ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวิตสัมพันธ์ มีคน มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า

อนุรักษ์ คือ หน้าที่ของทุกคน :)

17/04/2024

UPDATE: ‘ชีวิตที่ดีย่อมมาจากการมีอากาศที่ดี’ เครือข่ายอนุรักษ์ 9 มหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5
วันนี้ (17 เมษายน) เครือข่ายอนุรักษ์ 9 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมลาดกระบัง
ร่วมออกหนังสือแถลงการณ์ เรื่อง การเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุว่า
.
เนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาในด้านคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ระดับขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่ และขยายเป็นวงกว้างสู่หลายจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ แต่รัฐบาลกลับไร้ซึ่งมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้
ปัญหามลภาวะทางอากาศของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา สถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ปี 2560-2564 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ประชากรในภาคเหนือเสียชีวิตมากกว่าภาคอื่นๆ ถึง 2 เท่าตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตตามแนวโน้มของปัญหา PM2.5
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในฐานะนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ทำให้ตระหนักถึงปัญหา PM2.5 ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่าย คนไทยได้รับผลกระทบจากปัญหา PM2.5 ไม่ใช่แค่มลพิษ แต่คือปัญหาสุขภาพที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปก่อนเวลาอันสมควร ผมจะสู้ให้เต็มที่ ร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพราะอากาศสะอาดต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกฤตไทอีกครั้ง”
อย่างไรก็ตาม หลังจากการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นก็ไม่ปรากฏว่ารัฐบาลมีมาตรการรับมือต่อสถานการณ์นี้แต่อย่างใด กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พวกเราเชื่อว่าถ้ารัฐบาลไม่เพิกเฉยและมีแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไม่มีใครต้องเสียชีวิตจากปัญหานี้ พวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมา พวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเบื้องต้นตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
1. รัฐบาลต้องเร่งเจรจาและยกระดับการขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสร้างข้อตกลงร่วมกันในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5
2. สำหรับพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศแย่ อันส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลต้องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาหยุดการเรียนการสอน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเรียนการสอนแบบ Online ทันที และขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
3. รัฐบาลต้องควบคุมราคาหน้ากาก N95 และเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะสม อีกทั้งต้องจัดหาหรือจำหน่ายในทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็น และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้
4. รัฐบาลต้องนำเสนอข้อมูลจริง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจาก PM2.5 รวมถึงวิธีป้องกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงนี้ได้
ดังนั้น เครือข่ายอนุรักษ์จาก 9 มหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นเพียงข้อเรียกร้องในระยะเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้เท่านั้น พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับชาติ และอากาศสะอาดเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี รัฐบาลไม่ควรเพิกเฉยหรือผลักภาระให้ประชาชนรับมือด้วยตนเอง หากรัฐบาลมีมาตรการรับมือสถานการณ์ที่สมเหตุสมผล ประชาชนย่อมพร้อมปฏิบัติตาม เพราะ ‘ชีวิตที่ดีย่อมมาจากการมีอากาศที่ดี’
#ฝุ่นpm25

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 12/04/2024

แถลงการณ์เครือข่ายอนุรักษ์ 9 มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

อากาศสะอาดเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี !!

24/03/2024

🌪️ประกาศรายชื่อชาวค่าย 🌊☔️ “ ติดเธอไม่ไหว ติดฝนอยู่ที่ระนองด้วยกันก่อนได้ไหม ? “🌧️

☔️ พวกเราชมรมอนุรักษ์ฯ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมาสมัครค่ายยาวพฤษภากับพวกเราในครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับชาวค่ายทุกคน✨

💐แต่สำหรับใครที่พลาดค่ายนี้ไป ในปีการศึกษาหน้า มีค่ายให้มาร่วมสมัคร ร่วมม่วนไปกับพวกเราอีกแน่นอน อย่าลืมกดติดตามไอจีเพื่อติดตามค่ายใหม่ ๆ 🌊

12/03/2024

✨️ติดเธอไม่ไหว~~~ ติดฝนอยู่ระนองด้วยกันก่อนได้ไหม~~~✨️

🌡ถ้าปิดเทอมนี้คุณน้ายังไม่มีแพลนไปไหน ไปติดฝนที่ระนอง ที่ขึ้นชื่อว่าเมืองฝน 8 แดด 4 กับอนุรักษ์จุฬา ฯ กันดีกว่า 🐂⛰️

☔️กลับมาอีกครั้งกับค่ายยาวพฤษภา ของชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทุกคนรอคอย แน่นอนว่ามีกิจกรรมสนุก ๆ รอทุกคนอยู่ เพียบ!!!

