ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสม
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสม
๒๔๘ วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบางพูดนอก ปากเกร็ด นนทบุร
วัดบางพูดนอก ปากเกร็ด นนทบุร
ถนนสุขาประชาสรรค์2 ต. บางพูด อ, Pak Kret
Essence of Asia-Travel Co., Ltd
Essence of Asia-Travel Co., Ltd
สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย
วัดเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เม
วัดเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เม
Bang Ku Wat, Amphoe Pathum Thani
วัดบ่อ
วัดบ่อ
ท่าน้ำปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด, Pak Kret
Tidkoa hawaianshirt
Tidkoa hawaianshirt
ม. ชัยพฤกษ์ ต. บางพลับ อ. ปากเกร
วัดโพธิ์สเตเดี้ยม
วัดโพธิ์สเตเดี้ยม
ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี, Bang Kuwat
เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระ
เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระ
หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด, Pak Kret
วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุ
วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุ
ตำบลดอนทราย, Khuan Khanun
คริสตจักรมหาพรนนทบุรี Mahapawn Nonthab
คริสตจักรมหาพรนนทบุรี Mahapawn Nonthab
หมู่ที่ 8 ถนนภูมิเวท ซอย, Pak Kret
พระเครื่องหลวงปู่เอี่ยมวัด
พระเครื่องหลวงปู่เอี่ยมวัด
12000
วัดปากคลองพระอุดม จ.นนทบุรี
วัดปากคลองพระอุดม จ.นนทบุรี
ซอย วัดปากคลอง
วัดเชิงเลน นนทบุรี พระครูนนท
วัดเชิงเลน นนทบุรี พระครูนนท
ต. ท่าอิฐ อ. ปากเกร็ด, Nonthaburi

ความคิดเห็น

บอกกล่าวล่วงหน้า
**ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม 15/12/64**
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยไม่ต้องตกใจ!! กษัตริย์(ร.10)จะไม่ทรงพระปรมาภิไธย ให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงประปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประธานาธิบดี
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง มีพรรคการเมืองเป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่อง ข่าวใหม่News, คณะราษฎร2563, Thai News TV, REDEM NEWS, ข่าวเด่นวันนี้, Sunai TV, เล็ก จรรยา, ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรงแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้ม็อบป่วนประเทศและสถานทูตต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครองรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ เพื่อเป็นข้อต่อลองกับกษัตริย์เพื่อหลอกล่อให้กษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อจะเอาเหตุความไม่เหมาะสมของกษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏมายาวนาน กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครองให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(เหมือนรัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ (ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้เหมือนรัชกาลที่5) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมือง"ลูกหลวง"เป็นผู้ช่วยกษัตริย์ไทยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย และช่วยกษัตริย์ทำในส่วนที่กษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย เป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านกษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยกษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวง(ร.10)พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
สวดลักขีวัดธรรมมงคล7_10มค.
พุทธศาสนิกชนผู้ประเสริฐโปรดเมตตาอ่านธรรมของพระพุทธเจ้าให้จบแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อให้ธรรมทานแด่ตนเอง
และส่งแชร์ให้ธรรมของพระพุทธเจ้าให้บุคลอื่นเพื่อธรรมทานด้วยคับ
พระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในภพภูมิทั้งหมดเป็นความจริง
พระธรรมของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในภพภูมิทั้งหมดเป็นความจริง
พระสงฆ์ประเสริฐที่สุดในภพภูมิทั้งหมดรองจากพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นความจริง

ก่อกรรมดีใด้ดี ก่อกรรมชั่วใด้ชั่ว สรรพชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรม
นิพพานมีจริง
สวรรค์มีจริง
นรกมีจริง

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! รูปสัญญา1 นามสัญญา1 คือรูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดี คือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีให้ปลงธุระเสีย อย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตน และอย่าเข้าใจว่าเป็นของๆตนทุกสิ่งทุกอย่าง ความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้น

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ถ้าบุคลยังไม่พ้นกิเลสตันหาราคะได้ตราบใด ก็ยังไม่พ้นอบายทุกข์ได้ตราบนั้น

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ! กิเลสตันหาอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราไม่ดับไครจะมาช่วยดับให้

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! จงตามรักษาจิตของตน ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใดพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ผู้ใดสำรวมระวังอินทรีย์ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ผู้ใดไม่สำรวมระวังอินทรีย์ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาท

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า!มารดาพึงรักถนุถนอมบุตรของตนด้วยชีวิตฉันใด บุคลพึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณไปยังสรรพชีวิตฉันนั้น

