หัวใจสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เขตห

หัวใจสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เขตห

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกอง
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกอง
แจ้งวัฒนะ
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5, ถนนแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
120 หมู่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิ
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิ
10210
มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation
มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation
BETAGRO GROUP 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi
Media Agency Association of Thailand - MAAT
Media Agency Association of Thailand - MAAT
40/64 อาคาร OCM ซอย สยามสามัคคี วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่
Thai Furniture Association
Thai Furniture Association
65/13 Soi Chaengwatana1,Talad Bangkaen,Lak Si
สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Lutheran Heritage Foundation Asia
Lutheran Heritage Foundation Asia
34/51-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 14 หลักสี่ ทุ่งสองห้อง
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง
CWEFT
CWEFT
CWEFT, 90/15 Moo 4, Chaengwattana 11 Road, Thung Song Hong, Laksi
海上丝路孔子学院 สถาบันขงจื่อเส้นทา
海上丝路孔子学院 สถาบันขงจื่อเส้นทา
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ของดีชินเขตงามวงค์วาน
ของดีชินเขตงามวงค์วาน
Soi Chinnakhet 2/16
ศูนย์หนังสือ
ศูนย์หนังสือ
Nonthaburi 11120

ความคิดเห็น

ขอเรียนเชิญค่ะ
#จะกอบกู้ศรัทธามหาชน
#คืนสู่พรรคประชาธิปัตย์ได้
#ง่ายนิดเดียว..แค่ทำในสิ่งตรงข้ามกับที่เจ้ามาร์คและแวดล้อมท่านผู้เฒ่าเคยทำ..ทำกันจนพังพาบมาแล้วอย่างเห็นๆในการเลือกตั้งที่ผ่านมา..แค่นี้แหละ..มันก็แค่นี้จริงๆ

ไม่เอาดีเข้าตัว.เอาชั่วให้คนอื่น
ไม่พล่ามจนหูรูดชำรุด.มีแต่กลิ่นปากสุดเหม็นคนชิงชัง
ไม่ร่านจนลืมสำรวม.ระรานเขาไปทั่วจนขาดมิตร
ไม่สติแตกแดกแต่พูด.ทำไรไม่เคยเป็นแม้ยุทธศาสตร์ไม่เคยมี
ไม่เคยเห็นหัวผู้อื่น.เห็นแต่หางตัวเองนึกว่าหัวของกู
ไม่ลำพองตัวจนผิดสำแดง.แท้จริงกลวงสมองโบ๋ตลอดมา
ไม่เรียกแต่ประชาชนให้ออกมาก่อน.แต่ตัวเองนำไม่เป็น
ไม่เอาแต่อิจฉาจนพองขน.เอาแต่ลำพองขนหางตัวเอง

๑๕พ.ค.นี้
ก้อรู้แล้ว
กู้ได้.กู้ไม่ได้
อลงกรณ์ พลบุตร จุดเปลี่ยนประชาธิปัติย์
อลงกรณ์ พลบุตร จุดเปลี่ยนประชาธิปัติย์
อลงกรณ์ พลบุตร จุดเปลี่ยนประชาธิปัติย์
อลงกรณ์ พลบุตร จุดเปลี่ยนประชาธิปัติย์

พรรคประชาธิปัตย์ เขตหลักสี่
ว่องไว ใจสู้ รู้งาน
Twitter @DemocratLaksi
Email: [email protected] **ทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ เขตหลักสี่**

*นายสมานจิตต์ สิงหะไชย
-สมาชิกสภาเขตหลักสี่ (พ.ศ.2553-2557)
-ประธานสภาเขตหลักสี่ (พ.ศ.2553-2554)

*นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์ (เอก)
-สมาชิกสภาเขตหลักสี่ (พ.ศ.2553-2557)
-ประธานสภาเขตหลักสี่ (พ.ศ.2555-2556)

*นายธราธพ ชาตรี (ป้อ)
-สมาชิกสภาเขตหลักสี่ (พ.ศ.2553-2557)
-ประธานสภาเขตหลักสี่ (พ.ศ.2554-2555)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถาบันพระปกเกล้า's post 10/12/2021

Photos from สถาบันพระปกเกล้า's post

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 09/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 09/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

09/12/2021

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในรัชกาลที ๕

เจ้าดารารัศมี พระนามลำลองเรียกกันในครอบครัวว่า “เจ้าน้อย” และในพระประยูรญาติว่า “เจ้าอึ่ง” ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๑๖ ณ คุ้มหลวงกลางเวียง นครเชียงใหม่ เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ประสูติแต่เจ้าทิพเกสร

เมื่อทรงพระเยาว์ เจ้าดารารัศมีทรงพระอักษรทั้งฝ่ายล้านนา สยาม และภาษาอังกฤษ จนแตกฉาน ทั้งยังได้ทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ จนนับได้ว่าทรงเป็นผู้รอบรู้ในด้านขนบประเพณีอันเก่าแก่เหล่านั้นดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียว

เมื่อวัยเยาว์นั้น พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้จัดการให้พระองค์ไว้จุกตามแบบธรรมเนียมสยาม ซึ่งไม่เคยปรากฏในล้านนามาก่อน

เจ้าดารารัศมี ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ในปี ๒๔๒๙ นั้น พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้เสด็จลงมายังกรุงเทพฯ เพื่อร่วมในพระราชพิธีลงสรง และสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าดารารัศมีได้โดยเสด็จพระบิดาลงมากรุงเทพฯ ในครั้งนี้ด้วย และได้รับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอม ตำแหน่งพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เลยประทับอยู่ ณ กรุงเทพพระมหานครนับแต่นั้นมา

ในระหว่างที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ทรงดำรงพระองค์อย่างเรียบง่าย มิได้สนพระทัยต่อการถูกมองพระองค์ว่าเป็น “เจ้าหญิงเมืองลาว” แต่ประการใด ทรงให้ข้าหลวงในตำหนักแต่งกายด้วยผ้าซิ่นแบบล้านนา เหมือนเมื่อครั้งที่ยังประทับอยู่ ณ คุ้มหลวงนครเชียงใหม่ทุกประการ รวมทั้งโปรดให้ให้ศึกษาศิลปะดนตรีไทย ดนตรีสากล การขับร้อง และการฟ้อนรำ

ขณะนั้นยังทรงเป็นเพียงเจ้าจอมพระสนม ยังไม่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรี จนกระทั่งปี ๒๔๕๑ ที่เจ้าจอมมารดาดารารัศมีมีพระประสงค์จะเสด็จกลับไปเยือนนครเชียงใหม่ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นพระมเหสีดำรงพระอิสริยยศ “พระราชชายา” และดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้านายแห่งพระราชวงศ์จักรีนับแต่นั้น

ถึงแม้จะทรงศักดิ์เป็นพระมเหสีในตำแหน่งพระราชชายา แต่กระบวนเสด็จพระดำเนินสู่นครเชียงใหม่ครั้งนั้น รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชทานอย่างเต็มตามโบราณราชประเพณีเสมอด้วยทรงครองพระอิสริยยศพระมเหสีในตำแหน่ง “พระอัครชายาเธอ” เลยทีเดียว

ในที่สุดเจ้าดารารัศมี ก็ทรงพระครรภ์ และมีพระประสูติกาลพระราชธิดา เมื่อปี ๒๔๓๒ ทรงพระนามว่า “พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า วิมลนาคนพีสี” (อ่านว่า วิ-มน-นาก-นะ-พี-สี) หรือพระนามเรียกขานในหมู่ข้าหลวงว่า “เสด็จเจ้าน้อย” เป็นที่โปรดปรานฯ ในพระราชบิดายิ่งนัก ด้วยทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่ฉลองพระองค์ซิ่นแบบเจ้านายเมืองเหนือตลอดเวลา เป็นที่น่าเสียดายว่า พระธิดามีพระชันษาเพียง ๓ ปี ก็สิ้นพระชนม์ลง

การสิ้นพระชนม์ของพระราชธิดาในคราวนี้นั้น รัชกาลที่ ๕ ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก ทรงมีรับสั่งกล่าวโทษพระองค์เองว่าทรงเสียพระทัยยิ่งนัก ที่ทรงมิได้สถาปนาพระยศพระราชธิดาให้เป็น “เจ้าฟ้า” ตามศักดิ์แห่งพระมารดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงพระราชธิดาในพระเจ้าประเทศราช เป็นเหตุให้สิ้นพระชนม์ แต่สำหรับเจ้าดารารัศมีแล้วนั้น ทรงเสียพระทัยอย่างที่สุด ไม่สามารถรับสั่งเป็นคำพูดได้ ทรงฉีกทำลายพระฉายาลักษณ์ที่พระบรมราชสวามีประทับร่วมอยู่กับพระองค์และพระราชธิดาเสียจนหมดสิ้น

หลังจากเสด็จนิวัติพระนคร เจ้าดารารัศมีได้ทรงประทับอยู่ในพระราชวังดุสิตได้เพียง ๑๐ เดือน ก็ต้องทรงประสบกับเหตุวิปโยคคราใหญ่ เมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต นับรวมเวลาที่เจ้าดารารัศมีได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาท เป็นเวลา ๒๓ ปีเศษ

นับแต่สิ้นรัชกาลที่ ๕ เจ้าดารารัศมียังทรงประทับในพระราชวังดุสิตมาโดยตลอด จนกระทั่งปี ๒๔๕๗ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบถวายบังคมทูลลา รัชกาลที่ ๖ เพื่อเสด็จนิวัตินครเชียงใหม่เป็นการถาวร เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว ก็เสด็จพระดำเนินสู่นครเชียงใหม่ และเสด็จพระดำเนินถึงยังนครเชียงใหม่ ได้เข้าประทับยังคุ้มท่าเจดีย์กิ่ว ริมแม่น้ำปิง ตั้งแต่นั้น

ในบั้นปลายพระชนม์ชีพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักดาราภิรมย์ ณ สวนเจ้าสบาย อำเภอแม่ริม อันเป็นตำหนักที่รัชกาลที่ ๖ สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับ โดยแวดล้อมด้วยพระประยูรญาติและข้าหลวงในพระองค์เป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี

จนกระทั่งปี ๒๔๗๖ พระองค์เริ่มมีพระอาการประชวรด้วยพระโรคพระปัปผาสะพิการ (ปอดพิการ) แพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พยายามถวายการรักษาอย่างเต็มที่ แต่พระอาการมีแต่ทรงกับทรุด เจ้าแก้วนวรัฐ ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดา จึงเชิญเสด็จมาประทับ ณ คุ้มรินแก้ว ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้สะดวกในการที่พระประยูรญาติจะได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการและเป็นการง่ายที่แพทย์จะถวายการรักษา

ความทราบถึงพระกรรณรัชกาลที่ ๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อัญเชิญด้ายสายสิญจน์มาผูกพระกรเจ้าดารารัศมี พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยในการรักษาพระอาการและโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ถวายรายงานพระอาการให้ทรงทราบเป็นประจำวัน ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้นายแพทย์กรมรถไฟขึ้นมาประจำกับแพทย์ทางเชียงใหม่ถวายการดูแลพระอาการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้น เจ้าแก้วนวรัฐ พระประยูรญาติ และข้าราชบริพาร ยังได้จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดย้ายที่ได้จากประเทศอินโดนีเซียเพื่อฉายดูพระปัปผาสะ เป็นการช่วยแพทย์แผนปัจจุบัน แต่พระอาการก็มิได้ทุเลาลงแต่อย่างใด

พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖ เมื่อเวลา ๑๕.๑๔ น. ณ คุ้มรินแก้ว สิริพระชันษา ๖๐ ปี ๓ เดือน ๑๓ วัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศกุดั่นน้อยและเครื่องสูง ๑ สำรับ และให้ข้าราชบริพารไว้ทุกข์มีกำหนด ๗ วัน เป็นเกียรติยศ

Cr. โบราณนานมา

09/12/2021

#วันนี้ในอดีต วันนี้เมื่อ ๘๐ ปีก่อน

ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกแผ่นดินไทย ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เมื่อญี่ปุ่นส่งกำลังพลเข้ารุกรานไทยในหลายพื้นที่ชายทะเลของไทยได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในเวลาถัดมา แม้ว่าเบื้องต้นเมื่อครั้งที่อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีในเดือนกันยายน ๒๔๘๒ อันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไทยจะประกาศ “...วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด...” ก็ตาม

อย่างไรก็ดี การวางตัวเป็นกลางของไทยมิได้หมายความว่าไทยปฏิเสธการใช้กำลัง เพราะเมื่อฝรั่งเศสเพลี่ยงพล้ำตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับเยอรมนี รัฐบาลชาตินิยมของไทยในสมัยนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะยึดเอาดินแดนลาวและกัมพูชาที่ตกอยู่ภายใต้ความครอบครองของฝรั่งเศสมาเป็นของไทย ทำให้ “ญี่ปุ่น” ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลอยู่ในอินโดจีนเข้ามาไกล่เกลี่ย และฝรั่งเศสได้ยอมมอบดินแดนบางส่วนให้กับไทยในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๔๘๔

ล่วงเข้าปลายปี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ญี่ปุ่นที่เคยช่วยให้ไทยได้ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาจากฝรั่งเศส ได้ส่งเอกอัครราชทูตเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา ๒๓ นาฬิกา เพื่อขออาศัยดินแดนไทยเป็นทางผ่านในการเคลื่อนทัพ ก่อนการประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐฯ ในวันที่ ๘ ธันวาคม เวลา ๑ นาฬิกา แต่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่ต่างจังหวัด ทำให้ขาดผู้มีอำนาจในการสั่งการ

ญี่ปุ่นไม่รอช้ายกพลขึ้นบกในพื้นที่ชายทะเลของไทย แม้ว่าทางการไทยจะยังมิได้ให้ความยินยอมจนนำไปสู่การสู้รบระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่ไทย หลังจากที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเดินทางไปขอพบนายกรัฐมนตรีไทยเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่ไทยจะออกประกาศให้ทหารและตำรวจหยุดยิง

ประกาศของรัฐบาล

“...ได้รับโทรเลขจากจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ น. ว่าเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และบางปู ทางบกได้เข้าทางจังหวัดพิบูลสงคราม ทุกแห่งดังกล่าวแล้วได้มีการปะทะสู้รบกันอย่างรุนแรงสมเกียรติของทหารและตำรวจไทย ๐๗.๓๐ น. วันนี้ รัฐบาลไทยได้สั่งให้ทหารและตำรวจทุกหน่วยหยุดยิงชั่วคราวเพื่อรอคำสั่ง ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเจรจากันอยู่ ผลเสียหายทั้งสองฝ่ายยังไม่ปรากฏ...”

กรมโฆษณาการ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

ต่อมาในวันที่ ๙ ธันวาคม ได้มีการเรียกประชุมวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเป็นการด่วนเพื่อที่รัฐบาลจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางรัฐบาลได้ยินยอมให้ญี่ปุ่นผ่านประเทศไทย เพื่อไปมาเลเซีย สิงคโปร์ และพม่า “...เพราะไม่มีทางจะต่อสู้ต้านทานกำลังกองทัพญี่ปุ่นได้จึงยอมตามคำขอ...”

“...มวลสมาชิกสภาได้รับทราบดังนั้นแล้ว เพราะเหตุที่ได้กล่าวแล้วว่า คนไทยทุกคนได้รับการปลุกใจให้รักชาติ ให้ทำการต่อสู้ศัตรู ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่ของคนไทยในการรบเมื่อทราบว่ารัฐบาลยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไป โดยไม่ได้มีการต่อสู้ตามที่เคยประกาศชักชวนปลุกใจไว้ อันตรงกันข้ามกับจิตใจคนไทยในขณะนั้น จึงทำให้การประชุมในครั้งนั้น เป็นการประชุมที่แสนเศร้าที่สุด ทั้งสมาชิกสภา รัฐมนตรี ได้อภิปรายซักถามโต้ตอบกันด้วยน้ำตานองหน้า ความรู้สึกของทุกคนในขณะนั้น คล้ายกับว่าเด็กถูกผู้ใหญ่ที่มีกำลังมหาศาลรังแก จะสู้ก็สู้ไม่ได้ ทั้งมีความวิตกว่า ประเทศไทยได้สูญเสียเอกราชอธิปไตยไปแล้ว...” ประเสริฐ ปัทมะสุนธ์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา กล่าว

อ้างอิง: รัฐสภาไทย ในรอบสี่สิบสองปี (๒๔๗๕-๒๕๑๗). ประเสริฐ ปัทมะสุนธ์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา ลิงก์ : https://bit.ly/2r5P0a4

Cr. โบราณนานมา

09/12/2021

ทรงจูงพระหัตถ์พระราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๘

๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๔๓ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

Cr. โบราณนานมา

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 09/12/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 09/12/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

09/12/2021

สิงคโปร์ประกาศ ฉลาดที่สุดในโลก

07/12/2021

รถติดแก้อย่างไร

Photos from Modern Bangkok's post 07/12/2021

Photos from Modern Bangkok's post

07/12/2021
07/12/2021

MOBILE พาณิชย์ (รถธงฟ้า) ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เขตหลักสี่

โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แผนการเดินรถ วันที่ 8-12 ธ.ค.64

8 ธ.ค.64 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 315
9 ธ.ค.64 ชุมชนแฟลตตำรวจฯ ทุ่งสองห้อง
10 ธ.ค.64 แฟลตเคหะบางบัว
11 ธ.ค.64 แฟลตเคหะหลักสี่
12 ธ.ค.64 หมู่บ้านจัดสรรรถไฟ

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประสานงาน ไลน์/โทร 0866771436 (ป้อ ธราธพ)

#ทําได้ไวทําได้จริง

MOBILE พาณิชย์ (รถธงฟ้า) ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เขตหลักสี่

โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แผนการเดินรถ วันที่ 8-12 ธ.ค.64

8 ธ.ค.64 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 315
9 ธ.ค.64 ชุมชนแฟลตตำรวจฯ ทุ่งสองห้อง
10 ธ.ค.64 แฟลตเคหะบางบัว
11 ธ.ค.64 แฟลตเคหะหลักสี่
12 ธ.ค.64 หมู่บ้านจัดสรรรถไฟ

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประสานงาน ไลน์/โทร 0866771436 (ป้อ ธราธพ)

#ทําได้ไวทําได้จริง

07/12/2021

๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๔๓ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

#ทรงพระเจริญ

๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๔๓ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

#ทรงพระเจริญ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 07/12/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 07/12/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

06/12/2021

MOBILE พาณิชย์ (รถธงฟ้า) ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เขตหลักสี่

โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แผนการเดินรถ วันที่ 4-7 ธ.ค.64

4 ธ.ค.64 ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14
5 ธ.ค.64 ชุมชน กฟภ.นิเวศน์ 2
6 ธ.ค.64 เคหะชุมชนท่าทราย
7 ธ.ค.64 ชุมชนมหานครนิเวศน์

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประสานงาน ไลน์/โทร 0866771436 (ป้อ ธราธพ)

#ทําได้ไวทําได้จริง

MOBILE พาณิชย์ (รถธงฟ้า) ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เขตหลักสี่

โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แผนการเดินรถ วันที่ 4-7 ธ.ค.64

4 ธ.ค.64 ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14
5 ธ.ค.64 ชุมชน กฟภ.นิเวศน์ 2
6 ธ.ค.64 เคหะชุมชนท่าทราย
7 ธ.ค.64 ชุมชนมหานครนิเวศน์

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประสานงาน ไลน์/โทร 0866771436 (ป้อ ธราธพ)

#ทําได้ไวทําได้จริง

06/12/2021

ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🗓 ซึ่งเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 และวงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือจะจัดแสดง 🥁🎸🎤

🕓 ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามม้านางเลิ้งเดิม

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

🚌 โดยมีรถ ขสมก บริการฟรี ณ จุดรับ-ส่ง สนามหลวง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่และสนามศุภชลาศัย จนกว่าประชาชนที่มาชมนิทรรศการจะเดินทางกลับหมดทุกคน

Cr. พระลาน

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 06/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

06/12/2021

มุ่งพัฒนาถนนทุกสาย...สู่ประชาชน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ์ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือความยากจน และให้เป็นต้นแบบในการไปประยุกต์ใช้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๔,๘๗๗ โครงการทั่วประเทศไทย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๘ ด้าน
๑. ด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๓,๓๘๖ โครงการ
๒. ด้านการเกษตร จำนวน ๑๔๒ โครงการ
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๙๙ โครงการ
๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๓๔๗ โครงการ
๕. ด้านสาธารณสุข จำนวน ๕๙ โครงการ
๖. ด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน ๘๔ โครงการ
๗. ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน ๓๙๙ โครงการ
๘. บูรณาการร่วมกัน/อื่น จำนวน ๒๖๑ โครงการ
และถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ของแต่ละภาค มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด รวม ๑,๘๖๑ โครงการ
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ๒๖ จังหวัด รวม ๘๐๘ โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๑,๒๒๔ โครงการ
ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ๙๕๔ โครงการ

ประเทศไทยจึงเป็นเสมือนห้องทรงงานขนาดใหญ่ของพระองค์และพระบรมวงศ์ ที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องใด พระองค์ก็จะทรงช่วยขบคิดและแจกแจงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยพระอัจฉริยภาพ ที่พระองค์ท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชื่อมโยง บูรณาการและสอดคล้องร่วมกัน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีพระราชดำริให้ทรงทำฝ่ายเล็ก ๆ ในป่าเพื่อชะลอน้ำไว้ในป่าให้มากที่สุด เมื่อน้ำค่อย ๆ ไหลลงมาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อไปดักน้ำไว้ ก่อนที่น้ำจะลงมาที่เชิงเขา สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างเขื่อนไว้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ทำแก้มลิง ทางกั้นน้ำ ทางน้ำท่วม สุดท้ายเมื่อใช้น้ำต่าง ๆ เป็นประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้าแล้ว น้ำเหล่านั้นเกิดเป็นน้ำเสีย จึงคิดหาวิธีบำบัดน้ำเสีย เกิดเป็นโครงการกังหันชัยพัฒนา ใช้พืชต่าง ๆ ในการบำบัดน้ำเสีย สุดท้ายน้ำจะลงไปที่ป่าชายเลน ช่วยกรองน้ำและดักน้ำเสียก่อนลงสู่ทะเล

ที่มา : สรุปภาพรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการพระราชกรณียกิจได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/Projects

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

Cr. กรมประชาสัมพันธ์

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 06/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 06/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 06/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 06/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

06/12/2021

ทุกวันนี้โลกเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรต่าง ๆ ก็ถูกใช้เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของประชากรมนุษย์ และ “ดิน” คือทรัพยากรสำคัญที่เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัยที่จำเป็นต่าง ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่มห่ม และเชื้อเพลิง

เราใช้ “ดิน” อยู่ตลอดเวลา ดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และนับวันก็มีแต่เสื่อมสลายไป

ในหลวง ร.9 ทรงเล็งเห็นปัญหานี้ ท่านทรงเห็นว่าดินเป็นทรัพยากรที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารของชาติ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และวางโครงการฟื้นฟูดินในทุกพื้นที่มาอย่างยาวนาน จนนำไปสู่ความสำเร็จในระดับชาติ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแบบเป็นรูปธรรมและจับต้องได้

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระองค์ องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวง ร.9 เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

อ่านเรื่องราว “พลังแห่งแผ่นดิน” ที่ทั่วโลกต่างยกย่อง ได้ที่นี่ https://bit.ly/3ookpBa

Cr. ฤๅ

06/12/2021

ในหลวง ร.6 ท่านทรงให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมเป็นอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การให้รัฐบาลเก็บภาษีพระองค์เหมือนกับบุคคลทั่วไป

ซึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั้น ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า มีพระมหากษัตริย์เรียกร้องให้รัฐเก็บภาษีพระองค์เอง

จึงไม่ผิดเลยถ้าจะพูดว่า ในหลวง ร.6 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ทรงเรียกร้องให้รัฐบาลทำการจัดเก็บภาษีพระองค์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

เรื่องนี้ ปรีดี พนมยงค์ ยังสรรเสริญพระองค์ และสดุดีพระเกียรติคุณของในหลวง ร.6 ไว้ในตำรากฎหมายปกครองว่า เป็นเรื่องที่ “ควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6”

และรู้หรือไม่ว่า การจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน มาไว้ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือพระราชประสงค์ของในหลวง ร.10 ที่ทรงสืบสาน ต่อยอด พระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ในการ “เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” เหมือนคนทั่วไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ได้ที่นี่ https://bit.ly/3Evfbtj

Cr. ฤๅ

#ทรงพระเจริญ

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post 06/12/2021

Photos from จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Live !! “จุรินทร์” นำมูลนิธิเสนีย์ เปิดโครงการ ”ถุงยังชีพ เดลิเวอรี่ ผ่าน Kerry ถึงบ้าน”
๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ วันตรุษจีนซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ขอให้ประสบโชคดี ขอให้มั่งมีปีใหม่
ผ่านไปแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นหัวหน้าพรรคในวันนี้ด้วยบรรยากาศที่คึกคักและราบรื่นจากนี้ผู้สมั...
วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก Valentine's Day สำหรับประวัติวันวาเลนไทน์นั้น หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าเกิดขึ้นเพราะ...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระร...
๒๙ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.อดีตสมาชิกสภาเขต กทม. (ส.ข.) ได้เข้าพบ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร อดีตปลั...

เว็บไซต์

ที่อยู่


200/240 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
Bangkok
10210
Bangkok องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มวยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์ มวยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์
Bangkok, 10530

จัดตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะการต่อสู้ของชาวมุสลิมสยาม

มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มูลนิธิเขมไชย รสานนท์
555 Soi Phaholyothin 19 Chatuchak
Bangkok, 10900

ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือป่วยผู้สูงอายุที่ติดเตียงและผู้ป่วยที่ยากไร้

Urdu Church in Hands of God Urdu Church in Hands of God
Bang Na Trat Soi 12/1
Bangkok, 10260

Love Freedom Miracles

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนา มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนา
อ่อนนุช 64
Bangkok, 10250

Foundation For Rehabilitation & Development of Children and Family (FORDEC) Web: http://www.fordecthai.org/ Email:[email protected] Phone:+66 2 721 2983 Direct Donations: Bangkok Bank (Bank Code: BKK BTH BK) Branch: Bangna A/C# 130-586325-8

WYNS WYNS
Thonglor
Bangkok, 10110

Active Lifestyle Community ค้นหากิจกรรมเพื่อสมดุลชีวิต work-life balance ในแบบของคุณได้ที่นี่ WYNS :: What You Need iS .. Life

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนแ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนแ
401ชอย อ่อนนุช59แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10200

ส่งเสริม สร้างสรรค์ อนุรักษ์ พัฒนา

ต้นกล้าจิตอาสา ต้นกล้าจิตอาสา
Bangkok, 10330

"มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลาย ให้กลับมางดงามดังเดิม"

AIHR AIHR
109 Soi. Sittichon, Sutthisarn Rd, Samsennok, Huaykwang, Bkk 10310, Thailand
Bangkok, 10310

The Asian Institute for Human Rights (AIHR)

TNN Smile Route TNN Smile Route
Bangkok, 10700

Former tour company to Bangkok Noi study hall.