อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz A

อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz A

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท เงินทุน

1 ASIA Property
1 ASIA Property
Travel South East Asia
Travel South East Asia
Lad Prao
Success Group
Success Group
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
สิริวรรณ สิงหาษา Allianz Ayudhya
สิริวรรณ สิงหาษา Allianz Ayudhya
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 24 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย
Insureline MyShop  บริการลูกค้าประกันออ
Insureline MyShop บริการลูกค้าประกันออ
สนง.ตัวแทนเอไอเอ กรุงเทพฯ
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต - ต
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต - ต
9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1.20-27 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขว
ไทยประกันชีวิต - ตัวแทนคุณภา
ไทยประกันชีวิต - ตัวแทนคุณภา
BKK
OneCoin Millionaire
OneCoin Millionaire
10250
Partygameshop รับเติมเกมราคาถูก By Admin Bash
Partygameshop รับเติมเกมราคาถูก By Admin Bash
10270
Freelance real estate agent
Freelance real estate agent
10110
Nonkhawittaya School-โรงเรียนโนนข่าวิทยา
Nonkhawittaya School-โรงเรียนโนนข่าวิทยา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา, Phon
พรพรรณ แก้วมะโน Allianz Ayudhya
พรพรรณ แก้วมะโน Allianz Ayudhya
เลขที่ 229 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
เลขเบอร์นำโชค และ ประกันสุขภ
เลขเบอร์นำโชค และ ประกันสุขภ
10310
พิมพ์ปภา ครองวิริยะภาพ Allianz Ayudhya
พิมพ์ปภา ครองวิริยะภาพ Allianz Ayudhya
200 ถ.ลาดหญ้า แขวง/เขตคลองสาน
ACC Work บัญชีภาษี ภาษาง่าย สไตล์เ
ACC Work บัญชีภาษี ภาษาง่าย สไตล์เ
10160
ประกันชีวิต Chubb Life By May
ประกันชีวิต Chubb Life By May
10330

ความคิดเห็น

ทำไมต้องทำประกันชีวิต??

บริการด้านการเก็บออมคุ้มครองสุขภาพและภาษี ให้คำปรึกษาทางด้านประกันชีวิตประกันสุขภาพอย่างเข้าใจคุณ

เปิดเหมือนปกติ

21/10/2021

วันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
มีเหตุการณ์ในพุทธประวัติเล่าว่า…
พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงพระอภิธรรม
โปรดเทวดาทั้งหลายที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
และเพื่อไปโปรดพระสิริมหามายาเทพบุตร
ซึ่งเคยเป็นพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์
ถึงเมืองสังกัสสะ … ชาวบ้านต่างร่วมใจกัน
เดินทางไปรับเสด็จพระพุทธเจ้า
เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวโหรณะ
และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท
เรียกว่า “ไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์”
🙏🙏🙏

ความสำคัญของวันออกพรรษา
เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้า
เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พุทธศาสนิกชนเตรียมอาหาร
เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์
หลังวันออกพรรษา 1 วัน
ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
และพระภิกษุสงฆ์
จัดพิธีกรรม “มหาปวารณา”
ให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้
เนื่องจากพบเห็นข้อบกพร่อง
ระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน
.

รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์
พระผู้ใหญ่กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้
และพระผู้น้อยก็ชี้แนะพระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้

เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท
ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย
.

กิจกรรมวันออกพรรษาของแต่ละภาค
ในประเทศไทยนั้นปฏิบัติไม่เหมือนกัน
โดยเริ่มต้นด้วยวิธีการตักบาตรเทโว
เพื่อสมมติจำลองถึงวันที่พระพุทธเจ้า
เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
..

ภาพที่เห็นนั้น
เป็นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ
ลงจากเทวโลก คือ จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เมื่อภายหลังเสด็จขึ้นไป
จำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดังกล่าว
เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว
วันที่เสด็จลงคือวันออกพรรษา
.
เมืองที่ เสด็จลงคือเมืองสังกัสนคร
เสด็จลงตรงประตูเมือง
พระบาทแรกที่ทรงเหยียบพื้นโลกนั้น


ต่อมาได้กลายเป็น สถานที่ระลึก
เรียกว่า 'อจลเจดีย์'
เรียกอย่างไทยเราก็ว่า 'รอยพระพุทธบาท'

ตามตำนานว่าที่นี่เป็นที่แห่งหนึ่ง
ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทปรากฎอยู่
.

ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จลง
เทพเจ้าคือพระอินทร์ได้เนรมิต
บันได ๓ บันไดเป็นที่เสด็จลง
คือบันไดทอง บัน ไดเงิน และบันไดแก้วมณี
.

บันไดทองสำหรับหมู่เทพลงอยู่ด้านขวา
บันไดเงินอยู่ด้านซ้าย สำหรับท้าวมหา พรหม
และบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางสำหรับพระพุทธเจ้า
.

หัวบันไดแต่ละอันพาดที่เขาสิเนรุ
เชิงบันไดทอด ลงยังประตูเมืองสังกัสนคร

หมู่คนทางเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
อย่างที่เห็นในภาพ
จึงคือหมู่เทพที่ตามส่งเสด็จ

เบื้องซ้ายผู้ถือฉัตรกั้น
ถวายพระพุทธเจ้าคือท้าวมหาพรหม
ผู้อุ้มบาตรนำเสด็จพระพุทธเจ้า คือ พระ อินทร์

ผู้ถือพิณบรรเลงถัดมา
คือปัญจสิงขรคนธรรพ์เทพบุตร
ถัดมาเบื้องขวาคือมาตุลีเทพบุตร
ซึ่งถือพาน ดอกไม้ทิพย์

โปรยปรายนำทางเสด็จพุทธดำเนิน
.

พระพุทธเจ้าทรงเป็นวิสุทธิเทพผู้บริสุทธิ์
นักเขียนศาสนาพุทธรุ่นต่อมา
จึงถวายพระนามเฉลิมพระเกียรติ
อย่างหนึ่งว่า 'เทวาติเทพ'
แปลว่า ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทุกชั้นเทพต่างๆ
ที่คนอินเดียในสมัยนั้นนับถือกัน
เช่น พระอินทร์และท้าวมหาพรหม เป็นต้น
.

คนผู้นับถือศาสนาพุทธในเมืองไทย
ถือกันว่าวันออกพรรษา
เป็น วันสำคัญวันหนึ่ง
จึงนิยมทำบุญตักบาตรกันในวันนี้
เพราะถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
เคยเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เรียกการตักบาตรนี้ว่า 'ตักบาตรเทโว'
ย่อมาจากเทโวโรหณะ
แปลว่า ตักบาตรเนื่องใน
วันคล้ายวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนั่นเอง

วันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
มีเหตุการณ์ในพุทธประวัติเล่าว่า…
พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงพระอภิธรรม
โปรดเทวดาทั้งหลายที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
และเพื่อไปโปรดพระสิริมหามายาเทพบุตร
ซึ่งเคยเป็นพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์
ถึงเมืองสังกัสสะ … ชาวบ้านต่างร่วมใจกัน
เดินทางไปรับเสด็จพระพุทธเจ้า
เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวโหรณะ
และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท
เรียกว่า “ไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์”
🙏🙏🙏

ความสำคัญของวันออกพรรษา
เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้า
เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พุทธศาสนิกชนเตรียมอาหาร
เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์
หลังวันออกพรรษา 1 วัน
ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
และพระภิกษุสงฆ์
จัดพิธีกรรม “มหาปวารณา”
ให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้
เนื่องจากพบเห็นข้อบกพร่อง
ระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน
.

รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์
พระผู้ใหญ่กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้
และพระผู้น้อยก็ชี้แนะพระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้

เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท
ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย
.

กิจกรรมวันออกพรรษาของแต่ละภาค
ในประเทศไทยนั้นปฏิบัติไม่เหมือนกัน
โดยเริ่มต้นด้วยวิธีการตักบาตรเทโว
เพื่อสมมติจำลองถึงวันที่พระพุทธเจ้า
เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
..