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! อย่าเลยวักกลิ ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้วักกลิ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา(พระพุทธเจ้า) ผู้ใดเห็นเรา(พระพุทธเจ้า)ผู้นั้นเห็นธรรม วักกลิ เพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ ก็คือเห็นเรา(พระพุทธเจ้า) เมื่อเห็นเรา(พระพุทธเจ้า) ก็คือเห็นธรรม

พระพุทธเจ้าทรงตรัวว่า!ขันติคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
ผู้รู้กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่ง
ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรชิตเลย ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย การสำรวมในปาฏิโมกข์ ความเป็นผู้ประมาณในการบริโภค การนอนการนั่งในที่อันสงัด ความหมั่นการประกอบทำจิตให้ยิ่ง
การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! มองดูรูปนาม ไม่เป็นที่ตั้งอยู่อาศัยของกิเลสตันหา

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ความสงัด เป็นสุขของคนผู้สันโดษ มีธรรมปรากฎแล้วเห็นอยู่ ความไม่พยาบาท คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก
ความปราศจากความกำหนัดคือความล่วงพ้นกามทั้งหลายเสียได้ เป็นสุขในโลก
การกำจัดอัสสมิมานะเสียได้นั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเพียรเผากิเลส อย่าใด้เป็นผู้ประมาท เธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจภายหลังเลย นี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนเธอทั้งหลายของเรา

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ศีลเป็นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ ประหนึ่งแผ่นดิน
บุคลผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ใจย่อมอยู่สบายมีความปรอดโปร่ง
ศีลนั้นเองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิความสงบใจ สมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีอานิสงส์มาก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฎดุจไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ทัศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอำไพขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหาย ปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจ
อันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติ
แต่เศร้าหมองไปคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิด
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิม
จิตที่ฟอกแล้วด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะกิเลสย่อมพบกับปิติ ปราโมทย์อันใหญ่หลวง รู้สึกตนว่าพบขุมทรัพย์มหึมาหาอะไรเปรียบมิใด้อิ่มอาบซาบซ่าน ด้วยธรรม ตนของตนเองนั้นแลรู้ว่าบัดนี้กิเลสอนุสัยต่างๆได้สิ้นแล้ว พบใหม่ไม่มีอีกแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ในบรรดาทางทั่งหลายมรรค์มีองค์แปดประเสริฐที่สุด ในบรรดาบททั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐที่สุด
พระตถาคตเจ้าประเสริฐที่สุด
มรรค์มีองค์8นี้แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมรรค์มีองค์8 นี้อันเป็นทางที่ทำให้มารหลงติดตามไม่ได้
เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเอง ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! เธอจงมองดูโลกนี้เป็นของว่างปล่าวมีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิความยืดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉะนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์ คลายกังวล
อุปมาเหมือนโคเทียมเกวียนแล้ว จะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกขณะทุกแห่ง สัตว์โลกเมื่อเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วย ตราบใดที่เขายังไม่ตัดความพอใจในสังขารออก ความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ ล้อเกวียนย่อมติดไปทุกฝีก้าว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรากยังมั่นคง แม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นใด้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคลยังไม่ถอนตันหาอนุสัยกิเลสขึ้นเสียจากดวงจิต ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแน่ๆ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ภิกษุทั้งหลายเราเคยเยาะเย้ยกามคุณ ณ โพธิมณฑล ในวันที่เราตรัสรู้นั่นเอง ดูก่อนกามเราใด้เห็นต้นเค้าของเจ้าแล้ว เจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเอง เราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีก ด้วยประการฉะนี้ กามเอยเจ้าจะเกิดอีกไม่ได้
กามทั่งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีทุกข์มากมีพิษมากดังก้อนเหล็กที่ร้อนจัด เป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้นมีทุกข์เป็นผล

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า !อันหนึ่งชีวิตเริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญ เมื่อลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกเราร้องให้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องให้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตา เด็กร้องให้กำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไปด้วยเลย(มีแต่กรรมที่ติดตามไป)

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าเขาจะอยู่เพศภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจควรเว้นเสีย
เพราะฉะนั้นแม้จะประสพกับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรม บันฑิต แม้ประสพทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! จงดูกายอันเปื่อยเน่าเถิดมันอาดูร ไม่สะอาดมีสิ่งสกปรกไหลเข้าออกอยู่เสมอถึงกระนั่นก็ตามมันก็ยังเป็นที่พอใจปราถนายิ่งนักของผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้
ร่างกายนี้เหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทา ที่มองเห็นปุดปั่งเผ่งผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้น เหมือนมองเห็นความงามของหีบศพอันตระการตา ผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้น แต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพ แม้ภายนอกจะวิจิตตระการตาเพียงใด ก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัด ว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! อริยะมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด เป็นทางอันประเสริฐ สามารถทำให้บุคลเดินไปตามทางนี้ ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่ เป็นทางเดินไปสู่อมตะนิพพาน

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! บัดนี้เราจักเตือนเธอทั่งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด นี่เป็นวาจามีครั้งสุดท้ายของตถาคต

/พุทธศาสนิกชนผู้ประเสริฐโปรดเมตตาอ่านธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อให้ธรรมทานแด่ตนเอง และโปรดแชร์ส่งมอบธรรมของพระพุทธเจ้าให้บุคลอื่นเป็นธรรมทานด้วยนะคับ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สุภัททะ ! ในธรรมะวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค์8
จึงมีสมณะที่1พระโสดาบัน สมณะที่2 พระสกิทาคามี สมณะที่3 พระอนาคามี สมณะที่4พระอรหันต์ สุภัททะ ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ พึงชอบอยู่โดยไซร์ในอริยมรรค์มีองค์8 โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแล

การเจริญอริยะมรรค์มีองค์แปด การได้มาซึ่งพระอริยะบุคลต้องปฏิบัติบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าดังนี้
/ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวกรู้แจ้งในอริยะสัจ4
/ สัมมาสังกัปโป ความดำริ
ชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
มีความดำริในการออกจากกาม
มีความดำริในการ
ไม่พยาบาท
มีความดำริในการ
ไม่เบียดเบียน
/ สัมมาวาจา วาจาชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
ไม่พูดเท็จ
ไม่พูดยุให้แตกกัน
ไม่การพูดหยาบ
ไม่การพูดเพ้อเจ้อ
/สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
ไม่ฆ่าชีวิต
ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ไม่ประพฤติผิดในกาม
/สัมมาอาชีวะ อาชีวะชอบภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
ไม่ประกอบมิจฉาชีพ
สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพ
/ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายามปรารภความเพียร ย่อมประครอง ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลกรรมทั้งหลายอันลามก
ที่ยังไม่บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประครองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลายอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแล้ว

ย่อมปลูกความพอใจย่อมประครองตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดแห่งกุศลกรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้บังเกิด
ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประครอง ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบของกุศลธรรมทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแล้ว
/สัมมาสติ ความละลึกชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียใด้
เป็นผู้ปรกติพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียใด้
เป็นผู้ปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียใด้
เป็นผู้ปรกติพิจารณา เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียใด้
/สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวก
(ละนิวรณ์5ได้
คือเช่น ละกามได้หมดจด
ละพยาบาทได้หมดจด
ละอกุศลทางกายวาจาจิตได้หมดจด) เจริญสัมมาสมาธิ เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย
เพราะสงัดจากอกุศลกรรมทั้งหลาย ย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารณ์ระงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ เพราะปิติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกาย ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า "เป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม " แล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เเละเพราะความดับหายแห่งโสมมนัสและโทรมมนัสในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานที่4 อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า! ให้เจริญเมตตาจิตเพื่อดับพยาบาท
ให้เจริญอสุภะเพื่อดับราคะ
โปรดเมตตาอ่านธรรมของพระพุทธเจ้าให้จบแล้วนำไปปฏิบัติด้วยนะคับเพื่อให้ธรรรมทานแด่ตนเองและช่วยส่งแชร์มอบธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผู้อื่นเป็นธรรมทานด้วยคับเรียบเรียงมาล่าสุดคับ103

"กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีของตัวคุณ"

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 16/03/2022

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 15/03/2022

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post

16/02/2022
Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 16/02/2022

กำหนดการวันมาฆบูชา ๒๕๖๕
วัดบวรนิเวศวิหาร

16/02/2022

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ยังรับการรักษาอาพาธอยู่ที่ รพ จุฬาลงกรณ์ โดยภาพรวม อาการในขณะนี้ ยังเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ผู้ถวายการรักษา จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 17/09/2021

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post

Photos from ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร's post 06/06/2021

น้อมมุทิตาสักการะ พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพสังวรญาณ เป็น พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดญาณวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

03/06/2021
03/06/2021
03/06/2021
26/05/2021

การแสดงพระธรรมเทศนาตลอดรุ่ง

26/05/2021

การแสดงพระธรรมเทศนาตลอดรุ่ง

26/05/2021

เสวนาวิสาขบูชา ๒๕๖๔

26/05/2021

วิสาขบูชา ๒๕๖๔ ภาคเช้า

11/04/2021
26/02/2021

วันมาฆบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร

26/02/2021
Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 26/02/2021

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post

26/02/2021

วันมาฆบูชา 2564 วัดบวรนิเวศวิหาร

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 09/02/2021

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post

31/12/2020
31/12/2020

ถ่ายทอดบรรยากาศผ่านทางเพจ : วัดบวรนิเวศวิหาร

ดาว์นโหลดหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง https://archive.org/download/ChantingBook_MBU/Daymode.pdf

24/11/2020
11/11/2020
21/10/2020
18/09/2020

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเจริญอายุ ๗ รอบนักษัตร เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

07/08/2020

ธรรโมวาทในสมเด็จพระวันรัต | EP.1

02/08/2020

พระภิกษุและสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร ทำวัตรค่ำ
และสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

02/08/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื่องในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๙๙ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

05/07/2020
อาสาฬหบูชา 2020 05/07/2020

อาสาฬหบูชา 2020

อาสาฬหบูชา 2020 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงเทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2533

05/07/2020
05/07/2020

บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พระภิกษุ สามเณร ทำวัตรเช้า
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มอบ
พระเทพสังวรญาณแสดงพระธรรมเทศนาภาคเช้า
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

Photos from วัดบวรนิเวศวิหาร's post 05/07/2020

กำหนดการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการ รวมถึงเวียนเทียนกันได้ตลอดทั้งวัน แต่อย่าลืมว่า เว้นระยะตามมาตรการ “ ปกติใหม่-New Normal”

ส่วนปีนี้ วันเข้าพรรษา “งด” การตักบาตรดอกไม้

30/06/2020

ประกาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหารจึงมีคำสั่งให้ งดจัดกิจกรรมการตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

จึงประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

วัดบวรนิเวศวิหาร

เจริญพระพุทธมนต์ วัดบวรนิเวศวิหาร 26/05/2020

เจริญพระพุทธมนต์ วัดบวรนิเวศวิหาร

เจริญพระพุทธมนต์ วัดบวรนิเวศวิหาร นำสวดโดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) และ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรั....

15/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


50 ม. 8 ถนนนิมิตรใหม่ ซอย 12 แขวงท
Bangkok
10510

ศูนย์ศาสนา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Road
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนร?

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Road
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

วัดพุสวรรค์ (WatPusawan) วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)
เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวร
Bangkok, 10400

วัดพุสวรรค์ โทร.๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖ เจ้าอาว

RISDAC RISDAC
Current Address:, Pensmith School, Soi Ramkhamhaeng 68, Huamark, Bangkapi Distri
Bangkok, 10240

Care and Prepare People for Christ's Second Coming.

Phép yêu hàn gắn tình cảm, chung thủy trọn đời - Kết nối vide Phép yêu hàn gắn tình cảm, chung thủy trọn đời - Kết nối vide
Sanam Chai Road, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon
Bangkok, 10200

RỪNG XANH NHỜ BỞI NHIỀU CÂY GIEO DUYÊN NHỜ BỞI BÀN TAY NHIỀU NGƯỜI!

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ สอนโ ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ สอนโ
6/142 ถ. สตรีวิทยา 2 ซ. 15 ลาดพร้าว
Bangkok, 10230

#พระธรรมมาลาคี บทที่ 1-4 #พระธรรมดาเนียล บทที่ 1-12 #ปัญญาจารย์ บทที่ 1-12

Cửa Hàng PHONG THỦY Cửa Hàng PHONG THỦY
688 Thanon Wang Doem, Khwaeng Wat Arun, Khet Bangkok Yai, Krung Thep Maha Nakhon
Bangkok, 0000686

phong thủy m ẹ ngoắc tài lộc may mắn thái land

พิฆเนศวรเทวาลัย กรุงเทพ Pikanesuan D พิฆเนศวรเทวาลัย กรุงเทพ Pikanesuan D
แยกไฟฉาย แขวง บางบำหรุ เขตบา
Bangkok, 10700

พิฆเนศวรเทวาลัย กรุงเทพ ที่ประดิษฐานแห่งองค์พระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐี โดย Master Best

BIG Pra Pantip Amulet BIG Pra Pantip Amulet
217, 219 ถ. งามวงศ์วาน ต. บางเขน อ. เม
Bangkok, 11000

ร้านพันทิป กรุงเทพมหานคร 🇹🇭Thailand bangkok pantip amulet Shop ✈️shipping to world wide from Bangkok

วัดโบสถ์ สามโคก - หลวงพ่อโตอง วัดโบสถ์ สามโคก - หลวงพ่อโตอง
Bangkok, 12160

กิจกรรมและวันสำคัญต่างๆภายในวัด