SME SHIPPING

SME SHIPPING

บริการส่งของไปต่างประเทศ ผ่านระบบขนส่ง DHL และFEDEX ในราคาสุดประหยัด พร้อมรับส่งถึงบ้ าน ทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อการส่งออกกับบริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด (SME SHIPPI NG CO., LTD.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์และเอกสารไปทั่วทุกมุมโลก การันตีความไว้วางใจด้วยการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ถึงมือผู้รับผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำของโลกอย่าง FEDEX EXPRE SS, TNT EXPRESS และ UPS ไม่ว่าจำนวนสินค้าจะมากหรือน้อยเราก็พร้อมจัดส่งให้ และสามารถติดตามสถานะสินค้าการจัดส่งได้ตล อด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ ได้ทุกประเทศทั่วโลก พร้อมบริการไปรับพัสดุภัณฑ์ถึงหน้าประตูบ้านท่ าน (Door to Door Service) พ่วงบริการแพคกิ้ง (Packi ng) เพื่อทะนุถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด และบริการประกันภัยสินค้าเพิ่มเติมตามมูลค่าจริง เพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อสินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ, ทาง บก และทางทะเล ในอัตราค่าบริการที่แสนประหยัด ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 30% ส่งผลให้คุณมีศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องต้นทุนกับคู่แข่งได้อย่างสบายใจ

เปิดเหมือนปกติ

15/07/2022

ให้การส่งพัสดุไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
.
เพียงฝากของไว้กับเรา เราพร้อมส่งให้อย่างไว
ทันใจคนยุคใหม่ ส่งง่าย ส่งได้ทั่วโลก ปลอดภัย มีประกันหากเสียห าย มั่นใจว่าถึงมือผู้รับ
.
รู้สึกได้เลยว่าเหมือนคุณเอาของไปให้เอง
เราเชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุมากกว่า12 ปี 📦
มีบริการแบบครบวงจรด้านส่งพัสดุ สินค้า เอกสารไปต่างประเทศ ปล่อยให้เรื่องยุ่งยากในการขนส่งให้เราดูแล

ส่งเอกสาร, พัสดุ ด่วนไปต่างประเทศ
✅ ส่งของทางเรือ, ทางรถ เเละทางเครื่องบิน
ส่งไวภายใน 3 - 7 วันทำการ
✅ รับสินค้าถึงหน้าบ้ าน ฟรี ทั่วประเทศ
✅ บริการเเพ็คสินค้า ฟรี
✅ มีทีมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป, กลุ ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Call Cent er: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LINE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

13/07/2022

ส่งออกไม่ทันให้คิดถึงเรา
.
ช่วงนี้ถือได้ว่าธุรกิจส่งออกเป็นจับตามอง
จนคุณอาจจะส่งออกไม่ทัน เราขอแนะนำ
SME SHIPPING บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ
หมดปัญหาเรื่องเอกสาร บอกลาการแพรกของที่ยุ่งยาก
.
เพียงฝากของไว้กับเ รา เราพร้อมส่งให้อย่างไว
ทันใจคนยุคใหม่ ส่งง่าย ส่งได้ทั่วโลก ปลอดภัย มีประกันหากเสียหาย มั่นใจว่าถึงมือผู้รับ
.
ส่งเอกสาร, พัสดุ ด่วนไปต่างประเทศ
✅ ส่งของทางเรือ, ทางรถ เเละทางเครื่องบิน
ส่งไวภายใน 3 - 7 วันทำการ
✅ รับสินค้าถึงหน้าบ้ าน ฟรี ทั่วประเทศ
✅ บริการเเพ็คสินค้า ฟรี
✅ มีทีมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป, กลุ ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Call Cent er: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LINE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

13/07/2022

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
ขึ้น 15 ค ่ำ เดือนแปด ปีขาล
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาส นา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแ รก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แ รก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรก
พระอัญญาโกญฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา
3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแ รก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสน
4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตร ัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธร รม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า
เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ท่านจึงขวนขวายไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นการทบทวนแม่บทธรรมะทั้งหมดใน พระพุทธศาสนาให้เข้าใจและซาบซึ้งยิ่งขึ้น
ในวันอาสาฬหบูชาน ี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิป ทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค 8 กล่าว โดยสรุปก็ค ือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง
.
.
ขอบคุณที่ มา https://www.dmc.tv/.../bud.../20100720_Asarnha_Puja_Day.html

12/07/2022

📣 ประกาศวันหยุดเดือน กรกฎาคม 2565
🗓 วันพุธที่ 13 ก .ค. 65 นี้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 65 เนื่องในโอก าส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
☎️ ลูกค้ายังสามารถสอบถามบริการของ SME SHIPPING ในช่องทางออนไลน์และตรวจสอบสถานะสินค้าตล อด 24 ชั่วโมงได้เช่นเคยนะครับ
---------------------------------------------
ติดต่อเรา
☎️: 02-105-7777
📩: www.smeshipping.com
Line : @shippi ng (มี @ นำหน้า) https://bit.ly/linesme
เลือก SME SHIPPI NG ส่งของให้กับคุณ
บริการส่งของสินค้าไปต่างประเทศ ส่งง่าย ส่งได้ทั่วโลก
#ขนส่งต่างประเทศ #ส่งด่วนต่างประเ ทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

11/07/2022

เช็คให้ชัวร์ก่อนรับของ
.
การเก็บเงินปลายทางให้ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวิธีที่
ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
โดยลูกค้าสามารถชำระเงินสดกับพนักงานส่งพัสดุได้เลยหรือสามารถ
โอนเงินผ่าน internet banking ก็ได้ สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก
.
แต่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องสิ่งของนั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณ
หรือเป็นมิจฉาชีพส่งมาเพื่อให้คุณเดือดร้อน
ดังนั้นจึงควรเช็คพัสดุด้วยวิธีการดังนี้
.
-ตรวจสอบให้แน่ใจ
ต้องดูว่าชื่อผู้รับพัสดุตรงกับชื่อคุณหรือคนในครอบครัวหรือเปล่า
-ห้ามเปิดกล่องหรือแกะพัสดุ
-สามารถปฏิเสธได้ทันที
หากพัสดุนั้นไม่ตรงกับชื่อคุณและคนในบ้าน
.
👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป, กลุ ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Call Cent er: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LINE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

08/07/2022

ส่งออกความเป็นไทยให้ดังไกลทั่วโลก
.
หมดยุควัฒนธรรมแช่แข็ง มีดีอย่าเก็บไว้แค่ในประเทศไทย
พร้อมส่งออกของไทยให้ดังไกลทั่วโลก ด้วยบริการขนส่งที่สะดวกที่สุด
ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสาร รับของให้ถึงหน้าบ้าน
.
เราเชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุมากกว่า12 ปี 📦
มีบริการแบบครบวงจรด้านส่งพัส ดุ สินค้า เอกสารไปต่างประเทศ ปล่อยให้เรื่องยุ่งยากในการขนส่งให้เราดูแล

✅ ส่งเอกสาร, พัสดุ ด่วนไปต่างประเทศ
ส่งของทางเรือ, ทางรถ เเละทางเครื่องบิน
✅ ส่งไวภายใน 3 - 7 วันทำการ
รับสินค้าถึงหน้าบ้าน ฟรี ทั่วประเทศ
✅ บริการเเพ็คสินค้า ฟรี
✅ มีทีมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่ว ไป, กลุ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Ca ll Center: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LI NE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

06/07/2022

ผลไม้แปรรูปไทยต้องไปไกลทั่วโลก
.
SME SHIPPING พร้อมให้ solf power ไทยดังไกลไปทั่วโลก
ด้วยการส่งที่มีคุณภ าพ รักษาคุณภาพอาหารด้วยประสบการณ์
การขนส่งพัสดุมากกว่า12 ปี 📦 รักษาความสดใหม่ให้เหมือนเจ้าของสวนไปส่งเอง
มีบริการแบบครบวงจรด้านส่งพัสดุ สินค้า เอกสารไปต่างประเ ทศ ปล่อยให้เรื่องยุ่งยากในการขนส่งให้เราดูแล
*เฉพาะผลไม้แปรรูปเท่านั้น

✅ ส่งเอกสาร, พัสดุ ด่วนไปต่างประเทศ
✅ ส่งของทางเรือ, ทาง รถ เเละทางเครื่องบิน
✅ ส่งไวภายใน 3 - 7 วันทำการ
รับสินค้าถึงหน้าบ้าน ฟรี ทั่วประเทศ
✅ บริการเเพ็คสินค้า ฟรี
✅ มีทีมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่ว ไป, กลุ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Ca ll Center: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LI NE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

04/07/2022

ถ้าคุณเอาของไปส่งเองไม่ไหว
เรามีบริการรับของถึงหน้าบ้าน
.
SME SHIPPING ขอยุติการให้คุณมาส่งของเองเพียงเท่านี้
เพราะเรามีบริการที่จะไม่ให้คุณปวดหัวอีกต่อไปด้วยการรับของให้ถึงหน้าบ้าน
จัดการเรื่องเอกสารให้ บริการขนส่งไว ไปประเทศไหนก็เร็ว
.
เราเชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุมากกว่า12 ปี 📦
มีบริการแบบครบวงจรด้านส่งพัส ดุ สินค้า เอกสารไปต่างประเทศ ปล่อยให้เรื่องยุ่งยากในการขนส่งให้เราดูแล

✅ ส่งเอกสาร, พัสดุ ด่วนไปต่างประเทศ
ส่งของทางเรือ, ทางรถ เเละทางเครื่องบิน
✅ ส่งไวภายใน 3 - 7 วันทำการ
รับสินค้าถึงหน้าบ้าน ฟรี ทั่วประเทศ
✅ บริการเเพ็คสินค้า ฟรี
✅ มีทีมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่ว ไป, กลุ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Ca ll Center: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LI NE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

24/06/2022

รวมขั้นตอนในการส่งออกสินค้าทางเรือไว้ที่นี่
.
โดยเราจะแบ่งไว้เป็น 8 ขั้นตอนดังนี้
-Exporter
เป็นขั้นตอนจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าหรือจุดส่งออกสินค้าทำการติดต่อบริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า (Freight Forwarder Compa ny) หรือสายการเดินเรือ (Shipping Line) โดยตรงเพื่อทำการจองระวางเรือ (Freight) จากเมืองท่าต้นทางไปยังท่าปลายทาง

-Trucking
ผู้ส่งออกจะทำการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งออกไปยังท่าเรือต้นทาง

-Custo ms Clearance
ในกรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องดำเนินการผ่านพิธีทางกรมศุลกากรขาออก (Export) ทุกครั้ง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกข อง (Customs Broker)

-Port of Loading
เมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าเรือต้นทาง ทางสายการเดินเรือจะทำการยกตู้สินค้าขึ้นไปบนเรือ และออกเอกสารใบตราส่งสินค ้า ให้กับผู้ส่งออกเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับสินค้านั้นไว้แล้ว

-Port of Discharge
เมือเรือเดินทางไปถึงท่าเรือปลายทาง ทางสายการเดินเรือจะทำการยกตู้สินค้าลงจากเรือ จากนั้นผู้นำเข้า จะทำการติดต่อสายการเดินเรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ปลายทาง

-Custo ms Clearance
ผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้า (Import) และชำระภาษีอากรขาเข้า พร้อมทั้งนำใบปล่อยสินค้า

-Trucking
เมื่อผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องจัดเตรียมรถ เพื่อมารับสินค้าที่ท่าเรือปลายทางไปยังสถานที่ของผู้นำเข้า

-Importer
เมื่อสินค้าส่งถึงสถานที่ของผู้นำเข้าปลายท าง ผู้นำเข้าจะต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าครบถ้วยสมบูรณ์ และมีความเสียหายหรือไม่ก่อนเซ็นรับสินค้า

ที่มาของข้อมูล:
ขั้นตอนในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
.
👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป, กลุ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเต ิม inbox หรือ
☎️Call Center: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LI NE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

22/06/2022

ลดอุปสรรคในการส่งของไปต่างประเทศ
.
เร็วขึ้น ไวขึ้น สะดวกขึ้น ไม่ต้องออกจากบ้านเพราะเรามีบริการรับของถึงหน้าบ้าน
จัดการเรื่องเอกสารให้ พร้อมทำให้การส่งของไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
ลดเวลาในการขนส่ง S ME SHIPPING เราเชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุมากกว่า12 ปี 📦
มีบริการแบบครบวงจรด้านส่งพัสดุ สินค้า เอกสารไปต่างประเ ทศ ปล่อยให้เรื่องยุ่งยากในการขนส่งให้เราดูแล

✅ ส่งเอกสาร, พัสดุ ด่วนไปต่างประเทศ
✅ ส่งของทางเรือ, ทาง รถ เเละทางเครื่องบิน
✅ ส่งไวภายใน 3 - 7 วันทำการ
รับสินค้าถึงหน้าบ้าน ฟรี ทั่วประเทศ
✅ บริการเเพ็คสินค้า ฟรี
✅ มีทีมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

👏🌎ให้บริการทั้งลูกค้าทั่ว ไป, กลุ่ม E-Commerce เเละเจ้าของธุรกิจ
-------------------
ติดต่อเรา
สอบถามเพิ่มเติม inbox หรือ
☎️Ca ll Center: 02-105-7777
📩Website : www.smeshipping.com
📲 LI NE OA : https://bit.ly/smeshipping

#ขนส่งต่างประเ ทศ #ส่งด่วนต่างประเทศ #ส่งของต่างประเทศ #ส่งของไปต่างประเทศ

We deliver convenience

กว่า 10 ปี ที่เราส่งมอบความสะดวกสบาย สำหรับการขนส่งทั่วโลก ให้คุณส่งไปต่างประเทศได้ง่ายกว ่า มั่นใจได้ ด้วยความเชี่ยวชาญของเราและเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแก่ง ทำให้สินค้าถึงปลายทางได้อย่างราบลื่น สำหรับปี 2018 น ี้ เรากำลังพัฒนาการบริการส่งของเราให้ดีกว่าเดิม และขอขอบพระคุณ ลูกค้าหลายหมื่นรายที่เลือกเรา

Tavit.
SME SHIPPING

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สินค้าต้องกำกัด มีอะไรบ้าง?
ส่งสินค้าไปต่างประเทศกับ SME SHIPPING มันดีต่อใจ ❤️✨
สินค้าห้าม นำเข้า-ส่งออะไร มีอะไรบ้าง? มาดูกัน
เรามาดูกันว่า สินค้าห้ามทำการ นำเข้า-ส่งออก มีอะไรกันบ้าง?

ผลิตภัณฑ์

ส่งของไปต่างประเทศ
SHIPPING
ส่งของ
ส่งเอกสาร
ส่งสินค้า
ส่งพัสดุภัณฑ์
ส่งไปรษณ์ย์
ส่งทางเรือ
ส่งทางเครื่องบิน
D HL EXPRESS
FEDEX EXPRESS
TNT EXPRESS
UPS
DOMESTIC EXPRESS
ECOMMERCE SHIPPING

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


48 Ratchadapisek 16
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

บริการส่งของ ส่งเอกสาร ส่งสินค้า ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งไปรษยณ์ ส่งทางเร ือ ส่งทางเครื่องบิน ซึ่งทั้งหมดเป็นบริการแบบรับส่งถึงที่ (Door to Door) และเป็นบริการจัดส่งระหว่างประเทศทั้งหมด

ปัจจุบันเราให้บริการด้านการขนส่งได้ทั่วโ ลก โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท องค์กร ห้างร้าน ชั้นนำของไทยมากกว่า 1,000 บริษ ัท นอกจากจะให้บริการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศในอัตราที่ประหยัดแล้ว เรายังอัดแน่นไปด้วยข้อมูลในเรื่องช่องทางการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ เพราะเรารู้ว่าลูกค้าต้องทำงานแข่งกับเวลา และในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเพื่อศักยภาพทางการแข่งขัน ดังนั้นเราจึงไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ เพราะไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นประเภท ใด ขนาดเล็กหรือใหญ่ หนักหรือเบา เราพร้อมเฟ้นหารูปแบบการขนส่งที่ดีที่สุดให้คุณได้

สอบถามข้อมูลเพื่อเรียกใช้บริการได้ที่ 02-105-7777

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00

บรรทุกและขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Nathalin Group Nathalin Group
88 Soi Bangna-Trad 30 Bangna, Bangna
Bangkok, 10260

Aura Move Express Aura Move Express
27/28 สวีทการ์เด้นวิลล์2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

บริการขนส่งสินค้าจาก ไทย - มาเลเซีย ส่งมากกว่า 20 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วกิโลกรัมละ 80 บาท

PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประม PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประม
Bangkok, 10900

บริการนำเข้าสินค้า/ประมูลสินค้า/ซื้อ-ขาย/แลกเงิน/ติดต่อธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น

Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping
Praram3
Bangkok, 10120

IATA Airfreight Forwarder with over 38 years of experience.

Climax Forwarding Thailand Climax Forwarding Thailand
559Mueang Thong Village 2 Phase 3 Soi 6/3, Phatthanakarn Rd., Suan Luang, Suan L
Bangkok, 10250

We are logistics, Shipping and Transportation provider in Thailand. We Provide Shipments globally, Support custom clearance and delivery door to door to anywhere in Thailand. We make affordable Air/Sea freights to anywhere in the world and many more...

TM CARGO Shipping TM CARGO Shipping
Bangkok, 10700

นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน ขนส่งจีนไทย ขนส่งไทยจีน สั่งซื้อสินค้าจากจีน แลกเงินหยวน

Shopee Dropoff Partner - Chornament ถนนราชปรารภ & กล Shopee Dropoff Partner - Chornament ถนนราชปรารภ & กล
Chornament ร้านหินนำโชค 78/8 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี
Bangkok, 10400

Shopee Express Drop-off Partner - Chornament ถนนราชปรารภ & ขายปลีก ขายส่ง กล่องลูกฟูก กล่องไปรษณีย์

Thaiharmony International logistic Thaiharmony International logistic
9 ถนน พัฒนาชนบท 3 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
Bangkok, 10520

ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร

เจริญวานิช ขนส่ง เจริญวานิช ขนส่ง
388 พุทธมณฑลสาย 3 ซอย.16/5 แขวง. ศาลาธรรมสพน์ เขต.ทวีวัฒนา
Bangkok, 10170

ส่งด่วน ลพบุรี"ทุกๆอำเภอ เมือง ท่าวุ้ง ท่าโขลง บ้านหมี่ วังม่วง พัฒนานิคม ซอย12 ท่าหลวง �02-4088366

AISIN CLUS AISIN CLUS
ท่าน้ำนน
Bangkok, 11000

ขายอะไหล่รถยนต์

MS Cargo รับนำเข้าสินค้า จากจีน MS Cargo รับนำเข้าสินค้า จากจีน
JJGreen2 Prachchuen Soi 10
Bangkok, 10210

MS Cargo

FDX express FDX express
Bangkok

FDX express เป็นบริษัทรับ-ส่งสินค้า จัดหาสินค้า พร้อมจัดส่งให้ถึงมือคุณ