Christ Church Bangkok (Thai)

Christ Church Bangkok (Thai)

ความคิดเห็น

วันนี้พ่อขอไปเล่นออร์แกน ตามที่ผมเข้าใจออร์แกนนี้เป็นออร์แกนเดียวที่ประเทศไทย (ถ้าไม่นับ hybrid หรือดิจิตอล) ถูกสร้างมากกว่า 115 ปีที่แล้ว

ต้องขอบคุณ Christ Church Bangkok (Thai) ที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นครับ
Supatra Pongpeerapat
Supatra Pongpeerapat
Supatra Pongpeerapat
Please tell me your Christmas Eve. service time (s)

An oasis of living water in the heart of Bangkok แหล่งน้ำแห่งชีวิตใจกลางกรุงเทพ

15/10/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง"
ในหัวข้อ "ความบริบูรณ์ของพระคริสต์ในคริสตจักร" ในพระธรรม เอเฟซัส 3:14-20

08/10/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง"
ในหัวข้อ "พันธกิจของคริสตจักร" ในพระธรรม เอเฟซัส 3:1-13

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 04/10/2022

คริสตจักรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศาสนาจารย์ธนธิษณ์(หนุ่ม) ในการจากไปของคุณแม่อำพรทิพย์ ผู้เป็นที่รักของครอบครัว ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจอาจารย์หนุ่ม ครอบครัวและญาติทุกคน ขอพี่น้องระลึกถึงและอธิษฐานเผื่อ

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 03/10/2022

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมที่เดินทางไปทำพันธกิจที่ปาย ในวันที่ 3-9 ตุลาคม 2022 ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อในการเดินทางและทำกิจกรรม

01/10/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง"
ในหัวข้อ "ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักร" ในพระธรรม เอเฟซัส 2:11-22

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 27/09/2022

คริสตจักรขอแสดงความยินดีกับคุณหฤษฎ์(ปอนด์) ได้เดินทางไปศึกษาทางด้านศาสนศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ
ขอบคุณพระเจ้า คริสตจักรมีส่วนสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อ ขอพระเจ้าอวยพรในการเดินทางและในการเรียน

24/09/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง"
ในหัวข้อ "พระคุณอัศจรรย์เพื่อสร้างคริสตจักร" ในพระธรรม เอเฟซัส 2:1-10

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 18/09/2022

ทางคริสตจักรขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่นิต้าและครอบครัว ที่ได้สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รัก ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจคุณแม่นิต้าและครอบครัว ขอพี่น้องระลึกถึงและอธิษฐานเผื่อ

17/09/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง"
ในหัวข้อ "คำอธิษฐานขอเปิดตาใจของคริสตจักร" ในพระธรรม เอเฟซัส 1:15-23

13/09/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้าในการร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 13.30 น. ที่คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพ

**พิธีนมัสการใช้ภาษาอังกฤษ

10/09/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนาใหม่ "คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง"
ในหัวข้อ "พระพรฝ่ายวิญญาณที่ให้กับคริสตจักร" ในพระธรรม เอเฟซัส 1:1-14

10/09/2022

ซีรี่ย์เทศนา “คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง”

"เพราะว่าคริสตจักร เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ" เอเฟซัส 2:10

ขอเชิญพี่น้องร่วมรับพระพร ในคำเทศนาซีรี่ย์ใหม่ จากพระธรรมเอเฟซัส ในหัวข้อ “คริสตจักรในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง” พระคัมภีร์บอกว่า เราเป็น “ฝีพระหัตถ์” ของพระเจ้า ซึ่งในภาษาเดิม คำนี้เป็นรากศัพท์ของคำว่า “บทกวี” สื่อถึงความงดงาม และมีนัยะถึงชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ ในขณะเดียวกันคำว่า คริสตจักร สื่อถึงความเป็นชุมชน หมายความว่า พระเจ้าต้องการสร้างเราใหม่ให้งดงาม ผ่านชีวิตของกันและกัน ในองค์พระเยซูคริสต์

เราอาจรู้สึกว่า เรายังอยู่ห่างไกลจากความเป็นชุมชนที่งดงามดังบทกวี ที่พระคัมภีร์พูดถึง ขอหนุนใจที่พวกเราจะเปิดใจ เปิดชีวิต ให้พระเจ้า และให้แก่ซึ่งกันและกัน ในอีก 12 อาทิตย์ข้างหน้า (เริ่มวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนนี้) ขอพระเจ้านำเรา ทำงานในเรา และท่ามกลางเรา ขอพระองค์เปลี่ยนแปลงเรา ฟื้นฟูเรา และสร้างเราขึ้นใหม่ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อเตรียมชีวิตเราให้พร้อมในการ “ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ”

03/09/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้จักพระเจ้า...ในขณะที่เราขาดความเชื่อ" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 27

28/08/2022

1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room

นมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022

27/08/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้า" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 26

21/08/2022

วันนี้ทางคริสตจักรมีปัญหาระบบทางเทคนิค
ขอจบการนมัสการออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะ

20/08/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะฟังสติปัญญาจากผู้อื่น" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 25

14/08/2022

1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room

นมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022

13/08/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะไม่กระทำความอธรรม" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 24

06/08/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะให้พระเจ้านำ" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 23

23/07/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะเผชิญความท้าทายของชีวิต" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 21

16/07/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะมีเพื่อนฝ่ายวิญญาณ" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 20

09/07/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 19

02/07/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะอยู่ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 18

25/06/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อ "เรียนรู้ที่จะสู้ในพระนามพระเจ้า" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 17

18/06/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนาใหม่ "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้"
ในหัวข้อเรื่อง "เรียนรู้ที่จะรับการเจิมด้วยพระวิญญาณ" ในพระธรรม 1 ซามูเอล 16:1-23

18/06/2022

ซีรีย์ใหม่ "ชีวิตของดาวิด ชีวิตที่ต้องเรียนรู้" จากพระธรรม 1 ซามูเอล

11/06/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "วันอาทิตย์ตรีเอกานุภาพ" ในพระธรรม ยอห์น 16:12-15

04/06/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "เราต้องประกอบด้วยพระวิญญาณ" ในพระธรรม กิจการ 2:1-21

28/05/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "หักโซ่ตรวนจองจำ" ในพระธรรม กิจการ 16:16-34

21/05/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "เราต้องไปตามการทรงเรียก" ในพระธรรม กิจการ 16:9-15

21/05/2022

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมใจกันอธิษฐาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 ในหัวข้อ "หัวใจแห่งการอธิษฐานวิงวอน"

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 21/05/2022

การอบรมนมัสการโดยใช้บทเรียนจากสดุดี 100 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022

14/05/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "เราต้องไม่ขัดขืนน้ำพระทัยพระเจ้า" ในพระธรรม กิจการ 11:1-18

07/05/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "เราต้องเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า" ในพระธรรม กิจการ 9:36-43

01/05/2022

1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room

นมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022

30/04/2022

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ผ่าน Facebook Live ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 13:30 น. ในซีรีย์คำเทศนา เพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว
ในหัวข้อเรื่อง "เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่ามนุษย์" ในพระธรรม กิจการ 5:27-32 , ยอห์น 20:19-31

28/04/2022

พิธีสถาปนาดีคอนและพรีสท์ ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 26/04/2022

พิธีสถาปนาดีคอนและพรีสท์ ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการสถาปนาเป็นดีคอนและพรีสท์

Photos from Christ Church Bangkok (Thai)'s post 26/04/2022

คริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย ได้จัดพิธีศีลกำลัง ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ และคริสตจักรต่างๆ ในเครือคริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
พิธีสถาปนาดีคอนและพรีสท์ ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room
1 Christ Church Bangkok Thai's Personal Meeting Room

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


11 Convent Road
Bangkok
10500

ข้อมูลทั่วไป

Sundays:
English service at 10.00 am
ภาคภาษาไทย 1.30 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

โบสถ์นิกายแองกลิกัน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
LifeCenterBKK LifeCenterBKK
Bangna Trad Rd. Soi 17 Km2 Bangna Bangkok 10260 Thailand
Bangkok, 10540

LifeChurch, Bangkok เป็นคริสตจักรสองภาษาในกรุงเทพฯ - ที่สยามและที่บางนา A bi-lingual church in both Siam and Bangna. www.lifechurch.asia

ChurchofCovenant ChurchofCovenant
274 ถนนรามคำแหง 81 แยก 6 เขตบางกะป
Bangkok, 10240

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

RHEMA Thailand RHEMA Thailand
Rama 3, Bangkok Square
Bangkok, 10120

RHEMA Thailand is associated with Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK, USA) and includes Rhema Church Bangkok, and Rhema Bible Training Centers in Bangkok, Nakorn Ratchasima, Mae S...

Every Nation Church Bangkok Every Nation Church Bangkok
Level One, Nasa Street, Airport Rail Link Ramkhamhaeng Station, Ramkhamhaeng Roa
Bangkok, 10250

คริสตจักรทุกชนชาติ Airport link รามคำแหง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Rd
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Rd.
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

วัดพุสวรรค์ (WatPusawan) วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)
เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวร
Bangkok, 10400

วัดพุสวรรค์ โทร.๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖ เจ้าอาว

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ
ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไ
Bangkok, 10900

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives)

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั
Bangkok, 10110

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน Sapanluang Klongta

Creation Church for Jesus Christ Creation Church for Jesus Christ
คริสตจักรครีเอชั่น เลขที่ 13 อ
Bangkok

องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระ?

International Church of Bangkok International Church of Bangkok
Student Christian Centre Ratchatewi BTS (10.00 Am) And BCGH Silom (6.30 Pm)
Bangkok, 10110

Advancing the Word & Work of Jesus.