เดินตามตะวัน The journey diary

เดินตามตะวัน The journey diary

Travel - News - Shooting - Lifestyle - Event
นักเดินทาง ชื่นชอบการถ่ายภาพ ค้นหาประสบการณ์ใหม่จากการเดินทาง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from เดินตามตะวัน The journey diary's post 17/05/2022

#ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพประเทศอียิปต์ 8 วัน 5 คืน
#เส้นทางไคโร - ทะเลทราย FAYOUM OASIS อันซีนใหม่ อียิปต์ - ซัคคาร่า -อัสวาน -ลักซอร์ (นอนเรือ 3 คืน)
#เดินทาง: อ.27 ธค.65 - อ.3 มค.65
#งบประมาณ 64,700 บาท (สำหรับ 20 คนขึ้นไป/อาหาร 18 มื้อ) ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ : การขอวีซ่าตรงจากประเทศอียิปต์ และเที่ยวทะเลทราย FAYOUM OASIS อันซีนใหม่ ประเทศอียิปต์ มีเฉพาะกิจกรรมของเพจฯ และแลนด์พาร์ตเนอร์ เท่านั้น

กำหนดการ
❄ วันที่ 27 ธค.2565
▶️ 20.30 น. พร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
▶️ 23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบินที่ MS961

วันที่ 28 ธค.2565
04.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ / นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เส้นทางท่องเที่ยว
📌 โบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิมอยู่กลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด จนกำแพงเสาหินดั้งเดิมที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 จึงอยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น เคยเป็นหลบภัยของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยซูเล็ม เป็นเวลา 4 ปี
📌 ตะลุยทะเลทราย FAYOUM OASIS ด้วยรถ 4WD Unseen ใหม่ ของอียิปต์
📌 ชมแหล่งน้ำตกกลางทะเลทราย WADI EL RAYAN WATERFALLS และทะเลสาบ MAGIC LAKE
📌 ชมซากวาฬดึกดำบรรพ์ WHALE FOSSILS และฟอสซิสของไดโนเสาร์ที่อาศัยในทะเล ซึ่งเป็นญาติวงศ์วานของ WHALE
📌 พีรามิดขั้นบันได Saqqura Step Pyramid สถานที่ฝังพระศพของกษัตริญ์ซอเซอร์และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา
📌 เมืองเมมฟิส เป็นเมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยฟาโรห์นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน
📌 ชมพิพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรริตสีชมพูจากเมืองอัสวานของฟาร์โรห์รามเลสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์งดงามมาก
📌 ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ EGYPTIAN MUSEUM อันเลื่องชื่อที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ ทั้งเตียงบรรทม บัลลังก์ทองคำ รถศึก ทั้งนี้ ยังชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก ล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
📌 ชมวิหารอาบู ซิมเบล ABU SIMBEL TEMPLE สร้างโดยฟาโรห์รามเลสที่ 2 เมื่อประมาณ 3,260 ปีมาแล้ว มีขนาดใหญ่มาก เป็นวิหารที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของอียิปต์ สร้างโดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูก
📌 ชมวิหารฟิเลย์ PHILAE TEMPLE สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีโอซิส ตั้งอยู่กลางแม่น้ำไนล์ เป็นวิหารที่มีความสำคัญและงดงามมาก ในอดีตวิหารเคยถูกสร้างขึ้นบนเกาะ แต่จมลงใต้น้ำ เมื่อมีการสร้างเขื่อนอัสวานเสร็จ นานาชาติจึงเข้ามาช่วยเหลือ โดยการทำทำนบกั้นน้ำ และค่อยๆ ย้ายหินทีละก้อนขึ้นมาสร้างวิหารแห่งใหม่บนเกาะอากิลเกีย
📌 ชมหมู่บ้านชาวนูเบียน Nubian Villages ชุมชนนูเบียนมีมาแต่โบราณกาล บ้านเรือนทาด้วยสีหลากหลาย เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใสมีชีวิตชีวา มีภาษานูเบีย และประเพณีเฉพาะของตัวเอง แตกต่างจากชาวอียิปต์
📌 ชมวิหารคอม-ออม-โบ KOM-OMBO TEMPLE วิหารของสองเทพเจ้า คือ เทพโซเบค เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่เศียรเป็นจระเข้ และเทพฮาโรเอริส เทพแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหาร 2 หลังนี้สร้างได้อย่างสมมาตรกันด้วยการออกแบบสถาบัตยกรรมของวิหารนี้ จึงออกมาลงตัวและสวยงามอย่างมาก
📌 นั่งรถม้า ชมวิหารเอ็ดฟู TEMPLE OF EDFU OR TEMPLE OF HORUS ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพฮอรัส HORUS มีเศียรเป็นตาเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนเหยี่ยว ตามหลักฐานแกะสลักไว้ว่า เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ปี 237 ก่อนคริสต์ศักราช
📌 ชม THE WEST BANK หรือฝั่งตะวันตกของเมืองลักซอร์ ที่ถูกเรียกว่า ดินแดนฝั่งคนตาย เป็นประตูสู่หุบเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง
📌 นำเข้าสู่เทือกเขาธีบัน The Necropolis of Thebes หุบเขาคนตาย ชมหุบเขากษัตริย์ VALLEY OF THE KING เป็นสถานที่ฝังศพของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ รวมพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆ ในบริเวณหุบผา ซึ่งแต่ละสุสานใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไป ทำเป็นช่องทางลับภายใน
📌 ชม DEIR EL-BAHARI หรือวิหารพระนางฮัคเซฟซุต ฟาโรห์หญิงหนึ่งเดียวแห่งอียิปต์โบราณ หรือรู้จักในฉายา “ราชินีหนวด” วิหารที่ พระนางสร้างไว้หวังให้เป็นที่พักสุดท้ายแห่งชีวิตนี้ มีอายุกว่า 3,500 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจ เซเนมุท
ชม The Colossi of Memnon รูปปั้นหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ตัวแทนของกษัตริย์ที่อยู่ในท่านั่งบนบัลลังก์ โดยก้อนหนึ่งมีใบหน้าเป็นคน และอีกก้อนมีใบหน้าเป็นเหยี่ยว
📌 เข้าสู่ THE EAST BANK หรือฝั่งตะวันออกของเมืองลักซอร์ ดินแดนฝั่งคนเป็น ชมมหาวิหารคาร์นัค THE TEMPLE OF KARNAK วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 สร้างถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก ลานกว้างหน้าวิหารเต็มไปด้วยรูปปั้นสฟิงซ์
📌 ชมวิหารแห่งลักซอร์ TEMPLE OF LUXOR วิหารมีอายุรวม 3,400 ปี สร้างโดยฟาโรห์อเมโนฟิสที่ 3 หน้าวิหารมีเสาโอเบลิสก์ตั้งโดดเด่น 1 ต้น เป็นสัญลักษณ์ควบคู่วิหารแห่งนี้ มีความหมายถึงชีวิต ความสว่างและความรุ่งโรจน์ ประตูทางเข้ามีรูปสลักลอยตัวของฟาโรห์รามเลสที่ 2 ประทับนั่งทั้งสองหลัง หลังกำแพงเป็นห้อง GREAT COURT ของรามเสสที่ 2
📌 ชมมหาพีระมิดแห่งเมืองกิซ่า GREAT PYRAMID OF GIZA 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งก่อสร้างไว้เมื่อกว่า 4,500 ปี เป็นพีระมิดของฟาโรห์คีออปส์ (ประมาณ 2570 B.C.) ฟาโรห์เคฟเรน (ประมาณ 2530 B.C.) และฟาโรห์ไมเครานุส (ประมาณ 2500 B.C.) พีระมิดเหล่านี้สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่ หินแต่ละก้อนวางชิดกันแบบแนบสนิท แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน โดยเฉพาะพีระมิดของฟาโรห์คีออปส์ใช้แท่งหินถึง 2,300,000 ก้อน
📌 ชมมหาสฟิงค์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต และชมบรรยากาศรอบๆ หมู่พีรามิดแห่งเมืองกิซ่าเป็นฉากหลัง
📌 ชมโรงงานกระดาษ ปาปิรุส Papyrus กระดาษแผ่นแรกของโลก ผลิตโดยชาวอียิปต์โบราณ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า มีการใช้กระดาษปาปิรุส เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล
📌 ชมโรงงานน้ำหอม ซึ่งกล่าวว่า การทำน้ำหอมมีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้อด้วย
📌 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ตลาดข่านเอลคาลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

🌜 พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 2 คืน / เรือ Nile cruise 3 คืน
🍚 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 18 มื้อ ( New Year Gala Dinner)

❄ วันที่ 2 มค.2566
▶️ 19.00 น. พร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติไคโร
▶️ 23.05 น. ออกเดินทางจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบินที่ MS960

❄ วันที่ 3 มค.2566
▶️ 13.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

********************************************
#ราคาท่านละ 64,700 บาท (สำหรับ 20 คนขึ้นไป) ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

การสำรองทริป
1.โอนเงินมัดจำ พร้อมเลือกที่นั่ง ท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางที่สแกนเป็น 4 สี (ต้องชัด)
2.แบ่งชำระ 5 ดังนี้
มิย. - กย.65 เดือนละ 7,500 บาท
ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 20 ตค.65

** ให้สิทธิ์คนโอนมัดจำ เลือกที่นั่งก่อน **

หมายเหตุ
▶️ กรณีต่ำกว่า 20 คน แต่ไม่ต่ำกว่า 15 คน คิดเพิ่มคนละ 2,490 บาท
▶️ กรณีต่ำกว่า15 คน แต่ไม่ต่ำกว่า 10 คนติดเพิ่มคนละ 3,290 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอียิปต์

** ขอวีซ่าตรงกับประเทศอียิปต์ กรณีจองก่อนการเดินทาง 1 เดือน ต้องขอวีซ่ากับสถานฑูตอียิปต์ประจำประเทศไทย กรณีสถานฑูตฯไม่อนุมัติออกวีซ่า ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมที่ทางสถานฑูตฯเรียกเก็บตามจริง **

2.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรมการเดินทาง
3.ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน (ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าห้องพักบนเรือ ระดับ4 ดาว จำนวน 3 คืน (ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน)

หมายเหตุ : พักเดี่ยว เก็บเพิ่ม 20,000 บาทต่อคน

4.ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามโปรแกรมการเดินทาง)
5.ค่า New Year Gala Dinner
6.น้ำดื่มมีบริการ บนรถโค้ช วันละ 1 ขวด
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ตามโปรแกรมการเดินทาง)
8.ค่ารถ 4 WD ทัวร์ทะเลทราย
9.ค่าขี่อูฐ ณ มหาพีระมิดแห่งเมืองกิซ่า
10.ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์
11.ค่าเข้าชมที่ฝังพระศพภายในพีรามิด

** กรณีไม่เข้าชม ทางผู้จัดจะคืนค่าเข้าชม คนละ 420 บาท **

12.ค่าเข้าสุสานของพระนางเนเฟอตารี
13.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
14.ค่าทิปพนักงานขับรถ
15.ค่าประกันการเดินทาง มูลค่าความคุ้มครอง 4 ล้านบาท

* เงื่อนไขตามนโยบายบริษัทประกัน

16.ชุดตรวจ ATK 2 ชุด

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด กรุงเทพ–ไคโร-กรุงเทพ สายการบิน Egypt Air ราคาประมาณ 22,000 บาท รวมน้ำหนัก (ราคาตามนโยบายของสายการบิน) กรณีให้ผู้จัด จองและซื้อตั๋วให้ โอนมัดจำค่าตั๋ว 5,000 บาท และสามารถแบ่งชำระ 4 ครั้ง ดังนี้
กค.-กย.65 เดือนละ 4,000 บาท
ชำระส่วนที่เหลือไม่เกิน 20 ตค.65

2.ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ ไคโร–อัสวาน-ลักซอร์-ไคโร. ราคาประมาณ 6,000 บาท(ราคาตามนโยบายของสายการบิน) กรณีให้ผู้จัด จองและซื้อตั๋วให้ โอนค่ามัดจำตั๋ว 3,000 บาท ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 ตค.65
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
4.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
5.ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วสำหรับผู้ที่ไปและกลับไม่พร้อมคณะ
6.ไม่รวมค่ากล้อง รวมกล้องมือถือด้วย เข้า Abusimble. ราคาประมาณ 1,100 บาท
7.ไม่รวมค่าส่วนต่างของอัตราแลกเงินที่ขยับสูงขึ้นกว่า 35 บาทต่อดอลล่าร์ จะมีการเก็บเพิ่มส่วนต่างตามจริง
8.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่ง พิเศษในร้านอาหาร หรือในโรงแรม
9.รายการอื่นที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

เงื่อนไข
1.กรณีไปไม่ได้อนุญาติให้หาคนแทน ก่อนการเดินทาง 15 วัน ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี และต้องรับผิดชอบค่าทริปเต็มจำนวน

เงื่อนไขการรับสมาชิก
📌 รับคนฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มขึ้นไป และต้องไม่เกิน 6 เดือน หรือมีใบรับรองตรวจเชื้อโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

#อียิปต์ #ไคโร #ลักซอร์ #อัสวาน #เดินตามตะวันThejourneydiary

17/05/2022

🎯 เดือนธันวาคม 65 และมกราคม 66 - เปิดรับสมาชิก

มีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศกัมพูชา มีรูปแบบการเดินทางด้วยรถตู้ / เครื่องบิน

▶️ ไฮไลน์
📌 พระตะบอง เป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นนำของประเทศ เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของไทย แต่ต่อมาก็ได้เป็นเมืองของกัมพูชา
📌 เสียมเรียบ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา แต่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ยุคใหม่) ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุด และชม 4 มหาปราสาทมรดกโลก ได้แก่ อังกอร์วัด อังกอร์ธม ปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี
📌 เกาะแกร์ หรือที่เรียกกันว่า "พีระมิดแห่งเขมร" สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สี่ เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอมก่อนจะย้ายไปนครวัด
📌 เบ็งเมเลีย หรือนครนิทรา ถูกขนานนามว่า "นครวัดตะวันออก" มีขนาดและลักษณะใกล้เคียงกับนครวัดอันโด่งดังของประเทศกัมพูชา
📌 พนมกุเลน ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เปรียบประดุจดั่งสรวงสวรรค์ถิ่นที่ประทับของเหล่าบรรดาทวยเทพในศาสนาฮินดู อีกทั้งยังเป็นแหล่งตัดหินโบราณ นำไปสร้างนครวัด อันยิ่งใหญ่ของประเทศกัมพูชา

------------------------------------------------------------------------

☘️ กิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพ "พระตะบอง-เสียมเรียบ-เบ็งเมเลีย-เกาะแกร์ -พนมกุเลน (5 วัน 4 คืน) "

วันเดินทาง :
รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันจันทร์ที่ 12 ธค.2565

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 - ศุกร์ที่ 27 มค.2566

เดินทางโดย : รถตู้ / เครื่องบิน (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้)
ราคาท่านละ 17,500 บาท (ขั้นต่ำ 10 คน / อาหาร 15 มื้อ)

รายละเอียดกิจกรรม
รอบที่ 1
https://www.facebook.com/events/497347715209957?ref=newsfeed

รอบที่ 2 (ว่าง 8 ที่)
https://www.facebook.com/events/453549823235409/?ref=newsfeed

หมายเหตุ
** ค่ากิจกรรมคิดจากเรตอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 31 บาทต่อดอลล่าร์ **
#เขมร #พระตะบอง #เบ็งมีเลีย #เกาะแกร์ #พนมกุเลน #เสียมเรียบ #เดินตามตะวัน ดูน้อยลง

Photos from เดินตามตะวัน The journey diary's post 16/05/2022

#เปิดรับสมาชิก
#ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพเส้นทางปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี 11 วัน 9 คืน (ไม่ไป Fairy meadow)
#เดินทาง : จ.10 – พฤ.20 ตค.65
#งบประมาณ 43,290 บาท (สำหรับ 15 คนขึ้นไป / อาหาร 27 มื้อ) ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

** มีอาหารไทยและขนมเสริมตลอดการเดินทาง **

กำหนดการ
❄ จันทร์ที่ 10 ตค.2565
▶️ 16.00 น. พร้อมเพรียงกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
▶️ 19.00-22.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ด้วยสายการบิน Thai Airway

เส้นทางท่องเที่ยว
📌 ชมทิวทัศน์ Naran vally และทะเลสาป Latosar และภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาตามเส้นทาง The Karakoram Highway ถนนลาดยางระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก วิ่งระหว่างจีนตะวันตกและปากีสถาน ระหว่างเดินทางไปยังเมือง Gilgit
📌 ชมทะเลสาป Phandar lake และ Phandur Valley เที่ยวชมหมู่บ้าน และ ถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมาย
📌 ชมทะเลสาป Gupis Khaki Lake เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ และมีปลาเทราท์สต็อก น้ำเย็นจัดเพราะไหลมาจากธารน้ำแข็ง ทะเลสาปถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาฮินดูกูซ เป็นฉากทางดงามยิ่ง และขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบ จนได้ยินเสียงนกชัดเจน
📌 หุบเขา Ishkoman vally ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตกีเซอร์ในกิลกิต-บัลติสถาน ประเทศปากีสถาน มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานและทางเดินปามีร์ วาคาน ระดับความสูงตั้งแต่ 7,000 ถึง 12,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล
📌 ชมพระพุทธรูปการ์กา Kargha buddah แหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่ราว 6 ไมล์ นอกเมืองกิลกิต ในกิลกิต−บัลติสตาน ประเทศปากีสถาน เป็นภาพแกะสลักในหินแสดงภาพพระโคตมพุทธเจ้า มีความสูง 50 ฟุต แกะสลักในข้างผาของหน้าผาในการ์กานาลา คาดว่าอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 7
📌 เดินทางไปหุบเขา Naltar ชมทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่ม และชม lush green meadow ภูมิทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด ซึ่งเต็มไปด้วยป่าต้นสน ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง ของหุบเขา Naltar และทะเลสาบ Naltar lake หรือทะเลสาบ Bashkiri ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 3,050–3,150 เมตร ในหนึ่งในสามของทะเลสาบน้ำเป็นสีเขียวในขณะที่สองมีน้ำสีฟ้าและที่สามมีน้ำสีฟ้า ทะเลสาบ Bashkiri แห่งแรกตั้งอยู่ห่างจาก Upper Naltar ประมาณ 12 กิโลเมตร
📌 หุบเขา Nomal Valley เป็นหุบเขาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในระยะทาง 25 กม. ทางทิศเหนือของเมือง Gilgit ในเขต Gilgit ทางตอนเหนือของปากีสถาน หุบเขายังเชื่อมต่อกับ Nalter Bala และ Nalter Pain ผ่านถนนที่เป็นโลหะ ผู้คนพูดกันว่าชินาและกาสตาสกีและผู้อยู่อาศัยในหุบเขาล้วนเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
📌 จุดชมวิว Duikar view เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น สามารถเห็นยอดเขาเจ็ดยอดเหนือ 7,000 mtrs ยอดเขา Diran , ยอดเขา Rakaposhi , เลดี้ฟิงเกอร์ , ยอดเขา Gilden , ยอดเขา Ultar ยอดเขา Hunza
📌 ชมเส้นทางสายไหมเก่า และ Rakaposhi Glacier view point
พายเรือชมวิวทะเลสาปน้ำเป็นสีฟ้าเทอคอยน์ Attabad lake
📌 ชมธารน้ำแข็ง Passu White Glacier สะพานแขวน Hussaini Suspension bridge ทะเลสาบ Borith lake และชมธารน้ำแข็ง passu Glacier ที่มีวิวสวยที่สุด
📌 ชมยอดเขา shiper passu cone peak และหุบเขา passu valley
📌 ชม Hoper Glaciers และหุบเขา Hoper Valley หุบเขาที่สวยงามที่สุดของตำบลนาการ์ และแวะชมสถานที่ใหม่ๆ ด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันไปยัง Gilgit ผ่านหุบเขา Nagar Valley
📌 ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามเส้นทาง Karakorum High way เริ่มสร้างขึ้นในปี 2502 และใช้เวลาในการสร้างเสร็จ ประมาณ 20 ปี Karakorum High way ในอดีตเคยส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผ่านเมืองต่าง ๆ เช่น Abbottabad Dasu และ Upal
📌 ชมเมืองตักศิลา (Taxila) และพิพิธภัณฑ์ตักศิลา ตั้งอยู่ที่ตักศิลา รัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน อดีตเมืองมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีป หนึ่งในแหล่งรวมภูมิปัญญาสรรพวิทยาการแทบทั้งหมดเอาไว้ในโลกยุคโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บสะสมงานศิลปะคันธารันที่สำคัญและครอบคลุมตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ถึงศตวรรษที่ 7
📌 ชมมัสยิด Faisal Mosque เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของปากีสถานและเอเซียใต้ สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี มีลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย
📌 ชมและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของปากีสถาน ณ ตลาดท้องถิ่น

🌜พักโรงแรม ระดับ 3 - 4 ดาว จำนวน 9 คืน (จะเลือกที่พักดีที่สุดในแต่ละเมือง และมีวิวสวย)
🍚 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 27 มื้อ

❄ พุธที่ 19 ตค.2565
▶️ 20.20 น. พร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติอิสลาบัด
▶️ 23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยสายการบิน Thai airway

❄ พฤหัสบดีที่ 20 ตค.2565
▶️ 06.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************
#ราคาท่านละ 43,290 บาท (สำหรับ 15 คนขึ้นไป) ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

การสำรองทริป
1.โอนเงินมัดจำ พร้อมเลือกที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท
2.แบ่งชำระ 4 ดังนี้
มิย. - สค.65 เดือนละ 5,000 บาท
ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 10 กย.65
** ให้สิทธิ์คนโอนมัดจำ เลือกที่นั่งก่อน **

หมายเหตุ
▶️ กรณีต่ำกว่า 15 คน แต่ไม่ต่ำกว่า 10 คน คิดเพิ่มคนละ 2,100 บาท
▶️ กรณีต่ำกว่า 10 คน แต่ไม่ต่ำกว่า 6 คน คิดเพิ่มคนละ 9,700 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าวีซ่าปากีสถาน แบบ E-VISA ไม่ต้องโชว์ตัว (ยกเว้นอาจมีการเรียกสัมภาษณ์พิเศษเป็นรายบุคคล)

** กรณีสถานฑูตฯไม่อนุมัติออกวีซ่า ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมที่ทางสถานฑูตฯเรียกเก็บตามจริง **

2.ค่าที่พัก ระดับ 3 + และระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 คน จํานวน 9 คืน

หมายเหตุ : พักเดี่ยว เก็บเพิ่ม 8,000 บาทต่อคน

3.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรมการเดินทางที่ระบุ
4.ค่ารถ / ยานพาหะนะที่ใช้ในการเดินทางในปากีสถาน
5.น้ำดื่มมีบริการบนรถโค้ช วันละ 1 ขวด
6.ผลไม้สด
7ชากาแฟ
8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าผ่านแดน ค่าที่จอดรถ
9.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ตามโปรแกรมการเดินทาง)
10.จดหมายรับรอง สำหรับใช้ทำวีซ่า
11.ค่าอาหารไทยและขนมเสริมตลอดการเดินทาง
12.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 4,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
13.ค่าทิปสำหรับคนขับ ไกด์ท้องถิ่น. ผู้ช่วยไกด์ท้องถิ่น และพนักงานยกกระเป๋า
14.ชุดตรวจ ATK 2 ชุด

อัตราค่าบริการไม่รวม
1ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด TG กรุงเทพ-อิสลามาบัด // อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ ราคาประมาณ 19,000 บาท รวมน้ำหนัก 20 โล กรณีให้ผู้จัด จองและซื้อตั๋วให้ โอนมัดจำค่าตั๋ว 5,000 บาท และสามารถแบ่งชำระ 4 ครั้ง ดังนี้
มิย.-สค.65 เดือนละ 4,000 บาท
ชำระส่วนที่เหลือไม่เกิน 10 กย.65
2.ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตั๋วสำหรับผู้ที่ไปและกลับไม่พร้อมคณะ
5.ไม่รวมค่าส่วนต่างของอัตราแลกเงินที่ขยับสูงขึ้นกว่า 35 บาทต่อดอลล่าร์ จะมีการเก็บเพิ่มส่วนต่างตามจริง
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่ง พิเศษในร้านอาหาร หรือในโรงแรม
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม และอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

เงื่อนไข
1.กรณีไปไม่ได้อนุญาติให้หาคนแทน ก่อนการเดินทาง 15 วัน ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี และต้องรับผิดชอบค่าทริปเต็มจำนวน

เงื่อนไขการรับสมาชิก
▶️ รับคนฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มขึ้นไป และต้องไม่เกิน 6 เดือน หรือมีใบรับรองตรวจเชื้อโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
#ปากีสถาน #ใบไม้เปลี่ยนสี #เดินตามตะวันThejourneydiary

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ตาวีฟาร์ม เขาใหญ่
แม่แจ๋ม ลำปาง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ถนนราชดำเนิน
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
การท่องเที่ยวและการเดินทาง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Udee Bangkok Udee Bangkok
49, Soi Pradiphat 19, Pradiphat Rd, Samsennai, Phayathai
Bangkok, 10400

Udee Bangkok is a little home with a small greeny area purposely opened to welcome travelers who prefer the simplicity of homelike, cozy living in a serene atmosphere. Here, our guests will be truly exposed to Bangkokians’ ways of life.

JL Bangkok Hotel JL Bangkok Hotel
Bangkok, 10240

Welcome to JL Bangkok Boutique Hotel on Facebook :) JL Bangkok is a cosy and stylish boutique hotel that offers a budget accommodation. I hope you will stop by at our place during your next visit to Bangkok.

Millennium Hilton Bangkok Millennium Hilton Bangkok
123 Charoen Nakhon Rd
Bangkok, 10600

Welcome to Millennium Hilton Bangkok hotel www.bangkok.hilton.com Bangkok's contemporary riverside property with world-class facilities, restaurants and bars. www.Bangkok.hilton.com

Pacific Asia Travel Association Pacific Asia Travel Association
Unit B1, 28th Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama I Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

The Pacific Asia Travel Association (PATA) is a not-for profit association that is internationally acclaimed for acting as a catalyst for the responsible development of travel and tourism to, from and within the Asia Pacific region.

โอเครู้เรื่อง โอเครู้เรื่อง
Bangkok

รีวิว ������� ท่องเที่ยวธรรมชาติ�������

เที่ยวแหลกลาน เที่ยวแหลกลาน
กรุงเทพมหานคร
Bangkok

เพจสอนภาษาจีนแบบก๊งๆ ที่จะพาคุณไปเที่ยวแบบงงๆ ในแบบฉบับเที่ยวแหลกลานนนน!!!!

DAD BORE DAD BORE
เคหะร่มเกล้า
Bangkok, 10520

ทางเลือกสำหรับคนรักมอไซค์

Dadaar'ecord ออกไปใช้ชีวิต Dadaar'ecord ออกไปใช้ชีวิต
Bangkok
Bangkok, 10240

Once in a lifetime ออกไปลอง Picture is best way to keep a good moment to remind memory to you

P.K. Digital Connect P.K. Digital Connect
59/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok, 10120

บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ตรวจ ATK ตรวจ ATK
Bangkok, 10900

พยาบาลรับตรวจATK

BTDS by OTP BTDS by OTP
สำนักงานนโยบายและแผนงานการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
Bangkok, 10400

สนข. ได้จัดทำฐานข้อมูลในแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร (eBUM) และต้องการอัพเดตข้อมูล

KoAung NaingMoe KoAung NaingMoe
Bangkok, ကိုခိုင္​မင္​းစိုး​ေပခ်္​မ

https://www.facebook.com/KoAung.NaingSoe.2015