🏕กิจกรรมค่ายศึกษาธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ไปต่อกับการศึกษาวิถีชุมชนที่บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง

📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. และค่ายของเราจะจัดขึ้นในวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

🫶ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
089-783-9297 (กิ๊บ)
092-331-5337 (ฟลุ๊ค)
088-652-4188 (ภูมิ)

💖ได้ไปทั้งน้ำตกทั้งทะเล แถมมีกิจกรรมสนุกแบบตะโกนรออยู่ ค่ายดี ๆ แบบนี้จะพลาดได้ไงคุณน้า สมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ น้าา

🤗scan QR code หรือกดสมัครที่ลิงก์ได้เลย🤗https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn2pQmxAe7pCcnwToM7rtcthsq5t4wiMWoGmYHIVOqbvwwgg/viewform?usp=send_form

ติดตามได้ที่

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 27/02/2024

Recap ค่ายยาวธันวา66 หมู่เฮาชาวกรุงมาป๊ะมาปรุง ณ เวียงลำปูน นอนให้สายหมอกห่มกายที่ทุ่งกิ๊ก แล้วปิ๊กไปห่มใจ๋ที่หมู่บ้านขุนก๋อง 🌳🌱🌿

จากรถไฟสถานีกลางบางซื่อสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งกิ๊ก ระหว่างทางนั้นอบอุ่นเสมอ ทุกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คอยส่งเสริมให้พวกเรามีความสุขและสนุกกับมันในทุกวัน 💖

หลายคนได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ เช่น เดินเทรล การทำโป่ง การทำอาหาร รวมถึงกิจกรรมที่แสนจะพิเศษจากอนุรักษ์ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น !

บรรยากาศในหมู่บ้านและโรงเรียน
ทุกคนพูดเหมือนกันว่า อินและมีความสุขมาก ๆ กับการได้มากิน นอน ในหมู่บ้านและโรงเรียน มันทำให้เราได้เกิดความเชื่อใหม่ ๆ รวมถึงได้เข้าใจบทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์ด้านการอนุรักษ์ รวมถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

สุดท้ายนี้พวกเราขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคน และดีใจที่ได้มาสร้างประสบการณ์และความทรงจำร่วมกัน และขอต้อนรับทุกคนเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ฯ จุฬา อีกครั้ง 💖

23/02/2024

ประกาศงดจัดค่ายสั้นมีนาคม2567

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 28/01/2024

จบกันไปแล้วกับค่ายยาวธันวา ปี 2566 ❄️ “หมู่เฮาชาวกรุงมาป๊ะมาปรุง ณ เวียงลำปูน นอนให้สายหมอกห่มกายที่ทุ่งกิ๊ก แล้วปิ๊กไปห่มใจ๋ที่หมุ่ขุนก๋อง”

ชมรมอนุรักษ์จุฬาขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี 🙇🏻‍♂️

“น้ำดื่ม MBK”💧🍃 น้ำดื่มสะอาด ดื่มแล้วสดชื๊น สดชื่นท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม MBK Center

”นมถั่วเหลือง Lactasoy” 💫🤍นอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่อย ดื่มแลคตาซอยพร้อมลุยเดินเทรลสุดๆ Lactasoy

“ขนมกรุบกรอบกรินนี่” 💥✨ค่ายอนุรักษ์ไม่มีคำว่าอด มีขนมอร่อยๆ ให้ทานตลอดทั้งค่าย Grinny ขนมอบกรอบ ไส้ทะลัก

ชมรมอนุรักษ์จุฬาขอบคุณทุกการสนับสนุนในครั้งนี้มาก ๆ เลยค่า 🙏💖

18/11/2023

💨 ประกาศรายชื่อชาวค่าย 🍃🚂 “หมู่เฮาชาวกรุงมาป๊ะมาปรุง ณ เวียงลำปูน ! นอนให้สายหมอกห่มกายที่ทุ่งกิ๊ก แล้วปิ๊กไปห่มใจ๋ที่บ้านห้วยฮ่อม”

🌟พวกเราชาวอนุรักษ์ฯ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมาสมัครค่ายกับพวกเรา และขอแสดงความยินดีกับชาวค่ายทุกคน

💐สำหรับใครที่พลาดค่ายนี้ไป ยังมีค่ายหน้าให้มาร่วมสมัครอีกแน่นอน

10/11/2023

❌ ปุกาศ ปุกาศ ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับค่าย “หมู่เฮาชาวกรุงมาป๊ะมาปรุง ณ เวียงลำปูน ! นอนให้สายหมอกห่มกายที่ทุ่งกิ๊ก แล้วปิ๊กไปห่มใจ๋ที่บ้านห้วยฮ่อม”🌿

⛰️ ผู้สมัครอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อจองวันเวลาสัมภาษณ์ด้วยนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ รบกวน dm มาแจ้งในไอจีชมรมนะเจ้า

อย่าลืมมาเจอกันวันสัมภาษณ์
🗓 วันที่ 13-14-15 พฤศจิกายน 2566 (ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป) 🌳 ที่ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์ ติดตามรายละเอียดได้ในกลุ่มไลน์ ❗️

พวกเราชาวอนุรักษ์ รอเจอทุกคนอยู่น้า🌈✨🚂

✨แล้วมาลุ้นกันว่าในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้พิชิตใจกรรมการ และไปร่วมสร้างตำนานอนุรักษ์จุฬาฯเดอะซีรีส์กับพวกเรากัน💫🌌

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Ig : anurakchula

09/11/2023

สวัสดีครับ สมาชิกชมรมในปัจจุบันมีความประสงค์ที่อยากสร้างกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลของชมรม รวมถึงมีแผนที่จะจัดงานครบรอบและเชิญทุกคนมาร่วมงานครับ ดังนั้นรุ่นไหนผ่านมาเห็นโพสต์นี้ ช่วยคอมเม้น ชื่อเล่น คณะ ค่ายที่ไป ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 05/11/2023

อยากชวนทุกคนมารับลมหนาวที่ทุ่งกั๊ก เฮ้ย ‼️ทุ่งกึ๊ก เฮ้ย ‼️ ทุ่งกิ๊ก เฮ้ย ถูกแล้วว ‼️

หลายคนอาจจะสงสัย ว่าค่ายของพวกเราชาวอนุรักษ์จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง วันนี้มีคำตอบบบ 🤩✨

อ่านจบแล้วก็กดสมัครเลยยย รอทุกคนมาศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และหมู่บ้านห้วยฮ่อม จ.ล้ำพูน ไปด้วยกันอยู่นะเจ้าาา 🎶🍃

➡️เปิดรับสมัครลูกค่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น และค่ายของเราจะจัดขึ้นในวันที่
20-30 ธันวาคม 2566

🌈สอบถามเพิ่มเติม
098-403-8309 (คะริ้ว)
065-668-1634 (มะเฟือง)

📌สามารถสแกน QR code เพื่อสมัครในคอมเม้น หรือจิ้มลิงก์ได้เลย https://forms.gle/UEy1Bsm6eb65Y7qA6

04/11/2023

⛅️หมู่เฮาชาวกรุงมาป๊ะมาปรุง ณ เวียงลำปูน ! นอนให้สายหมอกห่มกายที่ทุ่งกิ๊ก แล้วปิ๊กไปห่มใจ๋ที่บ้านห้วยฮ่อม ⛰🐘✨

ค่ายหน้าหนาวที่ทุกคนรอคอยได้กลับมาแล้วเจ้าา การเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น🚀💫

🙌🏻แท่นแท๊นน ! ค่ายศึกษาเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเปิดรับสมัครแล้ววว ฮูเล่ 🥳 พวกเราจะไปท่องธรรมชาติและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และหมู่บ้านห้วยฮ่อม จ.ลำพูน นั่นเอง ค่ายยาวแบบนี้ 1 ปี มีครั้งเดียว ห้ามพลาดนะฮ้าฟฟู่ววว👀

🎉เปิดรับสมัครลูกค่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น และค่ายของเราจะจัดขึ้นในวันที่ 20-30 ธันวาคม 2566 🦌🎄✨

🌈สอบถามเพิ่มเติม
098-403-8309 (คะริ้ว)
065-668-1634 (มะเฟือง)

พวกเราชาวอนุรักษ์ฯ รอไปแอ่วลำปูนกับทุกคนอยู่น้า สมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ นะ กิจกรรมสุดปัง สุดจึ้งใจ รอพวกเพื่อน ๆ ทุกคนอยู่นะเจ้าาา เบิ้บบูวว🫶🏻

📍สามารถสแกน QR code อยู่ในคอมเม้น เพื่อสมัครหรือจิ้มลิ้งก์ได้เลย https://forms.gle/UEy1Bsm6eb65Y7qA6

16/09/2023

ประกาศรายชื่อชาวค่าย ☔️ ⛺️ “ดิ๊งดิ๊งด่อง ดาดาดิ๊งดิ๊งด่อง หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมา(อนุ)รักษ์กาญ ถูกใจเธอมาตั้งนานรู้มั้ย?”⛰️
เราจะไปค่ายกันวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2566 ณ ห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี

พวกเราชมรมอนุรักษ์ฯ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมาสมัครค่ายกับเรา และขอแสดงความยินดีกับชาวค่ายทุกคน

แต่ ๆ ๆ สำหรับคนไหนที่พลาดค่ายนี้ไป ยังมีค่ายหน้าให้มาร่วมสมัครอีกแน่นอน🎊

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 10/09/2023

📢เหลือเวลาอีก 2 วันเท่าน้านนนนน
ดิ๊งดิ๊งด่อง ด่าด่าดิ๊งดิ๊งด่อง 🐮🐮🐮

🌳มา ๆ ๆ มาดูกันว่าเราจะไปทำอะไรที่ค่ายกัน กิจกรรมของชมรมเราแบบใหม่แบบสับ… ถ้าดีขนาดนี้ก็ลืมที่จะกดสมัครกัน ❗️

💥อย่าลืม เหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้ว รับสมัครถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 (เวลา 12.00 น. เท่านั้น❗️)
**สมัครแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะ 🤩
ลิงก์สมัครอยู่หน้า Bio Ig ชมรม หรือสแกน QR ได้เลย

📌สัมภาษณ์วันที่ 13-15 กันยายน 2566

🙆🏻‍♂️สอบถามเพิ่มเติม
097-065-4598 (อัลฟ่า)
092-910-8801 (ศร)

09/09/2023

📢เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันเท่านั้น ! ! !
กับกิจกรรมดี ๆ ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส
กดสมัครและเข้ามาเจอกันได้เลย

กับค่าย “ดิ๊งดิ๊งด่อง ดาดาดิ๊งดิ๊งด่อง หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมา(อนุ)รักษ์กาญ ถูกใจเธอมาตั้งนานรู้มั้ย? “ ณ ห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 มาร่วมออกเดินทางและสร้างตำนานใหม่บทใหม่ไปด้วยกันนะ 🍃✨

💥อย่าลืม รับสมัครถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 (เวลา 12.00 น. เท่านั้น❗️)
**สมัครแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะ 🤩
ลิงก์สมัครอยู่หน้า Bio Ig ชมรม หรือสะแกน QR ได้เลย

📌สัมภาษณ์วันที่ 13-15 กันยายน 2566

🙆🏻‍♂️สอบถามเพิ่มเติม
097-065-4598 (อัลฟ่า)
092-910-8801 (ศร)

Ig : anurakchula

07/09/2023

📢✨ มาแล้ว ค่ายแรกของปีการศึกษา66 จากชมรมอนุรักษ์ฯ 🍃

💥ทำไมใคร ๆ ก็อยากไปค่ายของชมรมอนุรักษ์กันนะ ?

😻ระหว่างนี้ไปชมบรรยากาศค่ายที่ผ่านมาแบบล่าสุดกันดีกว่า

🐒ดูจบแล้ว ถ้ารู้สึกใช่ รู้สึกชอบ อย่ารอช้า รีบสมัครโดยด่วน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ลิงก์สมัครอยู่ที่ Bio lg ของชมรม
❗️สมัครแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะ ❗️

👉🏻สัมภาษณ์วันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์

🍃บอกเลยว่าค่ายอนุรักษ์ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแน่นอน💖

05/09/2023

🛎️💖ดิ๊งดิ๊งด่อง ดาดาดิ๊งดิ๊งด่อง หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมา(อนุ)รักษ์กาญ ถูกใจเธอมาตั้งนานรู้มั้ย?🌱✨
finally ชมรมอนุรักษ์จุฬาฯ กลับมาแล้วววว😎

🌳🤍เราก็อยากลองเดินเทรลศึกษาธรรมชาติซะด้วย ทีนี้ก็ไม่ต้องว้าวุ่นเลย เพราะค่ายสั้นฤดูฝนเปิดรับสมัครแล้ววว🥳 และในครั้งนี้เราจะไปดิ๊งด่องกันที่ ค่ายศึกษาธรรมชาติ… ณ ห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี ขอบอกเลยว่าธรรมชาติมาแบบจัดเต็ม #น้องวัวมาแน่🐮 ถ้าจะให้แน่เธอก็มาเดินเทรลกับพวกเราดิ้~
ไม่ต้องอดใจรออีกต่อไป!
เราเปิดรับสมัครกันแบบด๊องด๋องงงง

👉🏻ตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 - 11 กันยายน 2566
และเราจะไปค่ายกันวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2566 (แอบบอกว่าวันที่13 ตุลาคมเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะ😉สะดวกสุบบๆเกินไปมึ้ย)

🧤สอบถามเพิ่มเติม
097-065-4598(อัลฟ่า)
092-910-8801 (ศร)

สอบมิดเทอมเสร็จก็ไม่ต้องว้าวุ่นอีกต่อไปถ้ามาค่ายอนุรักษ์ฯกับพวกเรา ทั้งเดินเทรล ส่องสัตว์ กิจกรรมชมรม
ตั้งแคมป์ ทำอาหาร 5in1ขนาดนี้ ยังไม่พอ!น้อนวัวห้วยสะด่องรอทุกคนอยู่นะ
มอออมอออออออ🐮🥺

อยากจะชวนเธอมา(อนุ)รักษ์กาญ จีจีนะ🤟🏻

กดสมัครที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF38x2eKWRRRxPxvboX8l6axTrWvp2ZEwJY-6iAMRNvqv_3w/viewform?usp=send_form หรือ qr ในภาพได้เลย

19/11/2022

🎉ในที่สุดสิ่งที่ทุกคน คอยรอ เอ้ย ! รอคอย เฮ้ย
ถูกแล้ว !!! ก็มาถึงสักทีกับ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ไปค่าย
🔥Hi หินลาดนวย เพราะขุนและขุนเท่านั้นที่เป็นโคตรคนแกร่ง แรงทะลุรถไฟ ไถจักรวาล สุดลึกลับ ฉบับขุนแจ🔥

🚂เราจะไปค่ายกันวันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ หน่วยน้ำตกขุนแจ และหมู่บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

🌿พวกเราสมาชิกชมรมอนุรักษ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก เราขอขอบคุณผู้สมัครค่ายทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ายของเรา
แม้หล่ยท่านอาจาจจะพลาดในค่ายนี้ ตะตะ แต่
ปีนี้ยังมีค่ายต่อนะชาวร็อค รอติดตามชมอนุรักษ์ต่อไปนะะะ 🥺✨

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 13/11/2022

💥ห๊าาา เหลือเวลาสมัครอีกแค่วันเดียวเองหรอ!!!

⏳งั้นก่อนจะหมดเวลารับสมัคร มาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างที่ Hi หินลาดนวย เห้ย! ห้วยหินลาดใน เห้ย! ถูกแล้ว!!!

🌲สนใจสมัครมาร่วมเป็นชาวค่ายด้วยกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 (เอ๋า มันก็วันนี้แล้วอะดิ🙉)

‼️สัมภาษณ์ และ First Meet วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องชมรมอนุรักษ์ ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์

🚂แล้วแกจะอดใจไม่สมัครไหวอ๋อ ไปกรอกฟอร์มรับสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย 👉 https://forms.gle/sE4nwfJh1pEpqjVM9

#ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12/11/2022

🚂 FINALL CALL ‼️

เหลือเวลารับสมัคร ค่าย Hi หินลาดนวย เพราะขุนและขุนเท่านั้นที่เป็นโคตรคนแกร่ง แรงทะลุรถไฟ ไถจักรวาล สุดลึกลับฉบับขุนแจ เพียง 1 วันเท่านั้น 🤩🤩

ทวนอีกรอบเราจะไปที่ไหนกันนะ ❓
⛰ณ น้ำตกขุนแจและหมู่บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
🗓ในวันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2565

แล้วเราไปทำอะไรกันนะ ❓
🌿เราจะไปศึกษาธรรมชาติ และวิถีชุมชนกันแหละ ใครอยากรู้เพิ่มเติมไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ IG : Anurakchula หรือ FB : ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล้ยยย ✨

สมัครเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะ ❓
✨สัมภาษณ์ และ First Meet วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องชมรมอนุรักษ์ ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์

เอ๊ะ เอ๊ะ สรุปสมัครที่ไหน ❓
🌲 สมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSfA_jYvgRBTbVDDEoaNdzLSL2MmmjlAvre1GhPkeSmW3MqCYA/viewform

💥 โอกาสสุดท้ายพลาดไม่ได้แล้วนะ 🥺

#ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12/11/2022

‼️เหลือเวลาสมัครอีกแค่ 1 วันเท่านั้น

✨ระหว่างนี้ทางเราขอส่งบรรยากาศค่ายชมรมอนุรักษ์ ฯ ที่ผ่าน ๆ มายั่วหน่อยดีกว่า!

🐞ดูจบแล้วถ้ายังไม่สมัครค่าย Hi หินลาดนวย ฯ ของเรา ระวังจะเสียใจ จงเดินสับ ๆ ก้าวฉับ ๆ มาสมัครค่ายล่าสุดของเราได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

⭕️สัมภาษณ์ และ First Meet วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องชมรมอนุรักษ์ ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์

กรอกฟอร์มรับสมัครได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA_jYvgRBTbVDDEoaNdzLSL2MmmjlAvre1GhPkeSmW3MqCYA/viewform

​ #ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Photos from ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 11/11/2022

🌲 ทำทำไม ทำอะไร ที่ขุนแจ ?

🔑 ขุนแจคืออะไร? ที่เอาไว้ไขใช่ไหม? ไม่ใช่! นั่นมันกุญแจ!!! มาดูให้หายสงสัยดีกว่าว่าจริง ๆ ค่ายนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้าง

🚂 สนใจสมัครมาร่วมเป็นชาวค่ายด้วยกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

❤️ สัมภาษณ์ และ First Meet วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องชมรมอนุรักษ์ฯ ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์

กรอกฟอร์มรับสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย 👉https://forms.gle/sE4nwfJh1pEpqjVM9

#ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09/11/2022

🚨ฮัลโหล ฮัลโหล ค่ายยาวของชมรมอนุรักษ์ ฯ กลับมาแล้วจร้าาา🚨

📣ขอเชิญทุกท่านพบกับ “ค่าย Hi หินลาดนวย เพราะขุนและขุนเท่านั้นที่เป็นโคตรคนแกร่ง แรงทะลุรถไฟ ไถจักรวาลสุดลึกลับฉบับขุนแจ” (แค่ชื่อก็เริ่ดก็ปังแล้วปะ ยาวแบบสมที่เป็นค่ายยาว 10 วัน 9 คืนจริงจริ๊งงง)

🌿ค่ายของเราจะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมเดือนธันวา ฯ ให้เพื่อน ๆ ชาวค่ายได้ไปพักผ่อน ปล่อยจิตปล่อยใจ ขจัดความคับข้องใจให้หมดไปตลอด 10 วัน กับกิจกรรมที่จะได้ทั้งเรียนรู้ เข้าใจ และดูแลรักษาธรรมชาติตามสไตล์ชมรมอนุรกษ์ ฯ และยังเป็นโอกาสที่จะได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายจากคณะต่าง ๆ รอบรั้วจุฬา ฯ ของพวกเรา

⛰ณ น้ำตกขุนแจและหมู่บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
🗓ในวันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2565

📌สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2565

✨สัมภาษณ์ และ First Meet วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องชมรมอนุรักษ์ ชั้น 3 ตึกจุลจักรพงษ์

ถ้าสนใจแล้วล่ะก็ กรอกฟอร์มรับสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย👉https://forms.gle/sE4nwfJh1pEpqjVM9 🙈

แล้วไว้เจอกันนะทุกค้นนนนน🫶🏻

#ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

05/11/2022

รวมเกร็ดความรู้น่าอ่าน โดยฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ในปีนี้ ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำงานสื่อสารในคอลัมน์เกร็ดความรู้ ให้ผู้ติดตามแฟนเพจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้อ่านกันอีกครั้ง
ดังชื่อ ‘เกร็ดความรู้’ ก็คือ การนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แง่มุมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ หรือแมลงตัวเล็กๆ ล้วนต่างก็มีเรื่องราวการดำเนินชีวิตในธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง และมากด้วยความหมายของการดำรงอยู่อย่างเกื้อกูล เพื่อสร้างสมดุลให้กับโลก
สำหรับสัปดาห์นี้ คอลัมน์ เกร็ดความรู้ จะชวนผู้อ่านมาทบทวนว่า ที่ผ่านมา ในทุกๆ เช้าวันพุธ เราได้นำเสนอเรื่องราวใดไปแล้วบ้าง
ท่านใดพลาดเรื่องราวไหน มาทวนกันที่โพสต์นี้กันได้เลย
ชวนทำความรู้จัก ปูเสฉวนบก : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/land-hermit-crab/
กิ้งกือ กับความจริงที่คุณอาจยังไม่รู้ : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/millipede/
วันเต่าโลก และ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเต่า : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/world-turtle-day/
10 เรื่องน่ารู้ที่ ‘หนู’ อยากบอก : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/rat/
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/world-environment-day/
วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/world-ocean-day/
เรื่อง (ไม่) ลับฉบับคนชอบ ‘อาหารทะเล’ ควรรู้!! : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/seafood/
‘วันเต่าทะเลโลก’ (World Sea Turtle Day) : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/world-sea-turtle-day/
‘ปลาตีน’ นักรักษาสมดุลแห่งป่าชายเลน : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/mudskipper/
‘เขาสามร้อยยอด’ อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในไทย : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/khaosamroiyot/
ไม้กลายเป็นหิน ได้อย่างไร : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/petrified-wood/
กระถินยักษ์ ตัวร้าย ทำลายป่า : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/leucaena-leucocephala/
‘กิ้งกือกระสุนพระอินทร์’ นักทำความสะอาดผืนป่าตัวยง : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/pill-millipede/
29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก (Global Tiger Day) : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/global-tiger-day-2022/
แยกขยะก่อนทิ้ง ดีต่อใจ ดีต่อโลก : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/waste-recycle/
‘หมูหริ่ง’ ชื่อเป็นหมู แต่ไม่ใช่หมู : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/hog-badger/
วันดื่มนมพืชโลก ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/world-plant-milk-day/
สืบ นาคะเสถียร ตำนานแห่งผืนป่าห้วยขาแข้ง : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/seub-2022/
เรื่องหมีที่ไม่หมี! หมีหมากับหมีควายแตกต่างกันอย่างไร : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/malayan-sun-bear-asiatic-black-bear/
10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘แร้ง’ : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/10-vulture/
ภาระดอน ลูกโลมาอิรวดี น้องกลับดาวโลมาแล้ว : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/paradon/
ชวนรู้จัก ‘นกชนหิน’ ที่ไม่ได้มีดีแค่หัว : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/helmeted-hornbill-seed-disposal/
ปลวกชอบโลกร้อน : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/termites-love-global-warming/
เมื่อลิงมี ‘ป่า’ เป็นเสมือน ‘ร้านขายยา’ : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/forest-pharmacy/
แมงป่องแส้ (Whip scorpion) : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/whip-scorpion/
แรคคูน รักสะอาดจนถึงขั้นล้างอาหารก่อนกินจริงหรือ? : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/northern-raccoon/

1 วันกับการเป็นเจ้าหน้าที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า | ตามหาสัตว์หายากที่ห้วยขาแข้ง !! 05/11/2022

“เพื่อน ๆ เคยตามหาอิสรภาพกันไหม แล้วตอนนี้คิดว่าเรายังมีสิ่งนั้นหรือยังนะ เราว่าเรายังโชคดีนะที่เรายังสามารถหาอิสรภาพได้ แต่รู้ไหมว่ามีสัตว์ป่าบางชนิดที่ไม่มีสิทธิ์จะออกตามหาสิ่งนั่นด้วยซ้ำ”

1 วันกับการเป็นเจ้าหน้าที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และการตามหาสัตว์หายากที่ห้วยขาแข้ง

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของคุณสืบ นาคะเสถียร กับการต่อสู้เพื่อชีวิตของสัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งกันมาบ้าง สำหรับ "สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" ที่นี่เป็นหน่วยงานที่ยังคงสืบทอดอุดมการณ์นั้น และมีเป้าหมายอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ในธรรมชาติต่อไป

วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผ่านการสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานี มาดูกันว่าที่นี่เขาทำอะไรกันบ้าง ? และที่นี่จะมีสัตว์หายาก (?) ที่เรากำลังตามหาอยู่จริงไหม ? หาคำตอบไปพร้อมกันกับคลิปนี้เลยย

https://youtu.be/eeTKOzMvQQY

1 วันกับการเป็นเจ้าหน้าที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า | ตามหาสัตว์หายากที่ห้วยขาแข้ง !! 1 วันกับการเป็นเจ้าหน้าที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และการตามหาสัตว์หายากที่ห้วยขาแข้งหลาย ๆ คนอาจเคยได้ย....

25/10/2022

#ฮาวทูทิ้ง: ถุงน่องไม่ใช้แล้ว ทุกสี ทุกขนาด ส่งให้มูลนิธิขาเทียมฯ ทำเบ้าขาเทียม
ทางมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะนำถุงน่องมาทำเบ้าขาเทียม ซึ่งอยู่ในส่วนที่ใช้ทำหุ่นตอขา และทำเบ้าพลาสติกจากหุ่นทราย เพราะถุงน่องมีรูปทรงขาอยู่แล้ว

ดังนั้น บ้านใครมีถุงน่องที่ไม่ใช้แล้ว ไม่จำกัดขนาด สภาพ และสี ซักให้สะอาดแล้วสามารถส่งมาได้ที่
📍 สำนักงาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำนักงานใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ - เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ที่มา
https://www.prosthesesfoundation.or.th/th/aluminumDonat.php

Photos from the geen's post 27/09/2022
27/04/2022

SEUB UPDATE: วันที่ 22-24 เม.ย. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายนิสิต/นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชมรมอนุรักษ์ฯ โครงการอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และพื้นที่โดยรอบ เพื่อศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เสือปลาในพื้นที่สามร้อยยอดร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด การทำค่ายในครั้งนี้น้อง ๆ จากชมรมทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือปลา และนำข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนาเป็นเกมส์ กิจกรรม เพื่อให้ความรู้เรื่องเสือปลากับน้อง ๆ ในโรงเรียนระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่สามร้อยยอดต่อไป
นอกจากนี้น้อง ๆ ยังทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเก็บขยะที่ลอยมาจากทะเลบริเวณหาดสามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมรักษาป่าใหญ่และสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร https://www.seub.or.th/support/donate/thai-qr-code/

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 08/04/2022
01/04/2022

--ทางเลือก หรือ ทางรอด หาทางออกชะตาชีวิต "นกปรอดหัวโขน"--

หลังจากที่มีข่าวเตรียมปลด "นกปรอดหัวโขน" ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อให้สามารถ เลี้ยง ซื้อขาย และขนย้ายได้สะดวก
โดยอ้างเหตุว่าสามารถเพาะพันธ์ุได้แล้วเป็นจำนวนมาก
แต่เมื่อสำรวจประชากรในธรรมชาติแล้วมีการพบเห็นน้อยลงกว่า 90%
ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
ร่วมกับนักดูนกทั่วประเทศ จึงตั้งข้อสังเกตว่ายังมีการจับนกปรอดหัวโขน
จากธรรมชาติไปซื้อขาย และเลี้ยงอย่างผิดกฎหมายอยู่
แม้ว่านกปรอดหัวโขนจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ "ให้มีการขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้" อยู่แล้ว
หัวข้อการสนทนาครั้งนี้ ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะมาพูดคุยและให้ข้อมูล
ในด้านความรู้ และความเข้าใจบทบาทในธรรมชาติของนกปรอดหัวโขน สถานการณ์ของประชากรในธรรมชาติที่ลดลง
และข้อมูลสถิติการลักลอกจับและค้านกปรอดหัวโขน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฟังทั้งหลาย และประชาชนทุกท่านจะตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของ คน และ สัตว์ป่า
รวมถึงความสำคัญของการจัดการสัตว์ป่าอีกด้วย ซึ่งในหัวข้อนี้คือ
"นกปรอดหัวโขน"
พบกัน วันที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 13.00-15.00 น.
ผ่านช่องทาง Facebook Live : Bird Conservation Society of Thailand (BCST)
ผ่านช่องทาง Zoom Meeting : ลงทะเบียนเข้าร่วม https://forms.gle/HWjJMChaF8yEa9DX6
วิทยากร
1. คุณเพชร มโนปวิตร : รักษาการนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
2. อาจารย์เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง : คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์นกฯ
3. นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ : ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา /รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
4. คุณเมทินีย์ ภัสสราอุดมศักดิ์ นักวิจัยและฝ่ายข้อมูล : TRAFFIC เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
ผู้ดำเนินรายการ
1. คุณขวัญข้าว สิงหเสนี : รักษาการผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์นกฯ
2. คุณภิญญลักษณ์ ศตชัยวิสิทธิ์ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสมาคมอนุรักษ์นกฯ
**โปรดใช้พื้นที่เสวนาสาธารณะด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน

#นกปรอดหัวโขน #สัตว์ป่าคุ้มครอง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📢✨ มาแล้ว ค่ายแรกของปีการศึกษา66 จากชมรมอนุรักษ์ฯ 🍃💥ทำไมใคร ๆ ก็อยากไปค่ายของชมรมอนุรักษ์กันนะ ? 😻ระหว่างนี้ไปชมบรรยากาศ...
anurakchula
Waste Hours: In The Race Against Time
Waste Hours : In The Race Against Time
บทกลอน "สิ้นเสียงปืน" และ บทเพลง "ชีวิตสัมพันธ์"

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


ชั้น 3 อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

Environmental Conservation อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
ANURA CLUB ANURA CLUB
Bangkok

มาเรียนรู้วิธีการรักษ์โลกไปด้วยกัน 🌎💙 Let’s learn how to save the world together

KMITL Zero Waste KMITL Zero Waste
KMITL
Bangkok, 10520

KMITL Zero waste อยากเห็น ทุกคนใน สจล. ลดการเกิดขยะจากต้นทางให้เป็น "0" FIGHT!!

Sustainable Ocean Alliance Thailand - SOA Thailand Sustainable Ocean Alliance Thailand - SOA Thailand
Bangkok

A community of ocean lovers in Thailand, collaborating to share, discuss, and take actions against marine environmental issues. Join us to make the difference!

Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต
Bangkok

เริ่มลงมือวันนี้ เพื่อเปลี่ยนอนาคตให้ยั่งยืน..

Future Forest Future Forest
Bangkok

My name is Kin (Rattanapong Jennarongsak), I am 15 years old and the founder of this project, based in Thailand, which aims to make a positive environmental change. I also love nat...

Thailand MPAs 30 by 30 Thailand MPAs 30 by 30
Ramkhamhaeng Road
Bangkok, 10240

การสนับสนุนการประกาศเพิ่มพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030

Tnmsky Tnmsky
82
Bangkok, 10500

CRU go Green CRU go Green
39/1 Ratchadapisek Road Chandrakasem Chatuchak
Bangkok, 10900

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ?

Thailand Business and Biodiversity Network Alliance: B-DNA Thailand Business and Biodiversity Network Alliance: B-DNA
Bangkok, 10110

The Thailand Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) is the country’s first and only national Business and Biodiversity platform.

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นอร์ทกรุงเทพ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน
Bangkok, 10220

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ?

MUE TRIM มือทริม MUE TRIM มือทริม
รามอินทรา 58 แยก 4
Bangkok, 10230

รับบริการทริมใบ และ จัดจำหน่าย อุปกรณ์สมุนไพร Line ID : @610rvzsu

Volunpsy Volunpsy
Bangkok, 10330

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย