กองบริหารกิจการโครงข่ายและ

กองบริหารกิจการโครงข่ายและ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Radio Thailand World Service
Radio Thailand World Service
236 Vibhavadi Rangsit Road,Din Daeng
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป
236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
Radio Thailand Live
Radio Thailand Live
236 Vibhawadee Rangsit Rd. Dindeang
NBT 2HD
NBT 2HD
236 Vibhavadee Rangsit Road, Din Daeng
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป
236 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง
Radio Thailand News
Radio Thailand News
10400
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies
62 Vibhavadi Rangsit Rd
National Defence College of Thailand
National Defence College of Thailand
10400
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.
ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.
พหลโยธิน 8
FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี
214-216 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง
COST Thailand
COST Thailand
Comptroller General's Department
Inflow Media
Inflow Media
395/2 Soi Inthamara 47, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng
กสทช.
กสทช.
พหลโยธิน 8
NBTC1200
NBTC1200
87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ความคิดเห็น

ขออวยพรให้งานด้านเทคนิคของกรมฯมีความเจริญก้าวหน้านะครับ
26เมษายน2561คณะทำงานกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าตรวจรับงานติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล ณ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี สถานีดังกล่าวติดตั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มีถิ่นอาศัยปลูกบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่หุบเขาและห่างไกลสัญญาณ "กรมประชาสัมพันธ์ ใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสื่อด้วยความเสมอภาค"
24 เมษายน2561 ที่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลอ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร เดินทางมาตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งสถานีดังกล่าวได้เสริมเพื่อลดจุดอับสัญญาณ ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม "กรมประชาสัมพันธ์ใส่ใจ เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อความถูกต้องแห่งข่าวสารแห่งรัฐ"
บัดนี้(27/04/61)กรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตั้งและทำการตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลเฟสสุดท้ายเป็นสถานีแห่งที่168 ณ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลอำเภอเมืองจันทบุรี ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กสทช.แล้ว ทำให้การแพร่ภาพสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายMUX 1กรมประชาสัมพันธ์ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ปัญหาของการรับชมทีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกมีมาช้านาน ปัจจุบันถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขา ทำให้การแพร่ภาพเป็นไปด้วยความยากลำบาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและงบประมาณประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้ก่อสร้างและติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลจำนวน12สถานีจากเดิมภาคตะวันออกมีเพียง4แห่งเท่านั้น ทำให้ครอบคลุมพื้นที่กว่า90% ครัวเรือนสามารถรับชมได้มากกว่า95%ของครัวเรือนทั้งหมดในภาคตะวันออก นั้นแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง กองโครงข่ายฯกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนนโยบายและให้การแพร่ภาพเป็นไปโดยประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดครับ
ทีมงานบำรุงรักษาสถานีโครงข่ายดิจิตอลทีวีของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จันทบุรี ออกตรวจเช็คระบบ ณ สถานีดิจิตอลทีวีเขาทัพยา จ.ชลบุรี ออกอากาศเต็มประสิทธิภาพครับ
งานโครงข่ายฯ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 ออกตรวจเช็คเครื่องส่งทีวีดิจิตอลในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก จำนวน12สถานี ตามแผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมทีวี รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง คมชัด และสมบูณ์
เยี่ยมมาก

Public & Government Service

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 03/12/2021

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

27/06/2021

📣📣NBTแจ้งข่าว‼️ วันนี้ (27 มิ.ย. 64)
เวลา 20.30 น. ช่อง NBT2HD จะทำการปรับระบบการออกอากาศผ่านดาวเทียม เพื่อให้รองรับข้อกำหนดของยูโร ในถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2020 ทำให้การรับชมผ่านดาวเทียมบางกล่องเกิดจอดำ แต่ท่านสามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย ดังนี้
.
✅✅ให้ท่านทำการถอดปลั๊ก เครื่องรับดาวเทียมของท่านแล้วเสียบใหม่รอการอัปเดตจนเสร็จ จะสามารถรับชมได้เช่นเดิม
.
🔸🔸อาจมีบางกล่องที่ต้องตั้งค่าเอง ให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการกล่องของท่าน ซึ่งพร้อมจะช่วยแก้ปัญหาให้ ทาง NBT ยืนยันว่าทุกกล่องสามารถรับชมการถ่ายทอดได้
.
☎️True Visions 1242
☎️PSI 1247
☎️IPM 0 2024 8048
☎️Infosat 0 2584 4755
☎️Gmm-Z 0 2853 8999
☎️Thaisat 0 2245 6999
☎️Ideasat 0 2935 5768-9
☎️โครงข่าย NBT 0 2290 8100 ต่อ 1224,1225,063 204 0600

#กรมประชาสัมพันธ์

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 21/10/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 05/10/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 26/09/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 23/09/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 15/08/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 10/08/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 23/07/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

11/03/2020

แถลงจากศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/1450121478482457/

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 21/01/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 03/01/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 02/01/2020

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 03/12/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 21/11/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 17/10/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 09/08/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 25/07/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

อบรมการออกอากาศฯ ในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค, ระดับท้องถิ่น 22/07/2019

กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตร การทดลองส่งสัญญาฯโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และรับดับท้องถิ่น (Local Content) เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินในระดับภูมิภาค
โดยทำการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 30 คน ทั้งนี้ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผอ.สทพ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรฯ ณ อาคารสำนักงาน กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ถ.วิภาดีรังสิต

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 10/07/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 09/07/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 08/07/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 04/07/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 01/07/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 18/06/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

กคส. ทำความสะอาดหลังคาเตรียมรับฤดูฝน 25/05/2019

เจ้าหน้าที่กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ นำโดย นายอนุสรณ์ สุปินานนท์ ป.ผอ.ส่วนบำรุงรักษา ร่วมกันทำความสะอาดหลังคาของอาคารสำนักงานฯ เนื่องจากมีเศษกิ่งไม้ใบไม้อุดตันรางน้ำบนโครงหลังคา เพื่อการระบายน้ำฝน และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่วมขังของน้ำฝนบนโครงหลังคา

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 16/05/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

09/05/2019

รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อสืบทอดโบราณราชประเพณีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีอย่างสุดที่จะพรรณนาได้ ในโอกาสสำคัญนี้ รัฐบาลจึงร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ จัดมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ รวมระยะเวลา 7 วัน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เตรียมความจัดงานมหรสพสมโภชโดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ

“เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในส่วนของต่างจังหวัดจะจัดช่วงเวลาเดียวกัน เปิดงานพร้อมกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การแสดงจะกำหนดช่วงเวลาการแสดงตรงกันคือ 18.30 น.– 21.30 น. ของทุกวัน แต่ละวันจะมีการแสดงที่หลากหลาย ศึกษาการจัดงานมหรสพสมโภชในสมัยก่อนมา มีการแสดงดั้งเดิมที่เป็นการแสดง เช่น กระตั้วแทงเสือ โขนสด ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมสมัย การแสดงนานาชาติร่วมเฉลิมฉลอง

สำหรับมรหสพสมโภชในส่วนกลาง กำหนดจัดเวทีที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ตลอด 7 วัน 7 คืน จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 4 ภูมิภาค เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายราชสักการะ และร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียง การรำถวายพระพร มหกรรมกลองมิ่งมงคล การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นในแต่ละวันจะมีการแสดงหมุนเวียนกันไป อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ วงโยธวาทิต มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ถวายองค์ราชัน” มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โขนกรมศิลปากร โขนศาลาเฉลิมกรุง และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ และในช่วงเวลา 21.30 น.– 23.00 น. ของทุกวันจะมีการแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” พร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบฉากหลังพระบรมมหาราชวังอย่างงดงาม โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชื่นชมความงดงามบรรยากาศรอบงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190506094333647

เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธยสวรรย์ปราสาท 06/05/2019

เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธยสวรรย์ปราสาท

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธยสวรรย์ปราสาท

https://phralan.in.th/coronation/gallerydetail.php?id=729

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 05/05/2019

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Download : https://phralan.in.th/coronation/gallerydetail.php?id=724

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 25/04/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post 26/03/2019

Photos from สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์'s post

ดำเนินการบำรุงรักษาฯ พื้นที่ สปข.5 15/03/2019

เจ้าหน้าที่ส่วนบำรุงรักษาฯ กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ ศูนย์บำรุงรักษาฯ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ของสถานีวิทยุคมนาคม ในโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามรอบระยะเวลาการบำรุงรักษา แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต5 ประกอบไปด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี โดยสถานีที่ได้ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาในครั้งนี้ มีจำนวน 22 สถานี ทั้งนี้ยังได้ตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ในสถานีที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 3 สถานี คือสถานีปลายพระยา พังงา และกระบี่
ผลการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว สรุปได้ว่า การให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน ของกรมประชาสัมพันธ์ สามารถออกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ในระบบฯ ส่วนใหญ่ทำงานได้เป็นอย่างดี จากการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


236 Vipavadeerungsit Rd.,
Bangkok
10400

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศ?

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 103
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg.,Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Rd. Phra Nakhon Dist.
Bangkok, 10200

International Affairs Office Office of the Permanent Secretary for the BMA Bangkok Metropolitan Admi

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร