การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งป

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งป

ความคิดเห็น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วิทยาลัยเพาะช่าง ถนนตรีเพชร เขตพระนคร

ติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวดศิลปะ?

Photos from การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย's post 12/04/2021

ประกาศด่วน❗️🦠
เลื่อนการประกวดแข่งขันศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 20 ไป ปีพศ. 2565 ช่วงเดือน พฤษภาคม
หัวข้อประกวดเรื่องเดิมทุกประเภท
มีข้อสงสัยติดต่อ 0819096419 อ. วรพงษ์ อรุณเรือง

01/04/2021

[03/09/21]   การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปีพ.ศ.2564 (การแข่งขันเน้นปฎิบัติการควบคุมการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเข้มงวด)
26-30 พฤษภาคม 2564 (เวลา 8.00-16.30 วันสุดท้าย 8.00-12.00)
หัวข้อการประกวด
ระดับประชาชน
1.ประเภทผลงานสำเร็จรูป
"คู่พระ-นางในวรรณคดีไทย"
2.ประเภทปั้นปูนสด
" รามาวตาร"
3.ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ
" สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีไทย"
ระดับเยาวชน
4.ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ
" ตามรอยครูช่างสมัยอยุธยา"
ส่งผลงานสำเร็จรูปวันที่ 25 พฤษภาคม 2564เวลาราชการที่ วิทยาลัยเพาะช่าง
แข่งขัน ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 ที่วิทยาลัยเพาะช่าง
(ผู้สมัครมาแล้ว ไม่ต้องสมัครมาใหม่ ถ้ารุ่นเยาวชนถ้าอายุเกินขอให้แจ้งเปลี่ยนมาแข่งขันในระดับประชาชน )
Worapong Arunrueang 0819096419

25/02/2021
21/07/2020

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ ท่านอาจารย์ ดร.สุพร ชนะพันธ์ุ ขอดวงวิญญาณท่านอาจารย์สู่สุคติ
คณะกรรมการการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย

08/07/2020

ร้านตัวแทนจำหน่าย ปูน m900 ปูนสำหรับช่างปั้น ลองเช็คดูนะครับ

23/06/2020

ขอแสดงความเสียใจ ด้วยนะครับ
นักศึกษาปั้นไทยผู้กำลังหลัก ของการจัดกิจกรรมศิลปะปูนปั้นที่เพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความเสียใจ ในการจากไปของนักศึกษา สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ทั้ง 2 คน
จากการเหตุการณ์ถูกไฟฟ้าแรงสูงช๊อต จนเสียชีวิต
น้ำมนต์ ปั้นไทย
(กิจพงษ์​ พรหมนิล)

พี่เจมส์ ปั้นไทย
(ธนกฤษ บุญประเสริฐ)

ขอเเสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เเก่ครอบครัวพรหมนิล เเละ ครอบครัวบุญประเสริฐ

https://siamrath.co.th/n/164561

01/04/2020
19/03/2020

เลื่อนการประกวดแข่งขันศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 20 ไป ปี 2564 หัวข้อประกวดเรื่องเดิมทุกประเภท
มีข้อสงสัยติดต่อ 0819096419 อ. วรพงษ์ อรุณเรือง

18/02/2020

ประชุมวางแผนงาน
โครงการการอนุรักษ์แบบอย่างลวดลายสกุลช่างพุทธศิลป์ ตอน ลวดลายสมัยอยุธยาตอนหลัง

ส่วนหนึ่งของโครงการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20

18/02/2020

รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ประธานคณะกรรมการตัดสิน และประธานการดำเนินการจัดประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงานฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สนั่น รัตนะ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม สำนักศิลปกรรม

คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย

18/02/2020

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง แสดงควมยินดีกับ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้รับการอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ปีการศึกษา 2563

18/02/2020

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง แสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สนั่น รัตนะ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม สำนักศิลปกรรม

คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย

09/02/2020

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์สนั่น รัตนะ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม สำนักศิลปกรรม

คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย

24/11/2019

Photos from การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย's post

23/11/2019

วันนี้ วิทยากร คุณมงคล ฤาชัยราม ขึ้นโกรกปูนไว้ พรุ่งนี้ สาธิตปั้นให้ดูสดๆ ได้ชมทุกกระบวนการ จนเป็นผมงานสำเร็จ มาชมได้ ที่ห้องประชุมจุฑาธุช วิทยาลัยเพาะช่าง 9.00 น.เป็นต้นไป

23/11/2019

วิทยากรคุณ รุจ คุณธาดา อธิบายสรุป ตอบข้อสงสัย เทคนิค จากประสบการณ์การทำงาน

23/11/2019

ผลงานตัวอย่างสาธิต การปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ คุณ รุจ อินทร์ใจเอื้อ ประติมากรปูนปั้นยอดเยี่ยม

23/11/2019

Photos from การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย's post

23/11/2019

ขอบพระคุณ ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ วิทยากรบรรยายเรื่องศิลปะสมัยอยุธยา คุณรุจ อินทร์ใจเอื้อ คุณมงคล ฤาชัยราม และคุณธาดา แก้ว สมนึก ประติมากรปูนปั้นยอดเยี่ยม วิทยากรภาคปฏิบัติการ🙏❤️
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน บริษัททีพีไอโพลีนจำกัด(มหาชน)🙏

23/11/2019
23/11/2019
23/11/2019

Photos from การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย's post

22/11/2019

สัปดาห์หน้าวางจำหน่าย.....

ใบสมัคร ครั้งที่20/63 22/11/2019

ใบสมัคร ครั้งที่20/63

20/11/2019

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙

19/11/2019

เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการแน่นพระอุระ (อก) และพระหทัย (หัวใจ) เต้นเร็ว คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อถวายการตรวจพระหทัยอย่างละเอียด ผลการฉีดสีของหลอดพระโลหิตที่ไปเลี้ยงพระหทัยพบว่า มีการตีบของหลอดพระโลหิต ๑ เส้น แต่ไม่จำเป็นต้องถวายการรักษาด้วยการทำบอลลูนหรือการใส่ขดลวด คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานปรับพระโอสถ และขอพระราชทานให้ประทับพัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษา รวมทั้งขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

------------------------------------------------------------------
พระฉายาลักษณ์_ อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร ผู้ฉาย

exhibition.contestwar.com 16/11/2019

นิทรรศการ ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ | Contest War

exhibition.contestwar.com นิทรรศการ ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจะมีพ...

14/11/2019

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

02/10/2019

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย's cover photo

29/09/2019
27/09/2019

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน เตรียมงาน วางแผนงาน การจัดการประกวดฯครั้งที่ 20
Cr.ภาพ อ.หยกสุรางคนา

27/09/2019

วิทยาลัยเพาะช่าง กรมศิลปากร และบริษัท ทีพิไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เชิญชมนิทรรศการปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืนสานงานศิลปะปูนปั้นให้ผู้สนใจศิลปะไทย และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. - 26 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยผลงานที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ชิ้นงาน รวมไปถึงผลงานของศิลปินปูนปั้น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 อีกทั้งผลงานประติมากรปั้นปูนยอดเยี่ยมและศิลปินรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 70 ชิ้น

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยนี้ เริ่มมีการจัดการประกวดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 และได้ ดำเนินการ จัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่องถึง 19 ครั้ง โดยวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน ได้ร่วมกันจัดการประกวดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานศิลปะปูนปั้นให้เป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกของประติมากรปั้นปูนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับความสนใจจากช่างพื้นบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วม มากขึ้นทุกปี

[09/26/19]   การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปีพ.ศ.2563
หัวข้อการประกวด
ระดับประชาชน
1.ประเภทผลงานสำเร็จรูป
"คู่พระ-นางในวรรณคดีไทย"
2.ประเภทปั้นปูนสด
" รามาวตาร"
3.ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ
" สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีไทย"
ระดับเยาวชน
4.ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ
" ตามรอยครูช่างสมัยอยุธยา"
ส่งผลงานสำเร็จรูปวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลาราชการที่ วิทยาลัยเพาะช่าง
แข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2563 ที่วิทยาลัยเพาะช่าง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วิทยากรคุณ รุจ คุณธาดา อธิบายสรุป ตอบข้อสงสัย เทคนิค จากประสบการณ์การทำงาน
ผลงานตัวอย่างสาธิต การปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ คุณ รุจ อินทร์ใจเอื้อ ประติมากรปูนปั้นยอดเยี่ยม
สัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั...
ช่วงรับรางวัล
live ตัดสินการปั้นปูนสด เรื่อง "อิลราช"
live ตัดสินระดับเยาวชน "อนุรักษสัตว์ไทย"

ที่อยู่


Bangkok
Bangkok เหตุการณ์/สถานที่อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสต ศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Bangkok, 12120

Sport Complex for All เรายึดมั่นว่า สนามกีฬาไม่ได้ใช้เพียงนักกีฬา แต่สนามกีฬาต้องใช้โดย "ทุกคน"

Flower Garden Flower Garden
9/238 Bangbon
Bangkok, 10150

Wedding Planning Service and Florals Design for Weddings & Events Tel. 099 392 4664 LINE ID : @flowergarden

ไม้เทนนิสมือ 2 - Tennis Used Racquet ไม้เทนนิสมือ 2 - Tennis Used Racquet
Bangkok, 10230

ต้องการไม้เทนนิส กระเป๋าใส่แร็กเก็ต สอบถามได้ครับ

ผ้าขนหนูอัดเม็ด ไฮเทคจากโรง ผ้าขนหนูอัดเม็ด ไฮเทคจากโรง
Bangkok

ผ้าอัดเม็ด เช็ดทำความสะอาด แบบพกพา

FunBox FunBox
23/119 Royal City Avenue, Rama 9 Road , Huaykwang
Bangkok, 10310

FunBox ที่แฮงค์เอาท์แห่งใหม่ เสิร์ฟแรงบันดาลใจ+ไอเดีย Design ฟรีๆ

Enjoy & friend Music Enjoy & friend Music
Enjoy Music & Friends
Bangkok, 10200

เทศกาล ดนตรี อินดี้ ที่จะมีมากกว่าเสียงเพลง

Deep25 Deep25
1213/381 Town In Town Soi 17, Ladprao
Bangkok, 10310

บริการให้เช่าเครื่องเสียง,เ บริการให้เช่าเครื่องเสียง,เ
489/15 แขวงคลอนถนน เขตสายไหม
Bangkok, 10220

บริการเช่าเครื่องเสียง/เช่าระบบไฟ เช่าเวที เช่าทรัส รองรับงานทุกประเภท www.soundhugthailand.com tel.087-1096340

The Club at Koi The Club at Koi
39 Fl, Sathorn Square Building, 98 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, 10500 Bangkok
Bangkok, 10500

A lifestyle destination at Sathorn Square Tower — 39th fl. Join our Line group @theclubatkoi for generous promos! Map ⇨ https://goo.gl/maps/8jwm9V3k8wF2

International Basketball Alliance International Basketball Alliance
Bangkok

iBA was created to promote high quality Basketball leagues in Thailand. Our mission is to delight Team Owners & players with integrity.

HR Films Thailand HR Films Thailand
Bangkok, 10330

When uniqueness is at its best! For the first time ever in Thailand, HR Films is at your service for the most filmy and bollywood-styled wedding photography / videography / cinematography in your budget.