บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำก

บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำก

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายอินเทร็นด์
กฎหมายอินเทร็นด์
10170
Pms Music Shop
Pms Music Shop
10700
รับจดเครื่องหมายการค้า  ลิขส
รับจดเครื่องหมายการค้า ลิขส
10700
ANCBROKER
ANCBROKER
126/5 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริท
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริท
จรัญ 37
กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหาร
กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหาร
2 ใต้สะพานอรุณอมรินทร์
เจิดจรัสบาร์
เจิดจรัสบาร์
24 Thanon Phra Athit, Phra Nakhon
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance
Room no. 207, 2nd Floor, Faculty of Law, Thammasat University 2 Prachan Road Bangkok 10200, Thailand
Thammasat International LL.B.
Thammasat International LL.B.
Office of International Programs, Faculty of Law, Thammasat University, 2, Phra Chan Road, Phra Nakhon
ArchanWell's Law  School
ArchanWell's Law School
2, Prachan Road,
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสต
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสต
Thammasat University
NAT TOUR & Travel
NAT TOUR & Travel
141-143 [email protected], Jakkapong Rd., Opposite TANG HUA SENG shopping center
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล
81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
สืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพ
สืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพ
Amphoe Bang Kruai 11130
Deka Highcourt หนังสือคำพิพากษาศาลฎี
Deka Highcourt หนังสือคำพิพากษาศาลฎี
10200

ความคิดเห็น

ร่วมแสดงความเสียใจ คุณพ่อน้องมะนาว

รับปรึกษาคดีความฟรี ว่าความ ทั่วประเทศ โดยทีมทนายความมืออาชีพที่มากประสบการณ์ รับปรึกษากฎหมาย ว่าความ และจดทะเบียนนิติกรรมสัญญาทุกชนิด

เปิดเหมือนปกติ

17/01/2022

ด่วนถึงด่วนที่สุดจ้า^^.......
วันนี้ (17/1/2565) แอดมินมีข่าวดีมาฝาก
ข่าวดีจ้า สำหรับทนายความที่กำลังหางานตอนนี้ทาง บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด ต้องการทนายความประจำสำนักงานรายละเอียดด้านล่างเลยจ้า
-บริษัทพี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด เปิดรับสมัครทนายความประจำสำนักงาน ( 2 อัตรา ด่วน....!! )
**คุณสมบัติ **
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถเดินทาง ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวได้
** สนใจร่วมงาน **
-โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดวันสัมภาษณ์ได้ที่
02-884-9343-4
091-068-4624
# หางานทนายความ
# งานทนายความ
----------------------------------------

Timeline photos 06/11/2017

Timeline photos

เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ่) (กลับหลักเดิม)อาจออกสอบ

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า สิทธิจำนองเป็นทรัพยสิทธิจะระงับสิ้นไปก็ต่อเมื่อมีกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 744 (1) ถึง (6) ดังนี้ ผู้รับจำนองซึ่งทรงทรัพยสิทธิจำนองย่อมมีสิทธิบังคับจำนองแม้หนี้ที่ประกันหรือสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความ เพียงแต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 และมาตรา 745 บัญญัติไว้

*******แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน โดยหากเจ้าหนี้ประสงค์บังคับตามสิทธิก็ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพราะเหตุถูกลูกหนี้โต้แย้งสิทธิ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 อันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติคือกฎหมายวิธีพิจารณาความบัญญัติไว้ และเมื่อคดีเข้าสู่ศาล กระบวนพิจารณาก็ต้องบังคับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง******

ดังนั้น เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 274บัญญัติให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
******ซึ่งหมายถึงตั้งแต่มีคำพิพากษาของศาลชั้นที่สุดในคดีนั้น*******
โจทก์จึงสิ้นสิทธิบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินจำนองของจำเลย อย่างไรก็ตามทรัพยสิทธิจำนองยังคงอยู่ และโจทก์สามารถใช้ยันต่อลูกหนี้จำนองหรือต่อบุคคลภายนอกที่รับโอนทรัพย์สินจำนองต่อไปได้

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 12/07/2017

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

#วิแพ่ง #แก้ไขใหม่ #บังคับคดี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ก.ค. 60
มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศฯเป็นต้นไป

ดาวน์โหลด PDF (คลิก) www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/069/1.PDF

.................................................
#สาระสำคัญ โดยท่าน อ. เอื้อน ขุนแก้ว

- ใช้บังคับเมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

- การโอนหรือรับช่วงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เป็นการให้ชำระเงิน ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ม.274 วรรคสาม

- ให้ถือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทราบคำบังคับในวันอ่านหรือถือว่าอ่านคำพิพากษานั้น ม.272 วรรคหนึ่ง

- กำหนดวิธีการยึดทรัพย์ที่มีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ ม.288,289

- กำหนดรายละเอียดในการยึดทรัพย์ ม. 303.304 และกำหนดวิธีการยึดทรัพย์บางประเภท ม 305 ถึง ม.311

- กำหนดวิธีการคุ้มครองระหว่างดำเนินการยึดทรัพย์ ม.296 วรรคสอง

- ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดและให้มีผลทันที ม.312 วรรคสอง

- เพิ่มขอบเขตในการขอกันส่วนและขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ ม.322 และ ม.324

- ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดซึ่งมีการครอบครองเป็นส่วนสัด หรืออยู่ในฐานะจดทะเบียนสิทธิได้ก่อน เป็นร้องขัดทรัพย์ ม.323

- กำหนดการร้องขัดทรัพย์กรณียึดและขายของสดเสียง่าย ม. 323 วรรคสาม

- การบังคับคดีค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องขัดทรัพย์ ม.323 วรรคห้า

- ให้ขายทอดตลาดเมื่อมีการแจ้งการยึดชอบแล้ว ยกเลิกการได้รับอนุญาตจากศาล ม.331

- ยกเลิกการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากราคาตำ่ ม.331 วรรคสาม

- กำหนดวิธีการบังคับคดีสัญญาประกันในศาล ในกรณีนำสมุดเงินฝาก หนังสือประกันธนาคารมาวางศาล ม.367

- กำหนดวิธีการบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ การได้มาซึ่งทรัพย์ทีมีทะเบียน การให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง

ทุบโต๊ะข่าว:แฉเล่ห์ทนายเบี้ยวเงิน4ล้านเยียวยาครอบครัวน้องบีม-บริษัท18ล้อยันจ่ายครบหมดแ 03/07/2017

ทุบโต๊ะข่าว:แฉเล่ห์ทนายเบี้ยวเงิน4ล้านเยียวยาครอบครัวน้องบีม-บริษัท18ล้อยันจ่ายครบหมดแ

https://www.youtube.com/watch?v=3oYx9xcMQtk

ทุบโต๊ะข่าว:แฉเล่ห์ทนายเบี้ยวเงิน4ล้านเยียวยาครอบครัวน้องบีม-บริษัท18ล้อยันจ่ายครบหมดแ รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV เวลาออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.35-22.40 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30-22.00 น. ดำเนินรายการโดย...

เลว..ไม่มีที่ติ !!!! แฉวิธีทนายใช้โกงเงิน "น้องบีม" เด็กหญิงพิการ จนทำให้เงินกว่า 4 ล้านของด.ญ. 03/07/2017

เลว..ไม่มีที่ติ !!!! แฉวิธีทนายใช้โกงเงิน "น้องบีม" เด็กหญิงพิการ จนทำให้เงินกว่า 4 ล้านของด.ญ.

😔😔

เลว..ไม่มีที่ติ !!!! แฉวิธีทนายใช้โกงเงิน "น้องบีม" เด็กหญิงพิการ จนทำให้เงินกว่า 4 ล้านของด.ญ. ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th/

อัลบั้ม สัปดาห์ที่ 7 23/02/2017

อัลบั้ม สัปดาห์ที่ 7

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7 เเล้วครับ สัปดาห์นี้ทั้งหมด 14 คำ .. บอกตรงๆ เเอดมินเอง คำบางคำที่ลงๆไปเเล้วในสัปดาห์เเรกๆ พอมาย้อนๆดูก็มีลืมบ้างเหมือนกัน ฉะนั้น หมั่นทวนคำศัพท์ที่เคยๆท่องไปเเล้วบ้างก็จะจำได้เเม่นยำมากขึ้นนะครับ ..

Timeline photos 23/02/2017

Timeline photos

"Co-Ownership" มีปรากฎในประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ บรรพ 4 ลักษณะ 2 หมวด 3 เเปลว่า "กรรมสิทธิ์รวม"

บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด updated their phone number. 09/01/2017

บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด updated their phone number.

บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด updated their phone number.

Photos from กฎหมายในสายเลือด's post 15/12/2016

Photos from กฎหมายในสายเลือด's post

Timeline photos 30/11/2016

การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
...............

ในสมัยก่อนเรื่องของการที่จะรับเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมสักคนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลย ขั้นตอนง่ายๆไม่สลับซับซ้อน จึงเป็นช่องทางให้คนร้ายสวมรอยเข้ามาหาประโยชน์จากตัวเด็ก เช่น การล่อลวงซื้อตัวเด็กเพื่อส่งไปขายให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีลูกฯลฯ แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของเด็กหลายฉบับ วางหลักเกณฑ์และเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้รัดกุมมากขึ้น

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
2. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วย
3. กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจาก

• พ่อและแม่กรณีที่มีทั้งพ่อและแม่
• พ่อหรือแม่ กรณีที่แม่หรือพ่อตายหรือถูกถอนอำนาจการปกครอง

• ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจผู้ให้ความยินยอม หรือกรณีพ่อหรือแม่ไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ที่จะขอรับบุตรบุญธรรม หรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแทนการให้ความยินยอมก็ได้
ถ้าผู้เยาว์ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ หรือสถาบันซึ่งทางราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองในการจัดตั้งขึ้น หรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลใดมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องได้รับความยินยอมของผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์หรือของบุคคลดังกล่าว
4. ผู้จะรับบุตรบุญธรรม หรือผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน แต่ในกรณีที่คู่สมรสไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ หรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น
5. ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่ จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น

ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ
• ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขต แห่งใดก็ได้
• ผู้รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมที่มีคู่สมรส ต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม

กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์
• คณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ความสามารถที่จะเลี้ยงดูเด็ก ดูสภาพความเป็นอยู่ ฯลฯ จากนั้นจึงจะออก "หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม"
• ผู้ที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร(รวมทั้งชาวต่างประเทศ) ให้ยื่นคำขอ ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรมประชาสงเคราะห์) และสำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด พร้อมหนังสือยินยอมจากบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอม
• ชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาถาวรอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอผ่านหน่วยงานประชาสงเคราะห์หรือ องค์การสังคมสงเคราะห์ที่รัฐบาลของประเทศนั้นมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องบุตรบุญธรรม
• เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วให้ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนดังกล่าว
• ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรส ต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม
• เด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องลงนามในช่องผู้ร้องขอจดทะเบียน ด้วย


ประโยชน์ที่เกิดจากการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

• ผู้เป็นบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุล และมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรม
• ผู้รับบุตรบุญธรรม มีอำนาจปกครองให้ความอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม และ ถือว่าบุตรบุญธรรมเป็นผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมเสมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย นับแต่วันจดทะเบียน
• พ่อแม่โดยกำเนิด หมดอำนาจปกครองนับแต่วันจดทะเบียน แต่ไม่ขาดจากการเป็นพ่อแม่และบุตรบุญธรรมไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่กำเนิดมา
.......................

ที่มา : เรียบเรียงโดย พิทยา ลำยอง

Timeline photos 25/11/2016

**ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อักษร I**
-----------------------------------------------------------------
Immigrants – ผู้อพยพ คนต่างด้าว ผู้ลี้ภัย คนเข้าเมือง

Immigration - The entry of foreign persons into a country to live permanently.

Immigration and Naturalization Service (INS) - A federal agency which regulates immigration and naturalization of aliens.

Immunity – ความคุ้มกัน Grant by the court, which assures someone will not face prosecution in return for providing criminal evidence.

Impanel - To seat a jury. When voir dire is finished and both sides have exercised their challenges, the jury is impanelled. The jurors are sworn in and the trial is ready to proceed.

Impeachment - A criminal proceeding against a public official.
Impeachment of a witness - An attack on the credibility (believability) of a witness, through evidence introduced for that purpose.

Implied contract - A contract not created or evidenced by the explicit agreement of the parties but one inferred by law; as the use of electric power in your home implies a contract with the light company.

In loco parentis - "In the place of the parent"; refers to actions of a custodian, guardian or other person acting in the parent's place.

Inadmissible - That which, under the rules of evidence, cannot be admitted or received as evidence.

Incapacity - Lack of legal ability to act; disability,

incompetence; lack of adequate power.

Incarceration - Imprisonment in a jail or penitentiary.

Incompetent - One who lacks ability, legal qualification, or fitness to manage his own affairs.

Independent executor - A special kind of executor, permitted by the laws of certain states, who performs the duties of an executor without intervention by the court.

Indeterminate sentence - A sentence of imprisonment to a specified minimum and maximum period of time, specifically authorized by statute, subject to termination by a parole board or other authorized agency after the prisoner has served the minimum term.

Indictment - A written accusation by a grand jury charging a person with a crime.

Indigent - Needy or impoverished. A defendant who can demonstrate his or her indigence to the court may be assigned a court-appointed attorney at public expense.

Initial appearance - The defendant comes before a judge within hours of the arrest to determine whether or not there is probable cause for his or her arrest.

Information - Accusatory document, filed by the prosecutor, detailing the charges against the defendant. An alternative to an indictment, it serves to bring a defendant to trial.


Infraction - A violation of law not punishable by imprisonment. Minor traffic offenses generally are considered infractions.


Inheritance tax - A state tax on property that an heir or beneficiary under a will receives from a deceased person's estate. The heir or beneficiary pays this tax.

Injunction- A prohibitive order or remedy issued by the court at the suit of the complaining party, which forbids the defendant to do some act which he is threatening or attempting to do. Conversely, it may require him to perform an act which he is obligated to perform but refuses to do.

Insolvent – หนี้สินล้นพ้นตัว มีหนี้มากกว่าทรัพย์สิน

Instructions - Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the question it must answer and the applicable law governing the case. (Also referred to as charge.)

Intangible assets - Nonphysical items such as stock certificates, bonds, bank accounts, and pension benefits that have value and must be taken into account in estate planning.

Intentional tort – กระทำละเมิดโดยจงใจจะฝ่าฝืนกม.

Interlocutory – ชั่วคราว ยังไม่เป็นที่ยุติ

Internal Revenue Service (IRS) - The federal agency which administers the tax laws of the United States.

Interrogatories - A set or series of written questions propounded to a party, witness, or other person having information or interest in a case; a discovery device.

Intervention - An action by which a third person who may be affected by a lawsuit is permitted to become a party to the suit.

Intestate - การที่ผู้ตายตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
Intestate succession – มรดกที่ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้หรือพินัยกรรมถูกยกเลิกเพิกถอน

Involuntary bankruptcy - A proceeding initiated by creditors requesting the bankruptcy court to place a debtor in liquidation.

Issue - 1. ประเด็นที่พิพาทหรือที่โต้เถียงกันในคดี 2. ออกหรือส่งอย่างเป็นทางการเช่น to issue an order.(ออกคำสั่ง)
..................................................

เขียนโดย nitisart101
-

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


143/388-389 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความอำเภอนาหว้า Lawyer at Na Wa Distri ทนายความอำเภอนาหว้า Lawyer at Na Wa Distri
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน
15 ถนนโชคชัย 4 แยก 69 แขวง/เขตลาดพร้าว
Bangkok, 10310

รับปรึกษา ว่าความคดี ทั่วราชอาณาจักร

N.S. international Law Office N.S. international Law Office
Thai
Bangkok, 10250

บริษัท สำนักกฎหมาย แสงนิติ จ บริษัท สำนักกฎหมาย แสงนิติ จ
27 Soi Ramkamhaeng 187 1 - 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
Bangkok, 10510

ให้บริการด้านกฎหมายโดยทนายความประสบการณ์ว่าความกว่า 20 ปี

TICAC-Thailand Internet Crimes Against Children TICAC-Thailand Internet Crimes Against Children
Rama I Rd, Pathum Wan
Bangkok, 10330

TICAC official FB page - เฟซบุคทางการของไทแคค

Ultimate Luxury Ultimate Freedom Ultimate Luxury Ultimate Freedom
Thonglor
Bangkok

welcome to a world of Luxury where freedom is at the end of the spectrum

Pnn Travel Service รับทำวีซ่าประเทศเชงเ Pnn Travel Service รับทำวีซ่าประเทศเชงเ
Bangkok, 10110

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวีซ่า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ อี๊ด,เพ็ญ,นิ่ม

Wing English Wing English
118/8 อาคารมัลเบอร์รี่เพลส ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
Bangkok, 10160

รับทำวีซ่าอเมริกา

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุ
Bangkok, 10400

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ

ทนายความอำเภอปง Lawyer at Pong District ทนายความอำเภอปง Lawyer at Pong District
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899

ทนายความอำเภอดอนตาล Lawyer at Don Tan Dist ทนายความอำเภอดอนตาล Lawyer at Don Tan Dist
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ทนายใกล้บ้าน ทนายใกล้ศาล คอล เซ็นเตอร์ 02-114-7521 โทร. 089-226-8899 ไลน์. @helpmelawyer แชท. https//direct.lc.chat/8941034

ทนายนิ้ง รับปรึกษาปัญหากฎหม ทนายนิ้ง รับปรึกษาปัญหากฎหม
127
Bangkok, 10110

ทนายนิ้ง รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รับยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก