Transpeed บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ ครบวงจร

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แบบ

บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน พร้อมดำเนินพิธีการศุลกากร ขาเข้า และออก ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร ในการเป็นตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ถ. พระราม 4 คลองเตย สำนักงานสาขาที่คลังสินค้าเร่งด่วน สุวรรณภูมิ สำนักงานสาขา สนามบินสุวรรณภูมิ สำนักงานสาขาที่ไปรษณีย์เร่งด่วน หลักสี่ สำนักงานสาขา ท่าเรือแหลมฉบัง และอีกหลายที่ เพื่อให้คอยบริการอย่างรวดเร็ว

25/12/2023

Merry Christmas

่งด่วนระหว่างประเทศ

Photos from ขนส่งสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ - pets international mover by transpeed's post 21/12/2023

ใช้บริการเราได้นะคะ

18/12/2023

จริงๆแล้วโดรนไม่ใช่สินค้าอันตราย แต่โดรนมีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบ ดังนั้นในการขนส่งจึงต้องมีเอกสาร MSDS เพื่อให้ทางขนส่งใช้พิจารณา และที่สำคัญต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช. ด้วยนะคะ
————————
ทรานสปีด ยินดีให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย
(Dangerous Goods Management)
📍ขนส่งทางอากาศ ทะเล และภายในประเทศ
📍บรรจุหีบห่อ
📍จัดเตรียมเอกสารเพื่อผ่านพิธีการ
📍ขอใบอนุญาตตามข้อกำหนดและมาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก IATA สินค้าอันตราย
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -5
📌นำเข้าส่งออกทั่วไป
LINE ID :
👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า

#ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ขนส่งสินค้าอันตราย #นำเข้าโดรน #ส่งออกโดรน

08/12/2023

งานเร่งด่วน บอกเราได้
ส่งทุเรียนไปญี่ปุ่น
-------------------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
👉LINE ID : https://lin.ee/3OTBgnE
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต #ส่งออกทุเรียน

Photos from Transpeed บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ ครบวงจร's post 01/12/2023

นำเข้าต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

--------------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
👉LINE ID : https://lin.ee/3OTBgnE
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

23/11/2023

ส่งออกพระพุทธรูป ไปต่างประเทศ พร้อมเดินเรื่องขออนุญาต กรมศิลปากร
--------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
👉LINE ID : https://lin.ee/3OTBgnE
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต #ส่งออกพระพุทธรูป #ส่งออกเทวรูป

Photos from ขนส่งสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ - pets international mover by transpeed's post 20/11/2023
16/11/2023

อยู่ต่างประเทศ ย้ายกลับไทย
ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะใหญ่แค่ไหน ทรานสปีด ก็บริการ ขนไป-ขนกลับมาให้ได้
📦 ขนเครื่องนอน
📦 ขนเครื่องครัว เครื่องใช้
📦 เสื้อผ้า สัมภาระ
📦 ขนอุปกรณ์เดินทาง
📦 ขนอุปกรณ์การเรียน
--------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต #ขนย้ายกลับประเทศ

03/11/2023

ก่อนจะนำเข้าต้นไม้ พรรณไม้ต่างๆ รวมถึง เมล็ดพันธุ์ ต้องมีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1.ชื่อวิทยาศาสตร์ ของต้นไม้ / พืช /พรรณไม้
2.เช็คกับกรมวิชาการเกษตรว่า เป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัด หรือ สิ่งไม่ต้องห้าม ตาม พรบ.กักพืช พศ.๒๕๐๗
3.เช็คว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในอนุสัญญาไซเตสหรือไม่
กรณีนำเข้าพืชอนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส ต้องมี
(1) หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ จากประเทศต้นทาง
(2) หนังสืออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์ ที่กรมวิชาการเกษตร หน่วยงาน CITES
4.จะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) จากผู้ส่งออกประเทศต้นทางมาด้วย
ส่วนขั้นตอนในการนำเข้านั้น สามารถใช้บริการทรานสปีดในการดำเนินพิธีการศุลกากร และพิธีการขาเข้าต่างๆได้เลยค่ะ
กรณีที่จะทำการส่งออกต้นไม้ หรือพรรณไม้ต่างๆ ต้องมีข้อมูลอะไรก่อนบ้าง
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.เช็คกับกรมวิชาการเกษตรว่า เป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัด หรือ สิ่งไม่ต้องห้าม ตาม พรบ.กักพืช พศ.๒๕๐๗
3.เช็คว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในอนุสัญญาไซเตสหรือไม่
กรณีส่งออกพืชอนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส ต้องขอ หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ (CITES) และผู้รับที่ประเทศปลายทางก็ทำการขออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์ (CITES) เช่นกัน
4.เช็คประเทศปลายทางว่าติดเงื่อนไขอะไรบ้าง
5.จะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่กรมวิชาการเกษตร
จากนั้นให้ทรานสปีดช่วยบริการเรื่องการขนส่ง และดำเนินพิธีการขาออกให้ได้เลยค่ะ
และในการนำเข้า หรือส่งออกต้นไม้ เราจะไม่สามารถส่งดินติดไปด้วยนะคะ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก link นี้ได้เลยค่ะ
https://www.transpeed.biz/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0.../
-------------------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️Call Center : 02-249-9001
📱LINE ID :
https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า
#ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า

30/10/2023

ทรานสปีด ยินดีให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย
(Dangerous Goods Management)
📍ขนส่งทางอากาศ ทะเล และภายในประเทศ
📍บรรจุหีบห่อ
📍จัดเตรียมเอกสารเพื่อผ่านพิธีการ
📍ขอใบอนุญาตตามข้อกำหนดและมาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก IATA สินค้าอันตราย
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -5
📌นำเข้าส่งออกทั่วไป
LINE ID :
👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า

#ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ขนส่งสินค้าอันตราย

24/10/2023

เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001
👉LINE ID:
https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

16/10/2023

เดินทางไปต่างประเทศแบบอุ่นใจ
ให้ทรานสปีดช่วยดูแลพิธีการศุลกากร (ช่องแดง)

เคลียร์ช่องแดงผู้โดยสารขาเข้า
--------------------

เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
📌นำเข้าส่งออกทั่วไป
LINE ID :
👉 https://lin.ee/xm429o4

#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า

13/10/2023

13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททรานสปีด จำกัด

05/10/2023

นำเข้าทางไปรษณีย์ /DHL / UPS / FEDEX / TNT ให้ทรานปีดช่วยดูแล
------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติด

28/09/2023

นำเข้าจากจีน 🇨🇳
-----------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001
👉LINE ID:
https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

22/09/2023

เรียนต่อต่างประเทศ
ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะใหญ่แค่ไหน ทรานสปีด ก็บริการ ขนไป-ขนกลับมาให้ได้
📦 ขนเครื่องนอน
📦 ขนเครื่องครัว เครื่องใช้
📦 เสื้อผ้า สัมภาระ
📦 ขนอุปกรณ์เดินทาง
📦 ขนอุปกรณ์การเรียน
--------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต #ขนย้ายกลับประเทศ

20/09/2023

นำเข้า ยา วิตามิน เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอาหาร
ปรึกษาทรานสปีด
✅ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
✅ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร และให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผุ้นำเข้า
✅บริการจัดทำเอกสาร สำหรับผู้นำเข้า รวมถึงยื่น LPI ผ่านระบบ NSW และเดินพิธีการ อย.
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าและนำเข้า ยา /ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ ผู้นำเข้าจะต้องแสดงหลักฐานในการยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยาที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก link นี้ได้นะคะ
https://bit.ly/3GmSTuD
่งระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากร
CONTACT US
📞Call Center : 02-249-9001
📱LINE ID : 👇
https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #พิธีการศุลกากร #เครื่องมือแพทย์ #อาหารและยา #เครื่องสำอาง #ยื่นLPI #อย

06/09/2023

นำเข้าทางไปรษณีย์ /DHL / UPS / FEDEX / TNT ให้ทรานปีดช่วยดูแล
------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

30/08/2023

เรียนต่อต่างประเทศ
ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะใหญ่แค่ไหน ทรานสปีด ก็บริการ ขนไป-ขนกลับมาให้ได้

📦 ขนเครื่องนอน
📦 ขนเครื่องครัว เครื่องใช้
📦 เสื้อผ้า สัมภาระ
📦 ขนอุปกรณ์เดินทาง
📦 ขนอุปกรณ์การเรียน

--------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง

่งด่วนครบทุกรูปแบบ

CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz

#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต #ขนย้ายกลับประเทศ

23/08/2023

นำเข้า ยา วิตามิน เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอาหาร
ปรึกษาทรานสปีด
✅ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
✅ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร และให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผุ้นำเข้า
✅บริการจัดทำเอกสาร สำหรับผู้นำเข้า รวมถึงยื่น LPI ผ่านระบบ NSW และเดินพิธีการ อย.
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าและนำเข้า ยา /ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ ผู้นำเข้าจะต้องแสดงหลักฐานในการยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยาที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก link นี้ได้นะคะ
https://bit.ly/3GmSTuD
่งระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากร
CONTACT US
📞Call Center : 02-249-9001

📱LINE ID : 👇
https://lin.ee/xm429o4

🌐 www.transpeed.biz

#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #พิธีการศุลกากร #เครื่องมือแพทย์ #อาหารและยา #เครื่องสำอาง #ยื่นLPI #อย #ชุดตรวจโควิด

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์ - Transpeed 16/08/2023

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์

จะถูกคัดแยกพัสดุออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้
อ่านเพิ่มเติมจาก Link นี้นะคะ

https://www.transpeed.biz/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/

นำเข้าทางไปรษณีย์ /DHL / UPS / FEDEX / TNT ให้ทรานปีดช่วยดูแล
------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์ - Transpeed การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์จะถูกคัดแยกพัสดุออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีก.....

12/08/2023

๑๒ สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี

08/08/2023

นำเข้าทางไปรษณีย์ /DHL / UPS / FEDEX / TNT ให้ทรานปีดช่วยดูแล
------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
📱LINE ID : 👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz

#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

05/08/2023

ทรานสปีด ยินดีให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย
(Dangerous Goods Management)
📍ขนส่งทางอากาศ ทะเล และภายในประเทศ
📍บรรจุหีบห่อ
📍จัดเตรียมเอกสารเพื่อผ่านพิธีการ
📍ขอใบอนุญาตตามข้อกำหนดและมาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก IATA สินค้าอันตราย
่งด่วนครบทุกรูปแบบ

CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -5
📌นำเข้าส่งออกทั่วไป
LINE ID :
👉 https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า

#ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ขนส่งสินค้าอันตราย

นำเข้าวิตามินจากต่างประเทศ มาใช้เอง - Transpeed 02/08/2023

การนำเข้าวิตามินมาใช้ส่วนตัวทางไปรษณีย์ ( EMS) หรือส่งมาทางผู้ให้บริการส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น DHL ,UPS หรือ FEDEX

จะต้องห้ามเกินปริมาณที่ทางองค์การอาหารและยา (อย.) กำหนด เพราะหากเกินนั้นจะถูกตีเป็นยา ซึ่งการนำเข้ายาเพื่อมาใช้ส่วนตัวจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วย

ปริมาณวิตามินที่อนุญาตให้นำมาบริโภคส่วนตัวได้ อ่านเพิ่มเติมได้จาก Link นี้นะคะ 👇

https://www.transpeed.biz/%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3/
-------------------------------
นำเข้า ยา วิตามิน เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอาหาร
ปรึกษาทรานสปีด
✅ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
✅ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร และให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผุ้นำเข้า
✅บริการจัดทำเอกสาร สำหรับผู้นำเข้า รวมถึงยื่น LPI ผ่านระบบ NSW และเดินพิธีการ อย.

่งระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากร
CONTACT US
📞 02-249-9001
📱LINE ID : 👇
https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #พิธีการศุลกากร #เครื่องมือแพทย์ #อาหารและยา #เครื่องสำอาง #ยื่นLPI #อย #นำเข้าวิตามิน

นำเข้าวิตามินจากต่างประเทศ มาใช้เอง - Transpeed การนำเข้าวิตามินมาใช้ส่วนตัวทางไปรษณีย์ ( EMS) หรือส่งมาทางผู้ให้บริการส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น DHL ,UPS หรือ FEDEX

28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทรานสปีด จำกัด

ของต้องห้าม ต้องกำกัด ในการนำเข้ามีอะไรบ้าง 18/07/2023

หลายท่านนำของเข้ามา อาจจะนำเข้ามาใช้เองส่วนตัว แต่โดนกรมศุลกากรกักของไว้ เนื่องจากเป็นของต้องห้าม หรือของต้องกำกัด(ของที่ต้องขออนุญาตนำเข้า)
ของต้องห้าม ต้องกำกัด ในการนำเข้ามีอะไรบ้าง ศึกษาได้จาก Link นี้เลยค่ะ
https://www.transpeed.biz/%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95/
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001

นำเข้าส่งออก
LINE ID :
https://lin.ee/xm429o4
www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #พิธีการศุลกากร #เครื่องมือแพทย์ #อาหารและยา #เครื่องสำอาง #ยื่นLPI #อย #ของติดใบอนุญาต #ของต้องห้าม #ของต้องกำกัด

ของต้องห้าม ต้องกำกัด ในการนำเข้ามีอะไรบ้าง หลายท่านนำของเข้ามา อาจจะนำเข้ามาใช้เองส่วนตัว แต่โดนกรมศุลกากรกักของไว้ เนื่องจากของที่นำเข้ามาเป็นขอ...

11/07/2023

นำเข้าจากเวียดนาม
-----------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
LINE ID:
👉https://lin.ee/xm429o4
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

Photos from Transpeed บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ ครบวงจร's post 30/06/2023

นำเข้าทางไปรษณีย์ ให้ทรานปีดช่วยดูแล
------------------------
เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้
ทรานสปีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบครบวงจร
เราคือผู้บริการที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร
และเราทำพิธีการศุลกากรหลักพันชิ้น ในทุกๆวัน
✅ให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต
✅รับดำเนินพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า
✅มีบริการ SERVICE COUNTER ลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก และงานพิธีการศุลกากรอื่นๆ
✅และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน หรือปลายทาง
่งด่วนครบทุกรูปแบบ
CONTACT US
☎️ Call Center : 02-249-9001 -10 (10สาย)
👉LINE ID : https://lin.ee/3OTBgnE
🌐 www.transpeed.biz
#ส่งออก
#นำเข้า #ชิปปิ้ง #เคลียร์ขาเข้า #เคลียร์สินค้า #ไปรษณีย์ไทย #ศุลกากร #ภาษีศุลกากร #ตัวแทนออกของ #ภาษีนำเข้า #ของติดด่าน #ของติดใบอนุญาต

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Our Story

บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนครบทุกรูปแบบ ปรึกษาฟรี
บริการขนส่งต่างประเทศและในประเทศ เราเป็นผู้นำด้านการขนส่งทางแอร์ ทางเรือ พร้อมบริการลูกค้ากว่า 15 ประเภทบริการ ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่งสินค้ากว่า 35 ปี หากต้องการคำแนะนำหรือราคาบริการ สอบถามเข้ามาเลยค่ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ส่งออกเทวรูป รูปเคารพ พระพุทธรูปhttps://www.transpeed.biz/การส่งพระพุทธรูป-หรือรู/เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึกษาเราได้ทรานสป...
UNBOX ประเมินภาษีนำเข้า EP.2📦กระเป๋าเครื่องมือเปล่า vs กระเป๋าที่เครื่องมือติดมาด้วยเสียภาษีในอัตราเท่ากันหรือไม่ ???#เค...
UNBOX ประเมินภาษีนำเข้า EP.1 📦ของแถมต้องเสียภาษีนำเข้าหรือไม่ ???#เคลียร์​พัสดุนำเข้า​ได้ง่ายๆ กับทรานสปีด——————————-นำเ...
เพื่อนส่งของมาให้จาก ต่างประเทศต้องเสียภาษีนำเข้าหรือไม่ ???———————————————นำเข้าผ่าน ไปรษณีย์ไทย / DHL / FEDEX / TNT / ...
นำเข้าผ่าน ไปรษณีย์ไทย / DHL / FEDEX / TNT / UPS / BFSให้ทรานสปีดช่วยเคลียร์---------------------เรื่องนำเข้า ส่งออก ปรึ...
ทรานสปีดมาเพื่ออำนวยความสะดวกผู้นำเข้า
นำเข้าเครื่องมือแพทย์มาใช้เอง
เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หลักสี่
#นำเข้าอาหาร
นำเข้าเครื่องมือแพทย์มาเพื่อบริจาค
รับพัสดุยังไง​ ไม่ให้เสี่ยง​ covid​-19

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


3360/6-8 Rama 4 Road
Bangkok
10110

บริการขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
GRT CARGO ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ GRT CARGO ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
อาคารแอร์ลิ้งค์ พาร์ค (ร่มเกล้า) ชั้น3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
Bangkok, 10520

Freight Forwarder รับจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ

Shippop จอมทอง19 Shippop จอมทอง19
16/179 จอมทอง 19 แขวงจอมทอง
Bangkok, 10150

COD Drop-off EMS Kerry Flash NinjaVan DHL SCG MakeSend แช่เย็น แช่แข็ง

ส่งออกอาหรับ By ASR ส่งออกอาหรับ By ASR
77/2 หมู่บ้าน ดิสทริค เอกมัย-รามอินทรา ซอยรามอินทรา40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
Bangkok

บริษัทส่งออกสินค้าไปตลาดตะวันออกก?

GIGA CARGO GIGA CARGO
13 บางนาตราด21 แยก19
Bangkok, 10260

บริการส่งพัสดุไทย- เกาหลี , เกาหลี - ไทย

HanNan Express ขนส่งสินค้าไทย-เกาหลี HanNan Express ขนส่งสินค้าไทย-เกาหลี
38/1648-49 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

คาร์โก้ไทย-เกาหลี , (ขนส่งเอกชน) บริษัทมีรอบบินทุกวัน ส่งของ2-3วันพัสดุจะถึงหน้าบ้านลูกค้า

Driving License Online Driving License Online
กรมการขนส่งทางบก , สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

Online driving license

iradaTransport บริการขนส่งมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ iradaTransport บริการขนส่งมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ
Bangkok, 12130

บริการขนส่งมอเตอร์ไซค์ทุกชนิด

J&T Home บางกะปิ J&T Home บางกะปิ
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

J&T Express บริการจัดส่งพัสดุด่วน พร้อมเปิ

4S Express Thailand บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 4S Express Thailand บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ
Bangkok, 10120

4S Express Thailand บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

รถเช่ากรุงเทพและปริมณฑล The First Car Rental รถเช่ากรุงเทพและปริมณฑล The First Car Rental
กรุงเทพ-นนทบุรี 13, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10800

รถสไลด์ รถยก ขนส่งบิ๊กไบค์รถยนต์ by Mega Moto รถสไลด์ รถยก ขนส่งบิ๊กไบค์รถยนต์ by Mega Moto
ถนน ประเสริฐมนูกิจ, คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10240

รถสไลด์ รถยก ขนส่งบิ๊กไบค์รถยนต์ 24 ช?