ภาพที่เห็นนั้น
เป็นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ
ลงจากเทวโลก คือ จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เมื่อภายหลังเสด็จขึ้นไป
จำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดังกล่าว
เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว
วันที่เสด็จลงคือวันออกพรรษา
.
เมืองที่ เสด็จลงคือเมืองสังกัสนคร
เสด็จลงตรงประตูเมือง
พระบาทแรกที่ทรงเหยียบพื้นโลกนั้น


ต่อมาได้กลายเป็น สถานที่ระลึก
เรียกว่า 'อจลเจดีย์'
เรียกอย่างไทยเราก็ว่า 'รอยพระพุทธบาท'

ตามตำนานว่าที่นี่เป็นที่แห่งหนึ่ง
ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทปรากฎอยู่
.

ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จลง
เทพเจ้าคือพระอินทร์ได้เนรมิต
บันได ๓ บันไดเป็นที่เสด็จลง
คือบันไดทอง บัน ไดเงิน และบันไดแก้วมณี
.

บันไดทองสำหรับหมู่เทพลงอยู่ด้านขวา
บันไดเงินอยู่ด้านซ้าย สำหรับท้าวมหา พรหม
และบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางสำหรับพระพุทธเจ้า
.

หัวบันไดแต่ละอันพาดที่เขาสิเนรุ
เชิงบันไดทอด ลงยังประตูเมืองสังกัสนคร

หมู่คนทางเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
อย่างที่เห็นในภาพ
จึงคือหมู่เทพที่ตามส่งเสด็จ

เบื้องซ้ายผู้ถือฉัตรกั้น
ถวายพระพุทธเจ้าคือท้าวมหาพรหม
ผู้อุ้มบาตรนำเสด็จพระพุทธเจ้า คือ พระ อินทร์

ผู้ถือพิณบรรเลงถัดมา
คือปัญจสิงขรคนธรรพ์เทพบุตร
ถัดมาเบื้องขวาคือมาตุลีเทพบุตร
ซึ่งถือพาน ดอกไม้ทิพย์

โปรยปรายนำทางเสด็จพุทธดำเนิน
.

พระพุทธเจ้าทรงเป็นวิสุทธิเทพผู้บริสุทธิ์
นักเขียนศาสนาพุทธรุ่นต่อมา
จึงถวายพระนามเฉลิมพระเกียรติ
อย่างหนึ่งว่า 'เทวาติเทพ'
แปลว่า ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทุกชั้นเทพต่างๆ
ที่คนอินเดียในสมัยนั้นนับถือกัน
เช่น พระอินทร์และท้าวมหาพรหม เป็นต้น
.

คนผู้นับถือศาสนาพุทธในเมืองไทย
ถือกันว่าวันออกพรรษา
เป็น วันสำคัญวันหนึ่ง
จึงนิยมทำบุญตักบาตรกันในวันนี้
เพราะถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
เคยเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เรียกการตักบาตรนี้ว่า 'ตักบาตรเทโว'
ย่อมาจากเทโวโรหณะ
แปลว่า ตักบาตรเนื่องใน
วันคล้ายวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนั่นเอง

20/10/2021

"..."อย่าศรัทธา คนที่แค่พูดให้เราฟัง

แต่จงศรัทธา คนที่ทำให้เราเห็น"..."

สวัสดีทุกท่านค่า ขอให้ปลอดภัย มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ🥰✌️✌️

"..."อย่าศรัทธา คนที่แค่พูดให้เราฟัง

แต่จงศรัทธา คนที่ทำให้เราเห็น"..."

สวัสดีทุกท่านค่า ขอให้ปลอดภัย มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ🥰✌️✌️

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 19/10/2021

การให้...ไม่มีที่สิ้นสุด🩸🩸🩸

บริจาคเลือด เพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต....

#ครั้งที่12

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 17/10/2021

ในวันที่ฝนพรำ...เธอคิดถึงกันบ้างไหม ในตอนที่ไม่ได้เจอ แล้วเธอนั้นเป็นอย่างไร...

คิดถึงแหละ จึงนัดการมาเพิ่มความอ้วน🤣🤣🤣

วันสบายๆ🥰🤗😉

#ครัวบ้านไทรน้อย
#ปานชีวาคาเฟ่

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 17/10/2021

ถวายเพลพระ ถวายสังฆทาน ร่วมบุญต่างๆในวัด...
ขอผลบุญส่งถึงครอบครัว ลูกค้า และกัลยาณมิตรทุกท่าน ให้เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ เหลือไว้สร้างบารมี ทุกท่านนะคะ สาธุ😇🥰🙏🙏🙏

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 16/10/2021

ความสุข...😇🥰🙏🙏🙏
อิ่มบุญ อิ่มใจ😇🥰🙏🙏🙏

จากลูกค้า...กลายเป็นเครือญาติ

น้อมนำบุญมาฝากทุกท่านค่า เฮงๆ มีความสุขทุกช่วงจังหวะชีวิตทุกท่านนะคะ สาธุ🥰😇🙏🙏🙏

15/10/2021

"ความสุข..."
ไม่จำเป็นต้องมาจาก วัตถุ...
หรือสังคมหรูหรา แต่มาจากคำว่า...
...พอ...😇☺️

ขอให้มีความสุข สงบ และปลอดภัยทุกท่านนะคะ☺️😉🤟✌️✌️✌️

"ความสุข..."
ไม่จำเป็นต้องมาจาก วัตถุ...
หรือสังคมหรูหรา แต่มาจากคำว่า...
...พอ...😇☺️

ขอให้มีความสุข สงบ และปลอดภัยทุกท่านนะคะ☺️😉🤟✌️✌️✌️

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 14/10/2021

ทำงานเสร็จ ก็แวะสะสมบุญต่อ😇

เป็นวันที่ขับรถไกลมากกกก....แต่ก็มีความสุขที่ได้เดินทาง🥰

น้อมนำบุญมาฝากทุกท่านค่า

ขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆไม่มีทุกข์กันทุกท่านนะคะ สาธุ

14/10/2021

ธรรมะสวัสดี😇🙏

ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กันนะคะ

#วันพระ
#ศีลอุโบสถ

ธรรมะสวัสดี😇🙏

ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กันนะคะ

#วันพระ
#ศีลอุโบสถ

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 13/10/2021

ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

#ฉันเกิดในสมัยรัชกาลที่๙

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 12/10/2021

ฝนตกเรียบร้อย หนักเลยค่า ไม่กล้าขับรถเลย😁

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 11/10/2021

"...การเป็นคนพูดจริง ทำจริง และจริงใจต่อผู้อื่น

แม้ไม่มีคนรัก ไม่มีคู่ครอง ก็ไม่เหงา...

เพราะเรามีเพื่อนมากมาย..."

ให้ชีวิต ปล่อยสัตว์🐟🐠🐚🐚

ทำบุญต่างๆ ขอผลบุญส่งถึงครอบครัว ลูกค้า และกัลยาณมิตรทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความดี ไม่มีทุกข์กันทุกท่านนะคะ สาธุ😇🙏🙏🙏

#วัดดาวดึงษ์
#วัดป่าคลอง11

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 10/10/2021

พูดอย่างมีสติ เราจะได้ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่น...

ฟังอย่างมีสติ เราจะได้ไม่รับอารมณ์คนอื่น...มาทำร้ายใจเรา...

ถวายสังฆทาน ร่วมบุญต่างๆในวัด พร้อมนั่งสมาธิ น้อมนำความดีมาฝากทุกท่านค่าา😇

ขอให้เจอแต่ความดี ไม่มีทุกข์กันทุกท่านนะคะ สาธุ😇🙏🙏🙏

#วัดบางศรีเมือง
#วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

09/10/2021

"...เราไม่ได้เกิดมา เพื่อหาความหมายของชีวิต
แต่เราเกิดมา เพื่อทำชีวิตให้มีความหมาย..."

สวัสดีทุกท่านค่า💙🙏...
ขอให้ปลอดภัย มีความสุขกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ✌️✌️✌️

"...เราไม่ได้เกิดมา เพื่อหาความหมายของชีวิต
แต่เราเกิดมา เพื่อทำชีวิตให้มีความหมาย..."

สวัสดีทุกท่านค่า💙🙏...
ขอให้ปลอดภัย มีความสุขกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ✌️✌️✌️

07/10/2021

"...ไม่ว่าวันวาน...จะเจอเรื่องร้ายอะไรมา

แต่ถ้าวันนี้คุณยังตื่นลืมตา...นั่นแปลว่า

คุณมีโอกาส ได้เริ่มต้นใหม่..."

ขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ✌️✌️✌️

"...ไม่ว่าวันวาน...จะเจอเรื่องร้ายอะไรมา

แต่ถ้าวันนี้คุณยังตื่นลืมตา...นั่นแปลว่า

คุณมีโอกาส ได้เริ่มต้นใหม่..."

ขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ✌️✌️✌️

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 05/10/2021

"วินัย" คือฉันควรทำในสิ่งที่ฉันต้องทำ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม...💙🤗

อีกหนึ่งปีกับการตัดสูท
คุณวุฒิTNQA ปีที่4
#ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

💙ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่สนับสนุกการทำงานของหนิงคะ
💙ขอบคุณผู้แนะนำทุกๆท่าน
💙ขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากทุกคนคะ💙

29/09/2021

"กตัญญู ต่อพ่อแม่

ซื่อสัตย์ ต่อคนรัก

ซื่อตรง ต่อหน้าที่

ทำดี ต่อใจตน

จริงใจ ต่อเพื่อน

ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ"

สวัสดีวันพระ ขอให้ปลอดภัยและมีความสุขกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ🥰😉🙏

#วันพระ
#ศีลอุโบสถ

"กตัญญู ต่อพ่อแม่

ซื่อสัตย์ ต่อคนรัก

ซื่อตรง ต่อหน้าที่

ทำดี ต่อใจตน

จริงใจ ต่อเพื่อน

ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ"

สวัสดีวันพระ ขอให้ปลอดภัยและมีความสุขกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ🥰😉🙏

#วันพระ
#ศีลอุโบสถ

28/09/2021

"ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้
ต่อให้ต้องย้ายภูเขา ถมทะเล
ในที่สุดก็สำเร็จจนได้...

แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้
แม้จะง่ายเพียงพลิกผ่ามือ
ก็ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ"

สวัสดีทุกท่านค่า กำลังใจดีๆมีไว้แบ่งปัน
ขอให้มีความสุข สนุกกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ😊✌️✌️✌️

"ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้
ต่อให้ต้องย้ายภูเขา ถมทะเล
ในที่สุดก็สำเร็จจนได้...

แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้
แม้จะง่ายเพียงพลิกผ่ามือ
ก็ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ"

สวัสดีทุกท่านค่า กำลังใจดีๆมีไว้แบ่งปัน
ขอให้มีความสุข สนุกกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ😊✌️✌️✌️

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 27/09/2021

เพราะประกันที่ดีที่สุดคือ ประกันที่ทำให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจและพร้อมดูแลให้คุณทำทุกวันเต็มที่ต่อไป ในทุกเงื่อนไขชีวิต ด้วย “ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า” ประกันที่คุณจ่ายไหว

ดูแลตัวเองให้ถึงวันนั้น ด้วย “ประกันสุขภาพ ปลดล็อค"

จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองหลักล้าน เหมาค่ารักษาพยาบาล จ่ายให้ตามจริง
📍ค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋า จ่ายไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
📍ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัด ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีรักษาโรคมะเร็ง จ่ายให้ตามจริง
📍ค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU** จ่ายให้ตามจริง
📍ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. จ่ายให้ตามจริง***
📍บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย****
ทักเลยค่าาา
https://line.me/ti/p/FwRePe325W

#ทำวันนี้เต็มที่ที่สุด
#ปลดล็อคสบายกระเป๋า
#AllianzAyudhya #อลิอันซ์อยุธยา
#เคียงข้างคุณทุกเงื่อนไขชีวิต
#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645

26/09/2021

จงรักษาใจให้เหมือน''นาฬิกา''
เพราะหน้าที่ของ''นาฬิกา''
คือ การอยู่กับ''ปัจจุบันขณะ''
ด้วย''สัจจะ'' และ ''ความเที่ยงตรง''😊😊😊

#ซิโนฟาร์มเข็ม2
#ต้องรอดสินะ

จงรักษาใจให้เหมือน''นาฬิกา''
เพราะหน้าที่ของ''นาฬิกา''
คือ การอยู่กับ''ปัจจุบันขณะ''
ด้วย''สัจจะ'' และ ''ความเที่ยงตรง''😊😊😊

#ซิโนฟาร์มเข็ม2
#ต้องรอดสินะ

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 24/09/2021

เพราะค่ารักษาที่แพงขึ้นทุกวัน

การเตรียมพร้อมไว้ ย่อมดีกว่าเสมอ...

ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะ ที่ให้หนิงช่วยวางแผนค่ารักษาพยาบาลให้คะ
เจ็บป่วยจะได้ไม่กังวลค่ารักษา
แถมได้เงินคืนจากภาษีด้วยนะคะ🥰💙💙💙

#พร้อมให้มากพอ
#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645
#Allianzayudya

ประเพณี บุญข้าวสาก บุญเดือนสิบ 21/09/2021

ประเพณี บุญข้าวสาก บุญเดือนสิบ

ประเพณี บุญข้าวสาก บุญเดือนสิบ
http://tachatchawan.blogspot.com/2014/01/blog-post.html?m=1

ประเพณี บุญข้าวสาก บุญเดือนสิบ ประเพณี บุญข้าวสาก บุญเดือนสิบ บุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก คำว่า "สาก" ในที่นี้มาจากคำว่า "ฉลาก" ในภาษาไทย ข้าวสาก....

20/09/2021

"การศึกษาก็ดี
การครองเรือนก็ดี
การปฏิบัติธรรมก็ดี
ขาดความอดทนอย่างเดียว...ก็ไม่สำเร็จ"

สวัสดีทุกท่านค่า ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เจอ ปลอดภัยทุกท่านนะคะ🥰🤗😉✌️✌️

"การศึกษาก็ดี
การครองเรือนก็ดี
การปฏิบัติธรรมก็ดี
ขาดความอดทนอย่างเดียว...ก็ไม่สำเร็จ"

สวัสดีทุกท่านค่า ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เจอ ปลอดภัยทุกท่านนะคะ🥰🤗😉✌️✌️

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 18/09/2021

มาตามความฝัน...ฝันว่าได้ไหว้พญานาคสีม่วง😇🙏

วัดบางจากมีนะคะ🥰

ร่วมบุญต่างๆในวัด น้อมนำบุญมาฝากทุกท่านค่า ขอให้เจอแต่ความดี ไม่มีทุกข์กันทุกท่านนะคะ สาธุ😇🙏🙏🙏

17/09/2021

วันที่ออกจากบ้าน กลับตั้งแต่ยังไม่มืด ป่านนี้ค่อยถึงบ้าน🤣🤣

นี้แค่พหลโยธินกับลำลูกกานะ...

ถ้ากลับไปเที่ยวศรีสะเกษจะขนาดไหนคะ...ต้องหาเพื่อนช่วยขับละ🤣🤣🤣

อยากทัวร์อีสานละค่าาา🥰😁

วันที่ออกจากบ้าน กลับตั้งแต่ยังไม่มืด ป่านนี้ค่อยถึงบ้าน🤣🤣

นี้แค่พหลโยธินกับลำลูกกานะ...

ถ้ากลับไปเที่ยวศรีสะเกษจะขนาดไหนคะ...ต้องหาเพื่อนช่วยขับละ🤣🤣🤣

อยากทัวร์อีสานละค่าาา🥰😁

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 14/09/2021

เปลี่ยนที่ทำงาน...หรือเปลี่ยนที่เพิ่มความอ้วนค๊ะ😁😁

ความสุขของการเดินทางคือเรื่องราวระหว่างทางที่เจอ

ความสุขของการทำงาน คือการทำให้คนที่เราคุยด้วยมีคุณค่าชีวิตเพิ่มขึ้น🥰

#Allianzayudhya
#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645
#พร้อมให้มากพอ

13/09/2021

*** โปรดทำความเข้าใจเงื่อนไขชีวิตก่อนคิดวางแผนซื้อประกัน*** เพราะชีวิตทุกคนแตกต่างกัน เลือกประกันอย่างเหมาะสมจึงสำคัญ

วางแผนให้ดี เช็กให้ชัวร์ ก่อนซื้อประกัน กับ คุณอะตอม-พลชา โรจน์เลิศจรรยา เจ้าของเพจ ‘ไดอารี่การเงิน’ ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิตจาก อลิอันซ์ อยุธยา ที่จะมาเผยรายละเอียดเล็ก ๆ ที่คุณอาจมองข้ามในบทความนี้ http://bit.ly/FB0921-2-star

https://line.me/ti/p/FwRePe325W

#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645
#AllianzAyudhya #อลิอันซ์อยุธยา #HealthyLiving #NoOneIsSomeOne #SAVEลูกค้า

*** โปรดทำความเข้าใจเงื่อนไขชีวิตก่อนคิดวางแผนซื้อประกัน*** เพราะชีวิตทุกคนแตกต่างกัน เลือกประกันอย่างเหมาะสมจึงสำคัญ

วางแผนให้ดี เช็กให้ชัวร์ ก่อนซื้อประกัน กับ คุณอะตอม-พลชา โรจน์เลิศจรรยา เจ้าของเพจ ‘ไดอารี่การเงิน’ ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิตจาก อลิอันซ์ อยุธยา ที่จะมาเผยรายละเอียดเล็ก ๆ ที่คุณอาจมองข้ามในบทความนี้ http://bit.ly/FB0921-2-star

https://line.me/ti/p/FwRePe325W

#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645
#AllianzAyudhya #อลิอันซ์อยุธยา #HealthyLiving #NoOneIsSomeOne #SAVEลูกค้า

10/09/2021

"...เวลา...ไม่อาจย้อนกลับไปได้

แต่เวลา...มีให้เรา "เริ่มใหม่" เสมอ..."

ขอให้ปลอดภัย มีความสุขกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ😇🤗😉🥰✌️✌️

#ด้วยรักและห่วงใย
#Allianzayudhya
#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645

"...เวลา...ไม่อาจย้อนกลับไปได้

แต่เวลา...มีให้เรา "เริ่มใหม่" เสมอ..."

ขอให้ปลอดภัย มีความสุขกับสิ่งที่เจอทุกท่านนะคะ😇🤗😉🥰✌️✌️

#ด้วยรักและห่วงใย
#Allianzayudhya
#ตัวแทนประกันชีวิต0637954645

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 09/09/2021

ถวายปัจจัย ถวายสังฆทาน ข้าวสาร น้ำดื่ม
น้อมถวายบุญเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกท่าน

ขอผลบุญนี้ส่งถวายครอบครัว ลูกค้า และกัลยาณมิตรทุกท่าน ให้มีแต่ความดี ไม่มีทุกข์กันทุกท่านนะคะ สาธุ

ขอบคุณสำหรับการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะ
ขอบคุณพี่โจ พี่ออย พี่นก อุ๊ พี่จุ้ยและพี่ๆเพื่อนๆทุกคน ที่มาเติมเต็มความรัก
ขอบคุณสำหรับเค้ก
ขอบคุณที่รักกันคะ🥰🥰🤟🤟🤟

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 09/09/2021

วัดเขาทุเรียน นครนายก

วัดสวย วิวสวย😇🥰🤟

ได้ทั้งทำบุญ ได้ทั้งเที่ยว บรรยากาศดีๆนี่แหละที่เค้าพูดกันว่า
ธรรมมะ คือธรรมชาติ🥰

วัดนี้เพื่อนบอกว่าต้องมาไหว้🙏🙏🙏

จะได้สมหวังกับความรักซะที ขนาดวัดยังสีชมทั้งวัดเลย🥰😁😁

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 09/09/2021

9 เดือน 9

ก้าวสู่ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง ความโชคดีทุกท่านนะคะ สาธุ

ขอพรองค์พระพิฆเนศ😇🙏🙏🙏

โอมศรีคเณศายะนะมะฮา

“อลิอันซ์ อยุธยา” ครึ่งปีเบี้ยปีแรกเติบโต 5% 06/09/2021

“อลิอันซ์ อยุธยา” ครึ่งปีเบี้ยปีแรกเติบโต 5%

แม้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ แต่อลิอันซ์ อยุธยา ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 💙💙

ที่มา : การเงินการธนาคาร 26 ส.ค. 2564

“อลิอันซ์ อยุธยา” ครึ่งปีเบี้ยปีแรกเติบโต 5% “อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต” เร่งเครื่องเดินหน้าดันธุรกิจโตแกร่งทุกช่องทาง หลังครึ่งปีแรกเติบโตแข็งแก.....

Photos from อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz Ayudhya's post 05/09/2021

"...จงเชื่อมั่นและศรัทธา

ในพลังแห่งความดี

เมื่อเราทำสิ่งดีๆ

สิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ..."

เติมบุญ😇🙏🙏🙏

ขอให้พบเจอแต่ความดีทุกท่านนะคะ สาธุ

#วัดป่าคลอง11

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วัดใหญ่ชัยมงคล😇🙏🙏🙏
สวัสดียามเช้าค่าาา...มีความสุขกับสิ่งที่เจอกันทุกท่านนะค่ะ😊😉🤟✌️✌️แจกรอยยิ้มค่าาา😁😁😁ดูทีไรก็ขำตัวเอง...โก๊ะได้ทุกที่จริงๆ...
คนที่โชคดีที่สุด...ไม่ใช่คนที่ เก่ง...!หรือ ร่ำรวยที่สุด...!แต่...เป็นคนที่ "มีความสุข"ในทุกๆวัน🥰😊😉🙏สวัสดียามเช้าค่าา......
"เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต"เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน...ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้นะค่ะ😊✌️✌️✌️
“ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ...”เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะค่ะ✌️✌️✌️ไม่ว่าเราจะเตรียมพร้อม...หรือไม่ได้เตรียมพร้อมไว้เหตุการนี้ก็...
ตื่นมาเจอแบบนี้เขินเลยค่าาา🥰🥰🥰ขอบคุณคุณธนกรและลูกค้าทุกท่านนะค่ะ...ที่รักและเอ็นดูหนิงค่าาา😍🥰😘ยิ่งให้...ยิ่งได้รับ...😍🥰😘
Presentation
ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น...💵💵💵ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี...💵💶💴💷💰จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพไหม...?ขอบคุณข้อมูลดีๆ...🤗เตรียมพร้...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


อาคารพหลโยธินเพลส
Bangkok
10400
Bangkok บริษัท เงินทุนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โตเกียวมารีนประกันชีวิต-Smart Life โตเกียวมารีนประกันชีวิต-Smart Life
Bangkok

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการเก็บออม

ธัญพืชเพื่อสุขภาพ  PD wealth grasses ธัญพืชเพื่อสุขภาพ PD wealth grasses
Bangkok, 10250

จำหน่ายต้นอ่อนข้าวสาลีและเมล็ดพันธ์ ราคาถูก เพื่อคนรักสุขภาพ

Nazeri Exclusive Properties Nazeri Exclusive Properties
689 Sukhumvit Soi 35 30th Floor #3002
Bangkok, 10110

A full service brokerage firm specializing in Commercial, Residential and Business Listings in Thailand & Southeast Asia.

This Is ME - BOSS This Is ME - BOSS
59/32 หมู่บ้าน Inizio2 รังสิต-คลองสาม หมู่1 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
Bangkok, 12120

บอกเล่า...จากความรู้สึก...

G Capital Public Company Limited G Capital Public Company Limited
161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เข
Bangkok, 10330

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร แห่งแรกของประเทศไทย

Siam Premier International Law Office Limited Siam Premier International Law Office Limited
The Offices At Central World, 26th Floor, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพเด็ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพเด็
184 อาคารยนตรกิจ ถ.สุรวงศ์
Bangkok, 10500

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพเด็ก และผู้ใหญ่ เงินออมระยะสั้น ประกันบำนาญ โดยตัวแทนมืออาชีพ

Business Consultant Business Consultant
Bangkok, 10250

ให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการ

ประกันรถยนต์ ต่อพรบ. ประกันช ประกันรถยนต์ ต่อพรบ. ประกันช
51/83
Bangkok, 10520

รับต่อประกันรถยนต์ มอไซต์ พรบ. ภาษี ประกันชีวิตไทยประกันชีวิต

บริษัท เหรียญทอง12 ยูแอล จำกัด บริษัท เหรียญทอง12 ยูแอล จำกัด
Bangkok, 10150

ทีมงานตัวแทนประกันฯมืออาชีพ

World Credit Foncier World Credit Foncier
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok, 10120

ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก