกลับมาประชุม  1  รอบ!!!ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022. . . ตารางใหม่คริสตจักร . . .10.00-12.00 น...
เตรียมพร้อม!!!เริ่มกลับมาประชุม  1  รอบ!!!ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022. . . ตารางใหม่คริสตจักร . . .10.00-12.00 น...
6 พ.ย. 2022 ประชุมนมัสการวันอาทิตย์ Sunday Worship Service 6 Nov. 2022
“พระเจ้าทรงตรัสกับเราว่า ในสถานการณ์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโลกนี้ หรือสถานการณ์ส่วนตัวของท่าน ท่านเป็นยิ่งกว่าผ...
พบกับคำเทศนาชุดใหม่!!//ความเจริญรุ่งเรือง//ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักการตามพระคัมภีร์ว่าท่านจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่า...
อาสาสมัครดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2022ขอแสดงความยินดีและให้เกียรติแก่คุณ อ้อ ปดิวรดา ถาวรสกุลวงศ์รับใช้แผนก- ทีมนมัสการ- ...
หากท่านได้รับการบังเกิดใหม่แล้ว และต้องการเป็นสมาชิกคริสตจักรสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนสมาชิกคริสตจักรได้ในวันอาทิตย์ที่ 13...
30 ต.ค. 2022 ประชุมนมัสการวันอาทิตย์ Sunday Worship Service 30 Oct. 2022
วิทยาลัยพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
23  ต.ค. 2022  ค่ายคริสตจักร 2022  “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์”  "Abundant Life"  RCB Camp 2022
วันแรก ของค่ายคริสตจักร “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์”

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Rama 3, Bangkok Square
Bangkok
10120

ข้อมูลทั่วไป

The RHEMA Thailand family is staying connected on Facebook (fb)! This group will help you stay informed, learn of upcoming events, and be an avenue of communication with your RHEMA Thailand family.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 15:00

องค์กรศาสนา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Christ Church Bangkok (Thai) Christ Church Bangkok (Thai)
11 Convent Road
Bangkok, 10500

An oasis of living water in the heart of Bangkok แหล่งน้ำแห่งชีวิตใจกลางกรุงเทพ

ChurchofCovenant ChurchofCovenant
274 ถนนรามคำแหง 81 แยก 6 เขตบางกะป
Bangkok, 10240

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Road
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนร?

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Road
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

วัดพุสวรรค์ (WatPusawan) วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)
เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวร
Bangkok, 10400

วัดพุสวรรค์ โทร.๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖ เจ้าอาว

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ
ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไ
Bangkok, 10900

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives)

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั
Bangkok, 10110

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน Sapanluang Klongta

Creation Church for Jesus Christ Creation Church for Jesus Christ
คริสตจักรครีเอชั่น เลขที่ 13 อ
Bangkok, 10120

องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระ?

International Church of Bangkok International Church of Bangkok
Student Christian Centre Ratchatewi BTS (10. 00 Am) And BCGH Silom (6. 30 Pm)
Bangkok, 10110

Advancing the Word & Work of Jesus.

INEB - International Network of Engaged Buddhists INEB - International Network of Engaged Buddhists
666 Charoen Nakhon Road, Banglumpoolang, Klong San
Bangkok, 10600

International and inter-cultural network of socially engaged Buddhists in around 30 countries. http:

วัดสารอด Watsarod วัดสารอด Watsarod
สุขสวัสดิ์ 44 เลขที่ 57 แขวงราษฎ
Bangkok, 10140

วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร